Suuret lippaat,,, jääkö ne, vai kerätäänkö ne..tämän mukaan ne kerätään veloituksetta kansalta pois.

Ote Suomen Sotilas julkaisusta 11.10.2018

Tänään 11.10.2018 on hyväksytty hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta.

Toukokuussa annettuun esitykseen on tullut paljon korjauksia, jotka mahdollistavat monen reserviläis- ja ampumaurheilutoiminnan jatkumisen. Yksi tärkeimmistä on yhteisölupien säilymisen mahdollisuus.

Lisäksi monet direktiiviä tiukemmat vaatimukset on poistettu. Esimerkiksi 24kk harrastuneisuuden osoittaminen on laskettu 12 kuukauteen.

Voidaan selkeästi todeta, että hallitus on ottanut virkamiehistön poliittiseen ohjaukseen. Kuitenkaan selätysvoitosta ei voida ainakaan vielä puhua, sillä direktiiviä tiukempia kiristyksiä on vielä esitykseen jäänyt. Esimerkiksi sarjatuliaseesta kertatuliaseeksi pysyvästi muutettu ase on esityksen mukaan määritelty erityisvaaralliseksi aseeksi, vaikka direktiivi ei tätä vaadi.

Lisäksi esitys sisältää edelleen joitakin ongelmallisia kohtia, jotka valiokuntatyöskentelyssä toivottavasti korjataan.

1. Suuret lippaat.
Esitys antaa ennen vuotta 1946 valmistettujen lippaiden säilyä lupavapaina, mutta muilta osin suuret lippaat olisivat erityisvaarallisen aseen osina kiellettyjä.
Ongelmaksi jäävät tuon vuosiluvun jälkeen valmistut lippaat, joita ihmisille on kertynyt eri syistä melkoisia määriä. Kukaan ei tiedä lippaiden lukumäärää, eikä niitä ole mitenkään yksilöity. Esitys antaa mahdollisuuden siirtymäsäädökseen, eli ko. suurille lippaille voisi hakea erillistä hallussapitolupaa 6kk kuluessa lain hyväksymisestä. Lippaiden yksilöimättömyys ja suuri määrä tosin taitavat tehdä tästä varsin mielenkiintoisen prosessin.
Lippaiden lunastuksesta ei edelleenkään puhuta, vaan ne aiotaan kerätä korvauksetta kansalaisilta, vedoten mm. niiden vähäiseen myyntiarvoon.

2. Yhdistymisen vapaus.
A-luokan aseisiin luvan saaminen ei ole mahdollista kuulumatta yhdistykseen, joka voi kirjoittaa todistuksen harrastuneisuudesta.

3. Grandfathering pykälän osalta takautuva lainsäädäntö.
12.6.2017 jälkeen myönnettyjä aselupia tulee hakea uudestaan uuden lain sääntöjen mukaan. Ko. päivämäärän ja lain hyväksymisen välillä lupaviranomaiset ovat myöntäneet aselupia olemassa olevan lainsäädännön pohjalta (kuten niiden kuuluukin). Kuitenkin uuden lain astuessa voimaan, tuon maagisen päivän jälkeen myönnetyt luvat eivät ole samanarvoisia kuin ennen kyseistä päivää myönnetyt luvat.

Lisäksi selvennystä ja perusteita on penätty jo aikaisemminkin esitettyihin seikkoihin, koskien aseiden kategorisointia (alle 600mm, mutta yli 300mm piippu aseissa), harrastuneisuuden jatkumisen todistamisesta tulevassa byrokratian kasvussa ja reserviläispoikkeuksen rajaamisessa vain pitkiin aseisiin.

Esitys on kuitenkin huimasti toukokuista parempi. Siitä on kiittäminen aktiivisia kansalaisia, jotka ovat jaksaneet vaikuttaa kansanedustajiin. Lisäksi kiitos kuuluu myös sisäministerille, joka toukokuussa lupasi muutosvalmiutta.

Sisäministeri korostaa muutosvalmiutta aselakiesitykseen

Valiokunnille jää kuitenkin vielä työtä, joten Suomen Sotilas jää seuraamaan asian etenemistä.

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805e0982

Lähde:

(Suomen Sotilas)

Jaa käyttäen:


7 Replies to “Suuret lippaat,,, jääkö ne, vai kerätäänkö ne..tämän mukaan ne kerätään veloituksetta kansalta pois.”

 1. Kaikki kiitos siitä että jotain muutoksia toivottavasti saadaan. Kiitos siitä kuuluu kansalaisille. Ei sisäministerille joka oli viemässä puolustuskykyämme kohti loppuaan vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Jos kansalaiset ei olisi saaneet vaikuttaa tähän niin olisimme kusessa. Vielä pitää odottaa virallista päätöstä. Suunta on kumminkin parempi kuin keväällä. Lipas homma on mielenkiintoinen… Edelleen.

 2. Typeryys on silti se johtava malli lain valmistelussa.
  Asiantuntemattomuus ja asennevamma seuraavat tekijät.

 3. ”Kukaan” lienee se, joka kuvittelee poliittisesti hyötyvänsä tai saavansa ideologiaansa läpi.

  1. Hullua tämä touhu lähinnä on. Suomen olisi pitänyt kaikilta osin kieltäytyä koko touhusta. Olisi pitänyt ennemmin jakaa sitoutuneille ja taustat tarkastetuille paikallisjoukoille ja MAAKK joukoille aseet säilytykseen kotiin kaikkine pitkine lippaineen ja harjoittaa heitä MPK:n ja PV:n johdossa.

   Nyt tämä sössiminen sotkee kaiken.

  2. PoHa ottaa uuden luvan hakemisesta 140€ vaikkei uusi harrastaja lupaa saisikaan, kolme poliisia haastattelee henkilön, lääkäri antaa lausunnon sekä pitää olla ampumapäiväkirja + suosittelija sekä res tai ampumakerhon jäsenyys. Ylinopeus sakko yms antaa luvalle kielteisen päätöksen.

   Oma veikkaus. Uusia harrastajia tulee vähemmän kunnes lajit ukkoutuu.

 4. – Lakiesitys lähtee siitä, että sijoituskelpoinen reserviläinen voi saada luvan reserviläiskivääriin, mikäli tälle on Puolustusvoimien näkökulmasta tarve ja muut lupaedellytykset täyttyvät. Tämä on hyvä lähtökohta, jolla turvataan reserviläisten laaja ampumaharrastus Suomessa. (Reserviläisliitto)

Kommentoi