Myllyvoima kannattaa, kun vastuut jätetään muille.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/maatuulivoima-tuottaa-jo-edullisinta-sahkoa-suomessa-koska-sen-kannattavuus-on-parantunut-voimaloiden-koko-kasvaa-mutta-maisema-seka-ymparistohaitat-hiertavat/7863290

”– Minkäänlaisia tuotantotukia ei tarvita ollenkaan. Maatuulivoima on kannattavaa jo nykyisellään. Merituulivoimaa varten voitaisiin tarvita jonkinlaista tutkimus- kehitys- tai pilotointitukea, mutta ei tuotantotukea.”

Onhan se varmaan kannattavaa, kun vastuista saa luistaa.

Kannattavuudesta on jätetty pois purkukustannukset.

Samoin säätövoima maksatetaan muilla, jolloin sen kustannuksia ei tarvitse ottaa huomioon.

6 Replies to “Myllyvoima kannattaa, kun vastuut jätetään muille.”

 1. Tämä on vain bisnestä… rumia ropeleita heiluu jo siellä täällä, yök.

 2. Tuulivoiman huonoin puoli on, että se on haitallista sattumavoimaa.

  Hyvin usein on tilanne, että kaikki Suomen tuulivoimalat tuottavat yhteensä sähköä valtakunnanverkkoon aivan olemattomalla teholla. Sähköä pitää kuitenkin koko ajan tuottaa vähintään sen verran kuin sähköä kulutetaan. Siten sähköä pitää heikkotuulisina aikoina tuottaa fossiilisia polttamalla – saastuttaen.

  http://jput.fi/Verovaroin_tuetaan_tuulivoimahui.htm

  https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/

 3. Olen miettinyt miksi tuulivoimalle annetaan etuajo-oikeus energian tuotannossa. Alla on oleva (tvky.info) teksti on ote yhdestä mielipidekirjoituksesta – tekstissä on mielestäni aiheellinen kysymys.
  .
  On selvää mitä tapahtuu kun vesivoimalaitokset joutuvat hetkitäin laskemaan tuotantoaan ja päästämään vettä ohi turbiinien. Sähkön hintaa nostamalla vesivoimalaitosten (kuten myös hiili- ja ydinvoimalaitosten) menot ja tuotot laitetaan tasapainoon. Tästäkin koituu tuulivoimalle ansiotonta hyötyä.

  **********************************************************************************
  Käytettävissä olleen aineiston perusteella Suomessa on yli 200 vesivoimalaitosta, joiden yh- teenlaskettu teho on lähes 3000 MW ja keskivesivuoden mukainen tuotanto 13 TWh. Vuoden 1970 jälkeen käytöstä on poistettu 6 vesivoimalaitosta, joiden yhteisteho on 5 MW ja tuotanto 27 GWh/a. [ lähde : Motiva ]

  *
  Vuoden 2018 aikana Suomessa purettin kaksi vanhaa tuulivoimalaa. Vuonna 2013 laaditussa Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteena on, että tuulivoimalla tuotetaan yhdeksän terawattituntia vuodessa vuoteen 2025 mennessä, jolloin kapasiteetin pitää olla noin
  3 000 MW.[ lähde : Wikipedia ]

  *************************************************************************************

  https://tvky.info/2014/07/tuulivoima-saatovoima/

  Meillä Suomessa säätövoimana käytetään pääsääntöisesti vesivoimaa: Sillä tasoitetaan tehoheilahdukset , niin kuluttajien kuin esim. tuulivoiman.

  Oletus : minulla on 3MW jättituulivoimala pihallani , ilma seisoo => myllyni seisoo , alkaa tuulla => myllyni työntää väkisin – koska minulla on “etuajo-oikeus” – verkkoon 3MW:n tehon.

  Kuka verkossa väistyy minun eko-tehoni tieltä , se on vesivoima eli jossain
  vesivoimalassa päästetään vettä enemmän läpi turbiinin lapojen kulmaa säätämällä.

  Miten tämä veden juoksutus ohi turbiinin vähentää hiilidioksidipäästöjä jne…???

  *
  ****************************************************************************
  https://www.motiva.fi/files/700/vesivoimatuotannon-maara-ja-lisaamismahdollisuudet-suomessa.pdf
  Käytettävissä olleen aineiston perusteella Suomessa on yli 200 vesivoimalaitosta, joiden yh- teenlaskettu teho on lähes 3000 MW ja keskivesivuoden mukainen tuotanto 13 TWh. Vuoden 1970 jälkeen käytöstä on poistettu 6 vesivoimalaitosta, joiden yhteisteho on 5 MW ja tuotanto 27 GWh/a.
  *
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuulivoima_Suomessa
  Vuoden 2018 aikana Suomessa purettin kaksi vanhaa tuulivoimalaa. Vuonna 2013 laaditussa Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteena on, että tuulivoimalla tuotetaan yhdeksän terawattituntia vuodessa vuoteen 2025 mennessä, jolloin kapasiteetin pitää olla noin 3 000 MW.

 4. Mielestäni putkinäköisimmänkin kommentoijan tulisi ottaa huomioon, että Suomessa sähköä on tuotettu hajautetuilla menetelmillä. Aurinkosähkö, tuulisähkö, vesivoimalat (tiensä päässä), ydinvoima (ei tosiaankaan saasteetonta), biokaasu, hake- ja hiilivoimalat (voitaisiin sulkea pois), lisäksi kehitteillä on lukuisia eri hankkeita. Niistä se Suomen sähköntuotanto kokonaisuudessaan syntynee.
  Eestin paljon mainostettu liuskekivienergia alkaa jo olemaan tiensä päässä.

  1. Ydinvoiman rakentaminen ja uraanin tuottaminen eivät ole saasteetonta, mutta varsinainen sähköntuotto on aika hyvin.
   Sinänsä maailmalla on vertaisarvioituja ansiokkaita tutkimuksia, joissa on laskettu kaiken energiantuotannon kokonaispäästöt ja haitat.
   Niissä myllyenergian päästöt ja haitat ovat selkeästi suuremmat kuin ydinvoimalla, koska huomioon otetaan myös purkaminen ja jätteen käsittely, mitä myllypellet eivät laske mukaan.

 5. Totuuden nimessä on todettava, että Suomessa politiikka sähkön tuotannossa on tähän asti hoidettu melko hyvin verrattuna esimerkiksi Saksaan ja Tanskaan, jossa sähkön hinta kieppuu 30 snt /kWh paikkeilla.

  .
  Putkinäköisetkin huomaavat mistä tämän blogin avauksessa on kyse:
  .
  ”Myllyvoima kannattaa, kun vastuut jätetään muille”
  .
  Tulivoima on kannattavaa, kun säätövoimasta vastaavat muut kuin tuulivoiman tuottajat.

  *
  .
  Lisäksi voidaan todeta, että tuulivoima ei alenna maamme hiilidioksidipäästöjä. Perusteet kerrotaan aikaisemmissa blogeissa.

Kommentoi