Pätevä vaiko etnisesti sopiva?

Rasismi on syrjintää mm. etnisen taustan perusteella, mutta kun etninen syrjintä kohdistuu kantaväestöön se on vähemmistöryhmien positiivista erityiskohtelua.

Työ- ja elinkeino ministeriö neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen kertoo, että valtiovarainministeriössä on käynnissä jatkotyö, jossa arvioidaan asiaa.

”Siellä ollaan tekemässä muistiota siitä, minkälaisia toimenpiteitä positiiviseen erityiskohtelun, kielitaitovaatimusten ja erivapausmenettelyjen tiimoilta voidaan toteuttaa”, Karjalainen kertoi.

Helsingin kaupungista on kerrottu, että positiivisella erityiskohtelulla voitaisiin suosia aliedustettuun ryhmään kuuluvaa rekrytointitilanteessa, jossa on yhtä pätevät tai lähes yhtä pätevät hakijat.

”Se on varmasti yksi esimerkki. Kun on samanlainen tai lähes samanlainen pätevyys, se voi olla yksi muoto”, Karjalainen arvioi.”

”Pätevät tai lähes yhtä pätevät”, että sellasta…

 

4 vastausta artikkeliin “Pätevä vaiko etnisesti sopiva?”

  1. Vuonna 1963 ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King piti kuuluisan ”I have a dream” – puheensa. Tuossa puheessa hän unelmoi tulevaisuudesta, jossa ihmisiä ei arvioida heidän ihonvärinsä vaan heidän omien tekojensa perusteella.

    Tänä päivänä rasismia vastustavat ja tasa-arvoa ajavat tahot eivät enään jaa Martin Luher Kingin unelmaa ”värisokeasta” maailmasta. Ihoväristä ja etnisestä taustasta on tulossa tärkein tekijä ihmisen arvoa ja arvostusta määriteltäessä. On ironista, että tuosta 50 vuotta sitten rasistiseksi ja ihmisarvoa loukkaavaksi katsotusta ”ryhmäidentiteettiin” perustuvasta ihmisten jaottelusta on muodostunut tasa-arvoaktivistien uusi unelma, ja samaan aikaa Martin Luther Kingin unelmille on pyllistetty, tulkien ne jopa piilorasistisiksi ajatuksiksi.

  2. Sen sijaan että lähtisin summittain tuomitsemaan, vaadin tilastoja!

    Onko voitu osoittaa mitään pitkäaikaisia positiivisia faktoreita positiivisesta syrjinnästä? Onko se lisännyt työpaikkojen määrää nettona vai ainoastaan siirtänyt rahaa paikasta A paikkaan B? Onko se vähentänyt kotoutumisongelmia? Onko se ollut taloudellisesti fiksua? Onko se vähentänyt etnisten ryhmien välisiä jännitteitä?

    Tuon kun tutkivat ja pistävät sen ainakin muutaman vuoden aikaikkunaan, luen mieluusti. Ja maksan verorahoja mieluusti asian tutkimiseksi.

Kommentoi