Vallanpitäjien välinpitämättömyyttä vaiko kyvyttömyyttä ?

Useat oikeusoppineet ovat viime päivinä kirjoituksissaan hämmästelleet hallituksen koronatoimien  lainmukaisuutta ja ihan aiheesta.

Avien virkamiehet ovat virkavastuussa päätöksistään ja virkamiesten päätökset tulee aina perustua voimassa olevaan lakiin.

Joku ( nähtävästi myös  hallitus) voi pitää tätä turhana  pilkun viilaamisena, mutta yksinkertainen totuus on se, että laki on virkavastuulla toimivan virkamiehen oikeusturvan tärkein elementti, joka suojelee heitä poliitikkojen  ”ideoilta”.

On jokseenkin huvittavaa se miten hallituksen suunnalta ensin lähetetään ohjauskirje Aveille ja seuraavaksi tullaan julkisuuteen tunnustamaan, että Avien virkamiehet toimivat itsenäisesti, eikä hallitus voi heitä suoraan ohjata, mutta jälleen seuraava toimenpide on uusi ohjauskirje aveille?

Todellisuudessa kyse on hallituksen tekemästä huonosta laista, ei huonoista virkamiehistä.

Erehtymättömyydestään vakuuttunut vallanpitäjä on kyvytön korjaamaan tekemiään virheitä ja näin ollen myös kyvytön  käyttämään saamansa valtaa oikeudenmukaisesti.

P.s. Ei avaukseen liittymättömiä kommentteja, kiitos.

Yksi vastaus artikkeliin “Vallanpitäjien välinpitämättömyyttä vaiko kyvyttömyyttä ?”

  1. Kyse lienee ylimielisyydetä ja vallankiihkosta sekä kyvyttömyydestä.
    Hallitus on monessa asiassa ensin tehnyt lain ja sitten koittanut vaatia virkamiehiä sivuuttamaan lain.
    Ylimielisyyttä osoittaa se, että hallitus syyttelee virkamiehiä tilanteesta, kun virkamiehet seuraavat hallituksen itsensä laatimaa lakia.
    Vallankiihkoa osoittaa se, että hallitus kuvittelee ohjekirjeidensä saavan virkamiehet toimimaan lainvastaisesti.
    Kyvyttämyyttä kuvastaa se, että hallitus ei vieläkään ole aloittanut kritisoimiensa ja itsensä laatimien lakien korjaamista mielensä mukaiseksi.

Kommentoi