”Kommunismin musta kirja”, Lenin ja ISIS…

Kommunismin musta kirja” on tunnetusti sepittänyt kustantajan alku- lauseessa Neuvostoliiton piikkiin ”12.5 miljoonaa tappamalla tapettua Leninin uhria” vuosille 1918-1922 ja ”7.5 miljoonaa Stalinin uhria vuosille 1923-1953”, joista kuitenkin jopa 6 milj. osoittattuu tekstissä KARKO- TETUIKSI ilman varmaa tietoa myöhemmistä vaiheista. Noista jälkim- mäistä osa oli todellisia poliittisen väkivallan uhreja: kuinka suuri osa, siitä ei nyt kannata jauhaa, vaan puhutaan nimenomaan niistä ”Leninin uhreista”!

Tähän tarjoutuu hyvä tilaisuus, kun Usarin blogeissa Veikko Virkkunen on skannaillut siaa valaisevat kohdat ”Mustasta kirjasta”.

Periaatehan on, että että Venäjän sisällis- ja inteventiosodan kaikkien osapuolten kaikki taisteluiden ja sotatautien uhrit tulevalla 30-luvun NL:n alueella, 5 mlj., on kerrottu kahdella (”10 mlj.”), ja tästä on kaikki muut paitsi bolshevikken ”omat” (aivan oikein 2.5 mlj., josta 0.5 mlj. sivii- lejä,1.0 mlj.taisteluiden takia kuolleita taistelijoita ja 1.2 tauteihin kuollei- ta taistelijoita,Zhukov) on vähennetty tästä.  Kuitenkin osapuolia oli pa- rikymmentä, joista monet pitivät muita kuin punaisia päävihollisenaan, ja esimerkiksi kolmanneksi vahvimmalla osapuolella Puolan interventionisteilla oli parhaimmillaan tulessa 700000 taistelijaa.

Sitten varsinaisena ”sokerina” on tyhjästä vuosille 1921-1922 sepi- tetty muka ”5 miljoonaa Volgan järjestetyn nälänhädän tapettau uhria”, alueella, jossa ennen vallankuomousta oli asunut 1.3 miljoonaa asukasta, ja jossa oli käyty eräitä sisällisodan kovimppin kuulneita taisteluja!

Mustiksen tekijöiden ja Trotskin pojan YLE-dokumentissa 3. 11. 2016 nämä kuitenkin pudottivat tuon oman ”tarjouksensa” ”1 miljoo- naan”, joten KMK:n ”Neuvostoliiton kommunismin uhrien kokonaistar- joustakin” on kai pudotettava 4 miljoonalla ”16 miljoonnan, jossa kyllä jäljelle jäävät loputkin ”8.5 miljoonaa Leninin uhria” ainakin ovat IHAN ”TÄYTTÄ TUHTAA” eli olemattomuutta…

 

http://veikko72vv.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255254-lenin-ja-isis

.

Käyttäjän veikko72vv kuva

” Lenin ja ISIS

 .

Kun sattumalta katsoin Kommunismin mustaa kirjaa,niin kauhistelin Le- ninin ja hänen liittolaistensa julmuuksia. Tuli heti mieleeni, että ISISin po- rukat ovat kopioineet Leninin opit rakentaessaan kalifaattiaan Lähi-itään. ”

RK: He OVAT aivan hyvin voineet ”kopioida” nimenomaan ”MUSTAA KIRJAA”, jolla ei kuitenkaan Leninin todellisten toimien kanssa juurikaan ole tekemistä!

.

VV: ” Esimerkiksi kirjeessään 10. elokuuta 1918 Lenin kirjoitti:

.

»Toverit! Kulakkien kapina teidän viidessä piirikunnassanne on murskattava säälimättä. – – On luotava esimerkkitapaus.

1) Hirtettävä (ja sanon hirtettävä sillä tavalla, että ihmiset näkevät sen) ainakin sata kulakkia, porhoa, tunnettua verenimijää.

2) Julkaistava heidän nimensä. 3) Otettava heiltä kaikki vilja.

4) Nimettävä panttivangit, kuten ilmoitimme eilisessä sähkeessämme. Tehkää tämä sillä tavalla, että ihmiset satojen virstojen säteellä näkevät sen, vapisevat, ottavat opikseen ja toteavat: ne tappavat verta janoavat kulakit nyt ja tulevaisuudessakin. – –»  ”

.

RK: Tämä on yksittäinen, täysin poikkeuksellinen tapaus, joka liittyy kor-piuskonlahkon ”rasputiinikulakkien ISISin” kapinaan Penzan kuverne- mentissa. Ongelmallista oli, että johtajat teettivät paskaisen työn muilla. Aktivitettin lakkauttamiseksi olio tarpeen iskeä nimenomaan johtoon. Muulla ei ollut todellista vaikutusta.

Tuota ei löydy internettiarkistosta. SEn sijaan sieltä löytyy 16.8. samoista yhteyksitä seruraava:

” The Poor Peasants’ Committees are necessary to fight the kulaks, the rich, the exploiters, who shackle the working peasants. But between the kulaks, who are a small minority, and the poor or semi-proletarians there is the section of the middle peasants. The Soviet government has never declared or conducted any struggle against them. Any steps or measures to the contrary must be condemned most vigorously and stopped. The socialist government must pursue a policy of agreement with the middle peasants. The Soviet government has time and again shown by its actions that it is firmly resolved to pursue this policy. The most important of such actions are the adoption by a Communist (Bol- shevik) majority of the law on the socialisation of land and its strictly faithful enforcement, followed by the trebling of grain prices (decree of August…, 1918). The purport of the decree on agricultural machinery, [2] etc., is the same. The policy set forth above is strictly binding on everyone. ”

VV: Tämän tueksi Lenin käski sulkea ”kulakit” (talonpojat), papit ja porvarit keskitysleireihin yhteiskuntaluokan tai ammatin perusteella riippumatta heidän teoistaan. [71]

RK: Väite on perätön. Tuohon aikaan ei ollut keskitysleirjä kuin Suomessa ja Etelä-Afrikassa-

Kulakit, ukrainaksi kurkulit eivät suinkaan olleet sama kuin talonpojat!

Kulakit olivat sisäministeri Stolypinin agraarireformissa luotu etuoi- keutettu tsaarin virkamieten valitsema varakkaiden talonpoikien ryh- mä, joka sai lainaa erityisestä Kulakkipankista maanhankintaan ja -vuok- raukseenja muihin maataousbisneksiin, jolle valtion kuten armeijan han- kinnat oli keskitetty niin että muiden varakkaidenkin piti myydä heidän välityksellään, ja joka mm. oli vapautettu asepalveluksesta, joka kutsu- tuille ja värvätyille rivisotilaille oli 4 vuotta, kasakoille 35-vuotiaaksi ja aatelistolle 25 vuotta. 80% väestöstä oli talonpoikia, ja myös osa pa- pistosta (luostarit) ja aatelistosta (suurtilanomistaja esimerkiksi Ukrai- nassa) tuotti maataloutuotteita. Enimmillään 1914 kulakistoon kuului viidesosa talonpoikaistalouksista, ja ne toivat markkinoille puolet kai- kista myytävistä maataloustuotteista. Edes kaikki rikkaat viljelijät, myl- lärit, sahurit eivät olleet kulakkeja. Meikäläisentyyppiset perheviljelijät olivat keskivarakkaita. Loput olivat Venäjän maaseudun työtätekevät olivat ”köyhiä talonpoikia”. Ukrainan kulakit olivat muita kuin ukraina- laisia: juutalaisia, saksalaisia, puolalaisia, venäläisiä. Alun perin nimitys kulakki (=nyrkki”) oli tarkoittanut markkinoita kiertäviä aseistautuneita maataloustuotteiden ja muiden elintavikkeiden kauppiaita.

.
Tsaarin kulakkien viimekätinen poliittinen tehtävä oli köyhdyttää muut talonpojat itsensä ja kaupunkien porvarien palkkatyövoimaksiu. Kulakit siis todella olivat ”poliittinen luokka” alun pitäen. Tsaarin tarkoitus ei ol- lut päästää atelistoa järjestelemään maataloustuotantoa, kuten Sak- sassa ja Puolassa ja Baltiassakin oli päässyt käymään: aatelin tehtävä oli johtaa armeijaa ja sotia. (Tarkasti ottaen en tiedä, onko kasakat (n. 2.5 mlj. v. 1914) laskettu mukaan tuohon ´talonpoikaistoon´, mutta missään tapauksessa näitä ammattisotilaita ei ole laskettu mukaan kulakkeihin.)

.

VV: ” Eräs Tšekan ohje 1. marraskuuta 1918 kuului:

.

»Me emme käy sotaa yksittäisiä henkilöitä vastaan. Me hävitämme por- variston luokkana. Älkää tutkinnassa etsikö asiakirjoja älkääkä todis- teita siitä, mitä syytetty on tehnyt tai sanonut neuvostovaltaa vastaan. Ensimmäinen kysymys , joka teidän on hänelle esitettävä, koskee sitä, mihin luokkaan hän kuuluu, millainen on hänen alkuperänsä, kasvatuksensa, koulutuksensa, mikä hänen ammattinsa. [72]»

RK: Ääliökusetusta ja käännörvirheitä asiantuntemattomille, skitsolalla- tusta: ”kulakiien havittäminen LUOKKANA EI SUNKAAN TARKOITA IH- MISTEN ”HÄVITTÄMISTÄ” YKSILÖINÄ (eikä ryhmänä), vaan heidän pistämistään muihin töihin ja heidän erikoisasemansa poistamista!

Tuo on typerimpiä ja vilpillisimpiä kohtia, mitä KMK:sta löytyy….

.

VV: ” Lenin kirjoitti vuonna 1917:

.

»Köyhälistön etujoukon täytyy käyttää valtiota keskitetyn väkivallan ja pakon elimenä yhtä paljon riistäjien vastarinnan murtamiseksi kuin kansanjoukkojen pitämiseksi valvontansa alaisina. [73]»  ”

RK: Venäjän sana ”си́ла” [sila] EI TARKOITA VÄKIVALTAA ( ven. nasilie), vaan on suomen sanan voima täysi synonyymi.  Se on samaa baltti- laista juurta kuin suomen sielu (liett. siela, preussin seilin = into, uhma, sisu, ahkeruus, ”sielu”), ja samaa vanhaa merkitystä kui suomen sisu.

.

VV: ”Radikaali sosialismiin siirtyminen romutti maan talouden,ja vuonna 1921 syntyi suuri nälänhätä. Länsimaiden ruokalähetyksistä huolimatta ainakin viisi miljoonaa ihmistä menehtyi nälkään 1921 – 22. Aikai- semmassa nälänhädässä 1891 Lenin oli itse asunut nälänhätäalueella mutta vastustanut ruoka-avun antamista. Hänen ystävänsä A. Beljakov muisteli kirjassaan ”Tiennäyttäjän nuoruus” (Юность вождя): : [79] ”

.

RK: Tämä oli siis täysin tuulesta temmttua ja tekijöiden jo kiistämää paskaa.

.

VV: ” »[Leninillä] oli rohkeutta sanoa suoraan, että nälänhädällä oli useita myönteisiä vaikutuksia, nimittäin teollisuusproletariaatin – – ilmaantu- minen. – – Kun nälänhätä tuhoaa takapajuisen talonpoikaistalouden, lähestymme – niin hän selitti – objektiivisesti lopullista tavoitettamme, sosialismia, vaihetta joka seuraa heti kapitalismin jälkeen. Lisäksi nälänhätä tuhoaa uskon tsaariin että jopa Jumalaan. [80]» ”

Paskaa. ”Lähteenä” on tällainen aivopieru:

”Mitä Lenin todella sanoi (Taskutieto)

 Tekijä: Marek FranzFischer Ernst – (Lenin V. I.)
Kustantaja: WSOY
Kieli: suomi
Painovuosi: 1970
 .
Kirjoittajat ovat 70-luvun alun ”eurokommunistipuolueissa” s(e)ik(k)ailleita provokaattoreita eli nykyaikaisittain ”trolleja”.
 .

VV: Politbyroon jäsenille 19. maaliskuuta 1922 osoittamassaan kirjeessä hän selitti luonteenomaisella kyynisellä tavallaan, miten nälänhätää voi- taisiin käyttää hyväksi »tappavan iskun antamiseksi vihollisen kalloon. – Kun nämä nälkiintyneet nyt syövät ihmislihaa, kun teiden varsilla makaa satoja ja tuhansia ruumiita, meillä on juuri nyt ja vain juuri nyt tilaisuus (ja meidän siis pitää) takavarikoida kirkon omaisuus raivokkaalla tarmolla, säälimättömästi. – Voimme siis nyt hankkia käsiimme satojen miljoo- nien kultaruplien aarteen. – koska vain nälän synnyttämä epätoivo voi saada massat suhtautumaan toimiimme myötämielisesti tai ainakin puolueettomasti – Olen hahmotellut toimintasuunnitelmamme tällai- seksi: julkisuudessa toimenpiteistä määrää toveri Kalinin (presidentti) yksin. – pidättää Shujassa mahdollisimman runsaasti pappeja, pikku- porvareita ja porvareita, vähintäänkin muutama tusina, ja heitä on syy- tettävä suorasta tai välillisestä osallistumisesta kirkon omaisuuden ta- kavarikoinnista annetun määräyksen väkivaltaiseen vastustamiseen. – Mitä suurempi joukko taantumuksellisen papiston ja taantumuksellisen porvariston edustajia teloitetaan, sen parempi meille. Meidän on heti annettava kaikille näille ihmisille sellainen opetus, etteivät he enää uneksikaan minkäänlaisesta vastarinnasta vuosikymmeniin. [81]» ”

RK: Täyttä paskaa ”lähteenä” ”KMK”, jossa ei ole lähdettä.

 

 

Jaa käyttäen:


16 Replies to “”Kommunismin musta kirja”, Lenin ja ISIS…”

 1. ”RK: Täyttä paskaa ”lähteenä” ”KMK”, jossa ei ole lähdettä.”

  Täyttä paskaa kaikki Koivulan leikkaa ja liitä -blogaukset. Siis ihan sitä itseään!

 2. Ministeri Erkki Tuomioja (sd) kirjoitti lukeneensa koko kirjan ja totesi kirjan yli 1000 sivun luetteloiden ”teloituksista, kidutuksista, nälänhädästä ja vankileireistä” olevan niin turruttavia, että kirja sopii paremmin tiedon käsikirjaksi kuin lukukirjaksi. Hän myös toteaa kommunismin terrorin olevan ”nimenomaan” Leninin eikä Stalinin aloittamaa ja arkistojen näin kumonneen myytin ”hyvästä Leninistä”. – Wikipedia-artikkeli otsikolla ”Kommunismin musta kirja”.
  ————————————–
  Muiden konnantöiden lisäksi Lenin kiihotti, yllytti ja suorastaan painosti Suomen sosiaalidemokraatteja ryhtymään kapinaan Suomen laillista hallitusta vastaan. Tunnetuin seurauksin.

  1. Kuoleman-Tuomioja on erittäin salakavala NATO-trolli, jonka taktiikkana Halosen kanssa (jotka viime kädessä linevät myös sepittäneet ”Mustan kirjan”) oli päästä ”NATO-vastustajien johtoon” paikalle, josta ”ratkaisevalla hetkellä saisi maksi- maalisen vaikutuksen aikaiseksi vastuksen mitätöimiseksi, taktiikka, jonka CIA kehitti Vietnamin sodan aikana mm. Noam Chomskyn ja ”vihreän” (murhamiehen) Ira Einhornin johdolla sodanvastaista liikettä vastaan.

   Tuomioja jauhaa NATOn missiota esittää Lenin ”giovanni gentileläisenä totalitaristina”. Sen yhdin oli Alexandr Solzhnitsyn tultuaan karkotetuksi länteen.

   https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/kansan-aani-4-2003-aleksandr-solzenitsyn-myotavalehteli-nato-n-sapluunalla

   ” Kansan Ääni 4/2013: Aleksandr Solženitsyn myötävalehteli NATO:n sapluunalla!

   (Nimi Solženitsyn sanoista ”so-” = kanssa, myötä-, yhteen, ”lžënnyj” = valehdeltu, valheellinen ja jonkin ominaisuuden omaavaa tarkoittavasta päättestä ”-tsyn” merkitsee ”Myötävalehtelevaista”, mistä otsikko. Solženitsynin isä Isaaki Simo- novitš Solženitsyn, tykistöupseeriksi valmistunut tilanomistaja, tunnustautui venäläiseksi, mutta häneltä oli evätty opiskeluoikeus Harkovan yliopistossa, ”koska juutalaiskiintiö on täynnä”. Isä kuoli tapaturmaisesti ennen pojan syntymää. Äiti oli ukrinalainen Taisia Štšerbak.)

   http://files.kotisivukone.com/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-13.pdf

   ” LENINIÄ VÄÄRENNETÄÄN TOTALITARISMIN ISÄKSI

   NATO:n ideologisen sodankäynnin projekti on 1970-luvulta alkaen yrittänyt muokata Leninistä erityistä ”totalitarismin” ideologia. Leninin toisarvoisia kirjoituksia ja huomautuksia yritetään vääntää Mussolinin kulttuuriministeri Giovanni Gentilen totalitaarisen valtion teorian mukaisiksi. Noita piirteitä olisivat mm. valtion elinten vallankäyttö, jota lait eivät sido ehdottomasti, valtion valvonta kaikilla laillisilla elämän aloilla ja kansalaisen intressien sulautuminen valtion etuun korkeimpana moraalisena täyttymyksenä. Tuon kampanjan härski iskunyrkki oli Aleksandr Solženitsyn teoksessaan Vankileirien saaristo, jonka Leninin kirjoituksiksi väitetyt kohdat ovat englanninkielisistä käännösvirheistä edelleen väärennettyjä: esimerkiksi kieltoilmaukset on poistettu jopa venäjän- kielisissä teksteissä. Toinen väärä auktoriteetti on Sikorskin helikopterisuvun miniä Anne Applebaum-Sikorsky (Gulag,2003). Väite voi kuulostaa hurjalta ja se on syytä todentaa tukeutumalla internetin alkuperäislähteisiin.

   Lenin ei ”kannattanut laillista terroria”…

   Jussi Pikkupeura väitti taannoin (Kaltio 2/2011), että vaikka Neuvostoliiton vankileirit yhdistetään Staliniin, niin tosiasiassa niitä perustettiin jo Leninin kaudella – ensimmäiset keväällä 1918. Lähtölaukaukseksi ”punaiselle terrorille” Pikkupeura esittää Leniniin tuolloin kohdistuneen murhayrityksen. Kirjoittaja väittää bolsevikkien itse keksineen termin muka ”laillisesta terrorista” ja että tämä olisi muka kirjattu tuolloin jopa rikoslakiin.

   Pikkupeura siteeraa suoraan Vankileirien saaristosta Leninin kirjoittamaksi väitettyä virkettä: ”Oikeus ei saa poistaa terroria – tämän lupaaminen olisi itsepetosta tai petosta – vaan sen on perusteltava ja laillistettava se periaatteellisesti, selkeästi, vilpittä ja kauhistelematta”. (Solzhenitsyn 1974, 263).

   Solzhenitsyn ja Applebaum ovat todellakin väittäneet niin kuin Pikkupeura heitä si- teeraakin. Mutta siteeratessaan kyseisiä henkilöitä Pikkupeura tukeutuu valheellisiin väitöksiin.

   Todellisuudessa Lenin kielsi kirjaamasta ”laillista terroria” rikoslakiin ja kirjoitti asiasta 7.5. 1922 oikeusministeri Dmitri Kurskille seuraavasti:

   ” т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополни- тельного параграфа Уголовного кодекса…

   Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка открыто выставить принципиальное и политически правдивое (a не только юридически – узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

   Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире,ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

   С коммунистическим приветом Ленин. ”

   [ERÄÄNLAINEN KORJAUS: TÄMÄ SITAATTI ON OIKEIN KIRJAN NYKYISESSÄ VENÄLÄISESSÄ NETTIVERSIOSSA! HM]

   Tov.Kurski! Täydennykseksi keskusteluumme lähetän Teille rikoslain täydentävän kappaleen hahmotelman… Perusajatus on toivoakseni selkeä lukuun ottamatta luonnoksen kaikkia puutteita tuoda avoimesti esiin teesi, joka on (oikeus)periaat- teellisesti ja poliittisesti (mutta ei kapean juridisesti) oikea ja joka määrittelee terrorin olemuksen ja oikeutuksen, sen tarpeen ja rajat.

   Oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan: sellaisen lupaami- nen olisi itsensä ja muiden pettämistä, mutta [sen pitää] perustella ja laillistaa se (oikeus)periaatteelliselta kannalta selkeästi ilman vilppiä ja kaunistelua. Muotoilla pitää yleisimmällä mahdollisella (ei rikoslain, RK) tasolla, sillä vain vallankumouk- sellinen oikeudentaju ja omatunto asettavat itse asiassa suppeamman tai laajemman (poliittisen ei juridisen, RK) käytön ehdot.

   Kommunistisin terveisin Lenin ”

   https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/01/oliko-lenin-objektiivinen-idealisti-vai-dialektinen-materialisti

   ” Oliko Lenin ”objektiivinen idealisti” vai dialektinen materialisti? (2008)
   … ”

 3. Niin Risto, olen tästä itsekin aiemmin, muutaman kerran maininnut, kerro omin sanoin, lyhyesti ja napakasti, ja jos oletat, että lukija haluaa tietää enemmän, laita linkki, josta jokainen oman valintansa ja halunsa mukaan voi käydä lukemassa enemmän.

  Juttu on mielenkiintoinen, johon tartut.

  Mutta jos haluat, että se luetaan, pyydän, että tee toisin.
  Kerro omin sanoin…

  Kommunismin kauhuista kirjoittaa vain ja ainoastaan porvari, joka sosialismia ei halua, ei milloinkaan.

  Siksi porvareiden kirjoituksissa sosialismi (ei kommunismi) on täysin karmeaa epädemokratiaa.

  Totuus on täysin päinvastaista.

  Ylilyöntejä ja virheitä sosialismissa tehtiin, se on totta.
  Mutta sosialismia ehti olla olemassa vain 70 vuotta ennen kuin esim. Neuvostoliitto romutettiin.

  Stalin, vaikka olikin varsin itsevaltainen, pelasti sosialismin olemassaolon.
  Jokainen varmaan tietää ja ainakin on on kuullut toisesta maailmansodasta, jonka perimmäinen tarkoitus oli murskata sosialismi eli Neuvostoliitto.
  Varmaan jokainen on ainakin kuulleet Mynchenin sopimuksesta joka oli juuri sitä.

  Porvarit ovat puhuneet ja puhuvat kovasta kurista ja järjestyksestä sosialismissa, vaieten, että juuri kapitalismissa niin tehdään.
  Varas huutaa ottakaa varas kiinni, kertoo juuri siitä miten huomio pitää kiinnittää muualle.
  Siten porvaristo toimii joka ikinen päivä.

  Sosialismi on todella demokraattinen järjestelmä, paitsi juuri porvaristolle, joka haluaa edut vain heille itselleen, pienelle piirille, ei koko kansalle.

  Porvaristo tarvitsee orjansa, työväen, joka kuin liikkuisi vapaasti, ja tekemän töitä vapaasti, on näennäistä.

  Porvaristo tarvitsee ostovoimaista karjaa, joka ostaa turhakkeet, joita porvaristo valmistuttaa.

  Porvaristo joka ikinen päivä perustelee omistamissaan medioissa oman olemassaolonsa tärkeyden. Ja sitä se ei voi tehdä kuin valehtelemalla suut ja silmät täyteen.

  Meiltä työväeltä se kaikki edellyttää median lukutaitoa.

  Mutta mutta…sitä ei juurikaan ole tänä päivänä.

  Se ei ole meidän työväen vika, vaan porvariston neuvokkuuden….

  Työväen lehdistö ja media ei ole kyenneet vastaamaan työväelle, tai edes puhumaan työväen kielellä. Se on kova ja vakava puute meillä työväenliikkeellä.
  Tilanne peräti huononee kaiken aikaa…

 4. 70 vuotta sosialismia on lyhyt aika. Järjestelmä joka perustuu yhteiskunnalliseen omistukseen.

  Yksityiseen omistukseen perustuvaa yhteiskuntajärjestystä on ollut olemassa useita tuhansaia vuosia.
  Niitä on ollut 3 erilaista: Orjanomistus, feodalismmi eli maaorjuus, sekä kapitalismi.

  On turha kuvitella, että uudellainen yhteiskuntajärjestelmä olisi välittömästi virheetön. Sellainen on mahdotonta, kuten ei virheetöntä ihmistäkään.

  Koskapa elämme kapitalismissa, jossa hallitsijat ovat porvareita, tai heidän edustajiaan, tekevät kaikkensa, että kapitalismi ei vain vallitse, vaan vahvistuisi kaiken aikaa.

 5. Elämme porvarillisessa demokratiassa (demokratia=kansanvalta).
  Edut kasaantuvat pienelle eliitille (porvaristo), ei koko kansalle, ei ole oikeasti demokratiaa.
  Porvaristo tarvitsee järjestelmänsä pönkittämiseen myös muitakin, jotka eivät suoraan kuulu tähän pieneen eliittiin.
  Porvarilliseen demokratiaan (näennäistä) kuuluu vaalit olennaisena osana.
  Me vaalikarja voimme äänestää poliittista eliittiä kutakin vuorollaan kurittamaan demokraattisesti meitä työväkeä, eli suurta osaa kansaa.
  Rahalla on suuri merkitys kuka poliittiseen eliittiin pääsee.
  Porvarillisella demokratialla myös rahoitetaan yhteiskunnan rakenteisiin puuttumattomia puolueita, jotka ovat helposti joutuneet riippuvaiseksi tästä porvarien rahoituksesta, jolla puolueet on tehty nöyriksi porvarilliselle demokratialle.
  Nämä rahoitettavat puolueet ovat nöyriä tekemään porvareille mieluisia päätöksiä.
  Näin se porvarillinen demokratia toimii.

 6. Neuvostoliittohan laajeni toisen maailmansodan seurauksena. Hitlerin tuhoaminen ei ollut ainoa tavoite.

 7. Jokainen sosialismiin /kommunismiin pyrkinyt liike on aloittanut sivistyneistön ja eri mieltä olevien massamurhaamisella.
  Se varmaan on teidän sosialismin/kommunismin ihannoijien mielestä hyväksyttävää suuren utopian aikaansaamiseksi.

 8. Mitä eroa Kommunismi/Porvari.
  Molemmat perustuvat kansan riistoon.
  Kommunismi on epäonnistunut.
  Porvarisvalta esim Suomessa on menossa pienen ryhmän yksinvaltiuteen ja vielä kynnelle kykenevät pyrkivät kuulumaan siihen ryhmään.

 9. Eroa on ainakin siinä, että täällä saavat hillua ja vouhkata suureen ääneen eri mieltä olevatkin tarvitsematta pelätä vankeutta tai tappamista, kuten sosialistisissa/kommunistisissa diktatuureissa ja niiden jälkeläisyhteiskunnissa tapahtuu.

 10. Minkä helvetin takia sinä Koivula jatkuvasti copypastetat kaikkea omastakin mielestäsi paskaa? Oletko sinä niin vitun tyhmä, vai luuletko kaikkien muiden olevan niin saatanan tyhmiä?

  No, älä suotta yritä vastata, minä tiedän kyllä sinun olevan juuri niin helevetin tyhymä!

Kommentoi