Ilmastomuutosta militarisoidaan

Tämän päivän Aamulehdessä Ulkoministeriön lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi ja Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Emma Hakala  kirjoittevat hurjia, ja perättömiä otsikolla ”Ilmaston muutos vaikuttaa turvallisuuteen”:

” Ilmastonmuutos on nähty yhtenä tekijänä esimerkiksi arabikevään ja Syyrian konfliktin taustalla (eikä siis USA:n politiikka…). Se vaarantaa myös vesi- ja ruokaturvan.

Ilmastonmuutosta tulee lähestyä kokonaisvaltaisena turvallisuusym- päristön muutoksena. keskustelu ilmastoturvallisuusstrategian luomi- sesta on syytä aloittaa myös Suomessa.

Ilmastonmuutos on noussut ympäristö- ja kehityskysymyksestä yhä selvemmin myös turvallisuusuhaksi.  Yhdessä ympäristön tilan heikke- nemisen kanssa se horjuttaa yhteiskunnallista kestävyyttä jo useissa maissa.  Tutkitusti ilmastomuutos moninkertaistaa riskit konfliktien syntyyn ja pakotettuun muuttoliikkeeseen. Ilmastonmuutos on nähty yhtenä tekijänä esimerkiksi arabikevään ja Syyrian konfliktin taustalla (eikä siis USA:n politiikka…RK). Se vaarantaa myös vesi- ja ruokaturvan sekä saavutetut kehitystulokset useilla alueilla.  ”

RK: Ämmät eivät sattumalta kalistele sotilaalista terminologiaa; siihen totutetaan kansaa kuin miehistönkuljetuspanssarivaunuihin kaduilla…

” Ilmastonmuutos näkyy Suomessakin sekä konkreettisesti sääolo- suhteiden muodossa että heijastuvat maailmanpolitiikan tapahtumis- ta.  Laajojen alueiden Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa ennustetaan tulevan liian kuumiksi ihmisasutukselle vuosisadan puolivälin jälkeen. pakotettu muuttoliike tulee kasvamaan – alan uusimman tutkimuksen mukaan sääolot ovat jo vaikuttaneet Eurooppaan vuosittain tulevien turvapaikanhakijoden määrään. ”

RK: Tuolla perusteella ei saa turvapaikkaa, eivätkä ne ole tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat parempaa viljelysmaata kuivaneiden tilalle, vaan heidät on siirrettävä muualle muin perustein asianomaisilla alueilla. Turvapaikat on tarkoitettu niille, joita uhkaa tappaminen.

” Suomella on kriittisiä ilmastoturvallisuuskysymyksiä myös omasta takaa. Arktinen alue lämpiää kaksi kertaa muuta maailmaa nopeammin.

Jäätiköiden sulaminen lisää kilpajuoksua alueen luonnonvaroista. ”

RK: HÄH!!!???
MISSÄ on kilpajuoksu ja MITÄ LUONNONVARAA KOSKIEN (paitsi tyietuystikalaa, kun EU heitetään wittuun ryöstökalastamasta Britannian rannikoita tyhjäksi)???
OSALLISTUUKO SUOMI johokin kilpajuoksuun ja MILLE LUONNOVAROILLE???
SUOMIHAN JAKAA ILMAISEKSI OMAT LUONNOVARAT POIS, VAIN PASKAT JA MYRKYT JÄÄ!!!!

” Samalla erilaiset taloudelliset ja poliittiset ja strategiset intressit ai- heuttavat ristivetoa. Merkittävimmät kysymykset Suomessa liittyvät inhimilliseen turvallisuuteen. Uhkia aiheutuu suoraan ympäristöälle ja ekosysteemeille, epäsuorasti elinkeinoille ja taloudelle sekä laajemmin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle. Esimerkiksi ruoan ja energiantuotantoon kohdistuu meilläkin uudenlaisia paineita.

Ilmaston- ja ympäristönmuutoksen turvallisuusvaikutuksia käsitellään jo maailmanlaajuisesti YK:n Turvallisuusneuvostoa myöten.  EU:n ulko- asiainneuvosto nosti aiheen esille viimeisimmässä istunnossaan 26. helmikuuta. Kyse ei ole ilmastonmuutoksen militarisoinnista vaan pyr- kimykstä lähestyä ilmastonmuutosta osana kokonaisvaltaisen turvallisuusympäristön muutosta. ”

RK: Ämmät eivät tunne YK:n Peruskirjaa eivätkä toimintaperiaattei- ta. YK:n Turvallisuusneuvosto on YK:n sotilaallisen turvallisuuden eri- koisjärjestö, jonka kaiken toiminnan pitää perustua Peruskirajalla ja Yleiskokouksen päätöksille. Sen valtuuksiin EI KUULU ”poukkoilla” MUILLA ALUEILLA kuten ympäristöasioissa, ELLEIVÄT NE OLE JO KONFLIKTIEN KOHTEENA tai NOIDEN ALOJEN ERIKOISJÄRJESTÖT ja YLEISKOKOUS ole (myös) todenneet perustellusti sellaisten aiheuttamaa SODANUHKAA!

Aivan sama koskee tavallisia kriminaalirikoksia kuten yksittäisiä myrk- kymurhia, vaikka niiden kohteena olisikin vaikka joku turvallisuushen- kilö! On OSOITETTAVA SODANUHKA, jos sellaisia käsitellään Turval-lisuusneuvostossa, ja jos TN omin päin sellaisia alkaa käsitellä, se tar- koittaa, että se ON MILESTÄÄN TODENNUT SODANUHAN ja se on velvollinen sellsien perustelemaan julkisesti ja tieteellisesti!

Tämä on sikälikin erittäin tärkeää, että YLEISKOKOUS, joka ainoana YK-elimenä voi käsitellä MITÄ TAHANSA tärkeinä pitämiään asioita, EI VOI ANATAA LAKIPPÄTÖKSIÄ sellaista asioista, jotka ovat parhaillaan Turvallisuusneuvoston käsiteltävinä aiksempien lakien toimeenpanon kannalta, muutoin kuin TN:n esityksestä, sellaisna kuin se ehdottaa!

TN ei saanut käsitellä Iranin ydinohjelmaakaan,ennen kuin asianomai- nen erikoisjärjestö, Muhamed el-Baradein silloin johtama ATOMI- ENERGIAKOMISSIO oli tutkinut, voidaanko ohjelamaa perustellusti epäillä sotilaalliseksi. Täsmälleen vastaava koskee ympäristöasioita!

” Ilmastonmuutoksen suorien ja epäsuorien turvallisuusvaikutusten analysointi ja niihin vastaaminen edellyttää sektorien välistä vuoropu- helua ja tirdonvaihtoa eri toimijoiden välillä. Mikään yhteiskunnallinen taho ei enää kykene vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaan monitahoiseen uhkaan. Viranomaisten, tutkijoiden ja järjestöjen yhteistyössä jokaisella on roolinsa – oleellista on se, että kaikkien tietämys saadaan käyttöön. Verkosteoitumista toimijoiden välillä tulisikin tiivistää.

Haagissa järjestettiin Hollannin ulkoministeriön aloittesta ilmaston- ja ympäristömnmuutosten turvallisuus turvallisuusvaikutuksia käsitellyt ”Planetary Security” -konferenssi, jossa NATOn ja EU:n kenraalit pohtivat aihetta paneeleissa tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. ”

Tällaiset asiat kuuluvat YK:ssa Yleiskoukselle, ja erikoisjärjetöille.

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2#idp5205136

Sellaiseen mistä ruvetaan tekemään päätöskiä Turvallisuusneuvos- tossa, ulotetaan, mahdollisesti aiheettomasti myös pysyväisjäsenten veto-oikeus niihin! Sitten kun USA vetää hanttiin, NIISSÄ EI AINAKAAN TAPAHDU MITÄÄN!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/yk-n-kriisinhallintaa-haukutaan-turhasta-kun-sita-ei-osata-eika-haluta-kayttaa-1

 

Laitetaanpa Suomalaiset aforismit jonoon

Tähän  olis kiva jospa laitetaan kaikki Suomalaiset aforismit tässä eka jatkakaa siitä .

Kalatkin munivat,

mutta niiden munat ovat mätiä .

seommoro tepivaari Kirjoitti Teuvo Mast

Valkoinen pako kiihtymässä.

THL:n tutkimuksen mukaan:

”asuinalueiden etninen eriytyminen on kaupunkiseuduilla edelleen vähäistä, mutta lisääntymässä.

Lapsilla etninen eriytyminen on vahvempaa kuin työikäisellä väestöllä.

– Lasten voimakkaampi eriytyminen saattaa kertoa siitä, että etenkin suomalaistaustaiset lapsiperheet muuttavat pois alueilta, joilla asuu paljon ulkomaalaistaustaisia”

Eihän tässä näin pitänyt käydä, eihän pitänyt?

No menee vielä ehkä kymmenisen vuotta ennen kuin joku eduskunnan hyväihmisistä toteaa ilmiön olevan täydellinen yllätys, eivätkä asiantuntijat löydä sille mitään järkevää syytä.

Perustetaan parlamentaarinen työryhmä pohtimaan miten saadaan rajattua kantaväestön oikeutta valita oma asuinpaikkansa.

 

Tapahtui 100 v ja 3 päivää sitten.

Tämä kyseinen ilmoitus oli lehdessä. Tänään ei taida olla tälläisiä ilmoituksia missään. Ajat muuttuu, onneksi. Kertoo vain millaista oli 100 vuotta sitten Suomessa. Antaa tämä ilmoitus kylmät väreet siitä miten näitäkin joukkoja haalittiin kasaan. Ei siinä yksinkertainen talonpoika, eikä tehdastyöläinen tajunnut kuinka vakavasta asiasta oli kyse liittyessään kyseisiin joukkoihin ja kuinka se pystyi vaikuttamaan kyseisen henkilön elämään tai päättämään sen elämän. Päivämäärä 17.3.18….on 17.3.1918…voisi olla 17.3.2018, aika ikkuna on vain 100 vuotta.

 

 

Nyt on viimeinen taisto rintamaamme yhtykää

Se viimeinen taisto käydään nyt soterintamalla. Kepu ja kokoomusjoukot ovat päättäneet vallata Suomen siten, että Kepu perustaaa maahaan 18 maakuntaa, joiden kautta se aikoo hallita Suomea tulevaisuudessa. Kokoomus taas aikoo vallata sosiaali -ja terveyspalvelut yksityisille paljolti  ulkomaiden omistuksessa oleville suurille lääkärifirmoille, kuten Mehiläinen, Terveystalo jne.

Annammeko me kansalaiset sen tapahtua ilman taistelua? Emme anna.

Me vaadimme, että sote -ja maakuntauudistusta muutetaan ja paljon. Maakuntauudistus siirretään yli vaalien niin, että kansa saa sanoa mielipiteensä asiasta vaaleissa. Valinnanvapauslakiehdotus hylätään kokonaan ja terveydehoito sekä sosiaalihuolto jää kokonaan yhteiskunnan hoidettavaksi.

Parhaiten terveydenhoito hoidetaan nykyisellä rakenteella lisäämällä vain resursseja eli lääkäreitä ja sairaanhoitajia  jonojen lyhentämiseksi. Itse systeemissä ei ole vikaa, on vain lääkäripula.

Jos käy niin, että Kepu ja Kokomus v oittaa sotesodan, niin me kansalaiset voimme vaikuttaa toteutukseen. Pannaan yksityiset lääkärifirmat boikottiin ja Kepu ja Kokoomus vaaleissa myös boikottiin.

20.3.1918 – 100 vuotta sitten Pakolaisten joukkomurha

Punakaartilaiset raiskasivat ja murhasivat 100 vuotta sitten.

Joukko nuoria yritti paeta punakaartien hirmutekoja kapinallisten hallussa olevalta alueelta Suomen hallituksen valvomalle alueelle. He jäivät pakoreissullaan kiinni.

Joukossa olleet kaksi nuorta naista raiskattiin, kidutettiin ja murhattiin punakaartilaisten toimesta. Kahdeksan miestä kidutettiin ja murhattiin samoin punakaartilaisten toimesta. Jostakin syystä punakaartilaiset jakoivat vangit kahteen ryhmään, joista kaksi murhattiin 20.3.1918 ja loput kahdeksan 21.3.1918.

Nämä rikokset on kuvattu erittäin tarkasti kahdeksalla kirjan sivulla viitetietoineen. On kerrottu niin murhamiesten kuin murhattujen nimet ja samoin punapäällikön nimi, joka käski tappaa vangit.

Siis kylmiä faktoja, eikä kuten punaisten kertomat sepitykset.

20.3. murhatut olivat:

Jaakkola Antti, 21-vuotias ylioppilas Vehkalahdelta,

Makonin Eugen, 17-vuotias yhteiskoulun oppilas Haminasta.

21.3. murhatut olivat:

Hauhio Eino, 18-vuotias kirjanpainon oppilas Haminasta,

Husgafvel Helmi, 25-vuotias tuomiokunnan kirjuri Haminasta,

Jaffe Nikolai, 17-vuotias yhteiskoulun oppilas Haminasta,

Kattelus Einar, 18-vuotias talollisen poika Sippolasta,

Lainio Aino, 24-vuotias lakitieteen ylioppilas Haminasta,

Pukki Matti, 30-vuotias talollisen poika Luumäeltä,

Purho Hugo, 21-vuotias talollisen poika Sippolasta,

Tynys Matti, 21-vuotias hevosmies Vehkalahdelta.[i]

 

Lainaan pätkiä kirjasta:

”Takaa-ajajistaan tietämättä he ajoivat Savitaipaletta kohti. Ylitettyään Lennusjärven he tulivat Kaulion kylään, jossa väijyksiin asettuneet punaiset vangitsivat heidät ja veivät heidät Taavettin asemalle punakaartin esikunnan kuulusteltaviksi. Kuulustelun jälkeen punakaartilaiset ottivat heidän rahansa ja kellonsa ja kertoivat, että heidät viedään Savitaipaleelle. He telkesivät vankinsa kylmään rautatievaunuun odottamaan kuljetusta. Heille ei kerrottu, että punakaartin esikunta oli määrännyt heidät murhattavaksi matkalla.”[ii]

Väinö Uski oli kehunut, että ”hän yhdessä useamman muun punakaartilaisen kanssa oli kuljettanut yllämainitussa joukkueessa olleen Neiti Helmi Husgafvelin erääseen lehmäläävään, jossa olivat hänet raiskanneet ja kuumilla raudoilla polttaneet sekä sitten kiduttamalla tappaneet.”[iii]

——

[i] Pentti Pylkkö – Punainen viima; 2016; sivu 116

[ii] Pentti Pylkkö – Punainen viima; 2016; sivut 110-111

[iii] Pentti Pylkkö – Punainen viima; 2016; sivu 114

Yhteispohjoismaista naisvihaa islamia kohtaan

Tunnettu sanonta kuvaamaan miehistä ylivaltaa on #allmalepanel. Sillä tarkoitetaan esim. yhtiön hallitusta, jossa kaikki jäsenet ovat miehiä.
Sitä taustaa vasten oli mukava seurata tänään Youtube-lähetystä [alla], jossa kaikki pääpuhujat olivat naisia. Tilaisuus oli järjestetty norjalaisen Hege Storhaugin kirjan ”Islam – Yhdestoista vitsaus” yhteydessä. Sen alkuperäinen versio nousi Norjassa nopeasti best-seller -listojen kärkeen.

Muina puhujina oli jo legendaarinen islamista luopunut somali Mona Walter Ruotsista, Maria Kaljuste Virosta sekä Pia Kattelus Suomesta. Viimemainitun läsnäoloa ihmettelin, koska hänellä ei ollut paljonkaan omaperäistä snottavaa ja hänen englantinsa tökki.

Tilaisuuden moderaattori Arto Luukkanenkin ihmetteli, että nyt tulee varmaan valmista, kun on naiset asialla?
Jatka lukemista ”Yhteispohjoismaista naisvihaa islamia kohtaan”

Milloinkahan tuomarit voidaan saada vastuuseen tekosistaan?

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201803192200822310_u0.shtml

”Hovioikeus otti riskin ja päästi elinkautisvangin vapauteen: ampui naista naulapyssyllä päähän – naula saatu poistettua aivoista

24-vuotiaana hän ampui miestä pistoolilla päähän Laukaalla. Nyt 40-vuotiaana saman miehen epäillään ampuneen runkonaulaimella naista päähän Tampereella.

Helsingin hovioikeus laski ryöstömurhaajan vapaaksi keväällä 2016.
Mies oli suoriutunut vankeusrangaistuksestaan lähes moitteetta, työllistynyt ja solminut ihmissuhteita
Silti hovioikeus epäili, että siviilielämän stressi voisi yhdessä alkoholin kanssa synnyttää riskin uusista rikoksista.
Tuo riski näyttää lauenneen Tampereella viime torstaina.”

Jos oikein muistan, risekään ei puoltanut vapauttamista, mutta kun pitää ymmärtää rikollisia ”humaanisti”.

Aku Louhimiehen teurastus ylestudiossa.

Pakkohan tästä on kirjoittaa klo 21:00 ylen A-Studiossa teurastetaan yksi Suomen paras ohjaaja. Louhimies käy siinä omaa Tuntematon Sotilas taistelua juontajaa ja kolmea muuta vastaan, siinä on voima suhde kohdillaan. Myönsi että ei ollut käyttänyt valtaansa oikein ja pyysi jukisesti anteeksi, eikö tämä jo riitä. Nykyaikana feministit raiskaa miehet mediassa, kymmeniä vuosia vanhoja juttuja kaivellaan ja tässäkin näkee että ohjaaja on yrittänyt tehdä realisimia elokuviin, vai eikö sisällissodassa raiskattu naisia, eikö huume piireissä raiskata naisia, ehkä on parempi että elokuviin ei enää oteta naisia,,,vai,,,????? En tiedä kuka on oikeassa, kuka vääräsä mutta yksi vastaan neljä A-Studiossa on inkvisitio!!!!

Haista, Pukkila, home!

Jos jäi näkemättä YLE:n MOT-ohjelma tänään 19. maaliskuuta, niin kannattaa katsoa Areenasta.

MOT kertoo karmivan tarinan perheestä, joka osti Pukkilan kunnalta entisen koulun ja päätyi homehelvettiin. Ja rahaa paloi.

Kiinteistössa oli ollut tulipalo tai parikin, mutta vaurioista ei kerrottu mitään. Vauriojäljetkin oli ilmeisen tarkoituksellisesti piilotettu uusilla pintarakenteilla. Ja, yllätys, yllätys, kunta ei tiennyt mitään koulunsa vaurioista – eikä siksi ollut valmis korvaamaan mitään.

Pulkkila on sivumennen sanoen yksi niistä kunnista, joissa yhdellä puolueella on yksin enemmistö valtuustossa. Näitä kuntiahan on useita erityisesti maaseudulla. Ja toimintatapoihinhan tämä ei tietenkään mitenkään liity, mainitsinpahan vain kuriositeettina.