No mikä eläke se kansanedustajilla on

Ei tuo sopeutumis eläke ollut lainkaan asianmukainen kun kolmella eduskunta kaudella saatto saada eläkkeen n 5000 ekee

Eikä siinä ollut lainkaan sitä joka olisi siitä tehnyt sopeutumis eläkkeen

Kun katsoo sitä että pitkäänkö saa irtisanottu ns irtisanomis ajan palkkaa se on makisimllaan  6 kk

Jotkut n 30 vuotiaat lähtee eduskunnasta hän onkin saanut oikein kunnon kultaisen käden puristuksen loppu ikänsä eläkkeen n 5000 euroa

No onneksi tuo  muuttuu mutta on tuo summa vieläkin korkea kun tiedän mm ansiosidonnaisilla olevien saamaa rahaa .

Valtaosalla se ansisidonnainen on n 1000 euroa josta maksaa veroja aina 20% vähintään ja kansanedustajalle se olisi 2100 euroa .

Maksaako veroja lainkaan tuskinpa maksaa .

Mutta  se tuossa on parasta onkin ettei sitä saa kansanedustaja kun vain kolme vuotta no Ansiosidonainen on kyllä paljon lyhyempi aika .

Olis parempi kun tuo Kansanedustajan sopeuttaminen olisikin vain saman pituinen jakso kun on nykyään ansiosidonnaiselle jäävällä  työmiehellä

Siloin sekin olisi parempi asia hallituksen on ansiosidonnaiseen vielä  tehnyt siihen vielä melkoisesti lisä rasitteita työttömälle seommoro tepivaari Kirjoitti Teuvo Mast

Ovatko ”itämeresuomalaiset vallannet maansa kantapersermaaneilta”?

Itäinen perimä näkyy uralilaisia kieliä puhuvissa miehissä. (KUVA: Kimmo Taskinen / HS)

HAISTAPASKANTIETEILIJÖIDEN RAISKAAJAKAANITEORIA ON TÄYSIN UFOLOGINEN!

On huomattava, että tämä ei ole ”perinteinen” hitleristis-hirohito- istinen pseudoteoria, sillä heidän tarkoituksensa EI ollut ”vallata alempien rotujen naisia”, vaan nimenomaan tappaa aivan erityisesti heidät pois ”rotua pilaamasta”!

Se poikkeaa kuitenkin tuota toisesta teoriasta VAIN ”ARVOILTAAN”, ei perusolettamuksiltaan ”ihmisluonnosta” (jollaista ylihistoriaalisena ei ole…). Se ei ole niiden vastainen, vaan se on NURINKÄÄNNETTY!

Se voidaan suit sait käden käänteessä kääntää taas alkuperäisin päin: ”Kaanilaiset on tapetteva!”…

Gennettisiltä isälinjoiltaan uralilaisempia kuin virolaiset (34%) latvialai- sia (38%) ja liettualaisia (42%, suomalaiset 61%) näille tiedehuijareille ei ole lainkaan olemassa sen enempää kielellisesti kuin geneettisesti- kään; he ovat ”sekundaryssiä” (mikä sikäläisten vaskistienkin kannattaisi pika pikaa noteerata…).

TÄSTÄ HAISTAPASKANTIETEEN HOURULALLATUKSESTA ON SAATANA TULTAVA LOPPU!!!

Kantagermaanit ovat todellinen muinainen kansa, joka on asunut luul- tavimmin keski-Euroopassa, ilmeisesti Tonavan alueella suurin piirtein meidän itäbalttilaisen (= voimakkaasti SU-vaikutteisesti balttilaisen) vasarakirveskansamme aikalaisina. On luultavaa, että kantagermaanit eivät kuuluneet indoeurooppalaisen SOTAVAUNUKANSAN kokoonpa- noon, johon taas kuuluivat mm. kelttiläis-romaaniset ja indo-iranilaiset heimot ja osa Volgan ”vasarakirveskansasta” (mm. hevosjumalatar Ratainycia eli ”Rattaiska” oli heidän jumaluutensa, ja IE-kielten kuuluisa sotavaunusanasto on nykyisissäkin balttikielissä VASARAKIRVESLAI- NOJA) ja niiden kelttiläis-romaniset ja slaavilaiset ja skandinaaviset germaanikielet sekä gootti vilisevät vasarakirveslainoja.

Sen sijaan KANTAPERESERMAANIT on SEPITETTY ”KANSA”; joka olisi muinoin, ennen suomalaisugrilaisia ”Kaanin-äpäröitä” muka asuttanut Viroa, Etelä-Suome ja Pohjois-Ruotsia.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan-2

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/09/yha-vaan-suomen-muinaiskielista
https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/suomessa-ei-ole-ollut-koskaan-kantapersermaaneja/

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/04/tri-janne-saarikiven-hy-on-todistettava-etta-suomessa-puhuttiin-ennen-ajanlaskun-alkua-vain-taysin-tuntemattomia-kielia-30

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/09/kantapersermaanilainat-witusta-saamelaiskulttuurin-ensyklopediassa

”Teorian” kehittäjä lienee tallinnalaisyntyinen Alfred Rosenberg, Sak- san natsipuolueen perustaja ja yksi ideologi, jolta Nürnbergissä putosi tuosta haistapaskan-teoriantekeleestä aiheellisesti pää.

Tuo kusetus on sivuluonne täällä Hesarin viikon historiapierussa.

Mutta juuri se on kuitenkin se pääasia…

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005912508.html

Suomalaisten juuret löytyivät Siperiasta – alkuperäisasukkaat toivat mukanaan kantauralin kielen

Yhteinen perimä kertoo, että esi-isämme toivat kielen tullessaan ja is- kostivat sen uu-sille alueille. Yhteinen perimäaines puhuu sen puoles- ta, että alkuperäinen kantauralin kieli levisi ja haarautui ihmisten mu- kana. Samaa todistaa se tutkijoiden huomio, jonka mukaan uralilais- kansojen geneettiset erot ovat sitä suurempia, mitä suurempia ovat kielelliset erot.

… Kieli voi levitä myös lainana niin, että ihmisyhteisöt omaksuvat jon- kin toisen yhteisön kielen ja luopuvat entisestä. Tästä ei voi olla kyse uralilaisten kielten leviämises-sä. Niiden puhujat todella veivät kielensä uusille asuinsijoilleen.

Poikkeuksen tutkimuksessa muodostavat nykyiset unkarilaiset, kai- kista suurin urali-laisten kielten puhujien ryhmä. Uralilaisia kieliä puhuvia ihmisiä on 20–25 miljoonaa, joista Unkarissa asuu tätä nykyä kymmenisen miljoonaa.

”Nykyiset unkarilaiset muistuttavat geneettisesti eniten lähinaapurei- taan Itä-Euroo-passa eivätkä jaa paljoakaan geenejä muiden uralilaisten kansojen kanssa. Heiltä puuttuvat siperialaiset ainekset, jotka muilla uralilaisilla kansoilla on”, kertoo tutkimusta johtanut Kristiina Tambets Tarton yliopiston perimäntutkimuksen instituutista.

Kiinnostavaa on,että vaikka unkarilaisilla ei juuri ole yhteisiä geneetti- siä erityispiirtetä kieliperheen muiden jäsenten kanssa, he puhuvat yhä uralilaista kieltä. Uralilaiset saivat siis istutettua kielensä hallitsevaan asemaan uusilla asuinalueillaan itäisessä Keski-Euroopassa, vaikka heidän geneettinen jälkensä lopulta katosi.

Kyse voi olla siitä, että muuttajat edustivat tavalla tai toisella hallitsevaa kulttuuria. ”

K.: Unkarilaiset tulivat nylyisille alueilleen hunnien mukana tai perässä 300-luvulla j.a.a. He tulivat idempää kuin ensimmäinen eurooppalainen kansa, jonka kimppuun he iskivät, eli Donin alueella vaikuttaneet iranilaiskieliset alaanit. Alaaneista länteen olivat germaaniset, vahvasti vasarakirves- ja sen mukana myös jossakin määrin SU-vaikutteiset (itä)gootit.

TÄTÄ SAMAA AJETAAN NYT KUIN KÄÄRMETTÄ PIIPPUUN MYÖS MUKA ”ITÄ-MERENSUOMALSITEN JA SAAMELAISTEN TAUSTANA” – ei ehkä juuri hunneja, mutta joitakuita muita…

HS: ”Muuttajaryhmä ei ollut välttämättä kovin suuri, mutta heillä oli arvovaltaa ja heidän kieltään alettiin puhua seuraavissa sukupolvissa”, Tambets selittää.

K.: Unkarilaset tulivat idästä – mutta he olivat mennet sinne ”lännestä”, Volgan alueel- ta, mahdollisesti vasarakirveskansan ja skyyttien ”tieltä” – jotkut muut kuten Suomen vasarakirveskansa olivat silloin lähteneet länteen. On siis syytä olettaa,  että unkarilaiset eivät olleet silloinkaan mitään ”umpi-itäisiä” – koska sitä eivät olleet itse hunnutkaan, vaikka he olivat tuleet Kiinasta.

HS: Tutkimuksen tekoon osallistunut Outi Vesakoski Turun yliopiston biologiaa ja kielihistoriaa yhdistävästä hankkeesta sanoo, että Unkarin uralilaiset ovat ilmeisesti olleet ratsastajakansaa.

”Lainasanojen perusteella he ovat vaellelleet edestakaisin nykyisen uralilaisalueen eteläpuolella. Heidän siirtymisensä Keski-Eurooppaan on hyvin dokumentoitu. Siellä he onnistuivat tekemään niin suuren vaikutuksen, että heidän kielensä jäi sinne pysyvästi”, Vesakoski sanoo.

Vaikka nykyunkarilaisten perimästä ei löytynyt itäisiä aineksia, kuva voi muuttua, jos pystytään saamaan dna:ta muinaistutkijoiden kaivauksilta. Kaiken järjen mukaan Unkarin alueen muinais-dna:ssa voisi näkyä geneettisiä yhteyksiä kielisukulaisiin.

HS:  ” Pohjoisempana Itämeren rannikolla uralilaiset saivat niin ikään kielensä iskos-tettua uusille alueille. Täällä suomen, viron, vepsän ja karjalan kieli ovat melko uusia tulokkaita.

”Nykykäsityksen mukaan itämerensuomalaiskielten esimuodot tulivat hieman ennen ajanlaskun alkua Itämeren rannoille. Ihmisiä täällä on asunut tuhansia vuosia kauemmin,mutta emme tiedä, mitä kieltä he puhuivat”, Tambets kertoo.

 

K.: HEWOWWITTUA!

Suomen kampakeraaminen kansa on 7000 vuotta sitten tuonut tänne SU-kielen, joka on ollut nykykielistä lähempänä unkaria kuin suomea.

He ovat tuoneet myös tattarinviljelyksen – 1000 vuotta ennen kuin trattbägarit – kantagrmaanien kaverit sittemmin – vehnänviljelyksen Ruotsiin!

Juuri he toivat N1c-haplon, kampakeramiikan, ja maalasivat Astuvansalmen kalliomaalaukset:

http://www.helsinki.fi/hum/ajankohtaista/2013/01/0128b.htm

Maanviljely levisi Suomeen Itä-Aasiasta jo 7000 vuotta sitten

Siitepölytutkimusta ja arkeologiaa yhdistävä tutkimushanke ”Kouvo- lan seutu muinaisuudessa, korpea vai kaskenkaatajia” on selvittänyt vuosina 2010 – 2012 nykyisen Kouvolan pohjoisosan esihistoriaa ja maankäyttöä jääkaudelta 1200-luvulle jKr. Hankkeen tuloksena on syntymässä uudenlainen näkemys suomalaisen maatalouden alkutaipaleesta.

Tutkimusalue sijaitsee Kouvolan pohjoisosassa, Jaalan Huhdasjärvel- lä. Alueen maatalousasutuksen on aiemmin oletettu syntyneen vasta historiallisella ajalla, viimeistään 1500-luvulla. Arkeologiset löydöt kuitenkin osoittavat, että alueella on elänyt yhteisö, joka on ylläpitänyt kalmistoa 600-luvulta 1100-luvulle jKr. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, harjoittiko yhteisö maa- vai erätaloutta. Toise-na kysymyksenä olivat maanviljelyn alkuvaiheet – onko Huhdasjär- veltä löydettävissä yhtä vanhoja maanviljelyn tuloksia kuin läheltä, Repoveden kansallispuiston alueelta muutama vuosi sitten löydettiin.

Saadut tutkimustulokset muuttavat käsitystä maanviljelyn alkuvai- heista niin kivikau-den kuin rautakauden osalta. Varhaisin metsänrai- vausvaihe ajoittuu kivikaudelle 5300 – 4000 eKr. Ensimmäisenä vil- jelykasvina oli tattari 5300 eKr., ja noin 4200 eKr. ilmestyvät ensim- mäiset merkit ohran viljelystä. Nämä viljelyn merkit ajoittuvat kivikaudelle, samaan aikaan saviastioiden valmistustaidon omaksumisen kanssa (varhaiskampakeramiikka). ”

HS: ” Se tiedetään, että nykyisen Suomen alueelle uralilaiset kielet olivat jo aiemmin tulleet saamelaiskielinä, mutta Suomessa oli väestöä jo ennen saamelaiskieltenkin puhujia. ”

Tuosta ei ole mitää näyttöä!

Saamelaikielet eivät ole olennaisesti vanhempia kuin itämerensuomalaisetkaan!
Molemmilla on sama alkuperä kampakeraamisesta ja vasarakirves- kielestä, mutta ilmeisimmin eri paikoissa!

” HS: ” Itämerensuomen kantamuodon tuojat saapuivat Volgan alu- eelta ilmeisesti reittiä, joka seuraili Daugava-jokea nykyisessä Latviassa. Näin todistelee Tarton yliopiston arkeologian professori Valter Lang, joka on julkaissut tänä vuonna kirjan Läänemeresoome tulemised eli Itämerensuomen saapuminen.

Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal kuvaa kirjaa arviossaan Elo-lehden arviossaan käänteentekeväksi.

Grünthalin mukaan Langin tulkinta Suomen kielihistoriasta on uusi ja vallankumouk-sellinen. ”

”Kyse ei ollut germaanisia kieliä puhuvan väestön kulkeutumisesta kantasuomen alueella, vaan päinvastaisesta prosessista!”

K.: ”… Eli että ”itämerensuomalaiset valtasivet Hitlerin (olemattomien) kanta-arjalaisten alueita” … pitäisiköhän vielä ”PALAUTTAAKIN”…?

Haistapaskantieteilijät ovat valtaamassa myös Tartton yliopistoa… Riehu järjestää…

 

HS: ” Suomeen suomen kielen kantamuoto on Langin mukaan saapu- nut Virosta roo-malaisella rautakaudella. Se ulottuu vuodesta 500 ennen ajanlaskun alkua vuoteen 400 jälkeen ajanlaskun alun. ”

K.: Hewowwittua!!!

Iträmerensuomalainen kielimuoto ON SYNTYNYT TÄÄLLÄ – balt- tilaisen vasara-kirveskielen vaikuttaessa (suomalais-)ugrilaiseen kampakeraamiseen kieleen.

Kantapersermaaneita ei näkynyt eikä kuulunut PIERUNHAJUAKAAN mailla halmeilla!!!

HS ” Kantasuomen puhujat levittäytyivät Suomenlahden ylitse Varsinais-Suomen alueelle.

Virossa ja Etelä-Suomessa on saatettu puhua monia eri kieliä ennen uralilaisten tuloa, muun muassa esigermaania ja nyt jo hävinneitä muinaiskieliä. Hallitsevaksi kieleksi muodostui lopulta kuitenkin idästä tulleiden siirtolaisten puheenparsi. ”

K.: TUOLLAISISTA EI OLE ENSIMMÄISTÄKÄÄN NÄYTTÖÄ – JOTEN SELLAISA EI OPIDÄ OLETTAAKAAN!!!!

HS: ” Langin ajatusta kantasuomen saapumisesta tukee isälinjassa periytyvä Y-kro-mosomin haploryhmä, joka näyttää kulkeutuneen idästä länteen samaa reittiä kuin kielikin. ”

HEWOWWITTUA SE SIIHEN AIKAAN VASTA OLE KULKEUTUNUT!!!!
Kampakeraaminen kulttuuri on iät ja ajat tiedetty N-haplo-valtaiseksi!!!

HS: ” Volgalta Keski-Venäjältä on pitkä matka Suomenlahdelle. Uralilaisten kielten puhujien asuinalueet muodostavat karttakuvassa Itämerelle päin lähes yhtenäisen alueen. Ketjun katkaisee kuitenkin suuri valkoinen alue Karjalan itäpuolella ja Moskovan pohjoispuolella.

Valkoisella alueella ihmiset puhuvat venäjää, mutta he ovat silti uralilaiskielten puhujien sukulaisia, vahvistaa Tambetsin ja kumppanien tutkimus.

Pohjois-Venäjältä saaduista geeninäytteistä löytyi samaa siperialaista ainesta, joka yhdistää suomen sukukielten puhujia.

”He todella ovat itämerensuomalaisten kielten puhujien sukulaisia, koska he geneettiseltä profiililtaan muistuttavat näitä”, Vesakoski selittää.

Kielihistoriasta on arveltu, että siellä on tapahtunut kielenvaihto venäjään väestöpohjan pysyessä entisellään.

Muun muassa sikäläiset paikannimet viittaavat siihen, että siellä puhuttiin alle tuhat vuotta sitten länsiuralilaisia kieliä. ”

K.: Ihan vapaasti…

Valter lang, uusi alfredrosenbergilainen hölynpölypuoskaritieteilijä.

HS: ” Uralilaisessa perimässä näkyy myös sukupuoliero. Itäinen yhteys on paljon vahvempi miehissä kuin naisissa.

Ural-vuorten länsipuolella asuvilla uralilaisten kielten puhujilla on Länsi-Siperiaan viittaava Y-kromosomilinja, joka löytyy puolelta suomalaisista ja saamelaisista miehistä sekä 40 prosentilta virolaisista miehistä.

”Tätä ei löydy äitilinjoista. Ne ovat samanlaisia kuin muillakin eurooppalaisilla”, Tambets kertoo.

Geenit näyttäisivät antavan kuvan, että uralilaiset kielet toivat idästä miehet, jotka sitten ottivat vaimoikseen paikallisia naisia. ”
K.: Näin tapahtui varmaan silloin 7000 vuotta sitten…

Tosin SU-kansojen naapurit eivät varmaan ole kovin palhjon silloisten alkuperäisten naisten heimojen jälkeläisiä…
Naiset ovat vaan vaihtuneet enemmän kuin miehet.

Myös latvialasissa ja liettualaisissa näkyy eritääin vahva uralilainen vaikustu nimenomaan miehissä.

HS: ”Ei voi sanoa, että vain miehiä tuli, mutta he jättivät selvimmät merkit itsestään”, Tambets sanoo.

Yhden Y-kromosomin hallitseva asema perimäaineistossa näyttää kertovan myös kieltä levittäneiden yhteisöjen sosiaalisesta rakenteesta.

”Tämä kromosomin hallinta jatkui useamman kuin yhden sukupolven ajan. Se osoit-taa, että sen aikaisessa yhteiskunnassa oli sosiaalisia tekijöitä, joiden ansiosta kro-mosomia kantavat miehet onnistuivat lisääntymään paremmin kuin muut”, Tambets kertoo.

Sosiaalinen rakenne saattoi esimerkiksi olla sellainen,että jonkin tietyn suvun miehet olivat johtavassa roolissa ja saivat siksi eniten jälkeläisiä. Tämä on vain arvailua, sillä geeneistä sitä ei voi pitävästi päätellä.

Myös Lang hyväksyy ajatuksen, että uralilaisia kieliä länteen levittäneet yhteisöt olivat miesvaltaisia. Se ei vielä kerro miesten välisistä hierarkioista.

Suomen kielen esimuotojen saapumisen ajallisista vaiheista geenien ja kielen haarautumista käsittelevä tutkimus ei kerro mitään.

Ennestään tiedetään kielitieteellisen päättelyn perusteella, että kantauralin ensim-mäinen jakautuminen suomalais-ugrilaisten ja samojedikielten välillä tapahtui 6000 – 4000 vuotta sitten. ”

K.: Se tapahtui jo 7000 vuotta sitten, kun jotkut lähtivät Suomeen!

 

 

Ensimmäiset kampakerramiset esi-isämme ovat saattaneet olla vaikkapa tämän näköisiä:

HS: Arvio itämerensuomalaisten kielten saapumisesta tänne pari tuhatta vuotta sitten perustuu arkeologisiin ja kielitieteellisiin todisteisiin.

Uusi Genome Biology -lehdessä julkaistu tutkimus yhdisti geeniaineis- tot uralilaisten kielten sanastotietokantaan, jonka ovat koonneet ja julkaisseet Turun ja Tampereen yliopiston tutkijat. Tietokannassa on annettu numeerinen arvo perussanojen välisille etäisyyksille eri uralilaiskielten välillä.

”Perussanat ovat niitä, jotka esiintyvät kulttuurista riippumatta. Jokai- sessa kielessä on sanat kuu, vesi, ruoka,äiti ja maha. Lumi ja korppikotka taas eivät ole perussanas- toa, koska niiden tarkoittamia asioita ei ole kaikkialla”, Vesakoski selittää.

Tietokannassa samaa alkuperää olevat sanat kuten suomen ja viron sanat kuu saa-vat arvoksi ykkösen, kun taas eri lähteistä juontavat äiti ja ema antavat arvon nolla.

”Aineistosta saa tehtyä puumallin kielten erkaantumisesta. Puumallista saadaan mitattua eri kielten etäisyydet toisistaan: kuinka erilainen suomi on virosta, pohjois-saamesta tai komisyrjäänistä”, Vesakoski kertoo.

Tutkijat osoittivat, että geneettisiin etäisyyksiin perustuva uralilaisten kansojen sukupuu korreloi selvästi kielellisen sukupuun kanssa.

Tambets muistuttaa, että vaikka uralilaisten kielisukulaisuus on selvä, yhteinen perimäosuus on kuitenkin pieni.

”Ihmiset ovat kaikkein lähintä sukua maantieteellisille naapureilleen. Sen näkee jo ulkonäöstä. Siperiassa asuvat uralilaisten kielten puhujat muistuttavat muita Siperian asukkaita ja Euroopassa asuvat muita eurooppalaisia”, Tambets sanoo.

Pieni osa perimää kertoo kuitenkin kiehtovaa tarinaa kielten puhujien yhteisistä juurista ja historiasta. ”

 

Haploryhmä N1 on ARKTINEN, ei välttämättä sen ”itäaasialaisempi” kuin muutkaan europidit

Jos se sitten kuitenkin ON itäaasialsien , niin ”so what”?

Se on ollut vallitseva haplorymä pohjoisessa Euraasiassa 7000 vuotta.

https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_N1c_Y-DNA.shtml

Haplogroup N1c is found chiefly in north-eastern Europe, particularly in Finland (61%), Lapland (53%), Estonia (34%), Latvia (38%), Lithuania (42%) and northern Russia (30%), and to a lower extent also in central Russia (15%), Belarus (10%), eastern Ukraine (9%), Sweden (7%), Poland (4%) and Turkey (4%). N1c is also prominent among the Uralic speaking ethnicities of the Volga-Ural region, including the Udmurts (67%), Komi (51%), Mari (50%) and Mordvins (20%), but also among their Turkic neighbours like the Chuvashs (28%), Volga Tatars (21%) and Bashkirs (17%), as well as the Nogais (9%) of southern Russia.

N1c represents the western extent of haplogroup N, which is found all over the Far East (China, Korea, Japan), Mongolia and Siberia, especially among Uralic speakers of northern Siberia. Haplogroup N1 reaches a maximum frequency of approximately 95% in the Nenets (40% N1c and 57% N1b) and Nganassans (all N1b), two Uralic tribes of central-northern Siberia, and 90% among the Yakuts (all N1c), a Turkic people who live mainly in the Sakha (Yakutia) Republic in central-eastern Siberia.

Distribution of haplogroup N1c in Europe

Phylogeny of N1c

If you are new to genetic genealogy, please check our Introduction to phylogenetics to understand how to read a phylogenetic tree.

Note that N1c was known as N3 and N1c1 as N3a in the official phylogeny prior to 2008.

N1c (L729)

N1c1 (M46/Page70/Tat)N1c1a (M178): found in Siberia (Khakass-Daurs)N1c1a1 (L708): found in Siberia (Anayins)N1c1a1a (P298): found in Siberia (Yakuts)N1c1a1a1 (L392, L1026): Finno-Ugric branch; found throughout north-east EuropeN1c1a1a1a (CTS2929/VL29): Baltic-Finnic branchN1c1a1a1a1 (L550): West Finnic branch; found around the Baltic Sea and in places settled by the VikingsN1c1a1a1a1a (L1025)

N1c1a1a1a1a1 (M2783): found especially in Balto-Slavic countries, with a peak in Lithuania and Latvia

N1c1a1a1a1a2 (Y4706): found mostly in Finland and Scandinavia

N1c1a1a1a2 (CTS9976): East Finnic branch; found among the Chudes (Karelia, Estonia)

N1c1a1a1a2a (L1022)

N1c1a1a1a2a1 (Z1936): Finno-Permic branch; found in the Volga-Ural region and among the Karelians and SavoniansN1c1a1a1a2a1a (Z1925): found in Finland, Lapland, Scandinavia, the Volga-Ural and the AltaiN1c1a1a1a2a1a1 (Z1933)

N1c1a1a1a2a1a1a (Z1927): found among the Karelians

N1c1a1a1a2a1a1b (CTS8565): found among the Savonians

N1c1a1a2b (L1034): Ugric branch; found in and around Hungary and in Central Asia (Kazakhstan)

N1c2 (L666): found in Russia

N1c2a (M128)

N1c2b (P43): found in the Volga-Ural region

N1c2b1 (P63)

N1c2b2 (L665)

Totuuteen pyrkivienkään eurotieteilijöiden kaaliin ei mahdu, että väestö tai kultturi voisi koskaan levitä pohjoisesta etelään

 

Origins & History

Haplogroup N is a descendant of East Asian macro-haplogroup NO. It is believed to have originated in Indochina or southern China approximately 15,000 to 20,000 years ago.

Haplogroup N1* and N1c were both found at high frequency (26 out of 70 samples, or 37%) in Neolithic and Bronze Age remains (4500-700 BCE) from the West Liao River valley in Northeast China (Manchuria) by Yinqiu Cui et al. (2013). Among the Neolithic samples, haplogroup N1 made up two thirds of the samples from the Hong-shan culture (4700-2900 BCE) and all the samples from the Xiaoheyan culture (3000 – 2200 BCE), hinting that N1 people played a major role in the diffusion of the Neo-lithic lifestyle around Northeast China, and probably also to Mongolia and Siberia.

Ye Zhang et al. 2016 found 100% of Y-DNA N out of 17 samples from the Xueshan culture (Jiangjialiang site) dating from 3600–2900 BCE, and among those 41% belonged to N1c1-Tat. It is therefore extremely likely that the N1c1 subclade found in Europe today has its roots in the Chinese Neolithic. It would have progressively spread across Siberia until north-eastern Europe, possibly reaching the Volga-Ural region around 5500 to 4500 BCE with the Kama culture (5300-3300 BCE), and the eastern Baltic with the Comb Ceramic culture (4200-2000 BCE), the presumed ancestral culture of Proto-Finnic and pre-Baltic people. ”

HM: Ei ole selvää, että N1c-haplo olisi Kiinasta: se on aivan hyvin voinut myös mennä pohjoisilta alueilta sinne eikä päinvastoin!

Uusin tutkimus antaa tähän yllärin:

KIINALAISET OVAT ITSEKIN ARKTISTA ALKUPERÄÄ!

https://www.tiede.fi/comment/2437085#comment-2437085

”  Muinaiset beringiläiset olivat ”kiinalaisia” – tai sitten kiinalaiset ovat muinaisia beringiläisiä!

https://www.nytimes.com/2018/01/03/science/native-americans-beringia-siberia.html?smid=fb-share

In the Bones of a Buried Child, Signs of a Massive Human Migration to the Americas

” Beringia refers to Alaska and the eastern tip of Siberia, and to the land bridge that joined them during the last ice age. Appearing and disappearing over the eons, it has long been suspected as the route that humans took from Asia to the Western Hemisphere.

There has been little archaeological evidence, however, perhaps because early coastal settlements were submerged by rising seas. Thanks to her unique position in the Native American family tree, Xach’itee’aanenh T’eede Gaay has given scientists a clear idea how this enormous step in human history may have happened.

Her ancestors — and those of all Native Americans — started out in Asia and share a distant ancestry with Chinese people. In the new study, the scientists estimate those two lineages split about 36,000 years ago.

The population that would give rise to Native Americans originated somewhere in northeast Siberia, Dr. Willerslev believes. Archaeological evidence suggests they may have hunted for woolly rhino and other big game that ranged over the grasslands.

” There is little evidence of agriculture or domesticated animals in Siberia during the Neolithic, but pottery was widely used. In that regard it was the opposite develop-ment from the Near East,which first developed agriculture then only pottery from circa 5500 BCE, perhaps through contact with East Asians via Siberia or Central Asia.

Mazurkevich et al. 2014 confirmed the presence of N1c in the Comb Ceramic cul-ture with a sample from the Late Neolithic site of Serteya II in the Smolensk region of Russia, near the Belarussian border, which dates from the middle of 3rd millenium BCE.

The Bronze Age Indo-European Fatyanovo–Balanovo culture (3200-2300 BCE) pro-gressively took over the Baltic region and southern Finland from 2,500 BCE (see His-tory of haplogroup R1a).The merger of the two groups,Indo-European R1a and Proto-Uralic N1c1, gave rise to the hybrid Kiukainen culture (2300-1500 BCE). Modern Baltic people have a roughly equal proportion of haplogroup N1c1 and R1a, resulting from this merger of Proto-Uralic and Northeast Indo-European populations.

Tässä nähdään tilanne, kun kampakeraaminen Kaman kulttuuri, N1c, saapui mm. Astuvansalmelle 7000 vuotta sitten.

Yksinkertaisin selitys on paras?

Vaikka lähes kaikki tuunetut naisvaltaiset kulttuurit (kuten jukagirit) kuuluvat arktisiin kansoihin, niin yksikertaisin selitys paleoliittiselta kaudelta periytyvälle vallitsevalle isälinjalle on asutushistorialtaan jatkuva, ”miesvaltainen” (patrilokaalinen) yhtei-sö, jossa naiset vaihtavat ryhmää ja asuinseutua paljon enemmän kuin miehet.

Tässä ei ole mitään ”miessovinistista” eikä ”patriarkalistista”,sillä samaan aikaan eri- näiset merkit saatavt viitata siihen, että Suomen itäbalttilainen vasarakirveskulttuuri, toisin kuin sotavaunukansan  osana ollut vasarakirveskulttuuri, olisi ollut naisvaltaista!

Se oli monissa suhteissa korkeatasoisempaa kuin kampakeraaminen kulttuuri, erityisesti maanviljelyksessä, mutta ei välttämättä kaikissa suhteissa.

Tällaisia seikkoja ovat:

– vasarakiveskansa ei näytä heimona olleen missään poliittisessa val- lassa muiden yli, ei ”herrakansaa” vaan raivaajakansaa, vaikka se on tullut myöhemmin ja kulttuurisesti kehittyneemmältä alueelta. Sen sotiminen ja tehokas aseistus oli puolustuksellista (ennen kuin keksittiin sotavaunut, mihn Suomen vasarakirveskansa ei osallistunut, toisin kuin Volgan; vasarakirveskansa piti yli kaiken kiinni muokkaamistaan maa- ja vesialueista.

– vasarakirveskansan keramiikka on keittiötyövälinepyyppistä, kun taas kampakeramiikka on varastointi- ja kuljetustyyppistä: mm. suurikoisempaa. Ero pikemminkin sen kun kasvoi vaan, ja molemmat ehkä käyttivät molempien keramiikkaa.

– vasarakirveskansa näyttäisi menneen Suomessa erityksissä ”omista” jossakin määrin ”takapakkia” joissakin miehisiksi mielletyissä suhteissa: esimerkiksi komeim-mat rakennukset ovat vanhimmalta ajalta ja silloisen kultturipiirin itäisimmiltä alueilta.

– patrilokaalinen miesvaltainen naapurusto, ja liikkuva väestö (saame- laiset?) vain vahvistaa tätä mahdollisuutta, sillä naapuriheimot tekivät heimoyhteiskunnassa useinkin tasan päin vastoin erilaissa perusratkaisuissa, kuten perhesysteemissä. Heimot myös jakautuivat usein jonkin peruerimielisyyden takia, joka sitten jatkui ja jatkui heimorona, ja saatettiin tehdä yhteistyössä molempia ratkaisuja, jos uudestaan taas ystävystyttin.

Kiina vislasi poikki ihmisen geenimanipulaation maassa

ERITTÄIN HIENO PÄÄTÖS TIETEELLISESTI JA MORAALISESTI KESTÄVÄLLÄ POHJALLA OLEVALTA VALTIOVALLALTA!
.
.
«Перешли грань»: ученые поплатились за ГМ-детей
.
Правительство Китая запретило редактировать геном эмбрионов
.
Отдел «Наука» 29.11.2018, 18:20
.
Власти Китая запретили ученым, якобы модифицировавшим геном эмбриона человека и получившим устойчивых к ВИЧ детей, продолжать эксперименты. Однако по-прежнему остается неизвестным, действительно ли экспериментаторы изменили ДНК.
… ”
.
Taustaa:
.
.

” Maailman ensimmäiset geenimuokatut lapset syntyivät

Monet tutkijat kutsuvat kokeilua vastuuttomaksi.

Kiinasta kuultiin maanantaina uutinen, joka jää tieteen historiaan. Hyvässä tai pahassa.

Tutkija Jiankui He ilmoitti luoneensa maailman ensimmäiset geeni- muokatut ihmislapset. He kertoi uutistoimisto AP:lle muokanneensa kahden ihmisalkion geenejä niin, että tuloksena syntyi kaksi tervettä tyttölasta, joista toinen on immuuni hi-virukselle.

Tuntemattomassa paikassa pari viikkoa sitten syntyneet kaksosty- töt ”Lulu” ja ”Nana” ovat ensimmäiset ihmiset, joiden geenejä on peruuttamattomasti muunneltu alkiovaiheessa.

Koe perustuu geenisaksiksi kutsuttuun crispr-cas9-menetelmään, joka on mullistanut biotekniikan. Siinä soluun ruiskutetaan dna:ta leikkaava proteiini ja pätkä rna:ta, joka ohjaa leikkurin oikeaan paikkaan. Näin voidaan muuttaa yksittäisten geenien toimintaa hyvinkin tarkasti.

Geenimuokkaus tehtiin osana tavallista koeputkihedelmöitystä. Lasten äidin munasolu hedelmöitettiin maljassa isän siittiöllä. Sitten soluun ruiskutettiin cas9-entsyymi yhdessä crispr-molekyylien kanssa. Ne poistivat kehittyvien alkioiden perimästä geenin, jota hi-virus tarvitsee tarttuakseen elimistöön.

”Kun Lulu ja Nana olivat vasta yksi solu, tämä leikkaus poisti oven, jonka kautta hi-virus tarttuu. Ennen kuin istutimme solut äidin kohtuun, avasimme koko geeniperimän ja näimme, että leikkaus onnistui kuten piti”, He selittää videolla, jolla hän kertoo kokeestaan.

”Syntymän jälkeen avasimme jälleen Lulun ja Nanan koko geeniperi- män. Varmistui, ettei mikään muu geeni muuttunut kuin se, joka estää hiv-tartunnan. Vauvat ovat yhtä terveitä ja turvassa kuin muutkin lapset”, He vakuuttaa.

Kiinassa on jo aiemmin tehty saman kaltaisia kokeita ihmisalkioilla, mutta alkioita ei ole siirretty kohtuun.

Geenimuokatun ihmislapsen luomista on pidetty teknisesti mahdolli- sena, mutta äärimmäisen tuomittavana, sillä riskejä ei tarkasti tiedetä.

He on ilmeisesti tehnyt kokeensa luvatta ja salassa. Kiina suhtautuu tutkimusetiikkaan löyhästi, mutta Shenzenin yliopisto, jossa He toimii apulaisprofessorina, irtisanoutui kokeesta ja ilmoitti olevansa ”järkyttynyt”.

https://youtu.be/th0vnOmFltc

Myös suuri joukko kiinalaisia tutkijoita tuomitsi ihmisalkion geenien muuntelun. Yli sata tutkijaa on uutistoimisto Reutersin mukaan allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa koetta luonnehditaan perustelemattomaksi, vaaralliseksi ja vahingolliseksi kiinalaiselle tutkijayhteisölle.

”Kansainvälisen transgeeniteknologiayhdistyksen kautta on paikan päältä Kiinasta tullut tieto, että ihmisessä ilmeisesti on tosiaan tehty ensimmäinen crispr-korjaus ja lapset ovat syntyneet”, vahvistaa crispr-tekniikkaa hiirillä hyödyntävä dosentti Satu Kuure Helsingin yliopistosta.

Tiedeyhteisö ei ole vielä voinut perehtyä Hen kokeeseen tarkemmin. Hän julkisti kokeensa suoraan medialle juuri ennen kuin geenieditointia ja sen riskejä pohtiva alan konferenssi käynnistyi Hongkongissa.

Tässä vaiheessa kokeesta tiedetään vain se, mitä He on haastatteluissa ja julkaisemallaan Youtube-videolla kertonut. Lisäksi AP:n haastattele- mat ulkopuoliset tutkijat ovat ilmeisesti saaneet nähdä jonkinlaista alustavaa dataa.

He värväsi kokeeseen seitsemän kiinalaista pariskuntaa, joille tehtiin hedelmöityshoitoja. Pariskunnat saivat Hen mukaan päättää, ottavatko he tavallisen koeputkihedelmöityksen vai haluavatko he kokeilla geenimuunneltua alkiota.

Kaikilla isillä oli hiv. He perusteli koetta vanhemmille sillä, että he voivat saada lapsia, jotka ovat ikuisesti suojassa hiviltä.

Lopulta 16:n alkion geenejä muokattiin. Muokkauksen kohteena oli hyvin tunnettu ccr5-geeni, josta ihminen perii yhden kopion isältä ja toisen äidiltä. Molempien geenien vaimentaminen tekee ihmisestä lähes immuunin hiv:lle.

Toisen tytön kohdalla geenistä onnistuttiin ilmeisesti vaimentamaan molemmat kopiot. Toisella hiljentyi vain toinen kopio, joten tämä tyttö voi yhä saada tartunnan.

Ilmeisesti kävi myös niin, että geenimuuntelu onnistui vain osassa tämän tytön soluista. Geeni on siis vaiennettu osassa soluista ja osassa se toimii yhä.

”Tämä on arpapeliä. Tällä hetkellä lapset ovat ilmeisesti terveitä, mutta tulevaisuudesta ei tiedetä”, Kuure kommentoi.

On olemassa ihmisiä, joilta luonnostaan puuttuu toinen tai kumpikin ccr5-geeni. Tällainen mutaatio liittyy luultavasti Euroopassa riehuneisiin isorokkoepidemioihin.

Kaksosiin tehty muutos ei siis periaatteessa eroa piirteestä, jonka osa ihmisistä saa luonnollisesti. Tällaista geeniteknistä parannusta ei kuitenkaan ole koskaan aiemmin tehty ihmiseen. Länsimaissa vasta tutkitaan tekniikan turvallisuutta eläimillä ja aikuisilla.

On esimerkiksi mahdollista, että geenieditointi voi aiheuttaa syövän myöhemmin.

”Hiirillä on nähty, että syöpään liittyvät geenit voivat aktivoitua ja kor-jausmekanismit menevät sekaisin. Hiirellä tämä näyttää korjautuvan, mutta emme tiedä, mitä ihmiselle tapahtuu. Hiiri elää niin paljon lyhyemmän ajan, että syövän kehittymistä ei ehkä ehditä nähdä”, Kuure selittää.

Hänen mielestään tekniikkaa pitäisi ensin tutkia huolellisesti ja edetä varovaisesti.

Kokeessa alkioilta ei parannettu mitään vakavaa perinnöllistä sairaut- ta, johon he olisivat ilman hoitoa sairastuneet. Tytöt olisivat syntyneet normaaleina ja terveinä ilman hiviä joka tapauksessa. He saattavat nyt olla immuuneja hiville, mutta samalla on otettu riski vakavista sivuvaikutuksista. ”

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-46382662#

’Gene-edited babies’: China halts work of He Jiankui

 • 29 November 2018

  Prof He says there is a potential second pregnancy

  China has halted the work of the scientist who claims to have created the world’s first genetically edited babies, and says it will investigate.

  He Jiankui caused outrage earlier this week when he told a genome summit he had altered the genes of twin baby girls so they could not contract HIV.

  His statement has not been confirmed, but if true breaks tight rules around the use of gene editing in humans.

  Prof He’s university said it was unaware of his experiment.

  The Southern University of Science and Technology in Shenzhen said earlier in the week he had been on unpaid leave since February, and it would be investigating the claims.

  On Thursday, China’s science ministry said it had ”demanded that the relevant organisation suspend the scientific activities of relevant personnel”.

  The National Health Commission has already said Prof He’s work ”seriously violates China’s laws, regulations and ethical standards” and would investigate the claims.

  What the scientist claimed?

  Prof He announced that he had altered the DNA of embryos – twin girls known as Lulu and Nana – to prevent them from contracting HIV.

  Speaking to the Human Genome Editing Summit at the University of Hong Kong, he said the girls were ”born normal and healthy” and they would be monitored over the next 18 years.

  He said he had funded the experiment himself and confirmed his university had not been aware of it.

  Prof He also explained that eight couples – comprised of HIV-positive fathers and HIV-negative mothers – had signed up voluntarily for the experiment. One couple dropped out, but there was ”another potential pregnancy” of a gene-edited embryo in its early stages.

  He said his study had been submitted to a scientific journal for review, though he did not name the journal. He was also evasive about other details, including the names of ”some experts” he said had reviewed his work and offered feedback.

  Why is his work controversial?

  The Crispr gene editing tool he claims to have used is not new to the scientific world, and was first discovered in 2012.

  It works by using ”molecular scissors” to alter a very specific strand of DNA – either cutting it out, replacing it or tweaking it.

  Gene editing could potentially help avoid heritable diseases by deleting or changing troublesome coding in embryos.

  But experts worry meddling with the genome of an embryo could cause harm not only to the individual but also future generations that inherit these same changes.

  Hundreds of scientists, both in China and around the world, swiftly condemned his claims.

  Professor Julian Savulescu, an ethics expert at the University of Oxford, said if true ”this experiment is monstrous”.

  ”Gene editing itself is experimental and is still associated with off-target mutations, capable of causing genetic problems early and later in life, including the development of cancer,” he told the BBC. ”This experiment exposes healthy normal children to risks of gene editing for no real necessary benefit.”

  Many countries, including the UK, have laws that prevent the use of genome editing in embryos for assisted reproduction in humans. Scientists can do gene editing research on discarded IVF embryos, as long as they are destroyed immediately afterwards and not used to make a baby.

  China allows in-vitro human embryonic stem cell research for a maximum period of 14 days, China’s Deputy Minister of Science and Technology Xu Nanping clarified. ”

Maanpuolustustahto

Tahtoa tutkittu ja todettu laskeneen se on huolestuttavaa
sanoo puolustusministerikin.
Mitä virheitä?
Erilaisia säästötoimia jopa naisten osuutta on haluttu rajoittaa.
Satsataanko liikaa varoja muutamaan lentokoneeseen ja laivaan
samalla unohtaen se että kansa on maanpuolustuksen takana
tai sitten ei?
Pientä maata todellisuudessa puolustaa vain kansa ja sitä ei pitäisi unohtaa.
Koko maan kattava kaikkia henkilöitä mukana pitävä koulutus on ao.

On se sivistysvaltio

Vai onko sittenkin parpaari tasolla sellaseksi lasken valtion jossa n 70 % kansasta pitää lapsen ruumillista kurittamista sallituna .

Noin kuitenkin on eräässä sivistysvaltiona pitävä kansa sanonut ihan itse,  kun sinne on rakenteilla kuritusta kieltävää lain säädäntöä .

No eipä sivistys paljonkaan loista muuta kun poissa olollaan,  jotenka sinne meni Ranskan arvostus sivistys valtiona .

Mutta noin on siellä  kansa n 70 % sitä mieltä että lasta saa kurittaa ruumillisesti .

joku sanois hulluja nuot Roomalaiset minä sanon hulluja nuot Gallian kukot eikä taida kanat olla sen sivistyneempiä .

seommoro tepivaari Kirjoitti Teuvo Mast

Suomalainen sauna Prahassa 70-luvulta kerrottua.

Olin moottoripyörällä menossa kohti etelää.. ei tiukaa määränpäätä, ainakin Unkari. Niin se siihen aikaan toimi retkilläni. Päätin yöpyä Prahassa.

Ajelin Prahan keskustaan, Olympijskaja camping kohteena, siis leirintäalue. Helposti löytyi. Asetuin leiriasentoon ja sitten päätin lähteä käväisemään kaupungilla. Kysäisin, millä ratikalla pääsen Kaarlen sillalle ja sain neuvon. Sinne sitten historian havinaan.

Ilta ei ollut ihan rutikuiva, olutvaahtojen kotomaassa kun oltiin. Kokeilla piti ja kokeiltiin. Saman numeroisella ratikalla sitten puolen yön maissa kämppärille.

Aamulla totesin; enpä taidakkaan lähteä vielä tänään. Samalla teltalleni marssi selkeästi paikallisen oloinen mieshenkilö ja kysyi saksaksi; olenko suomalainen? Myönsin syyllisyyteni. Kertoili heillä olevan suomalainen sauna, halusinko tulla tutustumaan? Minäpä myönsin haluavani nähdä saunan tsekkiversion.

Komea hirsistä veistetty uusi rakennus; menimme sisään. Heti ovella jo tuulahti saksalaistyyppinen järjestelmällisyys. Huoneentaulu, jossa kerrottiin enin löylyhuoneessa oleskeluaika  (10 min), sen jälkeen puoli tuntia toipumista lepohuoneessa, sitten pesuhuoneeseen peseytymään.

Menimme viimeiseksi löylyhuoneeseen. Se oli sähkökiukaalla lämmitettävä huone. Kiuas keskeisellä paikalla, ihan suomalaisen kiukaan näköinen mutta kiukaassa vain vähän kiviä, kiukaan pohjalla paljaat vastuslangat.

Kysäisin löylynheitosta johon mies silmät pyöreinä vastasi, ettei sellaista saa tehdä, vastukset palavat.

Seurasi omalta kohdaltani perusteellinen esitelmä sähkökiukaan rakenteesta, käytöstä (minä en muuten perusta sähkökiukaalle), toisena mahdollisuutena puukiuas. Mies kuunteli silmät pyöreinä ja alkoi tehdä muistiinpanoja, kysäisi mistä olisi mahdollisuus ostaa kiuas? Selitin, että tuostakin osaava sähkömies kyllä kiukaan rakentaisi; taas työselvitys, miten ja muistiinpanoja.

Kiittelin tutustumiskäynnistä ja samalla sain lupauksen ja kutsun saunan avajaisiin. Kyllä meillä suomalainen sauna tehdään, vakuutteli mies.

Loppukaneettina vielä, Eestissä varsin lähellä majapaikkaani sijaitsee KALMA, Kalamajan sauna. Puilla kertalämmitteinen iso yleinen sauna. Erikoisuutena eestiläisessä saunassa on tämä saunamyssy; löylyyn mennessä päähän laitettava esim puuvillasta tai villasta kudottu lierihattu, -myssy. Usein KALMA:ssa kylpenyt olen mutta myssy on jäänyt hankkimatta. Eestissä saunavarustukseen pesuvälineiden lisäksi kuuluuvat saunatossut, ”pefletti” ( minulla haapapäreestä tehty kestopefletti), pyyhe ja tietenkin se myssy. Muuten monet KALMA:n vieressä asuvat tulevat saunaan pelkkä kylpytakki päällään… kätevää.

Aika monessa maassa olen saunoskellut ja pannut merkille näitä maa- ja kulttuurikohtaisia erikoisuuksia. Venäläisessä banjassakin olen saunonut, tosin Eestissä, Narvassa.

Ei sähkön katkoille muuloin kun laskun maksamatta jättämisessä

Ei ole oikein katkoa sähköjä muulla perusteella kun maksamaton sähkölasku taikka kuluttaja itse katkasee sähkön .

Muussa tapauksessa kuka korvaa vaikkapa asunnossa olevat huonekalut jotka saattaa homehtua lämmityksen puutteessa .

jos noin  käy silloin ainoa asia on sähkölaitos joka maksaa uudet sohvat ja muut kalut eikä asiasta käydä  edes oikeudessa .

On olemassa ihmisiä jotka asuu talvet etelässä ja talo onkin tyhjillään jossa kuitenkin lämmitys on päällä pitäen talon n plus 5 asteessa ja samalla kuivana

Ei se öljypoltin paljon sähköä kuluta kuka lienee tuollasenkin aloitteen saanut aikaan ei todellisuudesta ole paljonkaan perillä

Ei ole mikään syy tuo että tyhjänä käyvä toisi vikoja jos ei puut kaadu piuhan päälle .

Ei ole mistään kohtaa hyvä edes ajatuksena  seommoro tepivaari Kirjoitti Teuvo Mast

Tietotekniikan kiemuroita

Eilen yhteys alko temppuilla.
– Kotimokkula näytti ok – katkaisi virran ja uudestaa ok,
yhteys ei edelleenkään silti toiminut.
– Elisa Saunalahti neuvonta sano että linjat on kunnossa.
Suljin mokkulayhteyden ja salasanalla uudelleen avaus,
ei alkanut toimia.
– Yks kaks tuli näytölle, että mokkulaan on saatavilla uudempi päivitys,
kymmenisen minuuttia ja onnistui vaati uudelleen käynnistyksen,
– kas yhteys tuli ja pelaa!

Eesti ja siellä kulkeminen,

Kun nyt minua kerittiin jo viinaturistiksikin tituleeraamaan; pitänee vähän selvitellä sitä, miksi siellä suhteellisen usein vierailen.

Asia ykkönen on se, että minulla on ympäri Eestiä melkoinen tuttavaverkosto, ollut jo vuodesta 1988, pitkin maata. Ystäviä kaikenlaisilta yhteiskuntatasoilta.

Eestissä käyn huollattamassa autoni, jo vuodesta 1995 asti, laadukas työ ja kustannusten hinta-/laatusuhde kohdillaan. Eestistä ostan pääasiassa rakennustarvikkeeni, kuten juuri uusimani harvia-kiuasjärjestelmäni. Asennustyön toki teki tuttavani mökkitalkkari.

Ostoskeskuksissa en vieraile; niissä kun ei minulle ole juurikaan mitään tarjottavaa.  Samoja kauko-idän rättejä kuin Suomen markkinoillakin intialaisten kauppiaiden tarjonnassa, laatua on turha etsiä. Toisaalta isot tavaratalot, esim Stockman, elävät turisteilla. Stockmanin tiedän kun alakerrassa on parkkitalo ja joudun läpikulkemaan Kliini32:selle.

Turisteilla elävät myöskin isot ostoskeskuksetkin, vaikkapa vuosi sitten avattu Nautica, kuin myöskin Narvamaanteen ostoskeskus T1. ûlemiste antaa kuvan asiakasvilkkaudesta mutta siellä et montaa eestiläistä tavallista eläjää tapaa pl ökyrikkaat.

Kalustettu vuokra-asunto nykyisin minulla on Põhja Puiesteen varrella, vanha talo ja siten edullinen, vuosittaiset kustannukset maksan ja silti asun halvemmalla kuin esim hostelleissa. Matkaa vanhaan kaupunkiin n 300m, tosin ei ole tullut käytyä kuin pari kertaa viimeisen 10 vuoden aikana.

Yksi syy on eestiläinen kulttuuri; parhaimmillaan sen olen kokenut juurikin maaseudulla, Prangli, Peipsijärvi, Kihnu ja Ruhnu.

Vielä kauppiaana ollessani toin mm kuivakalaa myyntiin (ei saa Suomesta), itse kun en riittävästi ehtinyt valmistaa. Tuon myöskin itselleni kalajalosteita; kilu-/räimerullid, würtsikilu, suitsukala, külmsuitsukala, … monia muita, joita, tai joiden veroisia Suomesta ei saa. Saaremaalta toin aikoinaan paljonkin katajatöitä, Viljandista toin muokattuja lampaantaljoja ja myin kauppiaskavereilleni.

Se mitä Matti mainitsi yltäkylläisistä aamiaisista Saaremaalla; alleviivaan. Nämä Bed und Früstyck- paikat ovat aivan saksalaisten veroisia.

Kun taas mennään Peipsille, Viljandiin… jne, on turha etsiä, eikä kannata, muuta kuin eestiläistä perinneruokaa etsiskellä; possua, juureksin, erilaisin kylmin ja lämpimin salaatein ja aitoa eestiläistä kotileipää.

Latvian Ikla ja Vaalga, ovat minulle käymättömiä paikkoja, vaikka Ikklan läheltä ajoinkin käydessäni Old Rigan tehtailla Latviassa viime kesänä. Sellainen viinaturisti minä.

Ay-liikkeen ja demujen ”olematon” yhteispeli loistaa

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005915355.html

”SAK:n liitot rynnivät isolla nettikampanjalla Sdp:n tueksi vaaleissa: Vapaiden valtakunta -liike kerää myös vaalirahaa”

Siinä on taas ”politiikkavapaa” ay-liike tukevasti puolueellinen ja joku vielä kehtaa väittäää, ettei SAK:n ja demujen välillä ole mitään kytkentää.