”Merietanan kemiallinen muistinsiirto” neurotieteen mullistajana…

 

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3898437-etanalle-tehtiin-muistinsiirto

Aplysia californica -merietana.

Etanalle tehtiin muistinsiirto

Maippi Tapanainen 15.5.2018 11.09

Kuvahaun tulos haulle "Maippi Tapanainen"

 

Tutkimus auttaa ymmärtämään muistin fysiologista perustaa.

Muistojen siirtäminen olennolta toiselle kuulostaa science fictiolta. Tutkijat ovat kuitenkin onnistuneet lähestymään fantasialta vaikuttavaa ilmiötä etanoille tehdyllä muistinsiirrolla.

[RK: Muistista ei yleensä puhuta selkäranagattomien kohdalla eikä ta- vallisesti aivokuorettomien selkärankaistenkaan kuten kalojen kohdalla, vaikka niilläkin kyllä tapahtuu ns.habituaatio-oppimista eli alkuperältään geneettisten ehdottomien refleksien viilautumista tarkoitukseensa, mi- kä usein on hyvinkin tärkeää esimerkiksi aistien kuten näkökyvyn kan- nalta. Habituaattio tapahtuu ainakin osin samalla ns. Fieldsin mekanis- milla kuin täysin uuden informaation pavlovilainen ehdollistuminen aivokuorellisilla.]

Maippi: Muistinsiirto tapahtui siirtämällä tietyn ribonukleiinihapon eli RNA:n sisältämää geneettistä informaatiota etanalta toiselle. Tutki- muksessa käytetyn RNA:n uskotaan säätelevän muun muassa solun kehitykseen ja sairauksiin liittyviä tehtäviä.

[RK: Tämä lienee enemmäkin verrattavissa vaikka hormonipiikkiin ja tai hormonihäiritsijäkemikaalin syömiseen kuin muistiin:jälkimmäisessä ke- mikaali antaa ikään kuin ”vääränhälyn” solun homoestaatisesta tilasta, että ”pitää lukea RNA:lla solun geenistä tiettyä kemiaalia lisää”. Kun sen RNA:n herättämä kemikaali on ”käytetty käyttäytymiseen” tai muuten vaan haihtunut, myös ”muisto” on (oletttavasti) tiessään. Eric Kandelin huijarikoilukunta on erikoistunut tällaisiin bluffeihin ja sellaisten teko- laitteiden patentteihein ja niistä saatavavien ”tiede-” ja ”tuotehitys”- määrärahojen lypämiseen. Tämäkin on just sitä.

Kuinka muistot tallentuvat aivoihin? Itävallassa vuonna 1929 syntynyt, Nobel-palkittu neuropsykiatri Eric Kandel on tutkinut aivojen molekyylibiologiaa. Kuva 2009.]

Maippi: ” Osa Aplysia californica -merietanoista opetettiin sähköstimu- laatiolla kehittämään puolustusreaktio, sitten puolustusreaktion kehit- täneiden etanoiden RNA:ta siirrettiin etanoille, joille sitä ei ollut opetet- tu. Siirron jälkeen niiden havaittiin toimivan opetettujen etanoiden tavoin. ”

[RK: Tämä ”sähköstimulaatiolla opettaminen” on Kandelin koulukunnan spesiaaleja:se ei tosiasiaas ole opettamista,vaan ehdottoman refleksin, esimerkiksi banaanikärpäsellä alkoholinhaistajaneuronilinjan, jolla se löytää ruokansa käyneen mehun, katkaiseminen:

HM:Kandelin huijausmenetelmä oli yksinkertainen ja härski:hän poltti sähköiskulla (joka oli muka ”ehdollinen ärsyke”!, koska hän luuli, että ak- sonit ovat ”sähkölankoja” neuronien välillä!),ja näin hän muutti banaani- kärpäsen ”käyttäytymistä” siten,että se ei tunnistanut esimerkiksi alko- holin hajua,joka ohjaa sen ruoanetsintää.Tällainen vamma kuitenkin kor- jaantuu,jos eliö elää tarpeeksi kauan:sillä on useita alkoholireseptoreita (aistimia), joista toinen ”kypsyy” tähän tehtävään, kun alkuperäinen on poistettu pelistä.

JA TÄMÄ ON SITTEN KANDELIN MIELESTÄ PAVLOVILAISEN VÄLIAIKAISEN YHTEYDEN KUOLEUTUMISTA!!! … ]

 

Maippi: ” Tutkimusryhmään kuuluneen professori David Glanzmanin mukaan kyse oli eräänlaisesta muistinsiirrosta

Tutkimusryhmään kuuluneen professori David Glanzmanin mukaan kyse oli eräänlaisesta muistinsiirrosta. [toisto Maipin] Siitä, voisiko samalla menetelmällä joskus siirtää elämäntapahtumien muistoja Glanzman on epävarma, mutta uskoo, että muistojen säilymisen ymmärtäminen antaa mahdollisuuksia muistin syvempään tutkimukseen.

[RK: Tällä EI ole varsinaista tekemistä muistojen sälymisen kanssa, kaikkein viimeksi ihmisellä: muistot EIVÄT OLE GENNISSÄ, EIVÄT ”TULE SIELTÄ”- EIVÄTKÄ MENE SINNE, MILLÄÄN KONSTILLA!]

 

Maippi: ” Perinteisesti pitkäkestoisen muistisisällön on oletettu varastoi tuvan aivojen synapseihin eli hermosolujen liittymiin.Jokaisella hermoso- lulla on useita tuhansia synapseja.Mikäli kyseinen oletus pitäisi paikkan- sa, etanakoe ei Glanzmanin mukaan olisi voinut onnistua. Synapsien sijaan hän uskoo muistojen varastoituvan hermosolujen ytimeen. ”

[RK: Näin onsaatettu ajatella juuri selkärangattomien kohdalla sikäli kuin niillä mitään muistia esiintyy, mutta selkärankaisilla ja varsinkin aivokuo- rellisilla synapsit liittyvät LYHYTAIKAISEEN muistiin.Puhutaan myös ult- ralyhtyaikaisesta ja työmuistista. Muisti jaetaan usein kolmeen kompo- nentti: synaptiseen,LTP- (long term potentiation) ja aksoni- eli ehdollis- tumismuistiin (Fieldsin mekanismiin), mutta nuo toimivat kaikki yhdessä esimerkiksi ihmisen muistamisprosessissa.]

Maippi: ” Merietanan ja ihmisen molekulaariset prosessit ovat saman- laisia, joskin etanan keskushermostossa neuroneja on vain 20000, ihmisellä niitä oletetaan olevan noin 100 miljardia. ”

[RK: Etanalla tai millään selkärangattomalla ei ole keskushermostoa, eikä Fieldsin mekanismia.]

Maippi: ” Tutkimustulos antaa uusia näkökulmia muistin fysiologista per- ustaa tutkiville. Siitä voi olla hyötyä esimerkiksi Alzheimerin taudin ja post-traumaattisen stressisyndrooman hoidossa. ”

[RK: Turha toivo.]

YLEn ”geenirasismi” on huijausta

 

Yle vaan jauhaa tätä vanhaa kumottua paskaa kuin leipämyllyä.

Huijausvideo väittää, että ”jokainen on (”ajattelevasta”) Keenistään ra- sisti., mikä on vale. Ohjelman ”kokeet” eivät millään tavalla TODISTA- NEET, että niissä esiintyvät ”rotukytkennät” koehenkilöiden käyttäyty- miseen ja tunte-muksiin olisivat nimenomaan geneettisiä! Ne voivat olla puhtaasti opittua, kultuurista laatua, minkä aina on oltava perus- olettamus. Muuta ei edes yritetty tietellisesti TODISTAA, vaan lähdettiin siitä, että kun jonkin asenteen KOHDE on biologinen ominaisuus, niin SE ASENNEKIN olisi myös ilman muuta ”biologinen”!!!

Laborartoriokokeet (joka on tarkastii ottaen TEKNISTEN tieteiden to- tuuskriteeri!) eivät kerro yhteiskunnallisissa asioissa totuutta  oikein, vaan sopivasti veivaamalla eri tavoin väärennetyillä sellaisilla voidaan olla osoittavinaan mitä tahansa. ”Koehenkilöitä” oli karkeasti kolmen- laisia: sellaisia, jotka olivat harjoittaneet rasismia (erityisesti valkoinen ”punaniska” aussimies), sellaisia, jotka kokivat aiheellisesti olleensa rasismin kohteina (erityisesti australialainen aboriginaalinainen, ja myös kongolainen pakolaistautainen mies, joka taisi olla ainoa, joka emotio- naalisella ”ei ollut lainkaan rasisti”), ja sitten oli ”neutraaleja”, jotka kui- tenkin olivat useimmiten eläneet pääasiassa ”muiden kuin omanrotuis- ten” keskellä ja käyttivät kuten mm. juontaja ja päähenkilö näkyviä etnisiä ja uskonnollisia tunnusmerkkejä.

Punaniska ja abo pyrittiin saamaan emotionaalisesti ystävystymään ja ”ihastumaan” toisiinsa sen ”todistamiseksi,” että ”rasimingeenien kanssa voidaan elää” (tosin VAIN JOS ”NE” TUNNUSTETAAN ja ”niitä varotaan” …)…

Tälläisella kusetetaan vain hyvin sivistymättömiä ja perustyhmiä, epäkriittisiä ihmisiä!

https://areena.yle.fi/1-4175085

Tiededokumentti: Oletko rasisti?

  • 54 min
  • 3 kk 2 pv
  • 2781 katselua

Onko rasismi synnynnäistä vai opittua? Tutkimukset osoittavat,että ali-tajuntainen rasismi voidaan havaita erilaisten testien avulla. Dokumentti esittelee, kuinka aivojen rasistisia impulsseja voidaan havaita ja muuttaa.

Ohjelman tiedot

Alkuperäisnimi Are Your Racist?

Kuva16:9HD

TV-lähetyksen ääniraidatenglanti stereo

Tekstitys suomi

Katsottavissa vain Suomessa

Tämä huijausvideo EI OLE TIEDETTÄ EIKÄ SE OLE EDES DOKUMENTTI!

Olen käsitellyt asiaa ja sen tieteellistä taustaa ja kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleja aikaisempia samanlaisia YLE:n pläjäyksiä koskien:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/04/jihuu-yle-n-puoskari-ja-haistapaskantiedeohjelma-prisma-studio-lopetti

JIHUU!!! YLE:N PUOSKARI- JA HAISTAPASKANTIEDEOHJELMA PRISMA STUDIO LOPETTI!!!

 

AINA MENI VAAN SKITSOMMAKSI JA SKITSOMMAKSI!!!

PRISMA STUDIO tykkäsi myös tehdä ääliömäisiä ”kokeita”, jotka oike- asti tieteellisesti koulutettuja kuten minua yleensä pöyristyttivät järjettömyydellään ja asiantuntemattomuudellaan.

Ohjleman linja oli yhdellä sanalla snoen ”ROTUMURHAPEILINEUROONIA”!

http://yle.fi/aihe/tiede/prisma-studio

Valittuja otteita:

VAIN OMAAN ROTUUN KOHDISTUVA VÄKIVALTA HERÄTTÄÄ YHTÄÄNMIKÄÄNLAISIA TUNTEITA,
sanovat muka PRISMA STUDIOn ”Kokeet”…

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/yle-suoltaa-fasisti…

Tällaiset YLE:n ”kokeet” ovat puhdasta paskaa, kuten että ihmiset pys- tyisivät eläytymään vain omanrotuistensa (-väristensä) kokemuksiin, MUTTA EIVÄT TOISEN eli VÄÄRÄNVÄRISTEN:

” Italialaistutkijat näyttivät koehenkilöille videoita, jossa tuntematto- man ihmisen kättä pistetään hitaasti neulalla, ja mittasivat samalla koehenkilöiden aivovasteita TMS- laitteella. Toisen ihmisen kipu heijastuu myös katsojan aivoihin, mutta italialaistutkimus paljasti, että näin on vain, jos nämä kaksi ihmistä – kivun kokija (siis käsi videolla) ja katsoja – ovat samaa rotua.

Valkoihoiset koehenkilöt samaistuivat valkoihoisen käden kipuun ja tum-maihoiset tummaihoisen,mutta valkoihoisia ei hetkauttanut tummaihoisen kipu eikä toisinpäin. ”

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/17/minako-rasisti

Originaali”tutkimus” on täällä Current Biology -sivustolta. (Tämä EI OLE biologiaa!)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982210005154:

 

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/yle-toraytti-taas-tuutin-taydelta-paskaa-muka-vauvoilla-moraalivaisto

sunnuntai, 16. marraskuu 2014

OHO! YLE:n ”vauvojen reiluusmoraalivaisto” ”olikin” ”rotumurhapeilineuroni”…!

 

Kun YLEn asiakkaat kuten opettajat ja oppilaat etsivät netistä lisää tie- toa ”kiinnostavasta” (vaikkakin ”sisäpiireihin rajoittuvasta” ”synnynnäi- sestä reiluusmoraalivaistosta”, niin sieltä löytyykin kyseisen tutkijan ”tutkimustuloksena” –

”ROTUMURHAPEILINEUROONI”!!!!

More: puppets getting hurt.jpg

http://www.hs.fi/radiotelevisio/a1383453501485?jako=edb56cf92283ea9659f633d82fa36afd&ref=tw-share

http://www.cbc.ca/natureofthings/features/research-on-infant-morality

Babies: Born to Be Good?

The latest studies on the minds of infants reveal new information about how humans shape their moral views – and this research is being done by Canadians.

Studies by a group of Canadian-born or based psychologists have provided the first evidence that babies are hardwired with an innate sense of good and bad.

Uutiset Radio ja TV, Tiededokumentti

Vauvalla on moraalivaisto

Psykologit ovat alkaneet päästä selville siitä, miten paljon lapsi ymmärtää luonnostaan reiluu- desta
4.11.2013 2:00 0

Timo Peltonen, Yle

(Patatyhmä toimittaja ei ole ansinnäkään katsonut ohjelmaa EIKÄ VAR-SINKAAN LUKENUT TEKIJÖIDEN MUKA ”TIETEELLISIÄ TUTKIMUK- SIA”, joissa puhutaan tosiasiassa ROTUMURHAPEILINEURONISTA eikä suinkaan mistään ”yleisestä reiluudesta”!

MM. uusseelantilainen psykologian tohtori Damian Scarf on osoittanut (niin ikään kokein yksityiskohtaisesti, vaikka tässä kokeessa on ”pieni piru” mukana…) miten näitä valekokeita, erityisesti ”vauvojen geeni- asenteita” koskien väärennetään:vauva (kuten aikuinenkin) voidaan saada SAMAISTUMAAN emotionaalisesti johnkin näytelmän tai nukke- shown hahmoon, jonka jälkeen hänen reaktionsa esitykseen seuraavat tämän ”idolin” kohtaloita, ja ne voidaa videoilla saad vaikuttamaan esimerkiksi ”sosialisten tilateiden syvälliseltä ymmärtämiseltä (ilman mitään omaa kokemusta!) tai ”moraalisilta kannaotoilta”!

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0042698

Social Evaluation or Simple Association? Simple Associations May Explain Moral Reasoning in Infants

PLOS

Abstract

Are we born amoral or do we come into this world with a rudimentary moral compass? Hamlin and colleagues argue that at least one com- ponent of our moral system, the ability to evaluate other individuals as good or bad, is present from an early age. In their study, 6- and 10-month-old infants watched two social interactions – in one, infants observed the helper assist the climber achieve the goal of ascending a hill, while in the other, infants observed the hinderer prevent the climber from ascending the hill. When given a choice, the vast majority of infants picked the helper over the hinderer, suggesting that infants evaluated the helper as good and the hinderer as bad. Hamlin and colleagues concluded that the ability to evaluate individuals based on social interaction is innate. Here, we provide evidence that their findings reflect simple associations rather than social evaluations.

Dr Damian Scarf, University on Otago, Zew Zeeland, ”synnynainen ydintieto” -huijausten yksi paljastaja.

The Guardian:

”Kommunismin musta kirja”, Lenin ja ISIS…

Kommunismin musta kirja” on tunnetusti sepittänyt kustantajan alku- lauseessa Neuvostoliiton piikkiin ”12.5 miljoonaa tappamalla tapettua Leninin uhria” vuosille 1918-1922 ja ”7.5 miljoonaa Stalinin uhria vuosille 1923-1953”, joista kuitenkin jopa 6 milj. osoittattuu tekstissä KARKO- TETUIKSI ilman varmaa tietoa myöhemmistä vaiheista. Noista jälkim- mäistä osa oli todellisia poliittisen väkivallan uhreja: kuinka suuri osa, siitä ei nyt kannata jauhaa, vaan puhutaan nimenomaan niistä ”Leninin uhreista”!

Tähän tarjoutuu hyvä tilaisuus, kun Usarin blogeissa Veikko Virkkunen on skannaillut siaa valaisevat kohdat ”Mustasta kirjasta”.

Periaatehan on, että että Venäjän sisällis- ja inteventiosodan kaikkien osapuolten kaikki taisteluiden ja sotatautien uhrit tulevalla 30-luvun NL:n alueella, 5 mlj., on kerrottu kahdella (”10 mlj.”), ja tästä on kaikki muut paitsi bolshevikken ”omat” (aivan oikein 2.5 mlj., josta 0.5 mlj. sivii- lejä,1.0 mlj.taisteluiden takia kuolleita taistelijoita ja 1.2 tauteihin kuollei- ta taistelijoita,Zhukov) on vähennetty tästä.  Kuitenkin osapuolia oli pa- rikymmentä, joista monet pitivät muita kuin punaisia päävihollisenaan, ja esimerkiksi kolmanneksi vahvimmalla osapuolella Puolan interventionisteilla oli parhaimmillaan tulessa 700000 taistelijaa.

Sitten varsinaisena ”sokerina” on tyhjästä vuosille 1921-1922 sepi- tetty muka ”5 miljoonaa Volgan järjestetyn nälänhädän tapettau uhria”, alueella, jossa ennen vallankuomousta oli asunut 1.3 miljoonaa asukasta, ja jossa oli käyty eräitä sisällisodan kovimppin kuulneita taisteluja!

Mustiksen tekijöiden ja Trotskin pojan YLE-dokumentissa 3. 11. 2016 nämä kuitenkin pudottivat tuon oman ”tarjouksensa” ”1 miljoo- naan”, joten KMK:n ”Neuvostoliiton kommunismin uhrien kokonaistar- joustakin” on kai pudotettava 4 miljoonalla ”16 miljoonnan, jossa kyllä jäljelle jäävät loputkin ”8.5 miljoonaa Leninin uhria” ainakin ovat IHAN ”TÄYTTÄ TUHTAA” eli olemattomuutta…

 

http://veikko72vv.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255254-lenin-ja-isis

.

Käyttäjän veikko72vv kuva

” Lenin ja ISIS

 .

Kun sattumalta katsoin Kommunismin mustaa kirjaa,niin kauhistelin Le- ninin ja hänen liittolaistensa julmuuksia. Tuli heti mieleeni, että ISISin po- rukat ovat kopioineet Leninin opit rakentaessaan kalifaattiaan Lähi-itään. ”

RK: He OVAT aivan hyvin voineet ”kopioida” nimenomaan ”MUSTAA KIRJAA”, jolla ei kuitenkaan Leninin todellisten toimien kanssa juurikaan ole tekemistä!

.

VV: ” Esimerkiksi kirjeessään 10. elokuuta 1918 Lenin kirjoitti:

.

»Toverit! Kulakkien kapina teidän viidessä piirikunnassanne on murskattava säälimättä. – – On luotava esimerkkitapaus.

1) Hirtettävä (ja sanon hirtettävä sillä tavalla, että ihmiset näkevät sen) ainakin sata kulakkia, porhoa, tunnettua verenimijää.

2) Julkaistava heidän nimensä. 3) Otettava heiltä kaikki vilja.

4) Nimettävä panttivangit, kuten ilmoitimme eilisessä sähkeessämme. Tehkää tämä sillä tavalla, että ihmiset satojen virstojen säteellä näkevät sen, vapisevat, ottavat opikseen ja toteavat: ne tappavat verta janoavat kulakit nyt ja tulevaisuudessakin. – –»  ”

.

RK: Tämä on yksittäinen, täysin poikkeuksellinen tapaus, joka liittyy kor-piuskonlahkon ”rasputiinikulakkien ISISin” kapinaan Penzan kuverne- mentissa. Ongelmallista oli, että johtajat teettivät paskaisen työn muilla. Aktivitettin lakkauttamiseksi olio tarpeen iskeä nimenomaan johtoon. Muulla ei ollut todellista vaikutusta.

Tuota ei löydy internettiarkistosta. SEn sijaan sieltä löytyy 16.8. samoista yhteyksitä seruraava:

” The Poor Peasants’ Committees are necessary to fight the kulaks, the rich, the exploiters, who shackle the working peasants. But between the kulaks, who are a small minority, and the poor or semi-proletarians there is the section of the middle peasants. The Soviet government has never declared or conducted any struggle against them. Any steps or measures to the contrary must be condemned most vigorously and stopped. The socialist government must pursue a policy of agreement with the middle peasants. The Soviet government has time and again shown by its actions that it is firmly resolved to pursue this policy. The most important of such actions are the adoption by a Communist (Bol- shevik) majority of the law on the socialisation of land and its strictly faithful enforcement, followed by the trebling of grain prices (decree of August…, 1918). The purport of the decree on agricultural machinery, [2] etc., is the same. The policy set forth above is strictly binding on everyone. ”

VV: Tämän tueksi Lenin käski sulkea ”kulakit” (talonpojat), papit ja porvarit keskitysleireihin yhteiskuntaluokan tai ammatin perusteella riippumatta heidän teoistaan. [71]

RK: Väite on perätön. Tuohon aikaan ei ollut keskitysleirjä kuin Suomessa ja Etelä-Afrikassa-

Kulakit, ukrainaksi kurkulit eivät suinkaan olleet sama kuin talonpojat!

Kulakit olivat sisäministeri Stolypinin agraarireformissa luotu etuoi- keutettu tsaarin virkamieten valitsema varakkaiden talonpoikien ryh- mä, joka sai lainaa erityisestä Kulakkipankista maanhankintaan ja -vuok- raukseenja muihin maataousbisneksiin, jolle valtion kuten armeijan han- kinnat oli keskitetty niin että muiden varakkaidenkin piti myydä heidän välityksellään, ja joka mm. oli vapautettu asepalveluksesta, joka kutsu- tuille ja värvätyille rivisotilaille oli 4 vuotta, kasakoille 35-vuotiaaksi ja aatelistolle 25 vuotta. 80% väestöstä oli talonpoikia, ja myös osa pa- pistosta (luostarit) ja aatelistosta (suurtilanomistaja esimerkiksi Ukrai- nassa) tuotti maataloutuotteita. Enimmillään 1914 kulakistoon kuului viidesosa talonpoikaistalouksista, ja ne toivat markkinoille puolet kai- kista myytävistä maataloustuotteista. Edes kaikki rikkaat viljelijät, myl- lärit, sahurit eivät olleet kulakkeja. Meikäläisentyyppiset perheviljelijät olivat keskivarakkaita. Loput olivat Venäjän maaseudun työtätekevät olivat ”köyhiä talonpoikia”. Ukrainan kulakit olivat muita kuin ukraina- laisia: juutalaisia, saksalaisia, puolalaisia, venäläisiä. Alun perin nimitys kulakki (=nyrkki”) oli tarkoittanut markkinoita kiertäviä aseistautuneita maataloustuotteiden ja muiden elintavikkeiden kauppiaita.

.
Tsaarin kulakkien viimekätinen poliittinen tehtävä oli köyhdyttää muut talonpojat itsensä ja kaupunkien porvarien palkkatyövoimaksiu. Kulakit siis todella olivat ”poliittinen luokka” alun pitäen. Tsaarin tarkoitus ei ol- lut päästää atelistoa järjestelemään maataloustuotantoa, kuten Sak- sassa ja Puolassa ja Baltiassakin oli päässyt käymään: aatelin tehtävä oli johtaa armeijaa ja sotia. (Tarkasti ottaen en tiedä, onko kasakat (n. 2.5 mlj. v. 1914) laskettu mukaan tuohon ´talonpoikaistoon´, mutta missään tapauksessa näitä ammattisotilaita ei ole laskettu mukaan kulakkeihin.)

.

VV: ” Eräs Tšekan ohje 1. marraskuuta 1918 kuului:

.

»Me emme käy sotaa yksittäisiä henkilöitä vastaan. Me hävitämme por- variston luokkana. Älkää tutkinnassa etsikö asiakirjoja älkääkä todis- teita siitä, mitä syytetty on tehnyt tai sanonut neuvostovaltaa vastaan. Ensimmäinen kysymys , joka teidän on hänelle esitettävä, koskee sitä, mihin luokkaan hän kuuluu, millainen on hänen alkuperänsä, kasvatuksensa, koulutuksensa, mikä hänen ammattinsa. [72]»

RK: Ääliökusetusta ja käännörvirheitä asiantuntemattomille, skitsolalla- tusta: ”kulakiien havittäminen LUOKKANA EI SUNKAAN TARKOITA IH- MISTEN ”HÄVITTÄMISTÄ” YKSILÖINÄ (eikä ryhmänä), vaan heidän pistämistään muihin töihin ja heidän erikoisasemansa poistamista!

Tuo on typerimpiä ja vilpillisimpiä kohtia, mitä KMK:sta löytyy….

.

VV: ” Lenin kirjoitti vuonna 1917:

.

»Köyhälistön etujoukon täytyy käyttää valtiota keskitetyn väkivallan ja pakon elimenä yhtä paljon riistäjien vastarinnan murtamiseksi kuin kansanjoukkojen pitämiseksi valvontansa alaisina. [73]»  ”

RK: Venäjän sana ”си́ла” [sila] EI TARKOITA VÄKIVALTAA ( ven. nasilie), vaan on suomen sanan voima täysi synonyymi.  Se on samaa baltti- laista juurta kuin suomen sielu (liett. siela, preussin seilin = into, uhma, sisu, ahkeruus, ”sielu”), ja samaa vanhaa merkitystä kui suomen sisu.

.

VV: ”Radikaali sosialismiin siirtyminen romutti maan talouden,ja vuonna 1921 syntyi suuri nälänhätä. Länsimaiden ruokalähetyksistä huolimatta ainakin viisi miljoonaa ihmistä menehtyi nälkään 1921 – 22. Aikai- semmassa nälänhädässä 1891 Lenin oli itse asunut nälänhätäalueella mutta vastustanut ruoka-avun antamista. Hänen ystävänsä A. Beljakov muisteli kirjassaan ”Tiennäyttäjän nuoruus” (Юность вождя): : [79] ”

.

RK: Tämä oli siis täysin tuulesta temmttua ja tekijöiden jo kiistämää paskaa.

.

VV: ” »[Leninillä] oli rohkeutta sanoa suoraan, että nälänhädällä oli useita myönteisiä vaikutuksia, nimittäin teollisuusproletariaatin – – ilmaantu- minen. – – Kun nälänhätä tuhoaa takapajuisen talonpoikaistalouden, lähestymme – niin hän selitti – objektiivisesti lopullista tavoitettamme, sosialismia, vaihetta joka seuraa heti kapitalismin jälkeen. Lisäksi nälänhätä tuhoaa uskon tsaariin että jopa Jumalaan. [80]» ”

Paskaa. ”Lähteenä” on tällainen aivopieru:

”Mitä Lenin todella sanoi (Taskutieto)

 Tekijä: Marek FranzFischer Ernst – (Lenin V. I.)
Kustantaja: WSOY
Kieli: suomi
Painovuosi: 1970
 .
Kirjoittajat ovat 70-luvun alun ”eurokommunistipuolueissa” s(e)ik(k)ailleita provokaattoreita eli nykyaikaisittain ”trolleja”.
 .

VV: Politbyroon jäsenille 19. maaliskuuta 1922 osoittamassaan kirjeessä hän selitti luonteenomaisella kyynisellä tavallaan, miten nälänhätää voi- taisiin käyttää hyväksi »tappavan iskun antamiseksi vihollisen kalloon. – Kun nämä nälkiintyneet nyt syövät ihmislihaa, kun teiden varsilla makaa satoja ja tuhansia ruumiita, meillä on juuri nyt ja vain juuri nyt tilaisuus (ja meidän siis pitää) takavarikoida kirkon omaisuus raivokkaalla tarmolla, säälimättömästi. – Voimme siis nyt hankkia käsiimme satojen miljoo- nien kultaruplien aarteen. – koska vain nälän synnyttämä epätoivo voi saada massat suhtautumaan toimiimme myötämielisesti tai ainakin puolueettomasti – Olen hahmotellut toimintasuunnitelmamme tällai- seksi: julkisuudessa toimenpiteistä määrää toveri Kalinin (presidentti) yksin. – pidättää Shujassa mahdollisimman runsaasti pappeja, pikku- porvareita ja porvareita, vähintäänkin muutama tusina, ja heitä on syy- tettävä suorasta tai välillisestä osallistumisesta kirkon omaisuuden ta- kavarikoinnista annetun määräyksen väkivaltaiseen vastustamiseen. – Mitä suurempi joukko taantumuksellisen papiston ja taantumuksellisen porvariston edustajia teloitetaan, sen parempi meille. Meidän on heti annettava kaikille näille ihmisille sellainen opetus, etteivät he enää uneksikaan minkäänlaisesta vastarinnasta vuosikymmeniin. [81]» ”

RK: Täyttä paskaa ”lähteenä” ”KMK”, jossa ei ole lähdettä.

 

 

Puoskaritiede-Saulin gradu tiskiin – tai äijä syytteeseen julkisen asiakirjan väärentämisestä!

Niinistön gradu

Muistatteko, miten Sauli Niinistö lupasi ihan julkisesti 6 vuotta sitten, että hän palauttaa pöytälaatikossaan lojuvan, punakynällä töhrityn gradutyönsä yliopistolle, eli Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiede- kuntaan? No, äskettäin tehdyn selvityksen mukaan gradua ei siellä ole eikä virkailijan mukaan ilmeisesti ole koskaan ollutkaan. Kuitenkin ennen pressanvaaleja 6 vuotta sitten yliopistolta vastattiin, että tämä gradu (tutkielma siihen aikaan) oli siellä? Mutta nyt ei enää,eikä tiedetä muuta sen kohtalosta, kuin mitä Sauli itse sanoi tuolloin 6 vuotta sitten muis- taakseni radiossa, tai vaihtoehtoisesti tv:ssa. Jos joku epäilee asiaa, hän voi kysyä asiastaTurun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastosta (puh. 050-5906978), mikä asian laita on.

Ylläoleva tarina oli esillä edellisissä vaaleissa, mutta Saulin ollessa kyseessä mikään ei hetkauta hänen suosiotaan, ei edes palauttamatta jäänyt gradutyö.

PS: Voin vakuuttaa että tuo ”Tutkijatyyppi” en ole minä, enkä ole perskohtaisesti noita asioita tarkistellut.

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/vale-emavale-ja-saulin-tilasto/

Sauli huusi taas Suomen kuulumista ”Maagiseen Länteen”, jota koskien kaikki ”määritelmät” ja ”perustelut” aina väistävät…

Päättömiä ja järjettömiä ”yliopistovertailuja”…

 

Suomi nousi ykköseksi yliopistovertailussa

Veikko Jarmala | 12.05.2018 | 17:04

Erityisesti yliopistojen vahva näkyvyys internetissä paransi Suomen sijoittumista.

Suomi on noussut BKT-korjatussa yliopistovertailussa Serbian ohi kärkisijalle, kertoo tuore Universitas 21 -selvitys.

Viime vuonna Suomi oli vertailussa kuudennella sijalla.

Tutkimuksen vetäjän, Melbournen yliopiston ekonometrian emeritus-professori Ross Williamsin mukaan suomalaisyliopistojen vahvuutena on erityisesti internetin hyödyntäminen.

Akateemisten julkaisujen näkyvyys ja vaikuttavuus verkossa arvioitiin erinomaiseksi.

Kaikki Pohjoismaat menestyivät hyvin vertailussa. Ilman BKT-korjausta Yhdysvallat oli kärjessä ja Suomi kuudentena.

Williamsin mukaan Pohjoismaiden hyvä sijoittuminen johtuu niiden ”suuresta valtiollisesta rahoituksesta sekä teollisuuden, yliopistojen ja valtion läheisestä yhteistyöstä”.

Vertailussa tutkittiin muun muassa tuotettujen tieteellisten artikkelien määrää, valmistuneiden työllistymistä, yliopistojen opiskelijamääriä ja maiden poliittista ympäristöä. ”

Meedioiden ”yliopistovertailut” muistuttavat yhä enemmän takavuo- sien ”kilpailukykyvertailuja”, joilla mitattiin ohi todellisten tulosten sitä, kuinka uusliberalsitista finanssi- ja talouspolitiikkaa. Kärjessä kiikkuivat vuorollaan velkarahalla mm. Uusi-Seelanti, Irlanti ja Islanti, josta ei nykyään puhuta mitään, koska valtio jätti ykstyisten kuplalainat maksamatta), Argentiinakin saattoi joskus olla, ja eriliset ”taloustiikerit” kuten Etelä-Korea. Johtopaikan seurauksena oli noin  kahden vuoden päätä romahdus ja velkakriisi.

Tuossa ”vertailussa on ihka oikeitakin tiedemaita kuten Englanti, Israel ja Uusi-Seelanti, mutta siinä vertaillaan asioita, jotka tiedeyliopistojen varsinaisiin tehtäviin eivät kuulu ollenkaan, ja jotka eivät tulevaissudeta kerro yhtään sen enepää jonkin firman tainstituution tämänpäiväinen lainansaanti/velanotto…

Edvard Valppaan maaliskuun 1918 rauhanehdotus julkaistiin Työmies-lehdessä 8.4.1918

On hienoa, että jotkut asiantuntevat harrastajat kaiken ammattivalehtelun ja hörölörötyksen keskellä (josta saa parhaan kuvan Putkisen blogista) pitävät yllä paikkansapitävää histo- riantietoa kuten usein Veikko Huuska:

http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255169-edvard-valppaan-rauhanesitys-julkaistiin-tyomies-lehdessa-jo-841918

Edvard Valppaan rauhanesitys julkaistiin Työmies-lehdessä jo 8.4.1918

Käyttäjän veikkohuuska kuva

Edvard Valppaan rauhanesitys julkaistiin Työmies-lehdessä jo 8.4.1918

Vuoden 1918 kapinan aselepo- ja välirauhahankkeet

Tammisunnuntaina 27.1.1918 puhjenneita väkivaltaisuuksia yritettiin eri keinoin hillitä ja lopettaa monien tahojen toimenpitein ja kirjavin yrityksin.

*

Helsingin Sanomat kertoi näyttävästi helatorstaina 10.5.2018 siitä mi- ten ”Punaiset esittivät jo maaliskuussa aselepoa”.  Tarkastelussa oli ”Piiloon jäänyt esitys välirauhasta 1918”.  Kansallisarkiston tutkijat olivat löytäneet presidentti Kyösti Kallion kapinan-aikaisen päiväkirjan välistä sosialistien pää-äänenkannat- tajan ”Työmies-lehden päätoimit- tajan Edvard Valpas-Hännisen laatiman rauhanasiakirjan, josta ei ole tiedetty”.

Edvard Valppaan keväällä 1918 taistelujen riehuessa kiivaimmillaan te- kemä rauhanaloite on hyvin tiedetty, eikä se edes ollut ainoa yritys hillitä tappamista ja tuhoamista.

Niinpä Valppaan esityksen nimittäminen entuudestaan tietämättömäk- si on liioittelua, se kun on hyvinkin näkyvästi aikanaan julkaistu.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156905727948484&set=a.10155775283693484.1073741827.638623483&type=3&theater

Kun Valppaan – eräiden porvarillisten tahojen kanssa käytyjen asiaa koskeneiden keskustelujen ja kehoitusten tuloksena laatima kansalais- sodan lopettamisesitys oli pantu ”kiertoon”  28.3.1918, eikä se johta- nut minkäänlaiseen vastakaikuun porvarien taholta, julkaisi Työmies –lehti Valppaan kompromissiesityksen kokonaisuudessaan lehdessään;

Työmies, numero 93, maanantaina 8.4.1918, sivulla 2 varsin näkyvästi: katso: https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1190622?page=2

*

Työmies –lehti kirjoittaa :

Kansalaissodan lopettamiseksi tehty kompromissiehdotus.

Porvaristo ei halua sovintoa.

Joitakin viikkoja sitten oli porvaripuolueiden eräiden täällä olevien viime eduskunnassa olleiden edustajain ja sosialistien kesken alustavia yksi-tyisluontoisia keskusteluja kompromissista kansalaissodan lopettami- seksi.Porvariston puolelta tulleesta kehoituksesta laati sitten tov. Edw. Valpas kompromissiehdotuksen, joka jätettiin porvarien puolelta sovintoa puuhanneille v.k. 28. p:nä.

Tov. Valppaan ehdotus ei porvarien puolelta kuitenkaan aiheuttanut mitään toimenpiteitä sovittelupuuhain jatkamiseksi, joten neuvottelut pysähtyivät alkuunsa.

Seuraavassa julkaisemme kompromissiehdotuksen, joka osaltaan osoittaa että sosialidemokraattiselta taholta on yritetty veristä kansalaissotaa saada päätymään sovinnon tietäkin.

Ehdotus kokonaisuudessaan sisältää seuraavaa.

Kansanvaltuuskunnan maaliskuun 1918 rauhantarjous julkaistuna huhti- kuun alussa Työmies-lehdessä, kun Mannerheim ja muu valkoisten johto oli sen piilottanut. Hesari sitten ”löysi suurena yllätylsenä” alkuperäisen Mannerheimin papereiden joukosta.
 .
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1190622?page=2 ”
.

Hesari julkaisi ”sensaationa” että Mannerheimille osoitettu rauhan- tarjous löytyi salattuna hänen papereitaan. Totta kai Valpas poliitikkona sen julkisti, jollei siihen vastata!

YK:n Atomienergiajärjestön (IAEA) suomalainen johtaja eroaa

Atomienergiajärjestö valvoo atomivoiman rauhanomaista tuotannol- lista käyttöä ja siinä ohessa myös sotilaallisten kehittelyjen vaaraa tämän varjolla. YK:n jäsenmaiden tuotantovälineet ja elineinot eivät kuulu Turvallisuusneuvoston toimialaan, ellei tällainen asiantuntijaelin esitä sellaisesta todisteita.

Muussa tapauksessa ketätahansa, jolla on ydinvoimaa, voidaan TN:ssä syyttää mielivaltaisesti myös ”ydinaseen valmistelusta” ja ruveta vaatimaanpakotteita, joilla on jokin ihan muu tarkoitus niiden vaatijalle. Tuollaisen mahdollisuuden Donald Trump nyt palautti – jos palautti, ”irtautuessaan Iranin ydinsulkusopimuksesta”. Jäsenmaat eivät voi tuosta vaan irtautua YK:n – Peruskirjasta. ainakaan laillisesti, minkä tuo peruskirja mitä suurimmassa määrin määrittelee.

Järjestö ja sen silloinen egyptiläinen puheenjohtaja Mohamed El-Baradei saivat tästä kirjaimellisesti YK:n Peruskirjan mukaisesta järjestelystä ja sen avulla toteutetusta ydinasesulkusopimuksista j sen valvonntamekanismita  Nobelin rauhapalkinnon vuonna 2005.

https://yle.fi/uutiset/3-10201786

Iran-sopimusta valvonut IAEA:n suomalaisjohtaja erosi yllättäen – syytä ei kerrota

Tero Varjorannan ero tapahtui vain kolme päivää sen jälkeen kun Yhdysvallat kertoi vetäytyvänsä Iranin ydinsopimuksesta.

 

IAEA:n apulaispääjohtaja Tero Varjoranta

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n suomalainen varapääjoh- taja Tero Varjoranta on eronnut virastaan yllättäen. IAEA tiedotti asiasta perjantaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Eron syytä ei kerrota.

Tero Varjorannan ero tapahtui vain kolme päivää sen jälkeen kun Yhdys- vallat kertoi vetäytyvänsä Iranin ydinsopimuksesta. Varjoranta johti IAEA:n ydinmateriaalivalvontaosastoa, joka valvoo muun muassa Iran-sopimuksen ehtojen noudattamisessa.

Varjorannan tilalle väliaikaiseksi varapääjohtajaksi nimitettiin Iran-tarkastusyksikön johtaja Massimo Aparo, kertoi IAEA.

– Järjestö ei voi kommentoida henkilökohtaisia asioita, jotka ovat luottamuksellisia, IAEA:n tiedottaja sanoi kysyttäessä Varjorannan eron syistä.

Iranin ydinsopimus asettaa rajoitteita Iranin ydintoiminnalle varmistaak- seen, että ne eivät tähtää ydinaseen kehittämiseen. Vastineeksi Iraniin kohdistuvia talouspakotteita on poistettu. IAEA:n tarkastajat pääsivät Iranin ydinlaitoksiin.

Sopimuksen allekirjoittivat 2015 Iran, Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Saksa, Venäjä ja Kiina. IAEA sanoi keskiviikkona, päivää Yhdysvaltain ilmoituksen jälkeen, että Iran noudattaa yhä ydinsopimusta.

Varjoranta toimi IAEA:ssa lokakuusta 2013. Hän oli mukana Iranin ydinsopimuksen neuvotteluissa.

Lue myös:

https://yle.fi/uutiset/3-8154672

IAEA:n suomalaisjohtaja Iranin ydinsovusta Yle Uutisille: ”Valvontatoiminta on täydessä vauhdissa”

Tero Varjoranta uskoo IAEA:n pystyvän valvomaan sopimuksen toteutumista.

https://yle.fi/uutiset/3-6523353

IAEA:ssa aloittava Varjoranta: Suomella on hyvä maine ja tapa tehdä asioita

IAEA:ssa lokakuussa apulaispääjohtajana aloittava Varjoranta arvelee, että tehtävän kannalta vaativimpiin tapauksiin lukeutuvat Syyria sekä Pohjois-Korea, joka on valvonnallisesti Irania hankalampi.

AIEA:n nykyinen pääsihteeri on japanilainen Yukiya Amano.
Varjoranta johti apulaispääjohtajana järjestön ydinmateriaalien valvontaosastoa, joka on avainasemassa ainakin fissioydinaseiden valvonnassa, sillä ydinmateriaalin rikastaminen on pommin valmistamisen vaikein tehtävä.

Pääsihteerin lisäksi järjestöllä on kuusi apulaispääjohtajaa:

Nyt lähti TTY:n rehtori Mika Hannula – fisio jäi kesken (onneksi?)…

Anna-Kaisa Ikonen jo ottikin hatkat, vaikka hänelle ensin pikapikaa ”sävellettiin” kaupunginjohtamisen professuuri, ja sitten nimitettiin yliopstojen yhdistämishankkeenkin ”johtoon” muutamiksi viikoiksi.

TTY:n Yliopistosäätiön puheenjohtaja kemisti Marja Makarow on sekopää.

Hannula siirtyy huomaatavasti ”vaatimattomampaan” tehtävään Teknologiakampus Turku Oy:ön.

Voi vain toivoa, että ainakin keksimääräinen teknologinen tietämys nousee molemmissa kaupungeissa…

https://www.aamulehti.fi/uutiset/ttyn-rehtori-mika-hannula-jattaa-tampereen-uusi-tyo-alkaa-syyskuussa-turussa-200930522/

TTY:n rehtori Mika Hannula jättää Tampereen – Uusi työ alkaa syyskuussa Turussa

Hän siirtyy Turun yliopistoon johtamaan perustettavaa Teknologiakampus Turkua, jonka tarkoituksena on lisätä tekniikan alan koulutustarjontaa ja tutkimusta sekä yritysyhteistyötä.

Jaana KerolaAamulehti

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rehtorina kaksi vuotta toiminut Mika Hannula, 50, siirtyy johtamaan Teknologiakampus Turkua. Hän aloittaa uudessa työssään syyskuun alussa.

Teknologiakampus Turun tarkoituksena on lisätä tekniikan alan koulutustarjontaa ja tutkimusta sekä yritysyhteistyötä.

Hannula on ollut mukana Tampere 3 -korkeakouluyhteistyön suunnitte- lussa ja toteutuksessa vuodesta 2015 alkaen viime kesään saakka.

–Strategisen johtoryhmän toiminta lakkautettiin kesällä 2017, hän kertoo.

Kun Hannula nimitettiin vuonna 2016 rehtoriksi, hänelle annettiin pääteh- täväksi viedä yliopisto hallitusti osaksi uutta Tampere 3 -korkeakouluyhteisöä.

TTY:n uusi rehtori Mika Hannula haluaa rakentaa Tampereelle aivan uudenlaisen suuryliopiston

Yhteisöön liittyen Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät ensi vuoden alussa uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi säätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa sen pääosin omistamassa Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Yhdistyminen varmistui joulukuussa 2017, jolloin eduskunta hyväksyi ja tasavallan presidentti vahvisti Tampere 3:een liittyvät lait. Yhdistymistä viedään nyt eteenpäin voimaanpanolain määräämässä tahdissa.

Miten tämä tehtävä Turussa löytyi, TTY:n rehtori Mika Hannula?

–Suora rekrytointi. Minuun otettiin yhteyttä viime joulukuussa.

Miltä yhteydenotto kuulosti tuolloin?

–Kiehtovalta. Tuolla alueella on selkeä tarve parantaa nykyisestään kil-pailukykyä tekniikan koulutusta ja tutkimusta kehittämällä. Siellä on vahva yhteisymmärrys asiassa alueen neljän korkeakoulun, kaupungin ja elinkeinoelämän kesken.

Millä tavalla tämä osaamiskeskittymä poikkeaa Tampere 3:n tulevista kuvioista ja tavoitteista?

–Alkuperäinen tavoite oli Tampere 3:ssa lähteä tekemään ihan uuden- laista yliopistokonseptia, mutta siitä on tullut kahden yliopiston fuusio ja ikään kuin konserni, johon tulee 1–3 ammattikorkeakoulua.

–Fuusiointi on nyt korostunut Tampereella valtataisteluineen. Turussa huomio on hyvien asioiden tekemisessä yhdessä, jotta saadaan aiempaa parempaa aikaiseksi.

Mikä on tärkein oppi, jonka viette Tampereelta matkassanne uuteen työhön?

–Vien yliopiston luontevan vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan ja yritysten kanssa.

Onko nyt helpotuksen hetki päästä tekemään yhteistyötä omille ajatuksille ideaalilla tavalla?

–Turku näyttää tällä hetkellä tarjoavan hyvät edellytykset sen kaltaiseen työhön, mitä haluan tehdä ja mihin uskon.

Missä vaiheessa Tampere 3 lähti suuntaan, joka ei enää sopinut omiin ajatuksiinne?

–Vuoden 2016 alussa vararehtorityöryhmän visio alkoi murentua. Silloin alettiin kyseenalaistaa säätiöyliopistoa ja siihen liittyvää johtamismallia sekä yhdessä siihen mennessä rakennettua.

–Säätiöyliopisto on minulle paljon muuta kuin vain juridinen yliopiston hallintomalli, ja siihen liittyy aito henkilökunnan ja opiskelijoiden mukaan ottaminen niin, että voi olla myös eri mieltä ja tehdä myös virheitä.

Millaiset toivotukset jätätte Tampere 3:lle?

–Toivoisin, että huomio pystyttäisiin kohdistamaan hyvän tutkimuksen ja koulutuksen rakentamiseen, ja siihen, miten voidaan palvella yhteis- kuntaa parhaalla mahdollisella tavalla ja toimia ympäristön ja ihmisen edun mukaisesti. Ei pitäisi tuijottaa sulkeutuneena instituutiona liiaksi omaan napaan.

Onko edessä muutto Turkuun?

–Muutamme Turun seudulle niin, että perheemme olisi syksyllä siellä.

Juurille Säkylään on Turusta tunnin ajomatka. Onko sillä merkitystä ja jos on niin millaista?

–On se sillä tavalla mukavaa, että Turku on minulle kovin tuttu kaupunki nuoruudesta. Siellä tuli liikuttua paljon ja suoritin varusmiespalvelukseni siellä.

Onko Tampereessa tai tamperelaisuudessa jotain sellaista, jota ette ole oppinut vuosikymmenien aikana ymmärtämään?

–Ei, en koe sillä tavalla. Tampere on hieno kaupunki, jossa tapahtuu hur- jan paljon hyviä asioita, ja täällä on menty eteenpäin monessa asiassa.

–Jään kaipaamaan kaikkein eniten Hervannan henkeä ja hyviä työkave- reitani. Hervannan henkeen kuuluvat tekemisen meininki ja välittömyys sekä tuloksellisuus.

Oulun yliopisto lupailee isoja…

 

Luin tuon aluksi vilistävältä videoltapieneltä ruudulta useaan kertaan  väärin ”ihmisjattelun ja keinoälyn liitäntöjä” (Human Thought and AI interfaces) eli sitä mitä olin hakemassakin,un sellaisesta on jauhettu helvetisti paskaa.

Sellaisiahan ei tule koskaan eikä missään. Ne ovat periaatteellisesti mahdottomia. Ja siitä olin ensin räjähtämässä…

HUMAN UI” on kuitenkin avoimen koodin projekti, joka luo interfeissejä ohjelmoimatta. Ei sano mulle juuri mitään. Tutkimus on kuitenkin vahvasti kiinni vapaaehtoisten työstä ainakin tuolta osin.

Human UI is a new interface paradigm for Grasshopper. Create professional looking Grasshopper apps with custom user interfaces without writing any code.

Note: Human UI is now an open source project. It was originally developed at NBBJ by the Design Computation Leadership Team over the course of about 10 months in 2015-2016.

Primary development by:

Andrew Heumann / andheum / @andrewheumann

Lead Developer

Marc Syp / marcsyp / @mpsyp

Product Manager

Nate Holland / nateholland / @_NateHolland

Contributing Developer

—-

Gone are the days of faking a user interface by laying out sliders and text panels and hiding wires on the Grasshopper canvas. Human UI interfaces are entirely separate from the Grasshopper canvas and leverage the power of Windows Presentation Foundation (WPF), a graphical subsystem for rendering user interfaces in the Windows environment.

https://www.youtube.com/watch?v=T6ubRoZCeVw

https://yle.fi/uutiset/3-10188648

Suomen Akatemian uuden lippulaivaohjelman kaksi ensimmäistä tutkimushanketta sai yhteensä 18,5 miljoonan euron rahoituksen huhtikuun puolivälissä.

Oulun yliopiston tutkimuksen ohella toinen rahoituksen saanut osaamiskeskittymä on Aalto-yliopiston ja VTT:n biotalouden tulevaisuuden ratkaisuihin ja materiaaleihin perehtyvä CERES.

6Genesis-osaamiskeskittymässä viedään 5G teknologiaa kaupallistamisvaiheeseen yhteistyössä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Samalla kuitenkin kehitetään jo seuraavana sukupolven langatonta 6G-perusteknologiaa (www.6genesis.org).

6G-verkko olisi entistä nopeampi ja tehokkaampi. Se mahdollistaisi ihmisten välisen kommunikoinnin entistä rivakammin, mutta myös laitteiden, prosessien ja asioiden välisen yhä nopeamman tietoliikenteen.

6Genesis-ohjelman esittelyvideo löytyy tästä linkistä.

Videolla nähdään monenlaisia futuristisia visioita siitä, mitä uusi teknologia voi tuoda mukanaan kaikkien ihmisten arkeen.

Uusi teknologia, uudet haasteet

6Genesis-ohjelman vetäjänä on Oulun yliopiston akatemiaprofessori Matti Latva-aho. Hän näkee 6G-teknologian kehittämisessä valtavia haasteita.

– Ensinnäkin kapasiteettia viedään ihan fysiikan äärirajoille. Se vaatii uusia radioteknisiä ratkaisuja, uusia elektronisia ratkaisuja, uusia kokonaissovellusratkaisuja, jotta pystytään se koko paketti ratkaisemaan.

6G-verkon tuloa tutkitaan eurooppalaisessa Terranova-hankkeessa. Siinä kaavaillaan 6G-tekniikkaa, jossa käytettäisiin terahertsialueelle yltäviä taajuuksia ja päästäisiin jopa 400 gigabitin sekuntinopeuksiin.

Jos 5G-teknologia on käytössä ehkä jo lähivuosina, niin seuraavan sukupolven tietoliikenneverkon aika tulee vasta 2030-luvulla.

professori Matti Latva-aho, Oulun yliopisto

Akatemiaprofessori Matti Latva-aho johtaa 6Genesis-ohjelmaa, joka tutkii 6G-teknologian tuloon liittyviä haasteita..Oulun yliopisto

Tavoitteena on saada älykäs verkko tulevaisuudessa toimimaan saumattomasti, reaaliaikaisesti ja luotettavasti.

– Meidän täytyy tuoda tekoälymaailmassa kehitettyjä algoritmejä, jotka mahdollistavat nämä fiksut tulevaisuuden sovellutukset, mahdollisimman lähelle loppukäyttäjiä ja loppusovelluksia mobiililaitteisiin, tukiasemiin ja laajasti langattomaan verkkoon, sanoo professori Matti Latva-aho.

Kuudennen sukupolven tekniikka toisi mukanaan suuremmat taajuudet, kaistat ja siirtonopeudet, joiden avulla akatemiaprofessorin mukaan mahdollistuisi langaton tekoäly.

Se taas olisi pitkälle automatisoidun yhteiskunnan perusedellytys.

Nyt 5G-teknologiassa viive on kutistettu pieneksi, mutta se on edelleen liian iso esimerkiksi automatisoidun liikenteen toimimiselle. Kritiikkiä on esitetty myös langattoman tietoliikenteen turvallisuudesta.

Väheneekö operaattorien valta?

Uusi teknologia mahdollistaa myös erilaisten yksityisten verkkojen luomisen, joissa on omistajiensa haluamia palveluita, sovelluksia ja määrätyt käyttäjät. Tämä voi vähentää nykyisten tietoliikenneverkkojen omistajien ja operaattorien valta-asemaa tulevaisuudessa.

– Operaattorit ovat tietenkin se verisuonisto koko tälle langattomalle teknologialle, mutta heidän lisäkseen me tarvitsemme niin sanottuja privaattiverkkoja, sanoo Matti Latva-aho.

– Tähän tarvittaisiin kipeästi omat toimintataajuudet, ja valmistelu on tällä hetkellä Viestintävirastossa työn alla. Tämän vuoden aikana saadaan päätöksiä siitä, että mahdollistuvatko tämäntyyppiset toimintamallit Suomessa, jotka muualla maailmassa ovat selkeästi nyt tulossa operaattoriliiketoiminnan rinnalle.

Suomi ja Oulu kehityksen kärjessä

Oulun yliopistossa langatonta tietoliikennettä on kehitetty jo yli 20 vuotta.

Nyt rahoituksen saaneen 6Genesis-ohjelman verkostoissa työskentelee jopa 500 tutkijaa ja akatemiaprofessori Matti Latva-aho näkee uuden teknologian kehittelyssä suuria mahdollisuuksia.

Suomessa esimerkiksi 5G-testiverkkoja on kehitetty jo neljä vuotta, kun Yhdysvalloissa vasta lanseerattiin kaksi hanketta.

… ”

En olisi juurikaan varmempi kuin UMTS-aikaan, että Suomi ja Oulu todella olisi minkään kehityksen kärjessä…

Pannaan varmuuden vuoksi linkkejä sen mukaan.

https://www.ostologistiikka.fi/kategoriat/teknologia/tietoturvavirasto-5g-teknologia-taynna-riskeja

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/04/myytti-konesuperalysta-poksahtaa

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/04/lahteeko-suomi-mukaan-sekoilemaan-elon-musk-huijaa-mahdottomalla-aivokaapelitelepatialla

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/09/aivokaapelitelepatia-on-edelleen-huijausta

 

Äly = isot aivosolut?

Näin ovat eräät hollantilaiset ”keksineet”. Teoria on ongelmallinen: mitä isompia aivosoluja, sitä vähemmän niitä on, sillä kaikilla on suurin piirtein samankokoinen pääkoppa…

https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/alykkailla-isommat-aivosolut

Suurten hermosolujen viestintä sujuu nopeammin, esittävät hollantilaiset tutkijat.

Ihmisen älykkyys on monimutkainen kokonaisuus, jota ei ymmärretä vielä lainkaan hyvin. Tiedetään, että älykkyyteen vaikuttavat lukuisat ympäristötekijät ja geenit, mutta lopputulos on lukemattomien asioiden summa.

Nyt hollantilaistutkijat ovat havainneet, että yksi älykkyyteen vaikuttava tekijä saattaa olla aivosolujen koko.

Amsterdamin vapaan yliopiston tutkijat saivat aivokudosnäytteitä 35 ihmiseltä, jotka olivat menossa aivoleikkaukseen joko kasvaimen poistoa tai vakavan epilepsian hoitoa varten.

Leikkauksen yhteydessä poistettiin ja otettiin talteen pieni pala aivojen ohimolohkoa, joka säätelee esimerkiksi näkö- ja kuulohavaintojen tulkintaa.

Ennen leikkausta koehenkilöt suorittivat tavanomaisen älykkyystestin.

Kun ryhmä sitten tutki henkilöiden aivokudosta, selvisi, että testissä korkeampaan älykkyysosamäärään yltäneillä oli huomattavasti isommat aivosolut kuin huonomman tuloksen saaneilla.

Heidän aivosoluissaan oli myös enemmän dendriittejä eli tuojahaarak- keita, jotka yhdistävät hermosoluja toisiinsa. Isommat solut ja useam- mat piuhat auttaisivat soluja viestimään tehokkaammin, ryhmä uumoilee.

Tutkijat testasivat myös, miten nämä solut johtavat sähköä. He johtivat soluihin virtaa ja huomasivat, että sekä isot että pienemmät aivosolut selviytyivät hyvin matalista taajuuksista.Mutta kun taajuutta nostettiin, pienemmät aivosolut alkoivat väsyä. Isompien solujen toiminta ei sen sijaan hidastunut.

Aivosolujen toimintaa tarkastelevan tietokonemallin perusteella tutki- jat arvelevat, että fiksumpien ihmisten aivoissa signaalit yksinkertaises- ti kulkevat nopeammin. Tämä kävisi yksiin sen kanssa, että älykkäillä ihmisillä näyttää olevan hieman paremmat reaktioajat, vaikka refleksien ja älykkyyden yhteys on vielä epäselvä.

Kyse on vasta alustavasta havainnosta, ja tutkimus on vielä esijulkaisuvaiheessa. Se on luettavissa bioRxiv -palvelusta.

Yhdysvaltalaisessa Allen-instituutissa työskentelevä neurotieteilijä Christof Koch kehuu kuitenkin tutkimusta New Scientist -tiedelehdessä.

[RK: Koch tunnetaan mm. höyrähtäneestä ”Cambridgen mustekalojen tietoisuuden julistuksesta”…]

”Tämä on kaunis tutkimus. Tiedämme, että aivojen koolla ja älykkyy- dellä on jokin yhteys, ja nyt ryhmä onnistuu viemään tämän yksittäisten hermosolujen tasolle”, Koch sanoo. Hän ei osallistunut tutkimukseen.

Kochin mukaan älykkyydestä neljäsosa selittyy aivosolujen fyysisillä ominaisuuksilla. Aivojen toimintaan ja älykkyyteen vaikuttavat sadat geenit, joilla jokaisella on hyvin pieni osa kokonaisuudessa.

Myös älykkyystutkija Richard Haier Kalifornian yliopistosta Irvinessä pitää tutkimusta kiinnostavana. Hän pohtii, löytyisikö eri aivoalueiden solujen koosta ja muista ominaisuuksista yhteys siihen, miksi jotkut ihmiset ovat hyviä joillain älykkyyden osa-alueilla ja jotkut toisilla.

Tutkimus ei kuitenkaan pysty osoittamaan, onko joillain ihmisillä synty- jään isommat aivosolut vai kehittyvätkö ne tehokkaammiksi muiden tekijöiden vaikutuksesta.

35 henkilöä kattanut tutkimus on myös varsin pieni, ja löydökset pitää vahvistaa jatkotutkimuksissa. Jotta aivosolujen koon ja älykkyyden vä- linen linkki voitaisiin uskottavasti osoittaa, pitäisi tutkia tuhansia kudos- näytteitä, huomauttaa älykkyyttä tutkinut professori Wendy Johnson Edinburghin yliopistosta New Scientist -lehdessä. ”

RK: Tätä ei paljon kannattasi noteerta, ellei teoria olisi aika VANHA, ja sillä olisi myös kusetettu – yhteen ja toiseen suuntaan…

Tämähän on oikeastaan vanha, ja jo ehkä hieman vanhentunutkin ”tieto”…

Aivosähkökäyrä EEG:n keksijä Hans Berger oli natsijohdon salattu pääideologi.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi

” … Kaiser Wilhem -Instituutin ”jättiläismäisiä erikoisneuroneita”…

Mitä tulee yrityksiin selittää tavallista aivotoimintaa (eikä sen poikkea- vuuksia), niin Binswangerin ryhmän jäsen Korbinian Brodmann jakoi ai- vokuoren nimeään kantaviin ”erikoisalueisiin” anatomisin perustein. Saksalaiset eivät tunteneet Fridtjof Nansenin teoriaa (28. 4. 1888) sitä, että gliasolut ovat aivojen todellinen ohjausmekanismi. Sen sijaan Venä- jällä ja Neuvostoliitossa se tunnettiin hyvin,ja Nansen oli myös kutsuttu ja nimetty Venäjän/NL:n eläintieteen kunnia-akateemikoksi,joka oli pro- tokollassa akateemikon korkein taso, eikä edellyttänyt välttämättä työtehtäviä. Kunnia-akateemikko oli usein ikämies, jonka suuruus oli oi- vallettu aktiivitutkijanuran jälkeen, kuten Pavlovin opettaja Ivan Setše- nov. Juuri sellainen oli myös Nansen, ja sellaisena hänet myös säilytettiin.

Ennakkoluulottoman kansainvälisen ja ”vasemmistolaisen”, puoliksi tanskalaisen  Oskar Vogtin (1870 – 1959) eräs tutkimusongelma [Ernst] Haeckelin innoittamana oli löytää ”nerouden lähde” aivoista. Hän oli väi- tellyt Binswangerin johdolla ja ryhtynyt toimimaan hypnoterapeuttina. Hänen vaimonsa oli ranskalainen neurofysiologi Cecile Vogt-Mugnier, jonka nimellä pariskunta mieluiten julkaisi, tutkimusaiheinaan mm. thalamus ja selkäytimen eri osat.

Vuonna 1914 keisari Wilhelm II kutsui Vogtin Berliinin perustamaan Kai- ser Wilhelm instituuttiin aivotutkimusosastoa (nykyistä Max Planck -aivoinstituuttia, luultavimmin Bergerin suosituksesta). Myös Brodman siirtyi sinne 1915, mutta kuoli jo 1918 keuhkotulehdusperäiseen verenmyrkytykseen.

Instituutti verkostoitui maailmalle paitsi Ranskaan myös mm. USA:an, NL:on, Englantiin, ja Suomeen.

Sen kanssa pelattiin ”huippuyksikkögeimejä”: venäläiset mm. tutkitut- tivat hänellä näytteitä Leninin aivoista, ja Vogt kertoikin ”tulokse- naan” mm. ”niistä löytyneen erityisen suurikokoisia erikoisneuroneja”.

Tämä ”kelpasi loistavasti” myös NL:lle, vaikka mm. Ivan Pavlov, hänen assistenttinsa Anatoli Ivanov-Smolenski, Lokakuun vallankumouksen aloittaneeseen Pietarin neuvostoonkin kuulunut Leningradin sähköi- sen aivotutkimuksen instituutin johtaja Aleksei Uhtomski tai Fieldsin mekanismin ensimmäinen julkinen esittäjä Ivane Beritashvili (Beritov 1932) ja Kansainliiton pakolaiskomissaari Fridtjof Nansen vain muuta- man mainitakseni tiesivät erinomaisesti, että kollega etsii ”nerouden ai- volähteitään” (joka ei toki ollut hänen ainoa tutkimuskohteensa) täysin väärien ilmiöiden ja rakenteiden piiristä.

Hänet kutsuttiin Moskovaan konsultiksi perustamaan uutta Aivoinsti- tuuttia,vaikka maailman parhaat aivoinstituutit olivat jo valmiiksi NL:s- sa: Leningradissa ja Tbilisissä (eikä todellista tarkoitusta panna niistä paremmaksi, ainakaan Vogtin konstein, ollut…). Eli NL, USA ja jopa itse Kansainliitto syöttivät ”yhteistyön” varjolla Saksalle paskaa ja vakoili- vat sitä, ihan oikein sille… paitsi että samalla ne vahvistivat Bergeriä…).

Natsijohtoakaan sen nimenomaisen instituutin asiat eivät suuresti häirin- neet tai ilahduttaneetkaan: natsitieteen ”valo” ei kumottanut sieltä, vaan Jenan persereiästä!

Tämä oli vielä Weimarin Saksan aikaa. Vogt keräsi instituuttiin tutkijoi- ta eri puolilta maailmaa, myös Neuvostoliitosta. Vuonna 1936 hänet ero- tettiin, kun hän poltti päreensä siihen, että 1935 valtaan nousseet natsit vainosivat hänen ulkomaisia työntekijöitään ja heidän perheitään. Mutta hän vain siirtyi täysin Kruppin leipiin. Osa vainotuistakin, myös neuvostoliittolaisista, jäi. Myös USAlainen Ford Foundation rahoitti miljoonalla dollarilla hänen uutta tutkimuslaitostaan natsi-Saksassa.

Sodan jälkeen pari jatkoi uraansa keskittyen keskiaivojen sairauksiin. DDR kunnioitti Vogtia ulkomaisen kunnia-akateemikon tittelillä. Vogtin pariskunnan kaksi tytärtä olivat Englannissa ansioituneita lääketieteili- jöitä, Marguerite Vogt (1913-2007) polioviruksen veljelymenetelmän kehittäjä.

… ”