Mitä on kommunismi, kommunisti?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kommunismi

Tuolta voisi poimia perustietoutta. Sitten kannattaisi miettiä, kuka on kommunisti ja jos henkilön aatemaailma on kommunistinen, onko ihminen automaattisesti yhteiskunnan hylkiö; mielestäni ei suinkaan näin ole.

Muutaman kerran olen vaaleissakin äänestänyt kommunistiä, siis henkilöä, jonka tunnen. Presidentinvaaleissa joskus aikanaan Kalevi Kivistöä. Hieno ja arvostettu poliitikko ja ihminen.

Näilläkin sivustoilla esitellään ikään kuin synonyymina rikollinen = kommunisti, siis jotkut blogistit.

Ensin tulisi tuntea ihminen ja sitten hänen aatemaailmansa kautta peilata henkilöä; siinä syntyisi sopiva asetelma.

Toinen asia on nimetä jokin kansa, kansanosa ryhmittymä kommunisteiksi, se on harhainen asetelma. Ei luo alkuunkaan oikeata kuvaa henkilöistä.

Aivan sama kuvio toistuu esim vihreiden ja vasemmiston = vihervasurit; se on ikään kuin huitaisu ilmaan vailla minkäänlaista todellisuuspohjaa.

Oikeistolainen, äärioikeistolainen, nationalisti; ei se ole minkäänlaiseen totuuspohjaan nojautuva nimeäminen.

Ensin tulee mielestäni tuntea henkilö/t ja heidän mahdollinen aatemaailmansa, vasta sitten voi ehkä, jos tarpeen, nimetä tarkoitusperät, mahdollinen poliittinen suuntautuneisuus.

Ihmisen poliittinen leimaaminen on näilläkin sivustoilla jo mennyt vähän liiallisuuksiin.

Kun poistetaan kirjoittajan teksti; ei ole tervetullut minun blogilleni. Miksi ylipäätään tehdä avaus, ellei kestä vastakritiikkiä. Minä kyllä kestän, siis en poista kenenkään kriittisiäkään kommentteja.

 

12 vastausta artikkeliin “Mitä on kommunismi, kommunisti?”

 1. Jostain syystä vasemmisto on aina ollut huono kestämään kritiikkiä.

 2. Kommunismia ja kommunisteja on monenlaisia. Ja maita jotka edelleen sanovat olevansa kommunistisia, mutta eivät ole. Kyllä toi Marx on pyörinyt haudassaan jo niin paljon, että alla on sadan metrin kuoppa.

 3. Minä kommunismin teoariaan en ole paneutunut, suhteeni tähän aatteeseen perustuu sen käytännön ilmentymiin kuten Neuvostoliitto, Kuuba, Pohjoinen Korea, sodanjälkeiset itäisen Euroopan maat. Johtopäätelmäni on että vaikka aate olisi kuinka hyvä se käytännössä valtaan päästyään johtaa oloihin joissa missään tapauksessa en haluaisi elellä.
  Tällaisessa monipuolue demokratiassa kuin Suomessa puolue on suunnilleen joka asiassa eri mieltä kuin muut mitä en pidä hyvänä.

  Minäkin tunnen muutaman kommunistin jotka ovat aivan mainioita miehiä ja ihmettelen millainen on heidän pilvilinnansa.

 4. ”Minäkin tunnen muutaman kommunistin jotka ovat aivan mainioita miehiä ja ihmettelen millainen on heidän pilvilinnansa.”

  Usko on väkevä voima, kuka mihinkin uskoo. NL:n romuttuminen ei saanut kuitenkaan kaikkia Suomen kommunisteja lopullisesti vakuuttuneeksi aatteen kuyolemasta. Yksi tuntemani tapaus sanoo, ettei käännä takkiaan. Tulee kuulemma takaisin muotiin jossain vaiheessa!

 5. Jos päivinämme Suomessa ihminen on kommunisti niin hän on joko auttamaton idealisti tai sitten luonteeltaan poikkeuksellisen kade. Vai onko olemassa muita vaihtoehtoja?

  1. ”Kun poistetaan kirjoittajan teksti; ei ole tervetullut minun blogilleni. Miksi ylipäätään tehdä avaus, ellei kestä vastakritiikkiä.”

   Missä ja milloin ja kuka?

 6. En ole juurikaan ollut kosketuksissa kommunisteihin, paitsi lapsena olin kerran SKDL: läisen riihelä-seuran mukana korkeasaaren ja linnanmäen reissulla. Kivaa oli.

 7. Kommunismin musta kirja on hörönlöröä.

  Tekijät ovat itsekin pudotelleet viime aikoina: esimerkiksi heidän tekemässään YLE:n ”Stalin Trotski” ”dokumentissa” (ehkä siinä esiintyneen Trotskin pojan vaatimuksesta) pudotettu ”Volgan vuoden 1921/22 järjestetyn nälänhädän” muka ”5 miljonna tapettua uhria” ”1 mijoonaan” (mikä pudottaa ”12.5 miljoonaa Leninin/Trotskin uhria” ”8.5 mijoonaan”, mikä on edelleen reippaasti ylikuin mitä kaiken kaikkaan kuoli sisällissodassa taisteluihin ja tauteihin punaiset itse mukaan lukien).

  Ukrainan ”Kansamurhamuseo”, joka keksittyy ”etnisen rodunhävittämiskansamurhan” tulkintaan tyhjän ”numeromagian” ”kustannuksella”, on pudottanut Mustiksen (kustantajan esipuheen) ”6 miljoonaa Stalinin uhria” 2.3:en mijoonaa, joka pudottaa Mustikse ”Stalinin uhrien kokonaismäärän” 7.5 miljoonasta 4.2 mijoonaan…

  Yhdessä nämä pudottavat Mustiksen ”NL:n 20 miljoonaa tapettua” ”12.3 miljoonaan”… Tässä tulee sellainen ”kynnys”, että uhataan mennä Hitleristä alle….

  ]:-D

  https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/helsingin-yliopisto-poisti-nakosalta-vuonna-2003-lakkauttamansa-agora-keskustelupalstan

  ”Kommunismin musta kirja” on laadittu ”tieteellisesti”…

  Professori Juha Sihvola kirjoitti 9.5.:

  ”Mitä tulee erilaisten roistovaltioiden pahuuteen, kantani on suurin piirtein sama kuin brittiläisen filosofi-historioitsija Jonathan Gloverin näkemys teoksessa Ihmisyys (suom. 2003).

  Ihmisuhrien absoluuttisessa määrässä historian pahimman roistovaltion tittelistä kisaavat Neuvostoliitto ja Maon Kiina, tapettujen omien kansalaisten suhteellisessa osuudessa voiton vie Pol Potin Kamputsea, mutta juutalaisten täydelliseen tuhoami- seen tähdänneen kansanmurhan systemaattisen toteuttamisen takia Hitlerin Saksa oli sittenkin kaikkien aikojen pahin roistovaltio. Yhdysvallat ei mielestäni kilpaile samassa sarjassa – vaikka eräät historian mustien piirteiden tutkijat ovat sellaistakin väittäneet.”

  Professori Sihvolan ”tiedot” perustunevat ”EU-direktiivin” asemaan ajettavana olevaan ”Kommunismin mustaan kirjaan”, vaikkei sitä mikään varsinaisesti tieteellinen elin ole ”auktorisoinutkaan”. Sen mukaan Neuvostoliitolla olisi ”tunnollaan” lähinnä vuosilta 1918 – 1953 20 milj. ”kommunismin uhria”. (En väitä suinkaan, että sellaisia ei olisi lainkaan ollut, asiasta on kyllä neuvostoliittolaisten omiakin selvityksiä.) Sitä on arvosteltu mm. väestötilastojen sivuuttamisesta.

  Tarkastellaanpa asiaa juuri niiden valossa hieman tarkemmin. Minä pystyn mielestäni aivan tarkalleen osoittamaan, miten ”tutkijat” ovat ”tieteellisesti” päätyneet kirjassaan esittämiinsä lukemiin.

  Venäjällä/Neuvostoliitossa kaiken kaikkiaan mihin syyhyn tahansa kuolleiden kan- salaisten määrä 40 vuoden aikana vuodesta 1913 vuoteen 1953 oli 40/60×150 = 100 mlj edellyttäen, että keskimääräinen elinikä olisi ollut 60 vuotta. Tuosta ko. aikana kuolleiden määrästä tällä tarkkuudella tasan puolet eli 50 mlj. oli naisia ja toinen puoli miehiä, pojat ja vaarit mukaan lukien, joista kymmenisen miljoonaa oli ensimmäisen (ja siihen liittyneiden muiden sotien), ja lähestulkoon 20 miljoonaa toisen maailman- sodan uhreja. Sotien uhrien suuri enemmistö, myös kulkutautien, oli todellakin miehiä, ensisijassa sotilaita. Naisia myös tuomittiin kuolemaan tai pitkiin karkotuksiin vähän, ja pääasiassa henkirikoksista.

  Se 50 – 30 = 20 mlj. erityistä ”Kommunismin uhria” noiden sodissa kuolleiden lisäksi merkitsisi käytännössä, että kaikki miehet tuolloisessa Neuvostoliitossa olisivat kuol- leet väkivaltaisesti, joko sotien tai ”kommunismin” uhreina! Se ei ole mitään ”kaunis- telua eikä puolustelua”, vaan pelkkää matematiikkaa. Vuodesta 1923 vuoteen 1938, ennen alueliitoksia, silloisen NL:n väestömäärä kasvoi n. 130 mlj:sta n. 170 mlj:an, eli n. 40 miljoonalla.

  Miesten keskimääräinen elinikä oli tietysti huomattavasti matalampi kuin naisten, mutta laskut on tehtävä kuitenkin näin, koska miehiä ja naisia syntyi yhtä paljon tällä yhden-kahden merkitsevän numeron tarkkuudella laskettaessa. Jos laskussa käytet-täisiin miesten keskimääräistä elinikää, se tarkoittaisi, että heitä olisi syntynytkin vastaavassa suhteessa enemmän.

  Venäläisessä, kaukaasialaisessa ja keskiaasialaisessa kulttuurissa naisilla ei ollut senkään vertaa tekemistä rintaman kanssa kuin suomalaisessa. Sitä vastoin miehet olivat pyssyikäisiä varsinkin partisaanisodankäynnissä noin kymmenvuotiaista yhdeksänkymmenvuotiaisiin.

  Marsalkka Zhukovin muistelmien mukaan sisällissodassa 1918 – 1922 kuoli Puna- armeijan sotilaita 2.2 mlj., joista rintamaolosuhteissa leviävän pilkkukuumeen ja joi- denkin muiden tautien osuus oli suurempi kuin taisteluiden. Hävinneen puolen soti- lastappiot tapaavat olla vähän isommat kuin voittaneen, joten kansalaissodan 5 mlj. kuollutta koostui lähes kokonaisuudessaan sotilaista.

  Jompaa kumpaa ei tilastoihin mahdu,joko miesten luonnollista kuolleisuutta tai ”Mus- tan kirjan” ”kommunismin uhreja”, sillä tavoin ”tieteellisesti” on ”direktiivi” asetettu.

  Vertailun vuoksi mainittakoon, että nykyisen ”emämaamme” Belgian kuninkaan Leopold II:n hallitessa Kongoa vv. 1890 -1909 siellä katsotaan jopa 10 mlj:n ihmisen menettäneen henkensä puhdistuksissa ja pakkotyössä, ja väkiluvun vähentyneen neljännekseen Kongossa, ja siten puoleen koko ”imperiumissa”.

  Entäpä sitten Kiina?

  Usein Suomessa toisen maailmansodan ja siihen välittömästi liittyvien muiden rymi- nöiden lasketaan olleen noin 56 mlj., joista 20 milj. osui NL:n kohdalle. Jugoslavian ja Puolan suhteelliset menetykset olivat silti vielä suuremmat.

  Kuitenkin esimerkiksi Suuren kirjakerhon maailmanhistorian mukaan, jonka alkupe-räisteos on norjalainen ja siis hyvin ”läntinen”, Kiinan ja Japanin välinen sota liitän-näiskonflikteineen vaati jopa 45 milj.:n ihmisen hengen, joista pääosa oli kiinalaisia. Pääosapuolet olivat toisaalta Tshiang Kai Shekin ns.kansalliset joukot liittolaisineen, joihin tuolloin kuuluivat myös Maon kommunistit,toisaalta Japani liittolaisineen, joihin kuuluivat mm. Mantshurian ”valkoiset”.

  Saksalais-japanilaisen militarismin yhteisten uhrien määrä pelkästään II maailmansodassa liitännäiskonflikteineen oli siis n. 100 milj.

  ”Mustan kirjaan”,joka löytää luokkaa 60 milj.”kommunismin uhria” Kiinasta,tutkimatta sen tarkemmin II maailmansodan väestövaikutuksia, on ollut aikamoinen laskuvirhe ”varaa” tehdä, tai kadonneita väestötilastoja löytyä, ilman että ”Mustan kirjan tekijöitä silti voi ”narauttaa” pelkällä matematiikalla…

  Mutta sellaistakin kirjallisuutta tuohon kampanjaan liittyy, jonka tarkoitus on nimen- omaan saada ”vasemmistolaiset” (mitä sillä sitten tarkoitetaankin, mutta sellaiset kui- tenkin kuten esimerkiksi minä) kaivamaan juuri ”Musta kirja” esille ”väärien tietojen kumoamiseksi”:

  http://www.freedomsnest.com/rummel_soviet.html

  Ihmeelliset ovat sotapropagandan ja hölynpölyjournalismin tiet.

  HM: Tässä on ihan oikea oivallus ja asia, mutta käytetty kaava on tarpeettoman yk- sinkertainen (ja helposti korjattavissa) ottaen huomioon suuri väestäökasvu, ja käy- tetty keskimäärisen kuoliniän estimaatti korkenlainen, vaikka naisilla se tuota luok- kaa ainakin olikin. Mutta miehet olivat erityisesti valkoisella puolen sisällissodassa kouluettuja aseisiin jo noin 11-vuotiaista alkaen, ja myös joutuivat taisteluihin ainakin niissä armeijoissa, jotka joutuivat ”pussiin”, kuten amiraali Koltshakin huijattu armeija.

  Syntyneiden ja kuolleiden määrä noudattaa seuraavaa kaavaa, jotta kaikki syntyneet ja vain he joskus myös kuolisivat:

  Kuolleiden määrä: K = I x M / E – D/2

  Syntyneiden määrä S = I x M / E + D/2, jossa

  I on ajanjakso (intervalli), tässä 20 (v.) (1918 – 1938, pyöristetty 2 numeroon)

  E = keskimääräinen elinikä (kuolinikä), tässä 50 (v., koko aikana, oletus)

  M = keskimääräinen väkiluku, usein (M1 + M2)/2, mutta voi vähän poiketakin, jossa

  M1 = 140 mlj. = väkiluku ajanjakson alussa

  M2 = 170 mlj. = väkiluku ajanjakson lopussa, ja

  D = M2 – M1 = 30 milj. = ajanjakson väestönlisäys (tod. 36 mlj., väestönkasvun täytyy olla syntyneiden ja kuolleiden ero)

  Otetaan:

  M = 150 mlj, sillä väkiluku pysyi ensin useita vuosia tuossa ”140 mlj.:ssa” (136) ja pamahti sitten Stalinin kauden alkaessa 1923 NOUSUUN (eikä laskuun…)…

  K = 20 x 150 / 50 – 15 = 60 – 15 = 45 mlj (kuollutta)

  S = 20 x 150 / 50 + 15 = 60 + 15 = 45 + 30 = 75 mlj. (syntynyttä)

  Puolet kuolleista oli naisia, joiden voi olettaa hyvin harvoja lukuun ottamatta kuolleen luonnollisesti (vaikka sitten linnassakin…). Ja jokin osa,vaikka 5% eli 2.5 mlj oli myös laspia (< 15 v.).

  Näin ollen kaikki MIEHET, jotka kuolivat, olisivat kuolleet väkivaltaisesti: joko sotien tai "kommunismin" uhrina… "

  (Tämä saattaa edelleen liittyä joihinkin yheiskuntatieteiden pseudoteorioihin ja niiden "todistetamiseen" väärennetyllä "historiallisella materiaalilla", millä ei tässä ole syytä enempää spekuloida.)

  Risto Koivula, DI
  Tampere

 8. Jonkin verran tuosta kommunismista lueskellutkin olen, tullut johtopäätökseen; puhtaasti kommunistista valtiota ei ehkä liene maailmassa. Kommunistisia diktatuureja löytyy ja on löytynyt sitäkin enemmän.

 9. Samaan johtopäätökseen Poholana kanssa olen tullut. Ja kai se niin menisi että jos ihminen olisi nykyistä korkeammalla henkisellä kehitystasolla jolla ei esiintyisi kateutta ja vallahimoa niin kommunistinen valtio olisi hieno paikka ihmispolon elellä.

 10. Kommunismin musta kirja.
  ”Erkki Tuomioja kehui Kommunismin mustaa kirjaa tiedon käsikirjana. Hän myös totesi kommunismin terrorin olevan ”nimenomaan” Leninin eikä Stalinin aloittamaa ja arkistojen näin kumonneet myytin ”hyvästä Leninistä”. Tuomioja lisäsi, että jos natsismi ja fasismi olisivat voittaneet toisen maailmansodan, ne olisivat todennäköisesti surmanneet yhtä paljon kuin kommunismi, joskin myönsi, että tämä ei lievennä kommunismin rikosten kauheutta. (Minä: tuo Tuomiojan näkemys ko. kirjasta löytyy myös Wikipediasta.)
  Vasemmistodemari Tuomioja kirjoitti lukeneensa kirjan yli 1000 sivun luetteloiden ”teloituksista, kidutuksista, nälänhädästä ja vankileireistä” olevan niin turruttavia, että kirja sopii paremmin tiedon käsikirjaksi kuin lukukirjaksi.
  Kirja onkin pitkälti vasemmistolaisten historiantutkijoiden kirjoittama kirja. Kun Nuevostoliiton arkistot avautuivat 1990-luvulla, he halusivat ehtiä ennen oikeistolaisia kollegojaan.
  Lainaus lähteestä: Vapaasana. net 22.7.2013. Artikkelin kirjoittanut Vapaaasana, net- toimitus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *