”Tilastollinen” valehtelu palkkaeroista jatkuu

https://www.iltalehti.fi/tyoelama/a/04368ede-33cc-4daa-8626-d7a9d4d3d540

”Miesten ja naisten välinen palkkaero on mediaanipalkan suhteen pysynyt ennallaan. Se on 600 euroa kuukaudessa.

Näin kertoo SAK:n työolobarometri.

Sukupuolten palkkaerossa on osin kysymys siitä, että julkisella sektorilla maksetaan yksityistä heikompia palkkoja, ja naisvaltaiset alat ovat ylipäänsä miesvaltaisia heikommin palkattuja.

Toimialojen sisälläkin miesten palkat ovat selvästi naisia suurempia.”

Siis ero selittyy eri alojen palkkatasojen eroista lähes pääosin.

Edelleen toki eri aloilla on eroja, mutta nekin selittyvät pääosin erilaisilla tehtävillä ja eri tehtävien vastuullisuudella.

Aika suurelta osin samassa tehtävässä samanlaisella vastuulla toimivilla miesten ja naisten palkkaeroa ei ole.

Yksityisen ja julkisen eroa selittää taas aika paljon julkisen puolenperinteiset  pitkät kesälomat ja muut edut, vaikka ne ovatkin osittain pienentyneet.

Kenen etuja tämä valhtelu ajaa?

One Reply to “”Tilastollinen” valehtelu palkkaeroista jatkuu”

  1. Ei julkisella mitään sen pidempiä lomia välttämättä taida olla, mutta kun rahoitus kootaan veroina niin eihän siellä koskaan voida päästä samaan kuin yksityisellä sektorilla. Suurten yritysten johtajatkin tienaavat aina enemmän kuin Suomea johtavat poliitikot ja virkamiehet.

Kommentoi