”Ajattelu ja politiikka mantelitumakkeesta”…

… eli hienommin sanottuna  amygdalasta…

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/artoartovihavainen/keskustelut-ja-mielipiteenmuodostus-mantelitumakkeella/

Keskustelut ja mielipiteenmuodostus mantelitumakkeella

Mantelitumake on se osa aivoistamme joka tekee nopeat päätökset, sellaiset joita ei millään ennätetä järkeilemään.  Jos jokin äkillinen vaara uhkaa, jos karhu käy kimppuun, tai joku pölvästi nakkikioskin jonossa hyökkää päälle, mantelitu- make päättää lähdemmekö karkuun, vai ryhdymmekö puolustautumaan, tai kenties hyökkäämään.  Mantelitumakkeen päätöksiin liittyy vahva tunne, kuten pelko tai agressiivisuus.

Mantelitumake tulkitsee meidän puolestamme kanssaihmistemme kasvonilmeet ja elekielen.  Mantelitumake tekee sen homman, siis ilmeiden tulkitsemisen, auto- maattisesti ja pyytämättä, niin että tiedämme ilman sen tarkempaa pohtimista ja miettimistä mitä ne ilmeet ja eleet meille kertovat.  Ei meidän edes tarvitse tiedostaa niitä mantelitumakkeen tulkintoja rationaalisen ajattelun kielelle, me tiedämme vaistomaisesti, mantelitumakkeen ohjaamana, miten meidän pitää sen mantelitumakkeen tuottamaan informaatioon suhtautua ja mantelitumake ohjaa meitä automaattisesti niissä reaktioissamme joilla vastaamme siihen mantelitumakkeemme vastaanottamaan ja tulkitsemaan kehon kieleen. ”

RK: Valitettavasti kansalainen Vihainen ei laita minkäänlaista lähdelinkkiä näihin ”tietoihinsa”…

Mutta häfä ei ole tämän näköinen: hän on kauan notkunut Usarin palstalla kirjoittelemassa ja taatusti lukenut sieltä vielä enemmän. Ja sivustolla on hakutoiminto. Siispä hakuun… Jotkut puoskarallarit varmaan taas…

”Mantelitumake” ei anna tulosta – ei edes Vihavaista…

Sanalla ”amygdala löytyy yksi kirjoitus – mutta Lauri ei ole HUUHARI vaan sellaisten paljastaja:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/grohn/57887-sosiaalisuus-ja-amygdalan-koko-korreloivat/

Sosiaalisuus ja amygdalan koko korreloivat

Lääketieteen Nobel meni sisäisen navigaattorin löytäjille

Me suunnistamme hippokampuksen ja entorinaalisen aivokuoren solujen avulla. Alzheimer-potilaat eksyilevät, koska tauti vahingoittaa ensimmäisenä juuri noita aivoalueita.

Tiede 7.10.2014 2:00
May-Britt Moser vuonna 2014.
May-Britt Moser (häijyn näkönen valetiärehuarra…)

Lääketieteen Nobelin palkinnon saivat puoliksi John O’Keefe Lontoon University Collegesta sekä aviopari May-Britt Moser ja Edvard Moser Trondheimissa sijaitsevasta Norjan teknillis-luonnontieteellisestä yliopistosta.

Kolme tutkijaa selvitti, miten aivojemme sisäinen navigaattori toimii.

(Valhetta, RK)

He löysivät hermosoluja, joiden avulla tiedämme, missä olemme, ja löydämme tien paikasta toiseen.

” Mitä tämä mantelitumakkeen toiminta tarkoittaa käytännössä? 

Se merkitsee sitä että monet ihmiset toimivat useimmissa sosiaalisissa tilanteis- sa suoraan mantelitumakkeensa ohjaamana, ei tarvitse sen kummemmin miettiä ja pohtia omaa käyttäytymistänsä.  Eikä sitä omaa käyttäytymistä ole edes mahdollista kovin helposti tulkita rationaalisen ajattelun kielelle.  Se tulkinta olisi suoraan sanottuna pirun työlästä, ellei miltei mahdotonta.

Onneksi meillä on olemassa valmiita selityksiä mantelitumakkeemme toiminnal- le, sekä vaikeita että helpompitajuisia selityksiä.  Tunnetuimpia oppaita meidän mantelitumakkeemme tuntemattomaan maailmaan lienevät populaarit amerik- kalaiset ihmissuhdeoppaat, jotka ovat usein kirjoiksi kirjoitettuja ja bestsellereitä.

Oman mantelitumakkeemme toimintaan meillä on saatavissa myös henkilökoh- taista opastusta, on ammattitaitoisempia psykiatreja ja psykologeja ja vähän enemmän vaistonsa varassa toimivia kaikenkarvaisia astrologeja ja muita ennustajia ja poppamiehiä,Itsekin tosin voimme vähän vaikuttaa siihen miten mantelitumakkeemme meitä ohjaa, kunhan vain sosiaalisissa tilanteissa antaisimme aivojemme kuorikerrok- selle enemmän aikaa pohtia erilaisia tilanteita. Pitää vain välttää vaistomaista toimintaa ja viivyttää tilanteita, vaikkapa small-talkin avulla, niin että aivojemme kuorikerrokset ennättävät tilanteisiin mukaan ja tekemään niistä omat päätelmänsä ja omat ratkaisunsa.Myös somekeskusteluissa on mantelitumakkeemme mukana kuvioissa ja voimme keskustella joko mantelitumakkeillamme, tai sitten aivojemme kuorikerroksilla.

Vaikka eleet ja ilmeet eivät somessa välity, mantelitumake laittaa viestiin omat höysteensä sanavalintojen ja lauserakenteiden muodossa, sekä tietenkin siinä mitä sanotaan.

Someviestittely on sillä tavalla helpompaa kuin tavallinen sosoaalinen kommuni- kointi, että on yleensä aikaa miettiä ja analysoida sitä mitä on sanottu, miettiä vaikkapa sitä onko teksti tuotettu mantelitumakkeella, vaiko aivojen kuorikerrok- sessa.  Mitä kauemman maltamme miettiä asioita, sitä todennäköisempää on että itse tuottamamme teksti tulee aivojen kuorikerroksesta, eikä omasta mantelitumakkeestamme.

Jos se teksti jonka näemme edessämme nostattaa meissä automaattisesti voi- makkaita tunteita, sitä todennäköisempää on että se on tuotettu kirjoittajan man- telitumakkeessa.  Mitä nopeammin kiirehdimme vastaamaan siihen mantelitumak- keella tuotettuun tekstiin, jonkin tunteen varassa, sitä todennäköisempää on että käytämme vastaukseemme omaa mantelitumakettamme, eli siinä keskustelevat silloin mantelitumakkeet keskenään.

Jos mantelitumakkeella kirjoitettuun viestiin vastataan rationaaliseti ja tuntetto- masti aivojen kuorikerroksessa tuotetulla tekstillä, keskustelu luultavasti tyreh- tyy, koska sellaisesta keskustelusta ei yleensä tule mitään jossa toisen ihmisen mantelitumake pyrkii keskustelemaan toisen ihmisen kuorikerroksen kanssa.  Se ei toimi.

Jos tuottaa tekstiä aivojen kuorikerroksella, se tavallaan pakottaa myös keskus-telukumppanin aktivoimaan omien aivojensa kuorikerroksen ja sammuttamaan oman mantelitumakkeensa, jos aikoo ylipäätänsä vastata.

Jos taas mantelitumakkeella tuotetuun tekstiin valstaa omalla mantelitumakkeel- la tuotetulla tekstillä, teksti on yleensä tunteenomaista ja se tulee nopeasti, ikäänkuin automaatiokirjoituksella.

Jos molemmat  keskustelun osapuolet käyttävät pelkästään omia mantelitumak- keitaan, keskustelusta tulee kuitenkin useimmiten pelkkää tunteellista mössöä, jossa ei ole mitään järkeä.  Sellaisia ovat useimmat nettikeskustelut.

Jos mantelitumakkeella tuotettuun tekstiin pyrkii vastaamaan aivojen kuoriker- roksessa tuotetulla tekstillä, se vaatii yleensä enemmän harkintaa kuin mitä ai- vojen kuorikerrosten välillä käydyissä keskustelussa tarvitaan, kun siitä tunteelli- sesta tekstistä pitää analysoimalla irrottaa ne tunnepuolen jutut ja kaivaa esille mitä rationaalista asiaa tekstistä vain on löydettävissä.  Jos tekstistä ei löydy mitään rationaalista, pitää yrittää miettiä niiden tunneviestien peristeella mitä rationaalista asiaa kirjoittajalla olisi voinut olla, jos hän olisi saanut sen sanottua, ja ottaa sitten kantaa siihen. ”

RK: Juttu on siis totaalista paskaa: MANTELITUMAKKEELLA EI AJATELLA. Se antaa kuitenkin ilmeisesti aivokuoren muistirepresentaatioille emotionaalisen värin sen mukaan, millainen se oli muistirepresentaation syntyessä.

Miten ihmeessä tuollaist puoskaritiedot leviäväi, kun niihin ei avoimessa netissäkään tahdo saada otetta?

Mutta täällä löytyy yksi vanha vastaavanlainen höriä 12 vuoden takaa, oikein linkinkinkanssa, joka on kuitemin mennyt pimeäksi:

https://www.tiede.fi/comment/603303#comment-603303

|

”Lainaa: Tunteita käsittelevien aivojen osien kautta ihminen on verkottunut muiden ihmisten, sekä muunkin elollisen kanssa yhteen.

Ensisjaisesti ihminen on verkottunut kielen, ja sitä käsittelevien prosessien kautta.

Juusi se on ´ihmisyhteiskunnan´ olemus erotukseksi esimerkiksi muurakhaiten ´yhteisöistä´ tai susien tai variten tai simpanssien ´laumoista´.”

Ihmiselle kehittyi evoluutiossa ensin tunteet ja kyky tuntea, vasta sitten tunteita symboloiva kieli. Sama pätee edelleen ihmisaivoissa, me teemme päätöksemme mantelitumakkeen varassa, tunteella. Siksi puhutaan savanniaivoista.

Ihmiset ovat verkottuneet tunteiden ja niitä käsittelevien prosessien kautta. Oike- astaan kaikki ihmisten välinen vuorovaikutus pohjautuu tunteisiin. Tunteet ovat moraalinkin taustalla.

http://www.edu.lahti.fi/~kmakinen/MOTIV … UNTEET.htm

Tunteiden taustalla geenit. Oletan yhä vahvemmin, että geenit luovat tajunnan, tietoisuuden.

Matt Ridleyn tulkinnan mukaan on siis geenistä tuleva perustajunta, tietoisuus.

Nagarjuna

Lisättäköön, että Ridley:n lausuntoon lienee tieteellinen syy, hypoteesi ei ole hatusta vedetty.http://fi.wikipedia.org/wiki/Matt_Ridley

http://www.mattridley.co.uk/

Älä suotta paapata tieteestä ”Trofim” Ridleyn yhteydessä.

 

Oppimisen mekanismi tunnetaan, eikä Ridleyn ”teorialla” ole siinä jalan jakoa. (Sen hän kuitenkin ennakoi oikein,että ehdollistumisjärjetelmässä VOI olla synnynnäisiä rutiineita, jotka kuitenkin voidaan OPPIA POIS aitoina ehdollisina reflekseinä. Ei-synnynnäisyys ei ole sii niiden ehdoton kriteeri, vaan se PALAUTUVUUS. Ja viimekätinen kriteeri tietysi on MEKANISMI, jossa mikäkin refleksi toimii. ”

Ja toinen täällä:

https://www.tiede.fi/comment/2302189#comment-2302189

Tokkura

Japetus kirjoitti:
Fields on selvittänyt oppimismekanimismin kahta-kolmea organisaatio-tasoa syvemmältä kuin Pavlovin ehdollistumislait, joten hän ei tietenkään sano ”tulostensa perustuvan pavlovilaiselle ehdollistumiselle”, koska PAVLOVILAISET EHDOLLITUMISLAIT PERUSTUVAT HÄNEN LÖYTÄMILLEEN ILMIÖILLE!

Ei hän sano tuotakaan.

Ei sano, mutta näin päin se tietysti on.

Kyllä se siihenkin muottiin sopii, jos oikein väkisin vääntää. En kyllä menisi mitään noin eksklusiivista johtopäätöstä tekemään.

Kyllä se Pavlov siellä kuitenkin aina jotakin kautta mainitaan vaikka sitten aika epäsuorassakin yhteydessä.

Laita sitten edes se yksi sitaatti.

Kyllä hän tuo Pavlovin (teorian) tuossa esiin tasan oikeassa yhteydessä.

Ainoastaan historiallisessa mielessä Hebbin innoittajana, ei oman teoriansa yhteydessä – sikäli kun tuossa mitään varsinaista uutta teoriaa muodostuikaan. Uutta ei ollut pitkäaikaisen muistin fysikaalisen perustan esiin tuominen, nuo LTP:n perusmekanismit on tunnettu jo jonkin aikaa, mutta tuo temporaalinen kaava eri tumansisäisten prteiinikinaasien alulle laittamien ”kaskadireaktioiden” vaikuttimena kyllä oli uusi havainto.

Fields on tuossa suhteessa jättänyt hebbin pois välistä ja puhuu USA:ssa Hebbin lakina tunnetusta ilmiöstä Pavlovin lakina:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-ne…

Tietysti olisi tieteellisesti aina vaan painavampaa löytää vielä mekanismipoh- jalta PAVLOVIN LAEISTA SELVÄSTI POIKKEAVIAKIN OPPIMISLAKEJA.

Kyllä niitä onkin löydetty. Selvästä poikkeavuudesta en tosin mene takuuseen, se kun on subjektiivinen näkemys.

Ei se ole, jos (biologinen) mekanismi on eri. Silloin on kyseessä eri ilmiö. Ero on objektiivinen, vaikka sitä ei tietysti aina tiedetä.

Pavlovin löytämät mekanismit eivät ole kaiken alku ja loppu, mutta turha sitä on sinulle yrittää selventää. Yleensä tällainen naurettava fanaattisuus peruustuu joihinkin henkilökohtaisiin motiiveihin, mutta en sulkisi täyttä ymmärtämättömyyttäkään asian ulkopuolelle.

Eivät tietenkään mikään ”syvin tieto”, mutta sivuuttamattomia kuitenkin. Pahin ongelma on ollut, ettei niiden biokemiallinen/fysikaalinen mekanismi ole ollut tiedossa (paitsi mm. että sähköinen se on).

Kyllä se on ollut jo tiedossa

 

Mm. täällä

EI JUMALUTA! Sää väität täällä PIKKUAIVOJEN olevat klassisen pavlovilaisen ehdollistumisen mekanismi!!!!

Ei varmasti ole AINAKAAN SILTÄ OSIN MIKÄ NIISSÄ ON JUURI SITÄ EHDOLLISTUNUTTA!!!

On löysetty ihmisiä, JOILLA EI OLE PIKKUAIVOJA LAINKAAN. He voivat olla normaaleja ihmisiä, mutta oppivat joitakin asioita tavallista hitaammin.

On siinä VARSINAINEN ”YLIOPIMESTARI, JOKA EI TIEDÄ YHTÄÄNMISTÄÄN MITÄÄN!!!

http://www.silvalab.com/LMcourse/Thompson1997.pdf

Tämä aivopieru on samalta ajalta kuin Rizzolattin pierupeilineuroonit…

Ja SAMAAN HENGEVETOON VEDÄT TOISEN HÖLLÄRIPLLÄRIJUTUN, jossa kalssillisen ehdollistumisen mekanismin satoonakin olevan AMYGDALA!!!!
(Niin uskomatonta kuin se onakin TÄSTÄ PIERUSTA, eri henkilöille kylläkin, ON KOLME VUOTTA SITTEN JETTU (KÖKKÖ)NOOPELI!!

Ja täällä

Menee vuodelle 1976, ja jotta farssi olsi täydellinen, YKSI TEKIJÄ ON MOLEMMISSA SAMA!!!!

http://www.cns.nyu.edu/~wendy/class/2006sp/reading2/Berger%20Alger%20Thompson_1976.pdf

ELI HÄN ON TÄSTÄ JÄLKIMMÄISESTÄ SANOUTUNUT IRTI (ja siinä ehkä menettänyt arvokkaan kökkönooplein!!!!)!

Mainitsisin taas aplysiankin, jolla on kiistattomasti voitu tehdä klassisen ehdollistumisen kokeita, mutta olkoon tällä kertaa.

PAVLOVILAISTA EHDOLLISTUMISTA ON MÄÄRITELMÄLLISESTI VAIN AIVOKUORELLISILLA SELKÄRANKAISILLAKIN!

One Reply to “”Ajattelu ja politiikka mantelitumakkeesta”…”

 1. Kirjoittajalla on jokin agenda, jota hän ei ole vielä kokonaan kakistanut ulos.

  Ehkä hän aikoo vittää nimenomaan PERSUJEN ”ajattelevan mantelitumakkeesta”….

  Mahtaakohan itse olla noske…

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/artoartovihavainen/onko-halla-ahon-asema-persuissa-uhattuna/

  Onko Halla-ahon asema persuissa uhattuna?

  Arto Vihavainen

  1.3.2020

  Persujen sisällä fasistien kapina näyttää olevan vahva. Mihin se pyrkii? Todennäköisesti se pyrkii syrjäyttämään Halla-ahon ja valitsemaan puolueelle uuden ja puhtaimmin fasistisin opein toimivan johtajan.

  Mitä ovat persut ja mitä on fasismi?

  Persut on kapinallinen liike joka on jo yli puoli vuosisataa uhmannut Suomen eliittiä ja vallanpitäjiä. Persut ovat haastaneet vallanpitäjien ja sitä tukevan eliitin vallan ja arvot ja tarjonnut tilalle omaa valtaansa ja omia arvojaan.

  Persujen käytännön tavoitteet ovat aikojen kuluessa vaihtuneet, mutta sen henki on pysynyt samana. Ensin oli pienviljelijöiden puolustaminen, sitten tulivat EU- vastaisuus ja myöhemmin pakolaisvastaisuus. Keulakuvana olivat aluksi pienviljelijöitä puolustavat Vennamot, sitten EU:ta vastustava Soini, joka syrjäytettiin xenofoobikkojen toimesta. Nyt keulakuvana on xenofoobikoita edustava Halla-aho. Halla-ahon valtaa uhkaa nyt uusi nuorisosta nouseva fasismin aalto.

  Fasismia voidaan kuvata miten vaan ja senkin tavoitteet voivat olla monenlaiset, kuten persujenkin tavoitteet ovat olleet monenlaiset. Parhaiten fasismia voidaan kuitenkin kuvata tunteiden avulla ja monet fasismiin liittyvät tunteet ovat yhteisiä persuille ominaisen tunnekirjon kanssa.

  Fasismi on joukkoliike jonka tuntemusten pohjavire liittyy ihmisen perusolemukseen, laumavaistoon ja laumasieluisuuteen. Fasistit ihannoivat yhtenäistä joukkoa jolla on yksi yhteinen voimakas johtaja.

  Demokratia ja siihen liittyvä riitely ja asioiden vatvominen ei tyydytä ihmisten laumasieluisuuden tarvetta. Kansa ei tunnu oikein yhtenäiseltä kun vain riidellään keskenään asioista. Ei ole vaikutusvaltaista yhteistä johtajaa, sellaista kuin Kekkonen, joka voisi tarvittaessa vain sanella ratkaisut, asioista riidellään, eikä ratkaisua löydy. Tällainen tilanne luo kansassa epävarmuutta ja turvattomuutta ja vahvan johtajan kaipuuta.

  Populismi, joka useimmiten perustuu fasistiselle ideologialle, antaa vastauksia niihin tarpeisiin joita ihmisillä on. Populismi tarjoaa yksinkertaisia ratkaisuja niihin monimutkaisiin ongelmiin joista eliitti riitelee keskenään. Yksinkertaiset ratkaisut voivat toki joskus myös toimia, ainakin ne tuovat jonkin ratkaisun pulmiin joille rationaalinen pohdinta ei näytä tuovan ratkaisua.

  Halla-ahon populismi tarjoaa syyksi kaikkiin Suomen ongelmiin turvapaikanhakijoita ja turvapaikan saaneita. Turvapaikkapolitiikan muuttaminen on Halla-ahon ratkaisu kaikkiin kansallisiin ongelmiimme. Se on riittävän yksinkertaista, se puree.

  Halla-ahon ongelmaksi näyttää muodostuvan se että hänen aiemmin avoimen fasistinen ja rasistinen maailmankuvansa, jonka hän aikoinaan toi esiin skriptoissaan, jotka toivat hänelle samoin ajattelevien kannatuksen ja auttoivat hänet Soinin vastaisen kapinan keulahahmoksi ja sittemmin perussuomalaisen puolueen puheenjohtajaksi, on nyt verhottu ja vesitetty kaikenlaisten “inhottavien” poliittisten realiteettien takia.

  Yksi inhottavista realiteeteista, syistä miksi fasistinen ideologia on puolueen sisällä painettu alas, on se että pääsy hillotolpille, eli hallitukseen, riippuu muiden puolueiden yhteistyöhalusta perussuomalaisten kanssa, mikä puolestaan riippuu siitä miten avoimen fasistista ideologiaa puolue tuo julkisuudessa esiin. Toinen realiteetti on se että fasismi on edelleen tabu kansalaisten keskuudessa ja äänestäjät kavahtavat jos se sana otetaan esiin avoimesti, mikä vähentää puolueen äänimäärää.

  Persunuorissa on kuitenkin paljon kapinahenkeä sen takia ettei puolue tunnustaudu avoimemmin fasistisia ihanteita kannattavaksi ja osa nuorista persuista haluaisi itse kaliffiksi kaliffin paikalle, eli he haluavat syrjäyttää Halla-ahon ja nousta itse auktoriteetin asemaan puhtain fasistisin opein. Halla-ahon taktikointi ja muiden puolueiden nuoleskelu, sekä maltillisempien äänestäjien nuoleskelu, luovat pohjaa todellisten fasistien tyytymättömyydelle ja kapinalle puolueen sisällä.

Kommentoi