Turkulaisen Virallisen Hölynpölyetymologin emerita”professori” Kaisa Häkkisen ”kevätetymologiat” päin hevettiä kuten aina.

Mahtipidoissa siemailtiin kousasta. Kuva: Museovirasto

Malja keväälle

RK: Ralf-Peter Ritter ei hyväksy alan perusteoksessaan ”

Kukin kohotti tavallaan: pikarilla, kousalla tai tuopilla.

Elämän tähtihetkiä on ikimuistoisista ajoista lähtien juhlistettu nautti- malla hienoja juomia hienoista astioista. Kantauralilaisten juhlajuomista ei ole säilynyt sanallisia todisteita, mutta suomen kielen vanhassa perintösanastossa on kaksi eri verbiä, jotka viittaavat juomiseen. ”

Alan johtava auktoriteetti Ralf-Peter Ritter ei kelpuuta väitöskirjas- saan Suomalaisten ja germaanisten kielten varhaisimmista laina- kosketuksista, ajanlaskun alun aikaan  sanoja malja, kalja (liukas jäinen maanpinta) ja vierre germaanilainoiksi

”… § 42. Im Zusammenhang mit dem vermeintlich hohen Alter des Wandels urgerm. *ē > nwgerm. ā nennt [Hans] FROMM in seinem Überblick (vgl. oben § 4) die finnischen Wörter paljas, kalja und malja.

…  § 44. Fi. malja ‘Schüssel, Trinkschale’, weps. mal´l´ = ´(aus einem Bir-kenauswuchs geschnitzte) Schale für Speise’ (3AйЦEBA/ MYЛЛOHEH), ”lange Zeit das einzige allgemein anerkannte alte Lehnwort aus dem Germanischen, das /a/ für urn. (nwgerm.) // hatte” (HOFSTRA 142), wäre, als *māl(i)ja- zu an. maalir ‘Maß = mitta’, ae. maale ‘Becher = pikari, Schale = malja, kulho, tuoppi, kuori, Eimer = ämpäri’ gestellt, in der Tat mit KOIVULEHTO ein bedenkenswerter Beleg, der ”als unzutreffend oder unwahrscheinlich” erweisen würde, ”daß die ā-Qualität erst unmittelbar vor ihren ersten Bezeugungen in den alten Runeninschriften aufkam (RAMAT 1981, 24)” (FROMM 1986, 219), denn die Wieden gabe des germanischen * durch ostseefi. a wiese ebenso auf eine relativ frühe Zeit wie das wahrscheinlich im ostseefinnischen Wort reflektierte Fehlen des SIEVERSschen Gesetzes. Nun ist aber das nordwestgermanische Wort offensichtlich eine Sekundärableitung.

Die ursprüngliche Bildung von der germanischen Wurzel *– ‘messen’ ist in got. mēla- (m.) ‘Scheffel = (jauhomitta)vakka’ belegt. Es spricht nichts dagegen, daß die Nordwestform erst nach dem Übergang von *ē’> entstanden ist, d.h. aus einem der gotischen Form entsprechenden *māla-.

[HM: Myös Faenckelin Liettuan etymologinen sanakirja yhdistää gootin sanan mēla mittamiseen, se ei kuitenkaan ole täälläkään ongelmtonta.
https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/suomen-balttilaisia-vesistonnimia-imatra-keitele-simpele-inkere-kymi-vanaja-saimaa-paijanne-jne

Iranilainen sana ”matas” = mitta liittyy parveen:
Lithuanian: mãtas = mitta ,
Etymology: auch mẽtas ’Mass = mitta ,
víenu matù, metù ’auf einmal, in einem Zug, im Augenblick, sofort, sogleich’ = yhtäkkiä, silmänräpäyksessä
(mẽtas ’Zeit’ = (kalenterin) aika),
matúoti ’messen’ = mitata, mãstas ’Mass(stab) = mittakeppi, Elle(nmass)’ = kyynäräkeppi,
mastúoti ’mit der Elle messen’ = mitata kyynäräkepillä,
mẽstas ’Mass’ = mitta;
mesto ir gálo ne túri = Wujek: miary y kon’ca niema, = ”ei määrää eikä loppua”, ”ei äärtä eikä rantaa”
saikųse m(i)estuose ’w miarach’, davon mestúoti ’messen’ = mitata; garbos ne iszmestuotos = chwały niezmierney, = ”kalliot mittamattomat”, (=”tutkimattomat tiet”)
ne iszmestuotos gieribės = niezmierney dobroci;
mestýbe ’Mass’, turi mokitis mestibės arba mieros gierimy ir walgimy = mają się uczyc’ miernos’ci w piciu y w jedzy = ”opittava syömisen ja juomisen määrät”;
neižmestibė = määrättömyys, kohtuuttomuus.

Das Adj. mesčias ’massvoll’ = mitallinen, kohtuullinen
Adv. mesčiey ’massvoll, mässig’ = kohtuus, zitiert Szyrwid Dict. s.v. mierny, miernie.

(HM: Sanasta mesčias [ suomalaisen korvaan mäsh(t)shäs] = kohtuullinen (syöminen ja juominen) tulee luultavasti hyvin tutulla pejoratisoivalla kaavalla suomen mässätä, mässäillä = syödä ja juoda kohtuuttomasti.)

Lett. mats ’Metze in der Mühle = kappa,
matuot ’die Metze in der Mühle nehmen’ = ottaa (oma) kappa mukaan myllylle
(]in dieser Bed. durch mnd. mat(te) ’Metze’ = kappa =3.44 l, woher auch estn. matt, beeinflusst, s. M.-Endz. sowie Sehwers Spr. Unter. 77).

Urverw. mit ačech. mén, mit anderem Suffix abg. méra,
russ. mera, poln. miara ’Mass’ = määrä, mitta, toimenpide
russ. metit’ ’zielen = tähdätä, trachten = katsoa’,
zametit’ ’bemerken’ = huomata, dazu als post verb. Nomen meta ’Zielscheibe = maali(tautlu)’ etc.,
ai. mā’ti, mímīte ’misst’, mā’naī ’Mass, Messung’,
mā’trā ’Mass’, mātòī ’Mass = mitta, richtige Erkenntnis = oikea tieto’,
griech. métron ’Mass’, resimétran tán geōmetrīan Hesych

(1. TL zu œraj gāj ders., got. aíra ’Erde’ = Maa, etc.),
métra ’Grundstück’ = maatila, kiinteistö (Wackernagel),
mātij ’Klugheit’ = viisaus,
mãtiãn ’raten’ = neuvoa,
alb. mas (Aor. mata) ’messe’ = veto(mitta), masz ’Mass = mitta, Massnahme = mitanotto’,
lat. mētīri ’messen’ = mitata,
ae. māēðī ’Mass = mitta, Gemässheit = yhtäläisyys, Anteil = osuus’, mit stimmhafter Dentalerweiterung
lett. aumež ’gar viel, zu viel, zu sehr’ = liikaa, eig. ’masslos’ = määrätön
(aus *auī, s.s.v. + *medī),
griech. médesqai, médeoqai,
lat. meditari ’ersinnen = miettuä, erwägen = punnita (mielessään), bedenken = tuumia’,
griech. médōn, medéōn ’Walter, Herrscher’ = vallanpitäjä,
médea ’Sorge = suru, Ratschlag = neuvottelu’,
méstōr ’kluger Berater’ = viisas neuvonantaja,
osk. mediss ’iudex’, medicatinom ’iudicationem’ = lainsäädäntö,
umbr. meȓs ’ius, fas’ = laki, asetus, mersto ’iustum, legitimum’ = laillinen, legitiimi,
lat. modus ’Mass = mitta, Art = taito, taide, und Weise = tapa, tyyli’,
modestus ’massvoll, bescheiden’ = maltillinen,
ir. airmed ’Mass’ etc.,
got. mitan, ahd. mezzan ’messen’ = mitata, māza ’Mass.
got. mitōn, ahd. mezzōn ’bedenken, ermessen’ = tuumia, pohtia,
got. gamot ’finde Raum’,
ahd. muoz ’darf, muss’ = pitää,
ae. mót ’darf = tarvitsee’, eig. ’habe zugemessen = ”olen määrännyt”’.
air. émdim (aus *esmedim) ’ich verweigere = kieltäydyn hyväsymaästä’, forémdim ’kann nicht = en osaa, voi’.
Hierher noch got. mela ’Scheffel’ = vakka
(cf. griech. médimnoj, lat. modius dass.).

Über lit. mierà ’Mass’ aus wruss. méra etc. s.s.v.

Es ist möglich, dass weiterer Zushg. mit

mèsti (mẽta, mẽto) ’werfen’ = heittää, näkyä (heittyä silmään), olla, näkyvissä, usw. besteht, vgl. zum Semasiologischen Jokl WS 12, 79 ff., wo auch auf
lit. mẽtakis ’Augenmass’ = silmä(määräinen )mitta (vgl. russ. glazomer = silmämitta) verwiesen worden ist.
Ferner sei an lett. izmest erinnert, das die Bedeutungen ’herauswerfen’ = heittää ulos, und ’ausmessen’ = mitata (jokin), ottaa mitta, vereinigt.

On myös saman näköinen verbi

mę̃sti (meñčia, meñtė) = sekoittaa, vaivata (savea, taikinaa ym.), kaivaa, kääntää (maata)
1. jaut (piem., miltus ūdeni) = sekoittaa jauhoja veteen
2. pārn. vandīt (ko meklējot) = kuv. myllätä

Sekä slaavin mera (määrä, toimenpide mitta) että gootin mela ovat tässä yhteydessä ongelmallisia. Myös Vasmer kuitenkin yhditää nuo.

Jos liettuan sana mesti = heittää, josta tulee preesensistä *meta = heitto, (erityisesti keihäänheittäjän) veto > mitta! Ja koko rimssu kulkee kantabltin kautta!

Jos ”mitta = heitto”, niin gootin mitan = mitata voi tulla kantabaltista – tai sitten ei. Se voi tulla kantagermaanin kautta (jota gootti ei ole, vaikka jotkut luuveat, samoin kuin he luulevat vasarakirveskieltä ”kantabaltiksi”, vaikka se oli eriytynyt siitä kauemmaksi kuin nykyliettua). Tai se voi olla iranilaina goottien heimoystäviltä alaaneilta.
Kreikan mitta on metron = ”heiton kaltainen” kirjaimellisesti. Jollakin kielellä se saatta olla myös *metla. Muttaluulo ei ole tidon väärti.

Yksi kysymys, joka nousee kaikissa noissa tapauksessa, jos vartalo on tuo mes-, met- = heittää, mitata, osua, näkyä (”heittää ilmään), mitata], että mikä ihmeen varvinmuoto tai johdannainen tuosta gootin mēla (tai venäjän mera) olisi? Katsotaan pressia, jossa on yksi –l-tunnuksinen muoto konjunktiivi: jotta tekisi, tehdäkseen jotakin.
http://wirdeins.prusai.org/
ēngliskai: a throw prūsiskai: mītis

m sg pl
Nōm: mītis mītei
Gēn: mītes mītin
Dāt: mīțu mītemans
Akk: mītin mītins

ēngliskai: to throw prūsiskai: mestun

As: metta metti As asma mettuns / mettusi As wīrst mettuns / mettusi messei! metlai tēntiskas aktīws:
Tū: metta metti Tū assei mettuns / mettusi Tū wīrst mettuns / mettusi mettais! metlai metānts
3sg: metta metti … ast mettuns / mettusi … wīrst mettuns / mettusi messei! metlai pragūbiniskas aktīws:
Mes: mettimai mettimai Mes asmai mettusis / mettušas Mes wīrstmai mettusis / mettušas mettimai! metlimai mettuns
Jūs: mettitei mettitei Jūs astei mettusis / mettušas Jūs wīrstei mettusis / mettušas mettaiti! metlitei pasīws:
3pl: metta metti … ast mettusis / mettušas … wīrst mettusis / mettušas messei! metlai mestas

Nyt on l-llinen muoto, aianoa lajissaan, metlai = heittääkkseen, jotta heittäisi(n), muuta vartalon t ei katoa minnekään, eikä se myöskään muutu äänteellisesti pitkäksi e-:ksi, kiten –n-, –m-, –p– ja jopa –l– voisivat tehdä.

Vielä vähemmän näin käy johdannaissa metītun (metēi, metē; metīwusi, metīsei! metīlai, metīnts, metīwuns, metīts = to throw around, about = heitellä ympäriinsä, tuhlata; tai
mitātun (mitāi, mitāi; mitāwuns/mitāwusi, mitāsei!, mitālai …) = heitellä

TUO JAUHOMITTA EI KUITENKAAN VÄLTTÄMÄTTÄ TULE ”MITASTA YLEENSÄ” vaan se voi tulla myös verbistä
malti (mala, malo) = jauhaa, kantabalissa *mil-, *mel-, *mal- (aspekteja), kantaindoeuroopassa *melh– = jauhaa.

Nyt on kuitenkin pääasia osoittaa, että Häkkinen, Koivulehto ja Fromm ovat varmasti väärässä, joten katsotaan toisen kerran, miten asia oikeasti on.

” Rechnet man nun auch für das Germanische mit der Wirkung des OST-HOFFschen Gesetzes, hätte ein vor der Wirkung des SIEVERSschen Gesetzes gebildeter Stamm *mālja-, da es dann keine Bildungen mit *VRC gegeben haben konnte, als *malja– realisiert werden müssen. Die belegten Formen mit Länge ließen sich unschwer durch Wiederherstellung nach dem Verb, etwa *mālidō ‘ich maß’, bzw. anderen Bildungen wie an. maaling erklären. Das finnische malja würde mithin die zu erwartende Form reflektieren. Da es sich bei dem in an. mælir vorliegenden i-Umlaut um die letzte Phase mit erhaltenem i handelt,könnte durchaus eine recht späte altnordische Entlehnung vorliegen, was sich im übrigen mit der Verbreitung des Wortes verträgt (fi.‚ karel.‚ olon., lüd. und weps.).

Ritter epäili tätä etymologiaa, sen ”germaanisuutta” kaikinpuolisesti jo vuonna 1977 (Suomen sanojen alkperä SSA: malja).

Es gibt mithin kein verläßliches Beispiel, das die FROMMsche Behauptung stützen würde, da auch paljas und kalja entfallen (s. oben). Ein ”älteres osfr. mālja”, aus dem fi. malja ”mit einer  Kürzung des Langvokals vor einer Konsonantenverbindung erklärt werden könnte” (so HOFSTRA 1985, 145, nach T. ITKONEN 1982, 133), hat es den ostseefinnischen phonotaktischen Regeln zufolge schwerlich gegeben; auch das Urostsee-finnische hatte wie das Finnische einen ”Sievers”.

§ 45. Gegen das OSTHOFFsche Gesetz verstieße eine lautgesetzliche germanische Vorform von fi. vierre/vierte- ‘Bierwürze’:*wērtez-. Die Vertretung ie für *e oder *i (an. virtr, ahd. wirz ‘Bierwürze’ < *wirtiz-) wäre dagegen singulär. Im Indogermanischen findet das Wort u.a. in griech. ρiξα (riksa), ράδαμνος (radamnos), lesb. ßρiσδα (brisda), lat. rādix, got.waúrts, ahd. wurz Anschluß. Die Formen werden unter einem Ansatz fiterázd– vereinigt, von dem kein direkter Weg zu *wērtez- führt.

 

115.

Man müßte daher für diegermanische Vorform von einer Dehnstufe ausgehen (vgl. den s-Stamm as. hon ‘Huhn’ – RAMAT 1969 § 79, S. 102 f.; KRAHE / MEID III 5 111, S. 133), der später mit ”Osthoff” gekürzt worden wäre. Die Dehnung müßte dann freilich als Verdeutlichung der Zugehörigkeit angesehen werden: *wertez-: *wun‘-> *wērtez– (> *wertez-, ahd. wirz): *wurt- nach *hönez-, *hanan- 66.

§ 46.Nach LUICK ist *ē nach Ausweis der Eigennamen im Gebiet des Oberdeutschen nicht vor dem 3. – 4. Jh. – im Norden noch später – eingetreten (I/1, 114). Die Behauptung eines Wandels *ē im 1. Jh. v.Chr. bedeutet in Anbetracht des südgermanischen Befundes (s. STREITBERG, 5 77; BRAUNE / MITZKA 5 34), daß der Herd dieses Wandels in Skandinavien lag. KOIVULEHTO vermutet,daß nichts gegen diese Möglichkeit spreche. Das mag zutreffen; wie die west- und insonderheit die südgermanischen Verhältnisse bei dieser Konzeption zu interpretieren sind, hätte aber zumindest angedeutet werden müssen. Das Angelsächsische macht aufgrund der ur-sprünglichen, kontinentalen Wohnsitze der beteiligten Stämme keine Schwierigkeiten. Im Südgermanischen deutet sich indessen eine Süd-Nord-Bewegung des Wandels an (Literatur s.o.). Das würde bedeuten, daß irgendein germanischer Stamm den skandinavischen Impuls nach Süden verfrachtet hat, um ihn dann an die nördlichen Nachbarn abzugeben. Waren es vielleicht die Markomannen, für die ein sicherer Beleg mit ä schon für das Jahr 170 n. Chr. vorzuliegen scheint (BRAUNE/MITZKA l.c.; doch s. auch STREITBERG l.c.)?

In Frage kämen dann auch die Langobarden, die auf ihrem Zug über Böhmen und Pannonien nach Italien wohl nur mit Ostgermanen und sächsischen Bundesgenos-sen aus der Nachbarschaft ihrer Heimat – bei denen sich ē aber am längsten bewahrte (BRAUNE/MITZKA l.c.) – in engeren Kontakt kamen.

66. THIEME hat kürzlich die Zugehörigkeit von lat. radix zu got. waurts usw. als ”keineswegs zwingend, nicht einmal wahrscheinlich” bezeichnet (493 f., 497 Anm.15). Er stellt das lateinische Wort mit an. rät ‘Wurzel’ zu einer urindogermanischen Wurzel *rod- ‘graben’, die auch in der altpersischen Postposition rädix ‘wegen’ vorliegen soll.Dann wäre wohl auch griech. ράδαμνος (radamnos) abzutrennen. THIEME setzt für das persische Wort einen Nominativ *rdi ‘Ergebnis’ an und verweist auf skrt. müla- ‘eßbare Wurzel’, das in der Bedeutung ‘(wichtiges nützliches) Ergebnis’ verwendet werde, hält aber wohl selbst den Bedeutungsansatz für nicht sicher (492).

KH: ” Toinen on neutraali juoda, toinen on siemata, josta yleensä käy- tetään johdoksia siemaista tai siemailla. Näistä edellinen tarkoittaa nopeaa, ahnasta kulauttamista, jälkimmäinen viittaa hitaaseen nautiskeluun.

Juhlajuoman ikivanha aines on mesi, jonka nimitys on vanha indoeu-rooppalainen laina. Samasta lähteestä juontuvat ruotsin simaa tar- koittava mjöd ja venäjän mjod, joka tarkoittaa sekä mettä että simaa. Mehua, nestettä, mahlaa tai mettä tarkoittava mehi saattaa olla mesi-sanan nuorempi muunnelma. Joka tapauksessa siitä on johdettu nykykielen mehu.

 

RJK: Mesi-sanaa on tähän saakka pidetty joka paikassa kantauralilai- sena. Sen EI tarvitse olla samaa perua kuin liettuan medis = puu, monikossa medžiai

Lithuanian: medùs = mesi, hunaja

Etymology: ’Honig’, medaĩnis ’Honig-, Pfeffer-, Lebkuchen’;
lett. medus ’Honig, Met’,
mędaĩns ’mit Honig bestrichen, honiggelb’,
mędaļa ’Lekkermaul, Lüsterne(r)’,
preuss. meddo Voc. 391 ’Honig’ (altes Neutr.).

Abg. med´ (Gen. medu neben meda),
russ. mëd,
poln. miód ’Honig’,
hierzu auch ksl. medvéd’,
russ. medved’ usw. ’Bär = karhu’, eig. ’Honigfresser’ = hunajansyöjä, ”mesikämmen”
(Meillet Ling. hist.1, 283 ff., der es als euphemistische Umschreibung der durch
ai. r´iksiaī, griech. árktoj, lat. ursus repräsentierten idg. Bez. dieses Tieres betrachtet).

Ai. mádhu ’Honig, süsses und berauschendes Getränk’,
av. madu ’Beerenwein’,
toch. B mit ’Honig’
(dagegen toch. B mot ’Alkohol’ gehort trotz Duchesne-Guillemin nicht hierher),
der es auf *mādī zurückführt und zu
ai. mádaī ’Trunkenheit’, mádati ’berauscht sich’,
av. madī ’sich betrinken’,
lat. madēre ’nass, berauscht sein’ usw. zieht),
griech. méqu ’berauschendes Getränk’ = juomingit,
méqā ’Trunkenheit’ = juopumus, meqúein ’betrunken sein’ = olla juovuksissa,
ir. mid ’Met’, ahd. metu dass.

(der noch über ahnliche Vertreter im finn.-Ugr. wie estn. mezi ’Honig’, finn. mesiläinen ’Biene’, siis mehiläinen, usw. spricht),

Über lit. mìdus ’Met, Honigwein’, das dagegen aus dem Germ. stammt, s.s.v.

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D0%B4

мед

род. п. -а, укр. мiд, мед, род. п. ме́ду, блр. мед, ст.-слав. медъ μέλι (Супр.), болг. мед(ъ́т) (Младенов 292), сербохорв. ме̑д, род. п. мȅда, словен. mȇd, чеш., слвц. med, польск. miód, род. п. miodu, в.-луж. měd, mjód, н.-луж. mjod. Древняя основа на -u Родственно лит. medùs «мед», лтш. medus — то же, др.-прусск. meddo, др.-инд. mádhu ср. р. «мед, медовый напиток», mádhuṣ, madhurás «сладкий, приятный», авест. maδu– ср. р. «мед, вино», греч. μέθυ ср. р. «хмельной напиток». μεθύω «я пьян», ирл. mid «хмельной мед», д.-в.-н. metu — то же; см. Бернекер 1, 31; Траутман, ВSW 173; Арr. Sprd. 376; М.-Э. 2, 591; Педерсен, Kelt. Gr. I, 37; Уленбек, Aind. Wb. 213.

Предполагают исходную и.-е. основу на -u среднего рода (Мейе, Baudouinowi dе Соurtеnау 1 и сл.; Dial. ideur. 128).

Близкие в звуковом отношении слова есть в финно-уг., кит., яп.: ср. фин. mesi, пракит. *mit, яп. mitsu, источник которых видят в и.-е.; см. Поливанов, Зап. Вост. Отд. 22, 263 и сл.; Петерссон, Lunds Univ. Årsskr. 19, № 6, стр. 10 и сл.

Sana on siis japaniksikin mitsu, muinaiskiinaksi mit. Germaania se ainakaan ei ole.

KH: ” Entisajan sima on ollut käyttämällä valmistettua alkoholijuomaa. Sima-sana on mettä paljon nuorempi siitä päätellen, että se tunnetaan vain Itämeren alueella. Sitä on arveltu sekä balttilaiseksi että turkkilaiskielistä saaduksi lainaksi, mutta eniten kannatusta on saanut germaaninen lainaetymologia.

RJK: Sima saattaa olla turkkia. Se tarloitta tšuvassin kielessä hunajaolutta, parasta laatua. Se on saattanut olla hunnien voimajuomaa.

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=sima&F=M&C06=et

sima : sima : simapärmiga kääritatud sidrunikali’; mrdmagus taimemahl; leemendav vedelik, lima
?alggermaani *sim-
taani mrd simenõrguma, tilkuma
?balti
leedu syvas (hrl mitm syvai) ’mahl, puumahl; mesi
vadja rhvl simamesi
soome simapärmiga kääritatud magus sidrunikali’; rhvlmesi
karjala rhvl simamesi
On peetud võimalikuks ka laenamist kaupmeeste vahendusel turgi keeltest, vrd tšuvaši simmagus jook, nektar, meejook. Vadja vaste võib olla soome keelest laenatud.

Sana liittyy luutavasti sanaan siema(ta, -us), viroksi  sõõm:

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=s%C3%B5%C3%B5m&F=M&C06=et

sõõm : sõõmu : sõõmulonks, suutäis; ühe korraga kopsudesse tõmmatav kogus õhku v suitsu
liivi sēmḑapiim
soome siemaistalonksata; rüübata
ersa śimemsjooma
mokša śiməmsjooma
Läänemeresoome-mordva tüvi.

Sana näittää vahvasti palautuvan liettuan verbiin;

sémti (sẽmia, sė́mė) = ammentaa, lappaa, tulvia
1. smelt = ammentaa
semti vandenį – smelt ūdeni = ammentaa vettä
2. applūdināt = huustoa, tulvia
vanduo semia pievas – ūdens applūdina pļavas = (tulva)vesi huuhtelle niittyjä
semtis (sẽmiasi, sė́mėsi)
1. smelties (savām vajadzībām)
2. pārn. smelties = ammentaa kuvaannollisesti
semtis jėgų – smelties spēkus = ammentaa voimia
semtukas (2) smeļamais (trauks, kauss) = kauha;
semtuvas (2) smeļamā ierīce = lappo;
semtuvė (3a) smeļamais /trauks/; liekšķere = äyskäri”

Sana saattaa tulla kantaindoeuroopan johdannaisesta sanasta *s-em- = pois-ottaa. paino on siis jonkin poistamisessa ammentamalla, vaikka äyskäröimällä. Sen 3. persoonan preesensmuoto on saattanut olla juuri *sima. Germaanikielissä on tässä yhteydessä toinen, oma (?) johdannainen *n(u)-em- (nehmen, nimmt). Vasarakirvessanaksi on arveltu *soimen = ryyppy, kahmaisu.

http://etimologija.baltnexus.lt/?w=semti

Antraštė: sémti

Straipsnelis: žr. imti

Šaltinis: Karaliūnas 1990a, 129

Antraštė: sémti

Straipsnelis: Taip pat ir arm. argelum „sukliudau = häiritä estää“ yra turbūt pirminis veiksmažodis [Šitaip – Pedersen priešingai nei Meillet, Esquisse d’une grammaire compareé de l’armenien classique, 2 éd. (1936) p. 112, kuris jame deminutyvinį veiksmažodį įžiūri. Pedersenas dar atsimena atvejus kaip kad gr. ἰνδάλλομαι [indallomai] „pasirodyti = näyttää joltakin, osoittautua joksikin, ilmestyä, esiintyä, näyttäytyä (jossakin ominaisuudessa), lyginti = verrata, tasoittaa“, kur vardažodis tik atskleistas yra, ir lo. sepelio; pastarasis Benveniste’o (Origines p. 47) vėl siejamas su vardažodžiu sep-el- (daiktav. ar būdv. n.) (su *sep s. i. sapati „rūpinasi = huolehtii“). Bet galvotina ir apie la. smelu, smelt greta lie. semiù, sémti„schöpfen = ammentaa“ su W. Schulze, Kleine Schriften p. 474]

Šaltinis: Solta 1970, 75 (Tässä ilmeisesti vartaloa sem- verrataan itseä tarkoittavaanpronominiin sep-. Näillä ei ole tekemistä keskenään.) Seuraavassa käsitellään mm. tokaarin kieltä, ja ollaan paljon lähempänä totuutta:

Antraštė: sémti

Straipsnelis: Toch. A sum, B sāmp (taip pat somp) „imti = ottaa, pa- grobti = kaapata; pašalinti = poistaa (esteet), išnešti = viedä pois, traukti = vetää“ su formomis: A praes. med. sumnātär, part. praes. act. sumnānt = ottava, subst. verb. sumālune; B inf. sā̌mpatsi, praet. med. sampāte-ñ, part. praet. sassāmpau, praes. med. sompastär, subst. der. sampauca „kas išneša, kas ima = se joka ottaa, vie“. Šis veiksmažodis negali būti atskirtas nuo toch. A. sām-„imti į save = otta itselleen, išsaugoti = jättää itselleen, varata, kaupti = osta“, kurį reikia kildinti iš ide. *sem- ir t. t. „vientisas, visuma = kokonaisuus“: plg. gr. ἀμάομαι [amaomai] „rinkti = poimia, kaupti = ostaa, taupyti = säästää, koota“ < ἅμα [ama] „visuma = kokonaisuus, ”otto vs. otos” “. Kadangi greta gr. ἀμάομαι taip pat yra ἄμη [ame] „vandens kibiras = vesiämpäri, -tynnyri (amme?)“ (ἅμη), tai taip pat reikia nurodyti lie. semiù, sémti „(mit einem Schöpfgefäss = ammennusastialla, der hohlen Hand = kämmenkourulla, einem Löffel = kauhalla) schöpfen = ammentaa, nehmen = ottaa, schaufeln = lapioida, luoda, entleren = tyhjrntää“, kurio reikšmė visiškai atitinka A sum, B sāmp reikšmę (vastaa täsmälleen liettuan sanaa). Dėl gr. ir lie. žodžių plg. Frisk, GEW I 88 ir tol.). Toch. A sum < *sämu-< ide. *sₑmu (vardažodinė forma reiškianti „kėlimo veiksmas“ = nostotoiminta). Vokalizmas u, atsiradęs ir umliauto (gale *-u- išnyko vėliau) A dialekte buvo apibendrintas. B sāmp- kilo iš senesnio *sōmu̯ (tas pats pailginimas kaip ir A sum < ide. *sₑmu-, tačiau atsiradęs prieš balsį: *sōmu̯o, tematizacija?) su * > p. Reikia pabrėžti, kad B sāmp vokalizmas yra toks pat kaip ir A sām. B somp reikia kildinti iš senesnio *sompo < *sāmpo-: žr. daugelį kitų veiksmažodinių formų su oo < -*o. [445] Gretinimo su lo. sumere „imti = ottaa, pakelti = nostaa“ (Hermann, KZ 50 [1922] 311) reikia atsisakyti (žr. taip pat Pedersen, Tocharisch (1941) 226).

Šaltinis: Windekens 1976, 445–446 (nimi mieleen, hyvä juttu!)

Seuraavassa puhutaan myös tokaarista, mutta tulkitaan slaavilaisten kilten tapaan vrbin etuliitteen s- (liettuan su-, preussin san-, germaanin sam-) merkitsevann yhteen eikä irti kuten kantaindoeuroopassa

Antraštė: sémti

Straipsnelis: [Karaliūnas linksta pritarti, kad semti giminiškas su ἀμάομαι(FRnW). Jų giminaičiai toch. A sām „imti sau… kaupti…“ < ide. *sōm-, A sum- „(nu-, at-) imti, pašalinti…“ (< protoch. *sämu- < ide. (ei kun *sm̥u-, s-emu, RK)), B sāmp „t. p.“ (< ide. *sōmu̯ su *-u̯- vėliau virtusiu p); iš germ. čia gali priklausyti go. samjan ‘patikti = miellyttää’, s. isl. semja ‘(su)daryti, (su)durti, (su)dėti = koota (yhteen), (su)tvarkyti = järjestää’, norv. semja, šved. dia. sämjas ‘vieningu būti ar tapti = yhdistyä’. Germ. veiksmažodis iteratyvams-kauzatyvams būdingą šaknies vokalizmą a (< ide. o (ei kun e, RK)) kaip ir lie. deverbatyvai pvz. samáuti (-áuja, -áuna) „samstyti = kauhoa; su samčiu gaudyti žuvis = kalastaa ”kauhalla” “, samuoti „samstyti“] Kai kurios toch. veiksmaž. formos atspindi ide. šaknies *sem/ sm̥ „viena, kartu“ alomorfą *sōm. Įdomu, kad šios šaknies variantą su pailgintu šaknies vokalizmu randame, atrodo, paliudytą ir lie. kalboje.

Tai somúoti„dainuojant sudaryti naują formą su kitu žodžiu = laulaessa kerrta sama asia uusin sanoin“ (Kuten Kalevalassa, tämä on joissakin sanakirjoissa liitetty ”suomalaisten tapoihin”, EIKÄ silliin tulisi tuosta sanasta vaan toisesta *žem-juuresta) […] [130] […]

Kad čia esama pailgėjusio trumpo šakninio balsio, matyti iš samatúotistruktūra rodo jį deminutyvą esant […] Buvęs pamat. vardaž. *sam-at- „posmas ir pan.“ su priesaga -at- jau galėjo būti pasidarytas iš veiksmažodinės šaknies *sem „vieną su kitu segti (sega)= panna kiinni, nappiin, solkeen, sieti (sieja)= sitoa, jungti (jungia) = liittää“ (eivät liity semti-verbiin, RK) […]

Su formantu *-eu̯- (: toch. *-u̯-) ir šakninio balsio pailginimu somúotigalėjo būti pasidarytas iš šaknies *sem-. Veiksmažodžiui somúotiesant pirminiam […] soma ir súoma būtų retrogradiniai vediniai. [131] [Karaliūnas apžvelgia ilgą nuomonių virtinę, siejančių sémti su la. smel̂t, bet jis linkęs šį ryšį paneigti].

Šaltinis: Karaliūnas 1990a, 130–133

 

KH: Myös olut-sanalle on tarjolla useita lainalähteitä. Sitä on selitetty slaa- vilaiseksi, balttilaiseksi ja iranilaiseksi lainaksi, mutta tässäkin tapauksessa germaaninen vaihtoehto näyttää parhaalta muun muassa siksi, että sellaiset oluen valmistukseen olennaisesti liittyvät sanat kuin mallas ja vierre ovat germaanista perua. ”

RJK: Olut on suomea. Se on olun perin verbimuoto, jossa oleva vartalo ol- (el-, al-(k-), mahdollisesti myös il- (ilo), joka tarkoitaa elämista ja kasvamista, on joko kantauralilaista tai siitten kantaindoeuroopplaista alkuperää, mutta tullut suomeen jo kampkeramisella kaudella. Sieltä sana on otettu vasarakirvesbalttiin ja sieltä se on levinnut muihin balttikieliin ja eräissin germaanikieliin:

http://ristokoivula.omablogi.fi/olut-on-ollut-ja-on-edelleen-suomea-muissakin-kielissa/

” Olut on ”ollut” ja on edelleen suomea, muissakin kielissä!

Ja se on ollut yhtä kuin ”käynyt, elänyt”, baltiksi *alusi.

Jo muinaiset suomalaiset tiesivät, kuten myös Jaakko Teppo, että

Täytyy aatella huomista!

Ja panna tulemaan juomista!

… ”

KH: ” Germaaneilta on saatu ensimmäiset viinit ja niiden kantagermaaninen nimitys viina. Ensimmäisessä suomalaisessa Raamatussa viinamäen mies tarkoitti viinitarhan työntekijää. Myöhemmin viina siirtyi vahvaksi tislatun alkoholijuoman nimitykseksi, ja sen tilalle lainattiin ruotsista saman sanan nuorempi versio viini. ”

Näistä viina on vanhempi ja luultavasti samaa juurta kuin vehnä. Juotava viini on tullut germaanista, muotta nuoliviini (.viinen) on balttia ja tarkoittaa sileeä nuolta ja naulaa (lt. vinis).

” Muinaisilta germaaneilta ja heidän jälkeläisiltään on saatu myös juoma-astioiden nimityksiä. Vanhimmasta päästä on malja. Lasi ja pikari on saatu muinaisruotsista. Tuoppi voi olla yhtä hyvin ruotsalainen tai alasaksalainen laina. ”
RJK: Lasi on tarkoittanut alun perin jäätä ja meripihkaa glaci-. Pikari toki linee ruotsia, hyvin myöhäinen laina.
Trattbägareiden, jotka toivat vehnän näille main 1000 vuotta myöhemmin kuin suomalaisugrilaiset kampakeraamikot tattarin, suppilopikari oli *bell, josta on moneen kieleen sittemmin tullut kello(nmuoto)a tarkoittava sana.

KH: ” Erityisen komea juoma-astia oli puusta valmistettu haarikka, kousa. Sen nimi on keskiaikainen alasaksalainen laina, mutta parhaat kousat ovat olleet suomalaisen puukäsityön huipputuotteita. Lounais-Suomessa valmistetut kousat olivat statusesineitä, joilla juhlistettiin niin kotimaisia kinkereitä kuin kuninkaallisten ja aatelisten juhlapitoja. ”

Häkkinen kusettaa: suomessa Nykysuomen sanakirjan mukaan on kaksi eri sanaa kousa, jotka voivat olla yhtä alkuperää, tai sitten eivät, nimittäin:

1. Vesi- tai soppa kauha:

Kauha, kousa ja kuuppa ovat samaa juurta ja tarkoittavat kaikki poltettua ruuokkua ja ovat kanta-IE/-balttia/slaavia. SU-peräisiä ruukku-sanoja ovat pata, pot, fati;  sekä

2. Koristeellinen juhlissakäytty oluthaarikka, koosa, sana tulee norjan sanasta kåsa = kauha, malja, juhlallinen yhteisryyppy, joka Nykysuomen sanakirjan mukaan tulee sinne liettuan sanasta kaušas, kuurin kausas.
Häkkistäisetn mukaan ”germaani” on ”täysin itseriittoinen alkulähde”, josta kumpuaa kaikenlaista, mitä muut sitten eri aikakausina lainaavat.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/suomen-sanat-fraenkelin-liettuan-etymologisessa-sanakirjassa

Lithuanian: káušas = kallokoppa, kauha, munankuori

Etymology: ’Himschädel = kallokoppa, Schopflöffel = ”ammennuslusikka”, kauha, Muschelschale = simpukankuori, Schneckenhäuschen = etanankuori’,

kaũšti (-šiù, -šiaũ) ’aushöhlen = kovertaa’, (tulee substatiivista ilmeisimmin!)

kaũšti (-štù, -šaũ) ’zechen, saufen’ = juopotella, tuhlata viinaan (ym.) (vgl. zu dieser Bed. dtsch. bechern, griech. krathrīzein Sophron. fr.106 ’trinken = juoda’: kratjér ’Mischkrug = ”sekaruukku”?’),
kaũšas ’wer sich leicht betrinkt = juomaan taipuvainen, leicht angeheitert wird = helposti päihtyvä’;
kiáušas, -ė ’Hirnschädel = kallokoppa’
pakáušis (-io) ’(Hinter)kopf = takaraivo, Schädel = pääkallo’,

lett. kauss ’(Hirn)schädel = kallo, grösseres Gefäss = suuri astia, Trinkgefäss = juomasammio, Schale = kuori, Napf = nappo, kippo, löylykauha, Becken = malja, lantio, (Koch)löffel = ”keittolusikka”, -kauha’,
kausēt ’schöpfen, viel essen’ = ahmia, mässäillä,
pakausis, -e ’Nacken = niska, Genick = niska, Schadel = pääkallo’.

Die Wörter stammen von einer Wz. *keu-, *kou-, *ku- ’wölben = taipua’,

(*kem(p/b)(s/š) = taipua, taivuttaa jännittää), josta kantaindoeuroopassa etuliittellä s- = pois(päin)- on johdettu myös
*skem(p/b)”- = kimmota, ampua (jousella), lyödä kimpoamaan

https://www.tiede.fi/comment/821927#comment-821927
https://www.tiede.fi/comment/829607#comment-829607
https://www.tiede.fi/comment/834357#comment-834357
https://www.tiede.fi/comment/821163#comment-821163

[TAI *kep(š)ti = polttaa ruukku ym. kovaksi!]

zu der auch lit. kiáutas [< *keptas = potettu, paistettu],

kẽvalas ’Schale = kuori, Gehäuse = kotelo, Hulse, Hülle = hylsy’
kevénti ’herumkauen’ = kaluta, etc. gehören (s. auch s.v. kẽvalas).
Aus anderen idg. Sprachen vgl. preuss. keuto ’Haut’ = iho,
griech. kútoj,
lat. cutis = iho,
ahd. hūt ’Haut’
Heranzuziehen sindauch ai. kós’a- ’Behälter = rasia, Kufe = antura’
und mit Velar in der 2. Silbe ausgestattete lit. káukė ’Maske’ = naamio,
káukolė ’(Hirn)schädel’ = aivokoppa,
kiáuklas ’Hülle = peite, Schale = kuori, Hülse = hylsy, Gehäuse = kotelo, siemenkota’,
kiauklễ, kiáukutas ’Gehäuse, Schneckenhaus = kotilonkuori, Muschelschale = simpukankuori’,
kaukẽlė ’hölzerne Schüssel’ = puukulho.
Die Natur des 2. Gutturals von griech. kaukīon ’Kelch’ = malja, kalkki (kirk.), verhiö,
lat. caucum ’Becher’ = pikari, caucula ’Trinkschale’ = juomakuori,
cymr. cawg ’Becher = pikari, Schale = kuori’,
mir. cūach ’Becher’ ist nicht mit Sicherheit festzustellen.
Mit s- Determinativ ist versehen aisl. hauss ’Trinkschale = juomakippo, Schädel = kallo, Amboss- = alasimen kärki, Bergspitze = vuorenhuippu’.

Aus urbalt. *kauša stammt finn. kauha ’Schöpflöffel’,

dagegen estn. kauss geht direkt auf lett. kauss zurück (Kalima Festschr. Hirt 2, Senn).

Poln. kowsz, russ. kovš sind entlehnt aus lit. káušas.

S. noch s.v. kūšӲs.

Kauhan etymologia on ehkä aivan virheellinen ja saattaakin liittyä ruukunpolttosa-nastoon, tulla juuresta kepti = paistaa, keittää, kuumentaa kovaksi, eikä kemti = vehyttää, kaareuttaa!

Viittaa levikiltään siihen,että se ei tulekaan venäjän sanasta kovš = kauha, joka tulee liettuan sanasta kausas = kauha, latvian kauss = kallo

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%88

ковш = kauha, kousa

род. п. -вша́, укр., блр. ковш, др.-русск. ковшь, грам. 1357 г. и 1389 г. (Срезн. I, 12); Котошихин 13 и др.

Заимств. из лит. káušas «уполовник = löylykauha, liemikauha, nappo, ковш, боль-шая ложка = iso lusikka» наряду с kiáušas «череп = kallo. munankuori, твердая оболочка = kova kuori, чаша = malja»,

лтш. kauss «череп = kallo, чаша = malja, ложка = lusikka», которые родственны др.-инд. kṓṣas «сосуд = astia, бочка = tynnyri» (последнее в ср.-инд. вместо kṓçаs — то же, греч. καυκίον «кубок = malja»; ” …

… Балт. слово проникло также в финский (kauha; см. Сетэлэ, AfslPh 16, 273), в ср.-нж.-нем. (kouwesse, нж.-нем. kausse), а оттуда — в скандинавские языки.

Baltista tulee (jossakin määrin kummallista kyllä) myös turkkilaisten kielten sanat (ve-näjän kautta tai suoraan): tataarin ”…kupšin «кувшин = kannu» заимств. из русск. кувши́н (см.), … алт. köš, якут. küös «горшок = ruukku, чашка = muki», чан. ḳuzi, груз. ḳovzi «ложка», перс. kūzа «кружка = tuoppi, muki, горшок = ruukku», арм. kuž «горшок = ruukku», а также осет. kusinæ: русск. кувшин.

Vaikka baltinkin sana tarkoittaa myös kalloa, se on jälkikäteinen merkitys, ja alupe-räinen balttilaisittaisittain sosiaalinen, tekninen merkitys on *kep(š)tas = ”kovaksi poltettu (polteltu)”, eli keramiikkaruukku (myös paistos).

Tasan samaa juurta keittää, kovaksi tao pehmeäksi tai muuten vaan: kepti = paistaa (pannulla, uunissa, vartaassa), polttaa (savea ym.).

Ja Keitele (munaisliettua) ja Koiterekin (vasarakirves) ovat ”Keitto-, Keittely-” järviä.

Myös kiehua on samaa lähtöä, uudehko liettualainen sana.

Latinan capsula = kotelo luuktvasti muös kuullu joukkoon, englannin capsule. Latinan sana capsa on voinut tarkoittaa nimenomaan savesta poltettua kappaletta.

Romanian verbi capsa, joka yhdistetään latinan sanaan, tarkoittaakin kovettamista ja lujittamista!

” Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2019

Halonen ei ole ”Muumimamma”, vaan hän on Mårran-mörkö!

Halonen on varmaan jotekin tuunannut nenänsäkin just samanlaiseksi kuin Mårranilla, sillä tämä Tove Janssonin piirros on vanhemmalta ajalta …
Kuvassa on Tove Janssonin Muumi-kirjojen hahmo, joka suomennoksis- sa tunnetaan nimellä Mörkö. Tämä kuva vaikuttaisi olevan Janssonin al- kuperäisiä töitä, ei niistä kammottavista muovisista syndikaatti-ani- maatioista (tai niiden pohjalta tehdyistä kuvakirjoista ja fanituotteista), jotka ilmeisesti suurimmalle osalle suomalaisista nyky-ään ovat niitä ”oikeita” lapsuuden muumeja. Muumi-kirjojen Mörkö, alkukielellä Mår-ran, on kuitenkin varsin kaukana sekä suomalaisen kansanperinteen että uudemman lastenviihteen möröistä.

Mörkö lyö sisään, feministi vänisee

Sanana mörkö lienee kaikille suomalaisille tuttu. Se esiintyy varmaan useimmissa suomen murteissa, ja karjalan kielestäkin – tosin aivan kie- lirajan takaa, Suistamo-Impilahti-Korpiselkä-akselilta – sitä on merkitty muistiin.Ikivanha sana mörkö ei ole,vaan selvästikin nuorehko, kuvaile- va muodoste,jonka ilmaisuvoima perustuu nuoren,tyypillisesti ekspres- siivisanoissa esiintyvän ö-vokaalin käyttöön sekä sukulaisuuteen semmoisten sanojen kanssa kuin möreä ja möristä.

Mörkö-sanalla on suomen murteissa vanhastaan tarkoitettu erilaisia pelottavia olen-toja. Sitä on käytetty karhun tai kenties muidenkin petoeläinten nimityksenä; tällaisia kiertoilmauksiahan piti entiseen maailmanaikaan tabusyistä käyttää, kiertoilmaus on meidän karhu-sanammekin, joka liittynee karhea-sanaan.

Toinen tyypillinen entisaikojen käyttötapa tämmöisille sanoille olivat täiden tai muiden syöpäläisten nimitykset.Kansanperinteestä tunne- taan erinäisiä pelottelutarinoita, joilla lapsille yritettiin tähdentää tukan kampaamisen ja pään puhtaana pitämisen tärkeyttä.

Kolmanneksi mörkö-sanaa voitiin käyttää ylipäätään merkitsemään jonkinlaista pelottavaa, epämääräistä uskomusolentoa,joka entisaiko- jen ns. mustassa kasvatuksessa oli yleinen apukeino: ”mörkö vie”, jos et ole kiltisti. Kaikissa näissä merkityksissä on käytetty muitakin sanoja: sekä täitä tai karhua että kammottavaa uskomusolentoa ovat merkinneet myös esimerkiksi kouko ja pöppö.

Kun taikauskoinen karhupelko ja täillä pelotteleminen lakkasivat jossain vaiheessa olemasta ajankohtaisia, mörkö-sanan kolmas merkitys jäi käyttöön kiltiksi lastenviih-teeksi kesyyntyneenä.Satukirjoissa ja lasten- lauluissa on seikkaillut erilaisia hupaisia mörköjä, joiden pelottavuus on pehmentynyt hullunkuriseksi rosoisuudeksi.1980-luvulla eläneiden mie- leen varmaan ensiksi muistuu Marjatta Pokelan lastenlauluihin perustu- va Mörköooppera sekä raivostuttava korvamatorenkutus ”Mörkö se lähti piiriin, tinttantanttan tallallei…”

Mutta kun nykysuomalaisille puhutaan möröstä, useimmat varmaan näkevät silmissään tämän hahmon, jonka ympärille rakennettuja meemejä on tänään tunkenut minunkin varsin epäurheilulliseen somekuplaani.

Muumi-kirjojen Mårran on suuri ja jyhkeä mutta ei lyö sisään. Se ei käy päälle karvat pörrössä ja hampaat irvessä, eikä sille tulisi mieleenkään lähteä piiriin tinttan-tallaa-maan. Se istuu ja tuijottaa, sen katseesta huokuu kylmyyttä, yksinäisyyttä ja toivottomuutta, ja siitä kohdasta, jossa se on istunut, ruoho ja kukat paleltuvat kuoliaaksi. Se on pelottava mutta ehkä enemmänkin onneton kuin paha.

Taikurin hatussa Mårran ilmestyy hiljaisena ja hyytävänä hinkumaan it- selleen Tiuhtin ja Viuhtin (Tofslan och Vifslan) salaista aarretta, suurta rubiinia (jota sittemmin on tulkittu kahden naisen, Tove Janssonin ja Vivica Bandlerin,välisen rakkauden vertauskuvaksi). Muumipappa ja meri -kirjassa Mårran on jonkinlainen muumiperheen tunne-elämän on- gelmien heijastaja; sen näyttäytyminen kertoo, että jotakin on pielessä, ja kun Muumipeikko voittaa ahdistuksensa ja pelkonsa, myös Mårran väistyy ja katoaa.

Kaiken kukkuraksi Mårran on naispuolinen; siihen viitataan alkukie- lessä pronominilla hon, mutta tämäkin merkityspiirre on suomennok- sessa kadonnut.Näin arvoituksellisesta,yksinäisyyttä ja onnettomuutta, kenties jopa avutonta lesbolaista lemmenkaipuuta huokuvasta nais- puolisesta hahmosta on tullut nykysuomalaisille kömpelönnäköinen hassunhauska kuvatus, jonka avulla nyt sitten juhlitaan hikisten äijän- köriläiden hilpeää homososiaalista toverihenkeä. [Sitä aina luulee muistakin, mitä itse on…, RK]

Positiivisesti tämän voisi nähdä kivana sukupuolirajaa ylittävänä kier- teenä, joka antaa uutta säväystä jääkiekkosankarien perinteiseen kök-kömiehekkääseen imagoon. Mutta koska olen auttamaton tosikko ja negatiivinen vänisijä, jupisen tässä itsekseni ja puolivakavissani, että Tove Janssonin Mårran-kuvien käyttäminen jääkiekkoilija ”Mörkö” Ant- tilan kultin kuvitukseen on jonkinlaista kulttuurista gender-omimista, pahimmillaan samanlaista Tove Janssonin syvällisen elämäntyön raiskaamista kuin ne kammottavat syndikaatti-animaatiomuumit ylipäätäänkin.

En tiedä, mikä sai suomentajan aikoinaan kääntämään Mårranin Mörök- si. Olisiko syynä mielleyhtymä murisemiseen (morra) ja mörisemiseen? Joka tapauksessa tämä on loistava esimerkki siitä, miten tärkeä ja vai- kea, aivan liian vähän huomiota saanut kysymys kirjallisuuden kääntä- misessä on nimien kääntäminen. (Harvoja ansaittua huomiota saaneita poikkeuksia on Jaana Kapari-Jatan tunnustettu työ Harry Potter -kirjojen ja erityisesti niiden hahmojen nimien suomentajana.)

Käännöksessähän nimiltä katoaa osa niiden ”merkityslaahusta”, niihin liittyviä kulttuurisia assosiaatioita. Kääntäjä voi alistua tähän – tai sitten hän voi yrittää korvata menetyksen kääntämällä nimen, lisäilemällä tai muokkaamalla sitä.

Fantasiakirjallisuudessa, missä nimen ei tarvitse noudattaa minkään to- dellisen kielimaailman lakeja, tämä on erityisen helppoa. Ja juuri siksi har- mittaa, että Muumi-kir-jojen suomentajalle on tässä kohdassa aikoinaan mennyt pupu pöksyyn. Hän ei ole luottanut siihen, että Mårran-hahmon arvoituksellinen mutta hyytävä pelottavuus välittyisi lukijalle tarinan ta- pahtumista ja toisten henkilöiden reaktioista.Hän ei ole luottanut siihen, että Mårranin nimen ympärille rakentuisi itsestäänselvässä outoudes- saan uskottava hahmo,niin kuin monien muiden hahmojen kanssa on käynyt:ei Vilijonkasta (Filifjonkan) ole tarvinnut tehdä ”Hössöttäjää”,ja Hemulen on onneksi vääntynyt sormella osoittelevaksi ”Hommuliksi” vain yhdessä Tove Jansson-suomennoksessa, kuvakirjassa Kuinkas sitten kävikään.

Suomen jääkiekkojoukkueen menestystä juhlitaan nyt Tove Janssonin fantasiahahmon kuvalla siksi,että Muumi-kirjojen suomentaja aikoinaan valitsi helpon ja ilmeisen vaihtoehdon ja samalla leikkasi Mårran-hah- mosta pois sen jännittävimmät puolet.Jostain kumman syystä näin kävi nimenomaan Muumi-kirjojen kaikkein epätyypillisimmälle naispuoliselle hahmolle.Ja jostain kumman syystä tämä yhteensattuma minun mieles- säni oudosti yhdistyy siihen, että nyt juhlitaan miesleijonien maailman- mestaruutta, kun taas Suomen naisten jääkiekkojoukkueelta hieman oudosti jäi saavuttamatta se moraalisesti jo saavutettu voitto. ”

SETAn uskomattoman häijyn noita-akan näköinen yllätyspuheenjohtaja v. 1980 … Ei ollut kaikki muumit oikein päin siinäkään kanootissa…

Ämmä on hullu.

Tarja Halonen: Donald Trumpin kampanja on tietysti kaikkein pahinta

Presidentin mukaan sopimuksiin ja sääntöihin perustuva maailma on murentumassa.

Presidentti Tarja Halosen mukaan maailmanpolitiikan epävarmuus heijastuu myös Suomeen ja Viroon.

– Vanha perinne on ollut, että olemme uskoneet, että suurvalloilla on myöskin suuri henkilökohtainen vastuu, jota ne haluavat kantaa maailmanpolitiikasta. Nyt olemme nähneet, että kovalla työllä aikaansaatu yhteinen maailma, joka perustuu yhteisiin sopimuksiin ja sääntöihin, alkaa murentua.

– Kaikkein pahinta on tietysti ollut USA:n presidentti Donald Trumpin vaalikampanja sen looginen pyrkimys päästä eroon kansainvälisistä sopimuksista, Halonen sanoo Viron yleisradioyhtiö ETV:n haastattelussa. ”

Hewonpaskaa!

” Halonen nostaa haastattelussa esille myös Britannian EU-eron.

– Se koskettaa niin Suomea kuin Viroa, koska meidän turvamme ja toivomme on ollut se, että Eurooppa olisi yhtenäinen.

Viro ei ole Halosen mukaan Suomelle enää pikkuveli, vaan ”sisko taistelussa paremman maailman puolesta”.

– Viro ja Suomi ovat tässä suhteessa kansainvälisesti ottaen ihan asiallisesti ja arvokkaasti käyttäytyviä maita. ”

Hewonpaskaa

” – Pienten etu on se, että ne pitävät yhtä keskenään. Me saamme yhdessä suuremman vaikutusvallan, ja myös toivon mukaan yhdessä vahvistamme Euroopan neuvostoa, Euroopan unionia ja YK:ta sekä muita kansainvälisiä järjestöjä. ”

EN ja EU ovat ”YK:n kilpailijoita” ja sen nakertajia kuten esimerkiksi sotilasliitotkin. Se, koka on vahvistunut, on todellisuudessa ollut YK. Paitsi että se on valinnut aikaisempia tyhmemmän pääsihteerin.

Virossa Hölösestä on muodostunut ”suomalaisen naisen” ”arkkityyppi”…

http://ristojkoivula.vapaavuoro.uusisuomi.fi/viihde/260496-seurrava-james-bond-tapahtuu-suomessa

Huom! Koru!

 

 

40 miljardin TURHIEN VELKOJEN PÖLHÖ ainoana suomalaisena vuoden 2019 Bilderberg-kokoukseen

keskiviikkona, toukokuuta 29, 2019

Erkki Liikanen ainoana suomalaisena Bilderberg kokoukseen

8-11.6.2019

Teksti: Teemu Vehkala

Ensi viikon viikonloppuna järjestetään 55 kerta salaisen Bilderberg-ryhmän kokous. Tällä kerralla paikkana toimii Montreaux, joka sijaitsee Sveitsissä.

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen osallistuu sinne nyt ainoana suomalaisena. Kokoukseen osallistuu tänä vuonna yhteensä 130 henkilöä.

Tämän vuoden aiheina Bilderberg-kokouksessa ovat mm. teemat:

– Kyberuhkien torjuminen Lisääntyvä toisinajattelu ja sen kitkemi- nen, joka erityisesti vanhan kansallisidentiteetin EU-maissa ovat näille valtaelitisteille hyvin suuri ongelma ja kivi kengässä

Vihapuhe agenda kuuluu tähän operaatioon hyvin tiiviisti ja luennot tu- levat tod. käsittelemään sitä, että millä aikavälillä kriminalisoidaan vihapuhe rangaistavaksi teoksi, josta voisi tulevaisuudessa joutua vielä useimpiakin ihmisiä aina vankilaan asti.

– Sosiaalisen median sensuurihankkeen kehitys Toisinajattelijat muo-dostavat elitistien mukaan suurimman uhan mitä tulee internetin someen. Joten sen takia Bilderberg-ryhmä käsittelee myös tätä ilmiötä siinä muo- dossa, että miten esim. Facebook sisältöä voisi jatkossa sensroida yhä enemmän, jotta poliittisesti vaaralliset toisinajattelijat saataisiin sieltä sensuroitua pois kuvioista, jotka uhkaavat valtaeliitin uutta fasistista maailmanjärjestystä.

– Miten valta saadaan pidettyä pienen eliitin käsissä Elitistit ovat hy- vin huolissaan lisääntyvästä totuuden leviämisestä, joka tapahtuu inter- netissä. Joten he pyrkivät edelleen salaamaan toimintansa ja pyrkivät myös selvittämään, että millä keinoilla heidän tyrannimainen valta-asema saataisiin säilymään salassa muilta.

– Maaplaneetan avaruudesta hallinta Tämä on myös yksi aihe, josta Bilderberg-ryhmän kokouksessa keskustellaan tänä vuonna ja pidetään luento.

Avaruushan on tälle kontrollifriikkien eliitille yksi sairas pakkomielle, joista heillä on useita fantasioita tuhota tämä maailma mm. ydinaseilla kokonaan ja ennen sitä nämä seinähullut menisivät vaikka raketilla avaruuteen.

Mutta ydinfyysikot saattoivat kertoa näille hulluille, että ydinvoima on sellainen ja ydinaseet, että niistä seurannut ydinsäteily voisi tuhota tä- män koko planeetan täysin elinkelvottomaksi.Joten tämän vuoksi tämä 95 prosenttia koko maailmanväestön eliminointihanke pyritäänkin tekemään vähän hienovaraisemmilla keinoilla kuten 5G -teknologialla, joita jo asennetaan myös Suomeen sekä Helsinkiin tällä hetkellä.

[RJK: Tuo on Vehkalan mielipide.Muttatoisin kuin periteiset imperialis- tiset kapitalistit, nämä uusfeodaalit eivät tarvitse paljon eivät maail- malla paikallista työvoimaa, ja entiset Hitlerin ja Hirohiton keinot pyrkivät palaan ”kunniaan”…]

Kapitalismin tulevaisuus Miten keskittää lisää pääomaa sekä myös voittoa tekeviä valtionyhtiöitä lihoiksi pienen rikkaan eliitin käsiin ja köyhdyttää samalla köyhimpää väestöä.

Brexit äänestyksen estäminen ja kyseisen valekampanjan jatkaminen ilman lopputulosta.

– Kiina Miten yksityisomisteiset pankit voisivat jatkaa Kiinan kanssa kilpailua. Kiinan palkkataso on noussut huimasti viime vuosina ylös.

[RJK: Kiina aikoo panna länsimaat piisingille harvinaisten maametallien suhteen joita tarvitaan elektroniikassa, josita 95% tulee nykyään Kiinasta (vaikka Kiina muutoin on meko luonnonvaraköyhä alue).

https://yle.fi/uutiset/3-10806851]

– Venäjä Keskuspankkien alistus tulee jatkua Venäjää vastaan myös jatkossa.

Artificial Intelligence (A.I.) keinoälyprojektin eteneminen kohti ihmiskunnan orjuuttajaa

Keinoäly teknologia on yksi elitistien aseita, joilla he pyrkivät mahdol- listamaan uuden fasistisen maailmanjärjestyksen toteutumisen. ”

Keinoälyteknologia” on ”Tähtien sota” (sekin oli viime kädessä tieto-konepeli),jolla halutaan pelotella vastapuolet hiljaisiksi ja saada ne teke- mään hömöyksiä – kuten ”kehittämään ”omia ajattelevia tietokoneita” – JOL- LAISIA EI IKINÄ TULE OLEMAAN KENELLÄKÄÄN TODELLISUUDESSA!

https://www.tiede.fi/comment/2610424#comment-2610424

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/Kns1-19.pdf

” Sivu 14  Nro 1/19 Kansan ääni:

Obama levittää ”uususkontoa” Ajattelevista Tietokoneista (AI)

  Ajattelevaa tietokonetta, artificial intelligence, ei ole – eikä tule. Koneet ovat fysikaalisia artefakteja.

Biologista tasoa ja kehitystä ei voida ”sivuuttaa” olemukseltaan yhteis-kunnallisen, kielellisen ajattelun ja tajunnan kehityksessä eikä olemassa- olossa. USA:n tarkoituksena onkin taas maailman sotilaallinen ja taloudellinen uhkailu huijaus”entiteetillä”, joka siten muistuttaa Ronald Reaganin ”Tähtien Sota -ohjuspuolustusjärjestelmää”.

”Aitoa ajattelemista” tulkitaan vulgaaristi mm. niin, ettei käyttäytymi- sestä voisi tietää, toimiiko siinä ihminen vai ”tekoäly”, AI. Ne, jotka väit- tävät koneen voivan olla ”ihmistä viisaampi tekoäly”, väittävät samaan aikaan, että sitä ei voi erottaa ihmisälystä – ja kuitenkin se eroaisi siitä perustavimmalla tavalla – hallitsemattomuudellaan, ja siksi voi tuhota – esimerkiksi ihmisen.

Mitä ovat ajattelu ja tajunta

Ajattelu on ihmisaivojen toiminto.Ihmisyksilöstä tulee ajattelun subjekti vain hallitsemalla kielen, käsitteet ja logiikan, jotka ovat yhteiskunnalli- sen käytännön tuotteita. Jopa ongelmat, joiden kanssa yksilö asettaa älynsä vastakkain, ovat hänen elämänsä sosiaalisten olosuhteiden aiheuttamia. Siten ihmisen ajattelulla on yhteiskunnallinen ja historiallinen luonne.

Looginen ajattelu syntyy työn, yhteiskunnan, puhekielen ja biologisen rakenteen korkean rinnakkaisen kehityksen tuloksena. Biologisessa luonnossa on tapahtunut ensin lainalaisia suuntautuneita prosesseja, jotka pohjustavat ajattelun syntyä kuten aivojen kasvu, aivokuoren synty, ehdottomien refleksien korvautuminen enenevässä määrin eh- dollisilla, sekä lauma(työ)toimintojen ja sellaisiin liittyvän signalisaation monimutkaistuminen, joihin oli yhdessä kyseisessä prosessissa kasvettu.

Ajattelu syntyy hyppäyksen omaisesti, kun sen edellytykset ovat kyp- syneet. Laumaohjautuneet yksilöt sisäistävät lauman signalisaatiopu- heen kieleksi ja pystyvät sen jälkeen toimimaan ilman laumaakin korkeamman tasoisella symbolirakenteisella, kielellisellä ympäristöstä välittömästi riippumattomalla ajatteluohjauksella. Vasta tässä yksilöllisessä omaksumisprosessissa aivotkin saavat lopullisen rakenteensa.

Kyse ei ole vain tienaamisesta….

USA ex-presidentti Barack Obama esiintyi Helsingissä 27. 9.2018 Nor- dic Business Forumissa (NBF), joka on Jyri Lindénin ja Hans-Peter Siefenin Jyväskylässä vuonna 2008 perustama yritys, joka järjestää erittäin kalliita luento- ja näyttäytymistilaisuuksia bisnesväelle. NBF:n ja sen esikuvan New Yorkin World Business Forumin vuosittain järjes- tettävien tilaisuuksien vetonaulana on aina joku kuuluisa ”uuslibe. ralisti”poliitikko ja ydinsanomana on aina sama tuo ”maaginen tekoäly”.

Vain kerran yksi pääesiintyjä,venäläinen shakkimestari ja poliitikko Garri Kasparov sanoi asiat ”oikein päin” halki NBF 2017:ssa: ”Koneilla ei ole ymmärrystä. Ne eivät tunnista strategisia yhteyksiä, eikä niillä ole itse- näisiä tarkoitusperiä!” The Washinton Post’n toimittajat Bill LaPlate ja Katharyn White vastasivat tähän 27.4. 2018 otsikolla ”5 myyttiä tekoälystä”, miten ”tekoäly jo kirjoittelee poliitikoille puheita ja lehdille urheilu-uutisia ja miten mahdotonta on erottaa ”AI:lla” väärennettyä seksivideota poliitikon kasvoin aidosta. Google, Microsoft, Amazon ja Apple ovat kaikki tekemässä suuria satsauksia tekoälyyn. …

Luonnonlait ovat olioiden lakeja.

Dialektisen ja historiallisen materialismin mukaan materian liikemuodot fysikaalinen, kemiallinen, biologinen ja sosiaalinen liike rakentuvat tois- tensa varaan siten, että aineenvaihdunnalliset elolliset oliot koostuvat samoista atomeista fysiikan lakeineen kuin elottomatkin fysikaaliset oliot. Jälkimmäisistä poiketen ne ovat vaihtuvien atomien suhteellisen pysyviä organisaatiota eivätkä pysyvien atomien ”nippuja”.

Elollisissa ja yhteiskunnallisissa olioissa ilmenee uusia objektiivisia biolo- gisia ja sosiaalisia lainalaisuuksia, jotka eivät kumoa aiempia fysiikan ja kemian lainalaisuuksia, joille rakentuvat, mutta saavat ne toimimaan uudella laajemmalla tavalla. Biologiset lait rakentuvat nykyisen tiedon mukaan yhdelle kemikaalien ryhmälle, valkuaisaineille. Ne eivät ole sta- biileja Maan olosuhteissa ilman biologisia rakenteita, joissa molekyylit vaihtuvat jatkuvasti toisiin tiukan lainalaisesti. Kemian kannalta tarkasteltuna ”elämä on valkuaisaineiden olemassaolomuoto”, sanoi Engels.

Biologiselle oliolle on ominaista geneettinen koodi, jonka mallin mukaan näitä aineita tuotetaan, solurakenne sekä systeemisyys, jossa korkeam- mat, ”myöhemmät” lainalaisuudet pääasiassa ohjaavat ja dominoivat alempia. Geeni ei ”ohjaa”, sitä vaan ”luetaan”. Geenit eivät suoraan myöskään taistele eivätkä kilpaile, vaan sitä tekevät itse eliöt. Tuossa yhteydessä esimerkiksi geenievoluutiota tutkittaessa ei voida sivuuttaa geneettisten ja hankittujen ominaisuuksien roolia, ja jopa niiden kilpailua jopa samassa ykslössä, lajin sisällä ja lajien välillä. Tämä geneettisen adaptaation nimiin vannovat, vaikkapa ”peilisoluteoreetikot” sivuuttavat kusetusmielessä.

... Tajunnan ”koneistot” tunnetaan jo melko hyvin

Elollisille olennoille on olemuksellista orientoituvuus ympäristöön mm. etsimään uusia vaihtuvia aineksia. Se rakentuu monisoluisilla eliöillä hermostolle ja selkärankaisilla erityiselle keskushermostolle, jolle on ominaista refleksikäyttäytyminen (Descartes). Refleksissä hermotus kulkee ärsykeosasta reaktio-osaan keskushermoston kautta. Ivan Pavlov osoitti noita refleksejä olevan kahta perustyyppiä: geneettispohjaisia ehdottomia ja erityisellä biologisella mekanismilla oppimispohjaisia eli ehdollisia, joita on ihmisen kaltaisessa pavlovilaisessa muodossa tasalämpöisillä aivokuorellisilla lajeilla. R. Douglas Fields todisti niiden biokemiallisen mekanismin (2007). Tällä mullistavalla löydöllä näytti ensin olevan Obaman poliittinen tuki. Mutta sellainen ilmeisesti katosi vuonna 2013. Tästä on Kansan Ääni vuosien saatossa julkaissut monta artikkelia.

.
Kaikki yhteiskunnallinen, symbolirakenteinen, kielellispohjainen ajattelu, tajunta ja siihen nojaava toiminta, rakentuvat ehdollisten refleksien systeemille, pääasiassa Pavlovin 2. signaalisysteemille, joka on vain ihmisellä. Sitä ei voi millään keinolla ”sivuuttaa” tietoisuudesta puhut- taessa. Sen matkiminen tietokoneissa ja muissa IT-laitteissa ei ole sen enempää oikeata ajattelua ja tajuntaa, tietoista toimintaa kuin sähköisissä neuroverkoissa kehitellyt ”keinoelämä”-algoritmit ovat ”oikeata elämää”! Tähän ei tule näillä konsteilla koskaan käännettä eikä emergenssihyppyä suoraan aineen fysikaalisesta liikkeestä yhteiskunnalliseen!

…  Obama kasaa kyberinfosodan keskeisiä ”ritareita”…

Obaman esityksen muotona oli haastattelu, jonka suoritti toinen pää- esiintyjä Skypen Niklas Zennström. Edellisistä NBF:n pääesiintyjistä löy- tyy sellaisia NATO:n infosotureita kuin Ruutisbyroo CNN:n Richard Quest (1917) ja Syyrian provokaatiokaasuiskuiskuihinkin 2013 NATO:n Bellingcat-infosotasivuston kanssa osallistuneen ”evoluutiofeministilehden” Huffington postin Arianna Huffington (s. Stassinopuolos).  R. Douglas Fields piti Huffpo ´ssa vuoteen 2013 blogia, kunnes riitaantui Obaman kanssa, kun tämä ryhtyi miljardirahoittamaan ihmisen genomin toinen kartoittaja Graig Venterin aivojen ”neuronien geenikonnektomi-tutkimusohjelmaa” niiden muka ”geenimääräytyneiden keskinäisten kytkentöjen” kartoittamiseksi.
Aivojen todellisesta toimitamekanismista Fieldsin ja muiden seikkaperäinen juttu täällä:

Glial Regulation of the Neuronal Connectome through Local and Long-Distant Communication

Arveluttavin kaikista esiintyneistä on tänä vuonna esiintynyt Massa- chusetts Institute of Technology -disinformaatio-”tiede”-yliopiston Andrew ”Affe” McAfee, joka yhdessä saman laitoksen Erik Brynjolffssonin kanssa on ”todella ajattelevien tietokoneiden” pääguruja… Eturivissä tänä vuonna istuivat mm. Jorma Ollila ja Risto Siilasmaa (jotka eivät ymmärrä tieteestä mitään), joita Obama kusetti Nokia-kaupoissa. New Yorkissa on esiintynyt erityisesti Clintonin perhe lähimpine aseenkantajineen.

Risto Koivula ”

Yksi viimeistä Huffpo-kolumneista. Obama ajoi tieteen valtiollista rahoi- tusta alas ja kaskitti sen Venterin kaltaisille tyyperille ja tutkimusohjel- mille, ja teki saalla tietoisesti tilaan mm. infosotafirmojen ”tiede”rahoitukselle, jossa rajoittaja sanelee ”tulokset”.

.
https://www.huffingtonpost.com/entry/the-collapse-of-science-n_b_3416953

” The Collapse of Science, Not Housing, Ended the American Dream ”

 

Pääehdokas Frans Timmermansin ”neljäs konsti”: Euronosket menettämässä kolmanneksen äänistään meppipaikoistaan

NE KOLMEN KONSTIN TIMMERMANSIN MUUT KONSTIT OLIVAT TIEDE, OIKEUS JA DEMOKRATIA HALKI, POIKKI JA PINOON!

Hän yritti mm. käynnistää EU-verotuksen, viedä kansallisvaltioita oikeuden nimittää oikeus- ja tiedeviranomaiset (VASTUU haistapaskan”tutkinnoista” ja -”tutmius”tuotoksista ja oikeusmurhista niillä kyllä olisi jäänyt…)

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/04/euronoskejen-johtaja-on-taysi-paska-ja-sorosin-haistapaskantiedesika

tiistai, 30. huhtikuu 2019

EURONOSKEJEN JOHTAJA ON SOROSIN HAISTAPASKANTIEDESIKA!!!!

HERRAT JA ROUVAT JA TOVERIT !!!!

ÄLKÄÄ ÄÄNESTÄKÖ EUROVAALEISSA NOSKEJA ELI DEMAREITA!!!

NYT EI SYY NIINKÄÄN OLEE TÄÄLLÄ PÄÄSSÄ VAAN SIELLÄ: SOROSIN OHJUS FRANS TIMMERMANS!!!

NYT SELVIÄÄ MYÖS SEN ILMASTOVIMMAN OIKEAT PONTIMET: SUORAN EU-VEROTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN!!!

TÄÄ OON YHTÄ HIRVÄÄ JA TYRMÄÄVÄÄ KUIN HALONPERKELEEN ”ROTUMURHAPIERUEPEILINEUROONIT”!!!

KUKA TAHANSA MUU KUIN TIMMERMANS!!!!

https://yle.fi/uutiset/3-10759974

….

SITÄ VASTOIN ”KOLMEN KONSTIN” VASTAVAOIMA JERZY ORBAN NÄYTTÄÄ SAAVAN MAASTAA EHDOTTOMAN ENEMMISTÖN:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/unkarin-paaministeri-viktor-orban-on-oikeassa-hallituksilla-on-oikeus-ja-velvollisuuskin-kieltaa-haistapaskantiede-yliopistot

perjantai, 16. kesäkuu 2017

UNKARIN PÄÄMINISTERI VIKTOR ORBAN ON OIKEASSA: HALLITUKSILLA ON OIKEUS – JA VELVOLLISUUSKIN – KIELTÄÄ HAISTAPASKANTIEDE”YLIOPISTOT”!

Onnittelut tuloksesta Eero Heinäluomalle jamenstystä komissaarikisassa

MITÄ WITTUA, Venäjän uusi avaruusjohtaja TOIMITTAJA Dmitri Rogozin: ”Elon Muskeja” ???!!!

Venäjän uusi avaruusfirmanjohtaja toimittaja Dmitri Rogozin ”kaipaa Elon Muskeja”…?

https://www.gazeta.ru/science/2019/05/23_a_12372853.shtml?utm_source=push

«Вы меня не путайте с Маском»: новые шутки от Рогозина

”Älkää sekoittako minua Muskiin”: uusia Rogozin-vitsejä…
Рогозин выступил за создание русских Илонов Масков

Rogozin esiintyi ”uusien Elon Muskien luomiseksi”…

Отдел «Наука» 24.05.2019, 00:26

Какой секрет хранит Илон Маск, чем хороши космические трамваи и как в Роскосмосе реагируют на юродивых — «Газета.Ru» понаблюдала за лекцией Дмитрия Рогозина перед студентами МГУ.

.

Mikä on Elon Muskin salaisuus, missä suhteessa avaruusalukset ovat hyviä ja miten Roskosmosissa reagoidaan typeryyksiin – ”Gazeta.Ru” tuumeili Dmitri Rogozinin luennon jälkeen Moskovan yliopiston opiskelijoiden edessä.
… ”

.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Rogozin

.

Dmitri Olegovitš Rogozin (ven. Дмитрий Олегович Рогозин, s. 21. joulukuuta 1963, Moskova) venäläinen poliitikko. Hän edusti duumassa kansallispatrioottista Rodina-puoluetta. Rogozin nimitettiin alkuvuodesta 2008 Venäjän NATO-edustajaksi. Joulukuussa 2011 Rogozinista tuli varapääministeri Venäjän hallitukseen vastuualueenaan puolustusteollisuus.

Rogozin valmistui Moskovan valtionyliopistosta 1986 journalismin alalta. Hän sai toisen tutkinnon 1988 taloustieteestä sekä 1996 filosofian tohtorin arvon.

Rogozin oli 1990-luvun alussa mukana useissa poliittisissa liikkeissä. …

Rogozin oli Euroopan neuvoston parlamentaarisen kokouksen (PACE) Venäjän edustajana. Venäjältä evättiin vuodeksi äänivalta hänen arvosteltuaan PACE:a sen tuomittua Tšetšenian sodan.

.

In May 2018,Putin selected Rogozin to be the head of Roskosmos, the Russian state space agency for two decades after the early 1990s and, in the past few years, transformed by Rogozin from a state agency into a state corporation. [4] ”

.

Jokainen alakoululainenkin tietää, että ”Elon Muskin salaisuus” on tasan sama kuin Microsoftinkin: ATK:tuotteiden (Pay Pal) ylihinnoittelu ja monopoliasemaan ajaminen valtion avulla…

.

23 мая Московский государственный университет посетил глава Рос- космоса Дмитрий Рогозин, который выступил в Шуваловском корпусе с лекцией «Трансформация Роскосмоса», подведя своеобразный итог году своего пребывания на посту главы госкорпорации.

.

23. toukokuuta Moskovan Valtionyliopistossa vieraili Roskosmosin joh- taja Dmitri Rogozin, joka esiintyi Shuvalovksin rakennuksessa luennolla ”Roskosmosin muodonmuutos”, theden omintakeisen yhteenvedon ajastaan sen johtajan paikalla (viime toukokuusta, T.).

.

Мероприятие было анонсировано заранее, на него пригласили журна- листов, однако незадолго до лекции, как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, решили ограничить допуск СМИ. Сначала это объяснили просьбой якобы самого Дмитрия Рогозина, затем – переполненностью зала. Зал оказался не полон, но журналистов, в том числе «Газеты.Ru» и МК, из соответствующего списка, видимо, на всякий случай, вычеркнули.

.

Tapahtumasta oli ilmoitettu ennakkoon, sinne kutsuttiin toimittajia, mutta vähän ennen luentoa, kuten Roskosmosin lehdistöpalvelu ilmoitti, päätettiin rajoittaa joukkotiedotusvälineiden pääsyä paikalle. Ensin tätä selitettiin muka Rogozinin omalla pyynnöllä, sittemmin salin yliporukalla. Sali ei kuitenkaan ollut täynnä, mutta toimittajia, Gazetn.Ru:n siinä ohessa, joka tapuksessa raakattiin.

.

Ректор МГУ Виктор Садовничий обстоятельно представил высоко-поставленного гостя, рассказав о его журналистском образовании, владении пятью языками и о том, что Рогозин — мастер спорта по гандболу. Гость поблагодарил за приглашение и сообщил, что поддержать его пришла супруга Татьяна, как и он, выпускник МГУ. ”

.

MVU:n rehtori Victor Sadovnitshi  esitteli korkean vieraan kertoen hä- nen journalistin sivistyksestään, viiden kielen taidostaan ja siitä, että Rogozin on mestariurheilija käsipallossa. Vieras kiitti kutsusta ja sanoi, että häntä kannustamaan saapui myös vaimo Tatjana, joka hänkin on MVU:n kasvatti.

.

Говоря об успехах вверенной ему госкорпорации, Рогозин сообщил об известных всем аспектах ее деятельности — разработке и производстве спутников, гражданских и военных ракет, всей линейки ракетных двигателей.

.

Puhuessaan hänen johtoonsa uskotun valtionyhtymän menestyksistä Rogozin kertoi kaikille tuttuja seikkoja sen toiminnasta: satelliittien, siviili- ja sotilasrakettien ja liikkuvien rakettialustojen kehittämisestä ja tuotannosta.

.

Как всегда, особого внимания удостоился двигатель РД-180, кото- рый Россия поставляет в США для ракет Atlas V. Дмитрий Рогозин постоянно вспоминает про эти двигатели с 2014 года, говоря об антироссийских санкциях, сказал и в этот раз. «85 успешных пусков — это уникальная статистика.

Несмотря на санкции, страна-родоначальник санкций продолжает покупать их», — похвалился он.

.

Kuten aina erityistä huomiota sai RD-180-rakettimoottori, joita Venäjä toimittaa USA:lle Atlas V -raketeille. Dmitri Rogozin on jatkuvasti muis- tuttanut näistä raketeista vuodesta 2014 puhuessaan Venäjän-vastaisista pakotteista, ja mainitsi taas. ”85 onnistunutta laukaisua on tilastollisesti ainutlaatuinen saavutus.

Pakotteista huolimatta niiden  asettajavaltio jatkaa niiden ostamista ”

.

При этом ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120, которые ранее использовались на российско-украинских ракетах «Зенит».

.

Tässä yhteydessä joukko muita maita kääntyi Venäjän puoleen näiden rakettimoottoreiden ostopyynnöin, joita aikaisemmi käytettiin venäläis-ukrainalaisissa Zenit-raketeissa.

.

На встрече присутствовали студенты и аспиранты — многие пришли за- дать действительно интересующие их вопросы, кто-то наверняка ждал, какие новые «шутеечки» выдаст на тему политики и Илона Маска Дмитрий Рогозин. И именно в этом он ожидания оправдал.

.
Tapaamisessa oli paikalla opiskelijoita ja aspirantteja – monet saapuivat kuullakseen itseään kiinostavia vastauksia, joku varmaan odotti, millaisia uusia ”vitsejä” aiheesta ”poliitikot ja Elon Musk” Dmitri Rogozin päästelee. Ja tässä nimenomaisessa suhteessa hän täytti odotukset.

.

Рогозин попытался удивить студентов, поведав, что 51% трамваев в России делает Роскосмос на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, половину производства там составляет космическая и оборонная тематика, половину — городской транспорт.

.

Rogozin pyrki ihmetyttämään opiskelijoita sanoen että 51% Venäjän raitiovaunuista teke Roskosmos Yst-Katavskin vaunutehtaalla, puolet tuotannosta koostuu siellä avaruus- ja toinen puoli kaupunkiliikenteestä.

.

Кстати, именно на этом заводе в феврале были выступления рабочих, которым резко сократили зарплату на фоне отсутствия заказов.

.

Juuri näillä tehteilla muuten oli helmikuussa työläisten esiintymisiä, joiden palkkaa huomattavasti piennennettiin tilausten vähyyden takia.

.

И именно туда летал глава Госкорпорации, потратив на самолет 6 млн рублей, чем вызвал еще больший гнев заводчан.

.

Ja juuri sinne lensi Valtionyhtymän johtaja tuhlattuaan lentokoneeseen 6 miljoonaa ruplaa, mikä herätti tehtaalaisissa suurta kiukkua.

.

Тогда глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко назвал эту информацию «инсинуацией», хотя основана она была на данных госзакупок.

.

Silloin Roskosmosin tiedostusjohtaja Vladimir Ystimenko nimitti tätä tietoa ”herjaukseksi”, vaikka se perustui valtion hankintatietoihin.

.

«Если трамвай в беспилотном варианте появится — то нам будет не стыдно за него. Надо не просто такие трамваи поставлять, но и создавать всю структуру, использовать наши таланты для создания такой городской среды», — отметил он.

.

”Jos raitiovaunu tulee ohjaajattomana mallina – niin meidän ei tarvitse hävetä sitä. Ei tarvitse vain hankkia sellsisia vaunuja vaan koko struktuuri, käyttää taitomme sellaisen kaupunkiympäristön luomiseen”, hän huomautti.

.

Рогозин рассказал, что в планах корпорации работа над ракетой с возвращаемыми ступенями, в которой будут использованы метановые двигатели. «Это красивый «карандаш» такой, это ракета, которая будет состоять из в два с половиной раза меньшего количества деталей, она будет дешевле, ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть», — сказал Рогозин.

.

Rogozin kertoi, että korporaation suunnitelmissa on työ palautetta- vavaiheisten rakettien parissa, joissatullaan käytämään metaanimoot- toreita. ”Mikä hieno ”lyjykynä” sellainen on, tämä raketti, joka tulee koostumaan kaksi ja puoli kertaa vähäisemmästä määrästä osia, se tulee olemaan halvempi, monikertakäyttöinen ohjattava raketti palautettavin vaihein. Ja tämän työn me aiomme mahdollisimman pian aloittaa,” sanoi Rogozin.

.

Вновь пробежавшись по лунным планам России на ближайшие 10 лет, Рогозин назвал лунную программу США «сплошными шараханьями» между разными планами. «Возьмите лунную программу США — это же сплошные шараханья, то они туда летят, то сюда», — сказал он, имея в виду проект создания окололунной базы Gateway и новые планы NASA отправить туда астронавтов к 2024 году.

.

Käytyään läpi Venäjän kuulentosuunnitelmaa lähemmän 10 vuoden aikana Rpgpzin nimitti USA:n kuuohjelmaa ”täydeksi puokkoiluksi” erilaisten suunnitelmien välillä. ”Otetaan USA:n kuuohjelma, se on pelkää sähellystä -välillälentävät sinne, välillä tänne”, hän sanoi, tarkoittaen Kuutakiertävää Gateway-satelliittihanketta ja NASAn uusia suunnitelmia viedä sinne astronaitteja vuonna 2024.

.

Рогозин не стал избегать темы неудач и аварий, сам напомнив о недавнем ЧП на Воронежском механическом заводе, где из-за брака пришлось переделывать 71 двигатель ракет «Протон». Правда, назвал он это почему-то «аварией», хотя ни к какой аварии эта серьезная ситуация не привела,

а привела к огромному ущербу и посадке начальника одного из цехов.

.

Rogozin ei voinut väistää kysymystä epäonnistumista ja onnettomuuksista, mainiten itse Voronezhin konepajan tapauksen, jossa vian takia piti uudelleenrakentaa 71 Proton-rakettimoottoria. Totta, hän totesi, onnettomuuden takia, vaikka tämä tilanne ei johtanut mihinkään onnettomuuteen,

mutta johti mittavaan vahinkoon ja erään työpiteen johtajan vangitsemiseen.

.

Напомнил он и об осенней аварии ракеты «Союз», в которой лишь система спасения смогла сохранить жизни двух космонавтов. И тут Рогозин повторил мысль, обычно звучащую из уст критиков Роскосмоса — что самая надежная техника в космической отрасли подводит, если ею занимаются ненадежные люди.

.

Hän muistutti syksyisestä Sojuz-raketin onnettomuudesta, jossa vain pelastuslaitteisto mahdollisti kahden kosmonautin hengen pelastumisen. Ja tässä Rogozin toisti Roskosmosin arvostelijoisen tavallisen ajatuksen, että luotettavinkin tekniikka pettää avaruusektorilla – jos sitä käyttävät epäluotettvat ihmiset!

.

«Качество космической техники определяется качеством людей. Что касается это аварии, то мы докопались до руды», — заявил он об итогах расследования. ”

.

”Avaruustekniikan taso määräytyy ihmisten tasosta. Mitä tulee tähän vahinkoo, sen me tutkimme pohjia myöten”, sanoi haä tutkimustentuloksista.

.

Правда, уже под конец лекции Рогозин сделал совершенно противо-положное заявление, фактически обвинив в авариях Роскосмоса все-таки не людей, а технику. Сказал он это, призвав коллег не реагировать на «информационные атаки» и «юродивых», которые кричат «прости нас Юра». «Не надо реагировать, надо делать свое дело. Надо пройти этот сложный путь еще полтора года, когда техника перестанет нас подводить», — вступил с самим собой в противоречие глава госкорпорации.

При этом, говоря о запускаемых спутниках, Рогозин порадовался их долгой работоспособности, оценив их срок службы от 7 до 15 лет. Такими успехами может разве что похвастаться радиотелескоп «Радиоастрон», который перестал работать лишь недавно, проведя на орбите более 7 лет.

А вот спутники «Ресурс-П», не отработавшие и пяти гарантийных лет, явно не вписываются в приведенную статистику.

Мало кто сомневался, что Илон Маск станет одним из тем обсужде- ния в ходе лекции. Надо отдать должное, имя Маска не стало табуированным у нынешнего главы Роскосмоса, как это было у его предшественника Игоря Комарова.

.

Vain harvat epäilivät, että Elon Musk on yksi luennossa käsiteltävä aihe. Pitää antaa tunnustusta, ettei nykyinen Roskosmosin johtaja ei pidä Muskin nimeä tabuna kuten se oli hänen edeltäjänsä Igor Komarovin (”Hyttysen”) aikana.

.

И действительно, Рогозин в очередной раз напомнил, почему, по его мнению, отечественные «Протоны» перестали конкурировать с дешевыми ракетами американского миллиардера. «Мы продавали «Протон» за $100 млн, Space X продает в два раза дешевле, — заявил Рогозин. — Но реальную стоимость Falcon 9 я не знаю. И Маск не знает».

.

Ja todellakin, Rogozin huomautti, miksi hänen mielestään kotimaiset ”Proton”it lakkasivat kilpailemasta amerikkalaisen miljardöörin halpojen rakettien kanssa. ”Me myimme Protonia 100 miljoonalla dollarilla, Space X myy puolta halvemmalla, sanoi Rogozin. Mutta Falcon 9:n todellista hintaa en tiedä. Eikä Musk itsekään tiedä!

.

Рогозин в очередной раз заявил, что США намеренно сбивают цены на рынке пусковых услуг за счет того,

что Пентагон платит за пуски у Маска «в три раза больше, чем на рынке», и это называется демпинг.

.

Rogozin tiedotti, että USA määrätietoisesti polkee laukaisulaitteistojen markkinahintoja siksi, siksi

että Pentagon maksaa laukaisusta ”kolme kertaa enemmän kuin markkinoilla”, ja että tätä nimitetään dumpingiksi.

.

Эти расчеты ранее неоднократно оспаривались различными экспертами – учитывая, сколь малую часть военных пусков составляют контракты Маска, представить, что «переплаты» Пентагона способны обрушить рынок, довольно проблематично. Впрочем, сторонников американского заговора против Роскосмоса эта логика не останавливает, и Рогозин продолжает рассказывать об этом.

«Цель их одна — вытеснить Россию с рынка», — повторил он.

.

Nämä laskelmat on usein tarkitsettu erilaisten spesialistien toimesta – jotka ovat ottaneet huomioon, kuinka pieni osa sotilaslaukaisuista on Muskin kontrahteja, tarkoittaa, että Pentagonit ylihinnat rikkovat markkinat, perin ongelmallisesti.  Muuten, amerikkalaisen Roskosmosin-vastaisen sopimuksen puolustajia tämä logiikka ei pidättele, ja Rogozin kertoo tästä edelleen.

.

Первая подготовленная шутка от Рогозина оказалась связана с совместной с европейцами миссией на «Экзомарс», которая отправится в 2020 году. Говоря о российском десантном модуле, Рогозин остановился на его названии. «Десантный модуль назвали «казачок», я хотел «новичок», но нас товарищи не поймут», — пошутил чиновник.

.

Ensimmäinen Rogozin-vitsi liittyy koskee eurooppalaisten kanssa samanaikaiseen retkeen Eksomarsiin, joka lähtee vuonna 2020. Puhuen venäläisestä laskuvarjo(tai desantti-, RK)modulista Rogozin pysähtyi sen nimeen. ”Siitä tulee Kasstshok, minä ehdotin Novitshok, mutta tovereille ei kelvannut” – murjaisi virkamies.

.

Говоря о планах на будущее, Рогозин обратился к ректору МГУ и предложил отправить на орбиту спутник «Ноев ковчег», в котором будут исследоваться факторы влияния космоса на различные живые организмы. Ректор МГУ с радостью поддержал это начинание. «Такой спутник будет большим подарком МГУ. Мы готовы его сделать и даже оплачивать», — сказал он.

Отвечая на вопрос о коррупции в госкорпорации, Рогозин рассказал, что вот уже год, как он начал наводить порядок в отрасли, им была создана служба внутреннего аудита, а факты нарушений стали оглашаться чаще, причем «не всегда по нашей инициативе».

В качестве примера того, как со стороны проверяющих органов часто приводятся лукавые цифры, он указал Счетную палату, которая насчитала в Роскосмосе нарушений на 760 млрд рублей.

«У нас вся программа 100 млрд рублей, нельзя же украсть в 8 раз больше, чем имеешь», — пояснил он.

Говоря про будущее МКС, Рогозин снова вспомнил про Илона Маска, про его недавно взорвавшийся корабль, заявив, что «Маск на несколько месяцев отброшен с его пилотируемым стартом».

.

Puhuessaan MKS:n tulevaisuudesta Rgozin muistutti uudelleen Elon Muskista, hänen hiljattain räjähtäneestä laivastaan, sanoen, että ”Musk heitetään muutamassa kuukaudessa ohjaamastaan lähdöstä.”

.

Не сравнивать себя с американским миллиардером призвал Рогозин, отвечая на вопрос, будет ли в будущем актуальна в России фраза «Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?». «Вы меня не путайте с Маском, я главный администратор госкорпорации, а Маск — руководитель частной компании. Мой аналог — глава NASA», — ответил чиновник.

.

Ei pidä verrata itseään amerikkalaiseen miljardööriin, tunnusti Rogozin vastaten kysymykseen, tuleeko Venäjällä ajankohtaiseksi lause ”Miten Te noin, DMitri Rogozin?”. ”Älkää sekoittako minua Muskiin, minä olen valtiollisen korporaation päähallinnoitsija, mutta Musk yksityisen yhtiön johtaja. Minun vastineeni on NASAn johtaja”, vastasi virkamies.

.

В конце он напомнил, что отличие Роскосмоса от NASA в том, что там не занимаются военными программами. Рогозин заявил о совместных планах запускать ракеты «Союз-5» с морской платформы вместе с компанией S7, что позволит с экватора выводить спутники массой 17-20 тонн.

«Мы сделаем все возможное, чтобы создать русских Масков и чтобы они кое-кому кое-что натерли», — завершил свою лекцию Рогозин, в очередной раз оставив в недоумении переводчиков, которым придется эту фразу переводить на английский язык. ”

” Me teemme kaiken mahdollisen luodaksemme venäläisiä Muskeja ja että he jotenkin jotakin ”hankaisivat” (saisivat aikaan ?)”, päätti Rogozin luentonsa, jättäen tulkit epätietoisuuden valtaan, miten kääntää tämä lause englanniksi.

***

Asioita tuntevien tahojen mukaan Elon Musk puhuu paskaa, tekee paskaa ja myy paskaa:

https://www.is.fi/autot/art-2000006123230.html

Yli 50 000 euroa maksavien arvoautojen maalit kuoriutuvat myös Suomessa – vantaalaisomistaja: ”täyttä p*skaa”

Joni Savolaisen Tesla Model 3:n maalipinta hilseilee lyhyen kytön jälkeen tähän tapaan. (KUVA: Arttu Toivonen)

Julkaistu:

Vantaalainen Joni Savolainen sai tilaamansa Tesla Model 3:n alkuvuodesta. Jo auton luovutusvaiheessa hän havaitsi maalipinnassa virheitä, mutta se oli vasta alkusoittoa.

Joni Savolainen marssi Model 3:n luovutustilaisuuteen maaliskuun viimeisenä päivänä. Teslan showroom-tilassa Vantaalla autoa tarkastellessaan Savolainen havaitsi auton maalipinnassa jälkiä, joita hän ei suostunut hyväksymään.

– Siellä oli erilaisia naarmuja ja ongelmia maalipinnassa, esimerkiksi maalipinnassa sellaisia läikkiä, jotka eivät lähteneet sormella pyyhittäessä. Meitä oli kaksi kaveria katsomassa autoa led-valon kanssa, ja reklamoin maalipinnan virheistä Teslalle. Pyysin heitä myös korjaamaan virheet kuntoon mahdollisimman nopeasti, sillä halusin auton pintaan tehtävän keraamisen pinnoituksen suojaamaan ja helpottamaan puhtaanapitoa. Tesla lupasi tarttua asiaan nopeasti, Savolainen kertoo.

Kovin nopeasti mitään ei tapahtunut, sillä Savolainen oli kertomansa mukaan Teslaan yhteydessä kuukauden aikana 5–10 kertaa, minkä jälkeen asiaan palattiin. Tuossa vaiheessa Savolainen myös oli pesettänyt auton ja kiinnittänyt huomiota maalipintaan, joka näytti aivan joltain muulta kuin 2 800 kilometriä ajetun, kuukauden ikäisen luksusauton maalipinnalta.

***

Tähtitieteijät huolissaa ELon Muski Space X -satelliteista: ”vaarallista ja havaintoja haittavaa avaruusromua”

https://yle.fi/uutiset/3-10807293

Tähtitieteilijät näreissään SpaceX:n satelliiteista – ovat uhka yötaivaalle ja tähtitieteelle

Elon Muskin avaruusyhtiö aikoo moninkertaistaa kiertoradalla olevien satelliittien määrän.

Satelliittiteknologia

Tähtitieteilijät ovat huolissaan siitä, että uudet satelliitit heikentävät kykyämme nähdä tähdet ja vaikeuttavat tieteellisten havaintojen tekemistä.

Huoli nousi sen jälkeen, kun Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX laukaisi 60 Starlink-hankkeensa satelliittia kiertoradalle viime viikolla. Laukaisun yhteydessä huomattiin, että satelliitit voi nähdä paljain silmin.

– Kärjistetysti on sanottu, että jos monet uusien megaverkostojen satelliiteista olisivat jatkuvasti yhtä kirkkaita, tulevaisuudessa ihminen näkisi enemmän satelliitteja kuin tähtiä, kertoi Alabaman yliopiston tähtitieteilijä Bill Keel uutistoimisto AFP:lle.

Satelliittien kirkkaus on sittemmin vähentynyt sitä mukaa kun niiden suuntaukset ovat tasapainottuneet ja ne ovat jatkaneet nousuaan lopulliselle kiertoradalleen 550 kilometrin korkeudessa. Tämä ei ole kuitenkaan poistanut kaikkien tutkijoiden huolta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Muskin yhtiö on vain yksi useista yrityksistä, jotka suunnittelevat avaruusalalle lähtemistä.

SpaceX moninkertaistamassa satelliittien määrän

SpaceX:n Starlink-hankkeen tarkoituksena on tarjota nopea internet-yhteys avaruuden kautta erityisesti ihmisille, jotka ovat perinteisten maayhteyksien ulottumattomissa. Yhtiön mukaan sen avaruuspohjaista laajakaistaverkkoa voi tulevaisuudessa käyttää missä päin tahansa maailmaa.

Tällä hetkellä maata kiertää kaikkiaan noin 2 100 aktiivista satelliittia, arvioi yhdysvaltalainen Satellite Industry Association.

Starlink aloittaa toimintansa, kun yritys on laukaissut avaruuteen 800 satelliittia. Hankkeen valmistuessa satelliitteja on suunnitelmien mukaan käytössä yli 12 000.

– Horisontin yllä on aina satoja (satelliitteja), ennustaa Jonathan McDowell astrofysiikan Harvard-Smithsonian-keskuksesta.

– Vaikutus on dramaattisempi, kun on kaukana kaupungista pimeällä alueella, ja tämä tulee ehdottomasti aiheuttamaan ongelmia joidenkin ammattitason astronomisten havaintojen kanssa.

Radiotähtitieteilijöiden työ vaarassa

Elon Musk kommentoi asiaa Twitterissä lupaamalla selvittää mahdollisuuksia satelliittien heijastavuuden vähentämiseksi. Hieman ristiriitaisesti hän lisäsi, että satelliittiverkostolla on ”nollan prosentin vaikutus tähtitieteen kehitykselle”.

Miljardööri kertoi myös, että nopean internetin tarjoaminen miljardeille heikommassa taloudellisessa asemassa oleville on kaikkien hyväksi.

Bill Keel iloitsi Muskin lupauksesta tutkia satelliittien heijastavuutta, mutta ihmetteli, miksei asiaa ole selvitetty aiemmin. Hän myös lisäsi, että radiotähtitieteen parissa työskentelevät ovat muita astronomeja heikommassa asemassa.

Radiotähtitieteilijöiden aikaansaannosta oli muun muassa viime kuussa otettu kuva mustasta aukosta. He tukeutuvat taivaan kappaleiden elektromagneettiseen säteilyyn. Satelliitteja hallinnoivat yritykset eivät useinkaan tee riittävästi sen eteen, että heidän satelliittinsa eivät häiritsisi säteilyaaltojen havainnointia.

– On aiheellista yhtyä radioastronomikollegojen vaatimuksiin ennakoivasta ratkaisusta. Kyse ei ole vain ammatillisten intressiemme turvaamisesta, vaan myös yötaivaan suojaamisesta ihmisiltä niin pitkälle kuin se on mahdollista, Keel toteaa.

Lähteet: AFP

***

Jahas, lopultakin…. ”P…aämpärin sanka katkennut”…: Rogozin sanoo, että on kukkua, että Elon Musk rupeaisi Venäjällä järjestämään satelliitti-internet-yhteyksiä.
https://www.gazeta.ru/science/2019/05/29_a_12381775.shtml

Рогозин против Маска: кто заработает на интернете

Маск намерен зарабатывать на спутниковом интернете $30 млрд в год

Отдел «Наука»

Илон Маск намерен зарабатывать на спутниковом интернете по $30 млрд в год. При этом аналогичный проект Роскосмоса куда скромнее и уже столкнулся с нежеланием инвесторов вкладываться в него.

Компания Space X американского миллиардера Илона Маска только с начала текущего года собрала $1 млрд инвестиций в поддержку запуска проекта по обеспечению Земли глобальным спутниковым интернетом Starlink. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили Bloomberg и CNBC.

О собранной сумме стало известно вскоре после запуска ракетой Falcon 9 первой группы из 60 спутников Starlink.

CNBC со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам США уточняет, что в январе компанией было привлечено $500 млн, в апреле — $400 млн, при этом, по словам Илона Маска, объем полученных средств превысил ожидавшиеся суммы. Одним из источников стала компания Gigafund сооснователя PayPal Люка Носека.

Ранее Маск заявил, что его компания имеет «достаточный капитал» для выхода проекта Starlink в рабочий режим. По его словам, именно прибыль, приносимая проектом Starlink, «будет использоваться для разработки все новых и новых ракет и космических кораблей».

Он оценил выручку Space X от пусковой деятельности в $3 млрд в год и рассчитывает, что

услуги космического интернета смогут приносить ему до $30 млрд в год.

«Глобальная прибыль услуг интернет-связи оценивается в $1 трлн, и мы думаем, что можем рассчитывать на 3% от него», — сказал Маск.

Миллиардер планирует, что спутниковый интернет станет главным источником прибыли Space X. Пока в компании не называли имена заказчиков сервиса Starlink, для полного функционирования спутниковой группировки требуется еще несколько запусков.

Каждый аппарат Starlink имеет массу 227 кг. В его составе одна антенна с высокой пропускной способностью и одна солнечная батарея для питания. Для полной автономности на орбите каждый спутник снабжен своим двигателем Холла, рабочим телом в котором выступает газ криптон. Эти двигатели позволят спутникам поддерживать свою орбиту, положение на ней, а главное — самим сходить с орбиты в конце работы.

В планах Маска создание орбитальной группировки, которая сможет поставлять услуги интернета в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью. В будущем эта группировка спутников должна составить 12 тыс. аппаратов, в ходе первой фазы развертывания группировки на околоземную орбиту будет выведено четыреста спутников.

Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falсon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Ранее SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Маск не единственный, кто решил создавать на орбите собственные группировки спутников для покрытия планеты интернет-связью. В феврале 2018 года при помощи российской ракеты выводить свои спутники начала компания OneWeb, однако осенью препятствием для сотрудничества Роскосмоса и этой компанией стала позиция ФСБ, заявившей,

что этот проект является угрозой для национальной безопасности России

Нет никаких гарантий того, что эта система не будет использоваться для разведывательных целей, считают в силовом ведомстве. Кроме того, в там опасаются, что OneWeb может стать монополистом связи в ряде российских регионов.

Собственный проект глобального спутникового интернета вынашивают и в Роскосмосе. В конце 2017 года в проект ФЦП «Цифровая экономика» была внесена программа Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) для предоставления услуг интернета и мобильной связи.

Создание системы требовало 299 миллиардов рублей, которые планируется привлечь на принципах государственно-частного партнерства, а сама система состояла бы из 288 спутников. Позднее было объявлено о новом этапе развития системы «Сфера», которая должна насчитывать уже 640 спутников.

Для сравнения, Space X намерена довести численность своей группировки спутников Sarlink до 12 тыс.

Орбитальная группировка «Сфера», по задумке авторов, будет создаваться в течение четырех лет: с 2022 по 2026 год. Для запусков может потребоваться 25 ракет «Ангара-А5».

Накануне «Коммерсант» сообщал, что Роскосмос выведет в отдельную структуру проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Сфера».

Предполагается, что система будет создана на базе отечественных космических аппаратов и абонентского оборудования, при этом ГМИСС считается наиболее затратным проектом «Цифровой экономики».

Планируется создание сети связи для подключения к мобильному интернету структур МВД, МЧС, Росгвардии.

Главные сложности связаны с финансированием и выделением частот.

Так, первый потенциальный инвестор, ВЭБ, отказался от участия в проекте прошлой осенью.

«Мы рассчитываем на поддержку Федерального собрания в целом, Совета Федерации в частности, при рассмотрении проекта создания комплексной орбитальной группировки «Сфера», — сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте.

Нежелание инвесторов входить в проект связано с тем, что они не верят в способность Роскосмоса создать коммерчески востребованную систему, считает эксперт, популяризатор космонавтики Виталий Егоров. «Есть пример спутниковой системы связи «Гонец», у которой за 10 лет не набралось и 10 тыс. клиентов, — сказал Егоров «Газете.Ru». – В то, что Роскосмос сможет сделать 600 спутников и в бюджете найдутся на это деньги, я готов поверить. Что Роскосмос сделает востребованный во всем мире глобальный сервис — практически исключено».

ÄÄLIÖMÄISTÄ SONTAA JOSTAKIN MUKA ”EU:N OIKEUSVALTIOPERIAATTEESTA”!!!

ENSINNÄKIN EU JA EN OVAT MAAILMANHISTORIAN PÖYRISTYT-TÄVIMMÄT ETNISEN KANSANMURHAPROPAGANDAN SEPITTÄ- JÄT MUKA ”94 MILJOONALLA KOMMUNISMIN UHRILLA”, JOIDEN SEPITYSTAUSTA ON TODISTETTAVASTI SURAAVANLAINEN:
.
.

Kautta EU:n ollaan nyt säätämässä massiivista propaganda ja sensuurilakia. Katsokaa mietintö linkistä.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0%2F%2FFI

MIETINTÖ 

14. lokakuuta 2016

PE 582.060v03-00  A8-0290/2016 

EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi

(2016/2030(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

KUKA TUOSSA SEPITTÄÄ JA JANKUTTAA KANSAKUNTIENMURHAPROPGANDAA JA KEISTÄ?
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista (1),
…. ”
.
.
” keskiviikko, 24. elokuu 2011
.
Miten Halosen ja Hautalan Suomen Tilastokeskus sepitti (”EU:lle” …) ”70 miljoona tapettua Maon uhria”…
.
” Katsotaanpa vaihteeksi Suomen Tilastokeskuksen (johtajatar Heli Jeskanen-Sund-ström, halonperk… eikun VAS!) ”tunkkaisuutta”, josta ”Kommunismin mustan kirjan” ”tiedot” ”Maon tappamista 72 miljoo- nasta kiinalaisesta suuren harppauksen aikana” ovat peräisin. Tässä on ensinnäkin Kiinan virallinen (ja oikea ja myös monessa fasistisessa miinustutkimuksessa lainattu) väestöpyramidi vuodelta 2000 (suomenkieliset lisäyksen Suomen Pilastokeskus):
.
… Mutta Jung Chang teki kaksi tai oikeastaan kolme läpinäkyvää trikkiä ”sepittäen kommunismin uhreja”: hän otti ”puuttuvat syntyneet” abso-luuttisten (viereisten) maksimisyntyvyyksien mukaan (jotka tarkoitti- vat, että kolme kertaa niin paljon väkeä syntyi kuin kuoli, ja VÄESTÖN- LISÄYS (eikä siis syntyvyys, joka sekin olisi ollut korkea) oli 20 promillea niiden aikana.
.
Tällä Jung Chang noin kaksinkertaisti ”puuttuvien” määrän. Ne voidaan osoittaa syntymättömiksi, mutta se on kolmas juttu). Sen jälkeen hän väitti, että ”näin saadut (yht. 18 mlj. muka ”puuttuvaa”) olivat tapettuja ja nälkään kuolleita”, ja lisäksi hän väitti, että OLI TOINEN MOKOMA KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ,ja tällä keinolla hän sai ”38 mil- joonaan Maon uhria”, joista hyvin läpinäkyvästi NELJÄNNES OLI ”OI- KEITA SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ” JA LOPUT AIVAN ”TYHJÄÄ ILMAA”
.
Vaan mitä tapahtuikaan, kun HALOSEN HIROHITOISTIT JA USALAI- NEN SKITSO-RUMMEL saivat nämä ”tiedot”: HE OTTIVAT KAIKKI NUO TAPETTUINA, JA KERTOIVAT TAAS KAHDELLA, ”JOIDEN LISÄKSI TOINEN 38 mlj. OLI KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ”!
.
.
”IMPORTANT NOTE:Among all the democide estimates appearing on this web-site,and in the table on the lower right,some have been revised upward. I have changed that for Mao’s famine, 1958-1962, from zero to 38,000,000. And thus I have had to change the overall democide for the PRC (1928-1987) from 38,702,000 to 76,702,000. Details here. ”
.
Sitten tämä ”65 mlj.” tai ”72mlj.” ajettiin EUROPELLEPARLAMENTIN PÄÄTÖKSIIN JA SIELLÄ SE NYT KÖKÖTTÄÄ ”VIRALLISENA KANTANA”….
.
(Huom! Europelleparlamentin ”päätökset” EIVÄT OLE LAKIA, kansallista eivätkä kansainvälistä, vaan ne ovat paskanjauhamista.)
.
Ja koko hourulallatus mukamas ”perustuu” siis yllä linkissä olevalle Kiinan väestön oikealle ikäjakautumalle v. 2000.
.
Jos tämä oli Kiinan propgandistien juoni, niin saivatpahan opetuk- sen, että kun hulluille viikinkiämmille syöttää ämpärillisen paskaa, niin ne syövät kaiken hyvällä ruokahalulla, ja sen jälkeen kaikkien fysiikan ja muiden luonnonlakien vastaisesti vielä laskevat kaksi kertaa suuremman läjän sitä samaa ”hyödykettä” kuin koskaan ovat syöneetkään!
.
TOISEKSEEN: KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN SÄÄTÄJÄ JA YLLÄ- PITÄJÄ YK EI TUNNE MITÄÄN MUUTA ”OIKEUSAVALTIOPERI- AATETTA”, JOKA JAKAISI JÄSENMAAT VUOHIIN JA LAMPAISIIN KUIN SEN, NOUDATTAVATKO NÄMÄ  YK:N DEMOKRAATTISESTI SÄÄTÄMÄÄ KANSAINVÄLISTÄ LAKIA VAI EIVÄT!!!!
.
NE, JOTKA EIVÄT NOUDATA TAI VÄÄRENTÄVÄT SITÄ, OVAT ROISTOVALTIOITA!!!
.
EN JA EU OVAT LAATINEET YK:N YLEISMAAILMALLISESTI IHMISOI-KEUKSIEN JULISTUKSESTAKIN VÄÄRENNÖKSEN – ”EUROOPAN IH-MISSOIKEUSSOPI-MUKSEN” JA PANNEET PYSTYYN LAITTOMAN PELLE- ”TUOMIOISTUIMEN” EIT:N, JOKA ONNEKSI ON LAKKAUTUSPUTKESSA!!!!
.
.
” keskiviikko, 3. lokakuu 2012
.
”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin” EIT on lakkautusputkessa
.
Korkeimman oikeuden päätöksestä, jota äänestämällä perusteltiin EIT:n päätöksellä, ja vastaavien tilanteiden ja koko putiikin muissa EU-maissa aiheuttamista ongelmista kirjoittaa Helsingin sanomien pää- kirjoitustoimittaja Antti Blåfield ansiokkaassa kirjoituksessaan 22. 6. 2012:
Perusoikeudet jakavat tuomareita …
.
KOLMANNEKSI: EU:N HAISTAPASKANTIEDE ON YHDELLÄ SANALLA SANOTTUNA PELKKÄÄ ”ROTUMURHAPIERUPEILINEUROONIA”!!!
.

Se rinnastuu rikokseen ihmiskuntaa vastaan joukkomurhaan (massacre)

.

.
OIKEAA TIEDETTÄ EI SIEDETÄ OLLENKAAN, esimerkisi amerikkalaistakaan – saati kiinalaista!!!
.

.

Kunnianpalautus oikeusvaltioperiaatteelle

24.5.2019 12:56 Hanna Sarkkinen

Oikeusvaltioperiaate on ylevältä kalskahtava ilmaus. Se tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että kaikki julkinen vallankäyttö pohjaa lakiin ja kunnioittaa kansalaisoikeuksia ja demokratiaa. ”

Tämä on LAILLISUUSPERIAATE eikä mikään ”oikeusvaltioperiaate”! Tietääkseni maailmassa ei ole tällä hetkellä yhtään aianota valtiota, jossa laillisuuperiaate ei olisi ainakin paperilla kansallisessa laissa voi- massa. Virkamiehet tai valtionpäämiehetkään eivät saa nykyään tehdä mitä tykkäävät.Sen sijaan on muita ongelmia:itse lait eivät aina ole YK:n kansainvälisten lakien mukaisia.Tuossa suhteessa on lähes kaikkialla pa- rantamisen varaa – ja toki niissä YK-laeissakin saattaisi olla parantami- sen varaa – mille on tarkat mekanismit annettu YK:n Peruskirjassa. Vain yksi suurvalta on kirjannut YK:n peruskirjan kansalliseen perustuslakiinsa: Ranska.

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen sanoi yksityises- ti, että noin pitäisi tehdä Suomessakin – EIKÄ KUKAAN MISSÄÄN VOISI TAATUSTI VÄITTÄÄ AINAKAAN LAITTOMAKSI. Silloin olisi myös mahdollista muodostaa vahva ja todellakin riipumaton Perustuslakituomioistuin, joka ei olisi kumileimasin.

EU ja EN ovat painostaneet Ranskaa olemaan noudattamatta sitä – EN:n ”Euroopan ihmioikeussopimuksen” hyväksi, joka ei edes luonteeltaan ole perusoikeussopimus vaan muulle teorille nojaava perusvapaussopimus.

https://hameemmias.vuodatus.net/…/euroopan…

” Oikeusvaltiossa ihmisillä on hengen, vapauden, mielipiteen ja omaisuuden suoja. ”

EU:SSA SELLAISIA EI OLE EIKÄ MYÖSKÄÄN ESIMERKIKSI PAIKKANSA PITÄVÄN OIKEAN TIETEEN SUOJAA! SELLAINEN ON KORVATTU SKITSOLALLATUKSELLA!

” Oikeusvaltiossa kunnioitetaan kaikkien ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia. ”

EU:SSA NOITA VÄÄRENNETÄÄN SYSTEMAATTISESTI!

” Ihmisillä on myös oltava mahdollisuus osallistua lakien säätämiseen äänestämällä vapaissa ja demokraattisissa vaaleissa, joissa valitaan lainsäätäjät. ”

EUROPELLEPARLAMENTAARIKOT EIVÄT OLE LAINSÄÄTÄJIÄ!

Ihan muut antavat kaiken muun yli EU:N MILESTÄ meneviä ditrektiivejä!

” Oikeusvaltiossa turvataan sanan- ja lehdistönvapaus kuitenkin samalla turvaten muiden oikeuksien toteutuminen. ”

EU ei ole sellainen ”oikeusvaltio”…

” Nämä meille Suomessa itsestäänselvyydeltä vaikuttavat asiat oikeus-valtioperiaatteesta ovat myös Euroopan Unionin keskeisiä arvoja, joiden täyttyminen on EU-jäsenyyden ehto. ”

Lait tai oikeusperiaatteet EIVÄT OLE ARVOJA: ne ovat NORMEJA toi- minnalle ja laisäädännölle. Eräissä harvinaisissa tapauksissa ne ovat historiallisista syistä NIMELTÄÄN arvoja kuten ´yhtäläinen ihmisrvo´

https://hameemmias.vuodatus.net/…/halla-ahon-hyokkays…

” EU-maiden lähihistorioista löytyy paljon diktatuureja, joissa rikottiin oikeusvaltio-periaatteita ja jopa tapettiin miljoonia vain muutama vuosikymmen sitten. ”

EU:ssa on vähemmän sellaisia jäsenmaista,joissa ei olisi ollut joukkotu- hoja, yleensä ”omien” toimesta. Ainakin saksa ja belgia pääsivät kym- menen miljoonan pintaan, eivätkä Hollanti, Ranska ja Englanti jäänet siitä kauhean paljon… Belgian imperimissa oli asukkaista vain 10% NL:n väestöstä, mutta tapettuja poliittisen vakivallan uhreja paljon enem- män! MItä Belgia on raivoisasti yrittänyt mm. ”Kommunismin mustalla kirjalla suomalaisten ämmienkin kanssa väärentää!” ERIKOISTA TÄSSÄ OVAT OLLEET UUSHIROHITOLAISET VALEVASEMMISTOÄMMÄT!!!

”Belgialainen” ”Tintti” myös lanseerasi 29.1. 1929 ENSIMMÄISEN VER- SION UKRAINAN SEPITETYSTÄ ”JÄRJESTETYSTÄ NÄLÄNHÄDÄSTÄ”, JOTA ON SITTEEMIN SIIRRETTY NELJÄ (4) KERTAA VUOSI EDELLISTÄ MYÖHEMMÄKSI, viimeksi itse Anne Applebaum tänä vuonna suomeksi ilmestyneessä kirjassaan, jossa ”ensimmäiset oudot ruumiit” (pilkkukuume) löydetään loppukeväästä 1933 eräästä syrjäkylästä.


Tintti neuvostojen maassa 29.1. 1929…

Kaikkein kauhein rähinä oli vuoden 1931 ”versiosta”, koska New York Timesin reportteri Walter Duranty teki silloin Ukrainasta Pulitzer-palkitun raporttisarja – tietenkkän havaitsematta ”järjestettyä” (tai muutakaan) nälänhätää, joskinpahan kuivuusvuoden kylläkin.

” Keskuudessamme elää edelleen ihmisiä, joilla on edelleen traagisia omakohtaisia kokemuksia oikeusvaltioperiaatteen katoamisesta ja sen konkreettisista seuraamuksista.

”Itsestäänselvyydet” eivät ole kuitenkaan ole itsestäänselviä tänään- kään, vaan oi-keusvaltioperiaatteen toteutuminen on aidossa vaarassa osassa Euroopan Unionin jäsenmaita. ”

Täälä hämätään sitä, että YLEISMAAILMALLISTA LAKIA RIKOTAAN MONIN TAVOIN!

” Varsinkin Unkarissa on nähtävissä oikeusvaltioperiaatteen erittäin vakavaa horjuntaa. ”

UNKARISSA ON VALTION SUVERENITEETTIPERIAATETTA PUOLUS- TETTU MM.YRITYKSIÄ VASTAAN TUODA ULKOA VALTION ALUEEL- LE  SOROSIN YKSITYINEN HAISTAPASKANTIEDEYLIOPISTO, JONKA AIVOPIERUISTA JA KELVOTTOMISTA ”TODISTUKSISTA” VALTION PITÄSI KANTAA VASTUU MM. KANSALAISIA JA YRITYKSIÄ KOHTAAN MUTTA VAILLA MITÄÄN MAHDOLLISUUKSIA VALVOA NIITÄ!!!!

” Unkarin oikeistopopulistinen hallitus on tehnyt paikallisesta yleisradiosta hallituksen propagandakanavan, ”

Sarkkinen sekoittaa Unkarin ja Suomen!

” tuomareita on pakotettu pois viroistaan ja turvapaikanhakijoihin on suhtauduttu väkivaltaisesti viranomaisten taholta. ”

Pitäs näyttä TODISTEET kun tuollaista väittää, kansanedustaja!!!!

” Valtio tekee kaduilla näyttäviä propagandakampanjoita. Myös Puo- lassa valtaapitävät ovat muun muassa politisoineet oikeuslaitosta. ”

HELVETIN SAATANAN PERKELEEN WITTU!!!!

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/puolan-tuomarimellakat-keiden-pitaisi-nimittaa-oikeusviranomaiset/

24.7.2017 kirjoittanut Risto Koivula

Puolan tuomarimellakat: KEIDEN pitäisi nimittää oikeusviranomaiset?
MITÄ HELVETTIÄ?

KEIDEN SITTEN PITÄISI NIMITTÄÄ OIKEUSVIRANOMAISET, ELLEI VALITTUJEN POLIITIKKOJEN?

EU:N?

KIRKON!!!???

HAISTAPASKANTIETEILIJÖITTEN!!!!!!!????????

YLEn uutisessa tai mielenosoittajien tunnuksissa TÄTÄ EHDOTONTA PERUSASIAA EI SANOTA!

Ei sanota myöskään, KUKA NYT NIMITTÄÄ JA EROTTAA PUOLAN OIKEUSVIRANOMAISET!

Selvää kuitenkin on, että se taho ei ole myöskään presidentti Duda, joka on samaa katolisperinnetaustaista ”konservatiivi”suuntaa kuin hallituskin…

https://yle.fi/uutiset/3-9736963

” Äärioikeisto uhkuu muuallakin Euroopassa voimiensa tunnossa.

EU ei voi seurata sivusta, kun jäsenmaat rikkovat EU:n perusperiaatteita. ”


NO MUTTA KUN NE SAATANAN ”EU:N PERIAATTEET” JA SEN KOKO IDEOLOGIA OVAT PERSEESTÄ!!!!
Demokraattisia arvoja uhkaavaan kehitykseen tulee tarvittaessa puut- tua tiukin toimenpitein. ”EU UHKAA!!!!” Ensisijaisena keinona on tieten- kin poliittinen paine, mutta taloudellisia sanktioita pitää myös voida käyttää. EU:n on jäädytettävä oikeusvaltioperiaatetta rikkovien mai- den tukimaksatuksia. ”KUKAAN EI YMMÄRRÄ ”EU:N OIKEUSVALTIO- PERIAATETTA”!!!! SE ON PELKKÄ POLIITTINEN HÖRÖNLÖRÖHOKU !!!!
.
” Mikäli se ei auta, voidaan maa sulkea EU-päätöksenteon ulkopuolelle. Jos jäsenmaa luisuu totalitarismiin, pitää maa erottaa EU:sta. ”
.
Ihan vapaasti… Totaa…. MITÄ se totilateralismi on?
.
” Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Euroopan Unionissa on aivan perustavaa laatua oleva asia koko unionin olemassaolon kannalta. ”
.
Niin on: juuri siksi se pitääkin lakkauttaa!
.
” Jos lipsumisen sen suhteen annetaan jatkua, on koko unionin tulevai- suus vielä vakavammassa vaarassa. Siksi nyt on toimittava ja otettava määrätietoinen linja oikeusvaltioperiaatteen kunnianpalauttamiseksi. ”
.
EU ON LAILLISUUDEN VIHOLLINEN!
SE TEKEE PARHAITEN LAKKAUTTAMALLA ITSENSÄ!
.
Keskustelua muualla:
.
.

Donald Trumpilla ”vanharuotsalainen”, Hillary Clintonilla ”valeradikaali” oikeuskäsitys

.

Aamun väittelyssä FOX TV:n juontaja kysyi ehdokkaiden kantaa ja peri- aatteita kos-kien suurta valtaa USAn ”pyhän” perustuslain tulkitsijana käyttävän Korkeimman oikeuden (perustuslakituomioistuimen) tuoma-rinimityksiin,joita presidenttikaudelle osuu ainakin yksi, konservatiivisen tuomari Scalian seuraajan valinta,mutta mahdollisesti useampiakin. Tuomarit ovat perinteisesti jakautuneet konservatiiveihin, jotka usein ovat edustaneet samalla myös uskonnollista oikeistoa, ja radikaaleihin. Tällä hetkellä voimasuhteet ovat tiukasti tasan 4 – 4 niin, että oikeuden toiminnan katsotaan jopa olevan jumissa. On selvää, etä presidenttinä nämä nykyiset ehdokkaat tulisivat nimittämään vaaankieleksi täysin erilaisen henkilön.

Trumpin linja oli, että hän nimittää tuomarit, jotka toimivat ”(Lain) PERUSTAJIEN TARKOITTAMALLA TAVALLA”.

Hillary Clinton vastasi, että hän nimittää tuomarin mm. ”tasa-arvo” nimissä ”GLBT-yhteisön (gay-lesbo-bi-trans) hyväksymällä tavalla”.

Molemmat ehdokkaat heittivät vastauksensa kampanjan ehdottomas- ti tärkeimpiin kuuluvaan kysymykseen rennosti ja ”löysästi” melkein kuin väistääkseen kysymyksen, mutta ei ole syytä epäillä, etteivätkö molemmat tarkoittaneet (taas) pilkulleen juuri sitä mitä sanoivatkin.Tyyli on tuttu mm.Trumpin uskonasioitakin koskien.

Oho… kumman tuttu oikeusfilosofia…

Sellainen oikeuskäsitys, että lakiteksti on lainsäätäjän (kuninkaan, par-lamentin,molempien) tahdon (”itse lain”,puutteellinenkin) ilmaus, jonka TAHDON (eikä esimerkiksi orjallisesti kirjaimen, porsaanreikienkin, tai sitten istuvan hallitusvallan oikkujen!) mukaan tuomari on valtion val- tuuttama tuomitsemaan (”lain henki ja kirjain” …), EI ole USA:n perintei- siä oikeuskäsityksiä, sen enempää kuin Hillarynkaan valeradikaali oikeuskäsitys (jonka yksi kulmakivi usein on ”positiivinen syrjintä”, luistelu formaalista tasa-arvoisuudesta lain edessä muka ”faktuaalisen eriarvoisuuden kompensoimiseksi”).

Tämän oikein hyvin tunnetun oikeustulkinnan seurauksia ovat TUOMA- RIN SUURI VALTA JA RIIPPUMATTOMUUS ja muiden valtioelinten ylä- puolellaolo käsittelemissään asioissa. USA:ssa noin on korkeimman oikeuden tuomareiden kohdalla, mutta ei alempien, esimerkiksi syyllisyydestä päättävät valamiehistöt.

Toinen seuraus on oikeudellisten ENNAKKOPÄÄTÖSTEN korostunut luonne, kun nekin ovat ”lakitahdon tulkintaa”, vai alemman tasoista kuin itse teksti. Kaikki VALTIONKAAN toimet EIVÄT OLE AUTOMAATTISES- TI LAILLISIA, yksittäisistä virkamiehistä puhumattakaan, toisin kuin klassisessa feodalismissa.

Eräs vaara on lain kirjaimen sivuuttaminen ”sen hengen (oman käsityk- sen) hyväk-si”, joka sitten leviää muihin kuin tuomaripiireihin, kuten muistamme  Salpakarin pastori- ja aktivistiperheen keskusteluista Linnan Pohjantähdestä.

Kyseessä on Olof Perssonin (1493-1552) eli OLAUS PETRIN OIKEUS- KÄSITYS, joka on ollut voimassa esimerkiksi Suomessa Kustaa Waasan aikaisesta luterilaistumisesta aina vuoteen 1994, EU:un liittymiseen.

The Guardian, Amnesty Inernational (cenrter): muka ”Syyrian (hallituksen) Saydnajan kidutus- ja telotusvankila” oli brittiläinen infosotavaleuutinen

Suomen Amnesty 7.2. 2015 (eduskuntavaalit oli 19.4.):

https://www.amnesty.fi/joukkoteloitukset-syyriassa-rikoksia-ihmisyytta-vastaan/

Saydnayan vankilassa vuosien 2011 ja 2015 välillä vankeja hirtettiin viikoittain jopa 50 kerralla. Laittomat teloitukset tehtiin usein salaa keskellä yötä, ja ruumiit kuopattiin joukkohautoihin. Omaisille ei kerrottu vankien kohtaloista. Lisäksi monet vangit ovat menehtyneet kidutuksen sekä ruoan, veden ja lääkkeiden puutteen vuoksi.

Monet vangit ovat menehtyneet kidutuksen sekä ruoan, veden ja lääkkeiden puutteen vuoksi.

Syyrian hallituksen korkeimmalla tasolla hyväksytyt käytännöt ovat luokiteltavissa sotarikoksiksi ja rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Tavoitteena on kitkeä poliittinen vastarinta Syyrian väestön keskuudesta.

Vaadimme, että Syyrian viranomaiset lopettavat välittömästi laittomat teloitukset, kidutuksen ja vankien epäinhimillisen kohtelun.

”YK:n on välittömästi aloitettava tutkimukset Saydnayassa tapahtu- neista rikoksista ja vaadittava riippumattomien tarkkailijoiden pääsyä kaikkiin pidätyskeskuksiin”, sanoo Lynn Maalouf, Amnesty Internationalin Beirutin aluetoimiston apulaistutkimuspäällikkö.

Olematonta oikeudenkäyntiä ja säännöllistä kidutusta

Yksikään Saydnayassa hirtettäviksi tuomituista vangeista ei ole saa- nut asianmukaista oikeudenkäyntiä. Ennen hirttämistä käydään läpi pintapuolinen, muutaman minuutin kestävä kuuleminen.

Tuomiot perustuvat kiduttamalla saatuihin tunnustuksiin. Vangeille ei myönnetä oikeudellista avustajaa tai mahdollisuutta puolustautua syytteitä vastaan. Useimmat heistä ovat joutuneet vastentahtoisen katoamisen uhriksi ja heitä on pidetty salaa eristyksissä. Kuolemaan tuomitut saavat tietää tuomiostaan vain hetkeä ennen hirttämistä.

Monet vangeista ovat kertoneet joutuneensa raiskatuiksi tai joutuneen- sa itse raiskaamaan muita. Kidutusta ja pahoinpitelyjä käytetään säännöllisesti vankien rankaisemiseen ja nöyryyttämiseen. Niistä seuraa usein elinikäisiä vammoja tai pahimmassa tapauksessa kuolema.

Saydnayassa on käytössä oma sääntöjärjestelmänsä. Vangit eivät saa pitää mitään ääntä, eivät puhua tai edes kuiskata. Pelkästä vartijoita kohti katsomisesta voidaan rangaista kuolemalla. Ruoan ja veden jakelu keskeytetään säännöllisesti.

Raportin löydökset perustuvat kattavaan tutkimukseen, jota tehtiin vuoden ajan joulukuusta 2015 joulukuuhun 2016. Tutkimuksessa haastateltiin 84 silminnäkijää, kuten Saydnayan vartijoita ja virkailijoita, vankeja, tuomareita ja lakimiehiä sekä syyrialaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita.

Lue koko Human Slaughterhouse -raporttimme (englanniksi). … ”

Näin siis Suomen Amnesty 2015.

Kansainvälinen Amnesty on nyt tullut tasan päinvastaiseen tulokseen kuin Suomen Amnsty tuolloin: ”Saydnaja kidutus-ja murhavankila on brtiiliäsiten infosodankävijöiden valeuutinen:

https://off-guardian.org/2017/02/10/amnesty-international-admits-syrian-saydnaya-report-fabricated-entirely-in-uk/

The Guardian: Amnesty International Admits Syrian ”Saydnaya” Report Fabricated Entirely in UK

by Tony Cartalucci from Land Destroyer

What you are looking at is a 3D model fabricated entirely in the United Kingdom, based solely on satellite pictures and hearsay. Passed off as evidence this technique of “forensic architecture” may soon become a new tool in the dissemination of war propaganda if it is not exposed.

Amnesty International’s 48 page report titled,

“Syria: Human Slaughterhouse:

Mass Hangings and Extermination at Saydnaya Prison, Syria,” boasts bold claims, concluding:

…the Syrian authorities’ violations at Saydnaya amount to crimes against humanity. Amnesty International urgently calls for an independent and impartial investigation into crimes committed at Saydnaya.

However, even at a cursory glance, before even reading the full body of the report, under a section titled, “Methodology,” Amnesty International admits it has no physical evidence whatsoever to substantiate what are admittedly only the testimony of alleged inmates and former workers at the prison, as well as figures within Syria’s opposition.

Within the section titled, “Methodology,” the report admits:

In other words, Amnesty International had no access whatsoever to the prison, nor did any of the witnesses it allegedly interview provide relevant evidence taken from or near the prison.
The only photographs of the prison are taken from outer space via satellite imagery. The only other photos included in the report are of three men who allege they lost weight while imprisoned and a photo of one of eight alleged death certificates provided to family members of detainees who died at Saydnaya.
The alleged certificates admittedly reveal nothing regarding allegations of torture or execution.
Articles like, “Hearsay Extrapolated – Amnesty Claims Mass Executions In Syria, Provides Zero Proof,” provide a detailed examination of Amnesty’s “statistics,” while articles like, “Amnesty International “Human Slaughterhouse” Report Lacks Evidence, Credibility, Reeks Of State Department Propaganda,” cover the politically-motivated nature of both Amnesty International and the timing of the report’s promotion across the Western media.
However, there is another aspect of the report that remains unexplored – the fact that Amnesty International itself has openly admitted that the summation of the report was fabricated in the United Kingdom at Amnesty International’s office, using a process they call “forensic architecture,” in which the lack of actual, physical, photographic, and video evidence, is replaced by 3D animations and sound effects created by designers hired by Amnesty International.

Amnesty Hired Special Effects Experts to Fabricate “Evidence”

In a video produced by Amnesty International accompanying their report, titled, “Inside Saydnaya: Syria’s Torture Prison,” the narrator admits in its opening seconds that Amnesty International possesses no actual evidence regarding the prison.

https://youtu.be/ysgnadic3Yo

The video admits:

There are almost no pictures of its exterior [except satellite images] and none from inside. And what happens within its walls is cloaked in secrecy, until now.

Viewers are initially led to believe evidence has emerged, exposing what took place within the prison’s walls, but the narrator continues by explaining:

We’ve devised a unique way of revealing what life is like inside a torture prison. And we’ve done it by talking to people who were there and have survived its horrors…

…and using their recollections and the testimony of others, we’ve build an interactive 3D model which can take you for the first time inside Saydnaya.

The narrator then explains:

In a unique collaboration, Amnesty International has teamed up with “Forensic Architecture” of Goldsmiths, University of London, to reconstruct both the sound and architecture of Saydnaya prison, and to do it using cutting-edge digital technology to create a model.

In other words, the summation of Amnesty International’s presentation was not accumulated from facts and evidence collected in Syria, but instead fabricated entirely in London using 3D models, animations, and audio software, based on the admittedly baseless accounts of alleged witnesses who claim to have been in or otherwise associated with the prison.

Eyal Weizman, director of “Forensic Architecture,” would admit that “memory” alone was the basis of both his collaboration with Amnesty International, and thus, the basis for Amnesty’s 48 page report:

Memory is the only resource within which we can start [to] reconstruct what has taken place. What does it feel like to be a prisoner in Saydnaya?

Weizman’s organization, “Forensic Architecture,” on its own website, describes its activities:

Forensic Architecture is a research agency based at Goldsmiths, University of London. It includes a team of architects, scholars, filmmakers, designers, lawyers and scientists to undertake research that gathers and presents spatial analysis in legal and political forums.

We provide evidence for international prosecution teams, political organisations, NGOs, and the United Nations in various processes worldwide. Additionally, the agency undertakes historical and theoretical examinations of the history and present status of forensic practices in articulating notions of public truth.

In other words, special effects experts and their tools – usually employed in the creation of fictional movies for the entertainment industry or for architectural firms to propose yet-to-exist projects – are now being employed to fabricate evidence in a political context when none in reality exists.
While the work of “Forensic Architecture” may be of interest to developing theories, it is by no means useful in providing actual evidence – evidence being understood as an actual available body of facts or information indicating whether a belief or proposition is true or valid – not a fabricated body of supposed facts or information.

Technology used for creating Hollywood dinosaurs and aliens, or an architectural proposal for a vacant lot, is now being used to fabricate evidence for politically motivated reports when no actual evidence exists.

 

The work of “Forensic Architecture” and the witness accounts gathered by Amnesty International – all of which were admittedly gathered outside of Syria – would form the basis of an initial inquiry, not a final report nor the basis of a conclusion that human rights violations not only took place, but that they constituted crimes against humanity and demanded immediate international recourse.
Amnesty International’s report lacked any actual evidence, with its presentation consisting instead of admittedly fabricated images, sounds, maps, and diagrams. Amnesty – lacking actual evidence – instead abused its reputation and the techniques of classical deception to target and manipulate audiences emotionally. What Amnesty International is engaged in is not “human rights advocacy,” but rather politically-motivated war propaganda simply hiding behind such advocacy.
Exposing this technique of openly and shamelessly fabricating the summation of an internationally released report – promoted unquestioningly by prominent Western papers and media platforms, including the BBC, CNN, the Independent, and others – prevents Amnesty and other organizations like it from continuing to use the trappings of science and engineering as cover to deliver monstrous lies to the public.

***

Amnesty on infosotatyökalu:

https://www.greanvillepost.com/2019/05/23/amnesty-international-declares-julian-assange-not-a-prisoner-of-conscience/

Amnesty International declares Julian Assange “not a prisoner of conscience”

Assange: By judicial harassment, technical blockages, banking boycotts, and extra-legal procedures, the Empire has substantively reduced Wikileaks’ ability to conduct business. But now they need to set an example.

LIBERAL BETRAYALS DEPT.—

WikiLeaks founder Julian Assange, a multi-award-winning investigative journalist and publisher, is locked up in HM Prison Belmarsh in London in solitary confinement. US extradition proceedings have begun. If extradited, he will face charges under the Espionage Act for publishing information that exposed US war crimes in Iraq and Afghanistan.

The charges being prepared by the US Department of Justice carry the death penalty.

Chelsea Manning, who courageously blew the whistle on US atrocities by giving information to WikiLeaks, endured seven years of torture in a military prison and was jailed again last week for refusing to testify against Assange.

But according to Amnesty International (AI), neither Assange nor Manning are “prisoners of conscience” and their defence is not being actively pursued by the human rights charity.

In a letter to the Julian Assange Defence Committee (JADC) on May 17, Amnesty International UK declared, “Julian Assange’s case is a case we’re monitoring closely but not actively working on. Amnesty International does not consider Julian Assange to be a Prisoner of Conscience.”


Amnesty International’s abject behaviour is emblematic of liberalism’s cowardly and stealthy colaboration with the global imperialist system. The betrayal of Assange, and free speech (as seen among Democrats) is hardly news to those who understand the nature of liberalism and its thick web of goody-two-shoes organisations pretending to stand in opposition to state criminality. Assange and the Syrian war are a litmus test separating real from phony progressives.—Ed.

AI’s curtly worded letter followed an urgent appeal by Maxine Walker on behalf of the JADC. Her letter drew attention to multiple human rights violations against Assange. “We cannot state strongly enough that Julian Assange is in great peril”, she wrote.

Walker cited AI’s April 11 statement that “Assange should not be extradited or subjected to any other transfer to the USA, where there are concerns that he would face a real risk of serious human rights violations due to his work with Wikileaks.”

Since then, Walker challenged, “no further statements appear to have been made by you… His name appears not to have been mentioned in your material for World Press Freedom Day, an extraordinary omission given his current situation and that Julian Assange was awarded the 2009 Amnesty International UK Media Award for New Media.”

Her letter continued: “The UK government has ignored, indeed poured scorn, on the UN Working Group on Arbitrary Detention 2015 ruling that ‘the deprivation of liberty of Mr. Assange is arbitrary and in contravention of articles 9 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights’.”

The UN Working Group, Walker pointed out, had described Assange’s imprisonment in Belmarsh as having “furthered the arbitrary deprivation of liberty of Mr. Assange.” They judged his 50-week sentence in a supermax prison had “contravene[d] the principles of necessity and proportionality envisaged by the human rights standards.”

Walker’s letter concluded, “It is urgent that organisations concerned with human rights should become more vocal and active on this case. One statement is not adequate to deal with the threats to Julian Assange and the wider implications for free speech, freedom of information and the protection of journalists.”

AI’s two-paragraph reply was received by Walker three days later. It linked to a statement by AI’s Deputy Director for Research for Europe, Massimo Moratti, published on May 13, supporting Sweden’s reopening of “preliminary investigations” into fabricated “rape” allegations against Assange. Headlined, “Julian Assange rape allegations must be treated with utmost seriousness,” Moretti declared, “It is vital that the allegations against Julian Assange are properly investigated in a way that respects the rights of both the complainant and the person under investigation.”

This is a travesty.

For nearly nine years, bogus “rape” and “sexual molestation” allegations against Assange have been wielded by Sweden and Britain to smear the WikiLeaks founder and secure his extradition to the US. Assange was always willing to travel to Sweden to answer the allegations against him, but Swedish authorities refused to guarantee against his onward extradition under fast-track “temporary surrender” arrangements in place with the US. It was the threat of US extradition which forced Assange to seek political asylum in Ecuador.

Assange has already been questioned by Swedish police and prosecutors—in August 2010 in Stockholm and at Ecuador’s embassy in London in November 2016. On both occasions, the preliminary investigation was closed with not a single charge laid. Under Swedish law, Assange can be charged prior to an extradition request. Yet even now, Sweden has submitted no charges and is seeking a European Arrest Warrant for blatantly political objectives.

AI deliberately conceals the political context of Assange and Manning’s incarceration: international geopolitics, illegal wars of occupation, regime change, assassination threats by US politicians against Assange—none of this exists. Having pointed to Sweden, AI simply states that it does not regard the world’s most persecuted journalist a Prisoner of Conscience. It believes he, “should not be extradited to the USA, where he faces a real risk of serious human rights violations… due to his work with Wikileaks.” It’s just that they are not “actively” pursuing the case.

AI seizes on the Swedish allegations as a pretext to wash its hands of Assange, but what of Manning? The World Socialist Web Site contacted AI on Tuesday to ask why it had also refused to list Manning as a Prisoner of Conscience. AI’s UK press officer contacted their US office before explaining via email that “detention for not testifying before a grand jury is not itself illegal.” And neither is chopping off heads in Saudi Arabia, which has not prevented AI from actively campaigning on that issue.

AI hastened to tell the WSWS that “we understand Chelsea’s motivations for declining [to testify] when she has already testified at length on these issues,” adding that the “excessive sentencing and cruel treatment of her previous incarceration served as a stark reminder of the lengths that those in power will go to in order to keep others from speaking out.”

Yet they have not posted a single statement on Manning since 2017.

AI defines a Prisoner of Conscience as “someone who has not used or advocated violence but is imprisoned because of who they are (sexual orientation, ethnic, national or social origin, language, birth, colour, sex or economic status) or what they believe (religious, political or other conscientiously held beliefs).”

Assange and Manning have been thrown in prison because of their “conscientiously held beliefs” that all people have the right to know about war crimes, state corruption, mass surveillance and antidemocratic intrigues by the world’s most powerful states. “I can either go to jail or betray my principles,” Manning has explained. “I would rather starve to death than change my opinion.”

If Assange and Manning are not prisoners of conscience, then who is?

AI told the WSWS they do not maintain an international list of POC designates. But a partial list published on Wikipedia shows the majority come from Russia, Iran, China, the former Soviet republics and Saudi Arabia. Just one POC is listed in the United States, none from Britain and none from France where journalists are presently being threatened with jail for exposing French military involvement in the ongoing war in Yemen that has claimed over 100,000 lives.

On its website, AI states, “We protect people, defending their right to freedom, to truth, and to dignity. We do this by investigating and exposing abuses where they happen.” The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) “remains fundamental to Amnesty’s work.” “It provides the bedrock of most of our campaigning, and it helps us to hold authorities to account when rights are abused.”

When it comes to Assange and Manning, AI holds no authority to account, remains silent in the face of outrageous human rights violations and helps to magnify the government-media smear machine. Virtually all of the UDHR’s thirty articles have been breached by the US, UK, Australia, Sweden and Ecuador in their treatment of Assange and Manning.

The most egregious violations of Assange’s rights relate to the following principles: Article 3: Everyone has the right to life, liberty and security of person; Article 5: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Article 9: No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile; Article 10: Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him; Article 14: Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution; Article 15: No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality; Article 17: No one shall be arbitrarily deprived of his property; Article 19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Written in 1948, the preamble to the UDHR states that “it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.” Emerging from the blood and filth of fascism and a World War that claimed 60 million lives, the imperialist powers erected an international framework of economic, political and legal mechanisms to guard against a new descent into war, social upheaval and revolution.

If the framers of the UDHR sought insurance against recourse to “rebellion”, this aim was shared by those who established Amnesty International. Its founder, barrister Peter Benenson, wrote in 1960, “The important thing is to mobilise public opinion quickly and widely, before a government is caught up in the vicious spiral caused by its own repression and is faced with impending civil war.” It was also important to choose POCs carefully: “The technique of publicising the personal stories of a number of prisoners of contrasting politics is a new one. It has been adopted to avoid the fate of previous amnesty campaigns, which so often have become more concerned with publicising the political views of the imprisoned than with humanitarian purposes.”

The unstated premise—clear in AI’s silence on Manning and Chelsea—is that the “political views” of these two prisoners should not be publicised and the institutions of western capitalist “democracy” must be defended, especially from any popular and revolutionary threat from below. Eight years ago, Amnesty International hailed WikiLeaks and the Guardian for their role in publishing documents that played a “catalytic role” in sparking the 2011 Arab Spring, especially in Tunisia. Today, the Guardian is the Witchfinder General, gruesomely smearing Assange as a Russian stooge and “rapist”, while AI has thrown Assange and Manning to the wolves.

A political chasm has opened. In Britain, all of the establishment parties—Labour, Liberal Democrats, Greens, Scottish National Party—along with the pseudo-left Socialist Workers Party and Socialist Party are ranged against Assange, with a host of NGOs and human rights groups in tow. The Swedish allegations merely serve as a convenient pretext for their naked defence of imperialism. Sweden is the “Pontius Pilate option” for those like Dianne Abbott and Jeremy Corbyn, who declared to the media on April 13 that “there can be no hiding place from those kind of accusations” and that Assange should be sent to Sweden if an extradition request is received.

Lest anyone doubt the role of Sweden’s re-re-revived “preliminary investigations”, consider the words of Heather Barr, Acting Co-Director of the Women’s Rights Division at Human Rights Watch UK, who issued a statement on April 16 that should be entered onto a rollcall of shame: “When WikiLeaks’ founder Julian Assange was arrested in London last week so he could face charges in the US, it raised deep concerns around media freedom. Amid these concerns, however, let’s remember that Assange is also accused of rape.”

Barr’s statement effectively overrode HRW’s earlier condemnation of Assange’s arrest at the Ecuadorian embassy, endorsing his lengthy incarceration in Belmarsh Prison (“UK, Deciding Assange’s Fate, Should Give Sweden Time to Evaluate Rape Case”) while making false and defamatory statements against Assange. Barr makes repeated reference to rape “charges” against Assange—charges that have never existed!

The political line-up on Assange confirms the central contention of the Socialist Equality Party and the World Socialist Web Site: Assange and Manning’s freedom rests on the independent political mobilisation of the working class. It is to the great mass of working people, youth and all genuine defenders of democratic rights that the fight to free Assange and Manning must be taken.

***

Appendix: An exchange of letters

The following is an exchange of letters between the Julian Assange Defence Committee’s Maxine Walker and Amnesty International UK.

Julian Assange Defence Committee

14 May 2019

Dear Amnesty International UK

I am writing to you on behalf of the Julian Assange Defence Committee, which was set up to oppose his extradition to the USA and to galvanise opposition to it.

We cannot state strongly enough that Julian Assange is in great peril. Indeed you may have seen the interview with WikiLeaks editor-in-chief Kristinn Hrafnsson following his and Pamela Anderson’s recent visit to Belmarsh in which Mr Hrafnsson states, ‘It is a question of life and death, that’s how serious it is.’

We are aware that you made a statement after his arrest in April in which you said:

“Amnesty International believes that Julian Assange should not be extradited or subjected to any other transfer to the USA, where there are concerns that he would face a real risk of serious human rights violations due to his work with Wikileaks.”

You recognised in this statement the potential violations of his human rights should such an extradition take place including the ultimate violation, that of his right to life.

However, we also note that no further statements appear to have been made by you since then. His name appears not to have been mentioned in your material for World Press Freedom Day, an extraordinary omission given his current situation and that Julian Assange was awarded the 2009 Amnesty International UK Media Award for New Media. Julian Assange has won many such awards in recognition of WikiLeaks’ pivotal role in exposing US and UK war crimes and violations of human rights that have taken place in those wars including torture, murder and inflicting large numbers of civilian casualties.

The UK government has ignored, indeed poured scorn, on the UN Working Group on Arbitrary Detention 2015 ruling that “the deprivation of liberty of Mr. Assange is arbitrary and in contravention of articles 9 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights’. After Julian Assange’s arrest in April, the Working Group also stated, The Working Group regrets that the Government has not complied with its Opinion and has now furthered the arbitrary deprivation of liberty of Mr. Assange.’ It expresses concern that Mr. Assange has been detained since 11 April 2019 in Belmarsh prison, a high-security prison, as if he were convicted for a serious criminal offence. “This treatment appears to contravene the principles of necessity and proportionality envisaged by the human rights standards.”

It is urgent that organisations concerned with human rights should become more vocal and active on this case. One statement is not adequate to deal with the threats to Julian Assange and the wider implications for free speech, freedom of information and the protection of journalists. We would ask you: to prioritise this case in your publicity and campaigns; to lobby MPs who should be raising concerns about this case and his prison conditions (and are not doing so); to encourage your supporters to write to him in prison.

We look forward to hearing from you.

Best wishes
Maxine Walker

NOTICE THAT THE AI RATS DO NOT EVEN HAVE THE COURAGE OR DECENCY TO SIGN A LETTER. THE SEND AN ANONYMOUS IMPERSONAL REPLY.

Dear Maxine,

Thank you for your email regarding Julian Assange.

Our latest statement, following the re-opening of the Swedish Prosecution Authority’s investigation into a rape allegation against Julian Assange, can be found here; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/julian-assange-rape-allegations-must-be-treated-with-utmost-seriousness/

Julian Assange’s case is a case we’re monitoring closely but not actively working on. Amnesty International does not consider Julian Assange to be a Prisoner of Conscience. AI does, however, continue to believe that he should not be extradited to the USA, where he faces a real risk of serious human rights violations, including in relation to the likely conditions of his detention, due to his work with Wikileaks.

We hope this explains our position.

Kind regards,

Supporter Communications Team

Amnesty International UK,

The Human Rights Action Centre,

17-25 New Inn Yard,

London,

EC2A 3EA

 

This essay is part of our special series

 

The best way to get around the internet censors and make sure you see the stuff we publish is to subscribe to the mailing list for our website, which will get you an email notification for everything we publish.

”Suomi on paras”-pölhötutkimukset ovat Sorosin ja CNN:n infosotapropagandaa

“The Finns have a very unique and special strength in that they know who they are. And who they are is directly rooted in human rights and the rule of law, in a lot of things that Russia, right now, is not,” Willard said. “There is a strong sense of what it means to be Finnish … that is a super power.”

Not all nations have the type of narrative to fall back on that Finland does.

The small and largely homogenous country consistently ranks at or near the top of almost every index – happiness, press freedom, gender equality, social justice, transparency and education – making it difficult for external actors to find fissures within society to crowbar open and exploit.

Finland also has long tradition of reading – its 5.5 million people borrow close to 68 million books a year and it just spent $110 million on a state-of-the-art library, referred to lovingly as “Helsinki’s living room.” Finland has the highest PISA score for reading performance in the EU.

Ruutisbyroo CNN/”Tomorrown” pohjanoteeraus ”Suomen trollisodasta”…

Suomessa on maailman tyhmin ja tietämättömin kansa?

Muuta johtopäätöstä ei juurikaan voi vetää siitä, kuinka totaalisesti Suomen meedia valehtelee kaiken – JA SAMAAN AIKAAN SIIHEN USKOTAAN MAAILMAN ENITEN Reutersin meediatutkimuksen mukaan!!!

Näyttää siltä, että kaikki tämä pölhölallatus muka ”Suomen paremmuuksista” on siis Ruutistoimisto CNN:n (Hillary, Obina ym.) INFOSOTAA!!!  Kissan pissat Suomi ole missään noista missään ”kärjessä” – KAIKKEIN VIIMEKSI TIETEESSÄ JA KASVATUKSESSA!

Näyttää edelleen siltä, että tämä skitsoilu EI OLE TARKOITETTU ENSISIJAISESTI SUOMALAISILLE vaan maihin, joissa Suomesta ei tiedetä mitään! Tai se ainakin yritetään levittää niihin,nytkun se Suomessa vain kusee…

Siltä kannalta tämä kuulu samaan sarjaan kuin parinkymmene vuoden takainen joka paikan ”Uuden Sellannin malli” ja vähän myöhempi ”IRLANNIN EU-talousihme”, joka johti katastrofiin, josta EU pelasti – se joka oli sen aiheuttanutkin!

https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/

Finland is winning the war on fake news. What it’s learned may be crucial to Western democracy

https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/

Helsinki, Finland (CNN) – On a recent afternoon in Helsinki, a group of students gathered to hear a lecture on a subject that is far from a staple in most community college curriculums.

Standing in front of the classroom at Espoo Adult Education Centre, Jussi Toivanen worked his way through his PowerPoint presentation. A slide titled “Have you been hit by the Russian troll army?” included a checklist of methods used to deceive readers on social media: image and video manipulations, half-truths, intimidation and false profiles.

Another slide, featuring a diagram of a Twitter profile page, explained how to identify bots: look for stock photos, assess the volume of posts per day, check for inconsistent translations and a lack of personal information.

The lesson wrapped with a popular “deepfake” — highly realistic manipulated video or audio — of Barack Obama to highlight the challenges of the information war ahead.

The course is part of an anti-fake news initiative launched by Finland’s government in 2014 – two years before Russia meddled in the US elections – aimed at teaching residents, students, journalists and politicians how to counter false information designed to sow division.

https://cdn.cnn.com/cnn/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/media/video/jussi.mp4

Jussi Toivanen teaching students how to spot fake news at Espoo Adult Education Centre.

The initiative is just one layer of a multi-pronged, cross-sector approach the country is taking to prepare citizens of all ages for the complex digital landscape of today – and tomorrow. The Nordic country, which shares an 832-mile border with Russia, is acutely aware of what’s at stake if it doesn’t.

Finland has faced down Kremlin-backed propaganda campaigns ever since it declared independence from Russia 101 years ago. But in 2014, after Moscow annexed Crimea and backed rebels in eastern Ukraine, it became obvious that the battlefield had shifted: information warfare was moving online.

Toivanen, the chief communications specialist for the prime minister’s office, said it is difficult to pinpoint the exact number of misinformation operations to have targeted the country in recent years, but most play on issues like immigration, the European Union, or whether Finland should become a full member of NATO (Russia is not a fan).

As the trolling ramped up in 2015, President Sauli Niinisto called on every Finn to take responsibility for the fight against false information. A year later, Finland brought in American experts to advise officials on how to recognize fake news, understand why it goes viral and develop strategies to fight it. The education system was also reformed to emphasize critical thinking.

HM: Suomessa on maailman tyhmin ja tietämättömin kansa? Muuta johtopäätöstä ei juurikaan voi vetää siitä, kuinka totaalisesti Suomen meedia valehtelee kaiken – SAMAAN AIKAAN SIIHEN USKOTAAN MAAILMAN ENITEN REUTERSIN MEDIATUTKIMUKSEN MUKAAN!!!

https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/media/img/ai2html-map-desktop.jpg

Media literacy across Europe Finland ranked first out of 35 countries in a study measuring resilience to the post-truth phenomenon

Media Literacy (”Media-lukutaito” – eli missä määrin käsittää lukemansa SAMALLA TAVALLA KUIN  SOROS JA CNN!

Index  Finland 76 Denmark 71 Netherlands 70 Sweden 69 Estonia 69 Ireland 68 Belgium 64 Germany 62 Iceland 62 UK 60 Slovenia 60 Austria 60 RUSSIA Spain 60 Luxembourg 59 Portugal 59 France 56 Latvia 56 Poland 55 Czech Rep. 55 Lithuania 55 Italy 50 Slovakia 48 Malta 47 Croatia 44 Cyprus 43 Hungary 40 Greece 39 Romania 38 Serbia 31 Bulgaria 30 Montenegro 28 Bosnia 25 Albania 22 Turkey 16 Macedonia 10

Source: European Policies Initiative, Open Society Institute (=Soros, HM) – Sofia, March 2018

Graphic: Henrik Pettersson, CNN

Although it’s difficult to measure the results in real-time, the approach appears to be working, and now other countries are looking to Finland as an example of how to win the war on misinformation.

“It’s not just a government problem, the whole society has been targeted. We are doing our part, but it’s everyone’s task to protect the Finnish democracy,” Toivanen said, before adding: “The first line of defense is the kindergarten teacher.

Sorting fact from fiction

At the French-Finnish School of Helsinki, a bilingual state-run K-12 institution, that ethos is taken seriously.

In Valentina Uitto’s social studies class, a group of 10th-graders were locked in debate over what the key issues will be in next week’s EU elections. Brexit, immigration, security and the economy were mentioned with a flurry of raised hands before the students were asked to choose a theme to analyze.

“They’ve gathered what they think they know about the EU election … now let’s see if they can sort fact from fiction,” Uitto said with a smirk.

The students broke off into groups, grabbing laptops and cell phones to investigate their chosen topics – the idea is to inspire them to become digital detectives, like a rebooted version of Sherlock Holmes for the post-Millennial generation.

Her class is the embodiment of Finland’s critical thinking curriculum, which was revised in 2016 to prioritize the skills students need to spot the sort of disinformation that has clouded recent election campaigns in the US and across Europe.

Students in Valentina Uitto’s social studies class research the issues at play in the upcoming EU elections as part of their critical thinking curriculum.

The school recently partnered with Finnish fact-checking agency Faktabaari (FactBar) to develop a digital literacy “toolkit” for elementary to high school students learning about the EU elections. It was presented to the bloc’s expert group on media literacy and has been shared among member states.

The exercises include examining claims found in YouTube videos and social media posts, comparing media bias in an array of different “clickbait” articles, probing how misinformation preys on readers’ emotions, and even getting students to try their hand at writing fake news stories themselves.

“What we want our students to do is … before they like or share in the social media they think twice – who has written this? Where has it been published? Can I find the same information from another source?” Kari Kivinen, director of Helsinki French-Finnish School and former secretary-general of the European Schools, told CNN.

He cautioned that it is a balancing act trying to make sure skepticism doesn’t give way to cynicism in students.

“It’s very annoying having to fact check everything, not being able to trust anything … or anyone on the internet,” said 15-year-old Tatu Tukiainen, one of the students in Uitto’s class. “I think we should try to put a stop to that.”

In the school library, Alexander Shemeikka, 17, and Gabrielle Bagula, 18, are watching YouTube videos together on an iPhone and chatting about other social platforms where they get their news: Instagram, Snapchat, Reddit and Twitter but, notably, not Facebook – “that’s for old people.”

“The word ‘fake news’ is thrown around very often,” Shemeikka said, explaining that when their friends share dubious memes or far-fetched articles online he always asks for the source. “You can never be too sure,” Bagula agreed.

That’s exactly the type of conversation that Kivinen hopes to cultivate outside of the classroom.

“What we have been developing here – combining fact-checking with the critical thinking and voter literacy – is something we have seen that there is an interest in outside Finland,” Kivinen said.

But Kivinen isn’t sure that this approach could serve as a template for schools elsewhere. “In the end … it’s difficult to export democracy,” he added.

The ‘superpower’ of being Finnish

It may be difficult to export democracy, but it is easy to import experts, which is precisely what Finland did in 2016 to combat what it saw as a rise in disinformation emanating from accounts linked to its neighbor to the east.

“They knew that the Kremlin was messing with Finnish politics, but they didn’t have a context with which to interpret that. They were wondering if this meant they [Russia] would invade, was this war?” Jed Willard, director of the Franklin Delano Roosevelt Center for Global Engagement at Harvard University, who was hired by Finland to train state officials to spot and then hit back at fake news, told CNN.

Russia maintains that it has not and does not interfere in the domestic politics of other countries.

Behind closed doors, Willard’s workshops largely focused on one thing: developing a strong national narrative, rather than trying to debunk false claims.

HM: Kaikki tämä pölhölallatus muka ”Suomen paremmuuksista” on siis Ruutistoimisto CNN:n (Hillary, Obina ym.) INFOSOTAA!!!

Kissan pissat Suomi ole missään noista missään ”kärjessä” – KAIKKEIN VIIMEKSI TIETEESSÄ JA KASVATUKSESSA!

HM: Eduskunnan YLE:n Jeessika Aro pitää Googlea, Facebookia, Twitteriä ja Youtubeakin ”RYSSÄN TROLLEINA”!!!!

Polluting the internet?

But some argue that simply teaching media literacy and critical thinking isn’t enough — more must be done on the part of social media companies to stop the spread of disinformation.

“Facebook, Twitter, Google/YouTube … who are enablers of Russian trolls … they really should be regulated,” said Jessikka Aro, a journalist with Finland’s public broadcaster YLE, who has faced a barrage of abuse for her work investigating Russian interference, long before it was linked to the 2016 US elections.

“Just like any polluting companies or factories should be and are already regulated, for polluting the air and the forests, the waters, these companies are polluting the minds of people. So, they also have to pay for it and take responsibility for it.”

Facebook, Twitter and Google, which are all signatories to the European Com-mission’s code of practice against disinformation, told CNN that they have taken steps ahead of the EU elections to increase transparency on their platforms, including making EU-specific political advertisement libraries publicly available, working with third-party fact-checkers to identify misleading election-related content, and cracking down on fake accounts. ”

HM: EUROPEAN COMMISSION WITH ITS IN FINLAND FABRICATED FICTIUOUS ”94 MILLION VICTIMS OF COMMUNISM”  IS PERHAPS THE MOST FALSE HATE SPEECH ASSHOLE IN THE HISTORY!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/08/helvetin-eu-havylta-on-katkaistu-hanta

HELVETIN EU, HÄVYLTÄ ON KATKAISTU HÄNTÄ!

Kautta EU:n ollaan nyt säätämässä massiivista propaganda ja sensuurilakia. Katsokaa mietintö linkistä.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0%2F%2FFI

MIETINTÖ 

14. lokakuuta 2016

PE 582.060v03-00  A8-0290/2016EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi

(2016/2030(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

KUKA TUOSSA SEPITTÄÄ JA JANKUTTAA KANSAKUNTIENMURHAPROPGANDAA JA KEISTÄ?
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista(1), ”
TÄÄLLÄ on tuo ”päätös”, ja se ”lähde”! Suomen Tilastokeskus sepitti nurinkäänne-tyn hirohitoistin (”paholaismieteoria”, joka on lähtöisin Hirohiton rintamapropagan-dasta) presidentti Tarja Halosen alaisena hourun ”70 miljoonasta Maon uhrista” tavalla, joka tässä on osoitettu!

 

Jessikka Aro scrolls through her Twitter mentions, pointing out the type of trolling and abuse she has faced online as a result of her investigations.

Aro’s first open-source investigation back in 2014 looked at how Russia-linked disinformation campaigns impacted Finns. ”

HM: Huom! Ruutisbyroolla on SUOMENKIELINEN linkki – vaikka englan- ninkielisiäkin varmasti löytyisi – jotta sikäläiset lukijat eivät heti huomaa, kuinka patatyhmä asia on…

” “Many Finns told me that they have witnessed these activities, but that it was only merely new digital technology for the old fashioned, old school Soviet Union propaganda, which has always existed and that Finns have been aware of,” Aro said. “So, they could avoid the trolls.”

The probe also made her the target of a relentless smear campaign, accused of being a CIA operative, a secret assistant to NATO, a drug dealer and deranged Russophobe.

Aro received some respite when, last year, the Helsinki District Court handed harsh sentences to two pro-Putin activists on charges of defamation – Ilja Janitskin, a Finn of Russian descent who ran the anti-immigrant, pro-Russia website MV-Lehti, and Johan Backman, a self-declared “human rights activist” and frequent guest on the Russian state-run news outlet RT.

It was the first time that an EU country had convicted those responsible for disinformation campaigns, drawing a line in the sand between extreme hate speech and the pretense of free speech. ”

HM: … Totaa… Onkohan minusta kukaan kertonut mitään … kun YLE on noteerannut ”kolmen pahimman joukkoon” … (tai sitten pahimmaksi YKSITYISHENKILÖKSI) ilman että olen tähän asti tiennyt asiasta mitään … Jessikö???

MUTTA MIKÄ ON KAIKEN TARKOITUS???!

ONKO SE ”RYSSÄN TUHO”??!! (On tietysti joillekuille, kun ”dalmatia” on tarpeeksi pitkällä… ja että NATO ”jakaisi läntisen Venäjän yksityistiloiksi suomalaisille…)

MUTTA YHDEN MUUN VASTAUKSEN VASTAUSKEN ANTAAKIN YLE/CNN:

Tavoite on IKUINEN SUOJATYÖPAIKKA HAISTASTAPASKANTOIMITTAJA-LALLAREILLE!!!

Vaikka luulisi, niin tämä skitsoilu EI OLE TARKOITETTU ENSISIJAISESTI SUOMALAISILLE vaan maihin, joissa Suomesta ei tiedetä mitään! Tai se ainakin yritetään levittää niihin,nytkun se Suomessa vain kusee…

Siltä kannalta tämä kuuluj samaan sarjaan kuin parinkymmene vuoden takainen joka paikan ”Uuden Sellannin malli” ja vähän myöhempi ”IRLANNIN EU-talousihme”, joka johti katastrofiin, josta EU pelasti – se joka oli sen aiheuttanutkin!

” A never-ending game

Perhaps the biggest sign that Finland is winning the war on fake news is the fact that other countries are seeking to copy its blueprint. Representatives from a slew of EU states, along with Singapore, have come to learn from Finland’s approach to the problem.

The scene outside the Prime Minister’s Office in Helsinki. Since 2016, government officials have trained over 10,000 Finns how to spot fake news.

The race is on to figure out a fix after authorities linked Russian groups to misinformation campaigns targeting Catalonia’s independence referendum and Brexit, as well as recent votes in France and Germany. Germany has already put a law in place to fine tech platforms that fail to remove “obviously illegal” hate speech, while France passed a law last year that bans fake news on the internet during election campaigns. Some critics have argued that both pieces of legislation jeopardize free speech. Russia denied interference in all of these instances.

Finland’s strategy was on public display ahead of last month’s national elections, in an advertising campaign that ran under the slogan “Finland has the world’s best elections – think about why” and encouraged citizens to think about fake news. Officials didn’t see any evidence of Russian interference in the vote, which Toivanen says may be a sign that trolls have stopped thinking of the Finnish electorate as a soft target.

Jussi Toivanen, who has traveled the country to train Finns, at his office in Helsinki.
(A bullshit-scientist´s/radactor´s look: olnly to lie more and more…
https://www.youtube.com/watch?v=oI-4FvaUUvg )
Haistapaskantieteilijäm katse…

“A couple of years ago, one of my colleagues said that he thought Finland has won the first round countering foreign-led hostile information activities. But even though Finland has been quite successful, I don’t think that there are any first, second or third rounds, instead, this is an ongoing game,” Toivanen said.

“It’s going to be much more challenging for us to counter these kinds of activities in the future. And we need to be ready for that.”

Related links

Credits

  • Photographer: Eliza Mackintosh
  • Digital design and development: Henrik Pettersson, Mark Oliver and Byron Manley

Voi Vladi minkä teit…

https://www.youtube.com/watch?v=oI-4FvaUUvg

 

”Hörhöilyn takana näyttää olevan myös kansainvälinen järjestö ”World Economic Forum”:

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/finland-is-the-world-s-happiest-country-again/

Finland is the world’s happiest country – again

The happiest place on Earth?
Image: REUTERS/Petr Josek

The world is getting used to being told that Scandinavian countries are among the best places to live. The release of the 2019 World Happiness Report again confirms that impression with four Nordic countries in the top five happiest nations.

Finland, which headed the table last year, came top again, followed by Denmark, Norway (top in 2017) and Iceland. The Netherlands joined them in the top five. Switzerland, Sweden, New Zealand, Canada and Austria completed the top 10.

The US only made it to number 19, down from 18 last year. The UK was placed 15th, one ahead of Ireland with Pakistan ranked 67 and India 140 out of 156 nations surveyed. Two nations riven by civil strife, South Sudan and the Central African Republic were ranked as the least happy.

The top 20 happiest countries 2019
Image: World Happiness Report 2019

It’s easy to see how civil war and insurgencies can bring misery to people, but what really makes a happy nation? The report’s authors insist it’s not just about money, even though the top 10 are all affluent countries.

Money can’t buy you happiness

The survey, conducted by Gallup, uses a three-year rolling average of survey responses around six factors: GDP per capita; social support; life expectancy; freedom to make life choices; generosity; and corruption levels. Finland scores well on all factors but particularly strongly on generosity.

The authors say that helping others makes you feel better, but only if you choose to do it. Almost half of Finns donate regularly to charity and almost a third said they had given up time to volunteer for a charity in the previous month.

The Copenhagen-based Happiness Research Institute points out that Finland tops the happiness list despite not having the highest GDP of the Nordic countries. It is the country’s social safety net combined with personal freedom and a good work-life balance that gives it the edge.

The OECD’s Better Life Index suggests that Finland’s sense of wellbeing may also be down to a feeling of personal safety in a troubled world. Finns feel good about their environment, sense of community and public services and education, but they worry about jobs and housing.

As if to prove that you cannot buy happiness, the US sits at number 19, one place down from last year. Although it has the world’s highest GDP, economist Jeffrey Sachs, one of the report’s authors, said worsening health conditions and declines in social trust and trust in government were making Americans less happy.

Any wellbeing benefits from rising incomes in the US were being offset by growing addictions to gambling, social media use, video gaming, shopping and consuming unhealthy foods which were causing unhappiness and even depression, he said.

Governments can make you happy

The World Happiness Report says countries which improve civic engagement by making their government more representative will be happier. Happier populations have higher voter turnout, while political division and declining social trust reduce happiness.

Leading the nations recording the strongest growth in happiness this year was Benin, which has enjoyed a period of stability. The West African nation is ranked 102 in the overall happiness table followed by Nicaragua, Bulgaria, Latvia and Togo. The five sharpest declines were in Venezuela, Syria, Botswana, India and Yemen.

Benin has experienced steady GDP growth in recent years with life expectancy improving. It is part of a welcome trend across sub-Saharan Africa led by the more politically stable nations. Conversely, Venezuela’s societal woes and Syria’s civil war have coincided with plummeting happiness levels.

… ”

Hallituskatasrofi uhkaa: Eduskunnasta pudonnut SDP:n Haistapaskantiede-Torstai-Pilvi OPETUSMINISTERIKSI???!!!

 

SIIHEN LOPPUI MEIKÄLÄISIN TUKI JA YMMÄRRYS VALEVASEMMISTOHALLISTUKSELLE KUIN VEITSELLÄ LEIKATEN ENNEN KUIN ALKANUTKAAN, JOS NÄIN TAPAHTUU!!!

Kaltaistensa ”euroaddiktien” kuten vaikka Olli Rehnin ja Matti Viialaisen tapaan ”Torstai-Pilvi” ei ole koskaan ”kunnialla” päässyt Eduskuntaan (eikä Europelleparlamenttiin) puoluejohtonsa mitä kekseliäimmistä vaalivedätyksistä ja ehdokasvirityksitä huolimatta. Edellisen kerran tämä ”lumoavan” must-edustajan tieltä nostettiin Nazima Razmayr Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi.

Kiitokset Iltap…sanomille hyvästä uutispainotuksesta jö lööpistä!

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006111273.html

Kommentti: Salkkuja mietitään jo – Sdp nostamassa yllätysministeriksi eduskunnasta pudonneen

Julkaistu:

Vaikka hallituksen muodostamisen suurimmat vaikeudet ovat vasta edessä, ministerinimiä mietitään jo täyttä häkää, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.
Eduskuntaan Torsti nousi varasijalta 2017, kun Nasima Razmyar (sd) siirtyi Helsingin apulaispormestariksi. Huhtikuun vaaleissa Torsti sai alle 4 000 ääntä ja tippui eduskunnasta.

IS:n tietojen mukaan myös Krista Kiurulle olisi luvassa varma ministeripaikka, todennäköisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Viime vaalikaudella Kiuru johti riitaisaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa. Hallitusneuvotteluissa Kiuru johtaa Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi -työryhmää.

Myös pääministeri Antti Rinteen valtiosihteeri on selvillä: hän on huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Raimo Luoma (sd). Luoma on virkamiestason kantakirjademari, ja hän oli Rinteen valtiosihteerinä tämän toimiessa valtiovarainministerinä 2014-2015. Luoma toimi jo pääministeri Paavo Lipposen (sd) avustajana ja sen jälkeen mm. TEM:n osastopäällikkönä.

Sdp:ssä varma ministeripesti on tulossa lisäksi ainakin puoluetta Rinteen sairausloman ajan luotsanneelle tamperelaiselle Sanna Marinille (sd). Hän johtaakin hallitusneuvotteluissa Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi -työryhmää, mikä saattaisi viitata ympäristöministerin paikkaan.

Muina ministeriniminä pyöritellään Antti Lindtmania (sd), Timo Harakkaa (sd), Sirpa Paateroa (sd) ja kahta lahtelaista: Ville Skinnaria (sd) tai Mika Karia (sd).

Sdp:n ministeripaikat ratkaisevat henkilöpelissä paljon. Jos Sdp ottaisi historiallisesti esimerkiksi puolustusministerin paikan, vahvoilla olisi juuri Mika Kari, puolustusvaliokunnan viime kauden varapuheenjohtaja. Talouspuolen ministerivalinnoissa Skinnari, joka on puolestaan Sdp:n varapuheenjohtaja, olisi vahvempi.

Viimeksi puolustusministerin paikka oli Sdp:llä 1972 Rafael Paasion (1903-1980) vähemmistöhallituksessa, kun pestiä hoiti Sulo Hostila (1920-2002). Sdp:n Emil Skog (1897-1981) on tosin yhä Suomen pitkäaikaisin puolustusministeri.

Oululainen Tytti Tuppurainen (sd) nousee myös joissakin puheenvuoroissa esille, koska hän edustaisi niin sanottua Pohjois-Suomen kiintiötä. Aluepolitiikalla ei tosin ole ministerivalinnoissa entisenlaista merkitystä.

Keskustalle on luvassa viisi ministeripaikkaa. Suurin arvailu liittyy Juha Sipilän (kesk) rooliin. Halutessaan hän voi ottaa valtiovarainministerin pestin ainakin keskustan syyskuussa pidettävään puoluekokoukseen saakka, mutta IS:n tietojen mukaan Sipilä ei hallitukseen lähde.

Yksi kandidaatti valtiovarainministeriksi on puheenjohtajakisan suosikki Antti Kaikkonen (kesk). Toinen vaihtoehto on, että keskusta istuttaakin valtiovarainministeriksi elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk), joka edustaa keskustaa myös hallitusneuvottelujen talousryhmässä.

Kaikkonen puolestaan johtaa ulkopolitiikan Suomi kokoaan suurempi maailmalla -ulkopolitiikan työryhmää.

Keskustan ministeripörssissä on vahvoilla myös puolueen varapuheenjohtaja, toisen kauden kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk). Annika Saarikko (kesk) on itse niin halutessaan varma ministeri, vaikka jääkin syksyllä äitiyslomalle.

Vahvassa nosteessa hallitukseen on myös toisen kauden kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk) Savonlinnasta. Hän johtaa hallitusneuvotteluissa Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -opetustyöryhmää, joten esimerkiksi kulttuuri- ja urheiluministerin paikka saattaa olla sopiva hiihtosuunnistuksen MM-pronssimitalistille.

Myös kansanedustaja, varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk) halunnee hallitukseen. Politiikan irvileuat haaveilevatkin tilanteesta, jossa viime vaalikauden sosiaali- ja terveysvaliokunnan riitapukarit – Heikkinen ja Krista Kiuru – jakaisivat sosiaali- ja terveysministeriön.

Kepun pakkaa sekoittaa, että jos puolue saa maa- ja metsätalousministerin paikan, ykkösehdokas on nykyinen ministeri Jari Leppä (kesk).

Vihreät saa hallitukseen kolme paikkaa. Vihreitä nyt johtava Pekka Haavisto (vihr) saanee haluamansa ulkoministerin pestin. Vihreiden puoluekokouksessa kesäkuussa puolueen johtoon nousee kansanedustaja Maria Ohisalo (vihr), joka nousee myös hallitukseen.

Kolmas ministeri on todennäköisimmin viime kauden eduskuntaryhmää johtanut Krista Mikkonen (vihr) Joensuusta.

Vasemmistoliitolle tulee kaksi paikkaa.

Puheenjohtaja Li Anderssonin (vas) paikka hallituksessa on itsestäänselvyys, toista ministeripaikkaa veikkaillaan joko oululaiselle Hanna Sarkkiselle (vas) tai kainuulaiselle Merja Kyllöselle (vas), joka toimi Kataisen hallituksen liikenne- ja viestintäministerinä ja johtaa myös hallitusneuvottelujen liikenneryhmää.

Rkp:lle tulee yksi paikka. Sen saa puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Ministeripaikkaakaan ei tarvitsisi kauan arpoa: oikeusministeri, mikäli Henriksson siihen tyytyy.

Vaikka Antti Rinne on sanonut tavoittelevansa sitä, että hallitus olisi kasassa jo ensi perjantaina, siihen harva uskoo. Yksi hidaste on ensi sunnuntain EU-vaalit, sillä ne työllistävät myös puheenjohtajia koko viikon ajan.

https://www.tiede.fi/comment/2659502#comment-2659502

https://www.tiede.fi/comment/2580753#comment-2580753Esimerkiksi Sdp:ssä ministerien nimilistoja värkätty kulisseissa pitkään, vaikka virallisesti muuta väitetään. Sama koskee muitakin tulevia hallituspuolueita.

Jos Antti Rinne (sd) saa hallituksensa kasaan, siihen tulee 18 ministeriä, joista Sdp ottaa seitsemän.

Demarien nimikaavailussa on yksi suuri yllätys: Sdp on nostamassa IS:n tietojen hallitukseen eduskunnasta vaaleissa tippuneen helsinkiläisen Pilvi Torstin (sd), todennäköisesti opetusministeriksi. Torsti on Sdp:n puoluejohdon suosikki hallitukseen.

Opetusministeriö ei olisi Torstille outo paikka. Valtiotieteiden tohtori Torsti oli Krista Kiurun (sd) valtiosihteeri 2013-2015 tämän toimiessa opetusministerinä Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa. Sitä ennen Torsti ehti olla työministeri Lauri Ihalaisen (sd) erityisavustajana 2011-2013.

EI TODELLAKAAN MENE NOSKEILLA HYVIN TAASKAAN!!!

https://sdp.fi/fi/blog/osaamispolku-2030-tulevaisuuden-korkeakoulutusta-ja-tiedetta/

Osaamispolku 2030: Tulevaisuuden korkeakoulutusta ja tiedettä!

Ajankohtaista 18.12.2018 19:03

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on ollut muutoksen kourissa jo kymmenen vuoden ajan. Viimeisen hallituskauden aikana on supistettu merkittävästi korkeakoulujen rahoitusta ja muutettu rahoitusehtoja. Samanaikaisesti on puhuttu tieteentekijöiden aivovuodosta ulkomaille tai tieteentekijöiden epämääräisistä työoloista. Myös opiskelijoiden opintotukea on leikattu ja lainaosuutta kasvatettu. Koulutuksen järjestäjien on täytynyt miettiä uudestaan kolmen päätehtävänsä toteuttamista. Mikä on korkeakoulujen tulevaisuus Suomessa?

Tervetuloa keskustelemaan korkeakoulujen ja tieteen tulevaisuudesta Suomessa 9.1. klo 12-16 Tiedekulmaan (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Paikalla ovat korkeakoulujen, ministeriön, tieteentekijöiden ja opiskelijoiden edustajat kertomassa ajatuksiaan tulevaisuudesta.

Keskustelemassa ovat arvoisa Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Arene ry toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Tieteentekijöiden liiton toiminnajohtaja Johanna Moisio sekä SAMOK:n ja SYL:n puheenjohtajat Iiris Hynönen ja Sanni Lehtinen.

Tilaisuuden avaa europarlamentaatikko Miapetra Kumpula-Natri ja tilaisuuden kokoaa kansanedustaja Pilvi Torsti. ”

Vain Marja Makarow ja Raikka Väyrynen (ja tohtori Hirohito itse) puuttuvat!

Venäjä ja Turkki torjuntaohjusyhteistyöhön?

Pistän tämän jutun siksi tänne, että tästä aiheesta on uutistoimistoilla kahdenlaista ilmaa. Ja facebook näyttää estävän tästä keskustelun. Pistän myös niitä toisenlaisia uutisia,mutta ensin tämän.

https://www.incoronation.club/2019/05/reuters-tass-huippumoderni-s-500.html

Sunday, 19 May 2019

Reuters, TASS: Huippumoderni S-500 -ilmapuolustusjärjestelmä rakennetaan Turkin kanssa erikoisyhteistyössä | TASS.COM

 

Turkki osallistuu S-500: n tuotantoon yhteistyössä Venäjän kanssa – presidentti Erdoganin kertoo

TASS, 19. toukokuuta. Turkin presidentti Tayyip Erdogan totesi, että Turkki tuottaa S-500-ilma-alusten ohjusjärjestelmiä yhteistyössä Venäjän kanssa, Reuters raportoi.
Viraston mukaan Erdogan vahvisti myös, että S-400-järjestelmien osto on ”tehty”.

Turkin sanomalehden Haberturkin mukaan Erdogan ilmoitti, että Turkki oli lähettänyt Venäjälle 100 insinööriä auttamaan ilmapuolustusjärjestelmän kehittelyä.

Hän totesi, että Turkki aikoo saada USA: n F-35: n viidennen sukupolven taistelukoneita. ”Mutta ennemmin tai myöhemmin saamme F-35: t”, Erdogan sanoi.

Toukokuun alussa Rostecin toimitusjohtaja Sergei Chemezov totesi, että Venäjä arvostaa teknologisen kumppanuuden kehittämistä Turkin kanssa puolustustoiminnassa. ”Pidämme myönteisenä Turkin puolueen halua tulla kumppaniksi S-500-hankkeessa”, hän totesi.

TASS
http://tass.com/defense/1058936