Tekoälyä Metsossa keskiviikkona 16.11.

https://www.facebook.com/events/593239514545347/

LOKA16

Filosofian ilta: Tekoäly yhteiskunnassamme tänään ja huomenna

Julkinen

Täällä järjestävässä lehdessä on (kerrankin) hyviä juttuja.

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

Verkkotekstit

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

Ilja Lehtisen ja Ville Lähteen kirjeenvaihto tulevaisuudesta, toivosta ja toivottomuudesta

Artikkelit image

Asko Nivala,

Onko tekoälyä olemassa?

” 2010-luvulla ei ole voinut välttyä tekoälyä koskevalta keskustelulta. Teknologiayrittäjä Elon Muskin mukaan tekoäly on ydinaseita vaaralli- sempi uhka ihmiskunnalle. Samaan aikaan Muskin johtama Tesla kehit- tää automaattiohjauksella varustettuja autoja, jotka pysyvät ainakin suurimman osan ajasta kaistaviivojen välissä. Muskin suhtautuminen tekoälyyn vaikuttaa ristiriitaiselta, ellei oteta huomioon, että hän ken- ties tarkoittaa vaarallisella tekoälyllä vahvaa tekoälyä, kun taas Teslan koneoppimiseen perustuva autopilotti edustaa heikkoa tekoälyä. Myös Onnibussin,Uberin ja Foodoran kaltaiset disruptiiviset yritykset hyödyn- tävät hinnoittelussaan ja liiketoimintamallissaan koneoppimista ja da- taa kerääviä kännykkäsovelluksia. Tekoälystä on tullut bisnesmaailman buzzword, jonka mainitsemalla start up -yritysten on mahdollista avata enkelisijoittajien kukkarojen nyörit. Tosiasiassa kukaan ei ole vieläkään kehittänyt keinotekoista toimijaa, jolla olisi ihmismieleen verrattava tietoisuus. Koneet pystyvät toki tunnistamaan kasvoja ja säveltämään virheettömiä Bachin koraaleja, mutta nämä koneoppimisen sovelluk- set perustuvat tilastollisten mallien kouluttamiseen tarpeeksi laajalla aineistolla. Lue lisää…

Arto Laitinen,

Voiko kone ajatella? – Tieteellinen maailmankuva ja arkifenomenologia

” Voiko kone ajatella? Voivatko koneet olla itsetietoisia tai autonomi- sia? Voivatko ne olla ihmisten kanssa vastavuoroisissa tunnustussuh- teissa? Nämä näennäisen empiiriset kysymykset sekä pakottavat sel- ventämään kysymyksissä esiintyviä käsitteitä että paljastavat näkö- kulmaeroja tieteellisen ja arkifenomenologisen maailmankuvan välillä. Wilfrid Sellarsin mukaan filosofian tehtävä on pyrkiä pelastamaan kaikki pelastamisen arvoinen molempien lähestymistapojen paljasta- mista maailmoista – tai pikemminkin yhden ja saman maailman aspekteista. Lue Lisää…

… Vastaus kysymykseen ”voiko kone ajatella relevantisti samassa mie- lessä kuin ihminen?” kuuluu siis seuraavasti: ei, jos tarkoitetaan inhi- milliseen maailmassa olemiseen kuuluvaa ajattelua kaikessa rikkau- dessaan,kuten elämismaailmaan kiinnittyvä arkifenomenologia tekee; ja kyllä, jos asiaa tarkastellaan rajatummin määriteltyjen kognitiivisten prosessien näkökulmasta, kuten erilaiset tieteelliset lähestymistavat, esimerkiksi kyberneettinen kognitiotiede, tekevät. 26 ”

Tuossa se vastaus tulikin, mutta on myös tärkeää, miten siihen on päästy…

” Anna-Mari Rusanen, Pikseleitä, kohinaa ja haurautta
Lasse Hänninen, Britannian velkavaltion synty ja David Humen velkakritiikki
Ville Suuronen, ”Euroopan” ja ”lännen” kriisi Carl Schmittin ja Hannah Arendtin poliittisessa ajattelussa

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Jaakko Belt, Pääkirjoitus

Niin vai näin

6 Hemmo Laiho, Vielä Kantin ”käsitteestä”

n & n -haastattelu

8 Kaisa Kortekallio, ”Kognitio ei kuulu vain ihmisille” – Haastattelussa N. Katherine Hayles

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

15 Samuel Butler, Darwin koneiden joukossa

Tekoäly

19 Asko Nivala, Onko tekoälyä olemassa? image
27 Arto Laitinen, Voiko kone ajatella? – Tieteellinen maailmankuva ja arkifenomenologia image
37 Jaana Parviainen, Piilaakson singulariteettiaktivismia
41 Ville Lähde, Tekoäly scifielokuvissa
47 Anna-Mari Rusanen, Pikseleitä, kohinaa ja haurautta image
54 Minna Ruckenstein, Pisteytyksen poliittisuus

Kolumni

60 Aino Korrensalo, Ristikkotehtävä lapsille

Artikkeli

65 Lasse Hänninen, Britannian velkavaltion synty ja David Humen velkakritiikki image

Euroopan rajoilla

79 Tapani Kilpeläinen, Kansalaisuus ilman valtiota – Haastattelussa Donatella Di Cesare
83 Susanna Lindberg, Eurooppa: koditon alue vai utooppinen paikka?

Katsausartikkeli

91 Ville Suuronen, ”Euroopan” ja ”lännen” kriisi Carl Schmittin ja Hannah Arendtin poliittisessa ajattelussa image

Rotumurhapierupeilisolu-Bilderberg-haistapaskantiede-YLE: Nikolai Vavilov oli ”ilmastonmuutos”, Trofim Lysenko ”denialismi”…

Näin sanoo ”tunnettu tekijä”, Ilta-Sanomien Arja Paananen lehden TV-liitteessä.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/10/09/historia-leipaa-kansalle-tutkija-valekeksija-ja-stalin

TV1 maanantaina 14.10. 2019 klo 19.00 – 19.55, uusinta lauantaina 19. 10. klo 8.05, Areenassa

Arja: ” Neuvostoliiton vallanpitäjillä oli polttava ongelma. Miten saada kansa ruokittua? Kansan, jota riivasi toistuvasti nälänhätä. Väestön ruokkimista ei ollut koskaan ratkaistu kunnolla.

Nikolai Vavilov oli merkittävä kasvitieteilijä, agronomi ja geneetikko, jonka elämää ja uraa ohjaksi intohimo: maailman ruokkiminen. Tarkemmin sanottuna Neuvostoliiton kansan ruokkiminen.

Suuria lupauksia ja valekeksintöjä jakanut Trofim Lysenko oli biologi ja agronomi. Huomiota herättänyt mies väitti muun muassa kehittäneen- sä menetelmän, jonka avulla voitiin lisätä vehnän tuotantoa. Lysenkon tieteelliset läpimurrot yleensä epäonnistuivat.

Vavilovilta ja Lysenkolta odotettiin ihmeitä

Kumpikin miehistä yritti ratkaista Neuvostoliittoa vaivanneen ravinto-ongelman, mutta vain toinen onnistui.

Nikolai Vavilov joutui 1930-luvun lopulla Stalinin ja kommunistipuo- lueen epäsuosioon. Vastustajaksi noussut Trofim Lysenko onnistui saamaan omille, näennäistieteellisille opeilleen Stalinin jakamattoman hyväksynnän. ”

RK: Ei onnistunut. Stalin tiesi oikein hyvin, että Lysenkon teoriavihamielinen tieteenfilosofia on pielessä.

Molemmilla herroilla (…ei ”tovereilla”, sillä kumpikaan ei ollut koskaan edes hakenut NKP:n jäsenyyttä; aatteellinen liekanaru oli visioita esittävälle ei-jäselle pitempi) oli näytön paikka.

Vavilov olisi ilmeisesti erittäin mielellään tutkinut ihmisen genetiikkaa (sanalla tarkoitettiin tuolloin eri asiaa, erityisesti geenipankkeja), mutta se ei käynyt päinsä, vaan hänet siirrettiin vastoin tahtoaan Maatalous- akatemiaan tutkimaan, geeniteoriansa pohjalta, kuinkas muuten, vilja- kasvien jalostusta. Hän tarttui kuitenkin tehtävään ja onnistui siinä oi- kein hyvin – taitaa olla ainoa tuollainen tapaus tieteen historiassa siinä suhteessa tuollaiselta pohjalta. Hänellähän oli mahdollisuus osoittaa kannattamansa teoria oikeaksi. Hänen nuorempi veljensä fyysikko, kvanttioptiikan tutkija ja valokaapeliteknologian isä ja yksi ydinvoimateknologiankin isistä Sergei Vavilov, oli korkeassa asemassa Tiedeakatemiassa ja valittiin sen puheenjohtajaksi v. 1945.

Agronomi, kokeellinen kasvinjalostaja Lysenko taas tuli tehtäväänsä poikkeuksellisella tavalla ”alhaalta” Maatalosakatemian sisältä: hänet valittiin 1936 ALEMPIEN TUTKIJOIDEN KIINTÖSTÄ sen puheenojoh- tajaksi, mikä asema oikeutti akateemikon arvoon ja Tiedeakatemian toimintaan osallistumiseen, vaikka hän ei ollut tohtori eikä professori. Maatalousakatemia ei nimittäin ollut varsinaisesti tieteellinen laitos, vaan sen tehtävä oli nimenomaan konkreettisesti kehittää maatalousteknologiaa.

Herroilla oli selitettävänä ja ratkaistavana akteemikko Ivan Mitshuri- nin mielestään toteama ilmiö, että kasviensiirtäminen sukupolvi su- kupolvelta pohjoisemmaksi paransi tehokkaamin sopeutumista kuin risteyttäminen pohjoisten villilajikkeiden kanssa – joka usenkin vain huononsi laatua. Michurin tutki erityiesti hedelmiä. Lysenkon mukaan ”mendelismi-morganismi”  erillistä, riippumattomista ja muuttumat- tomista geeneistä oli perätön, vavilovin mukaan taas vakiintuneet lajikkeet ovat jo valmiiksi valikoituja risteytymiä paikallisten villila- jikkeidenkin kanssa, eikä uusi riteyttäminen vie jalostusta tehokkaasti eteenpäin. Pitää löytää viljeltyjä ja villejä lajikkeita (kaukaa), joiden geenit ovat uusia ja tuovat uusia ominaisuuksia.

Vavilov ei ollut kaikessa oikeassa – eikä Lysenko myöskään ollut kai- kessa väärässä. Varsinainen tiedemies Lysenko ei kuitenkaan ollut, eikä hänestä myöskään sellaista tullut. Hän oli tieteelisen metodin vastaisen teoriavihamielisen LATTEAN EMPIRISMIN edustaja, sen suoranainen ”kunkku”.

Arja: ” Kahden miehen yhteentörmäyksestä sai alkunsa Neuvostoliiton historian dramaattisin epäonnistuminen – kommunistivallan kyvyttömyys pitää kansa kiinni leivänsyrjässä. ”

 

RK: Mitähän se Arja nyt tarkoittaa… Poikien riita alkoi vuodesta 1936 eli Lysenkon noususta Mattalousakatemian johtoon. Arja taitaa olla sekoittanut aikasempiin ”leivänsyrjäongelmiin”…

” Tiede politiikan palveluksessa

Ranskalainen dokumentti Leipää kansalle (12) kertoo kahden hyvin erilaisen miehen kohtalon 1920-luvun Neuvostoliitossa. ”

RK: MITÄ W… ???!!! ARJA ON KOKONAAN VUOSIKYMMENELLÄKIN!!!!

ONKOHAN SE KOKO DOKU-MÄNTTIKIN!!!???

Arja: ” Historiadokumentti on koottu aikaisemmin julkaisemattomasta materiaalista. Ohjelma kuvaa vuosikymmenten takaisia dramaattisia tapahtumia ja muistuttaa kohtalokkaista seurauksista, kun tiede valjastetaan politiikan palvelukseen.

The Scientist, the Imposter and Stalin. Ohjaus: Gulya Mirzoeva. Tuotanto: Point Du Jour International, Ranska, 2017. Lukijana on Jaana Pesonen. ”

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/trofim-lysenko-ei-edustanut-noudattanut-eika-muuttanut-neuvostoliiton-tieteen-ideologiaa-1998

” torstai, 29. syyskuu 2011

Trofim Lysenko ei edustanut, noudattanut eikä muuttanut Neuvostoliiton tieteen ideologiaa (1998)

 

Ober Ost – Hindenburgin ja Ludendorffin ”yksityinen natsivaltio” 1915 – 1918

Saksa sai I maailmansodan alussa 1914 haltuunsa eteläisestä Baltiasta kulttuurisesti vieraan,monikansallisen alueen,johon historiallisesti liittyi oikein pahoja muistoja saksalaisille 500 vuoden takaa. Akselivaltojen tarkoitus oli ilmeisimmin liittää Puola Itävaltaan. Sitä valmisteli erityi- nen Itävallan Puolalaisarmeija, komentajanaan Lenin perheen tuttu, puolankieliseksi liettualaiseksi tunnustaustuva menshevikkikenraali Jozsef Pilsudski. Nimi tulee Pilsudain kapungista, joka tarkoittaa liettuaksi ”Sotaoikeutta”. Myöhemmin Venäjän sisällisodassa Pilsu johti sen kolmanneksi voimakkainta osapuolta puolalaisia intervetionisteja, 700000 miehen armeijaa (suurempaa kuin Puolalla oli esimerkiksi Varsovan liiton aikana). Pilsun liittolainen oli Ukrainan Keskusradan niin ikään menshevistinen sotilasdiktaattori Simon Petljura.  Liettualaisille Pilsu oli päävihollinen, ja siihen asennoitumiseen vaikutti heidän kokemuksensa Ober Ostin ”Uudesta Euroopasta”…

Sen sijaan eteläisestä Baltiasta muodostettiin ”erikoisvaltio” Ober Ost, jota ei liitetty Saksaan ainakaan ilman perustavia muutostoimia (joihin olisi saattanut hyvinkin kuulua vanhan väestön hävittämien, sellaisia hallintoimia kuten väestön aitaaminen ).  Ober Ostin tarkoitus oli tuottaa Saksalle maataloustuotteita kuten ruokaa ja puuta.

Ober Ost oli eversti Erich Ludendorffin luomus vuodelta 1915. Hän oli kuulunut pitkään yleisesikuntaan, jossa oli suunnitellut länsi-Euroopan kaupunkien valtauksia,jollaisen sitten erittäin menestyksellisesti  to- teuttikin Belgian Liégessä. Hänet siirrettiin itärintamalle, jossa takkusi, ja jossa haudottiin kostoa 500 vuoden takaisista kalaveloista. Hän esitti erityisen vasallivaltion muodostamista, jossa saksalaisen feo- daalisenkin laillisuuden mutkat vedettäisiin suoraksi. Hänen sotilasar- vonsa ja ”aatelisarvonsa” (jota ei ollut, vaikka sekä äiti että vaimo olivat korkeista junkkeripiireistä) eivät piisanneet valtiopäämiehelle.

Homma hoitui kuitenkin helposti kutsumalla siihen hommaan vaati- mukset täyttävä entinen esimies sotamarsalkka Paul von Hindenburg, joka oli v.1911 jäänyt eläkkeelle pääesikunnan päällikön tehtävästä. Hin- denburg palasi myös yleisesikunnan johtoon,ja kenraali Erich von Fal- kenhayn lähetettiin johtamaan Turkin armeijan esikuntaa.Siellä hän jou- tui napit vastakkain Gallipolin voittajan kenraali Mustafa Kemal Ata- türkin kanssa, joka tilanne päättyi siltä erää jälkimmäisen tappioon ja eroon, vaikka tämä oli kruununprinssi Vehideddininkin kaveri, minkä jälkeen nämä kaverukset lähtivät ”tarkastamaan sotatilannetta” Sak- san länsirintamalla – ja päätyivät esittämään keisari Wilhemille, että ”Saksa tulee häviämään ja sodan ja olisi pyrittävä pikaiseen rauhaan”.

WIlhelm teki Saksan tärkeimmät strategiset päätökset. Näihin kuului mm. rajoittamattoman sukellusvenesodan aloittaminen erityisesti ym- pärysvaltoja materiaalisesti tukevaa USA:ta vastaan (josta on syytetty Ludendorffia, mutta se sopii huonosti hänen tyyliinsä ja koskee aselajia, jonka johtamiseen hänellä ei ollut mitään annettavaa), joka johti USA:n liittymiseen sotaan.Helminkuun vallankumouksen jälkeen Saksa katsoi selkeästi päävihollisekseen Aleksandr Kerenskin ryhmittymän. Tämä linja jatkui vielä bolshevikkivallankumouksen jälkeenkin, jonka Saksa uskoi kokevan tappion. Brest-Litovskin rauha oli Saksan puolelta kes- keisesti Ludendorffin valmistelema. Wilhelm päätti  Saksan osallistu- misesta Suomen sisällissotaan Ober Ostin mies Rüdiger von der Golt- zin  johdolla. Ludendorff ei harrastanut etukäteisinfosotaa sotatoimien pohjaksi, koska sellaisesta taitava vastustaja olisi vain haistanut, missä päin jotakin kieroa on tekeillä,mutta jälkikäteen vääristely ja väärien ta-hojen syyllistäminen oli vapaa: hän oli yksi ja varmaan tärkein ”selkään- puukotusteorian” isistä muka Saksan tappion selitykseksi I maailman- sodassa, vaikka oli itsekin esittänyt rauhantekoa USA:n liityttyä sotaan jo yli vuotta aikaisemmin kuin väittämänsä ”salapuukkoväki”!

 

 

Ober Ost (saksaksi virallisesti Oberbefehlshaber der gesamten Deut- schen Streitkräfte im Osten) oli saksalaisten Baltiaan perustama miehityshallinto ensimmäisen maailmansodan aikana. Se perustettiin 1914 ja sen ensimmäinen johtaja oli Paul von Hindenburg. Erich von Falkenhaynin eron jälkeen johtajaksi tuli Baijerin prinssi Leopold.

Keisarillisen Saksan vuoden 1918 kevään itärintaman offensiivi laajensi saksalaisten Neuvosto-Venäjältä vallattuja maa-alueita muualle Liivin- maan kuvernementtiin ja Vironmaan kuvernementtiin sekä Ukrainassa sijaitseviin läntisiin ja keskisiin kuvernementteihin.

Alue oli jaettu kolmeen piiriin, jotka olivat Kuurinmaan piiri, Liettuan piiri ja Bialystokin-Hrodnan piiri. Kuurinmaan piiri liitettiin lopulta pää- asiassa Latvian tasavaltaan. Liettuan piiri siirtyi vuonna 1918 Liettuan kuningaskunnalle ja lopulta Liettuan tasavallalle saman vuoden aikana. Liettuan piiri kuului aluksi osittain myös Keski-Liettuan tasavaltaan vuonna 1920, ja se liitettiin Puolan tasavallan Vilnan voivodikunnaksi vuosiksi 1923–1939. Bialystokin-Hrodnan piiri sijaitsi Venäjän keisarikuntaan kuuluneessa Hrodnan kuvernementissa.

 

YLEn dokumentti aiheesta tuo uutta tietoa: lähes kaikki natsi-Saksalle ominainen esiintyi jo Ober Ostissa

.

https://areena.yle.fi/1-4287683

.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/10/04/historia-unohdettu-ober-ost-saksalaisten-sotilaallinen-koevaltio

Historia: Unohdettu Ober Ost – saksalaisten sotilaallinen koevaltio

 

Saksalaisia sotilaita vuonna 1915 Kaunasin kaupungissa Liettuassa.
Kuva: Vrublevski / GLOBAL SCREEN GMBH

TV1 maanantaina 7.10.2019 klo 19.00 – 19.55, uusinta lauantaina 12.10. klo 8.05, Areenassa

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset länsirintaman taistelut tunnetaan historiassa hyvin. Sen sijaan tapahtumat itärintamalla ovat osin unohtuneet.

Yksi unohdetuista on Ober Ost.

Ober Ost oli ensimmäisen maailmansodan aikana saksalaisten eteläi- seen Baltiaan perustama miehityshallinto. Sotilasvaltion perustivat Paul von Hindenburg ja Erich Ludendorff vuonna 1914. Ober Ost käsitti nykyisen Liettuan alueen, osia Latviasta ja Valko-Venäjästä.

Operaatiossa luotiin merkillinen, sotilaallinen koevaltio, saksalainen siirtomaa Itä-Eurooppaan. Tiukasti sotilaallisessa komennossa olleen alueen väestön riisto ja pakkotyö olivat arkipäivää.

Obert Ost oli linkki ensimmäisen maailmansodan Saksan ja toisen maailmansodan Saksan välillä. Ober Ostin ajalla oli merkittävä vaikutus myöhempiin kansallissosialistisen Saksan valloituksiin idässä.

Saksalainen dokumentti Historia: Unohdettu Obert Ost kertoo unoh- detun, vuoteen 1918 asti toimineen sotilaallisen koevaltion tarinan.

Ober Ost – die vergessene Kolonie. Ober Ost – The Forgotten Colony in the Heart of Europe. Ohjaus: Jonas Niewianda ja André Schäfer. Käsikirjoitus: Hartmut Kasper. Tuotanto: Florian Film/ZDF/Arte, Saksa, 2017. Lukijana on Jukka Pitkänen.

Professori MOT:lle: Bilderberg oli luomassa euroa

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001808018.

Julkaistu:

’Ylen tämänpäiväinen MOT-dokumentti käsittelee vuosittain suljettujen ovien takana kokoontuvaa Bilderberg-ryhmää. Ryhmää tutkineen professorin mukaan Bilderbergillä on ollut roolinsa euron synnyssä.

Maanantaina esitettävä Ylen MOT-dokumentti ”Maailmanherrojen salaseura” matkaa Lontoon lähelle Watfordiin, missä pidettiin kesäkuussa vuotuinen Bilderberg-ryhmän kokous.

Dokumentti ei paljasta kesän kokoontumisen saloja, vaan käsittelee aihetta lähinnä haastateltavien silmin.

Bilderberg-ryhmän kokoontumisia arvostellaan lähinnä niiden suljetun luonteen vuoksi. Salaseuran maine herättää epäilyjä kokouksissa keskusteltavista aiheista.

Bilderberg-ryhmää tutkinut apulaisprofessori Ian Richardson Tukholman yliopistosta pitää ryhmä merkittävän tekijänä Euroopan yhdentymisessä ja yhteisvaluutta euron synnyssä.

– Jos katsomme vuosikymmeniä taaksepäin sekä myöhemmin Euroopan unioniin ja rahaliittoon, Bilderberg on ollut kehityksessä vahvasti mukana, Richardson sanoo MOT:lle.

Myös pitkään Bilderbergin ohjausryhmässä mukana ollut Étienne Davignon on todennut muutama vuosi sitten, että Bilderberg toimi euron kätilönä.

Lontoon yliopiston professorin Gavin MacFadyenin mielestä on selvää, että Bilderberg-kokoukset ovat merkittäviä tapauksia, ja koskevat epäsuorasti kaikkia.

MacFadyenin mukaan kokouksissa olevat ihmiset tietävät enemmän hallituksistamme ja yhteiskunnistamme, vaikka demokratiassa vallan pitäisi olla kansalla ja päätöksenteon avointa.

– Bilderberg-ryhmän jäsenet ovat kiinnostuneita vain kahdesta asiasta: vallasta ja rahasta. He pitävät yhdessä huolen siitä, että valta ja raha myös pysyy heidän käsissään.

Suomalaisista ahkerin Bilderberg-ryhmän jäsen on Shellin hallituksen puheenjohtaja, entinen Nokian pääjohtaja Jorma Ollila. Ollila on osallistunut 18 kokoukseen ja kuuluu Bilderberg-ohjausryhmään.

Suomen hallituksen ministerit ovat olleet myös vakiovieraita kokouksissa. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen osallistui Bilderberg-ryhmän kokoukseen tänä ja viime vuonna.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001755538.html

Yle: Urpilaisen Bilderberg-matka menee veronmaksajien piikkiin

Julkaistu: , Päivitetty:

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) matkan Bilderberg-kokoukseen maksaa ministeriö. Vielä vuosi sitten Urpilainen oli sitä mieltä, että kokouksiin osallistutaan yksityishenkilönä, Ylen uutiset kertoo.

Valtiovarainministeriön ja pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan Bilderberg-matkojen matkat maksaa ministeriö. Katainen perustelee tätä sillä, että kutsu lähetetään ministerille, ei yksityishenkilölle.

– Sinne kutsutaan ministerin asemassa, Katainen sanoi Ylen uutisille.

Vielä vuosi sitten Jutta Urpilainen korosti Bilderberg-kokousten epävirallista luonnetta.

– Bilderberg-ryhmän kokouksiin osallistutaan yksityishenkilönä. Valtiovarainministeriö ei voi lähteä rajoittamaan yksityishenkilön osallistumista Bilderberg-ryhmän tai minkään muun vastaavan ryhmän kokouksiin, Urpilainen kirjoitti vastauksessaan Veli-Matti Saarakkalan kirjalliseen kysymykseen.

He osallistuvat Suomesta Bilderberg-kokoukseen

Julkaistu: , Päivitetty:

Euroopan ja Yhdysvaltain eliitti aloitti torstaina kokouksensa suljettujen ovien takana Virginiassa, Yhdysvalloissa. Suomesta mukana on arvovaltainen seurue, johon kuuluu muun muassa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Valtiovarainministerin lisäksi kokoukseen osallistuvat  Nokian hallituksen nykyinen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja entinen puheenjohtaja Jorma Ollila sekä Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen.

Kokouksen osallistujalistalla on yhteensä noin 145 nimeä. Neljä suomalaista on siten tuntuva määrä, kun ottaa huomioon Suomen merkityksen maailmantaloudessa ja -politiikassa.

Muista osallistujista karkeasti yksi kolmasosa on politiikan nimiä ja kaksi kolmasosaa yritysmaailman edustajia. Mukana ovat tänä vuonna muun muassa Goldman Sachsin, Deutsche Bankin, Barclaysin Googlen ja Microsoftin edustajat.

Bilderberg-kokouksia on järjestetty vuodesta 1954, ja nyt Chantillyssä, Virginian osavaltiossa järjestettävä kokous on järjestyksessä kuudeskymmenes. Kokous on tällä kertaa nelipäiväinen.

Kokouksessa keskustellaan muun muassa Euroopan taloustilanteesta ja poliittisen ilmapiirin kehittymisestä. Lisäksi asialistalla ovat transatlanttiset suhteet, tietoturva, energiapolitiikka, demokratian tulevaisuus, Venäjä, Kiina ja Lähi-Itä.

Keskustelut käydään suljettujen ovien takana, mikä Bilderberg-ryhmän mukaan mahdollistaa puhumisen avoimesti ja suoraan. Mukana on kuitenkin ainakin Financial Timesin ja Economistin työntekijöitä.

https://www.pirkanblogit.fi/2019/risto-koivula/bilderbergin-puoskaritiedejournalismiterrorismin-ex-maailmanjohtaja-apumatti-apunen-tampereen-yliopiston-tyoelamanprofessoriksi/

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/10/nain-roistovaltiossa-rotumurhapeilineuroonitieteen-tuuttaaja-opetushallituksen-paajohtajaksi

sunnuntai, 2. lokakuu 2016

Näin roistovaltiossa: ”rotumurhapeilineuroonitieteen” tuuttaaja Opetushallituksen pääjohtajaksi

Ohjelmajohtaja Olii-Pekka ”UMTS” Heinonen ja pääjohtaja Mikael ”Synnynnäinen Riistäjäpersoonallisuus” Jungner tekivät Suomen valtion YLEstä täysin yksisilmäisen ääliömäisen puoskaritieteen tuutin, josta tavuakaan oikeata ihmistiedettä ei ole sen koommin kuulunut.

 

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/10/nokia-ja-holynpolytiede-1

Nokia ja hölynpölytiede

 Suomen kansa ja iltikset humahti Elop-salaliittoteoriaan

Risto Koivula , 10.9.2013 21:52:36, 373199

Lainaus: viereinen pöytä, 10.09.2013 20:13:00, 373198

 

No kyllä palavalauttapuheet romahduttivat puhelinmyynnin.Kulutustavaroissa hyväksi havaitut tuotteet pysyvät pitkään uskollisten asiakkaiden suosiossa, vaikka parempia tuotteita on markkinoilla. Nämä rahat jäi sabotaasin jälkeen nokialta saamatta. On kerrottu, että uuden tuotteen saaminen markkinoille vaatii miljardeja dollareita, joten vaihtoehto ei voinut olla kaikkien nokian voimavarojen sitominen uusiin tuotteisiin.

Mitäs tämä sitten teki asiakasvaltioden isoista kaupoista päätettäessä:

keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/347498?page=1#347498

” 11.11.2011: … tutkija, professori Riitta Hari Aalto yliopistosta sai eilen Nokia Foundation Awardin tutkimuksistaan aivojen alalla. Kyllä ne peilisolutkin mainittiin tilaisuudessa. ”

http://nokiafoundation.com/archives/nokia-foundation-recognition-award/2011-2/

 

Bilderbergin puoskaritiedejournalismiterrorismin ex-maailmanjohtaja ”Apumatti” Apunen Tampereen ”yliopiston” ”työelämänprofessoriksi”…

Europölhövaskisti”parlamentti” jankutti taas sepittämiään ”100:a miljoonaa kommunismin tappouhria”…

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_FI.html

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. syyskuuta 2019 Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle (2019/2819(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon yleismaailmalliset ihmisoikeusperiaatteet ja perusperiaatteet, joita Euroopan unioni noudattaa yhteisiin arvoihin perustuvana yhteisönä,

–  ottaa huomioon komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin ja komissaari Věra Jourován 22. elokuuta 2019 anta- man lausuman kaikkien totalitaaristen ja autoritaaristen järjestelmien uhrien Euroopan laajuisena muistopäivänä,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen,

–  ottaa huomioon 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman toisen maailmansodan päättymisen (8. toukokuuta 1945) 60. vuosipäivästä Euroopassa (1),

–  ottaa huomioon 26. tammikuuta 2006 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1481 tarpeesta totalitaaristen kommunistihallintojen rikosten kansainväliseen tuomitsemiseen,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepää- töksen 2008/913/YOS rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin(2),

–  ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2008 annetun Prahan julistuksen eurooppalaisesta omastatunnosta ja kommunismista,

–  ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 esittämänsä kannanoton elokuun 23. päivän julistamiseen stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi (3),

–  ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista(4),

–  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2010 annetun komission kertomuk- sen totalitaaristen hallintojen tekemien rikosten muiston säilyttämisestä Euroopassa (COM(2010)0783),

–  ottaa huomioon 9. ja 10. kesäkuuta 2011 annetut neuvoston päätel- mät Euroopan totalitaaristen järjestelmien tekemien rikosten muistamisesta,

–  ottaa huomioon 23. elokuuta 2011 totalitaaristen järjestelmien uhrien eurooppalaisen muistopäivän johdosta annetun Varsovan julistuksen,

–  ottaa huomioon EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 23. elokuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman kommunismin uhrien muistoksi,

–  ottaa huomioon 13. tammikuuta 1983 antamansa historiallisen pää- töslauselman Viron, Latvian ja Liettuan tilanteesta vastauksena 45 Baltian maiden kansalaisen esittämään vetoomukseen,

–  ottaa huomioon eri kansallisten parlamenttien antamat päätöslau- selmat ja julistukset totalitaaristen kommunistihallintojen rikoksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon,että tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta toisen maailmansodan syttymisestä ja että tämä sota aiheutti ennenkoke- mattoman määrän inhimillistä kärsimystä sekä johti eurooppalaisten valtioiden vuosikymmeniä kestäneeseen miehitykseen;

B. ottaa huomioon, että kommunistinen Neuvostoliitto ja natsi-Saksa allekirjoittivat 80 vuotta sitten 23.elokuuta 1939 Molotov-Ribbentrop-sopimuksena tunnetun hyökkäämättömyyssopimuksen ja sen salaisen lisäpöytäkirjan, jossa ne jakoivat Euroopan ja itsenäisten valtioiden alueet näiden kahden totalitaarisen hallinnon kesken ja ryhmittelivät ne etupiireihin, mikä pohjusti toisen maailmansodan syttymistä;

RJK: Molo-Ribbe EI OLLUT MIKÄÄN ”SOTILASLIITTO”, vaan kahden vastakkaisen sotilasliiton normaalitila solloin kun ne eivät sodi!

Pääsääntöisesti kaikki naapureilla oli tuolloin keskinäiset hyökkäämät-tömyyssopimukset. Suomen ja NL:nkin välillä sen ajan perua, kun NL ei vielä kuulunut Kansainliittoon.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/03/molotov-ribbentrop-sopimus-ei-ollut-sotaliitto-vaan-kahden-vastakkaisen-sotilasliiton-normaali-olotila-silloin-kun-ne-eivat-sodi

”Sopimuksessa” (joka oli lisäksi molemminpuolista huijausta) EI SOVITTU YHTEISTOIMINNASTA, vaan siinä sovittiin, mitä kumpikaan osapuoli EI TEE MISSÄÄN TILANTEESSA TOISEN ”ETUPIIRILLÄ”.

Totta helvetissä oli ”sovittu” myös ETUPIIRIRAJA.

” C. ottaa huomioon, että Molotov-Ribbentrop-sopimuksen ja sen jäl- keen 28. syyskuuta 1939 tehdyn natsi-Saksan ja Neuvostoliiton raja- ja ystävyyssopimuksen välittömänä seurauksena ensin Hitler ja kahden viikon kuluttua siitä Stalin hyökkäsivät Puolaan,joka menetti itsenäisyy- tensä ja jonka kansa joutui kokemaan ennennäkemättömän tragedian, ja kommunistinen Neuvostoliitto aloitti 30. marraskuuta 1939 hyök- käyssodan Suomea vastaan sekä kesäkuussa 1940 miehitti ja liitti alueeseensa Romanian osia, joita ei koskaan palautettu, ja liitti Liettuan, Latvian ja Viron itsenäiset tasavallat omaan alueeseensa;

D. ottaa huomioon, että natsihallinnon kukistumisen jälkeen ja toisen maailmansodan päätyttyä osa Euroopan maista pystyi aloittamaan jälleenrakennuksen ja sovinnonteon, kun taas osa jäi puoleksi vuosisa- daksi diktatuurin alle – jotkin Neuvostoliiton suoran miehitysvallan tai vaikutuksen alaisuuteen – ja niiltä riistettiin vapaus, itsemääräämisoi- keus, arvokkuus, ihmisoikeudet sekä sosiaalinen ja taloudellinen kehitys;

E.ottaa huomioon,että vaikka natsihallinnon rikokset arvioitiin ja niistä langetettiin rangaistuksia Nürnbergin oikeudenkäynneissä,on edelleen kiireellisesti tarpeen lisätä tietoisuutta stalinismin ja muiden diktatuu- rien rikoksista ja arvioida ja tutkia niitä sekä moraaliselta että oikeudelliselta kannalta; ”

RJK:  PARLAMENTAARISESTI HALLITUT  maat (sikäli kuin tämä on EU:lle ”diktaruurin vastakohta” (mitä se ainakaan määritelmällisesti EI OLE!) EIVÄT SUINKAAN OLLEET ”VAPAITA SOTARIKOKSISTA” – KAIK- KEA MUUTA: Hiroshiman atomipommit, Dresdenin turhat pommituk- set jne. Vietnamin sodasta ja geenimyrkkypommituksista puhumattakaan!!!!

On syytä puhua sordiino päällä ihmikunnan palastajista, kun historian pahimman kansanmurhaajan Hirohiton 30 miljoonaa siviiliuhria on ”käsittelemättä” ja lykätty juoksupoikien piikkiin.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/05/pahimmat-kansanmurhaajat

” F. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa kommunistinen ja natsi-ideologia on kielletty lailla;

G. katsoo, että Euroopan yhdentyminen on alusta alkaen toiminut vas- tauksena kahden maailmansodan ja holokaustiin johtaneen natsien hir-muvallan aiheuttamaan kärsimykseen sekä totalitaaristen ja epädemo-kraattisten kommunistihallintojen leviämiseen Keski- ja Itä-Euroopas- sa, ja lisäksi se on ollut tapa yhteistyön ja yhdentymisen avulla päästä eroon syvistä jakolinjoista ja vihamielisyydestä sekä lopettaa sodat ja turvata demokratia Euroopassa; toteaa, että Neuvostoliiton miehityksestä ja kommunistisista diktatuureista kärsineille Euroopan maille EU:n laajentuminen vuodesta 2004 lähtien on merkinnyt paluuta osaksi eurooppalaista perhettä, johon ne kuuluvat;

H. katsoo, että Euroopan traagisen menneisyyden muistot on säilytet- tävä, jotta voitaisiin kunnioittaa uhreja, tuomita syylliset ja luoda pohja totuuteen ja muistamiseen perustuvalle sovinnolle;

I. katsoo, että totalitaaristen hallintojen uhrien muistaminen sekä kom- munisti-, natsi- ja muiden diktatuurien tekemiin rikoksiin liittyvän yhtei- sen eurooppalaisen perinnön tunnustaminen ja tiedostaminen on elin- tärkeää Euroopan ja sen kansojen yhtenäisyyden kannalta sekä sen kannalta, että saadaan vahvistettua Euroopan kykyä torjua nykyajan ulkoisia uhkia;

J. ottaa huomioon, että 30 vuotta sitten 23. elokuuta 1989 Baltian maissa järjestettiin Molotov-Ribbentrop-sopimuksen 50. vuosipäivänä Baltian ketjuksi kutsuttu tapahtuma, jossa totalitaaristen hallintojen uhreja muistettiin ennennäkemättömässä mielenilmauksessa, jossa kaksi miljoonaa liettualaista, latvialaista ja virolaista otti toisiaan kädestä ja muodosti Vilnasta Riian kautta Tallinnaan ulottuvan ihmisketjun;

K. toteaa, että huolimatta siitä, että Neuvostoliiton kansanedustajien kongressi tuomitsi 24. joulukuuta 1989 Molotov-Ribbentrop-sopimuk- sen allekirjoittamisen sekä muut natsi-Saksan kanssa tehdyt sopimuk- set, Venäjän viranomaiset kiistivät vastuun tästä sopimuksesta ja sen seurauksista elokuussa 2019 ja antavat tällä hetkellä ymmärtää, että Puola, Baltian maat ja länsivallat olivat todellisia toisen maailmansodan alkuunpanijoita;

L. katsoo, että totalitaaristen ja autoritaaristen hallintojen uhrien muista- minen sekä stalinisti-, natsi- ja muiden diktatuurien tekemiin rikoksiin liit- tyvän yhteisen eurooppalaisen perinnön tunnustaminen ja tiedostaminen on elintärkeää Euroopan ja sen kansojen yhtenäisyyden kannalta sekä sen kannalta, että saadaan vahvistettua Euroopan kykyä torjua nykyajan ulkoisia uhkia;

M. ottaa huomioon, että avoimesti radikaalit, rasistiset ja muukalaisvi- hamieliset ryhmät ja poliittiset puolueet yllyttävät vihaan ja väkivaltaan yhteiskunnassa esimerkiksi levittämällä verkossa vihapuhetta, joka usein johtaa väkivallan, muukalaisvihamielisyyden ja suvaitsemattomuuden kasvuun;

1. muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; muistuttaa, että nämä arvot ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille;

2. korostaa, että Euroopan historian tuhoisin sota, toinen maailman- sota, oli suoraa seurausta natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välillä 23. elokuuta 1939 tehdystä, Molotov-Ribbentrop-sopimuksena tunnetusta hyökkäämättömyyssopimuksesta ja sen salaisesta lisäpöytäkirjasta, jossa nämä kaksi maailmanvalloitukseen pyrkinyttä totalitaarista hallintoa jakoivat Euroopan kahteen etupiiriin;

3. palauttaa mieliin, että natsi- ja kommunistihallinnot toteuttivat jouk-komurhia, kansanmurhia ja pakkosiirtoja ja että niiden vuoksi 1900-lu- vulla ihmiskunnan historiassa ennennäkemätön määrä ihmisiä menetti henkensä ja vapautensa; palauttaa mieliin myös natsihallinnon toteuttaman hirvittävän joukkotuhorikoksen holokaustin; tuomitsee mitä jyrkimmin natsi- ja kommunistihallintojen sekä muiden totalitaaristen hallintojen tekemät aseelliset hyökkäykset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset;

4. ilmaisee syvän kunnioituksensa näiden totalitaaristen hallintojen jo- kaista uhria kohtaan ja kehottaa EU:n toimielimiä ja toimijoita tekemään kaikkensa, jotta varmistetaan, että totalitarismin hirvittävät rikokset ihmisyyttä vastaan ja järjestelmälle ominaiset vakavat ihmisoikeusloukkaukset muistetaan ja käsitellään tuomioistuimissa, sekä varmistamaan, että tällaiset rikokset eivät enää koskaan toistu; pitää erityisen tärkeänä menneisyyden muistojen säilyttämistä, koska sovintoa ei voi syntyä ilman muistamista, ja vahvistaa vastustavansa yhtenäisesti kaikkia totalitäärisiä hallintoja niiden ideologisesta taustasta riippumatta;

5. kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita arvioimaan selkeästi ja periaat- teellisesti totalitaaristen kommunistihallintojen ja natsihallinnon tekemät rikokset ja aseelliset hyökkäykset;

6. tuomitsee kaikkien totalitaaristen ideologioiden, kuten natsismin ja stalinismin, ilmentämisen ja levittämisen EU:ssa;

7. tuomitsee joissakin EU:n jäsenvaltioissa vallalla olevan historiallisen revisionismin ja natsien kanssa yhteistyötä tehneiden ihmisten ihan- noinnin; on erittäin huolissaan siitä, että EU:ssa hyväksytään enenevässä määrin radikaalit ideologiat ja että rasismi, muukalaisviha ja muut suvaitsemattomuuden muodot ovat tehneet paluun; pitää huolestuttavina tietoja, jotka koskevat poliittisten johtajien, puolueiden ja lainvalvontaelinten yhteyksiä eri poliittisia kantoja edustaviin radikaaleihin, rasistisiin ja muukalaisvastaisiin liikkeisiin eräissä jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita tuomitsemaan mahdollisimman jyrkästi tällaisen toiminnan, koska se sotii EU:n rauhaa, vapautta ja demokratiaa koskevia arvoja vastaan;

8. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita viettämään elokuun 23. päivänä totali-taaristen hallintojen uhrien eurooppalaista muistopäivää sekä EU:n että kansallisella tasolla ja lisäämään nuoremman sukupolven tietoisuutta näistä asioista sisällyttämällä totalitaaristen hallintojen historian ja näistä hallinnoista aiheutuneiden seurausten analysoinnin kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin ja oppikirjoihin EU:ssa; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan Euroopan vaikean menneisyyden dokumentointia esimerkiksi käännättämällä Nürnbergin oikeudenkäyntien pöytäkirjat kaikille EU:n kielille;

9. kehottaa jäsenvaltioita tuomitsemaan ja torjumaan kaikenlaisen holo-kaustin kiistämisen, mukaan lukien natsien ja heidän kanssaan yhteistyötä tehneiden ihmisten tekemien rikosten trivialisoinnin ja vähättelemisen, sekä estämään trivialisoinnin poliittisessa ja mediassa käytävässä keskustelussa;

10. kehottaa luomaan yhteisen muistamisen kulttuurin, jossa tuomi- taan menneiden fasististen, stalinististen ja muiden totalitaaristen ja autoritaaristen hallintojen rikokset, sillä näin voidaan vahvistaa kykyä torjua demokratiaan kohdistuvia nykyajan uhkia etenkin nuoremman sukupolven keskuudessa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään valtavirtakulttuurin kautta valistusta yhteiskuntamme monimuotoisuudesta ja yhteisestä historiastamme, mukaan lukien toisen maailmansodan julmuuksista, kuten holokaustista, ja sen uhreihin useiden vuosien aikana kohdistetusta järjestelmällisestä epäinhimillistämisestä;

11. kehottaa lisäksi nimeämään toukokuun 25. päivän (Auschwitzin sankarin ratsumestari Witold Pileckin teloituksen vuosipäivä) tota- litarisminvastaisen taistelun sankarien kansainväliseksi päiväksi, jolla osoitetaan kunnioitusta ja annetaan tunnustusta kaikille niille, jotka hirmuvaltaa vastaan taistelemalla osoittivat urheutensa ja todellisen rakkautensa ihmiskuntaa kohtaan, ja joka on myös tuleville sukupolville selkeä esimerkki oikeasta asenteesta totalitaarisen orjuuttamisen uhan edessä;

12. kehottaa komissiota antamaan tehokasta tukea jäsenvaltioissa toteutettaville historiallista muistia ja muistiperintöä koskeville hank- keille ja eurooppalaisen muistiperinnön ja omantunnon foorumin (Platform of European Memory and Conscience) toiminnalle sekä osoittamaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta riittävästi rahoitusta totalitarismin uhrien muiston vaalimisen tukemiseksi, kuten esitetään vuosien 2021–2027 perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa koskevassa parlamentin kannassa;

13. toteaa, että Euroopan yhdentyminen rauhan ja sovinnon mallina on ollut Euroopan kansojen oma valinta, jossa he sitoutuvat yhtei- seen tulevaisuuteen, ja että Euroopan unionilla on erityinen vastuu demokratian sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisen edistämisestä ja turvaamisesta sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella;

14.huomauttaa,että Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat EU:hun ja Natoon liittymisen myötä palanneet osaksi eurooppalaista vapaiden ja demo-kraattisten maiden perhettä ja samalla myös menestyneet EU:n avus- tuksella uudistusten ja sosioekonomisen kehityksen saralla; painottaa kuitenkin, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti myös muilla Euroopan valtioilla on oltava mahdollisuus valita tämä vaihtoehto;

15. katsoo, että Venäjä on edelleen kommunistisen totalitarismin suurin uhri ja että se ei pysty kehittymään demokraattiseksi valtioksi niin kauan kuin sen hallitus, poliittinen eliitti ja poliittinen propaganda jatkavat kommunistien rikosten kaunistelua ja Neuvostoliiton totalitaarisen hallinnon ihannointia; kehottaa tästä syystä Venäjän yhteiskuntaa hyväksymään traagisen menneisyytensä;

16. on syvästi huolissaan Venäjän nykyjohdon pyrkimyksistä vää- ristellä historiallisia tosiseikkoja ja kaunistella Neuvostoliiton tota- litaarisen hallinnon toteuttamia rikoksia ja pitää sitä vaarallisena osatekijänä demokraattista Eurooppaa vastaan suunnatussa informaatiosodassa, jolla pyritään synnyttämään jakolinjoja Eurooppaan; kehottaa sen vuoksi komissiota torjumaan päättäväisesti näitä pyrkimyksiä;

17. on huolissaan siitä, että totalitaaristen hallintojen symboleita käytetään edelleen julkisessa toiminnassa ja kaupallisissa tarkoi- tuksissa, ja muistuttaa, että monet Euroopan maat ovat kieltäneet sekä natsi- että kommunistisymbolien käytön;

18. toteaa, että joissain jäsenvaltioissa on edelleen julkisilla paikoilla totalitaarisia hallintoja juhlistavia monumentteja ja muistomerkkejä (puistoja, aukioita, katuja, jne.) ja että tämä mahdollistaa toisen maailmansodan seurauksia koskevien historiallisten tosiseikkojen vääristelyn ja totalitaarisen poliittisen järjestelmän puolesta puhumisen;

19. tuomitsee sen, että ääriainekset ja muukalaisvihamieliset poliit- tiset voimat Euroopassa turvautuvat enenevässä määrin histori-allisten tosiasioiden vääristelyyn ja käyttävät sellaista symboliikkaa ja retoriikkaa, jossa kuuluu totalitaarisen propagandan kaiku muun muassa rasismin, antisemitismin sekä seksuaalisia ja muita vähemmistöjä kohtaan tunnetun vihan muodossa;

20. kehottaa jäsenvaltioita kansallista oikeusjärjestystään ja oikeuden-käyttövaltaansa noudattaen huolehtimaan siitä, että ne noudattavat neuvoston puitepäätöksen säännöksiä ja ryhtyvät siten toimiin vihapu- hetta ja väkivaltaa yleisillä paikoilla ja verkossa levittäviä järjestöjä vastaan, sekä tosiasiallisesti kieltämään uusfasisti- ja uusnatsiryhmät ja kaikki muut säätiöt tai yhdistykset, jotka ylistävät ja ihannoivat natsismia ja fasismia tai mitä tahansa muuta totalitarismin muotoa;

21.  korostaa, että Euroopan traagista menneisyyttä olisi pidettävä moraalisena ja poliittisena innoittajana ratkottaessa nykymaailman haasteita, joihin kuuluvat taistelu oikeudenmukaisemman maailman puolesta, sellaisten avoimien ja suvaitsevaisten yhteiskuntien ja yhteisöjen luominen, joissa hyväksytään etniset, uskonnolliset ja seksuaaliset vähemmistöt, sekä pyrkimys siihen, että eurooppalaiset arvot hyödyttäisivät kaikkia;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neu- vostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän duumalle ja itäisen kumppanuuden maiden parlamenteille.

 

FAKTAA:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/miten-halosen-ja-hautalan-tilastokeskus-sepitti-eu-lle-70-miljoona-tapettua-maon-uhria

Miten Halosen ja Hautalan Suomen Tilastokeskus sepitti (”EU:lle”…) ”70 miljoona tapettua Maon uhria”…

Tämä oli pitänyt arvata:

Outo (raadon)haju Tilastokeskuksessa – toimistot tyhjinä

Julkaistu: 1.3.2010

… Raadonhajuhaitan syy on selvä: laitoksen ”tutkimusten” luonne ja laatu!

” Katsotaanpa vaihteeksi Suomen Tilastokeskuksen (johtajatar Heli Jeskanen-Sundström, halonperk…eikun VAS!) ”tunkkaisuutta”, josta ”Kommunismin mustan kirjan” ”tiedot” ”Maon  tappamista 72 miljoonasta kiinalaisesta suuren harppauksen aikana” ovat peräisin. Tässä on ensinnäkin Kiinan virallinen (ja oikea ja myös monessa fasistisessa miinustutkimuksessa lainattu) väestöpyramidi vuodelta 2000 (suomenkieliset lisäyksen Suomen tilastokeskus):

Tässä on kyse tuosta pienemmästä ylemmästä ”hampaasta”, henkilöistä, jotka v. 2000 olivat 40 – 42-vuotiaista.

… Mutta Jung Chang teki kaksi tai oikeastaan kolme läpinäkyvää trikkiä ”sepittäen kom-munismin uhreja”: hän otti ”puuttuvat syntyneet” absoluuttisten (viereisten) maksimi-syntyvyyksien mukaan (jotka tarkoittivat, että kolme kertaa niin paljon väkeä syntyi kuin kuoli, ja VÄESTÖNLISÄYS (eikä siis syntyvyys, joka sekin olisi ollut korkea) oli 20 promillea niiden aikana.

Tällä Jung Chang noin kaksinkertaisti ”puuttuvien” määrän. Ne voidaan osoittaa syntymättömiksi, mutta se on kolmas juttu). Sen jälkeen hän väitti, että ”näin saadut (yht. 18 mlj. muka ”puuttuvaa”) olivat tapettuja ja nälkään kuolleita”, ja lisäksi hän väitti, että OLI TOINEN MOKOMA KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ, ja tällä keinolla hän sai ”38 miljoonaan Maon uhria”, joista hyvin läpinäkyvästi NELJÄNNES OLI ”OIKEITA SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ” JA LOPUT AIVAN ”TYHJÄÄ ILMAA”

Vaan mitä tapahtuikaan,kun HALOSEN HIROHITOISTIT JA USALAI- NEN SKITSO-RUMMEL saivat nämä ”tiedot”: HE OTTIVAT KAIKKI NUO TAPETTUINA, JA KERTOIVAT TAAS KAHDELLA, ”JOIDEN LISÄKSI TOINEN 38 mlj. OLI KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ”!

www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM

” IMPORTANT NOTE:Among all the democide estimates appearing on this web-site, and in the table on the lower right, some have been revised upward. I have changed that for Mao’s famine, 1958-1962, from zero to 38,000,000. And thus I have had to change the overall democide for the PRC (1928-1987) from 38,702,000 to 76,702,000. Details here. ”Sitten tämä ”65 mlj.” tai ”72mlj.” ajettiin EUROPELLEPARLAMENTIN PÄÄTÖKSIIN JA SIELLÄ SE NYT KÖKÖTTÄÄ ”VIRALLISENA KANTANA”….

(Huom! Europelleparlamentin ”päätökset” EIVÄT OLE LAKIA, kan- sallista eivätkä kansainvälistä, vaan ne ovat paskanjauhamista!!!)

Ja koko hourulallatus mukamas ”perustuu” siis yllä linkissä olevalle Kiinan väestön oikealle ikäjakautumalle v. 2000.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/hannah-arendtin-totilateralismi-on-tieteellisesti-puhdasta-potaskaa

Hannah Arendtin ”TOTILATERALISMI” on tieteellisesti puhdasta potaskaa.

Mahatma Gandhi 150 vuotta

Intian valtion perustaja Mahatma Gandhi (1869 – 1948) oli yksi viime vuosisadan huomattavimmista valtiomiehistä. Hän ehti kuitenkin toi- mia itsenäisen Intian johtajana vain jokusen viikon, kun tuli ”omien”, hindunationalistin murhaamaksi.

Gandhi oli syntyisin läntisestä Gujaratin (osa)valtiosta ja hänen äidin- kielensä oli gudžarati . Myös nykyinen pääministeri Narendra Modi on sieltä, samoin oli Pakistanin perustaja Mohammad Jinnah. Gandhin isä oli ammattiministeri korkeaa kastia.

Gandhin valtteja oli, että myös hänen vastujansa ja kilpailijansa kuten englantilaiset siirtomaaisännät sekä kommunistinen ja islamilainen it-senäisyyliike arvostivat korkealle hänen esimerkkiään, oppiaan  ja toi-mintamallejaan. Kaikki nämä olivat II maailmansodan Liittoutuneen puolen perillisiä. Gandhi perusti ohjelmaansa ja ideologiaansa toteut- tamaan  Indian Congress -puolueen, joka on nyt oppositiossa. Kuten alla näkyy suitsutus kilpailijan perustajalle on suurempaa kuin omille patriarkoille.

Gandhin opin kulmakiviä olivat eteläisen Aasian valtiollinen itsenäisyys ja yhtenäisyys, kaikkien poliittinen tasavertaisuus riippumatta varalli- suudesta, kansallisuudesta,uskonnosta,kastista (jotka kiellettiin, mutta pelkkiä tapoja ei valvottu); väkivallaton kaikkien väestöryhmien joukkoliike ja ”kansalais”tottelemattomuus siirtomaavaltaa vastaan, raskaan teollisuuden soveltumattomuus Intiaan jne.

Vastustajat omaksuivat  ”pointteja” Gandhilta, toisaalta hänen seuraa- jansa hänen kuoltuaan eivät olleet dogmaattisia, vaan esimerkiksi väki- vallattomutta saatettiin tulkita (tarkoitusten tasolla varmaan oikein), että ”siitä oli sovittu englantilaisten kanssa” – eikä se koske aivan muita mahdollisia varsinkin ulkoisia uhkia, että ”raskatakin teollisuutta tarvitaan jonkin verran palvelemaan kevyttä” (mitä se suurin piitein aina tekee) jne.

Gandhin ajattelu mukaan lukien  kuvan lause oli huomattavn kunfutse- laista. Tosin kyeessä saattoi olla hänelle tyypillinen retorinen keino sekoittaa keskenään uskontoja ja pakottaa niitä yhteistoimintaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi (gudžaratiksi મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, IAST: mohandās karamcand gāndhī, 2. lokakuuta 1869 Porbandar, Intia30. tammikuuta 1948 New Delhi, Intia), tavallisesti kutsuttu nimellä Mahatma Gandhi oli Intian itsenäisyysliikkeen johtaja. Hänet tunnetaan väkivallattoman vastarinnan satyagrahan kehittäjänä.

Gandhi kasvoi Intiassa hinduperheessä ja opiskeli lakimieheksi Lon– toossa. Hän aloitti yhteiskunnallisen toimintansa Etelä-Afrikassa, missä hän työskenteli asianajajana 17 vuoden ajan. Hänen kansalaistottele- mattomuuteen perustuvan vastarintansa ansiosta maan intialaisten syrjintä lopetettiin. Gandhi palasi Intiaan 1915 ja ryhtyi kamppailuun In- tian itsenäistymiseksi Brittiläisestä imperiumista. Gandhi käytti tavoit- teidensa ajamiseen väkivallattomia keinoja kuten puheita, kirjoja ja artikkeleita sekä paastoja, lakkoja ja marsseja. Hän joutui toistuvasti brittien vangitsemaksi. Paljolti Gandhin ansiosta Intia itsenäistyi vuonna 1947. Koska Pakistan samalla irtautui Intiasta, Gandhi joutui hinduradikaalin salamurhaamaksi jo seuraavana vuonna.

Gandhin elämä ja opetukset ovat innoittaneet monia kansalaisaktivis- teja. Intiassa Gandhia kutsutaan yleisesti ”kansakunnan isäksi”, ja hänen syntymäpäivänsä on kansallinen juhlapäivä.

https://gandhi.gov.in/

Narendra Modi

@narendramodi

Bapu unites the world!

Among the highlights of today’s programme was the excellent rendi- tion of Bapu’s favourite ’Vaishnav Jan To’ by artists from 124 nations.

This is a must hear. #Gandhi150

 

Sotamarsalkka William Slim, oikeanlainen vastapuoli itsenäisyysliikkeellä…

Gandhin vastapuolena ja ”hiljaisena gentlemannisopimuskumppani- na” toimi epäilemättä useinkin sotamarsalkka William Slim, Intian brittiläisen armeijan komentaja.

Slim oli Gallipolinveteraani, joka toimi kesällä 1941 Kansainliiton joh- dolla komentajana Irakissa ja myös Itä-Syyriassa ns. Syyrian vienti- sodassa (Operation Exporter),  eräässä II maailmansodan tuntemat- tomassa ratkaisutaitelussa. ja sitä seuranneessa Iranin operaation Countenancessa, jossa britit ja NL:n tukemat kurdilaiset, azerilaiset ja armenialaiset joukot jakoivat Iranin tilapäisesti.

Vuonna. 1948 Työväenpuolueen pääministeri Clement Attlee nimitti Slimin vastoin edeltäjä Monty Montgomeryn ehdotusta Brittiläisen  Yleisesikunnan päälliköksi, vuonna  1952 Australian 13.  kenraalikuvernööri.

Iranista Slimin uudelleen nimetty,nyt Brittiläis-Intialainen 14.eli ”Unoh- dettu” armeija siirtyi Burmaan yrittämään avata sen kautta läntisille Liittoutuneille uuden huoltoreitin Kiinaan Tiibetiin linnoittautuneelle Kuo Min Tangille. Vain Neuvostoliitolla oli tuolloin sellaisia lentokoneita, joilla pystyi lentämään Himalajan yli. Slim Bill tiesi, mitä se olisi merkin- nyt Intian itsenäisyysliikkeessä, jos englantilaisia itseään olisi ruvennut liikaa Bakun öljy ”janottamaan”…

Slim oli valmistunut Sandhurstin sotilasakatemian sijasta Birmingha- min yliopiston köyhien ylioppilaiden upseerikurssilta ensisijaisena ta- voitteenaan pomon ura siviilissä kuten teollisuudessa, sillä konkurssin tehneen rautakauppiasisän rahat eivät riittäneet varsinaseen yliopisto- koulutukseen. Hänet kutsuttiin kuitenkin palvelukseen kusisimpaan ku- viteltavissa olevaan paikkaan jopa I maailmansodankin oloissa, Turkin Gallipoliin, jonne lähetettiin ”vähän kaikenlaista” väkeä, eikä perimmäi- nen tarkoitus edes ollut voittaa, ainakaan julkilausutun suunnitelman mukaisella kaavalla. Häntä luultiin rivistä nousseeksi, mikä taas entisen Turkin imperiumin alueella olikin paikallisten mielestä upseerille suuri kunnia ja ”todisti suuresta pätevyydestä”, jota virkoihinsa syntyneillä feodaaliupseereilla ei suinkaan aina ollut. Hänet komennettiin Intiaan jatkokoulutukseen ja uusiin tehtäviin, joissa hän menestyi aina hyvin, koska pystyi johtamaan paikallisia, keitä nämä sitten kulloinkin olivatkin.

William Slim tapasi toimia niin,että ”oikea taho voittakoon” (ei esimer- kiksi aina ehdottomasti juuri oma taho… sen hän oli tullut tuntemaan jo Gallipolissa). Ja näin yleensä myös kävi. Ja se kävi ylimmän poliittisen johdon kuten Winston Churchillin ja myöhemmin Louis Mountbattenin linjan mukaan.

William Slimiä pidetään yhtenä historian parhaista sotilaskomentajis- ta, vaikka hän ei sotilaalliesti jyrännyt juurikaan muita kuin Bagdadin ja itä-Syyrian fasistit. Slim on kirjoittanut muistelmat ”Epävirallista historiaa”, josta on otettu 17 painosta ja otetaan yhä lisää.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mahatma-gandhin-patsas-helsinkiin

Mahatma Gandhin patsas Helsinkiin

Ulkoministeriö 20.9.2019 17.34

Helsinki liittyy 21. syyskuuta niiden monien eurooppalaisten ja muiden maanosien kaupunkien joukkoon, joissa on omistettu muistomerkki Intian itsenäisyysliikkeen johtajalle Mahatma Gandhille. Allotrianpuis- tossa paljastetaan tunnetun intialaisen kuvanveistäjän Gautam Palin tekemä pronssifiguuri, joka esittää Gandhia luonnollisessa koossaan vuoden 1930 suolamarssilla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar osallistuivat Mahatma Gandhin patsaan vihkimistilaisuu- teen Allotrianpuistossa Helsingissä perjantaina 20.9.2019.

Gandhi syntyi 2. lokakuuta 1869. Patsas on Intian hallituksen lahja Suomen valtiolle Gandhin syntymän 150-vuotisjuhlavuonna. Kuluvana vuonna juhlistetaan myös Suomen ja Intian diplomaattisuhteiden seitsemää vuosikymmentä.

Suolamarssi oli vuonna 1930 Intiassa järjestetty väkivallaton mielen- osoitus. Marssin aloitti Mahatma Gandhi, ja siihen otti osaa arviolta 60000 ihmistä, jotka marssivat 380 kilometriä vastustaakseen brittihallinnon määräämää suolaveroa. Suolamarssin ansiosta maailman huomio kiinnittyi Intiaan ja itsenäisyysliikkeestä uutisoitiin ensimmäistä kertaa laajasti.

Intia itsenäistyi 15. elokuuta 1947. Gandhi sai nauttia elämäntyönsä täyttymyksestä vain puoli vuotta, sillä hän joutui salamurhaajan uhriksi 30. tammikuuta 1948.

Gandhin nimi iskostui pysyvästi maailman tietoisuuteen Intian itsenäi- syyden yhtenä perustajana, kansakunnan isänä ja väkivallattoman vastarinnan opin eli satyagrahan kehittäjänä. Hän kuuluu maailmanhistorian suurten kansanjohtajien joukkoon.

Gandhi ei pitänyt termistä “passiivinen vastarinta”, koska hän taisteli aktiivisesti pahuutta, epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa vastaan. Hän piti tärkeänä, että tässä taistelussa ei käytetä niitä keinoja, joita hän vastustaa.  Hänen taktiikkansa oli rehellisyys, avoimuus, väkivallatto- muus, valistus, vapaaehtoinen köyhyys, median taitava hallinta ja ilmiömäinen kurinalaisuus.

Gandhi on tunnettu osuvista aforismeistaan, joista yksi on kirjoitettu Helsingin patsaan jalustan laattaan: Rauhaan ei ole tietä, rauha on tie. Gandhin viisaus on säilyttänyt ajankohtaisuutensa nykyisellä ilmaston- muutoksen, ympäristön pilaantumisen ja vihapuheen aikakaudella. Patsas on myös uusi kiintopiste Suomen kasvavalle intialaisyhteisölle. Säiden salliessa sen ympärillä voidaan järjestää vaikka joogatapahtumia.

Suomi otti Intian lahjan kiitollisuudella vastaan. Helsingin kaupunki an- saitsee tunnustuksen siitä, että se tarjosi patsaalle arvoisensa paikan ja teki tarpeelliset perustustyöt. Patsaslahjan antamisesta ja vastaanot- tamisesta on tehty sopimukset valtion toimijoiden ja kaupungin välillä sekä Intian suurlähetystön ja ulkoministeriön välillä.

Bilderbergiltä ”käsky” maailman hölynpölytopimittajille vaihtaa kiinalaisen kulttuurin surunväri valkoinen ”läntiseen” mustaan!?

Kuva: Juliste kehottaa ihmisiä pukeutumaan mustiin Kiinan kansallispäi- vänä. Nalle Puh viittaa Kiinan presidenttiin Xi Jinpingiin.Jenny Matikainen / Yle

”Meidän” Apumattiko näitä siellä ideoi?

Vai oilsiko niin limbo maailmanlaajuinen yhteisesti sovittu eli jostakin kes-kitetysti johdettu valehtelukampanja, ETTÄ SIITÄ PITI RUVETA ”TEKE- MÄÄN TOTTA” – mikä olsi aivan erinomasita ”harjoitusta” ”isompiakin muutoksia” silmällä pitäen…?

Muistan ihan perskohtaisesti tuon yön kun tein jotakin hommaa koneella ja kuuntelin YLEn Yöradiota, jossa koko yön pääksytysten, pelkästään NAIStoimittajien äänillä (senkin muistan!) jankutti, kuinka Kiinassa ”tärkeille paikoille kokoontuu mustiin surupukuihin pukeutuneita kiinalaisia Tian An Menin mielenosoitusten väkivaltaisen hajottamisen 25-vuotissurumielenosoituksiin”.

Mää aattelin, että mitä Wittua nyt taas, onko ollut totaalisen uutiskuiva päivä ja -viikko???!

Mutta mullahan oli muitakin meediota ulottuvissani – ei muuta kuin katse sinne!

YKSI (1) ainoa suurmielenosoitus aiheesta lokin – Hongkongissa!

Ja siinä KAIKKI – PATSAITA MYÖTEN! – OLI PUETTU ARKKIPERINTEI- SIIN KIINALAISIIN MAHDOLLISIMMAN HOHTAVANVALKOISIIN SURUPUKUIHIN (kuva yllä)!

Tuo kampanja ei ollut vain Suomessa – ja se herätti lopulta myös suurta hilpyttä tahoilla, joita nuo huijarit nimittelevät ”trollimeedioiksi” (vaikka ovat sitä itse)!!!

https://www.tiede.fi/comment/2499466#comment-2499466

Viestejä6658
|

Toimittaja Johanna Pierelmä, se patathmä valliasintuntija, on hurjana, että Kiian hallinto saa maksetulla mainoksella kantansa näkyviin:

YLEn Kunfutselaisuus-jutun joukkokuvassa on sen verran valkoista väriä,  että sekin on jokin surumuistotilaisuus:

https://yle.fi/uutiset/3-10998824

Analyysi: Mitä Kungfutse sanoisi Hongkongin mielenosoituksista?

Kiinalaisen filosofian kantaisä tuskin vaatisi demokratiaa – ainoastaan hyvää hallintoa.

kungfutselaisuus

Sunnuntaina Kiinan maksama ilmoitus Helsingin Sanomissa julisti, että Hongkongin vaatimukset demokratiasta tulisi ratkaista hillityllä, kunnioittavalla ja mielekkäällä tavalla.

Kuulostaa kovin kungfutselaiselta.

Tämä ei yllätä, sillä Kiinan kommunistinen puolue on aloittanut 2 500 vuotta vanhan filosofian kunnianpalautuksen. Ympäri maailmaa on perustettu Kungfutsen nimeä kantavia koulutuskeskuksia, ja kansalaisia on viime vuosina kannustettu tutkimaan oppisuunnan keskeisiä hyveitä: itsensä kehittämistä, kuuliaisuutta ja harmoniaa.

Lännessä kungfutselaisuus on kiinnostanut lähinnä politiikantutkijoita, sillä sen uskotaan tukevan Kiinan yksipuoluejärjestelmää.

Kuinka paljon kungfutselaisuus selittää Kiinan mieltymystä autoritarismiin? Onko yhteisön merkitystä korostava filosofia estänyt maan demokratisoitumisen?

Yksinkertaisilta vaikuttavien kysymysten vaikeuden ymmärtää, kun ne kääntää: Kuinka paljon Jeesus selittää länsimaisen demokratian syntyä?

Lyhyt vastaus: paljonkin.

Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Tärkeintä on ihmisen ja Jumalan välinen suhde, oman sisäisen äänen seuraaminen.

Näistä kristillisyyden pohjavirtauksista muodostui aikoinaan demokratian kivijalka, individualismi.

Vuosisatojen kuluessa Jumalan merkitys toki haihtui, mutta ajatus yksilöstä jäi. Sen ympärille piti rakentaa uusi poliittinen järjestelmä, demokratia.

Se on aamalla poikkivislaus noille ”Musta mielenosoitus”- jutuille, jos jallkulla on jäänyt levy päälle…

”Ikitie” – YLE ja Hesari yksityisine ”tutkijoineen” ovat väärentämässä NL:on siirtyneiden suomalaisten määrää 10-kertaiseksi todelliseen nähden…

Iltsanomien TV-liitteen KRYPTO-ristikko, jossa tunnuksia pitävä Hit- lerin natsjoukko istuu ruoka- ja viinapöydän ääressä, haettu sana on ”lounas”. Myös itse ristikossa on ”alan” sanastoa kuten ”elintila” (Lebesraum)…

Ote keskustelusta. Keskustelun aihe: ”Venäjä pudotti MH17-matkustajakonaeen, ”Hollannilla todisteet”…

https://www.tiede.fi/comment/2718566#comment-2718566

Näinon0070 kirjoitti:

Tokkura kirjoitti:
Näinon0070 kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Näinon0070 kirjoitti:
Näinon0070 kirjoitti:
KimmoK kirjoitti: ”haluamalla näin kiivaasti Tsemahin itselleen Putin tuli samalla epäsuorasti tunnustaneeksi Venäjän syyllisyyden alasampumiseen.”

Tokkura kirjoitti:: …  Venäjää tulla todellakaan ikinä saamaan vastuuseen MH17:n pudottamisesta – koska se ei le sitä pudottanut.

Arjalla [Paananen, Ilta-sanomientoimittaja] ei ole mitään näyttöä, että nimenomaan Venäjä olisi jarruttanut vankienvaihtoa. Tsemah taisi olla ainoa vanki, joka liittyi Donetskin sotaan. Ukraina muutti ainakin yhden vaihtovangin, jonka vaihtamisesta oli väännetty aikaisemmin:  Pois jäi ainakin ukrainalaisessa tutkintovankeudessa vuodesta 2014 Odessan tapahtumista ollut, nyt elokuussa vapautettu Sergei Dolzhenkov, jota on epäilty mm. ”GRU-mieheksi”. Hän on ollut yksi tunnetuimmista vangituista.

https://news-fast.com/174651-v-obmene-plennymi-mezhdu-kievom-i-moskvoi-p…

Dolzhenkovkin kuitenkin vapautui 5 vuoden tutkintovankeudesta.

https://ukraina.ru/exclusive/20190820/1024687030.html

Näinon0070 kirjoitti: Mikä sinua Risto pakottaa valehtelemaan, kaunis ideologiako putipuhtaasta venäläisyydestäkö ?

Tokkura kirjoitti: Minä en valehtele, ainkaan tieteestä, jollainen historiakin on. Kaikkea en toki pysty tarkistamaan.

Lainaus  : Näinon0070 kirjoitti:  Ei sellaista ole, kansalla jolta meni 70 vuotta tunnustaa suomalaisten aateveljien massamurhat.
Mikäli Putin olis tuolloin jo kaapannut vallan, niin tuotakaan tunnustusta ei olisi tullut 🙁
.

Tokkura kirjoitti: Sandarmohia tutkitaan. Otetaan DNAt ja katsotaan keitä sillä on ja miltä ajoilta. Suomalaiset ja saksalaiset eivät voineet olla tietämättömiä Sandarmohista, sillä juoksuhaudat ristelivät siellä vuosikaupalla jatkosodan aikana. Sanndarmohin alustavasta tutkimuksesta on ilmestynyt kirja venäjäksi.

Lainaus:  Näinon0070 kirjoitti:

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto-koivula/aiheellisia-kysymyksia-be…

Noita sinulle muka totuuksia on tuo rakkautesi ( internet) täynnä, eli vaivaasi ei sieltä apua löydy.

Tokkura kirjoitti: ”Vaiva” ei ole mun…

Lainaus: Näinon0070 kirjoitti:
Eli hakeudu hoitoon, se on sinulle ja läheisillesi sekä meille ainut mahdollisuus 👍
Valheessa eläminen lyhentää aivan varmasti elinikää ☠️

 

Tokkura kirjoitti:  Huolehdi omista hoidoistasi. Mua on koko ikäni uh- kailtu, pienestä alkaen. Eikäsillä ole ollut mitään tekemistäminkään kommunismin kanssa ennen kuin helvetin paljon myöhemmin. Minä höristelisin korviani epäluuloisena ja peloissani, jos yhtäkkiä EI uhkailtaisi…

Näinon0070 kirjoitti: Minun totuuttani ei muuta Putinin totuudet 👎

Se että Stalin tapatti suomalaisia työ/ aate loikkareita enemmän kuin Talvisota tappoi meitä, on taivaan tosi.

Eikä siinä muutama manttelinpalanen ja venäläinen geeni sitä miksikään muuta.

Tokkura kirjoitti:  Suomalaisia kuoli talvisodassa 25000. Punapakolai- sia ja lokkareita meni puolet tuosta kaiken kaikkaan, ainakaan jäädäk- seen. Punapakolaisia meni korkeintaan 10000 ja heistä noin puolet palasi, tai jatkoi eteenpäin. Loikkareita oli vähemmän, ja heistäkin osa palasi.  Punapakolaiset ja loikkarit olivat pakolaisia, joiden pääasiassa oli tarkoitus palata Suomeen. Esimerkiksi SKP:n jäsenet olivat sitä. Nyttemmin on ilmennyt, että osa suomalaisia otettiin melko piankin NKP:en, ja sillloin he olivat ”vakinaisväestöä”.

Lainaus: Näinon0070 kirjoitti:
.

Jos sinä olet uskossasi niin syvältä,että uskot ettei suomalaissotilaat olis tuosta muistelmissaan avautunut. Eli tahallisesta harhautuksesta Stalinin mielivallan uhrien päälle hautaamisesta, niin ihmettelen motivaatiotasi asuahttps://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006209734.html

Miksi muuten nostit noinkin idioottimaisen valheen esille, vertauskuva vastineeksi Stalinin vainoista ?

Tokkura kirjoitti:  Taas kinataan ”ensi viikon lottorivistä”, mikä on turhaa eika ole vaikuttamistaktisesti kovin viisasta.

Näinon0070 kirjoitti: Risto minä en kinaa ensiviikon lottorivistä, vaan historiallisesta totuudesta, josta sinä haluat esittää vaihtoehtoisia faktoja 👎
Tutkijat ovat arvioineet Stalinin uhrien määrän vastaavan Talvisotaa sekä Punakapinaa, en minä.

Tokkura kirjoitti:  Kun vedotaan tutkimuksiin, pannaan linkki. Mää en nyt puhunut ainakaan vielä Stalinin uhreista vaan Neuvotoliittoon siirtyneistä 1918 – 1939 ja erityisesti sinne jääneitä.

” Sodan loppuvaiheessa noin 10000 punakaartilaista ja heidän perheenjäsentään pakeni Neuvosto-Venäjälle. [180] ”
.

Tuokin on Ohto Mannisen tieto. Näistä noin puolet joko palasi tai lähti eteenpäin esimerkiksi Englantilaisten avulla melko pian, vuoden parin sisällä.Kunnollista linkkiä loikkareista ei ole. Mä sanosin, että sellainen luku kuin 9000 oli lähellä. YLE:n usein esittämässä 15000:ssa on nuo molemmat ryhmät mukana, ja kyse on isoimmasta suomalaissiirtolaisten määrästä 30-luvulla.

Lainaus: Näinon0070 kirjoitti:
Mutta millä asiantuntemuksella sinä pudotat uhriluvut neljännekseen, ja siitäkin pienemmäksi jos on ottanut Neuvostopassin selvitäkseen vainoista ?
Millä ihmeen mielellä, ja minkä vuoksi 😳?

Tokkura kirjoitti: Mää en suinkaan väitä, että näitä ”olisi tapettu”!!! Kauaksi alle talvisodassa kuolleiden suomalaisten jäädään kokonaismäärässäkin.

Näinon0070 kirjoitti: Varmaan noiden arkistojen uudelleen toivotta- vasti avautuessa, pystytään uhriluku tarkentamaan. Mielestäni noiden puhdistusten historian selvittäminen, tarkemmin kuin:
– vahingossa tapettu.
Tulee myös auttamaan tulevaisuuden Venäjää henkisessä selviytymisessä.

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Stalinin_vainot

Nykyinen kaikkeen suuntaan suuntautuva valloitetuksi tuleminen pitäisi lopettaa, ja toisten alueiden valtaaminen tämän pelon johdosta, on lo- pun alun politiikkaa. Venäjä on raaka-aine tuottaja näille muka valtaajil- leen. Joten tuollainen asiakas uhkaaminen ei voi johtaa mihinkään hyvään. Vaan raaka- aine toimittajan vaihtoon, heti kun se vain on mahdollista. Ja tähän jokainen suomalainen kuluttaja pitää itse osto toimillaan vaikuttaa 👍

Tokkura kirjoitti:  Tuo ”linkki” on pelkkää haistapaskaa. Ei mitään tolkkua eikä protia.

Stalinin ajasta ennen sotia vuoden 1924 alusta vuoden 1939 alkuun on tarkat tiedot, kun ne vain raapii kokoon. Tuo keksimääräinen kuolinikä on rauhankin aikana vielä liian korkea vauvakuolleet ja kaikki huomioiden:

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto_koivula/al-haidi-hautahourulalla-…

” Syntyneiden ja kuolleiden määrä noudattaa seuraavaa kaavaa, jotta kaikki syntyneet ja vain he joskus myös kuolisivat:

Kuolleiden määrä: K = I x M / E – D/2

Syntyneiden määrä S = I x M / E + D/2, jossa

I on ajanjakso (intervalli), tässä 15 v.  (1924 – 1939)

E = keskimääräinen elinikä (kuolinikä), tässä 45 v., koko aikana (perustelut ja tarkistin tuonnempana)

M = keskimääräinen väkiluku, usein (M1 + M2)/2, mutta voi vähän poiketakin, jossa

M1 = 140 mlj. = väkiluku ajanjakson alussa (arvio: vuoden 1937 väkiluvun 147 mlj. ja keskimääräisen vuotuisen väestönkasvun 2 mlj. mukaan, 140 mlj.)

M2 = 172 mlj. = väkiluku ajanjakson lopussa, ja

D = M2 – M1 = 32 mlj. = ajanjakson väestönlisäys (väestönkasvun täytyy olla syntyneiden ja kuolleiden ero)

Otetaan:

M = (M1 + M2)/2 = 156 mlj, väkiluku pamahti sitten Stalinin kauden alkaessa 1924 NOUSUUN (eikä laskuun…)…

K = 15 x 156 / 45 – 16 = 52 – 16 = 36 mlj. (kuollutta)

S = 15 x 156 / 45 + 16 = 52 + 16 = 68 mlj. (syntynyttä)

Puolet kuolleista oli naisia, joiden voi olettaa hyvin harvoja lukuun ottamatta kuolleen luonnollisesti (vaikka sitten linnassakin…).

Keskimääräinen elinikä (kuolinikä) eri vuosikymmenitä löytyy ainakin täältä:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/129063/%d0%a1%d0%a1%d0%a1%d0%a0

По сравнению с дореволюционным временем общая смертность снизилась в 3,3 раза, а детская в 10 раз. Снижение смертности наблюдается во всех возрастных группах.

Характерен рост средней продолжительности жизни населения:

32 года в 1896—1897;
44 — в 1926—27;
47 — в 1938—39;
70 лет в 1971—72
(64 у мужчин и 74 — у женщин).

Uskomatonta, että 1900-luvun taitteessa keskimääräinen elinikä oli metsästäjä-keräilijä-tasoa 32 vuotta.

Se nousi siitä kyllä 10 vuodella jo varmaan 1. maailmansotaan 1914 mennessä, koska Venäjä otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön valtakunnallisen kulkutautientorjunnan ja joitakin muitakin terveys- palveluja Sergei Botkinin johdolla. Väestö räjähti vuoden 1898 128 miljoonasta vuoden 1917 172 miljoonaan ennen vallankumousta maail- mansodasta huolimatta. NL:n puolelle jäi n. 130 miljoonaa, joka räjähti taas nousuun sisällissodan loputtua 1922, eli Stalinin kauden alkaessa.

Vuoden 1938 lopussa (v. 1939 väestönlalkennassa) alle 16-vuotiaan väestön osuus oli 37.7 % eli 65 miljoonaa 172:sta. ]

Näinon0070 kirjoitti: Mitä sinä Trolli Risto oikein ulvot👎Asiantuntijat ovat tulleet uhriluvuissa noihin 20 000 arvioon, mikä lähentelee Punakapinan ja Talvisodan uhri määriä. Mutta tapa ja syy on raukkamainen teloitus, tekastuin perustein. Tuon puolustamiselle Neuvostoliiton väkiluvun kasvulla ei ole mitään yhteyttä 👎

Tokkura kirjoitti:  Vain toimittajat ja yksityiset kynäilijät ovat kirjoitta-neet nimenomaan punaisista ja loikkareista (ja sotavangeista myö- hemmin), tutkijat puhuvat etnisistä suomalaisisista. NL:ssa kirjoitettiin sisäiseen ja ulkoiseen passiin kansallisuus (joka sovittiin viranomaisten kanssa, siinä oli tietyt säännöt, noiden västölaskentalipukkeiden kansallisuudet ovat omia ilmoituksia, jotka eivät aina meenneet läpi; siinä yhteydessä kysyttiin myös uskontoa, vaikka sitä ei tilastoitu). Memorilain listan kansallisuudet on passin ja väestökirjan mukaisia.

Jos suomalaisia punaisia ja loikkareita olisi ”tapettu 20000”, niin jokainen sinne jäänyt muusta maasta tullut suomalainen olisi tapettu kahteen kertaan.

Sun esiin tuomasi Jukka Rislakki, joka on tosiaan asiantuntija ja osaa kieliäkin kuten latviaa, puhuu yhteensä 10000 polittisista syistä kuolleesta maahanmuuttaja-, Inkerin ja Pietarin-suomalaisista (ennen sotia), jonka mainitsee olevan suurin prosentti tuossa suhteessa NL:n vähemmistökansallisuuksista. Tässä on sitten laskettu ei-kansalaiset pakolaisetkin mukaan. Inkerinsuomalaisista maalaisista noin puolet oli Viron puolella 30-luvulla. Heitäkin sitten palautettiin NL:on. Viron inkerinsuomalsita osa pakeni Saksan miehitystä Suomeen.

Sotavankeja oli 5000, heistä huomattava osa vaikeasti haavoittuneita, ja heitä suomalaiset uskovat kuolleen noin 2000.

Yhdessä jutussa väitetään myös, että ”troikat tappoivat”. Troikat oli- vat kuitenkin vain ns. Jezhovin kaudella kesästä 1936 kesään 1938. Lavrentii Berija lakkautti ne ensi töikseen tullessaan sisäministeriksi. Sitten sodan aikana perustettiin vähän toisenlaiset troikat, jotka mm. metsästivät rintamakarkureita ja tarkistivat rintamatuomiot. Esimerkiksi troikka muutti kapteeni Aleksandr Solzhenitsynin rintamakuolemantuomion pakkotyöksi.

***

NL:ssa ilnoittaustui vuoden 1939 tammikuun väestönlakennassa 140000 kansalaista suomalaisiksi, lisäski oli n. 10000 ei-kansalaista pakolaista,joiden oli tarkoitus palata Suomeen. Pietari oli Helsingin, Viipurin, Turun ja Tampreen jälkeen maailman viidenneksi suurin ”suomalsikaupunki” jos siitotyöläiset otetaan huomioon niin saatoi olla kolmanneksin suurin.

***

Ikitien kirjoittaja Antti Tuuri kertoi tänään Juho Rantalan haistattelus-sa YLEllä, että ”Ikitie perustuu kanadansuomalaisen ”tutkijan” VARPU LINDSTRÖMIN ”tutkimuksille”…

https://areena.yle.fi/1-4589706

Varpulla vaan ”kymmenet” eivät piisaa, vaan ”uhrit” menevät  100-kertaisiksi… eikä 1000-kertaisuuksaan ole aivan vierasta…

Julkaistu

”Arvovaltainen” kanadansuomalainen ”kulttuuri”professoripariskunta sepitti ”45 miljoonaa ”tapettua” SUOMALAIS-UGRILAISTA Leninin uhria Venäjän vallankumouksessa”…

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/05/arvovaltainen-kanadansuomalainen-kulttuuri-professoripariskunta-sepitti-45-miljoonaa-tapettua-suomalais-ugrilaistaleninin-uhria-venajan-vallanku

https://www.facebook.com/groups/352324071531154/?multi_permalinks=1…

” Jouni Kivelä Stalin puhdistuksissa suomalaiset kärsivät entiten, sur- mattujen määrä ryhmän kokonaismäärästä. Toki esim. puolalaisia tapettiin määrällisesti enemmän, Länsi-Urkrainassa murhattiin 30-luvun lopussa n. 100000 puolalaista.

Jouko Heyno: Syy on tietysti ilmeinen ja selvä: Suomalaisia ei yksin- kertaisesti ollut niin paljoa, että lukumäärä olisi ylittänyt enemmän teurastettujen määrän.

Jouni Kivelä Juuri näin, muistaakseni Timothy Sniderin mukaan prosentuaalisesti suomalaisten kato oli pahin.

Lumia Heyno:

Jouko Heyno: Thank You for your comment it was much apprecia-ted … there were at least about 45 million Finno-Ugrian People in Russia before The Russian Revolution and The ll World War but they were systematically murdered by Lenin and Stalin…

Also people died of hunger and diseases, and then in the Labor Camps, not the ”Workers’ Paradise”, the utopia, what people were made to believe in the ”propaganda speeches”

You All are well educated in Finland and up to date, but the research always seem to bring out more what previously may have been hidden. There is a book relating to the above mentioned matter by the late Varpu Lindstrom Vahamaki who did research about the fate of so many Finnish People in those troubled times…

I bought her book and she even signed it for me at one of her lectures in the Church Hall at the Finnish Agricola Lutheran Church in Toronto, Ca- nada. She was married to Prof. Vahamaki who to my knowledge taught Finnish Studies at the University of Toronto, there were some pictures, some in my opinion very dramatic. May be through Google you could find it and read it, some books can be read in the internet. There are ma- ny sources to find more information … In Finland the education is the best in the world, hopefully it stays that way, and all in Finland are very well informed. You all have access to books and to many documents… I was glad that so many People responded to the article ”Inkerilaisten kohtaloa voidaan sanoa kansanmurhaksi.” ✝️

Jouko Heyno:kiitos sinun kommentistasi,sitä oli paljon arvostaa… Siellä oli ainakin noin 45 miljoonaa suomalais-ugrilaisten Venäjällä ennen vallankumousta ja maailmansotaa, mutta he ja Stalin murhasivat heidät järjestelmällisesti… Myös (= LISÄKSI, RJK…) ihmiset kuolivat nälkään ja sairauksiin, ja sitten (edelleen lisäksi! RJK) työleireillä, ei ” työläisten paratiisi ”, se utopia, mitä ihmisiä saatiin uskomaan ” propagandaa…”

Te kaikki olette hyvin koulutettuja suomessa ja ylhäällä,mutta tutki- mus näyttää aina tuovan enemmän, mitä aiemmin on voinut olla piilossa. Tässä on kirja, joka liittyy edellä mainittuihin asioihin Varpu Lindström Vahamäeltä, joka teki tutkimuksen niin monien suomalaisten ihmisten kohtalosta.

Ostin hänen kirjansa, ja hän jopa allekirjoitti sen minulle Suomalaisessa Agricolan luterilaisessa kirkossa Torontossa, Kanadassa. hän oli naimi- sissa professori Vahamaen kanssa, joka opetti suomalaisia opintoja yli- opistossa, oli joitakin kuvia, jotkut mielestäni hyvin dramaattisia. Voi olla, että Googlen kautta löydät sen ja voit lukea sitä, joitakin kirjoja voidaan lukea internetissä. On monia lähteitä löytää lisää tietoa…

Suomessa koulutus on maailman paras, toivottavasti se pysyy niin, ja kaikki suomessa ovat hyvin perillä asiasta. teillä kaikilla on pääsy kirjoihin ja moniin asiakirjoihin… olin iloinen, että niin monet ihmiset vastasivat ” inkerilaisten kohtaloa.” ✝️

Konekäännös (vähän selvennetty, RJK)

Lumia Heyno Jouni Kivelä Thank You for your comment it was much appreciated. ”A countless number of People perished…”

”Arvovaltainen” kanadansuomalainen ”kulttuuri”professoripariskunta sepitti ”45 miljoonaa ”tapettua” SUOMALAIS-UGRILAISTA Leninin uhria Venäjän vallankumouksessa”…

Muualta samalaista…

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/379565?page=1#379565

***

Tokkura kirjoitti:
Sandarmohin DNAt pitää tutkia. Suomalaiset pääsevät siihen mukaan, jos haluavat. Se on tarkistin myös venäläisten omille tutkimustiedoille. Suomalaiset eivät ole voineet olla tietämättömiä niistä haudoista. Valitettavasti mulla eiole mitään hevosmiesten tietotoimiston (luotettava…) tietoa siitä kolkasta. Sitä on enempi Syväriltä ja sodan alusta, Engelbrechtin armeijasta.
Tuo muka ”30000  suomalaista loikkaria ja punaista” on ylimitoitettu tieto.  Puolet siitä. Sen verran on voinut käydä kääntämässä, mutta puolet on tullut takaisin tai jatkanut eteenpäin esimerkiksi englantilaisten puolelle.

Minä siis tarkoitin, että suomalaisia punapakolaisia, jotka myös jäivät  Venäjälle, oli yhteensä 15000, EN SUINKAAN (minkä käsityksen joku pahantahtoisen sanojen ssuhun syöttelijä voisi olla käsittävinään, että ”15000 OLISI TAPETTU” (ainakaan silloin)!Ikitien, joka perustuu USAlaiselle materiaalille, lopussa sanotaan, että USA:sta ja Kanadasta menneitä siirtolaisia, kaikkia kansallisuuksia, kuoli NL:ssa 8000 ”vainoissa” (joukossa varmasti oli muitakin, esimerkiksi todellisista vakavista rikoksista tuomittuja).

Suomalaisia punaisia ei paennut 10000 enempää – ja heistäkin puolet tuli pikapuoliin takaisin, tai jatkoi pitemmälle kuten brittien Muurmannin-legioonaan.

Näissä punaisissa edelleen oli myös suomalaisia ja venäläiäisiä ENTISEN VENÄJÄN KEISARIKUNNAN KANSALAISIA, joita ei pitäisi laskea punakolaisiin eikä loikkareihin, koska hehän palasivat kotiinsa.

Suomalaiset saivat muuten ainakin Jäämeren (ja Vienanmeren aluella) verovapuden, maata ja ja vielä rahallista tukeakin kruunulta jonkin tietyn ajan, jos ottivat keisarikunnan kansalaisuuden. Ei oli just televiossa ohjelma, jos esiintyi tuota väkeä tutkinut ja siihen kuulunut Sven Lokka. Olikohan se tämä:
https://areena.yle.fi/1-1590480

Jukka Rislakki sanoo Stalinin (Jezhovin) 30-luvun etnisten suomalaisten puhdistusmääräksi 6000, jossa ovat siis mukana inkeriläiset ja pietarinsuomalsetkin ENNEN SOTIA. Inkeriläisten karkotukset tapahtuivat sotien alettua ja niiden jälkeen.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006250556.html

Lainaus:

Sellainen ”tutkimusote”, että keksitään ja sepitetään uutta ja uutta ”väkeä”, joka sitten muka ”on tapettu, koska heitä ei löydy mitään” (mikä on ollut yhden toisen ”tutkimuksen” pelinhenki…), ei käy.https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006229063.html

HÖLYNPÖLYTIETEILIJÄ JANNE SAARIKIVI VALEHTELI YLESSÄ KIELTEN PÄIVÄKIN ”KUNNIAKSI” …

https://areena.yle.fi/1-50281819

SANA ”ASIA” EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE ”GERMAANILAINA” – EI ”MUINAINEN” (jollaisia ei kermaanista edes ole…) KUIN MYÖSKÄÄN RUOTSIN SANASTA ”ÄRENDE” (joka oli joskus muka ollut ”**uř-endja tshekkiläisellä ř:llä…

ASIA on ilmeisesti kantauralilainen kampakeraaminen sana (*ATE?), joka on tarkoittanut lähissä esinettä ja työkalua (kalu(s) on liettuaa ja tarkoittaa pajavasaraa = kalus plaktukas, jonka myöskin saarikivi on yrittänyt väärentää). Siitä tulee ilmeisimmin myös ASE ja balttikielten ASE-PUU: ASIS > la osis, lie uosis, pr. woasis, asis , ven. jasen = jalava, engl. ash.

http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&sanue_id=52524

atᴈ ?= pohjoissaame [āttât] UEW 1988 s. 20-21
atᴈ ?= suomi asia UEW 1988 s. 20-21
atᴈ ?= itähanti [o̭t] UEW 1988 s. 20-21
atᴈ ?= pohjoismansi [ut] UEW 1988 s. 20-21
atᴈ ?= unkari izé UEW 1988 s. 20-21

https://en.wiktionary.org/wiki/iz%C3%A9

Hungarian

izé (plural izék)

  1. thing (denoting a vague thing, or something whose name is forgotten by the speaker)
  2. (euphemistic) sexual organ ”

”Germaaniteoria on aivan perseestä ja perustuu vain sanan muodolle (asia, rasia, huosia = luuta, hosia = korte, näsiä, haasia), josta sanalle rasia on esitettty kyseenlainen germaanietymologia *randja = reunallinen (rantillinen) astia. AINAKIN KAIKKI MUILLE ESITETYT GERMAANIETYMOLOGIA TOVAT VARMASTI VÄÄRIÄ!

Saksalainen johtava SU- ja germaanikieten suhteiden tutkija Ralf Peter Ritter (1937 – 2013) kirjoittaa väitöskirjassaan seuraavaa:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan

§ 20. Eine Sequenz -Vsia ist im Finnischen in folgenden Nomina belegt: asia ‘Sache, Angelegenheit’, ha(a)sia ‘Darre, Horde’, rasia ‘Schachtel’, huosia ‘Besen = luuta, Schrubber = (juuri)harja’ und hosia ‘Schachtelhalm = korte’.

Die Phonemfolge -Vsiä scheint außer in der palatalen Variante von näsiä ‘Seidelbast’ nicht vorzukommen. Fi. asia sieht KOIVULEHTO im Hinterglied eines urgermanischen ‘tuzandia– (an. arendi, ahd. erendi ‘Botschaft = viesti, sanoma, suurlähetystö, Angelegenheit’), rasia führt er auf ein urgermanisches *randja– (schwed. dial. rändeRand einer Schachtel’) zurück. Im Falle von asia finde nach HOFSTRA der genannte germanische Ansatz durch die Zusammenstellung ”eine Stütze, wenn nicht gar eine Bestätigung” (1985, 420). Dem steht aber entgegen, daß das Wort im Altschwedischen den für Suffixe charakteristischen dreifachen Ablaut aufweist (NOREEN S. 180.4), wobei die altgutnische Variante mit der altsächsischen Vertretung übereinstimmt! Zu rasia s.u.

§ 21. Fi. nasia, näsiä ‘Seidelbast’ wird von KOIVULEHTO mit dem Hinweis, daß die ältesten Netze aus Bast hergestellt wurden mit got. nati ‘Netz = verkko, netti’ usw. verbunden. Gegen diese Zusammenstellung ist zunächst in semantischer Hinsicht einzuwenden, daß Netze kaum vorzugsweise aus dem Bast von Daphne mezereum hergestellt wurden, sondern es werden doch wohl auch andere Pflanzen, z.B. der Flachs oder die Linde, das nötige Rohmaterial geliefert haben. Umgekehrt wird der Bast von Daphne m(ezereum). kaum vorwiegend für die Herstellung von Netzen benutzt worden sein.

Dann erscheint es aber unglaubhaft, daß die Pflanze nach dem fertigen Produkt benannt sein soll. Von einem Kompositum ‘Netzbaum’ oder ‘Netzstrauch’ muß man aber ausgehen, denn ein –jo– oder –i-Stamm von der Wurzel *nat– mit der Bedeutung ‘Seidelbast’ läßt sich im Germanischen nun einmal nicht nachweisen.

[HM: Näsiästä tehtiin verkkoja, joilla suojattiin esimerkiksi jäädytettyjä elintarvikekuoppia (”haltu”? < balt šaltu) pedoilta, jotka kammoksuivat tätä myrkkyä.]

73

Allenfalls könnte man noch ein urgermanisches *natilōn– zugrunde legen, aber dies bedeutet ‘Nessel = nokkonen’ – von dem fraglichen Schicksal des Formans im Ostsee-finnischen einmal abgesehen.

[Tuo sana on preussiksi nātis (noatis], joka on tarkoittanut ”(langaksi) kehrättävää kasvia. Myös naatti on venäjästä samaa juurta.]

http://www.prusistika.flf.vu.lt/paieska/paieska/1?id=1494

§ 22. Wenn HOFSTRA zu KOIVULEHTOs Etymologie von f. ha(a)sia ‘Trockengestell für Heu, Getreide = viljan- ja heinänkuivauslaite ’ bemerkt, sie ”wäre, falls sie zutrifft, ein Indiz für einen frühen Lautwandel /ē/ > /ā/”, weil sie ”die Substitution von urgerm. /s-/ durch früh- oder mittel-urfi. /s/ (> späturfi. /h-/)” voraussetze (145), so ist dies maßlos untertrieben: das in Rede Stehende nord-westgermanische Merkmal hätte gleichsam ”methusalemiches” Alter, denn die Entlehnung müßte noch vor dem Wandel *ti > si erfolgt sein. Als Etymon wird von KOIVULEHTO nämlich *sāt(i)-ja – < urgerm. *sētja– (> an. sæti ‘Sitz; Heuschober’) vorgeschlagen (1982b, 269, Anm. 16). Schwed. hässja ‘Heureiter’, dessen altnordische Vorform von KARSTEN als Quelle des finnischen Wortes angesehen wird (1943/44 s.v.), müßte dann – wie schon in SKES erwogen wird – aus dem Finnischen stammen, denn an zufälligen Anklang wird man schwerlich denken dürfen.

74
Der Tatbestand wäre der folgende: Das Ostseefinnische entlehnt aus dem Urgermanischen ein Wort für ‘Heuhaufen’ (*sātja-) und entwickelt daraus die Bedeutung ‘Stangengerüst zum Trocknen von Heu oder Getreide’ und entlehnt später das Grundwert *sāta– mit der ursprünglichen Bedeutung (saatto)! Der Ansicht KOIVULEHTOs kommt entgegen, daß das schwedische Wort und seine Entsprechungen in den übrigen skandinavischen Sprachen im Nordischen isoliert sind und keine zwingende indogermanische Etymologie haben; seit TORP/FALK 1909 denkt man an ein urgermanisches *hasjōn– zu einer Wurzel idg. *k’es– ‘schneiden, spalten’ (lat. castrare ‘verschneiden’ u.a.)‚ das auch in an., norw. hes ‘Art Zapfen oder kleine Stange’ vorliegen soll (86).

[Haasia on liettuaksi šasinys, vanhentunut sana.]

§ 87. Für fi. rasia werden in SKES folgende Bedeutungen angegeben: ‘ziemlich kleine, ovale, Schachtel mit gefaß verwendet’, ‘Schachtel, in der Deckel, bes. als. Buttergefäss befördert werden’, ‘runder, Kleider auf Reisen oder, bei weiten aus einer Wurzel gefemgter Korb’ in dem man Käse zubreitet’, ‘den Mühlstein umgebender und von oben schützen-der Korb oder Rahmen’, für estn. rast: ‘aus gebogenem dun-nem Holz gefertigte ovale oder runde Schachtel mit Deckel. Die Beschreibungen passen vorzüglich auf die aus dem bronzezeitlichen Dänemark, aus nordischen Baumsärgen, aus dem Salzbergwerk in Hallstatt und dem wikingerzeitl-ichen Haiþabu bekann- ten aus sehr dünnem Material hergestellten Spanschachteln:”Sie sind rund oder oval und haben stets senkrechte Seiten.Die Wandung ist jeweils aus einem langen Stück: gebogen und dann zusammengenäht gebunden oder gernetet. Die Beiden platte besteht aus einer einzigen, meist etwas stärkeren Scheibe. Zuweilen gehört ein übergefalzter Deckel zu den Schachteln.

198.

Die Abdichtung erfolgte in der Regel mit Harz. Dadurch wa-ren die Spanschachteln auch geeignet, Flüssigkeiten aufzu-nehmen” (CAPELLE 402,mit Abbildung). Handelt es sich bei den Vorläufern der finnischen rasia-Schachteln um die skan-dinavischen Spanschachteln, erscheint eine Namengebung nach dem Rand, wie sie KOIVULEHTO vermutet (vgl. HOFSTRA 1985, 158), nicht motiviert”. Das Merkinalhafte wäre dann die Rundung. … ”

***

Saamelaiskielten Álgu-tietokannassa on esitetty sekä omaperäinen että tuo umpifalski ”germaanietymologia”.

http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&lekseemi_id=61936&hakusana=asia&sanue_id=42963

[asia] ?= suomi [asea] Häkkinen, K. 2004 NSES  s. 70-71
asia ?= suomal.-ugril. kk. atᴈ UEW 1988  s. 20-21
[asia] : itämerensuomi > kantasaame āššē Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 16
[asia] : itämerensuomi > uumajansaame [aassjee] Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 16
[asia] : itämerensuomi > luulajansaame [assjē] Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 16
asia : itämerensuomi > pohjoissaame ášˈši Sammallahti, P. 1998 SaL  s. 129, 228
asia : itämerensuomi > pohjoissaame ašˈše UEW 1988  s. 20-21
[asia] : itämerensuomi > pohjoissaame [ašˈše] Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 16-17
[asia] : itämerensuomi > inarinsaame [äšši] Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 16-17
[asia] : itämerensuomi > koltansaame [ȧ͕š̜̄š̜ᴱ̇] Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 16-17
[asia] : itämerensuomi > kildininsaame [ā͕š̜̀š̜ᴱ] Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 16-17
[asia] : itämerensuomi > turjansaame [ā͕š̀ša] Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 16-17
[asia] : itämerensuomi ?> norjanlappi [ašše] tietokannan päättelemä
[asia] : itämerensuomi ?> norjanlappi [ašše] tietokannan päättelemä
asia < germaaniset kielet: Sammallahti, P. 1998 SaL  s. 228
kantagermaani anþi̯a-
ruotsi ärende
asia ?< germaaniset kielet: LÄGLOS 1 1991  s. 38-39
kantagermaani uz-andⁱja-
kantaskandinaavi uʀ-andija

Viron pan-germanisti-nettietymologisessa on vain ”germaani”pölhöily:

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=asi&F=M&C06=et

asi : asja : asjaese, vahend, riist; probleem; juhtum
?alggermaani *us-anþja-
vanaislandi ørendi, erendisõnum, teade; ülesanne; asjatoimetus, töö
vanarootsi ærandesõnum, teade; ülesanne; asjatoimetus, töö
rootsi ärende(töö)ülesanne; asjatoimetus; (ametlik) asi
liivi ažāasi; riist
vadja aźźaasi, tegu; ese; anum
soome asiaasi, seik; küsimus, probleem; ülesanne
isuri assiiaasi; töö, tegevus; tööriist
karjala asieasi; juhtum; ülesanne; põhjus
lüüdi ažiiasi; juhtum
vepsa aźjtöö, toiming; asi
On peetud ka tuletiseks samast tüvest mis sõnas ase. Eesti keelest võib olla laenatud vadja asi(abstraktne) asi, tegu, toiming.

 

 

Sitä vastoin vron ase-sanassa huomioidaan myös ugrikielet.

Ja sieltä viitataan myös asi(a)-etymologiaan.

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=ase

ase : aseme : aset(kunagi olnu) asupaik; voodi vm magamiskoht
asuma
liivi azūmase, voodi; jälg; koht
vadja asutööriist; (toidu)nõu, anum; laev’, asumaasi’, rhvl asub (oleviku ains 3P) ’on
soome asemajaam; asukoht; positsioon; seisund’, asuaelada; viibida
isuri assuuakombeks olla; elada
Aunuse karjala asemittšiasemel’, azuoteha, valmistada; järglasi soetada
lüüdi azudateha, valmistada
vepsa azodapanna (võrku pinguletõmmatud nöörile)
ersa eźemkoht; pink
mokša äźǝm, jäźǝmpink, järi
? handi ăsəmpadi
? mansi osmapadi
Läänemeresoome-mordva või soome-ugri tüvi. Isuri vaste võib olla soome keelest laenatud. Eesti keelest on laenatud vene mrd ázunikveerandliitrine viinapudel(← asunik). Vt ka asi, asima, selmet.

NYT olisi YLEllä ja Hesarilla ”Repäisyn Paikka”…

NYT olisi YLElle ja Hesarille ”repäisyn paikka”!

Jakutialainen šamaani Aleksandr Babyšev, joka kävelee Jakutiasta Moskovaan, on pantu mielisairaalaan.

Kyseessä on šamanistinen rituaali,jonka tarkoitus on karkottaa joku ”maalihenkilö”  jostakin paikasta – tässä tapauksessa Putin Moskovasta. Hänen syytetään myös ”kutsuneen ihmisiä äärimmäisyystoimiin”. (Tiedä sitten…)

https://rycckienovosti.ru/2019/09/21/38043/

«Шел изгонять Путина»: решена судьба шамана

Олеся Ямайская 21.09.2019

Якутский шаман Александр Габышев, обвинённый в экстремизме, получил подписку о невыезде.

Как сообщал «Интерфакса», 12 сентября в отношении шамана было возбуждено уголовное дело, однако до 20 сентября правоохранителям не удавалось установить его место нахождение, и мужчина был в розыске.

«Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности», — гласит текст документа.

Ранее сообщалось, что в марте началось пешее путешествие Габышева из Якутии в Москву, с целью «изгнать Путина». Мужчина прошёл пешком около 3 тысяч километров. Однако силовикам удалось его задержать только 19 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии.

Портал News.ru информирует, что после задержания «шамана-воина» поместили в психоневрологический диспансер, но и откуда мужчина был отпущен.

 

Tai ehkä ei sittenkään…

 

 

Samaani on kumminkin navalnyin väkeä – tai ainakin erinomaisissa väleissä…

https://www.youtube.com/watch?v=a5-VV7Qj3Ro