Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Per Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § sekä EU-asetus 2016/679
Laadittu 27.6.2017, päivitetty 20.5.2018, 13.1.2021

Tiivistelmä

Pirkan blogit on voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen operoima epäkaupallinen palvelu, joka pyörii juridisesti ja teknisesti Suomessa. Tietojasi käytetään vain ja ainoastaan palvelun toteuttamiseksi. Valinnaiset lisäpalvelut, joiden käytöstä voit itse päättää, laajentavat blogien toiminnallisuutta ja näiden käyttö tapahtuu osin Suomen ulkopuolella.

1. ja 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Säätöyhteisö B2 ry (rek. nro. 188.819)
Perkkoonkatu 1 A 67
33850 TAMPERE
Sähköposti yllapito ät b2 piste fi

Yhteyshenkilö Kyuu Eturautti, puh 050 5950047

Sähköposti etunimi.sukunimi@b2.fi

3. Rekisterin nimi

Pirkan blogit käyttäjärekisteri

4. Käsittelyn tarkoitus

Kirjautuminen blogijärjestelmään blogien kirjoittamista ja/tai kommentointia varten.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • Käyttäjätunnus, lempinimi, sähköpostiosoite (pakollinen).
  • Valinnaisena etu- ja sukunimi, kotisivun osoite, vapaamuotoinen henkilökohtainen lisätieto.
  • Salasana, jota ei tallenneta selväkielisenä. Ylläpito ei voi nähdä salasanoja.
  • Blogikirjaukset sekä blogikommentit mediasisältöineen.
  • Lisäksi teknisiä tietoja, kuten käyttäjän tekemiä blogin käytön asetuksia sekä käytön ip-osoitetiedot
  • Mikäli käyttäjä kirjautuu käyttäen sosiaalisen median tietoja, sisällytetään tietoihin henkilön sosiaalisen median yhteystiedot. Tällöin salasana ei ole myöskään välttämätön tieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat henkilön itse ilmoittamat tiedot.

Mikäli käyttäjä kirjautuu käyttäen sosiaalisen median tunnuksia, luetaan tiedot käyttäjän sosiaalisen median profiilista, sen mukaan miten hän hyväksyy tietojen käytön kirjautumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta edelleen, pois lukien viranomaiset, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli käyttäjä kirjautuu tunnuksella ja salasanalla, henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Järjestelmän palvelimet varajärjestelmineen sijaitsevat Suomessa. Vastuullinen verkko-operaattori on Pahalammen verkot (Y 2621053-2).

Mikäli käyttäjä kirjautuu käyttäen sosiaalisen median tunnuksia, ko. sosiaalisen mediapalvelun omat ehdot pätevät. Sosiaalisen median kirjautumispalvelun toteuttaa Xecurify (miniorange), USA.

Blogipalvelussa käytetty apuohjelma ”Jetpack” käsittelee kommentteja roskapostin eston varalle, kerää palvelusta yleistä tilastotietoa (joihon ei sisälly henkilötietoja), tarjoaa valinnaisen mahdollisuuden oman kuvan hakemiseen Gravatar-palvelusta sekä tarjoaa käyttäjille valinnaisen mahdollisuuden seurata haluamiaan blogaajia ja kommentteja WordPress-palvelun kautta. Osassa näitä palveluja käyttäjä voi halutessaan luovuttaa sähköpostiosoitteensa palvelun Jetpack-palvelun käyttöön tai yhdistää Pirkan blogien käyttäjätunnuksensa ko. palveluun. Näihin palveluihin sovelletaan Auttomatic Inc:n tietosuojaehtoja. Näiden valinnaisten palvelujen käyttö ei ole välttämätöntä blogialustan käyttöön.

Sivustolla ei käytetä erillisiä kolmansien osapuolten seuranta-, tilastointi- tai markkinointievästeitä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus). Laitteistot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa Säätöyhteisö B2 ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojensa täydellistä poistamista. Oikaisupyyntö tulee osoittaa Säätöyhteisö B2 ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta 3. osapuolille eikä käytetä markkinointiin. Ylläpito voi käyttää yhteystietoja blogipalvelun ylläpitoon liittyvään viestintään. Tällaisen viestinnän määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.