Neuvostoliiton tarkoitus ei ollut vallata Suomea talvisodassa

 http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/neuvostoliiton-tarkoitus-ei-ollut-vallata-suomea-talvisodassa

Hölynpölykynäilijä Juhani Putkinen estää keskustelun pölhöblogissaan, joten joudun avamaan toisen turhan keskustelun aiheesta:

” Väärällä nimellä valehteleva ”Koivula” pysyköön poissa minun asiablogistani. ”

Talvisota oli Hitlerin idea, jota hän painosti ja maanitteli aloittamaan molemmin puolin Suomen itärajaa. Asia oli USA:n ja Englannin hallitus- ten ja Ranskan antifasististen oppositioliikkeen tiedossa katolisen kirkon kautta, jonka papeille katoliset sotilaat eri puolilla maailmaa ripittäytyivät ongelmistaan.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/12/sodanaikainen-luotettav…

” Iltalehdessä 31.08.2012 Suomen Sveitsin ja Vatikaanin suurlähettiläs  Alpo Rusi kertoo löytäneensä dokumentin elokuulta 1942, jossa Suo- men silloinen Vatikaanin suurlähettiläs  G.A.Gripenberg, joka oli vast- ikään siirretty sinne Lontoosta, ja jonka tehtävä oli tunnustella rauhan- solmimismahdollisuuksia, sai tietää ranskalaiselta kardinaali  Eugéne Tisserantilta (1884-1972), että Saksa oli ennen talvisotaa yllyttänyt Neuvostoliittoa hyökkäämään Suomeen ja Romaniaan kardinaalin tul- kinnan mukaan siksi, että ”Saksa saisi vihaiset liittolaiset sivustoilleen”.

(Todellinen syy oli, että Hitler oletti hyökkäyksen johtavan NL:n soti- laalliseen konfliktiin Englannin kanssa. Talvisodan kuluessa Hitlerille sel- visi, että Englantia kusettamalla se ei onnistu. Sen sijaan hän oletti vielä kutsuttuaan Molotovin ”neuvottelemaan” Berliiniin joulukuussa 1940, että NL olisi kusetettavissa hyökkäämään Persiassa englantilaisten kimppuun.

Stalin oli uskomattoman taitavasti onnistunut leikkimään ”tyhmää”…)

Tisserant kertoi myös kuulleensa saksalaisten upseerien olleen Kan- naksella 1940 kertomassa NL:lle Suomen puolustusjärjestelyistä, joita saksalaiset olivat täällä olleet mukana tekemässä, ja aseista, joita he olivat Suomelle toimittaneet. Tisserant ennusti lähes nappiinsa linjan, jolle Saksan hyökkäys NL:on tulisi pysähtymään, mutta hän arvasi Saksan häviön vuotta aikaisemmaksi kuin tuli toteutumaan. Jos Suomi olisi hyökännyt Leningradiin, USA olisi julistanut Suomelle sodan. Rusin mukaan Suomi sai Gripenbergin kautta USA:an yhteyden, jota kautta onnistui vakuuttamaan, ettei Suomi hyökkää Leningradiin.

Tisserantin tausta on asiassa mielenkiintoisinta. Hän oli Ranskan ydin-tutkimusta johtaneiden veljesten Louis (1897 – 1987) ja  Maurice (1875 – 1960) de Broglien [de Brój] kavereita. Maurice oli alun perin koulutuk- seltaan laivastoupseeri ja 1. maailmansodan aikana Ranskan laivaston radioviestintäteknologian spesialisti. Että viestiyhteydet varmasti pe- lasivat supervallan malliin ympäri maapallon. Hänen opettamansa 22 vuotta nuorempi pikkuveli Louis oli teoreettinen fyysikko, materian aaltoluonteen keksijä ja tästä vuoden 1929 nobelisti. Louis de Broglieta kalasteltiin vielä sotien jälkeenkin Ranskan Katolisen tie- teen liiton johtoon, mutta tämä kieltäytyi, koska ei ollut aktiivisesti us- konnollinen, sillä hänen ajattelunsa kelpasi ilmeisen hyvin katolisille luonnonfilosofeille. Molemmat veljekset olivat sekä  Ranskan Tiede- akatemian (luonnontieteet) että  Ranskan Akatemian (filosofia ja hu- manistiset tieteet, ranskan kieli) jäseniä. Eugéne Tisserand valittiin jäl- kimmäisen jäseneksi Mauricen seuraajaksi tämän kuoltua 1961, luul- tavasti edeltäjän ehdotuksesta, tieteenalanaan jotakin sinne päin kuin katolinen luonnon(tieteen)filosofia.

… Kardinaali Tisserant oli todellisuudessa Liittoutuneisiin kuuluneen  Charles de Gaullen  Vapaan Ranskan kannattaja, mahdollisesti jäsenkin, ja paavi  Pius VII:ä epäiltiin fasistiksi siksi, että tämä oli kieltänyt Tisse- rantia Vatikaanista käsin millään tavoin toimimasta mainittuun suun- taan tai antamasta sen suuntaista kantaa julki. Hän oli myös ainakin ker- ran itse ehdolla paaviksi. Hän tiesi sodan alussa  yhtenä perin harvoista ranskalaisista sen verran atomipommivalmisteluista, että Saksa ja Japani tulevat  varmasti häviämään sotansa, ketkä kaikki sen sitten voittamaan tulevatkin. Hänen ei voi olettaa hörisseen aivan mitä sattuu.

PS: Vapaan Ranskan armeijasta muodostui heti maailmanlaajuinen voimatekijä vuoden 1940 aikana, sillä se sai hallintaansa lähes kaikki Ranskan siirtomaat ja mandaattorialueet, Syyriaa ja Vietnamia aluksi lukuun ottamatta, ja lupasi näille itsenäisyyden sotaan liittymisestä Liittoutuneiden puolella.

” Näyttäisi vähän siltä, että ainakin Länsi taisi tietää aika tarkkaan Barbarossan hyökkäyshetken, jolloin luultavasti ainakin Stalin olisi myös sen tiennyt.

Tai sitten Liittoutuneilla kävi asiassa oikeen viimmestä päälle mahtava tuuri (säkä, mäihä). Ja Aatulla vastaavasti huono…:

Talvisotakin saattoi nostaa Suomen varteenotettavaksi Hitlerin hyök-käyskumppanikandidaatiksi vain Halhin Golin jälkitilanteessa, jossa kävi selväksi, että Japani ei pääse ujuttautumaan Keski-Aasiaan varmis- tamaan, ettei Saksa jää Bakuun mottiin! Lopullisen ratkaisun Suomi-liittolaisuudelle rakentuvan Barbarossan valmistelusta Hitler teki joulu- na 1940 Molotovin poistuttua  Berliinin- ”neuvotteluista” (ja torjuttua ”Suomen kysymyksellä” Saksan ehdottaman ”etupiirijaon” Turkissa ja Persiassa).

(Muuten,  Barbarossan ja erityisesti  Bakun ”ympärillä” käytiin kolmas- kin, yhtä tärkeä kuin Talvisota Barbarossan nappuloiden paikoilleen sijoittumisen kannalta,ns.”Syyrian maahanviety sota” (Operaatio Ex- porter) 8.6 – 11.7. 1941, jossa Liittoutuneiden  Vapaan Ranskan joukot komentajanaan Ranskalaisen Indokiinan entinen kuvernööri, de Gaullen 1. maailmansodan aikainen sotavankeuskaveri ja sittemmin Ranskan NL:n suurlähettiläs, marsalkka George Catroux ja Britannian Välimeren-laivaston joukot komentajanaan ”Churchillin vasen käsi” Henry Maitland ”Jumbo” Wilson jyräsivät Syyriasta Saksan käyttöön lentokenttiä tar- jonneen  Vichyn Ranskaa tottelevan hallinnon ja armeijan. (Se Churchillin ”oikea käsi” oli Itäisen laivaston komentaja  Louis Mountbatten.) Varsi- nainen huippujengi oli Länsiliittoutuneilta liikkeellä, eikä pelkästään ko- mentajien osalta.Suurin Liittoutuneiden ryhmä Syyrian vastarintaliik- keen jälkeen (jonka perillisiä maan nykyinen hallinto on, mikä selittää sen hyvät suhteet suurvaltoihin) olivat australialaiset, 18000 aavikkosotakoulutettua miestä.)

Damaskos lentokenttineen vallattiin 21.06.1941, eli tasan yksi päivä ennen kuin Saksa hyökkäsi NL:on, eikä se nyt päässytkään pommittamaan NL:n öljykeskusta Bakua Syyriasta, kuten taatusti oli suunnitellut! ”

Rehellisimmät suomalaisetkin muistelijat ovat nämä perustosiasiat myöntäneet, esimerkiksi sotaansyyllisyystuomittu silloinen valtionvarainministeri Juho Niukkanen:

 

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/talvisodan-vaihtoehdot

Mauri Ryömä: Asiakirjojen todistus Talvisodasta 1939-40

” Silloinen puolustusministeri Niukkanen on kyllin rehellinen tunnustaak- seen, että Suomen talvisota Neuvostoliittoa vastaan palveli Hitler-Sak- san hyökkäyspolitiikan etuja. Hän huomauttaa, että Saksan taholta ”kehotettiin Ruotsia antamaan Suomelle kaikkea mahdollista apua”, ja väittää:

”Tunnettua oli,että ainakin Saksan sotilasjohdon ehdoton myötätunto oli koko ajan Suomen puolella. Se toivoi Suomen vastarinnan olevan senkin vuoksi mahdollisimman lujaa, että venäläiset joutuisivat paljastamaan uusia sodankäyntimenetelmiään, koska se oli tietoinen siitä, että Saksan ja Neuvostoliiton aseellinen yhteentörmäys ei ollut vältettävissä.” ”

.
”…Saksa olisi mielellään nähnyt Ruotsin ja länsivaltojen avustavan meitä tehokkaasti ja siten liittyvän rinnallemme sotaan Neuvostoliittoa vastaan… Saksalle ei voinut ollut mi- kään niin toivottavaa kuin se, että Englanti olisi asennoitunut Neuvostoliittoa vastaan. ”

Suomen tarkoitus oli siis HÖNÄYTTÄÄ ”TYHMÄNJALOMIELINEN” ENGLANTI HÄVIÄMÄÄN HITLERILLE sotkeutumalla sotilaalliseen konfliktiin Neuvostoliiton kanssa, vähintään samassa määrin kuin se oli Saksankin kanssa ”sotkeutunut”!

Churchill ei kuitenkaan ollut sen enempää jalomielinen kuin tyhmäkään.

Sellaiselle ”ystävälle” kuin Suomen salafasistit oli luvassa sodanjulistus…

PS: Koivula ”valehtelee väärällä nimellä” myös kunnallisvaaliehdokkaana Tampereella numerolla 65.

http://www.vaalikone.fi/kunta2017/tampere/ehdokas/5485

Risto Koivula SKP (STP) Tampere 65 (ikä ja numero)

Niinistö Munchenissä:

”Stalin uskoi valloittavansa Helsingin kahdessa viikossa”

Lauantai 7.2.2015 klo 18.09 (päivitetty klo 18.15)

Presidentti Niinistö esitteli Münchenin kuulijoille talvisodan ihmeen.

Niinistö puolusti pakotelinjaa.

Niinistö puolusti pakotelinjaa. (MATTI MATIKAINEN)

Presidentti Sauli Niinistö osallistui Münchenin turvallisuuskonferenssissa paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli Ukrainan konflikti ja turvallisuus Euroopassa.

Niinistöltä kysyttiin, miten Suomi on onnistunut olemaan malliesimerkki valtiosta, joka pystyy toimimaan sekä Venäjän että lännen kanssa.

Presidentti Niinistö aloitti puhumalla sekä suomettumisesta että toisesta maailmansodasta. Hän vastasi, että suomalaiset ovat oppineet luottamaan demokratiaan.

– Muutama miljoona ihmistä pystyi puolustamaan itseään valtavaa vihollista vastaan. Jos ukrainassa samalla tavalla arvostetaan demokratiaa, se on mahdollista, Niinistö totesi.

Presidentti esitteli Münchenissä talvisodan ihmeen.

– Stalin sanoi, että kahdessa viikossa Helsinki valloitetaan. Hän ei koskaan päässyt lähellekään.

Niinistö totesi, että suomettumista ei enää Suomessa ole.

– Asemamme on selvä kaikille. Pakotteiden tie on oikea. Myös tulevaisuudessa, jos tarpeellista.

Presidentti muistutti myös Suomen pitkästä rajavyöhykkeestä Venäjän kanssa.

– Meillä on yhtä paljon rajaa Venäjän kanssa kuin kaikilla Nato-mailla yhteensä tai kuin kaikilla EU-mailla yhteensä.

Niinistöltä kysyttiin, mitä hän uskoo presidentti Putinin haluavan.

– En usko että kukaan täysin tietää, mitä hän aikoo. Mutta mitä Itä-Ukrainassa tapahtuu, se pitää Ukrainan epävakaana. En usko kovinkaan loogiseen suunnitelmaan, joka olisi tehty kauan sitten.

Niinistö päätti puheensa sanomalla, että Venäjää ei ole hyvä eristää maailmasta.

NINA DALE
nina.dale@ilmedia.fi
MÛNCHEN

6 vastausta artikkeliin “Neuvostoliiton tarkoitus ei ollut vallata Suomea talvisodassa”

 1. http://grohn.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/111455-matematiikka-ei-ole-tiede-vaan-teknologia#comment-3882011

  Kappas, tällainen töräytys nyt:

  http://kemppinen.blogspot.com/

  8. kesäkuuta 2018

  Erityiskohtelu

  HS:n artikkeli Stephen Koskinin Suomen käynnistä ja puheesta sisältää muutaman kes-keisen omituisuuden. Miksi Stalin varasi Suomelle erityiskohtelun 1939 verrattuna Baltian maihin, joihin marssitettiin neuvostojoukkoja heti, ja Puolaan, jonka strateginen asema oli väitteen mukaan samankaltainen kuin Suomen?

  Olen lukenut tuon Stalin-elämäkerran II osan ja kirjoittanut erittäin kiittävästi siitä tässä. Siinä on puhe Suomesta, mutta ei erikoiskohtelusta eikä etenkään Suomen lipumisesta erilleen Venäjästä jo ennen I maailmansotaa.

  Suomen kohtalo oli toinen kuin Baltian, koska Suomi kieltäytyi Neuvostoliiton vaatimuksista, ja siksi, että Suomen armeija oli mobilisoitu. Armeija aseineen oli rajoilla jo 10.10.1939. Viimeinen neuvottelukerta Moskovassa oli 9.11.

  Suomessa puhutaan edelleen joskus rajanoikaisuista Karjalan kannaksella, vaikka iso asia, johon neuvottelut kaatuivat, oli Neuvostoliiton – Stalinin – vaatimus saada Hanko tukikohdaksi.

  Suostuminen siihen olisi tehnyt Helsingin seudun ja ehkä koko Suomen mahdottomaksi puolustaa. Tiedämme tämän kokemuksista vuodelta 1944, jolloin Porkkala luovutettiin tukikohdaksi ”vuokralle”. ”

  RK: Stalinin tarkoitus ei ollut vallata Suomea, koska se ei olisi ollut millään muotoa optimaalinen tilanne puolustauuta Saksan tulevaa hyökkäystä vastaan (vaan sitä olivat enempikin ne välirauhan rajat, ja nykyisetkin),ja se olisi myös varsin luultavasti johtanut siihen, että Saksa olisi miehittänyt Ruotsin.

  https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/neuvostoliiton-tarkoitus-ei-ollut-vallata-suomea-talvisodassa/

  ” Julkaistu 30.7.2017 kirjoittanut Risto Koivula

  Neuvostoliiton tarkoitus ei ollut vallata Suomea talvisodassa

  http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/neuvostoliiton-tarkoitus-ei-ollut-vallata-suomea-talvisodassa

  Kirjoittanut Risto Juhani Koivula (14. maaliskuu 2017, 10:30)

  Hölynpölykynäilijä Juhani Putkinen estää keskustelun pölhöblogissaan, joten joudun avamaan toisen turhan keskustelun aiheesta:

  ” Väärällä nimellä valehteleva ”Koivula” pysyköön poissa minun asiablogistani. ”

  Talvisota oli Hitlerin idea, jota hän painosti ja maanitteli aloittamaan molemmin puolin Suomen itärajaa. Asia oli USA:n ja Englannin hallitusten ja Ranskan antifasististen oppositioliikkeen tiedossa katolisen kirkon kautta, jonka papeille katoliset sotilaat eri puolilla maailmaa ripittäytyivät ongelmistaan.

  https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/12/sodanaikainen-luotettav…

  ” Iltalehdessä 31.08.2012 Suomen Sveitsin ja Vatikaanin suurlähettiläs Alpo Rusi kertoo löytäneensä dokumentin elokuulta 1942, jossa Suomen silloinen Vatikaanin suurlähettiläs G.A. Gripenberg, joka oli vastikään siirretty sinne Lontoosta, ja jonka tehtävä oli tunnustella rauhansolmimismahdollisuuksia, sai tietää ranskalaiselta kardinaali Eugéne Tisserantilta (1884-1972), että Saksa oli ennen talvisotaa yllyttänyt Neuvostoliittoa hyökkäämään Suomeen ja Romaniaan kardinaalin tulkinnan mukaan siksi, että ”Saksa saisi vihaiset liittolaiset sivustoilleen”.

  (Todellinen syy oli, että Hitler oletti hyökkäyksen johtavan NL:n sotilaalliseen konfliktiin Englannin kanssa. Talvisodan kuluessa Hitlerille selvisi, että Englantia kusettamalla se ei onnistu. Sen sijaan hän oletti vielä kutsuttuaan Molotovin ”neuvottelemaan” Berliiniin joulukuussa 1940, että NL olisi kusetettavissa hyökkäämään Persiassa englantilaisten kimppuun.

  Stalin oli uskomattoman taitavasti onnistunut leikkimään ”tyhmää”…) ”

  Kemppinen: ” Nämä ovat faktoja. Se on johtopäätös, että Venäjä oli suunnitellut hyökkäystä ja luultavasti Suomen valloitusta hyvissä ajoin. ”

  RK: Kaikki armeijat ovat ainakin alustavasti suunnitelleet kaikkien valloitusta, ainakin suuvallat ainakin kaikkien lähellä olevien… Se on sitä, mitä sotilaat harjoitusmielessä tekevät…

  Kemppinen: ” Kun sota alkoi 1.12., Terijoen hallitus perustettiin samana päivänä. Helsingissä istuvan hallituksen ei katsottu edustavan todellista Suomea. Tuollainen järjestely ei synny päivässä tai kahdessa, vaikka Terijoen hallitus ei koskaan kokoontunutkaan. ”

  RK: Aika lailla pop up se syntyi: esimerkiksi Kuusista ei siihen alun perin ollut tarkoitettu ollenkaan, vaikka hän oli yksi kolmseta miniteristä, joiden olsi voinut kuvitellakaan ministeeraavan hallinnon alojaan. Kaksi muuta olivat sisäminiteri Tuure Lehin ja puolustusministeri Akseli Anttila. Valtionvarainminiteri esimerkiksi oli kuolemaisillaan, ja maatalousminiteri Armas Äikiä valitti Kuuselle, ettei ymmärrä mitään maatalouasioista. Siihen Kuusinen vastasi, että ”ei sun siinä kauan tarvitse ollakaan”.

  Kemppinen: ” Edelleen johtopäätös: Terijoen hallitus ja Neuvostoliiton sen kanssa tekemät sopimukset todistavat, että tarkoitus oli vallata Suomi poliittisesti ja kuten 1.12. kävi ilmi, sotilaallisesti. ”

  RK: Ei todista. Jotakin diplomaatista oli kuitenkin esitettävä. Valtaus olisi ollut työtapaturma, eikä johtanut mihinkään kovin kauaskantoiseen. Ei tosin ihan pilkulleen toteutuneeseenkaan kehitykseen, sillä miehityksen jälkeen ei olisi voitu ruveta palauttamaan julki- eikä salafasisteja hallitukseen… Saksaa ei olisi voitu siten kusettaa Suomella kuin kävi.

  Kemppinen: ” Runsas arkistoaineisto osoittaa, että puna-armeijan oli tarkoitus viettää joulua Helsingissä. Pohjoisesta hyökkääviä kehotettiin varomaan Ruotsin rajaa, siis Tornion seudulla. Puna-armeija eteni Kemijärvelle ja Savukoskelle joulukuussa. Noista seuduista ei ollut puhuttu Moskovan neuvotteluissa.

  Tämä oli Stalinin erityiskohtelu Suomelle. ”

  RK: Huijausta ja rekvisiittaa. Aineistoa, jonka oli tarkoituskin päätyä suomalsislle – ja Hitlerille…

  Kemppinen: ” Jartsev ja Stein olivat puhuneet 1938 ja 1939 salaisissa neuvotteluissa Suomessa Saksan aiheuttamasta uhasta. ”

  Jartsev oli myös 1938 tuonut Suomen viranomaisille Stalin tarjouksen ”etupiirijaosta Itämeren alueella” (v batijskom rezhime).

  Se päätyi Hitlerille ennen kuin presidentti Kalliolle.

  Hitler esitti sittemmin just tämän kaavan mukaan Molo-Ribbe-”sopimusta” NL:lle, Halhin Golin katastrofin jälkeen Akselivalloille.

  NL:ssa luultiinsodan ajan, että että sen olsi toimittanut sinne Mannerheim. Todellisuudessa sen oli toimittanut hänen esimiehensä: joko ulkoministerin Tanner tai puolustusministeri Walden. RIsto Ryti kasvoi silloin vieläkorkoa Suomen pankissa.

  Kemppinen: ” Moskovan neuvotteluissa sanottiin, että järjestelyt olivat tarpeen länsivaltojen aiheuttaman sotilaallisen uhan takia. Siinä välissä oli tehty sopimus Saksan kanssa, ja Suomi oli siirretty Neuvostoliiton etupiiriin – vaikka Stalin otti kyllä riskin hyökkäämällä Hitlerille ilmoittamatta. Saksan armeija oli Puolan murskattuaan kiinni lännessä, jossa sotatila vallitsi vaikkei sitten Ranskan valloittamiseen johtaneita taisteluita aloitettu ennen kuin keväällä 1940.

  Helsingin Sanomat (Jukka Petäjä) saisi tarkistaa tosiasioiden vastaisia kantojaan. Toivon että Kotkin saa tietää, missä merkeissä hän esiintyy päälehdessämme. Elämäkertateoksessaan hän korostaa epätavallisen vahvasti ja useita kertoja Stalinin talvisotaa fiaskona ja Stalinin omaa arvioita, että tilanne oli siis myös sotilaallisesti arvioitu kovin väärin. Siitä ei ole neuvostolähdettä, että Stalin tulkitsi myös Suomen poliittisen tilanteen väärin. ”

  RK: Jos hänellä oli kovin huonot tiedot, hän sai Churchilliltä parempia… Niissä oli kuitenkin jälkimmäisen omia painotuksia.

  Stalin ihaili vanhaa muistoa Waldenia, joka oli 1904 estänyt ja lyönyt läskiksi Suomalisten kutsunnat Tsaarin armeijaan, ja Tanneria, joka oli vastustanut ankarasti, ja yrittänyt lyödä läskiksikin puolueensa ja suomalsiten osallistumista Kersnkin ”maakuntavaaleihin” 1917. Hän uskoi näiden kanssa voitavan tehdä diiliä ja sovitti ehkä tarjouksiaankin sen mukaan. Hän ei voinut uskoa näistä tulleen Hitlerin ”periaattellisia” aseenkantajia…

  Kemppinen: ” Saksalla muuten ei ollut talvisotamme aikana sellaisia suunnitelmia, jotka johtivat sitten kesäkuussa 1941 hyökkäykseen Venäjälle (Barbarossa-suunnitelma). ”

  RK: Ei ollut, koskka se oli romahtanut Halhin Goliin sillä kertaa…

  Kemppinen: ” Suomesta teki Saksan ”liittolaisen” Stalin. Hitlerin Saksan kannatus ei ollut meillä suurta. Stalin työnsi Suomen Hitlerin syliin (Kotkin). ”

  RK: Juu… :-/

  Posted by Jukka Kemppinen at perjantaina, kesäkuuta 08, 2018 34 kommenttia:

 2. https://blogit.iltalehti.fi/jani-hakkarainen/2017/12/30/talvisota-oli-mahdollista-valttaa/

  ” Talvisota oli mahdollista välttää

  30 jou 2017

  Kirjoittanut Jani Hakkarainen | 229 Kommenttia

  Kuten tunnettua Stalinin Neuvostoliitto ja Hitlerin Saksa solmivat 28. elokuuta vuonna 1939 hyökkäämättömyyssopimuksen, joka tunnetaan myös nimellä Molotovin-Ribbentropin sopimus. Sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa ”Baltian valtiot” Latvia, Liettua, Suomi ja Viro määriteltiin Neuvostoliiton ”etupiiriin” (saks. ”Interessensspähren”).

  Sopimuksen jälkeen tapahtumat etenivät Neuvostoliiton taholta seuraavalla tavalla:

  17.9.1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan

  24.9.1939 Neuvostoliiton neuvottelut Viron kanssa ja yhteistyö- ja tukikohtasopimus maiden välillä

  2.10.1939 Neuvostoliiton neuvottelut Latvian kanssa ja yhteistyö- ja tukikohtasopimus maiden välillä

  3.10.1939 Neuvostoliiton neuvottelut Liettuan kanssa ja yhteistyö- ja tukikohtasopimus maiden välillä

  5.10.1939 Kutsu Suomelle neuvotteluihin Moskovaan

  6.10. Neuvostoliitto ja Saksa jakoivat Puolan

  12.–14.10.1939 Ensimmäinen neuvottelukierros Suomen kanssa

  3.–4.11.1939 Toinen neuvottelukierros Suomen kanssa

  9.11.1939 Kolmas neuvottelukierros Suomen kanssa

  30.11.1939 Talvisodan alku

  13.3.1940 Talvisota päättyminen

  12.6.1940 Neuvostoliitto miehitti Liettuan

  17.6.1940 Neuvostoliitto miehitti Latvian

  17.–21.6.1940 Neuvostoliitto miehitti Viron

  28.6.–4.7.1940 Neuvostoliitto miehitti Bessarabian (suurin osa nykyinen Moldova)

  Uusimman historiantutkimuksen mukaan ainakaan ensimmäinen neuvottelukierros Suomen ja Neuvostoliiton välillä ei ollut pelkkää näytelmää, jonka tarkoitus oli peittää Stalinin jo ennalta tekemä päätös valloittaa Suomi. Mitään dokumenttia ei ensinnäkään tunneta, joka osoittaisi, että neuvostojohto olisi tehnyt päätöksen ennen neuvotteluja. Päinvastoin, tunnetut asiakirjat osoittavat, että päätös tehtiin kahden ensimmäisen neuvottelukierroksen välissä.

  Politbyroon arkistossa on sisäinen ohje Neuvostoliiton neuvottelijoille, joka on päivätty 14.10.1939.[i] Siinä ei ole pienintäkään mainintaa Suomen valloittamisesta tai edes sodan aloittamisesta piilotavoitteena. Muistiossa sanotaan suomennettuna seuraavasti:

  Neuvostoliiton tärkeimpänä huolena neuvotteluissa Suomen hallituksen kanssa ovat kaksi seikkaa: a) Leningradin turvallisuuden varmistaminen, ja b) varmuus siitä, että Suomi pysyy jatkossa vakaasti ystävällismielisissä suhteissa Neuvostoliiton kanssa.[ii]

  Ensimmäisissä neuvotteluissa Neuvostoliitto esittikin Suomelle aluevaihtokauppaa. Suomi olisi saanut alueita Itä-Karjalasta. Suomi olisi luovuttanut Neuvostoliitolle Hangon ja Suomenlahden ulkosaaret. Karjalan kannaksella rajaa olisi siirretty selvästi lähemmäksi Viipuria. Neuvostoliitto olisi saanut siellä tärkeän Koiviston sataman haltuunsa.

  Neuvostoliittolaiset ja suomalaiset asiakirjat tukevat yhtenäisesti sitä käsitystä, että neuvostojohdon tavoitteena ensimmäisissä neuvotteluissa oli tilanteen rauhanomainen kehitys.[iii] Neuvostojohto hyväksyi Suomen vastaisen sodan suunnitelma vasta 29.10.1939.[iv] Suunnitelma ja päätös hyökkäyksestä tehtiin hyvin nopeasti, suorastaan hätäisesti.[v] Neuvostojohto teki siis ensimmäisistä neuvotteluista pikaisen päätöksen hyökätä Suomen kimppuun.

  Tätä ei muuksi muuta se tosiseikka, että puna-armeijassa ensimmäinen yksityiskohtainen sotasuunnitelma Suomen-sotaa varten tehtiin jo maalis-huhtikuun taitteessa 1939.[vi] Kyseessä ei ollut neuvostojohdon, viime kädessä Stalinin päätös sodan aloittamisesta Suomea vastaan.

  Tämän todistusaineiston perusteella onkin helppo yhtyä kansainvälisen politiikan emeritusprofessorin Osmo Apusen ja tutkijan Corinna Wolffin päätelmään:

  Sotaa ei ehkä olisi voitu tyystin välttää, mutta sen uhkaa olisi hyvinkin voitu tuonnemmaksi suostumalla silloin Stalinin aluevaatimuksiin Kannaksella.[vii]

  Oli siis mahdollista välttää talvisota, kun paino on sanalla talvi. Nykytiedon valossa Neuvostojohto olisi ainakin vielä vuonna 1939 tyytynyt Suomen alueluovutuksiin. Talvella ei olisi sodittu. Niinhän tapahtui myös Baltian maiden kohdalla. Neuvostoliitto valloitti ne vasta kesällä 1940. Kesällä on aina parempi hyökätä kuin talvella.

  On syytä painottaa, että tässä kyseessä on se, mitä me filosofit kutsumme episteemiseksi eli tiedolliseksi mahdollisuudeksi: mahdollisuus tietomme mukaan. Tiedollisesta mahdollisuudesta ei kuitenkaan seuraa todellinen mahdollisuus. Kenties nykytietomme ovat vajavaisia.

  Sen sijaan on hyvin vaikea nähdä, että Suomi olisi onnistunut välttämään sotatantereeksi joutumisen toisessa maailmansodassa. Vaikka Neuvostoliitto olisi tyytynyt Baltian maiden valloittamiseen ja Suomen alueluovutuksiin, viimeistään Saksa olisi hyökännyt ainakin Lapin kautta Neuvostoliiton kimppuun kesällä 1941. Mitä luultavammin taisteluita olisi käyty myös Suomenlahden saarilla ja rannikolla.

  Väitteestäni ei seuraakaan, että Suomen hallitus olisi ollut myös vastuussa talvisodasta. Me arvioimme mennyttä paremmilla tiedoilla kuin he. Heillä ei ollut tietoa neuvostojohdon perimmäisistä tavoitteista.

  Alueluovutukset olisivat myös heikentäneet Suomen puolustuksellista asemaa. Puna-armeija olisi ollut valmiiksi Hangossa, Suomenlahden saarilla, Koiviston satamassa ja muutenkin lähempänä Viipuria Kannaksella.

  Yhtä kaikki, nykytiedon valossa Moskovan ensimmäinen neuvottelukierros lokakuussa 1939 ei ollut pelkkää teatteria. Talvisota oli mahdollista välttää. Suomi ei mitä ilmeisemmin ollut siinä pelkkä passiivinen uhri, jolle ei annettu vaihtoehtoja.

  Loppuviitteet

  [i] Varjo Suomen yllä: Stalinin salaiset kansiot, toim. Timo Vihavainen, Ohto Manninen, Kimmo Rentola ja Sergei Zuravljov, Docendo 2017, 155 – 156.

  [ii] Mt. 155.

  [iii] Historian kosto: Suomen talvisota kehyksissään, toim. Henrik Meinander, Siltala 2015, 160.

  [iv] Mt. 159.

  [v] Mts. ja 164.

  [vi] Tuntematon Talvisota – Neuvostoliiton salaisen poliisin kansiot, toim. Timo Vihavainen ja Andrei Saharov, Edita 2009, 59.

  [vii] Osmo Apunen ja Corinna Wolff, Pettureita ja patriootteja, SKS 2009, 444.

 3. Neukkula neuvotteli Baltian maiden kanssa alueista – ja sen jälkeen hyökkäsi niihin.
  Sama olisi tapahtunut Suomellekin joka tapauksessa.
  Hyökkäys kesällä olisi ollut Suomelle kohtalokkaampi, koska talviolosuhteet suosivat vähäisiä suomalaisjoukkoja ja kesällä neukkulan joukot olisivat voineet kulkea vapaammin maastossa.
  Jo tästä syystä Suomen silloinen hallitus toimi täysin oikein.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *