SDP:n teksti ja kysymykset muille puolueilla

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e331f6c2-e11a-4a6b-ac48-39696638ad6d

26.4.2019

Tässä ovat SDP:n teksti ja kysymykset muille puolueilla:

–SDP haluaa rakentaa tulevaisuuden Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä. Kysymme seuraavat kysymykset selvittääksemme edellytykset yhteisen hallituksen muodostamiseksi. Pyydämme teitä esittämään puolueenne ohjelma-asiakirjojen perusteella kantanne seuraaviin asiakokonaisuuksiin (kohdat 1-8) ja lisäksi vastaamaan asiakokonaisuuksia täsmentäviin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin.Lisäksi pyydämme teitä esittämään näkemyksenne sosiaaliturvan uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen (kohdat 9-10).

–Pyydämme vastauksianne tiistaihin 30.4.2019 klo 12 mennessä.

 1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

a.Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?

[ Mitkään suomalaisten toimet eivät pysäytä ilmaston lämpenemistä, jos suurin osa maapallon 7000 miljoonasta ihmisestä ei pysty vähentämään hiilidioksidipäästöjään – sitoutuminen on siis mahdotonta.]

[ Miten uusi hallitus tai  mikään puolue  voisi määritellä mitä Suomessa tai yleensä maailmassa tapahtuu 2030- luvulla?]

b.Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?

c.Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?

 1. Suomi on kokoaan suurempi maailmalla

[ No niin, aletaan taas paukuttelemaan henkseleitä]

a.Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?

b.Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?

c.Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?

d.Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?

[Oikea vastaus mielestäni on: Heti kun suomalaiset pystyvät elämän ilman, että valtio lisää vuosittain velkaansa. Nyt neljä vuotta on mennyt kohtalaisesti – miten Rinteen johdolla mennään?]

 1. Turvallinen oikeusvaltio Suomi

a.Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?

b.Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?

c.Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?

d.Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?

 1. Elinvoimainen Suomi

a.Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?

[ Varmasti suomalaiset pystyvät tuotteita kehittämään. Ongelmana voi ola maksukykyisten ostajien löytäminen.]

b.Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?

c.Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?

 1. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

a.Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?

b.Miten uudistaisitte perhevapaita?

c.Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?

 1. Kestävän talouden Suomi

a.Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvun selvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?

b.Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.

 1. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

a.Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?

b.Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti. [Nostamalla veroja , vai?]

c.Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?

 1. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

a.Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne.

b.Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.

c.Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?

d.Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa? [Lisää tukiaisia, vai?]

 1. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?
 2. Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.
 3. Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä?

*

Huomattavaa on, ettei Anti Rinne ei kysy mikä on puolueen suhtautuminen haittamaahanmuuton hillitsemiseen.

8 Replies to “SDP:n teksti ja kysymykset muille puolueilla”

 1. Suomi saadaan hiilineutraaliksi yhdessä päivässä. Sovitaan että juhannuksena on viimeiset pienhiukkaset laskettu ilmakehään ja koko kansa vauvasta vaariin kävelee juhannuskokkoihin eripuolella Suomea. Seuraavana päivänä ”maailma pelastuu”…

 2. ”Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?”

  E. Suomella ei ole varaa ajaa työpaikat muualle.

Kommentoi