Ääliöfasistinen uus-”Lenin”-museo viettää historianterroristi-EU:n ”totilateralismipäivää”!!!!!

https://www.facebook.com/events/331821443936188/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story

ELO23

.
ke 11:00 · Lenin-museo · Tampere
Tykkäät esiintyjästä Lenin-museo

NYT SAA KYLLÄ RIITTÄÄ TÄTÄ LAJIA!

JOS EI MUSEO MITÄÄN TÄYSJÄRKISTÄ KEKSI, SE ON LAKKAUTETTAVA!

MEILLÄ ON JO ENNESTÄÄN KAUPUNKI VÄÄRÄLLÄÄN RIKOLLISTA PUOSKARI JA HAISTAPASKANTIEDETTÄ JA ETNISTÄ SOTAPROPA- GANDAA, JOPA EU:N ENSIMMÄISTÄ (?) ROSKAPANKKIYLIOPISTOA (?) MYÖTEN (JOKA EI AINAKAAN TÄLLAISIIN JÄRJETTÖMYYKSIIN PUUTU, JOTEN MEIDÄN MUIDEN PITÄÄ PUUTTUA!!!!!!

keskiviikko, 28. toukokuu 2014

Viviane Reding:

Kirjoittaja on kansalaisasioista ja perusoikeuksista vastaava EU-komission varapuheenjohtaja.

Päivitetty 23.8.2013 07:08, julkaistu 23.8.2013 07:05
 .
.

Päivälleen 74 vuotta sitten, 23. elokuuta 1939, kaksi totalitaarista valtiota, Hitlerin natsi-Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto, allekirjoittivat keskinäisen sopimuksen.

Sopimus oli lähtökohtana ihmiskunnan tuhoisimpaan sotaan kautta aikojen. ”

HM: II Maailmansota oli tuolloin ollut käynnissä Kiinassa jo yli kaksi vuotta eli  Japanin hyökkäyksestä Kiinaan 7.7.1937 lähtien.

Miten ihmeessä tämä HYÖKKÄÄMÄTTÄMYYSSOPIMUS, jollaiset normaalisti oli kaikkien ainakin naapurivaltioiden välillä, saattoi olla jokin ”II maailmansodan syy”?

Eikö muka olisi tullut Euroopassa sotaa,ellei olisi ollut tätä ”sopimusta”? Ehdottoman varmasti olisi ollut.

On lisäksi huomattava, että Puola oli jo valmiiksi NL:N vihollisvaltio, koska se miehitti laittomasti laajoja alueita Versailles´n rauhansopimuksen mukaisen laillisen alueensa itä- ja pohjoispuolella.

Hannah Arrendtin totalitarismiteoria, jota Reding tarkoittaa, ja joka kuuluu EU:n kaanoniin, on täyttä hölynpölyä.

VR: ” Toisen maailmansodan aikana surmattiin miljoonia ihmisiä ja vielä useammat kärsivät totalitaaristen hallintojen sorron alla vuosikymmenien ajan sodan päättymisen jälkeen.

Uhrien muistoksi ja sen varmistamiseksi, että rakennamme tulevaisuut- ta menneisyyttä unohtamatta, elokuun 23.:ta vietetään Euroopan laa- juisena totalitaaristen ja autoritaaristen järjestelmien uhrien muistopäivänä. ”

HM: EU on itse pahin totilateralismi!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/hannah-arendtin-totilateralismi-on-tieteellisesti-puhdasta-potaskaa

Hannah Arendtin ”TOTILATERALISMI” on tieteellisesti puhdasta potaskaa.

.

Parasta kiinnittää huomio ajankohtaisiin ongelmiin!

VR: ” Baltian maiden väestölle 23. elokuuta 1939 merkitsi ensin natsi- Saksan ja myöhemmin Neuvostoliiton miehitysvallan alkamista. ”

HM: ” EU-komision varapuheenjohtajan puheet ovat YK:N PERUSKIR- JAN VASTAISIA,joka taas on LISSABONIN SOPIMUKSESSA JULISTET- TU TÄLLAISTEN ASIOIDEN EU:N LAKIPERUSTA. Baltian maat kuului- vat YK:n Yleiskokouksen päätöksellä, joka vahvisti Pariisin rauhansopi- muksen,NL:on AINAKIN YK:N PERUSKIRJAN MUKAAN laillisesti. Tämä taas tarkoittaa edelleen YK:n Peruskirjan mukaan sitä, että entisiltä YK-laillisilta  neuvostotasavalloilta periytyneen kansalaisuuden PERUUT- TAMINEN osalta kansalaisia oli ja on laitonta maailmanoikeudellisesti.

VR: Itä- ja Länsi-Euroopan väestön lähihistorian erilaisten kokemusten pitäisi toimia meitä eurooppalaisia yhdistävänä, ei erottavana tekijänä.

Nyt 74 vuotta myöhemmin meidän on vaalittava yhdessä eurooppa- laisten totalitaaristen järjestelmien uhrien ja järjestelmiä vastaan taistelleiden muistoa.

Olemme tämän velkaa erityisesti nuorille sukupolville,jotka rakentavat tulevaisuuden Eurooppaa – Eurooppaa,joka on parempi ja vahvempi. ”

HM: Nykyinen Eurooppa on HEIKOMPI kuin entinen Itä- ja Länsi-Eu- rooppa: KOSKA SE YHDISTÄÄ VAIN NIIDEN KAIKEIN HUONOIMMAT PUOLET: Lännen haistapaskantieteellisen ideologian ja idän kansalli- sen itsemääräämisoikeuden rajottamisen ja turhan ja liiallisen vallankeskityksen!

VR:”Eurooppaa,jonka vankkumattomina periaatteina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus,demokratia,tasa-arvo,oikeusvaltio, oikeuslai- toksen riippumattomuus sekä perusoikeuksien, myös vähemmistöjen oikeuksien, kunnioittaminen. Nämä Euroopan yhteiset arvot osoittavat muulle maailmalle, että olemme ottaneet opiksemme menneisyyden kokemuksista. ”

SB: EU:ssa ei ole MIKÄÄN NOISTA FAKTUAALISESTI VOIMASSA! Ne ovat pelkkää pulinaa, jolle muu maailma nauraa. Euroopassa ei kunni- oiteta ihmisarvoa, sitä ei ikinä selitetä oikeustieteen tohtoreillekaan, mitä se varsinaisesti on, ja johtavienkin poliitikkojen taholta (mm. erään tohtori Halla-ahon) esiintyy avoimia hyökkäyksiä  oikeustieteellistä ihmisarvoa vastaan!

”Oikeusvaltio” tarkoittaa YK:lle VALTIOTA, JOKA NOUDATTAA YK:N YLEISMAAILMALLISTA LAKIA. EU:lle se EI TARKOITA AINAKAAN SITÄ! Se ei tarkoita EU:lle mitään muuta kuin sellaisen aivopierun jankuttamista, että

MUUT MAAT ”EIVÄT OLISI ”OIKEUSVALTIOITA”!

MIKÄÄN OIKEUSLAITOS ei ole itseriittoisesti ”täydellisesti riippuma- ton” siitä valtiovallasta, JOLLAINEN SEN AINA JOKA TAPAUKSESSA ON ASETTANUT, eikä tarvitsekaan olla! Sen valtion lakejahan se tulkitsee ja valvoo.

PERUSOIKEUDET” puolestaan ovat EU:N ASETTAMA ”KILPAILIJA” YK:N IHMISOIKEUKSILLE todellisena tarkoituksena NAKERTAA näitä eikä panna niitä toimeen!

VR: ” Menneisyyden tapahtumat ovat pyyhkiytymässä pois kansojen muistista. Kes- kuudessamme on ajan mittaan yhä enemmän nuoria, jotka eivät koskaan tapaa sota- ajan tai sen jälkeisen ajan tapahtumia kokeneita henkilöitä.

Näille uusille sukupolville sodan kauhut ja elämä totalitaarisen tai auto-ritaarisen hallinnon ikeessä ovat enää vain yksi luku muiden joukossa historian oppikirjoissa. ”

SB: Me eletään justiin siinä!

VR: ” Tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että Euroopan unioni on täyttä- nyt lupauksensa rauhan ja demokratian tuojana. Vaikka onkin toivotta- vaa, että tämä saavutus on lopullinen, emme voi pitää sitä itsestään- selvyytenä. Meidän on joka päivä työskenneltävä rauhan ja demokratian säilymisen eteen. ”

SB: EU ei ole ”taannut rauhaa” eikä takaa, vaan se on parhaansa muka ainakin YRITTÄNYT LEVITTÄÄ SOTAA!

VR: ” Ääriliikkeet ja rasismi ovat lisääntymässä. ”

SB: KOMISSIOSSA, mistä rva Redin on LOISTOESIMERKKI!

Ja kun kun erityinen hölynpölyluonteinen ”eurotiede” niitä kerran kaiken aikaa luo ja provosoi!

VR: ” Tämän pitäisi olla hälytysmerkki: nuorempien sukupolvien on tun- nettava lähihistorian tapahtumat voidakseen rakentaa tulevaisuutta. ”

SB: Niistä ruvetaankin nyt jakamaan myös oikeata tietoa, eikä pelkkää eurovaskistien väärennöstä, jollaista myös rva Reding nyt levittää. En-simmäistä kertaa esimerkiksi on  Xian tapahtumat II maailmansodan aattona, sodan lopulta ehkä tärkein sopimus, Aamulehdenkin palstoille, vaikkakaan ei vieläkään sivuille!

VR: ” Niin monien ihmisten jakamat traagiset kokemukset ympäri Eu- rooppaa ovat osa historiaamme, ja kaikenikäisten eurooppalaisten olisi tunnettava ne.

Euroopan komissio on valmis tekemään oman osansa.Uudesta ”Kansa- laisten Eurooppa” -ohjelmasta tuetaan jatkossakin hankkeita, jossa tutkitaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien syntymekanismeja.

Ohjelman muistiperintöön osoitetuissa määrärahoissa on otettu huo- mioon, että on yhä tärke ämpää ymmärtää Euroopan lähimenneisyyttä ja käsitellä sitä sekä välittää viesti nuoremmille sukupolville: muistipe- rintöön osoitettuja varoja on lisätty nykyisestä 4 prosentista 20 prosenttiin. ”

SB: Hienoa. Tässä on natsijohdon ideologia, jota on tähän asti pimitelty niin Itä- kuin Länsi-Eroopassakin!

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi

Tarkempaa tietoa saa Rapakon takaa Obaman porukalta. (Ja voi sitä olla Moskovassakin, jos lohkeaa.)

VR: ” Uusi toimi, ”Euroopan aktiivinen muistiperintö”, kattaa myös muita Euroopan lähihistoriaa muovanneita tapahtumia: siihen kuuluvat esi- merkiksi ensimmäisen maailmansodan alkamisen 100-vuotismuisto- päivä vuonna 2014, Berliinin muurin murtumisen 25. vuosipäivä ja EU:n Keski- ja Itä-Euroopan maihin laajentumisen 10. vuosipäivä. ”

SB: Noista vain I maailmansodan alkamisen muistopäivässä on yhtäänmitään järkeä.

VR: Tänään meidän on kuitenkin otettava opiksi yhdestä tuhoisimmista luvuista Euroopan historiassa.

Vain säilyttämällä mielissä totalitaaristen ja autoritaaristen hallitusten ri- kokset voidaan nuoremmille sukupolville osoittaa, että demokratia ja perusoikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan tuskallisen historian tulosta.

Pitämällä muisto elävänä voidaan varmistaa, ettei vastaavanlaista Eu- roopan kansojen kahtiajakoa enää koskaan synny. Totalitarismilla ei ole sijaa Euroopassa. ”

Viviane_Reding.jpg

EU on lallattanut itsenä lopullisesti laittomaksi järjettömässä maail- manhistorian pöyristyttävimmässä etnisen sotapropagandan pläjäyk- sessä ”94 miljoonasta tappamalla tapetusta kommunismin uhrista”.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/miten-halosen-ja-hautala…

keskiviikko, 24. elokuu 2011

Miten Halosen ja Hautalan Suomen Tilastokeskus sepitti (”EU:lle”…) ”70 miljoona tapettua Maon uhria”…

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/ukrainan-jarjestetty-nalanhata-jenkit-nato/http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/jenkit-ja-nato-ja-ukrainan-n-l-nh-t

”Ukrainan järjestetty nälänhätä”, jenkit, NATO …

Muka ”Ukrainan (järjestetystä) nälänhädästä” esiintyy ainakin neljä (4) erilaista versiota eri ajoilta, jotka poikkeavat toisistaan usein poissul- kevalla tavalla mm. ”tapahtuma”vuoden (1931, 1932, 1933-), ”tappa- misen” ”tapahtuma”paikan (Ukraina, Venäjä), tapahtuman luonteen (taitamattomuus/kommunismin kehnous, joukkomurha, kansanmurha), uhrien määrän (1 – 14 mlj.) ja luonteen (karkotettuja, tapettuja, muuten kuolleita), oletettujen ”välittömien syiden” (”kulakkien, ukr.  kurkuli, fyy- sinen hävittäminen”, ”natsistinen/hirohitoistinen rotuvaino”, oletettu it- senäisyyssalaliitto jne.),”todisteiden” (havainnot/kokemukset, oikeiden väestötietojen 1927 ja 1939 väärinluku, väärennetty/väärin ”tulkittu” v. 1937 tilastollinen yhden päivän väestölaskentadata,puolueen todellis- ten päätösten väärinluku, väärennetyt puoluepäätökset) jne. suhteen.

Nämä versiot EIVÄT muodosta etenevän tiedon sarjaa, edellinen ei sisälly seuraavaan (parempaan!) ”kumoutuneessa muodossa”, kuten dialektikko edellyttäisi tieteeltä, vaan nämä eri ”teoriat” kumoavat toisensa muodollisloogisesti. Viimeisin on tieteelliseltä kannalta tyhmin.

Venäläiset ovat kumma kyllä salailleet aina näihin päiviin asti nimeno- maan tietoja, jotka osoittavat ”kansanmurhateoriat” varmasti vääriksi!

Väestötiedot eivät kerro minkäänlaista selittämättömistä joukkotuhoista.

Olen jättänyt pois teoriat, joissa jonkin muka joukkotuhon kohteina olisivat olleet Ukrainassa erityisesti MUUT kuin ukrainalaiset (niillä mm. ei ole tekemistä USA:n eikä NATOn kanssa).

***

 1. Ensimmäinen, ”alkuperäinen” versio

Ukrainan nälänhädästä pahana kuivuusvuotena 1931, jossa ei ollut olennaista, ”järjestetty” vaiko esimerkiksi tunaroitu, oli se, jota mm. New York Times ja Goebbels eivät uskoneet ja kielsivät levittämästä, ja josta NYT:n reportteri  Walter Durantya vaadittiin munistaan hirteen muka ”kansanmurhan pimittämisestä” hänen Ukrainasta tuona vuonna tekemänsä Pulitzer-palkitun reportaasisarjan takia, jossa hän ei havainnut nälänhätää.

Goebbels epäili, että KGB on sepittänyt jutun tarkoituksella ohjata Sak- san tai Puolan armeijaa hyökkäämään vääriin paikkoihin, mahdollisesti johonkin ansaan. Tuo oli sikäli väärä tulkinta, että NL ei missään tapauk- sessa ”halunnut” Saksan hyökkäävän Ukrainaan, joka oli ehdottomasti vaarallisimpia ja Saksan armeijalle helpoimpia hyökkäyssuuntia. Sak- san todellinen ja myös propagandakuva Puna-armeijasta,se ”hyvin syö- tetty murhan- ja saaliinhimoinen mongoliraakalaisarmeija, joka valmis- tautuu hyökkäämään pistämään muut sileäksi”, oli peilikuva Saksan omasta armeijasta.

NL ei kuitenkaan halunnut Saksan (ja Puolan) vetävän Ukrainan asioi- den kuten sotahevosten määrän radikaalin pienenemisen ja väestön muuttamisen takia liian yksityiskohtaisia johtopäätöksiä Puna-armei- jan ja NL:n sotateollisuuden kehityksestä. Muuten sai vetää mitä tahan- sa johtopäätöksiä:ehdoton pääasia oli,että ne olisivat vääriä.Jos Saksa hyökkäisi, hyökätköön tietyille soille, jonne se sitten Smolenskissa loppukesästä 1941 pysäytettiinkin, ja josta se asemasotaan ryhtymisen sijasta koukkasi Ukrainaan. Ja sitten hyökätköön vaikka pohjoiseen, varsinkin talvella, tunturihaukan persiiseen…

***

tiistai, 15. elokuu 2017

YLE:n Stalin-Trotski valedokumentissa oli PELKKIÄ HAISTAPASKAN-EUROTIETEILIJÖITÄ

YLE:n Stalin-Trotski valedokumentissa oli PELKKIÄ HAISTAPASKAN-EUROTIETEILIJÖITÄ

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/03/historia-stalinin-ja-trotskin-taistelu

” Historia: Stalinin ja Trotskin taistelu

Kahden kommunistijohtajan, Stalinin ja Trotskin, kaksintaistelu oli kahden henkilön ja kahden vision välinen ideologinen ja poliittinen valtataistelu kuolemaan saakka.

Vladimir Lenin (vas.) antoi Stalinin sijaan tukensa Lev Trotskille, ja piti tätä parem-pana seuraajaehdokkaana Venäjän kommunistien puolueen puheenjohtajaksi.  ”

RK: Heti alkaa valheella: Lenin ei käsitellyt ”testamentissaan” ollenkaan kysymystä NKP:n PUHUHEENJOHTAJASTA, vaan PÄÄSIHTEERISTÄ, jona oli vuoden toiminut Stalin.

Hän ei suositellut Trotskia mihinkään erityiseen virkaan, joskaan ei kiel-tänytkään,etteikö johonkin voisi valita.Hän sanoi Trotskia ”kyvykkääk- si, mutta non-bolševistiksi”, mikä tässä tapauksessa tarkoitti ”men- ševikkiä”. Lenin tarkoitti tällä ideologisen osaamisen puutetta eikä mitään yksittäistä poliittista tyräystä.

Stalinia Lenin kehui ideologisesta osaamisesta, mutta sanoi vääräksi henkilöksi johtamaan henkilöasioita.

Lenin oli ilmeisimmin tullut siihen tulokseen, että pääsihteerin hom- masta oli tullut puheenjohtajan hommaa tärkeämpi. Hänelle olisi luul- tavasti oikein hyvin sopinut, että Stalin olisi valittu ”toisarvoiseen” pu- heenjohtajan tehtävään vahtimaan ideologista oikeaoppisuutta, kun- han pääsihteeriksi olisi valittu muu johtamiskykyä osoittanut vaikkapa ydinjohdossa uusi henkilö. Pääsihteeri Stalin, joka esitteli testamentin puoluekokouksessa, esitti, ettei puheenjohtajaa valita ollenkaan, vaan paikka jätetään ”Leninin kunniaksi” tyhjäksi. Tämä vaihtoehto hyväksyttiin, ja Stalin valittiin pääsihteeriksi.

Lenin ja Trotski olivat myös olleet ”taistelupari”, eivät mitään ”ylimpiä ystäviä”. Trotski oli lähinnä menševikkien ehdokkaana valittu kesällä 1917 Pietarin neuvoston puheenjohtajaksi, jossa asemassa hän ennen Pietarin neuvoston aloittamaa vallankumousta loikkasi bolševikkipuolueeseen.

Päivi Suikkanen  Helsinki

TV1 maanantaina 14.8.2017 klo 19.00 – 19.55

Yle Areenassa 30 päivää

Kommunistijohtaja Lev Trotski murhattiin Meksikossa elokuussa 1940. Miehen kuolema sinetöi 20 vuotta kestäneen kaksintaistelun. Kremlin valtias Josif Stalin oli raivannut tieltään pitkäaikaisen kilpailijansa.

Vallankumouksen kaksi johtohahmoa Stalin ja Trotski eivät kaihtaneet valtapyrkimyksissään mitään keinoja.Stalin oli kolmen vuosikymmenen aikana vienyt Venäjän maailman suurvaltojen joukkoon. Puna-armeijan perustanut Trotski päihitti sisällissodassa Valkoisen armeijan, ja oli keskeisesti vaikuttamassa bolševikkien voittoon.

Trotskin ja Stalinin välillä oli merkittäviä ideologisia erimielisyyksiä. Trotski kannatti Vladimir Leninin teoriaa,jonka mukaan kommunistista vallankumousta oli pyrittävä levittämään maan rajojen ulkopuolelle. Stalinin mielestä oli keskityttävä kommunismin rakentamiseen maan sisällä.

Dokumentti kuvaa kahden kommunistijohtajan, Stalinin ja Trotskin, taistelua. Se oli kahden erilaisen henkilön ja kahden vision välinen ideologinen sekä poliittinen valtataistelu kuolemaan saakka.

Stalin – Trotsky, A Battle To Death. Tuotanto: ZED, Ranska, 2014. Dokumentti on esitetty Ykkösellä edellisen kerran 2016.

Lisää aiheesta:
Lev Trotski (Wikipedia)
Josif Stalin (Wikipedia) ”

.

Suomalaiset Wiki-sivut ovat täyttä hörönlöröä, suomenkielinen Wiki on maailman huonoin.

”Dokun” tekijät olivat ”kommunismin uhreja” (ainakin) kymmenellä ker- tovan ”Kommunismin mustan kirjan” tekijöitä (useimmat joskus esiin- tyneet muuten ”trotskilaisina”), totaalisia eurohaistapaskantietelijöitä.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/helsingin-yliopisto-poisti-nakosalta-vuonna-2003-lakkauttamansa-agora-keskustelupalstan

”Kommunismin musta kirja” on laadittu ”tieteellisesti”…

Professori Juha Sihvola kirjoitti 9.5.:

”Mitä tulee erilaisten roistovaltioiden pahuuteen, kantani on suurin piir- tein sama kuin brittiläisen filosofi-historioitsija Jonathan Gloverin näkemys teoksessa Ihmisyys (suom. 2003).

Ihmisuhrien absoluuttisessa määrässä historian pahimman roistoval- tion tittelistä kisaavat Neuvostoliitto ja Maon Kiina, tapettujen omien kansalaisten suhteellisessa osuudessa voiton vie Pol Potin Kamputsea, mutta juutalaisten täydelliseen tuhoamiseen tähdänneen kansanmur- han systemaattisen toteuttamisen takia Hitlerin Saksa oli sittenkin kaikkien aikojen pahin roistovaltio. Yhdysvallat ei mielestäni kilpaile samassa sarjassa – vaikka eräät historian mustien piirteiden tutkijat ovat sellaistakin väittäneet.”

Professori Sihvolan ”tiedot” perustunevat ”EU-direktiivin” asemaan ajettavana olevaan ”Kommunismin mustaan kirjaan”, vaikkei sitä mi- kään varsinaisesti tieteellinen elin ole ”auktorisoinutkaan”. Sen mukaan Neuvostoliitolla olisi ”tunnollaan” lähinnä vuosilta 1918 – 1953  ”20 milj. kommunismin uhria”. (En väitä suinkaan, että sellaisia ei olisi lainkaan ollut, asiasta on kyllä neuvostoliittolaisten omiakin selvityksiä.) Sitä on arvosteltu mm. väestötilastojen sivuuttamisesta.

Tarkastellaanpa asiaa juuri niiden valossa hieman tarkemmin. Minä pystyn mielestäni aivan tarkalleen osoittamaan, miten ”tutkijat” ovat ”tieteellisesti” päätyneet kirjassaan esittämiinsä lukemiin.

Venäjällä/Neuvostoliitossa kaiken kaikkiaan mihin syyhyn tahansa kuol- leiden kansalaisten määrä 40 vuoden aikana vuodesta 1913 vuoteen 1953 oli 40/60×150 = 100 mlj. edellyttäen, että keskimääräinen elinikä olisi ollut 60 vuotta.Tuosta ko.aikana kuolleiden määrästä tällä tarkkuu- della tasan puolet eli 50 mlj. oli naisia ja toinen puoli miehiä, pojat ja vaarit mukaan lukien, joista kymmenisen miljoonaa oli ensimmäisen (ja siihen liittyneiden muiden sotien), ja lähestulkoon 20 miljoonaa toisen maailmansodan uhreja. Sotien uhrien suuri enemmistö, myös kulkutau- tien, oli todellakin miehiä, ensisijassa sotilaita. Naisia myös tuomittiin kuolemaan tai pitkiin karkotuksiin vähän, ja pääasiassa henkirikoksista.

Se 50–30 = 20 mlj. erityistä ”Kommunismin uhria” noiden sodissa kuol- leiden lisäksi merkitsisi käytännössä, että kaikki miehet tuolloisessa Neuvostoliitossa olisivat kuolleet väkivaltaisesti joko sotien tai ”kommunismin” uhreina! Se ei ole mitään ”kaunistelua eikä puolustelua” vaan pelkkää matematiikkaa.Vuodesta 1923 vuoteen 1938 ennen alue- liitoksia, silloisen NL:n väestömäärä kasvoi n. 130 mlj:sta n. 170 mlj:an, eli n. 40 miljoonalla.

[RK: 136 mlj:sta 172 mlj.:an]

Miesten keskimääräinen elinikä oli tietysti huomattavasti matalampi kuin naisten, mutta laskut on tehtävä kuitenkin näin, koska miehiä ja naisia syntyi yhtä paljon tällä yhden-kahden merkitsevän numeron tarkkuudella laskettaessa. Jos laskussa käytettäisiin miesten keskimääräistä elinikää, se tarkoittaisi, että heitä olisi syntynytkin vastaavassa suhteessa enemmän.

Venäläisessä, kaukasialaisessa ja keskiaasialaisessa kulttuurissa nai- silla ei ollut sen-kään vertaa tekemistä rintaman kanssa kuin suoma- laisessa. Sitä vastoin miehet olivat pyssyikäisiä varsinkin partisaani- sodankäynnissä noin kymmenvuotiaista yhdeksänkymmenvuotiaisiin.

Marsalkka Zhukovin muistelmien mukaan sisällissodassa 1918 – 1922 kuoli Puna-armeijan sotilaita 2.2 mlj., joista rintamaolosuhteissa leviä- vän pilkkukuumeen ja joidenkin muiden tautien osuus oli suurempi kuin taisteluiden. Hävinneen puolen sotilastappiot tapaavat olla vähän isommat kuin voittaneen, joten kansalaissodan 5 mlj. kuollutta koostui lähes kokonaisuudessaan sotilaista.

Jompaa kumpaa ei tilastoihin mahdu:joko miesten luonnollista kuollei- suutta tai ”Mustan kirjan” ”kommunismin uhreja”, sillä tavoin ”tieteellisesti” on ”direktiivi” asetettu.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että nykyisen ”emämaamme” Belgian kuninkaan Leopold II:n hallitessa Kongoa vv. 1890-1909 siellä katso- taan jopa 10 mlj.:n ihmisen menettäneen henkensä puhdistuksissa ja pakkotyössä, ja väkiluvun vähentyneen neljännekseen Kongossa, ja siten puoleen koko ”imperiumissa”.

Entäpä sitten Kiina?

Usein Suomessa toisen maailmansodan ja siihen välittömästi liittyvien muiden ryminöiden lasketaan olleen noin 56 mlj.,joista 20 milj.osui NL:n kohdalle. Jugoslavian ja Puolan suhteelliset menetykset olivat silti vielä suuremmat.

Kuitenkin esimerkiksi Suuren kirjakerhon maailmanhistorian mukaan, jonka alkuperäisteos on norjalainen ja siis hyvin ”läntinen”, Kiinan ja Ja- panin välinen sota liitännäiskonflikteineen vaati jopa 45 mlj.:n ihmisen hengen, joista pääosa oli kiinalaisia. Pääosapuolet olivat toisaalta Tšiang Kai Šekin ns. kansalliset joukot liittolaisineen, joihin tuolloin kuuluivat myös Maon kommunistit, toisaalta Japani liittolaisineen, joihin kuuluivat mm. Mantšurian ”valkoiset”.

Saksalais-japanilaisen militarismin yhteisten uhrien määrä pelkästään II maailmansodassa liitännäiskonflikteineen oli siis n. 100 milj.

”Mustan kirjaan”, joka löytää luokkaa 60 milj.”kommunismin uhria” Kii- nasta, tutkimatta sen tarkemmin II maailmansodan väestövaikutuksia, on ollut aikamoinen laskuvirhe ”varaa” tehdä, tai kadonneita väestö- tilastoja löytyä, ilman että ”Mustan kirjan tekijöitä silti voi ”narauttaa” pelkällä matematiikalla…

Mutta sellaistakin kirjallisuutta tuohon kampanjaan liittyy, jonka tarkoi- tus on nimenomaan saada ”vasemmistolaiset” (mitä sillä sitten tarkoi- tetaankin, mutta sellaiset kuitenkin kuten esimerkiksi minä) kaivamaan juuri ”Musta kirja” esille ”väärien tietojen kumoamiseksi”:

http://www.freedomsnest.com/rummel_soviet.html

Ihmeelliset ovat sotapropagandan ja hölynpölyjournalismin tiet.

HM: Tässä on ihan oikea oivallus ja asia, mutta käytetty kaava on tar- peettoman yksinkertainen (ja helposti korjattavissa) ottaen huomioon suuri väestönkasvu, ja käytetty keskimääräisen kuoliniän estimaatti korkeanlainen, vaikka naisilla se tuota luokkaa ainakin olikin. Mutta miehet olivat erityisesti valkoisella puolen sisällissodassa koulutettuja aseisiin jo noin 11-vuotiaista alkaen, ja myös joutuivat taisteluihin aina- kin niissä armeijoissa, jotka joutuivat ”pussiin”, kuten amiraali Koltšakin huijattu armeija.

Syntyneiden ja kuolleiden määrä noudattaa seuraavaa kaavaa, jotta kaikki syntyneet ja vain he joskus myös kuolisivat:

Kuolleiden määrä: K = I x M / E – D/2

Syntyneiden määrä S = I x M / E + D/2, jossa

I on ajanjakso (intervalli), tässä 20 (v.) (1918 – 1938, pyöristetty 2 numeroon)

E = keskimääräinen elinikä (kuolinikä), tässä 50 (v., koko aikana, oletus)

M = keskimääräinen väkiluku, usein (M1 + M2)/2, mutta voi vähän poiketakin, jossa

M1 = 140 mlj. = väkiluku ajanjakson alussa

M2 = 170 mlj. = väkiluku ajanjakson lopussa, ja

D = M2 – M1 = 30 milj. = ajanjakson väestönlisäys (tod. 36 mlj., väestönkasvun täytyy olla syntyneiden ja kuolleiden ero)

Otetaan:

M = 150 mlj, sillä väkiluku pysyi ensin useita vuosia tuossa ”140 mlj.:ssa” (136) ja pamahti sitten Stalinin kauden alkaessa 1923 NOUSUUN (eikä laskuun…)…

K = 20 x 150 / 50 – 15 = 60 – 15 = 45 mlj (kuollutta)

S = 20 x 150 / 50 + 15 = 60 + 15 = 45 + 30 = 75 mlj. (syntynyttä)

Puolet kuolleista oli naisia, joiden voi olettaa hyvin harvoja lukuun otta- matta kuolleen luonnollisesti (vaikka sitten linnassakin…). Ja jokin osa, vaikka 5% eli 2.5 mlj. oli myös lapsia  (< 15 v.).

Näin ollen kaikki MIEHET, jotka kuolivat, olisivat kuolleet väkivaltaisesti: joko sotien tai ”kommunismin” uhrina…

(Tämä saattaa edelleen liittyä joihinkin yhteiskuntatieteiden pseudo- teorioihin ja niiden ”todistamiseen” väärennetyllä ”historiallisella materiaalilla”, millä ei tässä ole syytä enempää spekuloida.) ”

”Kommunismin mustan kirjan” tekijätiimi oli tässä dokussa pudottanut Volgan muka ”järjestetyn nälänhädän 1921-1922” ”(Leninin-)uhrimää- rän” ”5 miljoonasta”   ”1  miljoonaan”, MIKÄ OLISI NYT KORJATTAVA ”MUSTIKSEEN”: ”pudottaisi” ”Leninin uhri -määrän” ”12.5:sta 8.5 mil- joonaan” (vain 1 mlj. enemmän enää kuin Stalinilla: 7.5…), NL:n kommu- nisminuhrimäärän ”20:stä 16 miljoonaan”, ”kaikkien kommunismin uhrien määrän” ”94:stä 90 miljoonaan”!

Mitä tulee itse Stalinin ja Trotskin väliseen kiistaan, niin ainakin seuraa- vat aivan olennaiset seikat jäivät mainitsematta, ja niistä annettiin väärä kuva:

1. Stalinin ja Trotskin kiista oli Leninin ja Trotskin kiistojen jatkoa tasan samoista asioista. Sitä kiistaa he olivat käyneet sekä samassa että eri puolueissa. Kyse ei missään tapauksessa ollut siitä, että ”Stalin olisi kii- lannut Leninin perinnölle työtoveri Trotskin nenän edestä”, vaan sitten- kin enempikin päinvastoin,  sillä Stalinin oli kuitenkin ollut 20 vuotta Lenin työtoveri, jolla tämä oli lähes ainoana teettänyt myös ideologisia hommia (kuten oppikirjan laatiminen kansallisuuskysymyksestä) sen sijaan, että olisi tehnyt homman itse. Trotskin kanssa tuollainen ei olisi tullut kysymykseen. Toinen, joka Lenin arvosteli ideologisesta epäbol- ševismista (”vaivoin-bolševismista”) oli Nikolai Buharin. Muita johtajia hän arvosteli poliittista virheistä.

2. Trotski ja Buharin joutuivat napit vastakkain myös Tiedeakatemian, mm. Ivan Pavlovin kanssa,jonka opin Lenin oli asetuksella kirjannut NL:n lakiinkin, jossa se säilyi vuoteen 1991 eli NL:n hajoamiseen saakka. Sellaiseen puolueella ei ollut varaa ja se oli vastoin sosialismin tieteelli- syyttä, jota puolue korosti verrattuna muihin sosialistiliikkeisiin. Buhari- nin kohdalla tämä johtui siitä,että hän oli opetus- ja tiedeministeri,ja hän oli tietääkseni ainoana bolševikkijohtajana järjestänyt itsensä Tiede- akatemian jäseneksi, mitä kaikki vanhat tai uudetkaan akateemikot ei- vät hyväksyneet. Pavlov esimerkiksi ei päästänyt ministeri ja ”kollega” Buharinia jalallaan astumaan laboratorioihinsa. (Tähän Pavlovilla täytyi olla Stalinin hiljainen suostumus tukenaan.)

RK
06.11.2010
317886
YLE, su 7.11. 2010: ”rodunjalostusta NL:ssa”…, ns. pedologia-juttu

En ole katsonut vielä ohjelmaa, joka on uusinta viime maanantain histo-riasarjasta,mutta aion kyllä katsoa.Mutta aiheentynkää lienee kuitenkin antanut osaltaan ns. PEDOLOGIA-juttu 1920-luvun lopussa ja 30-luvun alussa. Se on ainoa tapaus NKP:n historiassa, jossa puolue todella viral- lisesti ”määräsi tieteestä”, ja vislasi poikki ”pedologia-lapsitieteen” pavlovilaisen ihmiskuvan hyväksi. Täältä löytyy linkkejä tapahtumiin ja mukana olleisiin henkilöihin:

” Vygotskin ja muiden pedologiajutun paperitkin löytyvät venäjäksi ne- tistä. Tässä on siitä jotakin Sovjetskajassakin (pistän tämän kielisyistä tähän kun olen aikanaan venäjästä kääntänyt, ennen kuin jenkit panivat tuon alla olevan Sovjetskajan englanninnoksen, ei aina kovinkaan hyvä, nettiin):

”Pedologija” (kr. páis, gen. paidós = lapsi?…logia), kirjaimellisesti ”tiede lapsista”, tosiasiassa: läjä psykologisia, anatomisfysiologisia, biologisia ja sosiologisia konseptioita lapsen kehityksestä, jotka eivät muodostaneet kokonaisvaltaista teoriaa.

Nykyisessä (1976) ulkomaisessa tieteessä termiä ”pedologia” ei käyte- tä: ”pedologian” problematiikkaan liitettyjä kysymyksiä käsitellään yleisen pedagogisen ja lapsipsykologian piirissä.

”Pedologian” synnyn aiheutti evoluutioideoiden tunkeutuminen psyko- logiaan ja pedagogiikkaan ja sovellettujen psykologian ja kokeellisen pedagogiikan alojen kehittyminen: ensimmäisiä luonteeltaan ”pedolo- gisia” töitä ilmestyy 1900-luvun alussa (ulkomailla G. S. Hall, W. Preyer J. M. Baldwin (NO JOHAN VAAN! Itse James ”The Effect” Baldwin, USA:n Psykologiliiton puheenjohtaja,joka savustettiin asemastaan muka ”bor- dellibisneksien” takia… Häntä ei pidetä nykyään huijarina, mutta myös- kään mitään merkkiä hänen etsimästään Balwin-efektistä ei ole löydet- ty), Ernst Meumann,Venäjällä V.M. Behterev,G.I. Rossolimo,A.P. Nečajev ym. (Linkin mukaan ”Rossolimo” esiintyy (päähenkilön esikuvana?) myös Mihail Bulgakovin mahtavassa farssissa ”Kohtalokkaat munat” (Jurassic Park the Original…), jossa Todelliset Biologian Osaajat (joita aina sorretaan…) kerrankin pääsevät irti (ja osoittautuvatkin joissakin suhteissa oikein ”Varsinaisiksi Velhoiksi…), mutta homma pääseekin karkaamaan käsistä, ja mm. dinosauruksetkin herätetään vahingossa henkiin…Vanhojen Hörhöpierujenkin pitää nousta taisteluun luottamus- ta herättävän kasakkamarsalkan johdolla,joka muistuttaa II maailman- sodan aikaista (1.vara-)puolustusministeriä Semjon Budjonnyitä… Kuinka siinä sitten käy, jääköön kunkin itse luettavaksi ja arvioitavaksi… (Luulin lukiessani, että teos olisi kirjoitettu II maailmansodan jälkeen, mutta Bulgakov kuolikin jo 1940. Saatoin vähän ”ylitulkita”…) Mutta takaisin asiaan.

Tsaarin Venäjällä ”pedologia” oli edustettuna pedagogisen psykologian konferensseissa (1906 ja 1909) ja kokeellisen pedagogiikan sellaisissa (1910, 1913, 1916). Lokakuun vallankumouksen jälkeen 1917 elvytettiin pedagogisten opistojen verkosto, painettiin laajasti kirjallisuutta, pidet- tiin pedologien konferenssi (1927) ja yleiskokous (1928),ja ilmestyi lehti ”Pedologija” (1928 – 1932). 1920- luvun loppua kohti ”pedologia” alkoi vaatia itselleen ”marxilaisen lapsitieteen” roolia ja asemaa yrittäen monopolisoida vain itselleen oikeuden tutkia lapsia, työntäen tieltään sivuun pedagogiikan ja ”nielaisten” lapsuusiän psykologian, anatomian ja fysiologian.

Pedologian idealistiset ja mekanistiset asenteet, sen antipsykologismi (psykologiassa se näki vain ”tieteen subjektiivis(uud)esta”), ylenmää- räinen mieltymys tieteellisesti perustelemattomiin testeihin, joiden avulla määrättiin oppilaiden niin sanottu ”älyllisen lahjakkuuden ker- roin”, vaikuttivat kielteisesti psykologiaan ja pedagogiikkaan ja aiheut- tivat erityisen paljon vahinkoa juuri kouluissa. Tähän liittyen jo 1930-luvun alussa monet pedologian kannat (pedologian tutkimuskohteen ongelma, bio- ja sosiogeneesi, testit jne.) asetettiin periaatteellisen sisällöllisen kritiikin alaisiksi.

Pedologialle luonteenomaisen koululaisille tyypillisen toiminnan sekä kasvatuksen ja opetuksen johtavan roolin ignoroinnin lapsen kehityk- sessä kritiikki toteutui NKP(b):n Keskuskomitean 4.7.1936 kannanotossa ”Pedologisista vääristymistä koulujärjestelmässä”.

Neuvostopedagogien jyrkät suurimmalta osaltaan aiheelliset kriittiset esiintymiset pedologiaa vastaan tuomiten sen näkökannat johtivat usein kaiken myönteisenkin kiistämiseen, mitä olivat tehneet sellaiset neuvosto-tiedemiehet mm. (P.P. Blonskij, L.S. Vygotskij ym.), jotka olivat olivat jollakin tavalla yhteydessä pedologiaan ja tosiasiassa katsoneet läpi sormien vaka- via virheitä, mutta itse olivat samaan aikaan luovasti kehittäneet pedago- kiikkaa ja psykologiaa,

A.V. Petrovskij ”

Itsensä erinomaisesta ”Yleisestä psykologiastaan” (myös suomeksi) tunnetun A.V. Petrovskin juttu. Tiedeakatemian ”Entsiklopedija” ei näe jälkikäteenkään huomauttamista siinä, että Puolue vislasi ideologisesti ”pedologian” poikki. Kuten sanottu, se oli ainoa tapaus NL:ssa, jossa noin tapahtui. Luonnontieteessä sellainen olisi ollut marxismin VASTAISTA.

Täällä on englantilaisen Wikin hölynpölysivu, jossa väitetään Lev Vy- gotskin olleen ”pedologian kannalla” (tosin mainitsematta, ”kannattiko” hän muka oppia vaiko avusti samannimistä lehteä, mitä hän varmaan jonkin aikaa teki!), kun tosiasia oli se, että Vygotskin ja eräiden ”pedolo- gien” raivoisa riita ja Vygotskin täystyrmäysteos aiheesta vei asian Politbyroohon saakka (mille olisi siis kyllä vähän muitakin, Vygotskinkin ymmärtämiä syitä: ei todellakaan ollut oikea aika OIKAISTA Saksan ja Itävallan haistapaskantietelijöitä…)

Ja onpas täällä venäläinenkin Wiki-sivu, josta käy ilmi mielekiintoinen poliittinen kytkentä:

” Pedologia Venäjällä ja NL:ssa Venäjällä pedologian ideoita omaksui- vat ja kehittelivät V.M. Behterev, G.I. Rossolimo, A.P. Nečajev ym., samalla kun I.P. Pavlov ja hänen koulukuntansa asennoituivat asiaan läpikotaisin kriittisesti (= kielteisesti eli pitivät ”pedologiaa” haistapaskantieteenä, RK).

NL:ssa pedologia ”saavutti kehityksen huipun” 1920-30-luvuilla eri- tyisesti saatuaan Lev Davydovič Trotskin kannatuksen, kun pedologia ”risteytettiin freudismin kanssa”!

.
Tämä tarkoittaa että Pavlov oli lujasti napit vastakkain myös Leo Trotskin kanssa, eikä vain Nikolai Buharinin kanssa, jota hän ei päästä- nyt edes sisään tutkimuslaitokseensa, vaikka tämä oli ministeri! (Ja hänellä oli myös Stalinin kanssa oli erimielisyyksiä: hän mm. syytti Stalinia tutkijoidensa sosiaalisen aseman kurjistamisesta, vaikka hän oli itse pistänyt tutkimuksiin myös sellaiset rahat,jotka oli tarkoitettu näiden elinolojen parantamiseen.)”

Toinen juttu oli sitten ”tieteilijöiden ja taiteilijoiden spermapankki”, jota puuhasivat ainakin Nikolai Vavilov sekä USAlainen keinotekoisten mu-taatioiden löytäjä röntgen-säteilyllä Hermann Joseph Müller, joka oli ”menettänyt” Nobel-palkinnon keskinnöstään v.1933,siltä erää, esimie- helleen Thomas Hunt Morganille (jonka ”saavutus” oli keksiä käyttää banaanikärpästä koe-eläimenä) ja hän sitten (muka?) kiukuttelusyistä ”loikkasi” NL:on, vaihtamatta kuitenkaan kansallisuutta. Müller sai No- belinsa 1956. ainoan kerran Nobel-historiassa löydöstä, josta oli jo aikaisemmin myönnetty palkinto toiselle henkilölle. USA:ssa sittemmin Müller ja myös hänen leskensä sanoutuivat ehdottomasti irti kaikista nobelistien spermapankki -hankkeista ja muistakin vastaavista, ja kielsivät Müllerin nimen käytön sellaisten yhteydessä.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/trofim-lysenko-ei-edustanut-noudattanut-eika-muuttanut-neuvostoliiton-tieteen-ideologiaa-1998
.
(On huomattavan mahdollista, että Hermann Müller, josta natsit hänen tutkimusalansa takia ja lisäksi ”puhdasrotuisena” saksalaisena olisivat olleet suunnattoman kiinnostuneita hänen poliittista mielipiteistään riippumatta, oli koko ajan USA:n hallituksen asialla tarkoituksenaan vahtia,ettei entisen Weimarin-Saksan ja NL:n tieteellinen yhteistyö kui- tenkin jatkui natsien noustessa valtaan. Sitähän USA ei voinut varmasti tietää, ja se oli itsekin laajassa yhteistyössä NL:n kanssa korkeinta soti- lasteknologiaa myöten.Koko farssi kökkönobeleineen (Morganille,Mül- lerin oma oli kyllä täysin ansaittu, joskin tietysti paljolti tuurin kauppaa) kaikkineen olisi ollut ”Bond-operaatiota”. USA on tehnyt monimutkaisempiakin kuin tämä, jos tämä sitä oli.)

3.  Viimeistään Trotskin Turkkiin karkottamisen jälkeen hän oli asioista lopultakin täydellisesti pihalla.

Trotski ja natsismi:

Karkotetun Leon Trotskin analyysi fasismin olemuksesta Turkissa 1933. Trotski ei tiedä asian ihmistieteellisestä eikä ihmiskuvallisesta puolesta mitään, eikä tiedä eikä välitä sitä koskeneista oppiriidoista (joissa hän oli  napit vastakkain Pavlovin kanssa). Tuohon aikaan Bergerin aivosähkökäyrä oli ollut neljä vuotta julkinen. Englantilaiset siis suhtautuivat siihen vakavasti, mutta ihmettelivät muuten Bergerin touhua ja persoonaa, aavistamatta mitään tämän poliittisesta roolista.

https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Trotskyism

2 vastausta artikkeliin “Ääliöfasistinen uus-”Lenin”-museo viettää historianterroristi-EU:n ”totilateralismipäivää”!!!!!”

 1. https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/08/yle-n-stalin-trotski-valedokumentissa-oli-pelkkia-haistapaskan-eurotieteilijoita

  tiistai, 15. elokuu 2017
  YLE:n Stalin-Trotski valedokumentissa oli PELKKIÄ HAISTAPASKAN-EUROTIETEILIJÖITÄ
  Julkaistu 15.8.2017 kirjoittanut Risto Koivula
  YLE:n Stalin-Trotski valedokumentissa oli PELKKIÄ HAISTAPASKAN-EUROTIETEILIJÖITÄ

  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/03/historia-stalinin-ja-trotskin-taistelu
  ” Historia: Stalinin ja Trotskin taistelu
  Julkaistu 03.11.2016 – 13:57.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *