Aleksandr Solženitsyn myötävalehteli NATO:n sapluunalla!

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/kansan-ni-4-2003-aleksandr-sol-enitsyn-my-t-valehteli-nato-n

Kansan Ääni 4/2013: Aleksandr Solženitsyn myötävalehteli NATO:n sapluunalla!

(Nimi Solženitsyn sanoista ”so-” = kanssa, myötä-, yhteen, ”lžënnyj” = valehdeltu, valheellinen, sekä jonkin ominaisuuden omaavaa tarkoittavasta päätteestä ”-tsyn” merkitsee ”Myötävalehtelevaista”, mistä otsikko…)

http://files.kotisivukone.com/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-13.pdf

 

” LENINIÄ VÄÄRENNETÄÄN TOTALITARISMIN ISÄKSI

 

NATO:n ideologisen sodankäynnin projekti on 1970-luvulta alkaen yrittänyt muokata Leninistä erityistä ”totalitarismin” ideologia. Leninin toisarvoisia kirjoituksia ja huomautuksia yritetään vääntää Mussolinin kulttuuriministeri  Giovanni Gentilen totalitaarisen valtion teorian mukaisiksi. Noita piirteitä olisivat mm. valtion elinten vallankäyttö, jota lait eivät sido ehdottomasti,valtion valvonta kaikilla laillisilla elämäna- loilla ja kansalaisen intressien sulautuminen valtion etuun korkeimpana moraalisena täyttymyksenä. Tuon kampanjan härski iskunyrkki oli  Aleksandr Solženitsyn teoksessaan Vankileirien saaristo,jonka Leninin kirjoituksiksi väitetyt kohdat ovat englanninkielisistä käännösvirheistä edelleen väärennettyjä: esimerkiksi kieltoilmaukset on poistettu jopa venäjänkielisissä teksteissä. Toinen väärä auktoriteetti on Sikorskin helikopterisuvun miniä  Anne Applebaum-Sikorsky (Gulag, 2003). Väite voi kuulostaa hurjalta ja se on syytä todentaa tukeutumalla internetin alkuperäislähteisiin.

 

Lenin ei ”kannattanut laillista terroria”…

 

Jussi Pikkupeura väitti taannoin (Kaltio 2/2011), että vaikka Neuvosto- liiton vankileirit yhdistetään Staliniin, niin tosiasiassa niitä perustettiin jo Leninin kaudella – ensimmäiset keväällä 1918. Lähtölaukaukseksi ”punaiselle terrorille” Pikkupeura esittää Leniniin tuolloin kohdistuneen murhayrityksen. Kirjoittaja väittää bolsevikkien itse keksineen termin muka ”laillisesta terrorista” ja että tämä olisi muka kirjattu tuolloin jopa rikoslakiin.

 

Pikkupeura siteeraa suoraan Vankileirien saaristosta Leninin kirjoitta- maksi väitettyä virkettä: ”Oikeus ei saa poistaa terroria – tämän lupaaminen olisi itsepetosta tai petosta – vaan sen on perusteltava ja laillistettava se periaatteellisesti, selkeästi, vilpittä ja kauhistelematta”. (Solzhenitsyn 1974, 263).

 

Solzhenitsyn ja Applebaum ovat todellakin väittäneet niin kuin Pikku- peura heitä siteeraakin. Mutta siteeratessaan kyseisiä henkilöitä Pikkupeura tukeutuu valheellisiin väitöksiin. Todellisuudessa Lenin kielsi kirjaamasta ”laillista terroria” rikoslakiin ja kirjoitti asiasta 7.5.1922 oikeusministeri Dmitri Kurskille seuraavasti:

” т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса… Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка открыто выставить принципиальное и политически правдивое (a не только юридически — узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообма- ном или обманом, а обосновать и узако- нить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас.Формулировать надо как можно шире,ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом Ленин. ”

Tov. Kurski! Täydennykseksi keskusteluumme lähetän Teille rikoslain täydentävän kappaleen hahmotelman. … Perusajatus on toivoakseni selkeä lukuun ottamatta luonnoksen kaikkia vikoja tuoda avoimesti esiin teesi, joka on (oikeus)periaatteellisesti ja poliittisesti oikea (mutta ei kapean juridisesti) ja joka määrittelee terrorin olemuksen ja oikeutuksen, sen tarpeen ja rajat.

Oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan: sellai- sen lupaaminen olisi itsensä ja muiden pettämistä, mutta [sen pitää] perusteella ja laillistaa se (oikeus)periaatteelliselta kannalta selkeästi ilman vilppiä ja kaunistelua. Muotoilla pitää yleisimmällä mahdollisella (ei rikoslain, RK) tasolla, sillä vain vallankumouksellinen oikeudentaju ja omatunto asettavat itse asiassa suppeamman tai laajemman (poliittisen ei juridisen, RK) käytön ehdot.

Kommunistisin terveisin Lenin ”

 

Lenin-arkiston virheellinen käännös

 

Leniniä on tulkittu väärin myös Lenin-arkiston englanninnoksessa. Sen mukaan Lenin olisi kirjoittanut:

 

Further to our conversation, I herewith enclose the draft of an article supplementary to the Criminal Code. … The main idea will be clear, I hope, in spite of the faulty drafting — to put forward publicly a thesis that is correct in principle and politically ([puuttui: but] not only strictly juridical), which explains the substance of terror, its necessity and limits, and provides justification for it.

The courts must not ban terror [oik: must refrain from banning terror totally] — to promise that would be deception or self-deception — but must formulate the motives underlying it, legalise it as a principle, plainly, without any make-believe or embellishment. It must be formulated in the broadest possible manner, for only revolutionary law and revolutionary conscience can more or less widely determine the limits within which it should be applied.

 

Englanninnoksesta, eikä originaalista,on sitten karsittu pois virke in spite of the faulty drafting. But-sanan (vaan, mutta) jättämisellä pois on muutettu rajaus ja negaatio redundanssiksi (eli muka sama toiseen kertaan varmuuden vuoksi). Ilmaus ”oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan” on muutettu ilmaukseksi ”oikeus ei saa poistaa terroria”. Sana terrori on venäjässä eri sijamuodossakin noissa ilmauksissa.

(Englannintaja viittaa luonnokseen, sen osaan, drafting = tietty luon- nostelu, joten hänellä on ehkä ollut se luonnoskin. Itse asiassa tuo черняк [černjak] voikin olla tasan yhtä hyvin erillinen skizzi kuin koko paperikin! Eli pitäisi kääntää ”huolimatta kaikista virheistä kaavailussa, että esitetään”… (laillista terroria rikoslakiin). Mutta kuten sanottu, meillä mitä kommentoitavia luonnoksia ei ole, vaan pelkästään Leninin kommentit joihinkin sellaisiin.)

 

 

Kyse ei ole lain tekstistä, eikä edes viittauksista, vaan oikeustieteilijöiden keskustelusta oikeusperiaatteista

 

Keskustelu koskee luonnosta, jota ei ole näkyvissä ja jota ei ole sel- laisenaan edes tarkoitettu julkisuuteen kuten päättäjille, vaan sinne menee vasta oikeusperiaatteidensa ja muun pätevyytensä puolesta loppuun fiilattu lakiehdotus. Ilman sitä luonnosta tarkoitukset jäävät joka tapauksessa vähän ilmaan. Nuo oikeusperiaatteet ovat erilaisia kuin lait: ne ovat luonteeltaan oikeustieteellisiä, ja niistä voidaan vain rajoitetusti säätää. Laki, joka ei noudata jotakin keskeistä oikeusperiaatetta, on todennäköisesti toimimaton. ”Laillinen terrori rikoslaissa” ei kerta kaikkiaan käy, sillä terrori on rikoslain vastaista toimintaa, jota tehdään poliittisista syistä (kansalaisten tai hallitusten toimesta).

 

Eikä ole edes kyse itse rikoslain tekstistä, vaan lakia selittävän joh- danto-osan, jossa tehdään mm. tarpeelliset viittaukset muihin kuten sota- ja poikkeuslakeihin.

 

NL:n rikoslaissa ei siis ollut laillista terrorin terminologiaa. Pyrki- mykset esimerkiksi Leninin ja Hitlerin julistamiseksi samanlaisiksi ”mussolinilaisiksi totalitaristeiksi” on paitsi härski Leninin tieteellisen ideologian mustaus, samoin vähintään yhtä härski Saksan natsijohdon suoraviivaisen murhaideologian valkaisu. ”

http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=7976.msg197970;topicseen

Sofi Oksasen hölynpölytoimittajat valehtelevat lisää ”terrori-Leniniä”:

Samassa lehdessä edelleen Jaakko Ahvolan artikkelissa Sofi Oksa- sen porukan uusintapainoksesta ”Vankileirien saaristosta” Ahvola löytää uusia täysin tekaistuja ”Lenin-sitaatteja” ”massaterrorista väestöä vastaan”. Ei vain käy ilmi, onko sepittäjä Solzhentsyn vai Oksasen porukan uuden painoksen esipuheen laatija Martti Anhava:
Shokkivaikutus
Erityisesti teoksen toisen esipuheen kirjoittajan Martti Anhavan ja tie tenkin itse Solzhenitsynin 1300-sivuisella tekstisisällöllä tunnutaan pyrittävän tainnuttamaan kirjan lukijat eräänlaisella shokkivaikutuksella täysin kritiikittömään mielentilaan. Satoja pienellä tekstikoolla kirjoitettuja sivuja, joita täydentävät vielä pienemmällä painetut alaviitteet ja usein pitkät tarkennukset lukemattomine yksityiskohtineen ja värikkäine kauhukuvineen eivät jätä lukijalle paljon muita mahdollisuuksia kuin uskoa tai olla uskomatta. Lähdeviitteiden laaja puuttuminen ei ole herättänyt keskustelua, vaan Solzhenitsynin järkälemäinen ”paketti” on nielty sellaisenaan. Lähteettömien tietojen tarkistaminen on käytännössä lähes mahdotonta. Kirjanteon vaikuttimia, sisältöä, historiallis-poliittisia kannanottoja ja linjanvetoja ei ole ollut soveliasta arvostella, vaan ne on tullut hyväksyä sellaisinaan ja kokonaisuutena, kuten ”pyhien” kirjojen kohdalla yleensäkin on tapana ollut.
Kustantajan historiallisetlähtökohdat
Uusintapainoksen toisen esipuheen kirjoittajan Martti Anhavantekstin otsikkona on:
”Punainen lihamylly ja sen kuvaaja”.
Anhava lähtee liikkeelle Leninin kansalais- ja interventiosodan aikaisesta viestistä:
On tiukasti sotilaallisen toimin nan aika. On välttämätöntä terästää massojen energiaa ja luonnetta vastavallankumouksellisiin kohdistettavalla joukkoterrorilla, etenkin Pietarissa, jonka antama esimerkki on ratkaisevan tärkeä. Terveisin Lenin.” (3.7.1918.)
Viestin lähdettä ei ole mainittu.
Anhavan avainsana tässä lienee ”joukkoterrori”, millä lähdetään lei- maamaan Leniniä ja nuorta neuvostovaltiota vaikeassa yhteiskun- nallisessa tilanteessa, jossa koti- ja ulkomainen taantumus kävivät hyökkäyssotaa sosialismin tukahduttamiseksi heti sen alkuvaiheessa. ”
SB: Ei ole ihmekään, ettei lähdettä ole mainittu, sillä tuollaista sitaat- tia ainakaan leniniltä EI OLE OLEMASSA. Ei tuolta päivältä, eikä myöhemmältäkää najalta!
Tässä on Leninin Internet-arkistosta tosta julkaisupäivän mukaan kaikki viestit väliltä 1.  – 7. .7. 1918:

Haulla ”Lenin mass terror” ei löydy ainoatakaan Leninin sitaattia. Ei edes väärennettyä. Sen sijaan se johdattaa tällaiselle sivulle, joka vasta varmasti kertookin, että sitaatti on sepitetty: Red Terror

Täällä tuollaisen sanan väitetään päästäneen ensimmäisenä bolshevikkina suustaan presidentti Jakov Sverdlov 2.9.1918 eli Leniniä vastaan kohdistetun murhayrityksen jälkeen. Leninin Wiki-sivulla löytyy hänen sitaattejaan mm. terrorista, tässä niistä ensimmäinen heti toisena listassa: ”

The Congress decisively rejects terrorism, i.e., the system of individual political assassinations, as being a method of political struggle which is most inexpedient at the present time, diverting the best forces from the urgent and imperatively necessary work of organisation and agitation, destroying contact between the revolutionaries and the masses of the revolutionary classes of the population, and spreading both among the revolutionaries themselves and the population in general utterly distorted ideas of the aims and methods of struggle against the autocracy.

Second Congress of the R.S.D.L.P. : Drafts of Minor Resolutions (Ju…; Collected Works, Vol. 6 ”

Nyt tiedetään ainakin, että millä piilovaskisti-Suomen korruptio(epä)kirjallisuuspalkintoja saa…

Keskustelua:

Spammiro Botti kommentoi_ 7. lokakuu 2013 09:19

Tästä löytyy tällainen huomautus, jossa ilmeisestikin ammattiliittojohtaja on murhattu sisällissodan aikana porukan taholta, joka suurin piirtein tiedetään ja työläiset päättävät jonkinlaista kostotoimista (joiden piti tietysti jollaissa rajoissa pysyä), ja ne ovat ilmoittaneet asiaata Tsekalle, joka on kieltänyt ryhtymästä ”yksityisiin” toimiin. Lenin pitää tätä virheenä, koska liitoilla on näissä omat käytäntönsä ja kurinsa. KYSE EI SIIS OLE VIRANMAISTERRORISTA, ja tuo terrori-sana muutenkin on jossakin tuntemattomassa merkityksessä. Menshvistiset ay-johtajat kannattivat jotakin ”terroria”, mutta VAIN TALOUDELLISTEN VAATIMUSTEN LÄPIVIEMISEKSI (Kun politiikka olisi kuulunut liberaaleille ja kabinetteihin, joka tapauksessa vain valitulle edustajille).

http://zapravdu.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1987&start=470

Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 50 Письма: май – июнь 1918 г

” Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

26/VI. 1918.

Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не—воз—мож—но! ”

” G. E. ZINOVJEVILLE

26/VI. 1918.

Toveri Zinovjev! Vasta tänään kuulimme Tsekalta, että Pierissa työläiset halusivat vastata Volodarskin murhaan joukkoterrorilla (jää hämäräksi, mutta se on rikoslain rajat ylittävää järjestäytynyttä joukkotoimintaa noita murhia organisoivia vastavallakumouksellisia vastaan, jonka ilmeisesti NEUVOSTO on katsonut tarpeelliseksi ja AMMATTILIITOT toteuttavat) ja että te (ette te hekilökohtaisesti, vaan pietarilaiset tsekistit ja pekistit) estitte.

Vastustan!

Me komprommettoimme itsemme: uhkaamme jopa (Kaupunki-?) Neuvoston päätöslauselmissa joukkovastatoimilla (”joukkoterrorilla”), ja kun on niiden aika, jarrutamme joukkojen oikeutettua vallankumouksellista aloitteellisuutta.

Tämä ei käy päinsä (on mahdotonta)! ”

Tämä  vaikuttaa aidolta, mutta TÄYSIN ERI ASIASTA ON KYSE KUIN MISTÄÄN ”LAILLISESTA TERRORISTA RIKOSLAISSA”

Kysymyshän on usein esimerkiksi uskonlahkojen ja gangstereiden kanssa siten, että homman johtajat eivät tee omin käsin pahoja, vaan he saavat erilaisilla eduilla ja uhkauksilla ja jopa ”taivaslupauksilla” muut tekemään likaista työtä, ja noita muita voidaan pyydystää ja rangaista vaikka kuinka paljon ilman, että homma loppuu, jos ne ideologisesti ja taloudellisesti ja uhaksilemalla johtavat päätekijät pysyvät rankaisematta. Heihin ei tepsi mikään muu kuin (vasta) terrori. Siihen oli erikoistapauksissa mahdollsuus NEUVOSTOILLA (se oi näitä poikkeuslakiasioita juuri, neuvostoilla oli lainsäädäntöoikeutta paikallisesti, ja sellaista LAINTULKINTAOIKEUTTA oli myös ammattiliitoilla.

[Uusintapainoksen toisen esipuheen kirjoittajan Martti Anhavantekstin otsikkona on:

”Punainen lihamylly ja sen kuvaaja”.

Anhava lähtee liikkeelle Leninin kansalais- ja interventiosodan aikaisesta viestistä:

”On tiukasti sotilaallisen toimin nan aika. On välttämätöntä terästää massojen energiaa ja luonnetta

vastavallankumouksellisiin kohdistettavalla joukkoterrorilla, etenkin Pietarissa, jonka antama esimerkki

on ratkaisevan tärkeä. Terveisin Lenin.” (3.7.1918.) ]

Tuollaista ”Leninin kommettia 3.7.”  ei siis ole löydetty Leninin arkis- toista, mutta sellainen saattaa olla vaikka jossakin muistelmissa,  ja silloin on selvää, että se viittaa tuohon yllä olevaan asiaan, jossa Lenin oikaisee Tsekaa, ettei sen pidä estää ammattiliittojen ja neuvostojen (sovdep) johtamia järjestäytyneiden työläisten vastatoimia vastavallankumouksellisille piireille, joiden tiedetään olevan murhan takana (joka ei suinkaan ollut ainoa laatuaan, kaikkea muuta!). Tsekalla ei ole ehdotonta vastatoimiMONOPOLIA ainkaan SODAN AIKANA vastavallankumouksellista terroristista poliittista toimintaa vastaan. Tsekan päätehtävä on varsinkin sodan aikana vahtia ja pitää kurissa vastavallankumouksellisia eikä neuvostojen ja ammattiliittojen johtamia järjestäytyneitä työläisiä. (Tämä saattaa jotenkin etäisesti lähestyä Gentilen ajattelua nationalistijärjestöjen roolista, mutta sillä EI ole mitään kautta mitään tekemistä Hitlerin NATSISMIN eikä siihen verrattavien touhujen kanssa! Ja kyse oli sodasta eikä rauhasta.)

Asia on esitetty taas täydellisesti väärin ”Vankileirien saaristossa”, että Lenin määräisi, että muka ”NYT ON VIRANOMAISterrorin aika”!!!

Tasan samalla vanhalla kaavalla huijaamista!

’*****

Joidekin tietojen mukaan on olemasaa MEEDIO nimeltä DASH- KOVA, joka maksusta ”kysyy Tuonpuoleista”, mitä kukakin esimerkiksi merkkihenkilö, vaikkapa juuri Lenin (tai rapakon takana esimerkiksi Che Guevara…) mistäkin asiasta (vaikka nykyaikaisesta) ”ajattelee”….

Spammiro Botti kommentoi_ 8. syyskuu 2013 09:08

Täälä on tapahtunut empiirinen koe täysin tuulesta temmatun ja järjettämän ”Leninin väkivaltasitaatin” leviämisestä netissä:

”Neitseellisen” tekaistun disinfirmaatio”sitaatin” eteneminen ”Mediatotuudeksi”……

” Lainaus: Risto Koivula , 29.01.2013 18:16:31, 368296

Onnistuin bongaamaan ***aivan uuden***Lenin-disinformaatio- pläjäyksen, jonka etemistä aion aina välillä tsekata Googlesta…

Dashkova”: ” Lenin- ”If for the sake of Communism it is neces- sary for us to destroy 9/10ths of the people, we must not hesitate.”

Linkin ilmoittama lähde ”Griffin post” ei johda minnekään, sen niminen palsta on, mutta ihan eri asioista.

Tuo ”tieto” on 7.12 ”lainattu” Iltasanomien palstalle:

Sekä Näkkärille tähän viestiin, jossa kaikki muutkin sitaatit ovat joko tekaistuja tai väärin käännettyjä (tässä kommenttiviestistä):

Nyt pistetään aivan uusi ”neitseellinen” Lenin-disinformaatiolinkki seurantaan: koska se tulee ”uutisena” (sivulauseessa tietysti, ensi alkuun) YLE:ltä, koska Hesarilta, Usarilta, Alkkarita (Iltalehdeltä siis tuli jo), Kansan uutisilta, Tiedonantajalta, Suomen Pilastokeskukselta, ”Euroopan neuvostolta”, EU:n ”direktiivinä”.

Ja millainen ”tapettava stalinsitihörhö” jokainen on, joka puolella tavulla uskaltaa epäillä jotakin väärennöstä… ”

****
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/arvovaltainen-kanadansuomalainen-kulttuuri-professoripariskunta

”Arvovaltainen” kanadansuomalainen ”kulttuuri”professoripariskunta sepitti ”45 miljoonaa ”tapettua” SUOMALAIS-UGRILAISTA Leninin uhria Venäjän vallankumouksessa”…

 

https://www.facebook.com/groups/352324071531154/?multi_permalinks=1…

” Jouni Kivelä Stalin puhdistuksissa suomalaiset kärsivät entiten, surmattujen määrä ryhmän kokonaismäärästä. Toki esim. puolalaisia tapettiin määrällisesti enemmän, Länsi-Urkrainassa murhattiin 30-luvun lopussa n. 100000 puolalaista.

Jouko Heyno: Syy on tietysti ilmeinen ja selvä: Suomalaisia ei yksin- kertaisesti ollut niin paljoa, että lukumäärä olisi ylittänyt enemmän teurastettujen määrän.

Jouni Kivelä Juuri näin, muistaakseni Timothy Sniderin mukaan prosentuaalisesti suomalaisten kato oli pahin.

Lumia Heyno:  ” Jouko Heyno Thank You for your comment it was much appreciated…

There were at least about 45 million Finno-Ugrian People in Russia before The Russian Revolution and The ll World War but they were systematically murdered by Lenin and Stalin…

Also people died of hunger and diseases, and then in the Labor Camps, not the ”Workers’ Paradise”, the utopia, what people were made to believe in the ”propaganda speeches”

You All are well educated in Finland and up to date, but the research always seem to bring out more what previously may have been hidden. There is a book relating to the above mentioned matter by the late Varpu Lindstrom Vahamaki who did research about the fate of so many Finnish People in those troubled times…

I bought her book and she even signed it for me at one of her lec- tures in the Church Hall at the Finnish Agricola Lutheran Church in Toronto, Canada. She was married to Prof. Vähämäki who to my knowledge taught Finnish Studies at the University of Toronto, there were some pictures, some in my opinion very dramatic. May be through Google you could find it and read it, some books can be read in the internet. There are many sources to find more information … In Finland the education is the best in the world, hopefully it stays that way, and all in Finland are very well informed. You all have access to books and to many documents… I was glad that so many People responded to the article ”Inkerilaisten kohtaloa voidaan sanoa kansanmurhaksi.” ✝️

” Jouko Heyno kiitos sinun kommentistasi, sitä oli paljon arvostettu…

Siellä oli ainakin noin 45 miljoonaa suomalais-ugrilaista Venäjällä ennen vallankumousta ja maailmansotaa, mutta he ja Stalin murhasivat heidät järjestelmällisesti…

Myös (= LISÄKSI, RJK…) ihmiset kuolivat nälkään ja sairauksiin, ja sitten (= edelleen, lisäksi…! RJK) työleireillä, ei ”työläisten paratiisi”, se utopia, mitä ihmisiä saatiin uskomaan ”propagandaa…”

Te kaikki olette hyvin koulutettuja suomessa ja ylhäällä , mutta tutki- mus näyttää aina tuovan enemmän, mitä aiemmin on voinut olla piilossa. Tässä on kirja, joka liittyy edellä mainittuihin asioihin Varpu Lindström Vahamäeltä, joka teki tutkimuksen niin monien suomalaisten ihmisten kohtalosta.

Ostin hänen kirjansa, ja hän jopa allekirjoitti sen minulle Suomalaisessa Agricolan luterilaisessa kirkossa Torontossa, Kanadassa. hän oli naimisissa professori Vahamaen kanssa, joka opetti suomalaisia opintoja yliopistossa, oli joitakin kuvia, jotkut mielestäni hyvin dramaattisia. Voi olla, että Googlen kautta löydät sen ja voit lukea sitä, joitakin kirjoja voidaan lukea internetissä. On monia lähteitä löytää lisää tietoa…

Suomessa koulutus on maailman paras, toivottavasti se pysyy niin, ja kaikki suomessa ovat hyvin perillä asiasta. teillä kaikilla on pääsy kirjoihin ja moniin asiakirjoihin… olin iloinen, että niin monet ihmiset vastasivat ” inkerilaisten kohtaloa.” ✝️

Konekäännös (vähän selvennetty, RJK)

Lumia Heyno Jouni Kivelä Thank You for your comment it was much appreciated. ”A countless number of People perished…”

Muualta samalaista…

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/379565?page=1#379565

” … 314 miljoonaa … ” (sanoisinko että ”linjassa” vaikkakin väärin…)

http://vapaasana.com/Toronton%20FinnishStudies%2020vuotisjuhla28.10.09

University of Toronton suomen opetuksella arvokas 20-vuotisjuhla

.
28 lokakuuta 2009 säilyy University of Toronton Hart Housen Great Hallin täyttäneiden suomalaisten ja kanadalaisten mielissä yhtenä suomalaisen Kanadan suurista illoista. Yliopiston Finnish Studies -ohjelman 20-vuotisjuhla ja vahdinvaihto professori Börje Vähämäeltä professori Pia Päiviölle oli samalla yhteisen onnistumisen juhla niille sadoille kanadansuomalaisille, jotka olivat osallistuneet suomen kielen opetuksen turvaamiseen omalla harrastuksellaan. Monet heistä ovat myös entisiä opiskelijoita.

.
Yleisö edusti laajapohjaisesti nykyistä Kanadan suomalaisuutta. Jälleen oli todettava, että Finnish Studies ja sitä lähellä oleva ystäväpiiri on harvoja koko suomalaisen kentän yhdistäjiä.

.
Finnish Studies alkoi Suomen valtion tahtotilasta edistää suomen opetusta Pohjois-Amerikassa. Ohjelman käynnistymiseen ja sen sijoittumiseen Torontoon vaikuttivat keskeisesti Varpu Lindström Yorkin Yliopistosta ja silloinen Suomen suurlähettiläs Jaakko Blomberg. Börje Vähämäki tuli professorin tehtävään Minnesotasta. Vähämäen ja Lindströmin avioliitto loi sitten Torontoon suomalaisuuden vaikutuskeskuksen, jonka puitteet ulottuivat paljon akateemista maailmaa pidemmälle. Suurlähettiläs Risto Piipponen kohdisti viestinsä molemmille. – Teidän panoksenne kantaa hyötyä tuleville sukupolville.

.
… Yliopiston Slavic Languages and Literatures –osaston johtaja professori Christina Kramer kiitti University of Toronton puolesta. Vähämäki on monille hyvä ystävä, mutta vain harvoilla on mahdollisuus pitää häntä kollegana, sanoi Kramer. Hän luonnehti Toronton Finnish Studies –ohjelmaa ”yhdeksi Pohjois-Amerikan eturivin suomen ohjelmaksi”.

.
Entisten opiskelijoiden yhdistys oli koonnut muisteluja. Niitä esittivät Susan Vickberg-Friend ja Ron Walenius.

.
Illan juontaja oli majuri Allan Best. Hän on toinen Varpu Lindströmin pojista edellisestä avioliitosta. Allan Best esitti illan yksityisimmät luonnehdinnat Börje Vähämäestä ihmi- senä, ja myös isäpuolena, suomen kielen hauskojen merkitysten pohdinnasta saunan lauteilla siihenkin, kuinka isäpuolen tehtäväksi oli langennut vastuullisen elämän selvittä- minen kasvuikäiselle Allanille. Suurten ajattelijoiden historiasta löytyneen teeman ”ajattelen, olen siis olemassa” jatkoksi oli löytynyt tosiasia, että joku voi olla olemassa, kun joku toinen ei tullut ajatelleeksi. Bestin juonnot tarjosivat joitakin illan hauskimmista hetkistä. Best kuvasi ihaillen Vähämäen johdonmukaisuutta ja rehellisyyttä, sekä tukea ja läsnäoloa vaimolleen tämän terveyden yllättäen horjuttua tänä vuonna.

.
Juhlan henkilökohtainen sävy korostui edelleen Börje Vähämäen puheessa. Vähämäki loi aluksi katsauksen Finnish Studiesin akateemisiin puitteisiin ja esitti asiaankuuluvat kiitokset University of Torontossa myötävaikuttaneille.

.
Sitten Vähämäki palasi hankkeen alkuun. Canadian Friends of Fin- land -yhdistys teki perustyön ja suunnitelmasta tehtiin ennakkotutkimus. Varpu Lindström ja suurlähettiläs Blomberg neuvottelivat University of Toronton kanssa. – Minulle Minnesotassa Varpu oli silloin vain nimi tieteellisten teosten luetteloissa, ja tietenkin jo ansioitunut alallaan, kuvalisi Vähämäki. – But I was soon to know her, and love her..

.
Vähämäki piti pienen tauon ja sanoi haluavansa omistaa illan ennen kaikkea Varpu Lindströmille. Seurasivat illan pisimmät suosionosoitukset, yleisö nousi seisomaan ja suosionosoitukset jatkuivat.

JNIllan pisimmät ja voimakkaimmat suosionosoitukset sai Varpu Lindström. Börje Vähämäki kertoi kuulijoille Varpu Lindströmin panoksesta alkuselvityksissä ja neuvotteluissa University of Toronton kanssa.

Börje Vähämäki ja Varpu Linström kuuntelevat Suomen suurlähettilään Risto Piipposen puhetta.

****

Meedian ”Leninin tekstiä” ja ”stalinistiväärennös”…

TÄSSÄ OLISI ”OTE LENININ TEKSTEISTÄ” valtamedian mukaan….:

(Tampereen Lenin-museo liittänee kipin kapin kokoelmiinsa…)

https://www.youtube.com/watch?v=SX46wTVzGK4

https://scontent.fhel1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17630146_1467300158…

scontent.fhel1-1.fna.fbcdn.net

Ja tässä kauhea stalinistiväärennös aiheesta:

https://www.marxists.org/archive/zetkin/1920/lenin/zetkin1.htm

3 vastausta artikkeliin “Aleksandr Solženitsyn myötävalehteli NATO:n sapluunalla!”

  1. Lenin ei ollut tietämätön tai muuten syrjässä Venäjän vallankumouksen ja sisällissodan tapahtumista. Hyvänen aika, hän oli vallankumouksen toteuttaja ja johtaja. On säälittävää yrittää puhdistaa tämän selvästi psykopaattisen kapinapäällikön ja kansanmurhaajan mainetta miljoonien verestä.
    Bolsevikkien ja salaisen poliisin Tsekan harjoittama mielivalta ja terrori oli mahdollista vain Leninin myötävaikutuksella. Kaikki jäljet johtavat häneen.
    Lenin pauhasi moneen otteeseen väkivallan ja murhaamisen välttämättömyydestä. Hän halusi tilanomistajat ja talonpojat hirtettävän ja seivästettävän julkisesti jos pistävät hanttiin satojen pakko-otoille. Teloituskellareissa Tsekan lihamyllyssä jauhautuivat papit, piispat, aristokraatit, porvarit, seurapiirirouvineen, tyttärineen ja kamarineitoineen. Teloittajat puursivat kolmivuorotyössä ja ampuivat pistoolinsa vääriksi. Lenin seurasi joskus ikkunasta vankilan pihalta huristelevia kuorma-autoja joiden lavoilla pressujen alta sojotti milloin kenenkin jalka tai käsi. Hän hykerteli voittoaan luokkavihollisesta ja kehui vallankumouksen luudan siivoavan herras-luokan hornan tulille.
    Tämän veijarin raatoa yhä vaan säilötään jossain lasipurkissa kun olisi jo ajat sitten joutanut roskikseen. On yhtä käsittämätöntä että Suomessakin Leniniä palvotaan patsain ja museoin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *