Tunnustuksellinen irrationalismi ja antirationalismi (tiedonvastaisuus) eivät kuulu yliopistoihin minkään lipun alla

 

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/tunnustuksellinen-irrationalismi-ja-antirationalismi

”Rationaalisuus (tuomittavaa) ”miesten tiedettä ” ”…

Saara Huttunen, VAS: ” Naisellisuudessa ei ole mitään vikaa

Vuosisadat MASKULIINISET ominaisuudet kuten vahvuus, itsepäisyys, tunnekylmyys ja RATIONAALISUUS on nähty yhteiskunnassa hyvinä ominaisuuksina. Ne on niitä sellaisia ominaisuuksia, joilla tehdään politiikkaa, johdetaan valtiota ja yrityksiä. … ”

Naisellisuudessahan ei todellakaan ole mitään vikaa.

MUTTA (HALONPERKELISTISESSÄ!) IRRATIONALISMISSA JA ANTIRATIONALIMISSA ON!

Nimenomaan YLIOPISTOT ja TIEDE EIVÄT TARVITSE IRRATIONALISMIA eivätkä ANTIRATIONALISMIA, jotka ovat JÄRJEN saati sitten TOTUUDEN (jota rationaalisuuskaan ei suinkaan TAKAA, mutta SEN PUUTTUMINEN SEN TAKUUVARMASTI HÄVITTÄÄ!) VASTUSTAMISTA!

http://saarahuttunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/145006-naisellisuudessa-ei-ole-mitaan-vikaa

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva

Naisellisuudessa ei ole mitään vikaa

18.7.2013 19:13 Saara Huttunen

Vuosisadat maskuliiniset ominaisuudet kuten vahvuus, itsepäisyys, tunnekylmyys ja rationaalisuus on nähty yhteiskunnassa hyvinä ominaisuuksina. Ne on niitä sellaisia ominaisuuksia, joilla tehdään politiikkaa, johdetaan valtiota ja yrityksiä. Feminiinisillä ominaisuuksilla kuten emotionaalisuudella ja hoivavietillä hoidetaan kotia ja lapsia, mutta niille ei ole sijaa yhteiskunnassa. Yritysmaailmassakin naisen on luovuttava vähintään osasta feminiinisyydestään voidakseen edetä johtajatasolle. Margaret Thatcherkin eteni poliittisella urallaan otettuaan neuvosta vaarin madaltaa puheääntään.

Mutta hetkinen, emme elä enää 80-lukua. Onko yhteiskunta ja yritysmaailma muuttunut feminiisyysmyönteisemmäksi? Ainakaan naisten ei tarvitse enää valita joko uraa tai vanhemmuutta vanhempainvapaajärjestelmän ansiota. Myös koti-isien määrä on lisääntynyt viimevuosikymmeninä radikaalisti. Sanoisin, että tästä on osittain kiittäminen feminismiä.

Feminismi minulle merkitsee ennen kaikkea sitä, että jokainen voi olla juuri sellainen henkilö millainen kokee olevansa. Sukupuolesta riippumatta voi osoittaa sekä maskuliinisia, että feminiinisiä ominaisuuksia haluamassaan suhteessa. Emme yritä sanoa millainen naisen pitäisi olla, ja millainen miehen pitäisi olla, vaan jokainen saa itse vapaasti toteuttaa sukupuolisuuttaan itselleen luontaisella tavalla. Joillekin se tarkoittaa poikatyttönä olemista, joillekin metroseksuaalisuutta, joillekin vapautta olla haluamansa naisellinen nainen.

Itse olen aina ollut naisellinen nainen. Tykkään hienoista vaatteista, asusteista, meikeistä ja hiustenlaitosta, enkä juuri ymmärrä elektroniikasta, mekaniikasta ja tekniikasta. Matikka on heikoin kouluaineeni ja äidinkieli ja taideaineet vahvimpani. Olen onnellisessa asemassa missä vanhempani ovat tukeneet kiinnostustani filosofiaan, tieteisiin, eettiseen keskusteluun ja ylipäätään syvälliseen ajatteluun. Olen ymmärtänyt, että minun ei tarvitse piilotella naisellisuuttani tullakseni otetuksi vakavasti ja ansaitakseni oikeudenmukaisen kohtelun. Takana ovat myös ne ajat, että vakavasti otettavan feministin piti ajaa siilitukka ja pukeutua maihareihin. Myös feministiyhteisö juhlistaa kanssani naisellisuutta. Eikä sen juhlistaminen edes tee maskuliinisuudesta yhtään vähemmän arvokasta.  


ANTI- JA IRRATIONALISMILLE ON YHTEISKUNNAN IHAN ERI ORGANISAATIOT, ylitse kaikkien muiden KIRKKO!!!!!
” Aiheesta on kirjoitettu myös legendaarinen länsimaisen filosofian kritiikki, Genevieve Lloydin Miehinen järki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Genevieve_Lloyd
” Järki on miesten juttu

Tasa-arvo toteutui, kun naiset luopuivat naiseudestaan

Julkaistu: 21.6.2000 lehdessä osastolla Kulttuuri

Helsingin Sanomat ”

 

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1145999.html#p1145999

Linkkini ”TIETEEN” palstalle on hapantunut, joten pistetään se viesti tähän::

Re: Epäloogisuus ja sukupuoli

Aiheesta on kirjoitettu myös legendaarinen länsimaisen filosofian kritiikki, Genevieve Lloydin Miehinen järki:

http://en.wikipedia.org/wiki/Genevieve_Lloyd

http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/J%C3% … SI1KU03gb0

Järki on miesten juttu

Tasa-arvo toteutui, kun naiset luopuivat naiseudestaan

Julkaistu: 21.6.2000 lehdessä osastolla Kulttuuri

Helsingin Sanomat ”

Katson aiheelliseksi (jo naisten ystävänäkin) heti ilmaista periaatteellisen kiel- teisen kantani otsikon väitteeseen, ennen kuin olen vilkaissutkaan itse juttua, saati kirjaa (jota en edes aio vilkaista)!

Ainakaan määritelmällisesti ’järjen’ (ven. razum, s. Vernunft, e. reason, eri kuin esim. eri kuin ’ymmärrys’ = ponimanie, Verstand, understanding tai ’viisaus’, sillä ’järki’ on uuden tiedon luontia:jos ei sitä yhtään osaa,ei ymmärrä kunnalla vanhaakaan tietoa…) käsitteessä.

http://keskustelu.skepsis.fi/html/Kesku … iID=149416

JÄRKI (razum)

– ajattelun muoto (forma mysljenija),joka antaa ihmiselle mahdollisuuden työs- tää (pere-rabotatj) tieteellisessä mielessä annettuja tarkasteluja (sozer-tsanie) ja mielikuvia (predstavljenie), t.s. kaikinpuolisesti uudelleentuottaa tiedollisesti (vosproizvesti) sisäisten yhteyksien (svjazj) järjestelmä, joka tuottaa (porozhdatj) annetun kokonai-suuden, paljastaa (raskrytj) tämän (kohteen) olemus (sushtshnostj). ”

’Järjen’ tämänhetkisessä tieteellisessä määritelmässä EI NÄY SUKUPUOL- TA (eikä sitä tule näkymään tulevaisuudessakaan!), mutta sen sijaan siellä kyllä näkyy, olemuksellisena, (yllätys, yllätys!) ’TIEDE’!

Niin kauan kuin emme ole erikseen määritelleet käsitettä ’tiede’, tämä jättää tietysti puhtaasti muodollisloogiselta kannalta auki sellaisen ”mahdollisuuden”, että muka OLISI OLEMASSA KOKONAAN ERIKSEEN ”MIESTEN TIEDE” JA ”NAISTEN TIEDE”!

Juuri tätä monet ajavatkin takaa: jos on periaatteellisesti ja ikuisesti ”kaksi eri tie- dettä”, se tarkoittaa, että KUMPIKAAN EI VOISI OLLA OBJEKTIIVISEN TODELLI-SUUDEN PAIKKANSAPITÄVÄÄ HEIJASTUSTA,eli koostua tosista asettamuksista EDES KEHITYKSEN PÄÄMÄÄRÄNÄ!

Tuolloin ’tiede’ (tieteenala) ei ylipäätään voisi olla ”tutkimuskohteseen liittyvien tosien teorioiden järjestelmä”, vaan jotakin muuta!

MITÄ se sitten olisi, sitä pitää kysyä ”naisten tieteen” kannattajilta… esimerkiksi ”Neolta”!

’Järkeä’ syntyy kyllä aina ’ymmärryksen’ ohella työprosesseista, jotka pakottavat hahmottamaan kohteiden objektiiviset sisäiset lainalaisuudet, mutta nykyään ’järki’ vaatii sellaisen kokemuksen teoreettista, tieteellistä, yleistämistä.

Tämä tarkoittaa yhteiskunnassa (kuten myös Halon-Suomessa… <:C icon_evil.gif ), että JOS EI OLE TIEDETTÄ, EI OLE LOPULTAKAAN MYÖSKÄÄN (YKSILÖLLISTÄ) JÄRKEÄ!

Kun puhutaan ”loogisuudesta ja epäloogisuudesta” joko yhteydessä joidenkuiden mahdolliseen taipuvaisuuteen sellaiseen tai ei, ei voida sivuuttaa ’rationallisuuden’ käsitettä, joka on TIEDOLLISEN ASETTAMUKSEN OMINAISUUS ja merkiksee sen ”loogista vastaavuutta (jonkin) MAAILMANKUVAN” kanssa. Yleensä siltä maailmankuvaltakin edelleen edellytetään yhtäpitävyyttä ”todistetun” tieteellisen tiedon kanssa (~ ”naturalimia”). Muuten puhutaan helposti irrationaaliosesta maailmankuvasta (~ideologiasta) jonka kanssa yhtensopivuus ei ole ’rationaalisuutta’.

post1120190.html?hilit=rationaalisuus#p1120190

’Äly’ on aika pitkälle samaa kuin ajattelun RATIONAALISUUS, ja ’rationaalisuus’ taas merkitsee ”loogista vastaavuutta vallitsevan tieteellisen maailmankuvan kanssa”.

’Rationaalisuus’ on HEIKOMPI määre teorialle kuin sen TOTUUS (toteus), sillä jälkimmäinen tarkoittaa VASTAAVUUTTA ITSE TODELLISUUDEN KANSSA, mutta edellinen vain vastaavuutta ”vanhan tiedon” kanssa!

Se, mitä käytännössä tuolla ohjelmajulistuksellasi vaadit, on EMPIRIAN LAK- KAUTTAMINEN TIETEEN KRITEERINÄ, ja sen korvaamista jollakin esimerkiksi sinun sanelemallasi ideologialla!

’Ideologia’ tarkoittaa TIETOA JOHON USKOTAAN, vaikka sitä ei ehdottomasti olekaan todistettu ainakaan vielä empiirisesti, esimerkiksi juuri sen takia että se on vallitsevan (joiltakin osin ideologisen) TIETEELLISEN MAAILMANKUVAN KANSSA, vallitsevan ideologian kanssa. Kulloinenkin ’äly’ ON SIIS IDEOLOGINEN KÄSITE, joten vaatimuksesi on älytön: ”Tiede ei saa perustua A:lle, vaan sen pitää perustua A:lle!”

Tajunta (symbolirakenteisesti ehdollistunut kokemus) muodostaa jo pelkästään ajatteluteknistäkin syistä kokonaisuuden, ”maailmankatsomuksen”, jossa mitä tahansa tietoa voidaan rinnastaa mihin tahansa muuhun tietoon. Objektiivista todellisuutta ajatellen noista yhteyksistä on pelkästään tiedollisia aasinsiltoja, ja ne poikkeavat jyrkästi eri kulttuureissa mm. perinteisistä uskonnoista riippuen, ja myös eri yksilöillä.

Tästä johtuen IDEOLOGIOITA EI VOIDA VÄLTTÄÄ, ainoa mitä asiassa tieteen hyväksi voi tehdä, on tehdä tieteellisiksi miten kuten tunnustetuista ideologioista entistä tieteellisempiä.

(Ideologat voivat olla vaikkapa ”mies- ja naissellaisia”,

MUTTA ITSE TIEDE EI!)

(Ja siitä taas nti Lloyd on taatusti eri mieltä…)

Puhtaasti filsofiselta kannalta ’järki’ näyttäytyy hieman toisin kuin psykologiassa, nimittäin dialektisena ja induktiivisena sisällöllisenä ”päättelynä” SUHTEESSA DEDUKTIIVISEEN FORMAALISEEN PÄÄTTELYYN (joka EI siis varsinaisesti edellytä ”järkeä” EIKÄ TIETOISUUTTA ja sitä voi erittäin menestyksellisesti matkia tietokonekin).

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/095/589.htm

” Посредством разума мышление синтезирует результаты познания, создаёт новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем знания. ”

” Järjen avulla ajattelu syntesoi tiedostuksen tuloksia, luo uusia ideoita, jotka ylittävät jo vakiintuneen ajattelun rajat. ”

”Vakiintuneen ajattelun rajat” tarkoittaa erityisesti juuri ideologioiden rajoja.

Ilmiö, prosessi nimeltä ’ymmärrys’ (’äly’ ven. ”um”) toimii pitkälle niiden raameissa deduktiivisesti, MUTTA JÄRJEN TEHTÄVÄ ON YLITTÄÄ NE.

Monilla ihmisillä on vaikeuksia puhtaasti deduktiivisen formaalisenkin päättelyn kanssa, varsinkin jos sittä hassista on tullut oikein enemmäkin käryyteltyä tai tai muuten vaan on psyykkisiä ongemia. icon_sad.gif

Ja niitä on myös johtavilla naisilla. <:C

historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/demokratiaa-kiinaan-t40800.html?start=5

Filosofi ja aatehistorioitsija Genevieve Lloyd kyseenalaistaa sukupuol- ten tasa-arvon toteutumisen. Vaikka naiset ovat nousseet miesten rinnalle yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi, Lloyd väittää, että he ovat saavuttaneet asemansa vain luopumalla naiseudestaan.

Omasta puolestani epäilen,ettei esimerkiksi Hautahourulallalla ja Halonperkeleellä ole sellaista sanan varsinaisessa merkityksessä koskaan ollutkaan. Mutta se on tietysti vain minun perstuntumaepäilykseni… (Sen sijaan tällaista ei voi epäilläkään esimerkiksi valtioneuvos Riitta Uosukaisesta, vaikka hänkin on johtava nainen…  icon_neutral.gif )

Filosofian historian valossa Lloyd esittää teoksessaan ”Miehinen järki” , että nainen ja naiseus on jo lähtökohtaisesti suljettu pois ajattelun sfääristä, sillä itse järjen käsitteellä on syvä kytkentä miehisyyteen.

Me miehet voisimme tietysti tuosta kirjan nimestä suorastaan vaikka kumartaa kiitollisuudesta…. icon_rolleyes.gif

Eli hän kiistää tieteellisen tiedon objektiivisuuden ”koska se on miehistä”.

Ja sehän suostaan VAATII lanseeraamaan sen rinnalle ”yhtä vääristyneen” ”naisten tieteen”….

Se, mitä tuosta kuitenkin jää todella käteen, on yritys tuhota objektiivinen tiede, ihan sama virsi kuin uskovaisillakin, esimerkiksi tuossa yllä siteeraamassani ”Mensaanin” trikissä kääntää ”äly” ja ”tiede” ilmiöinä nurin päin, ja siten tuhota molemmat UHKAAMASTA USKONTOA!

Lloyd lähtee liikkeelle antiikin luonnonfilosofeista ja etenee Rousseaun, Kantin ja Hegelin kautta Sartreen ja Simone de Beauvoiriin. Hän toteaa, että filosofit ovat antiikista asti erottaneet järjen materiasta ja samastaneet järjen miehisyyteen ja materian naiseuteen.

Aivan noin asia ei ole: filosofit ovat eri tavoin pyrkineet erottamaan ’järjen’ ”kaikesta sukupuolisuudesta”, MYÖS ”MIESPUOLISESTA”, ja ylipäätään aistimellis-konkreettisesta toiminnasta.

On helvetin paljon pahempi virhe erottaa ’järki’ ilmiönä esimerkiksi esineellisestä työnteosta kuin erottaa se sukupuolisuudesta!

Tuossa Entsiklopedijan linkissä on ytimekkäästi sanottu, mitä kukin ”perusfilosofi”, koulukunnan oppi-isä, on ollut asiasta mieltä.

Nämä symbolit eivät ole Lloydin mukaan pelkkiä runollisia koristeita, vaan rajaavat ja määrittävät järjen ja materian käsitteiden sisältöä ja toisinpäin: miehen ja naisen käsitteet saavat merkityksensä järjen ja materian käsitteiden välityksellä.

Korkeintaan joissakin uskonnoissa!

Ja silloin taas pahin virhe on ”samaistaa järki ja uskonto” (mikä on jo täysin totaalinen elämänvale, jota eivät suinkaan tee useimmat uskovaisetkaan!)!

Tästä seuraa, että naiseudella ei ole asiaa tiedon temppeliin, koska se merkit- sisi tiedon ja järjen vajoamista materiaan, sen kaaokseen ja pimeyteen.

Tietoon pyrkivä subjekti on aina mies, jonka on ylitettävä naisellinen materia ja hallittava sitä ylhäältä järjestä käsin. Nainen voi olla tiedon ja hallinnan objekti mutta ei sen subjekti.

Tiedettä syytetään nyt uskonnon rikoksista.

Ja rikokselle annetaan nimeksi ”mies”…

Ja samalla nti Gene-veivi väittää, että ”nainen ei ole nainen ollenkaan, jos se ei voi koko ajan sekoittaa joka asiaan seksiä”!

Mitenkähän on naiset, olisiko noin…. icon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif

Nämä kytkennät on Lloydin mukaan kaiverrettu niin syvälle ajattelun traditioon, että jopa feminismin uranuurtaja Simone de Beauvoir on jäänyt niiden vangiksi. Beauvoir kehitti naisemansipatorista teoriaansa miehisessä ympäristössä ja muotoili sen peruskäsitteet ”transendenssin” ja ”immanenssin” työtoverinsa Sartren vaikutuksen alaisena.

Beauvoirin mukaan nainen elää sorrettuna immanenssin otteessa, materiaan ja kotiin kahlehdittuna. Transendenssi merkitsee ruumiin rajoitusten ylittämistä, lisääntymiseen sidotun naisruumiin ikeestä vapautumista ja samastumista puhtaaseen tietoisuuteen.

Näin myös Beauvoir toistaa vuosisataista järki-ruumis-jakoa ja sallii naiselle vapauden ja itsenäisyyden ainoastaan naisruumiin mitätöimisen kovalla hinnalla.

Eräät naistutkijat ovat yrittäneet purkaa asetelman arvottamalla naisen ruumiin uudelleen: positiivisesti. Tämä ei tyydytä Lloydia, koska perusjako pysyy koskemattomana.

Viisainta olisi luoda uusi järjen käsite, joka olisi aidosti puolueeton ja avoin sekä miehille että naisille.

Sellainen on. Olen siteerannut sitä yllä Sovejtskaja entsiklopedijasta.

Siihen ei ympätä kumpaakaan ”seksiä”.

Objektiivinen todellisuus, MATERIA ITSE, EI OLE SUKUPUOLISESTI JAKAU- TUNUT (muualla kuin antiikin mytologioissa!) JOTEN TIETEELLISEN TIEDON SEN OBJEK-TIIVISENA HEIJASTUKSENA EI MYÖSKÄÄN PIDÄ OLLA SITÄ! icon_evil.gificon_evil.gificon_evil.gif

Onko filosofian historia kuitenkaan niin miehistä kuin Lloyd väittää?

Lloyd poimii filosofit kirjaansa kovin valikoivasti eikä huomaa, että 1800- ja erityisesti 1900-luvun filosofit ovat jo alkaneet horjuttaa järjen ja miehisyyden liittoa. Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty ja monet muut ovat eri tavoin huomanneet, että tieto ei leiju materiaalisen maailman yläpuolella vaan on sidoksissa tunteisiin, ruumiiseen ja koko siihen sosiaaliseen kenttään, jossa tiedettä tehdään.

Esimerkiksi Wittgensteinin ”elämänmuodot”, Husserlin ”elämismaailma” ja Heideggerin ”väline- ja työkalumaailma” viittaavat siihen, että kieli, käsitteet ja järki eivät putoa taivaasta vaan ovat kotoisin tekemisen todellisuudesta.

Marx kytkee totuuden perimmäisen historiallisen kriteerin KÄYTÄNTÖÖN, tuotannolliseen työtoimintaan ja sitä kautta materiaan tieteensisäisen kuten eksperimentaalisen (s. experimentelles, EI -ales!) empirian lisäksi.

Marx ei kytke sitä mihinkään ”ruumiiseen”, kuten joku asiaa tuntematon saattaa tuosta Marxin tiedekäsityksen väärinymmärtää…

Myös Beauvoirin näkemyksiä on viime aikoina punnittu uudelleen. Suomessa erityisesti Sara Heinämaan tekemän tutkimuksen myötä on esitetty, ettei Beauvoir ehkä olekaan niin miehinen kuin on ajateltu.

Jessus, ”feministitieteen” perustanlaskijakin ”miehinen”, feministinen vallankumous näyttää syövän paitsi lapsensa myös vanhempansa….

Ja tuollaisesta paapatuksesta esimerkiksi ”Beauvoirin miehisyydestä” on siis maksettu samalla kun objektiivisia keskeisiäkin tieteenaloja kuten allekirjoittaneenkin edustama on kuristettu suorastaan hengiltä (toki syytä on ollut alan sisälläkin…)!

Kyseessä on muuten yksi vaikutusvaltaisimmista naisen kirjoittamista filosofi- sista teoksista koskaan. Yleissivistystä aivan mielestäni siinä missä Platonin Valtio.

Arkkis: Kyseisellä aivopierulla ei ole tieteellistä merkitystä ainakaan folosofian kehitykselle.

Tai voi sillä olla sille sosiaalisesti ja poliittisesti huomattavakin negatiinen merkitys, Suomessa.

Kommentoi