Ilmastomuutosta militarisoidaan

Tämän päivän Aamulehdessä Ulkoministeriön lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi ja Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Emma Hakala  kirjoittevat hurjia, ja perättömiä otsikolla ”Ilmaston muutos vaikuttaa turvallisuuteen”:

” Ilmastonmuutos on nähty yhtenä tekijänä esimerkiksi arabikevään ja Syyrian konfliktin taustalla (eikä siis USA:n politiikka…). Se vaarantaa myös vesi- ja ruokaturvan.

Ilmastonmuutosta tulee lähestyä kokonaisvaltaisena turvallisuusym- päristön muutoksena. keskustelu ilmastoturvallisuusstrategian luomi- sesta on syytä aloittaa myös Suomessa.

Ilmastonmuutos on noussut ympäristö- ja kehityskysymyksestä yhä selvemmin myös turvallisuusuhaksi.  Yhdessä ympäristön tilan heikke- nemisen kanssa se horjuttaa yhteiskunnallista kestävyyttä jo useissa maissa.  Tutkitusti ilmastomuutos moninkertaistaa riskit konfliktien syntyyn ja pakotettuun muuttoliikkeeseen. Ilmastonmuutos on nähty yhtenä tekijänä esimerkiksi arabikevään ja Syyrian konfliktin taustalla (eikä siis USA:n politiikka…RK). Se vaarantaa myös vesi- ja ruokaturvan sekä saavutetut kehitystulokset useilla alueilla.  ”

RK: Ämmät eivät sattumalta kalistele sotilaalista terminologiaa; siihen totutetaan kansaa kuin miehistönkuljetuspanssarivaunuihin kaduilla…

” Ilmastonmuutos näkyy Suomessakin sekä konkreettisesti sääolo- suhteiden muodossa että heijastuvat maailmanpolitiikan tapahtumis- ta.  Laajojen alueiden Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa ennustetaan tulevan liian kuumiksi ihmisasutukselle vuosisadan puolivälin jälkeen. pakotettu muuttoliike tulee kasvamaan – alan uusimman tutkimuksen mukaan sääolot ovat jo vaikuttaneet Eurooppaan vuosittain tulevien turvapaikanhakijoden määrään. ”

RK: Tuolla perusteella ei saa turvapaikkaa, eivätkä ne ole tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat parempaa viljelysmaata kuivaneiden tilalle, vaan heidät on siirrettävä muualle muin perustein asianomaisilla alueilla. Turvapaikat on tarkoitettu niille, joita uhkaa tappaminen.

” Suomella on kriittisiä ilmastoturvallisuuskysymyksiä myös omasta takaa. Arktinen alue lämpiää kaksi kertaa muuta maailmaa nopeammin.

Jäätiköiden sulaminen lisää kilpajuoksua alueen luonnonvaroista. ”

RK: HÄH!!!???
MISSÄ on kilpajuoksu ja MITÄ LUONNONVARAA KOSKIEN (paitsi tyietuystikalaa, kun EU heitetään wittuun ryöstökalastamasta Britannian rannikoita tyhjäksi)???
OSALLISTUUKO SUOMI johokin kilpajuoksuun ja MILLE LUONNOVAROILLE???
SUOMIHAN JAKAA ILMAISEKSI OMAT LUONNOVARAT POIS, VAIN PASKAT JA MYRKYT JÄÄ!!!!

” Samalla erilaiset taloudelliset ja poliittiset ja strategiset intressit ai- heuttavat ristivetoa. Merkittävimmät kysymykset Suomessa liittyvät inhimilliseen turvallisuuteen. Uhkia aiheutuu suoraan ympäristöälle ja ekosysteemeille, epäsuorasti elinkeinoille ja taloudelle sekä laajemmin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle. Esimerkiksi ruoan ja energiantuotantoon kohdistuu meilläkin uudenlaisia paineita.

Ilmaston- ja ympäristönmuutoksen turvallisuusvaikutuksia käsitellään jo maailmanlaajuisesti YK:n Turvallisuusneuvostoa myöten.  EU:n ulko- asiainneuvosto nosti aiheen esille viimeisimmässä istunnossaan 26. helmikuuta. Kyse ei ole ilmastonmuutoksen militarisoinnista vaan pyr- kimykstä lähestyä ilmastonmuutosta osana kokonaisvaltaisen turvallisuusympäristön muutosta. ”

RK: Ämmät eivät tunne YK:n Peruskirjaa eivätkä toimintaperiaattei- ta. YK:n Turvallisuusneuvosto on YK:n sotilaallisen turvallisuuden eri- koisjärjestö, jonka kaiken toiminnan pitää perustua Peruskirajalla ja Yleiskokouksen päätöksille. Sen valtuuksiin EI KUULU ”poukkoilla” MUILLA ALUEILLA kuten ympäristöasioissa, ELLEIVÄT NE OLE JO KONFLIKTIEN KOHTEENA tai NOIDEN ALOJEN ERIKOISJÄRJESTÖT ja YLEISKOKOUS ole (myös) todenneet perustellusti sellaisten aiheuttamaa SODANUHKAA!

Aivan sama koskee tavallisia kriminaalirikoksia kuten yksittäisiä myrk- kymurhia, vaikka niiden kohteena olisikin vaikka joku turvallisuushen- kilö! On OSOITETTAVA SODANUHKA, jos sellaisia käsitellään Turval-lisuusneuvostossa, ja jos TN omin päin sellaisia alkaa käsitellä, se tar- koittaa, että se ON MILESTÄÄN TODENNUT SODANUHAN ja se on velvollinen sellsien perustelemaan julkisesti ja tieteellisesti!

Tämä on sikälikin erittäin tärkeää, että YLEISKOKOUS, joka ainoana YK-elimenä voi käsitellä MITÄ TAHANSA tärkeinä pitämiään asioita, EI VOI ANATAA LAKIPPÄTÖKSIÄ sellaista asioista, jotka ovat parhaillaan Turvallisuusneuvoston käsiteltävinä aiksempien lakien toimeenpanon kannalta, muutoin kuin TN:n esityksestä, sellaisna kuin se ehdottaa!

TN ei saanut käsitellä Iranin ydinohjelmaakaan,ennen kuin asianomai- nen erikoisjärjestö, Muhamed el-Baradein silloin johtama ATOMI- ENERGIAKOMISSIO oli tutkinut, voidaanko ohjelamaa perustellusti epäillä sotilaalliseksi. Täsmälleen vastaava koskee ympäristöasioita!

” Ilmastonmuutoksen suorien ja epäsuorien turvallisuusvaikutusten analysointi ja niihin vastaaminen edellyttää sektorien välistä vuoropu- helua ja tirdonvaihtoa eri toimijoiden välillä. Mikään yhteiskunnallinen taho ei enää kykene vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaan monitahoiseen uhkaan. Viranomaisten, tutkijoiden ja järjestöjen yhteistyössä jokaisella on roolinsa – oleellista on se, että kaikkien tietämys saadaan käyttöön. Verkosteoitumista toimijoiden välillä tulisikin tiivistää.

Haagissa järjestettiin Hollannin ulkoministeriön aloittesta ilmaston- ja ympäristömnmuutosten turvallisuus turvallisuusvaikutuksia käsitellyt ”Planetary Security” -konferenssi, jossa NATOn ja EU:n kenraalit pohtivat aihetta paneeleissa tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. ”

Tällaiset asiat kuuluvat YK:ssa Yleiskoukselle, ja erikoisjärjetöille.

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2#idp5205136

Sellaiseen mistä ruvetaan tekemään päätöskiä Turvallisuusneuvos- tossa, ulotetaan, mahdollisesti aiheettomasti myös pysyväisjäsenten veto-oikeus niihin! Sitten kun USA vetää hanttiin, NIISSÄ EI AINAKAAN TAPAHDU MITÄÄN!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/yk-n-kriisinhallintaa-haukutaan-turhasta-kun-sita-ei-osata-eika-haluta-kayttaa-1

 

5 Replies to “Ilmastomuutosta militarisoidaan”

 1. Ei sota ole vain sitä että miehet tarttuvat pyssyihin ja lähtevät rintamalle jahka presidentti on sodan julistanut.

  Ilmaston ääri-ilmiöt voivat johtaa levottomuuksiin joiden ongelmat ovat sodan mittaluokkaa.

  Termeistä voi ehkäpä olla tarkempi mutta isot uhat on hyvä nimetä isoina uhkina.

 2. Toistaiseksi on perätöntä syyttää mitään ilmastonmuutosta noista konflikteistä.
  Ilmastonmuutos ei tosiasiassa ole aiheuttanut massamuuttoa, vaan syyt ovat mm. kaupunkeihin muuttaneiden surkeassa elintasossa ja työttömyydessä sekä väestön väkivaltaisessa sortamisessa.
  Muuttoa kaupunkeihin ei ole aiheuttanut ilmastonmuutos, vaan elintasoturismi maiden sisällä.

 3. Ilmastonmuutoksen kieltämisestä tulee varmaan kohta rangaistavaa kuten holokaustin kieltäminen on joissain maissa.

 4. Koko rähinä lähti liikkeelle Tunisiasta. Nuori mies turhautui ja sytytti itsensä tuleen. Syy löytyi Tunisian hallinnosta, ei ilmastosta.
  Sieltä se sitten levisi muihin maihin. Ja taas syy löytyi hallinnosta joka sorti kansalaisia, ei siis ilmasto.
  Diktaattorit saa aikaan kummaa liikuntaa yhteiskunnassa, ei siis ilmasto.

 5. Kyllä ilmastolla on osuutensa tiettyihin ongelmiin. Ei tietenkään kaikkiin tai edes leijonaosaa, mutta joihinkin. Ei sitä sovi kieltää.

  Ilmaston ääri-ilmiöt, johtuivat ne mistä tahansa, ovat haaste joka on syytä ottaa vakavasti, vaikka ne eivät tällä hetkellä maailman ykkösongelma olisikaan.

Vastaa käyttäjälle Kyuu Eturautti Peruuta vastaus