40 miljardin TURHIEN VELKOJEN PÖLHÖ ainoana suomalaisena vuoden 2019 Bilderberg-kokoukseen

keskiviikkona, toukokuuta 29, 2019

Erkki Liikanen ainoana suomalaisena Bilderberg kokoukseen

8-11.6.2019

Teksti: Teemu Vehkala

Ensi viikon viikonloppuna järjestetään 55 kerta salaisen Bilderberg-ryhmän kokous. Tällä kerralla paikkana toimii Montreaux, joka sijaitsee Sveitsissä.

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen osallistuu sinne nyt ainoana suomalaisena. Kokoukseen osallistuu tänä vuonna yhteensä 130 henkilöä.

Tämän vuoden aiheina Bilderberg-kokouksessa ovat mm. teemat:

– Kyberuhkien torjuminen Lisääntyvä toisinajattelu ja sen kitkemi- nen, joka erityisesti vanhan kansallisidentiteetin EU-maissa ovat näille valtaelitisteille hyvin suuri ongelma ja kivi kengässä

Vihapuhe agenda kuuluu tähän operaatioon hyvin tiiviisti ja luennot tu- levat tod. käsittelemään sitä, että millä aikavälillä kriminalisoidaan vihapuhe rangaistavaksi teoksi, josta voisi tulevaisuudessa joutua vielä useimpiakin ihmisiä aina vankilaan asti.

– Sosiaalisen median sensuurihankkeen kehitys Toisinajattelijat muo-dostavat elitistien mukaan suurimman uhan mitä tulee internetin someen. Joten sen takia Bilderberg-ryhmä käsittelee myös tätä ilmiötä siinä muo- dossa, että miten esim. Facebook sisältöä voisi jatkossa sensroida yhä enemmän, jotta poliittisesti vaaralliset toisinajattelijat saataisiin sieltä sensuroitua pois kuvioista, jotka uhkaavat valtaeliitin uutta fasistista maailmanjärjestystä.

– Miten valta saadaan pidettyä pienen eliitin käsissä Elitistit ovat hy- vin huolissaan lisääntyvästä totuuden leviämisestä, joka tapahtuu inter- netissä. Joten he pyrkivät edelleen salaamaan toimintansa ja pyrkivät myös selvittämään, että millä keinoilla heidän tyrannimainen valta-asema saataisiin säilymään salassa muilta.

– Maaplaneetan avaruudesta hallinta Tämä on myös yksi aihe, josta Bilderberg-ryhmän kokouksessa keskustellaan tänä vuonna ja pidetään luento.

Avaruushan on tälle kontrollifriikkien eliitille yksi sairas pakkomielle, joista heillä on useita fantasioita tuhota tämä maailma mm. ydinaseilla kokonaan ja ennen sitä nämä seinähullut menisivät vaikka raketilla avaruuteen.

Mutta ydinfyysikot saattoivat kertoa näille hulluille, että ydinvoima on sellainen ja ydinaseet, että niistä seurannut ydinsäteily voisi tuhota tä- män koko planeetan täysin elinkelvottomaksi.Joten tämän vuoksi tämä 95 prosenttia koko maailmanväestön eliminointihanke pyritäänkin tekemään vähän hienovaraisemmilla keinoilla kuten 5G -teknologialla, joita jo asennetaan myös Suomeen sekä Helsinkiin tällä hetkellä.

[RJK: Tuo on Vehkalan mielipide.Muttatoisin kuin periteiset imperialis- tiset kapitalistit, nämä uusfeodaalit eivät tarvitse paljon eivät maail- malla paikallista työvoimaa, ja entiset Hitlerin ja Hirohiton keinot pyrkivät palaan ”kunniaan”…]

Kapitalismin tulevaisuus Miten keskittää lisää pääomaa sekä myös voittoa tekeviä valtionyhtiöitä lihoiksi pienen rikkaan eliitin käsiin ja köyhdyttää samalla köyhimpää väestöä.

Brexit äänestyksen estäminen ja kyseisen valekampanjan jatkaminen ilman lopputulosta.

– Kiina Miten yksityisomisteiset pankit voisivat jatkaa Kiinan kanssa kilpailua. Kiinan palkkataso on noussut huimasti viime vuosina ylös.

[RJK: Kiina aikoo panna länsimaat piisingille harvinaisten maametallien suhteen joita tarvitaan elektroniikassa, josita 95% tulee nykyään Kiinasta (vaikka Kiina muutoin on meko luonnonvaraköyhä alue).

https://yle.fi/uutiset/3-10806851]

– Venäjä Keskuspankkien alistus tulee jatkua Venäjää vastaan myös jatkossa.

Artificial Intelligence (A.I.) keinoälyprojektin eteneminen kohti ihmiskunnan orjuuttajaa

Keinoäly teknologia on yksi elitistien aseita, joilla he pyrkivät mahdol- listamaan uuden fasistisen maailmanjärjestyksen toteutumisen. ”

Keinoälyteknologia” on ”Tähtien sota” (sekin oli viime kädessä tieto-konepeli),jolla halutaan pelotella vastapuolet hiljaisiksi ja saada ne teke- mään hömöyksiä – kuten ”kehittämään ”omia ajattelevia tietokoneita” – JOL- LAISIA EI IKINÄ TULE OLEMAAN KENELLÄKÄÄN TODELLISUUDESSA!

https://www.tiede.fi/comment/2610424#comment-2610424

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/Kns1-19.pdf

” Sivu 14  Nro 1/19 Kansan ääni:

Obama levittää ”uususkontoa” Ajattelevista Tietokoneista (AI)

  Ajattelevaa tietokonetta, artificial intelligence, ei ole – eikä tule. Koneet ovat fysikaalisia artefakteja.

Biologista tasoa ja kehitystä ei voida ”sivuuttaa” olemukseltaan yhteis-kunnallisen, kielellisen ajattelun ja tajunnan kehityksessä eikä olemassa- olossa. USA:n tarkoituksena onkin taas maailman sotilaallinen ja taloudellinen uhkailu huijaus”entiteetillä”, joka siten muistuttaa Ronald Reaganin ”Tähtien Sota -ohjuspuolustusjärjestelmää”.

”Aitoa ajattelemista” tulkitaan vulgaaristi mm. niin, ettei käyttäytymi- sestä voisi tietää, toimiiko siinä ihminen vai ”tekoäly”, AI. Ne, jotka väit- tävät koneen voivan olla ”ihmistä viisaampi tekoäly”, väittävät samaan aikaan, että sitä ei voi erottaa ihmisälystä – ja kuitenkin se eroaisi siitä perustavimmalla tavalla – hallitsemattomuudellaan, ja siksi voi tuhota – esimerkiksi ihmisen.

Mitä ovat ajattelu ja tajunta

Ajattelu on ihmisaivojen toiminto.Ihmisyksilöstä tulee ajattelun subjekti vain hallitsemalla kielen, käsitteet ja logiikan, jotka ovat yhteiskunnalli- sen käytännön tuotteita. Jopa ongelmat, joiden kanssa yksilö asettaa älynsä vastakkain, ovat hänen elämänsä sosiaalisten olosuhteiden aiheuttamia. Siten ihmisen ajattelulla on yhteiskunnallinen ja historiallinen luonne.

Looginen ajattelu syntyy työn, yhteiskunnan, puhekielen ja biologisen rakenteen korkean rinnakkaisen kehityksen tuloksena. Biologisessa luonnossa on tapahtunut ensin lainalaisia suuntautuneita prosesseja, jotka pohjustavat ajattelun syntyä kuten aivojen kasvu, aivokuoren synty, ehdottomien refleksien korvautuminen enenevässä määrin eh- dollisilla, sekä lauma(työ)toimintojen ja sellaisiin liittyvän signalisaation monimutkaistuminen, joihin oli yhdessä kyseisessä prosessissa kasvettu.

Ajattelu syntyy hyppäyksen omaisesti, kun sen edellytykset ovat kyp- syneet. Laumaohjautuneet yksilöt sisäistävät lauman signalisaatiopu- heen kieleksi ja pystyvät sen jälkeen toimimaan ilman laumaakin korkeamman tasoisella symbolirakenteisella, kielellisellä ympäristöstä välittömästi riippumattomalla ajatteluohjauksella. Vasta tässä yksilöllisessä omaksumisprosessissa aivotkin saavat lopullisen rakenteensa.

Kyse ei ole vain tienaamisesta….

USA ex-presidentti Barack Obama esiintyi Helsingissä 27. 9.2018 Nor- dic Business Forumissa (NBF), joka on Jyri Lindénin ja Hans-Peter Siefenin Jyväskylässä vuonna 2008 perustama yritys, joka järjestää erittäin kalliita luento- ja näyttäytymistilaisuuksia bisnesväelle. NBF:n ja sen esikuvan New Yorkin World Business Forumin vuosittain järjes- tettävien tilaisuuksien vetonaulana on aina joku kuuluisa ”uuslibe. ralisti”poliitikko ja ydinsanomana on aina sama tuo ”maaginen tekoäly”.

Vain kerran yksi pääesiintyjä,venäläinen shakkimestari ja poliitikko Garri Kasparov sanoi asiat ”oikein päin” halki NBF 2017:ssa: ”Koneilla ei ole ymmärrystä. Ne eivät tunnista strategisia yhteyksiä, eikä niillä ole itse- näisiä tarkoitusperiä!” The Washinton Post’n toimittajat Bill LaPlate ja Katharyn White vastasivat tähän 27.4. 2018 otsikolla ”5 myyttiä tekoälystä”, miten ”tekoäly jo kirjoittelee poliitikoille puheita ja lehdille urheilu-uutisia ja miten mahdotonta on erottaa ”AI:lla” väärennettyä seksivideota poliitikon kasvoin aidosta. Google, Microsoft, Amazon ja Apple ovat kaikki tekemässä suuria satsauksia tekoälyyn. …

Luonnonlait ovat olioiden lakeja.

Dialektisen ja historiallisen materialismin mukaan materian liikemuodot fysikaalinen, kemiallinen, biologinen ja sosiaalinen liike rakentuvat tois- tensa varaan siten, että aineenvaihdunnalliset elolliset oliot koostuvat samoista atomeista fysiikan lakeineen kuin elottomatkin fysikaaliset oliot. Jälkimmäisistä poiketen ne ovat vaihtuvien atomien suhteellisen pysyviä organisaatiota eivätkä pysyvien atomien ”nippuja”.

Elollisissa ja yhteiskunnallisissa olioissa ilmenee uusia objektiivisia biolo- gisia ja sosiaalisia lainalaisuuksia, jotka eivät kumoa aiempia fysiikan ja kemian lainalaisuuksia, joille rakentuvat, mutta saavat ne toimimaan uudella laajemmalla tavalla. Biologiset lait rakentuvat nykyisen tiedon mukaan yhdelle kemikaalien ryhmälle, valkuaisaineille. Ne eivät ole sta- biileja Maan olosuhteissa ilman biologisia rakenteita, joissa molekyylit vaihtuvat jatkuvasti toisiin tiukan lainalaisesti. Kemian kannalta tarkasteltuna ”elämä on valkuaisaineiden olemassaolomuoto”, sanoi Engels.

Biologiselle oliolle on ominaista geneettinen koodi, jonka mallin mukaan näitä aineita tuotetaan, solurakenne sekä systeemisyys, jossa korkeam- mat, ”myöhemmät” lainalaisuudet pääasiassa ohjaavat ja dominoivat alempia. Geeni ei ”ohjaa”, sitä vaan ”luetaan”. Geenit eivät suoraan myöskään taistele eivätkä kilpaile, vaan sitä tekevät itse eliöt. Tuossa yhteydessä esimerkiksi geenievoluutiota tutkittaessa ei voida sivuuttaa geneettisten ja hankittujen ominaisuuksien roolia, ja jopa niiden kilpailua jopa samassa ykslössä, lajin sisällä ja lajien välillä. Tämä geneettisen adaptaation nimiin vannovat, vaikkapa ”peilisoluteoreetikot” sivuuttavat kusetusmielessä.

... Tajunnan ”koneistot” tunnetaan jo melko hyvin

Elollisille olennoille on olemuksellista orientoituvuus ympäristöön mm. etsimään uusia vaihtuvia aineksia. Se rakentuu monisoluisilla eliöillä hermostolle ja selkärankaisilla erityiselle keskushermostolle, jolle on ominaista refleksikäyttäytyminen (Descartes). Refleksissä hermotus kulkee ärsykeosasta reaktio-osaan keskushermoston kautta. Ivan Pavlov osoitti noita refleksejä olevan kahta perustyyppiä: geneettispohjaisia ehdottomia ja erityisellä biologisella mekanismilla oppimispohjaisia eli ehdollisia, joita on ihmisen kaltaisessa pavlovilaisessa muodossa tasalämpöisillä aivokuorellisilla lajeilla. R. Douglas Fields todisti niiden biokemiallisen mekanismin (2007). Tällä mullistavalla löydöllä näytti ensin olevan Obaman poliittinen tuki. Mutta sellainen ilmeisesti katosi vuonna 2013. Tästä on Kansan Ääni vuosien saatossa julkaissut monta artikkelia.

.
Kaikki yhteiskunnallinen, symbolirakenteinen, kielellispohjainen ajattelu, tajunta ja siihen nojaava toiminta, rakentuvat ehdollisten refleksien systeemille, pääasiassa Pavlovin 2. signaalisysteemille, joka on vain ihmisellä. Sitä ei voi millään keinolla ”sivuuttaa” tietoisuudesta puhut- taessa. Sen matkiminen tietokoneissa ja muissa IT-laitteissa ei ole sen enempää oikeata ajattelua ja tajuntaa, tietoista toimintaa kuin sähköisissä neuroverkoissa kehitellyt ”keinoelämä”-algoritmit ovat ”oikeata elämää”! Tähän ei tule näillä konsteilla koskaan käännettä eikä emergenssihyppyä suoraan aineen fysikaalisesta liikkeestä yhteiskunnalliseen!

…  Obama kasaa kyberinfosodan keskeisiä ”ritareita”…

Obaman esityksen muotona oli haastattelu, jonka suoritti toinen pää- esiintyjä Skypen Niklas Zennström. Edellisistä NBF:n pääesiintyjistä löy- tyy sellaisia NATO:n infosotureita kuin Ruutisbyroo CNN:n Richard Quest (1917) ja Syyrian provokaatiokaasuiskuiskuihinkin 2013 NATO:n Bellingcat-infosotasivuston kanssa osallistuneen ”evoluutiofeministilehden” Huffington postin Arianna Huffington (s. Stassinopuolos).  R. Douglas Fields piti Huffpo ´ssa vuoteen 2013 blogia, kunnes riitaantui Obaman kanssa, kun tämä ryhtyi miljardirahoittamaan ihmisen genomin toinen kartoittaja Graig Venterin aivojen ”neuronien geenikonnektomi-tutkimusohjelmaa” niiden muka ”geenimääräytyneiden keskinäisten kytkentöjen” kartoittamiseksi.
Aivojen todellisesta toimitamekanismista Fieldsin ja muiden seikkaperäinen juttu täällä:

Glial Regulation of the Neuronal Connectome through Local and Long-Distant Communication

Arveluttavin kaikista esiintyneistä on tänä vuonna esiintynyt Massa- chusetts Institute of Technology -disinformaatio-”tiede”-yliopiston Andrew ”Affe” McAfee, joka yhdessä saman laitoksen Erik Brynjolffssonin kanssa on ”todella ajattelevien tietokoneiden” pääguruja… Eturivissä tänä vuonna istuivat mm. Jorma Ollila ja Risto Siilasmaa (jotka eivät ymmärrä tieteestä mitään), joita Obama kusetti Nokia-kaupoissa. New Yorkissa on esiintynyt erityisesti Clintonin perhe lähimpine aseenkantajineen.

Risto Koivula ”

Yksi viimeistä Huffpo-kolumneista. Obama ajoi tieteen valtiollista rahoi- tusta alas ja kaskitti sen Venterin kaltaisille tyyperille ja tutkimusohjel- mille, ja teki saalla tietoisesti tilaan mm. infosotafirmojen ”tiede”rahoitukselle, jossa rajoittaja sanelee ”tulokset”.

.
https://www.huffingtonpost.com/entry/the-collapse-of-science-n_b_3416953

” The Collapse of Science, Not Housing, Ended the American Dream ”

 

5 Replies to “40 miljardin TURHIEN VELKOJEN PÖLHÖ ainoana suomalaisena vuoden 2019 Bilderberg-kokoukseen”

 1. Illuminatin tärkeimmän työkalun Bilderberg-salaseuran pitkäaikainen hanke alkaa olla loppusuoralla. ”Uusi maailamjärjestys” alkaa olla pian valmis. Nyt pannaan kuriin ne, jotka vielä pullikoi, kuten edellä oevasta agendasta näkyy.
  Erkki Liikanen oli Suomen ensimmäinen EU:n komissaari. Hän on siitä asti työskennellyt vain Illuminatin hyväksi.
  Mainnittakoon, että USA on myös jo niin pitkällä ”uuden maailmanjärkestyksen” aikaansaamiseksi, että seuraavat presidntinvaalit USA:ssa ovat viimeiset.

  Tästä asiasta on puhuttu viime vuosina , mutta suurin osa kansaa pitää puheita vain salaliittoteorioina. Kunhan sanavapautta on kiristetty tarpeeksi ja itsenäisyytemme on muisto vain, niin eiköhän kansalaiset ymmärrä, että on myöhäistä nyt, kunpaskat on jo housuissa.

  PS: Lukekaa tarkkaan blogistin kirjoitus ja varsinkin se konferenssin agenda.

 2. ”Uusi maailmanjärjestys” ei ole mikään uusi ajatus maailmassa. Jo satoja vuosia ovat erilaiset salaseurat havitelleet sitä.
  Nyt on asialla Illuminati, jonka tärkein järjestö on Bilderberg-ryhmä, joka perustettin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1955. Ryhmän perustivat USA:n ja Euroopan raharikkaat pankkiirit ja telollisuusmiehet, sekä joukko oikeistopoliitikkoja. Alusta alkaen myös valtamedia saatiin mukaan, että ryhmän toiminta pysyisi salaisena. Ja valtamedia on pitänyt lupauksnsa.

  Tässä on video, jossa eräs ”luopio” kertoo mikä on Illuminati todellisuudessa ja mitä se tekee sekä mihin se pyrkii.

  https://youtu.be/49KcHwf-eGY

  Illuminati on noin 15 hengen ryhmä täysin valaistuneita, jotka päättävät kaikesta. Vain Illuminati tietää mihin olemme menossa.
  Päätarkoitus on lopettaa kansallisvaltiot ja muodostaa maailmaan yksi maailmanhallitus, joka hallitsee koko maailmaa. On selvää, että eriasteisia johtajia tarvitaan edelleen ja sitä varten heitä koulutetaan Bilderberg-salaseurassa. Mainittakoon, että esim. EU:n komission puheenjohtaja on aina ollut bilderbergiläinen.

 3. Kiina ei suosittele kansalaisilleen osallistumista, ja ainakin Singapore on suorastaan kriminalisoinutkin osallistumisen.

  Donald ”ampui lonkalta” kampanjansa aikana Bilderbergiä,mutta senjäkeen on ollut hiljaisempaa.

  https://www.mondialisation.ca/donald-trump-why-bilderberg-world-economic-forum-davos-and-the-council-on-foreign-relations-cfr-have-shingles/5503302

  Donald Trump: Why Bilderberg, World Economic Forum (Davos), and the Council on Foreign Relations (CFR) Have Shingles

  Technocrats, Davos Globalists can’t stop talking about Trump

  The Donald shoots from the hip and changes his tune every few minutes. True. He thinks about one thing, and that reminds him of something else, and then he goes off on that. However, as he keeps talking and talking and talking, he’s deciding that some of what he’s saying makes sense. He’s firming up his belief in his own sales-pitch. He’s doubling down and getting serious.

  And one of the things he’s serious about is trade deals. Bad Globalist deals. Deals that steal more American jobs. He and Bernie Sanders wouldn’t admit it, but they both agree on this general point.

  In fact, a new study out of Tufts University torpedoes glowing estimates of the latest such deal, the Trans-Pacific Partnership (TPP). The study authors predict the consequences: another 450,000 jobs will be lost in the US by 2025. Oops. Another Globalist trade treaty sucks life out of the American economy. Which is precisely why Obama is obsessed with passing it.

  (The study is titled “Trading Down: Unemployment, Inequality and Other Risks of the Trans-Pacific Partnership Agreement.” A quick breakdown of the study is ontechdirt.com, here; free access to the full paper is on tufts.edu, here)

  Bilderberg and the Council on Foreign Relations and Rockefeller Globalists are counting on the TPP. It’s one of their precious babies. They want to undermine the US economy.It’s part of their sink-America program, to pave the way for One United Planet under one management system. Not an American empire. A globalist empire.

  And they don’t want some out-of-control US Presidential candidate, whose crowds and poll numbers keep swelling like a massive infection, to swipe and swipe and swipe at these trade treaties and dream up ways to bring more jobs back home. They definitely don’t want that—especially after their current marionette in the White House has done such fine work drowning the economic life of the US. The issuance of new credit cards and part-time work at fast-food joints pouring chocolate on French fries don’t equal renewed prosperity, in case you were fooled by official economic-indicator reports.

  These elite Globalist don’t believe for a minute that Trump alone can turn back the clock on their ongoing destruction. But they do realize he can keep talking about it. And in doing so, he can force more people to wake up to the fact that they’re being screwed—and how they’re being screwed.

  Globalism is all about allowing mega-corporations to take their factories and jobs out of the country overseas. It’s a cornerstone of every trade deal. Mega-corps can manufacture their products more cheaply in a hell hole with slave workers, and then export those products back here (and to other industrialized countries)—and pay no tariffs. How sweet (and destructive) it is.

  Trump, like some swaggering cowboy, keeps shooting his six-guns at this program, even though he doesn’t apparently understand the bottom-line motivation behind it. Or who knows? Maybe he does and he’s staying silent about it.

  How did this guy get in the door? Why can’t the media shut up about him? Why does every attack against him, valid or invalid, bring more supporters to his side? What happened to Globalist Jeb? Why is he curled up in fetal position in his bedroom eating Snickers and watching home movies of his family?

  Hillary is on board with the Globalist program. She’s all about cold-blooded revenge against the greatest number of people possible. She eats attacks against her, and converts them into dark anti-matter.

  But Trump? He’s Mr. Brassy Salesman who parlayed his con and his bankruptcies and his execrable TV show into a fortune. And then he somehow got a few actual ideas into his oversized head. How? Why? Can’t somebody put him on a no-fly list? Can’t he be declared a terrorist or at least a national security risk? Can’t the NSA cough up a few juicy tidbits about his personal life? Haven’t the FBI or the CIA already slipped a few slimeballs into his campaign? There are spies who spy on spies spying on other spies, and they can’t squeeze out one rank and repulsive fact that’ll sink Trump’s ship?

Kommentoi