Nyt pitää takoa, kun ollaan saatu AY mafialle vastavoima.

Suomessa  on nyt eläinvertaukset otettu kaksoisviestinnän välineeksi ja nyt itsekkin otan eläimen käyttäytymisen mukaan alustukseeni, en nimellisesti vaan kaikkien eläinten luontaiseen käytökseen rinnastettavaksi.

Varmasti kaikki eläimet, kun huomaavat kysymyksessä olevan elä tai kuole taistelu, niin se keskittää kaiken mahdollisen vielä jäljellä olevan voimareservinsä viimeiseen ponnistukseen henkikultansa säilyttääkseen ja kuten sanonta kuuluu, niin eläin on silloin vaarallisimmillaan.

Joten, odotettavissa on AY.n viimeinen ja ratkaiseva ponnistus ja taistelu  nykyistä hallitusta ja sen ohjelmaa vastaan, ennen kuin se lainsäädännän kautta heidän korporaationsa linnakkeet muuntaa painostus,-ja pienen etujoukon  ulkoparlamentaarisesta ”mafiasta” isänmaan etua ajavaksi ”Marttakerhoksi”.

Varmasti siitä tulee rumaa jälkeä, kun AY ”pakottaa”  jäsenistönsä työtaisteluun laillista hallitusta vastaan ja siinä taistelussa ei suinkaan taistella palkansaajan ja jäsenistön etujen puolesta, vaan AY.n norsunluutornin eduista ja joka on ikäänkuin saanut toimia valtiona valtiossa.

Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää, sillä muuten hallitus laittaa kuolaimet AY mafioosojen rahankeruulle köyhän taskuista oman norsunluutornisa ylläpitoon ja lujittamiseen.

Nyt kun pelotellaan, että oikeistohallitus vie kalatkin vedestä, eli karkoittaa ulkomaiset sijoittajat kilpailijamaihimme ja saattaa maamme maineen häpeään, Mutta se joka ulkomaiset investoinnit ja sijoittajat Suomesta karkoittaa, niin se on AY, joka elää vielä seitsemänkymmentäluvun juoksuhaudoissaan ja vastakkainasetteluissaan, eikä ole seuranneet verokkimaidemme esimerkkiä uudistaa yhteiskuntaamme vastakkainasettelusta kaikkien etuja huomioivaksi järjestöksi ja ne jotka  siitä eniten kärsivät ovat  nimenomaan palkansaajat, jotka norsunluutorni mahtikäskyllään painostaa ottamaan toverinauhan käsivarteensa ja vahtimaan tehtaanporteille ja satamiin AY pamppujen saavutettu etuja ja ilmaislounaita.

Nyt suurin virhe minkä hallitus voi tehdä, on pakittaa jo päätetyistä hallitusohjelmistaan työlainsäädännän ja työpaikkarauhan osalta ja lähteä nöyrtymään mafian lobbareiden uhkailujen edessä.

 

 

 

21 vastausta artikkeliin “Nyt pitää takoa, kun ollaan saatu AY mafialle vastavoima.”

 1. Työvoima on valtiovallan erityissuojelussa:

  Annamaja Henriksson:

  Perustuslain 18 §:n 2 momentin mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.

  Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Lainalaisuusvaatimus on ymmärrettävä kaikkeen julkisen vallan käyttöön liittyvänä velvoitteena soveltaa oikeusjärjestystä kokonaisuudessaan, mukaan lukien perusoikeussäännökset (HE 309/1993 vp, s. 26/I). Perustuslain 18 §:n 2 momentti, kuten muutkin perusoikeussäännökset, on oikeudellisesti velvoittava. Julkisella vallalla on näin ollen velvollisuus edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Säännöksessä käytetyt ilmaisut ”edistettävä” ja ”pyrittävä” osoittavat kuitenkin, ettei täystyöllisyyden saavuttamista ole ainakaan kaikissa olosuhteissa pidetty mahdollisena.

  Perustuslain 18 §:n 2 momentin säännöstä työllisyyden edistämisestä on luonnehdittu julkiseen valtaan kohdistuvaksi edistämisvelvollisuudeksi. Tämänkaltaisten säännösten katsotaan täydentävän perustuslain 22 §:n yleistä perusoikeuksien turvaamisvelvoitetta (HE 309/1993 vp, s. 27/II).

  Perustuslain 18 §:n 2 momenttia edeltäneen hallitusmuodon 15 §:n 2 momentin valmisteluasiakirjojen mukaan säännöksen päämääränä on mahdollisimman hyvän työllisyyden saavuttaminen. Työllisyyden edistämisessä on käytetty talous- ja työllisyyspoliittisia toimenpiteitä, mutta säännöksessä ei sinänsä oteta kantaa työllisyyden hoidossa käytettävään keinovalikoimaan. Velvollisuuden toteuttaminen edellyttää valtiovallan kaikkien elinten laaja-alaista yhteistyötä. Työllisyyden hoidossa on myös julkisen vallan yhteistoiminta elinkeinoelämän kanssa tärkeää. Työllisyyden edistäminen merkitsee samalla sitä, että julkinen valta pyrkii turvaamaan jokaiselle oikeuden työhön. Tämä merkitsee myös sitä, että julkisen vallan tulee pyrkiä estämään pysyvästi työtä vailla olevien ryhmän muodostumista (HE 309/1993 vp, s. 68, PeVM 25/1994 vp, s. 10).

  Julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, joilla pyritään edistämään työllisyyttä ja turvaamaan jokaisen oikeus työhön, säädetään vuoden 2013 alusta voimaan tulleessa laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012). Lailla on kiinteä yhteys perustuslain 18 §:n 2 momenttiin. Lain 1 luvun 1 §:ssä säädetään valtion yleisestä velvollisuudesta edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman tarjontaa tavoitteena turvata talouden kasvu, korkea työllisyysaste ja hyvinvointi.

  Keskeisessä asemassa työmarkkinoiden toimivuuden edistämisessä ja työvoiman tarjonnan turvaamisessa ovat erityisesti työ- ja elinkei­noministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtionvarainministeriön hallinnonalat. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtiovallan toimien lisäksi myös muiden toimijoiden panosta. Tästä syystä työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan edistäminen tapahtuu yhdessä kuntien, työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja muiden työnantajien sekä kansalaisten kanssa. Valtiolla on lisäksi velvollisuus huolehtia työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamisen kannalta keskeisten politiikkalohkojen yhteensovittamisesta sekä velvollisuus tasoittaa toimillaan suhdannevaihteluita.

  Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan työnvälityspalveluita, tieto- ja neuvontapalveluita, monipuolisia osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluita. Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät erilaiset asiantuntija-arvioinnit sekä tuet ja korvaukset, joilla tuetaan työnhakua ja palveluihin osallistumista. Uuden lain mukaisilla palveluilla pyritään aiempaa tehokkaammin edistämään muun muassa työnhakijoiden työllistymistä ja siten turvaamaan jokaisen oikeutta työhön. Valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa on varattu määrärahoja työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan. Näiden työllisyysmäärärahojen avulla tuetaan erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.

  1. Me älyä omaavat edistäisimme työllisyyttä palaamalla Eftaan ja ennen sitä (kelluvaan) markkaan.

   Eurossa pitäytyvät henkilöt ovat sabotoineet suomalaisten työllisyyttä. Se on johtanut veroasteen nousuun ja valtion velkaantumiseen.

   Euro on mukavuustekijä kansainvälisille suuryrityksille, jotka vähät välittävät suomalaisten työllisyydestä ja verotuksesta.

 2. Orpon hallitus nimenomaan haluaa edistää työllistymistä ja työllisyyttä, mutta jos joku ei halua työllistyä, vaan elää muiden maksamien verojen kustannuksella, niin siihen ei enään pidä uutta porkkanaa tarjoilla, vaan ottaa keppi avuksi.

  1. Ja paskan marjat. Tämä pönttöjen hallitusohjelma ajaa orjatyötä ja osa-aikaisten työn ja palkkojen alas ajoa.
   Yhtään uutta työpaikkaa se ei luo.
   Ja päinvastoin se karkottaa kansainväliset yritykset pois Suomesta.
   Se ei luo täällä olijoille eikä maahan tuleville ammattiaisille työtä.
   Se ajaa rakentamisinvestoinnit alas, kun pitäisi rakentaa sanoo Lyly.

 3. …..sanoo yksi tähän AY-mafiaa kuulunut toveri ( Lyly ) ja mihinkäs se seepra raidoistaan pääsisikään.

 4. Kun puolue mainostaa olevansa suurin työväen puolue on aika kumma juttu että se hyökkää AYYTÄ vastaan ja nimittelee sitä

  Että sellanen suurin työväen puolue jopa nimeämällä ihmisiä terv tepivaari

  1. Se on tepi kielikuva, kun sanon seeprasta, joten hiukan pipaa löyhemmälle pyydän.
   Ja kyllä se AY on suurin työllisyyden este maassamme, kun omat korporaation edut syrjäyttävät kansakunnan kokonaisedut ja suurin häviäjä tässä on juuri se palkansaaja, joka alistetaan AY mafian toimesta pakkopaitaan ja kyykkyyn.

   1. …..ja perussuomalaiset ovat tutkitusti suurin työväenpuolue…..mutta ilman AY mafiaa.

    1. Noin kun sanot suurin työväen puolue hyökkäät kuitenkin Ayytä vastaan tarkista nyt se ensin onko oikein hyökätä työväkeä puolustavaa järjestöä vastaan
     Sellasta tuo terv tepivaari

    2. Kerropa Arvi kuka tuon tutkimuksen on tehnyt kun ei mistään löydy tutkimuksen tekijää eikä tulosta siitä terv tepivaari

     1. tepi,- En nyt löytänyt sitä aineistoa jota etsin, mutta ainakin 6.1 löytyy Ylen Taloustutkimuksella teettämä aineisto josta mainittu työväen puolue on todennettavissa.

      1. Noita tutkimuksia voi olla mutta jos hyökkää suoraan AY tä vastaan ei voi oikein sanoa muuta kun sellanen ei voi olla työväenpuolue kellekkään terv tepivaari

    3. Mafia kuulemma esti PS:n vaikutusvallan ay-liikkeessä pitääkseen vaalitukirahat vasureilla ja demareilla. Aiemmin nuo kiistelivät keskenään.

     Suuremmalla vaalibudjetilla PS saattaisi olla nyt pääministeripuolue.

     PS voi olla suurin puolue jo ennen joulua, jos muutama keskustan aatetoveri loikkaa mukaan. Kaikki keskustalaiset eivät tykkää puoluejohtonsa rintamakarkuruudesta.

   2. Noin kuitenkin laitoit Lylyn nimen ensin
    Mulla ei ole villapipaa lainkaan jotenka ei se myöskään kiristä mistään kohtaa
    Aina voi syytökset osoittaa mihin vaan todellisuus on kuitenkin kyykyttämisiin aivan ne jotka maksaa Suomessa n 1400 eken kk palkkoja
    Sillä kun ei pärjää mitenkään nykyään terv tepivaari

 5. AY on Suomessa (vielä) hyvin vahva monine lonkeroineen. Mikä on hyvä työelämän kehittämisessä siihen ottamatta kantaa uskon että tulevassa taistelussa hallituksen ja AYn kesken AY saa (erä)voiton. Onkos se hyvä tai huono, siihenkään en ota nyt kantaa.

 6. AY ei ole mafia se on työväen etua ajava ja työväkeä taitaa olla yli 30%.

 7. Onhan Riikka Purraa verrattu jo Thatcheriin ja spekuloitu että nyt kuopataan ay-liikkeen valta.

  Mene ja tiedä. Mielestäni ay-liike on itsensä haudannut pitkälti ryhtymällä sotaan työntekoa vastaan.

 8. ”SAK:lainen ja osin STTK:lainen ay-liike on ollut koko tämän vuosituhannen puolella neliraajajarrutuksessa näiden uudistamistarpeista edessä.

  Esim. Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa asiat tehdään paremmin. Siksi ne pärjäävät meitä niin paljon paremmin.

  Onneksi muutos on lähellä.
  Lainaa
  Juho Romakkaniemi
  @Romakka
  ·
  12. toukok.
  Vaikuttaisi, että suurimmalla osalla duunareistakin on suomut jo pudonnut silmiltä, ja he ymmärtävät, ettei SAK:laisen ay-liikkeen menneen vuosisadan rakenteissa roikkuminen ole työntekijöiden etu. Siksi PS on jo suosituin puolue heille.

  Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen.” – Twitter.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *