ÄÄLIÖMÄISTÄ SONTAA JOSTAKIN MUKA ”EU:N OIKEUSVALTIOPERIAATTEESTA”!!!

ENSINNÄKIN EU JA EN OVAT MAAILMANHISTORIAN PÖYRISTYT-TÄVIMMÄT ETNISEN KANSANMURHAPROPAGANDAN SEPITTÄ- JÄT MUKA ”94 MILJOONALLA KOMMUNISMIN UHRILLA”, JOIDEN SEPITYSTAUSTA ON TODISTETTAVASTI SEURAAVANLAINEN:
.
.

Kautta EU:n ollaan nyt säätämässä massiivista propaganda ja sensuurilakia. Katsokaa mietintö linkistä.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0%2F%2FFI

MIETINTÖ 

14. lokakuuta 2016

PE 582.060v03-00  A8-0290/2016

EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi

(2016/2030(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

.
.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

.

KUKA TUOSSA SEPITTÄÄ JA JANKUTTAA KANSAKUNTIENMURHAPROPGANDAA JA KEISTÄ?
Euroopan parlamentti, joka
.
– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista (1),
…. ”
.
.
” keskiviikko, 24. elokuu 2011
.
Miten Halosen ja Hautalan Suomen Tilastokeskus sepitti (”EU:lle” …) ”70 miljoona tapettua Maon uhria”…
.
” Katsotaanpa vaihteeksi Suomen Tilastokeskuksen (johtajatar Heli Jeskanen-Sund-ström, halonperk… eikun VAS!) ”tunkkaisuutta”, josta ”Kommunismin mustan kirjan” ”tiedot” ”Maon tappamista 72 miljoo- nasta kiinalaisesta suuren harppauksen aikana” ovat peräisin. Tässä on ensinnäkin Kiinan virallinen (ja oikea ja myös monessa fasistisessa miinustutkimuksessa lainattu) väestöpyramidi vuodelta 2000 (suomenkieliset lisäyksen Suomen Pilastokeskus):
.
… Mutta Jung Chang teki kaksi tai oikeastaan kolme läpinäkyvää trikkiä ”sepittäen kommunismin uhreja”: hän otti ”puuttuvat syntyneet” viereis-ten absoluuttisten  maksimisyntyvyyksien mukaan (jotka tarkoittivat, että kolme kertaa niin paljon väkeä syntyi kuin kuoli, ja VÄESTÖNLI- SÄYS (eikä siis syntyvyys, joka sekin olisi ollut korkea) oli 20 promillea niiden aikana.
.
Tällä Jung Chang noin kaksinkertaisti ”puuttuvien” määrän. Ne voidaan osoittaa syntymättömiksi, mutta se on kolmas juttu). Sen jälkeen hän väitti, että ”näin saadut (yht. 18 mlj. muka ”puuttuvaa”) olivat tapettuja ja nälkään kuolleita”, ja lisäksi hän väitti, että OLI TOINEN MOKOMA KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ, ja tällä keinolla hän sai ”38 mil- joonaan Maon uhria”, joista hyvin läpinäkyvästi NELJÄNNES OLI ”OI- KEITA SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ” JA LOPUT AIVAN ”TYHJÄÄ ILMAA”
.
Vaan mitä tapahtuikaan, kun HALOSEN HIROHITOISTIT JA USALAI- NEN SKITSO-RUMMEL saivat nämä ”tiedot”: HE OTTIVAT KAIKKI NUO TAPETTUINA, JA KERTOIVAT TAAS KAHDELLA, ”JOIDEN LISÄKSI TOINEN 38 mlj. OLI KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ”!
.
.
”IMPORTANT NOTE:Among all the democide estimates appearing on this web-site,and in the table on the lower right,some have been revised upward. I have changed that for Mao’s famine, 1958-1962, from zero to 38,000,000. And thus I have had to change the overall democide for the PRC (1928-1987) from 38,702,000 to 76,702,000. Details here. ”
.
Sitten tämä ”65 mlj.” tai ”72mlj.” ajettiin EUROPELLEPARLAMENTIN PÄÄTÖKSIIN JA SIELLÄ SE NYT KÖKÖTTÄÄ ”VIRALLISENA KANTANA”….
.
(Huom! Europelleparlamentin ”päätökset” EIVÄT OLE LAKIA, kansallista eivätkä kansainvälistä, vaan ne ovat paskanjauhamista.)
.
Ja koko hourulallatus mukamas ”perustuu” siis yllä linkissä olevalle Kiinan väestön oikealle ikäjakautumalle v. 2000.
.
Jos tämä oli Kiinan propgandistien juoni, niin saivatpahan opetuk- sen, että kun hulluille viikinkiämmille syöttää ämpärillisen paskaa, niin ne syövät kaiken hyvällä ruokahalulla, ja sen jälkeen kaikkien fysiikan ja muiden luonnonlakien vastaisesti vielä laskevat kaksi kertaa suuremman läjän sitä samaa ”hyödykettä” kuin koskaan ovat syöneetkään!
.
TOISEKSEEN:KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN SÄÄTÄJÄ JA YLLÄPI- TÄJÄ YK EI TUNNE MITÄÄN MUUTA ”OIKEUSAVALTIOPERIAA- TETTA”, JOKA JAKAISI JÄSENMAAT VUOHIIN JA LAMPAISIIN KUIN SEN, NOUDATTAVATKO NÄMÄ YK:N DEMOKRAATTISESTI SÄÄTÄMÄÄ KANSAINVÄLISTÄ LAKIA VAI EIVÄT!!!!
.
NE, JOTKA EIVÄT NOUDATA TAI VÄÄRENTÄVÄT SITÄ, OVAT ROISTOVALTIOITA!!!
.
EN JA EU OVAT LAATINEET YK:N YLEISMAAILMALLISESTI IHMISOI-KEUKSIEN JULISTUKSESTAKIN VÄÄRENNÖKSEN – ”EUROOPAN IH-MISSOIKEUSSOPIMUKSEN” JA PANNEET PYSTYYN LAITTOMAN PELLE- ”TUOMIOISTUIMEN” EIT:N, JOKA ONNEKSI ON LAKKAUTUSPUTKESSA!!!!
.
.
” keskiviikko, 3. lokakuu 2012
.
”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin” EIT on lakkautusputkessa
.
Korkeimman oikeuden päätöksestä, jota äänestämällä perusteltiin EIT:n päätöksellä, ja vastaavien tilanteiden ja koko putiikin muissa EU-maissa aiheuttamista ongelmista kirjoittaa Helsingin sanomien pää- kirjoitustoimittaja Antti Blåfield ansiokkaassa kirjoituksessaan 22. 6. 2012:
Perusoikeudet jakavat tuomareita …
.
KOLMANNEKSI:EU:N HAISTAPASKANTIEDE ON YHDELLÄ SANAL- LA SANOTTUNA PELKKÄÄ ”ROTUMURHAPIERUPEILINEUROONIA” !!!
.

Se rinnastuu rikokseen ihmiskuntaa vastaan joukkomurhaan (massacre)

.

.
OIKEAA TIEDETTÄ EI SIEDETÄ OLLENKAAN, esimerkisi amerikkalaistakaan – saati kiinalaista!!!
.

.

Kunnianpalautus oikeusvaltioperiaatteelle

24.5.2019 12:56 Hanna Sarkkinen

Oikeusvaltioperiaate on ylevältä kalskahtava ilmaus. Se tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että kaikki julkinen vallankäyttö pohjaa lakiin ja kunnioittaa kansalaisoikeuksia ja demokratiaa. ”

Tämä on LAILLISUUSPERIAATE eikä mikään ”oikeusvaltioperiaate”! Tietääkseni maailmassa ei ole tällä hetkellä yhtään aianota valtiota, jossa laillisuuperiaate ei olisi ainakin paperilla kansallisessa laissa voi- massa. Virkamiehet tai valtionpäämiehetkään eivät saa nykyään tehdä mitä tykkäävät.Sen sijaan on muita ongelmia:itse lait eivät aina ole YK:n kansainvälisten lakien mukaisia. Tuossa suhteessa on lähes kaikkialla parantamisen varaa – ja toki niissä YK-laeissakin saattaisi olla paranta- misenvaraa – mille on tarkat mekanismit annettu YK:n Peruskirjassa. Vain yksi suurvalta on kirjannut YK:n peruskirjan kansalliseen perustuslakiinsa: Ranska.

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen sanoi yksityises- ti, että noin pitäisi tehdä Suomessakin – EIKÄ KUKAAN MISSÄÄN VOISI TAATUSTI VÄITTÄÄ AINAKAAN LAITTOMAKSI. Silloin olisi myös mahdollista muodostaa vahva ja todellakin riipumaton Perustuslakituomioistuin, joka ei olisi kumileimasin.

EU ja EN ovat painostaneet Ranskaa olemaan noudattamatta sitä – EN:n ”Euroopan ihmioikeussopimuksen” hyväksi, joka ei edes luonteeltaan ole perusoikeussopimus vaan muulle teorille nojaava perusvapaussopimus.

https://hameemmias.vuodatus.net/…/euroopan…

lauantai, 19. elokuu 2017

Euroopan Norsunraatoneuvosto ja sen ”ihmis-oikeustuomioistuin” EIT vaativat Ranskaa noudattamaan ”lakejaan” YK:n lakien sijasta!

” Oikeusvaltiossa ihmisillä on hengen, vapauden, mielipiteen ja omaisuuden suoja. ”

EU:SSA SELLAISIA EI OLE EIKÄ MYÖSKÄÄN ESIMERKIKSI PAIKKAN- SA PITÄVÄN OIKEAN TIETEEN SUOJAA! SELLAINEN ON KORVATTU SKITSOLALLATUKSELLA!

” Oikeusvaltiossa kunnioitetaan kaikkien ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia. ”

EU:SSA NOITA VÄÄRENNETÄÄN SYSTEMAATTISESTI!

” Ihmisillä on myös oltava mahdollisuus osallistua lakien säätämiseen äänestämällä vapaissa ja demokraattisissa vaaleissa, joissa valitaan lainsäätäjät. ”

EUROPELLEPARLAMENTAARIKOT EIVÄT OLE LAINSÄÄTÄJIÄ!

Ihan muut antavat kaiken muun yli EU:N MIELESTÄ meneviä direktiivejä!

” Oikeusvaltiossa turvataan sanan- ja lehdistönvapaus kuitenkin samalla turvaten muiden oikeuksien toteutuminen. ”

EU ei ole sellainen ”oikeusvaltio”…

” Nämä meille Suomessa itsestäänselvyydeltä vaikuttavat asiat oikeus-valtioperiaatteesta ovat myös Euroopan Unionin keskeisiä arvoja, joiden täyttyminen on EU-jäsenyyden ehto. ”

Lait tai oikeusperiaatteet EIVÄT OLE ARVOJA:ne ovat NORMEJA toi- minnalle ja laisäädännölle. Eräissä harvinaisissa tapauksissa ne ovat historiallisista syistä NIMELTÄÄN arvoja kuten ´yhtäläinen ihmisrvo´

https://hameemmias.vuodatus.net/…/halla-ahon-hyokkays…

” EU-maiden lähihistorioista löytyy paljon diktatuureja, joissa rikottiin oikeusvaltioperiaatteita ja jopa tapettiin miljoonia vain muutama vuosikymmen sitten. ”

EU:ssa on vähemmän sellaisia jäsenmaista,joissa ei olisi ollut joukkotu- hoja, yleensä ”omien” toimesta. Ainakin saksa ja belgia pääsivät kym- menen miljoonan pintaan, eivätkä Hollanti, Ranska ja Englanti jäänet siitä kauhean paljon… Belgian imperimissa oli asukkaista vain 10% NL:n väestöstä, mutta tapettuja poliittisen vakivallan uhreja paljon enem- män! Mitä Belgia on raivoisasti yrittänyt mm. ”Kommunismin mustalla kirjalla suomalaisten ämmienkin kanssa väärentää!” ERIKOISTA TÄSSÄ OVAT OLLEET UUSHIROHITOLAISET VALEVASEMMISTOÄMMÄT!!!

”Belgialainen” ”Tintti” myös lanseerasi 29.1. 1929 ENSIMMÄISEN VER- SION UKRAINAN SEPITETYSTÄ ”JÄRJESTETYSTÄ NÄLÄNHÄDÄSTÄ”, JOTA ON SITTEMMIN SIIRRETTY NELJÄ (4) KERTAA VUOSI EDELLIS- TÄ MYÖHEMMÄKSI, viimeksi Anne Applebaum itse tänä vuonna suomeksi ilmestyneessä kirjassaan, jossa ”ensimmäiset oudot ruumiit” (pilkkukuume) löydetään loppukeväästä 1933 eräästä syrjäkylästä.


Tintti neuvostojen maassa 29.1. 1929…

Kaikkein kauhein rähinä oli vuoden 1931 ”versiosta”, koska New York Timesin reportteri Walter Duranty teki silloin Ukrainasta Pulitzer-palkitun raporttisarja – tietenkään havaitsematta ”järjestettyä” (tai muutakaan) nälänhätää, joskin pahan kuivuusvuoden kylläkin.

” Keskuudessamme elää edelleen ihmisiä, joilla on edelleen traagisia omakohtaisia kokemuksia oikeusvaltioperiaatteen katoamisesta ja sen konkreettisista seuraamuksista.

”Itsestäänselvyydet” eivät ole kuitenkaan ole itsestäänselviä tänään- kään, vaan oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen on aidossa vaarassa osassa Euroopan Unionin jäsenmaita. ”

Täälä hämätään sitä, että YLEISMAAILMALLISTA LAKIA RIKOTAAN MONIN TAVOIN!

” Varsinkin Unkarissa on nähtävissä oikeusvaltioperiaatteen erittäin vakavaa horjuntaa. ”

UNKARISSA ON VALTION SUVERENITEETTIPERIAATETTA PUOLUS- TETTU MM.YRITYKSIÄ VASTAAN TUODA ULKOA VALTION ALUEEL- LE  SOROSIN YKSITYINEN HAISTAPASKANTIEDEYLIOPISTO, JONKA AIVOPIERUISTA JA KELVOTTOMISTA ”TODISTUKSISTA” VAL- TION PITÄSI KANTAA VASTUU MM. KANSALAISIA JA YRITYKSIÄ KOHTAAN MUTTA VAILLA MITÄÄN MAHDOLLISUUKSIA VALVOA NIITÄ!!!!

” Unkarin oikeistopopulistinen hallitus on tehnyt paikallisesta yleisradiosta hallituksen propagandakanavan, ”

Sarkkinen sekoittaa Unkarin ja Suomen!

” tuomareita on pakotettu pois viroistaan ja turvapaikanhakijoihin on suhtauduttu väkivaltaisesti viranomaisten taholta. ”

Pitäs näyttä TODISTEET kun tuollaista väittää, kansanedustaja!!!!

” Valtio tekee kaduilla näyttäviä propagandakampanjoita. Myös Puo- lassa valtaapitävät ovat muun muassa politisoineet oikeuslaitosta. ”

HELVETIN SAATANAN PERKELEEN WITTU!!!!

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/puolan-tuomarimellakat-keiden-pitaisi-nimittaa-oikeusviranomaiset/

24.7.2017 kirjoittanut Risto Koivula

Puolan tuomarimellakat: KEIDEN pitäisi nimittää oikeusviranomaiset?
MITÄ HELVETTIÄ?

KEIDEN SITTEN PITÄISI NIMITTÄÄ OIKEUSVIRANOMAISET, ELLEI VALITTUJEN POLIITIKKOJEN?

EU:N?

KIRKON!!!???

HAISTAPASKANTIETEILIJÖITTEN!!!!!!!????????

YLEn uutisessa tai mielenosoittajien tunnuksissa TÄTÄ EHDOTONTA PERUSASIAA EI SANOTA!

Ei sanota myöskään, KUKA NYT NIMITTÄÄ JA EROTTAA PUOLAN OIKEUSVIRANOMAISET!

Selvää kuitenkin on, että se taho ei ole myöskään presidentti Duda, joka on samaa katolisperinnetaustaista ”konservatiivi”suuntaa kuin hallituskin…

https://yle.fi/uutiset/3-9736963

” Äärioikeisto uhkuu muuallakin Euroopassa voimiensa tunnossa.

EU ei voi seurata sivusta, kun jäsenmaat rikkovat EU:n perusperiaatteita. ”


NO MUTTA KUN NE SAATANAN ”EU:N PERIAATTEET” JA SEN KOKO IDEOLOGIA OVAT PERSEESTÄ!!!!
Demokraattisia arvoja uhkaavaan kehitykseen tulee tarvittaessa puut- tua tiukin toimenpitein. ”EU UHKAA!!!!” Ensisijaisena keinona on tieten- kin poliittinen paine, mutta taloudellisia sanktioita pitää myös voida käyttää. EU:n on jäädytettävä oikeusvaltioperiaatetta rikkovien maiden tukimaksatuksia. ”KUKAAN EI YMMÄRRÄ ”EU:N OIKEUSVALTIOPE- RIAATETTA”!!!! SE ON PELKKÄ POLIITTINEN HÖRÖNLÖRÖHOKU !!!!
.
” Mikäli se ei auta, voidaan maa sulkea EU-päätöksenteon ulkopuolelle. Jos jäsenmaa luisuu totalitarismiin, pitää maa erottaa EU:sta. ”
.
Ihan vapaasti… Totaa…. MITÄ se totilateralismi on?
.
” Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Euroopan Unionissa on aivan perustavaa laatua oleva asia koko unionin olemassaolon kannalta. ”
.
Niin on: juuri siksi se pitääkin lakkauttaa!
.
” Jos lipsumisen sen suhteen annetaan jatkua, on koko unionin tulevai- suus vielä vakavammassa vaarassa. Siksi nyt on toimittava ja otettava määrätietoinen linja oikeusvaltioperiaatteen kunnianpalauttamiseksi. ”
.
EU ON LAILLISUUDEN VIHOLLINEN!
SE TEKEE PARHAITEN LAKKAUTTAMALLA ITSENSÄ!
.
Keskustelua muualla:
.
.

Donald Trumpilla ”vanharuotsalainen”, Hillary Clintonilla ”valeradikaali” oikeuskäsitys

.

Aamun väittelyssä FOX TV:n juontaja kysyi ehdokkaiden kantaa ja peri- aatteita koskien suurta valtaa USAn ”pyhän” perustuslain tulkitsijana käyttävän Korkeimman oikeuden (perustuslakituomioistuimen) tuo- marinimityksiin, joita presidenttikaudelle osuu ainakin yksi, konservatii- visen tuomari Scalian seuraajan valinta,mutta mahdollisesti useampia- kin. Tuomarit ovat perinteisesti jakautuneet konservatiiveihin, jotka usein ovat edustaneet samalla myös uskonnollista oikeistoa,ja radikaa- leihin. Tällä hetkellä voimasuhteet ovat tiukasti tasan 4 – 4 niin, että oi- keuden toiminnan katsotaan jopa olevan jumissa. On selvää, etä presi- denttinä nämä nykyiset ehdokkaat tulisivat nimittämään vaaankieleksi täysin erilaisen henkilön.

Trumpin linja oli, että hän nimittää tuomarit, jotka toimivat ”(Lain) PERUSTAJIEN TARKOITTAMALLA TAVALLA”.

Hillary Clinton vastasi, että hän nimittää tuomarin mm. ”tasa-arvo” nimissä ”GLBT-yhteisön (gay-lesbo-bi-trans) hyväksymällä tavalla”.

Molemmat ehdokkaat heittivät vastauksensa kampanjan ehdottomas- ti tärkeimpiin kuuluvaan kysymykseen rennosti ja ”löysästi” melkein kuin väistääkseen kysymyksen, mutta ei ole syytä epäillä, etteivätkö molemmat tarkoittaneet (taas) pilkulleen juuri sitä mitä sanoivatkin. Tyyli on tuttu mm. Trumpin uskonasioitakin koskien.

Oho… kumman tuttu oikeusfilosofia…

Sellainen oikeuskäsitys,että lakiteksti on lainsäätäjän (kuninkaan, par- lamentin,molempien) tahdon (”itse lain”,puutteellinenkin) ilmaus, jon- ka TAHDON (eikä esimerkiksi orjallisesti kirjaimen, porsaanreikienkin, tai sitten istuvan hallitusvallan oikkujen!) mukaan tuomari on valtion valtuuttama tuomitsemaan (”lain henki ja kirjain”…), EI ole USA:n pe- rinteisiä oikeuskäsityksiä sen enempää kuin Hillarynkaan valeradikaali oikeuskäsitys (jonka yksi kulmakivi usein on ”positiivinen syrjintä”, luistelu formaalista tasa-arvoisuudesta lain edessä muka ”faktuaalisen eriarvoisuuden kompensoimiseksi”).

Tämän oikein hyvin tunnetun oikeustulkinnan seurauksia ovat TUOMA- RIN SUURI VALTA JA RIIPPUMATTOMUUS ja muiden valtioelinten ylä- puolellaolo käsittelemissään asioissa. USA:ssa noin on korkeimman oikeuden tuomareiden kohdalla, mutta ei alempien, esimerkiksi syyllisyydestä päättävät valamiehistöt.

Toinen seuraus on oikeudellisten ENNAKKOPÄÄTÖSTEN korostunut luonne, kun nekin ovat ”lakitahdon tulkintaa”, vai alemman tasoista kuin itse teksti. Kaikki VALTIONKAAN toimet EIVÄT OLE AUTOMAATTISES- TI LAILLISIA, yksittäisistä virkamiehistä puhumattakaan, toisin kuin klassisessa feodalismissa.

Eräs vaara on lain kirjaimen sivuuttaminen ”sen hengen (oman käsityk- sen) hyväksi”,joka sitten leviää muihin kuin tuomaripiireihin,kuten muis- tamme  Salpakarin pastori- ja aktivistiperheen keskusteluista Linnan Pohjantähdestä.

Kyseessä on Olof Perssonin (1493-1552) eli OLAUS PETRIN OIKEUS- KÄSITYS,joka on ollut voimassa esimerkiksi Suomessa Kustaa Waasan aikaisesta luterilaistumisesta aina vuoteen 1994, EU:un liittymiseen.

3 Replies to “ÄÄLIÖMÄISTÄ SONTAA JOSTAKIN MUKA ”EU:N OIKEUSVALTIOPERIAATTEESTA”!!!”

  1. No sitä tietysti yritetään rajoottaa, koska se vaihtaa kaikki muut vahvuudet ”murhamiehen vahvuuteen”…

  2. YLE käänsi tahallaan väärin Antti Rinteen englanninkielisen EU-puheen just uutiisissa:

    Rinne sanoi, että täytyy vallita … ”rule of law” … jne.

    YLE:N UUTISANKKA (vrt. -kana,-kallkuna…) ”käänsi” sen ”… OIKEUSVALTIOPERIAATE”, MIKÄ ”RULE OF LAW ” EI OLE, VAAN SE ON LAILLISUUSPERIAATE: kaiken, mitä valtio ja virkamieskunta tekee, PITÄÄ PERUSTUA JOHONKIN LAKIIN JA OLLA NIIDEN MUKAISTA.

    Jos katsotaan, missä maassa mahdollismman paljon kaikesta, mitä tehtiin, oli lailla ohjattua virkatyötä – NIIN VARSINAINEN LAILLISUUSPERIAATTEEN LINNAKE OLISI OLLUT NEUVOSTOLIITTO… ja imeisesti sitten Rinteen (?) ja YLEn mukaan ”OIKEUSVALTIOPERIAATTEEN LINNAKE”!!!?

Kommentoi