Kielitieteen kysymyksiä: miksi SEETRI on etymologisesti ”katajan kaltainen puu”, eikä toisin päin?

Kuva: Eräs ”savupuu” himalajansetri (Cedrus deodara)

menestyy myös mm. bonzai-puuna.

Kun jokin nimetään jonkin muun kaltaiseksi, ikään kuin kuvaksi tai matkijaksi, sen muun käsiteteään yleenä olevan tätä matkijaa PERUSTAVAMPI – tai jos ei se mitenkään voi olla sitä, niin ainakin TUTUMPI, paremmin tunnettu. Kantabaltin johdin -er- lienee tarkoittanut sekä pääsanan kaltaista että diminutiivia.

Miten uralilaiset ”poronpurijat” olisivat onnistuneet nimeämään tuollaisia arvokkaita, jopa pyhinäkin pidetty kohteita asutun maailman toisella laidalla kuten Himalajalla ja Atlas-vuoristossa?

Tässä on eräs mutka,joka ei kuitenkaan etymologiaa heikennä millään tavalla: puulaji, joka on kreikkalaisella alueella aluksi nimetty ”katajan kaltaiseksi”, eiole Himalajan-, Libanonon- eikä Atlasseetri, vaan meikäläisen katajan läheinen sukulainen sypressikasvien heimosta tuoksuseetri (Calocedrus), josta se on laajentunut myös suuresti samannäköiseen lyhytneulasiseen mäntykasvien heimoon kuuluviin oikeisiin setreihinkuuluvaan kyproksenseetriin (Cedrus brevifolia) ja siitä muihin seetrihin.

Cedrus (common English name cedar) is a genus of coniferous trees in the plant family Pinaceae (subfamily Abietoideae). They are native to the mountains of the western Himalayas and the Mediterranean region, occurring at altitudes of 1,500 – 3,200 m in the Himalayas and 1,000 – 2,200 m in the Mediterranean. [1]

”Katajan näköinen” tuoksuseetri Calocedrus macrolepis

Etymology

Both the Latin word cedrus and the generic name cedrus are derived from Greek κέδρος kédros. Ancient Greek and Latin used the same word, kédros and cedrus, respectively, for different species of plants now classified in the genera Cedrus and Juniperus (juniper). Species of both genera are native to the area where Greek language and culture originated, though as the word kédros does not seem to be derived from any of the languages of the Middle East, it has been suggested the word may originally have applied to Greek species of juniper and was later adopted for species now classified in the genus Cedrus because of the similarity of their aromatic woods.[18] The name was similarly applied to citron and the word citrus is derived from the same root. [19] However, as a loan word in English, cedar had become fixed to its bibli- cal sense of Cedrus by the time of its first recorded usage in AD 1000 [20]

The name ”cedar” has more recently been applied (since about 1700 [20]) to many other trees (such as western red cedar; in some cases, the botanical name alludes to this usage, such as the genus Calocedrus (meaning ”beautiful cedar”, also known as incense cedar). Such usage is regarded by some authorities [21] as a misapplication of the name to be discouraged. ”

Glaucous Cedrus atlantica trained as a bonsai

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/10/kantaindoeuroopan-oletettuja-juuria-3-1

Kantaindoeuroopan oletettuja juuri-3:

https://www.academia.edu/33538601/2500_PIE_roots_summary_The_Source_Code_2.5_.xls

On muka kaksi samanlaista mutta aivan eri asioista merkitsevää ”kantaindoeuroopan juurta”:

*ked (1. smoke = savu)
*ked (2. tree = puu)

These are same word: Cedar, Kedras, kadagys, kadegis, kataja, kadakas mean ”smoke tree”.
The root can be also Finno-Ugric or Paleo-Aziatic orgin (fin. katku, kaasu):

91. Ch *qъCvocedar = seetri” (M 198: *qъrvo”), cf. Koryak qasv, qysv, qyčvo ”Zeder = seetri, Zirbelkiefer = sembramänty” (Bouda 1961: 356); FU *koča ”eine Art Nadelbaum” (UEW 165) or FU *käč(ŋ)ɜ ”Wacholder = kataja” (UEW 133).

Indoeuroppalaisittain mahdollisimman vahoja muotoja ovat liettuan kadagys ja Kedras.

Sana kataja yhdittään aivan oikein savuun, jonka tuottamiseen sitä erityisesti savustettaessa on käytetty:

kadagỹs = Juniperus

Lie. kadagỹs (Juniperus) atliepia pr. kadegis (E 609) (iš čia vo. Kaddig = kataja, battilaina, kaš. kaduk), la. kadeģis (ME II 1316 laiko lituanizmu), kadȩgs, kadeķis ir kt.  [160–163]. Bl. kalbose kadagỹs lyginamas su pr. cod-is (pr. accodis ‘dūmtraukis = savuhormi, dūmtakis = savuluukku’). Savo ruožtu pr. -cod- is neabejotinai susijęs su sl. *kaditi = suitsuttaa, *kadi(d)lo = suitsutusastia (plg. s. sl.) *čaditi, *čadъ ir pastarųjų tęsiniais. Bandymas čia prijungti gr. κέδρος [kedros = seetri], κέδρις [kedris], s. i. kadrù ‘rudas = ruskea’, alb. emsmilkalai = suitsukkeet´, perdėm abejotinas [Pokorny IEW, 537; Liden E., IF 1904, XVIII, 491; Brückner A., IF 1922, XL, 149 ir kt. lit.] [164].

Useimmat puolustavat ´katajan´ suomalaisugrilaista alkuperää [ja samalla ḱaasun´ ja ´katkun´: savu ja suitsu ovat balttilaista alkuperää]:

Nemaža finougriškos kadagio pavadinimo kilmės šalininkų (prieš tai manyta, kad finougrai pasiskolinę Juniperus pavadinimą iš baltų). Šiame ginčytiname dalyke nusveria tai, kad finougrų kalbose, kuriose lituanizmai nežinomi, yra panašių kadagio pavadinimų, plg. lyvių kadāg, gaDāg, estų kadakas, vodų (водский) kattag, suomių kataja, tarm. katava, karelų kadaja, vepsų kadaǵ, kadakpenzaz ‘kadugio krūmas’. Plg. dar komių kamm [165]. Semantinė kadagio pavadinimo motyvacija finų kalbose taip pat neaiški. Semantinės motyvacijos tipologijai verta dėmesio r. елéнец ‘kadugys’ ir arm. ełevin ‘kedras’ [žr.: Solta G. Stellung der Armenischen im Kreise der idg. Sprachen. Wien, 1960, 413]. Šaltinis:Топоров 1978 (1980), 160–166 ”

 

 

Vasmer and Trubachev: Russian etymology gegards the root *kat Finno-Ugric: кади́ть (kadit) = to belch incense.

 

кади́ть = suitsuttaa

кади́ть кажу́, кади́ло, укр. кади́ти, ст.-слав. кадити, каждѫ, болг. кадя́, сербохорв. ка́дити, кȃди̑м, словен. kadíti, чеш. kaditi, слвц. kаdit᾽, польск. kadzić, в.-луж. kadźić, н.-луж. kaźiś. Другая ступень чередования: чад. Родственно др.-прусск. ассоdis «дымоход» (из *atkodis), далее, возм., греч. κέδρος «кедр = seetri», лит. kadagỹs «можжевельник = kataja», др.-прусск. kadegis — то же, алб. ḱеm «ладан = suitsuke» (однако оно может быть связано с ко́поть) вследствие широкого употребления этого дерева при копчении и ввиду его благовония; см. Шарпантье, «Glotta», 9, 56; Бернекер 1, 467; Траутман, ВSW 123; Арr. Sprd. 298, 349; Лёвенталь, WuS 10, 161.

Katajan ja saamen gaskasin uralilaisuus on venäläisten akateemikkojen mukaan viime aikoina varmuudella todistettu:

Что касается фин. kataja «можжевельник», которое раньше считали заимств. из лит. kadagỹs, то следует учесть, что в последнее время доказано исконное финно-угорск. происхождение фин. kаtаjа, эст. kadakas, саам. норв. gaskas и т. д. (см. Сетэлэ (FUF 9, 126 и сл.; FUFAnz. 25, 57), который пытается объяснить происхождение лит. слова из этой семьи; ср. Калима, ВL 112).

Не достоверна также связь с др.-инд. kadrúṣ «бурый, коричневый», греч. κοδομή «женщина, поджаривающая ячмень», κοδομεύω «поджариваю ячмень» (Фик I, 23; Прельвиц 232); см. Бернекер, там же.
Muinaisintian kadrus = ruskea ja kreikan kadome = keittäjätär eivät kuulu tähän joukkoon. ”

***
Preussin etymologisessa (kadegis) yritetään kekseliäästi johtaa juuri *kad-, *ked muka kantaindoeuroopan juurta

*sked  (to crush = rusentaa, shatter = raastaa) : on-site (s), outstanding / solid presence (k), active subject (e), loss of condition (d)

jonka merkitys olisi levitä elim. savu, oksat, liettuan skleisti (skleidžia, skleidė) = levittää (huhua, tartuntaa, laajentaa, sklìsti, (skliñda, sklìdo) = levitä (erilleen, sivuun), sklę̃sti (skleñdžia, skleñdė) = levitä, tasoittua.

… Dėl verb. balt. *(s)kad-/*(s)ked- „skleisti(s) ir pan.< balt.sl. *(s)kad-/*(s)ked- „t. p.“ (iš čia – ir, pvz., sl. *kad-iti „rūkyti, smilkyti“) < „skelti (skilti) ir kt.“ < ide. *sked- „t. p.“ žr. s. v. accodis. Galima spėti, kad iš to paties verb. ide. *sked- „skelti = halkaista, jakaa, (skilti = halkaista, irrottaa, erottaa) ir kt.“ > verb. gr. *(s)ked- „t. p.“ > „skleisti(s) ir pan.“ atsirado sufikso *-ro- vedinys adj. gr. *kedro- „išsiskleidęs (išsikerojęs)“ subst. gr. κέδροςkadagys“ (plg. gr. κέδρον [kedron] „kadagio uoga = katajanmarja“; gr. κέδρος vėliau – „kedras“), kuris iki šiol laikomas etimologiškai neaiškiu (Frisk GEW I 808). … ”

Liettuan sanat tulevat kanta-indoeuroopan vartalosta *klen = varastoida (preussin clenan (klenan) = aitta). Etuliittellä *s-klen se tarkoittaa jostakin kasata pois jättämistä, leviämistä, falskaamista, savun hajun jne. leviämistä. Se on siis johdannainen,ja ilman tuota s-:ä se tarkoittaa kokoontumista ja koossapysymistä. Edelleen kantaindoeuroopan johdannainen -s-klen-s- tarkoittaa toistuvaa leviämistä, tasoittumista, hajaantumista, latistumista. Savu-sanoja on haettava muualta.

Myös englannin < hollannin sana gas = kaasu,liittyy tähän:se on hollantilaisen kemisti Helmontin tiedelaina Palestiinan arabiasta (ghazon,al-ghazu =kaasu), mahdollisesti kreikan khaos on myös samaa perua.

Sanoilla ei ole tekemistä englannin sanan chew = jauhaa (hampaissaan), saksan kauen = kaluta, liettuan žiaunos = leuat (”ne jotka jauhavat”) eivät liity tähän, ne tulevat *gʰe-tyyppisestä juuresta, joka tarkoittaa pureskelua.
Mitä sitten tulee sanaan kasvi (uudissana,siitä ”kermaaninen” taivutus), kasvaa, viron kasvama, unkarin haszon [hason] = lisä, hyöty etu voitto, jotka kovasti muistuttavat Tshuktshin sanaa, jossa kuitenkin on vahvoja SU-piirteitä, niin sen voisanoa ainakin varmasti, että Jorma Koivulehdon ”Kaermaanietymologia on ehdottoman varmasti päin persettä ja hänen typerimpiään lajissaan.

Näin sanoo myös Ralf-Peter Ritter:

” … 12. Allerdings macht der ”Ström” einige Schleifen. Vielfach haben die Aufsätze im wesentlichen identis-chen Inhalt. Beispielsweise kann man die Problematik kasvaa/rasva in KOIVULEHTO 1988, 1990a und 1990b ausführlich referiert finden.

… 87

KOIVULEHTO sieht seine Herleitung dadurch ”bestätigt”, daß die nämliche Metathe- se auch ”der einzige fi. Reimstamm” aufweist. KOIVULEHTO zufolge ist nämlich fi. kasva- die Entlehnung eines indogermanischen *h2aukse/o– ‘wachsen’ mit Substitution des Laryngals durch k.

Wenn es sich bei den beiden Wörtern aber um die einzigen Fälle mit der Lautfolge sv handelt,dann war die Verbindung *sv zur Zeit der Übernahme des Vorläufers von fi. kasva- ja ebenfalls unzulässig und stand somit für die Substitution des *sų gar nicht zur Disposition. Hat es aber die Verbindung auch sonst gegeben, verrin-gert sich die Wahrscheinlichkeit ihres fremden Ursprungs bzw. ihrer Monogenese.

Eine weitere Stütze für diese Metathese glaubt KOIVULEHTO in der Umstellung von ųr zu im Falle von fi. karva ‘Haar’< balt. *gaura- (lit. gaüras) gefunden zu haben. Tatsächlich sind aber Metathesen, an denen eine Liquida beteiligt ist, typologisch merkmallos und besagen überhaupt nichts für *ųs > *sų.

Zusätzliche Evidenz für die vermutete Metathese gibt es mithin nicht. KOIVULEH-TOs Etymologie für kasvaa trifft aber ohnehin schwerlich das Richtige. Die von ihm angesetzte urindogermanische Ausgangsform hat es allem Anschein nach gar nicht gegeben.Die indogermanischen Einzelsprachen zeigen bei dem in Rede stehenden Wort folgende Verteilung von Formen mit und ohne s-Erweiterung:

studien87.jpg

88.

Der Befund spricht mithin für ursprüngliche Schwebeablautvarianten *h2ayg (*h2ey-) *h2yegs– (schwundstufig *h2ugs- -s. SCHINDLER 1972b, 152). Das Germanische würde klar die alte Verteilung, die durch das Arische gestützt wird, reflektieren. Im Baltischen und Lateinischen findet sich die hiervon abweichende Form nur in isolier-ten Bildungen‚was für einen späteren Ausgleich spricht,z.B. im Falle von lit. aukstas ‘hoch’ zwischen einem regelrecht mit Schwundstufe gebildeten -to- Partizip *ukštas und augti.Im Tocharischen ist ebenso Kontamination anzunehmen wie im Griechis-chen, wobei hier entweder mit einer älteren s-haltigen Variante oder einer Entwick-lung auks- < *h2ugs- zu rechnen ist (s. PETERS 1982,15). Es ist also festzuhalten, daß es gerade in dem für das Finnisch-Wolgaische als Lehngeber in Frage kom-mende Indogermanischen (Arisch, Baltisch, Germanisch) keinerlei Evidenz für uridg. *h2aykse/o- ‘wachsen’ gibt!

Wenn fi. kasva- und mordw. kasom aber kein urindo-germanisches *h2aygs-reflek-tieren, dann besagt auch das tscheremissische kuikam ‘wachsen’ nichts, das KOI-VULEHTO auf die schwundstufige Form zurückführen will. Die Ähnlichkeit mit dem finnischen und dem mordwinischen Wort,an deren Zufälligkeit KOIVULEHTO nicht zu glauben vermag, beschränkt sich dann nur auf den Anlaut.

… ”

Kommentoi