Tasa-arvo

Vietämme tasa-arvon päivää!
Tasa-arvo ei ole yksistään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.
Toteutuuko tasa-arvo nykypäivänä?
Kaikille pitäisi tarjota työtä ja toimeentuloa,
mutta viikottain saamme kuulla uutisia
jotka eivät ole tasa-arvon mukaisia.

5 vastausta artikkeliin “Tasa-arvo”

 1. Jos tasa-arvoa välttämättä vaaditaan, niin naiset armeijaan. Uskon mahdollisuuksien tasa-arvoon. Muuten se voidaan toteuttaa vain kuten Neuvostoliitossa että kaikilla oli yhtä vähän.

 2. https://fi.wikipedia.org/wiki/Positiivinen_syrjint%C3%A4

  ”Positiivinen syrjintä otettiin käyttöön Yhdysvalloissa 1960-luvulla tavoitteena suosia mustia pääsyssä yliopistoihin ja tiettyihin ammatteihin. Yhdysvaltain lisäksi Etelä-Afrikka ja Intia, joissa on aikoinaan harjoitettu rotuerottelua ovat ottaneet käyttöön tällaisia toimia.[3]

  Britanniassa on laitonta kohdella henkilöitä eri tavoin rodun perusteella (engl. positive discrimination, affirmative action). Sen sijaan on sallittua rohkaista tai kouluttaa tietyn ryhmän ihmisiä hakemaan asemaan jossa he ovat aliedustettuina (engl. positive action).[4]

  Ranskan perustuslaki kieltää asettamisen eriarvoiseen asemaan etnisyyden tai syntyperän perusteella. Sen sijaan on sallittua suosia koulutukseen haussa asuinpaikan tai sosiaalisen aseman perusteella.[3]

  Ruotsissa korkein oikeus tuomitsi 2006 laittomaksi maahanmuuttajien suosimisen haussa yliopistoon.”

  1. Perinteiset rotufreudentalistimme eli RKP on työrukkastaan, Folktingetiä, apunaan käyttäen ja hallituksissa asemaansa hyväksi käyttäen ujuttanut lainsäädäntöön lakeja,jotka pitävät pilkkanaan perustuslain kuudetta pykälää eli tasa-arvopykälää. Tämän ansiosta RKP:n äänestäjäkuntaan sovelletaan positiivista erityismenettelyä, jossa vauraampaa finländare-janssonia suositaan köyhemmän finne-virtasen kustannuksella.

   Tämän kaltainen menettely on harvinaistumassa nykyään. Päin vastoin on pyritty korjaamaan tällaista menettelyä ylikompensaatiolla, niin kuin edellä esittämästäni lainauksesta voidaan huomata.

   RKP on pohjoismaisissa yhteyksissä pyrkinyt syrjimään suomenkielisiä. Rotufreudentalistien paatuneen asenteen takia suomen tai englannin kieltä ei ole hyväksytty Pohjoismaiden Neuvoston työkieleksi.

   Koska Ruotsi on luopumassa imperialistisesta asenteestaan, niin rotufreudentalisteille ei nykyään liene odotettavissa rajan takaa kovin massiivista painostustukea, jos RKP:n äänestäjäkunnan positiivisesta erityiskohtelusta luovuttaisiin.

 3. On paikkoja joissa naisia ei kohdella tasa-arvoisesti. On paikkoja joissa miehiä ei kohdella tasa-arvoisesti. Tekemistä riittää. Tehkäämme siis.

Kommentoi