Mainos-TV:n pyhäkoulupohjainen hölynpölytoimittaja Iivana Pölöpölö panee tiedettä uuteen uskoon…

TÄTÄ haistapaskaa ei ole nyt ihan viime aikoina kovin paljon näkynyt, sen sesonki oli oli yli 10 vuotta sitten…

ylläpidon tiedote: tästä välistä on poistettu lausahdus joka meni asiattomuuden puolelle.

Kun Hesari-tyhmentymä ja YLE ovat lakaisseet Marko Hamilot , Annikka Mutaset, Petri Riikoset, Osmo Tammisalot  ja Syksy Räsäsetkin sivummalle, niin Aamupaskatyhmentymä läjäisekin putken täydeltä tiskiin mitä ”uutta” mitä homehtuneinta vanhaa paskaa!!!

Kerrataan ensin hiukan ongelmaa tulta Räksy Sysäsen puolelta (joka siis ei ole tieteellisen penaalin terävimpiä kyniä tutkinnostaanKari Enqvistin ohjaamana huolimatta:

https://www.tiede.fi/keskustelu/45601/ketju/rasanen_sekoilee_fysikaalisessa_analogiassaan_tahdosta

” Räsänen sekoilee ”fysikaalisessa analogiassaan” tahdosta

Huonosti alkoi TIETEEN keskustelupalstan muodonmuutos: Palstasta näyttää tehtävän kolmen blogistin (Hamilo, Mutanen, Räsänen) saarnastuolia, jossa he suorittavat varsinaisen julistuksensa asioista, joista eivät tiedä mitään.

Pohjat veti Syksy Räsänen ”’vapaan tahdon’ suhteellisuusteoria-analogiassan viimeisimmässä kirjoituksessaan.

” Aivojemme intuitiivinen kuva ajasta, avaruudesta ja aineesta on perusteiltaan täysin virheellinen, vaikka kuvaakin arkisia ilmöitä tarkasti. On kiehtovaa, että samanlainen tilanne tulee vastaan tarkasteltaessa aivojemme käsitystä monimutkaisimmasta tunnetusta fysikaalisesta systeemistä, ihmisaivoista itsestään.

Meillä on intuitiivinen malli siitä, miten ajattelemme ja teemme päätöksiä: esimerkiksi koemme että meillä on vapaa tahto. Tutkimus on kuitenkin osoittanut tämän kuvan olevan harhainen siinä missä luulomme aika-avaruudesta.

Tästä aiheesta pidin itse valaisevana Wolf Singerin CERNissä pitämää puhetta. ”Kun EU:n CERNin Higgsin bosoni ”karkaa” (mikä ei ole esimerkiksi minulle ikinä ollut ainakaan mikään yllätys!) niin CERN rupeaa sekoilemaan asioden kanssa, jotka eivät sille ollenkaan kuulu ainakaan millään tieteellisesti erityisellä tavalla!

RÄSÄNEN EI JULISTAA (maallikon tiedoilla!) OLEMATTOMAKSI VAIN ”VAPAATA” TAHTOA (erotukseksi jostakin ”SIDOTUSTA” sellaisesta!), VAAN HÄN JULISTAA OLEMATTOMAKSI TAHDON YLIPÄÄTÄÄN, ja samalla koko MATERIAN SOSIALLISEN LIIKEMUODON ja tajunnan tajunnan SOSIAALISENA INFORMAATIONA, valintoina vaitoehtojen valillä, joka voidaan yleisyyttä rajoittamatta ”palauttaa” valintoihin kahden vaihtoehdon välillä eli BITTEIHIN. Aivoissa ei ole ”fyysisiä bittejä”, Bitti on informaaton MITTA eikä sen olemus, kuten esimerkiksi ’enegiakin’ on LIIKKEEN MITTA (eikä ”itse liike) ja ’massa’ on mekaanisesti vuorovaikuttavan materian mitta mekaniikassa.

(Räsäsen jutut fysiikastakin ovat olleet ”kummallisia” aina välillä, mutta palataan siihen toiste, sillä tässä nimenomaisessa kirjoituksessa fysiikka oli muuten kohdallaan, paistsi että rivien välistä väitettiin yleistä suhteellisuusteoriaa jotenkin samalla tasolla todeksi todistetuksi kuin erityinen suhteellisuuteoria, mitä se ei ei ainakaan toistaiseksi ole. Erityisen suhteellisuusteorian totuudellisuutta ei taas ainakaan vähentäisi millään tavalla, jos se osoittutuisi edelleen laajemman, muunkin kuin yleisen suhteellisuuteorian, esimerkiksi sellaisen, jossa valon nopeus ja Plancki vakio kuitenkin muuttuvat, erikoistapaukseksi. SEn sijaan tuo olis ohtalokasta YST:lle ja alkupaukkuteorialle kosmologisina teorioina, mutta ei paikallisina mekaanisina teorioina esimerkiksi aurinkokunnan mittakaavassa.)

Räsänen on kyllä siinä oikeessa, että ”vapaa tahto” sellaisenaan ei ole kelvollinen tieteelinen käsite, eikä se sellaisenaan esinny esimerkiksi neivostoliittolaisessa tieteellisessä kirjallisuudessa muutoin kuin määreellä ’”SUHTEELLISEN” vapaa tahto’ varustettuna, sekä ”absoluuttisen vapaa tahto” kritiikin kohteena.

Tämä ei koske ollenkaan käsitettä ’TAHTO’ ylipäätään, joka on psyko-logian peruskäsitteitä, symbolirakentisen TAJUNNAN yksi keskeinen ILMAUS ja mateian sosiaalisen liikemuodon erityislaadun psykologinen perusta.

`Vapaan tahdon’ käsitteen ongelmallisuus TIETEESSÄ on kuitenkin aivan muualla kuin kuin missä Räsänen ja CERN sen luuevat(?) olevan.

Se ei ole myöskään siinä kohdassa, missä missä paeudokäsitteiden ylei-sin vika piilee, että käsitteen kuvaamaa materiaalite entiteettiä, vaikkapa ”Jumalaa” tai ”peilisolua”, EI LAINKAAN OLISI OLEMASSA, sillä TAHTO kyllä on taatusti olemassa psykologisena ilmiönä.

Se on LOGIIKASSA, Jolla (pseudo)käsite on muodostettu.

JO KÄSITTEESEEN ’TAHTO’ SISÄLTYY MÄÄRITELMÄLLISESTI MAHDOLLISUUS VALITA KAHDEN ERI VAIHTOEHDON VÄLILLÄ, ELI VAPAUS(ASTE) AINA, KUN TAHTO TOIMII.

Tuo ’vapausaste’ oan sana vapaus FYSIKAALINEN (mekaniikassa) ja matemaattinen merkitys (joissa sen määritelty näiden tieteenalojen omin kainoin ja tosien teorioiden välityksellä, joiden matematiikkaan se sisältyy, ainakin suhteellisksi todeksi todistettu.

Mekaaninen (fysikaalinen) ’vapaus(aste)’ on yhtä kuin ’liikkeen mahdollisuus’.

(Vai väittäkö, joku, esimerkiksi Räsänen, vastaan?)

Kuitenkin sekä ’liike’ että ’mahdollisuus’ ovat ONTOLOGIAN, minun ”kontekstissani” DIALEKTIIKAN, käsitteitä (MIKÄ EI SUINKAAN TEE NIITÄ ”FYSIIKASSA OLEMATTOMIKSI”, KAIKKEA MUUTA!), joten nei EIVÄT MÄÄRÄYDY ERITYIESTI NIMENOMAAN FYSIIKASTA SEN ERITYISEMIN KUIN MUISTA TIETEISTÄ, esimerkiksi juuri matematiikasta (ilman sisällöllisiä tulkintoja, jotka taas voivat aivan yhtä hyvin vaikka yhteiskunnan taloutta kuin materian fysiikkaakin!).

Kuten palstalla on ennenkin osoitettu, käsitteen ”vapaa tahto” ongel- mallisuus on siinä, että sen ”MÄÄRITELMÄSSÄ” ESIINTYY TOINEN KÄSITE ”VAPAUS” KAHDESSA ERI MERKITYKSESSÄ YHTÄ AIKAA, jolloin toiseen tai toiseen tarttumlla tavallisesti voidaan ”todistaa käsite olemattomaksi”.

JA TÄMÄ SITTEN ”TULKITAAN”, ETTÄ MITÄÄN TAHTOA EI OLE OLEMASSA!

Tuollainen on LÄPIKOTAISIN EPÄREHELLISTÄ HUIJAUSTA muka ”tieteen” ominaisuudessa! ”

Psykologian käsite tahto ja teologian/fisosofian (tårta påt årta) käsite ”vapaa tahto” ovat siis kaksi eri asiaa.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ivan-puopolon-kolumni-tiede-osoittaa-ettei-ole-olemassa-sinun-valintojasi-olemme-robotteja-vailla-vapaata-tahtoa/7353532#gs.aq8zk5

” Ivan Puopolon kolumni: Tiede osoittaa, ettei ole olemassa sinun valintojasi – olemme robotteja vailla vapaata tahtoa

Filosofi David Chalmers on esittänyt äärimmäisen hankalan kysymyksen: ”Miksi emme ole zombeja?” Hieman vähemmän raflaavasti kysymys kuuluu: Miksi olemme tietoisia mistään?

Ongelma on niin mutkikas, että sitä on vaikea ymmärtää. Ymmärtämisen vaikeus johtuu siitä, että meidän on lähes mahdotonta käsittää, että olemme robotteja vailla vapaata tahtoa. ”

RJK: Tietääkseni Chalmers EI ole väittänyt, että ”ei olisi tahtoa”.

Eikä Puopolokaan tuossa niin sano – mutta antaa ymmärtää -kun hän kerran on esittänyt kysymyksen…

” Kuvittele, että kutitat nukkuvan ihmisen nenänpäätä. Vaikka ihminen ei ole tietoinen siitä, mitä tapahtuu, hermoratoja pitkin kulkee viesti aivoihin. Aivot edelleen lähettävät viestin takaisin lihaksiin, ja pää kääntyy. Ihminen ei tiedosta mitään, mutta reagoi silti. Hän ei päätä kääntää päätä, pää vain kääntyy. ”

RJK: Ei tässä ole alkeellismmankaan titeellisen psykologian kurssin suorittaneelle  mitään ”kummallista”:  ihmisellä on sekä geneettisiäehdottomia releksejä että opittuja ehdollisia releksejä. Edellisiä on vähän, mutta ne pelaavat usein nukkuessakin.

” Sitten kuvittele ihminen, joka panee kätensä kuumalle levylle. Mitä tapahtuu? Hermoratoja pitkin kulkee viesti aivoihin. Aivot välittömästi lähettävät viestin takaisin käden lihaksille, ja käsi liikkuu salamannopeasti pois. ”

RJK: Näin on: refleksi on ehdoton. samoin on esimerkiksi yrjö vieraan esineen joutuessa kurkkuun – ja jopa pahasta hajusta.

” Nukkuva ihminen ei ollut tapahtumista tietoinen, mutta kuumalle levylle kätensä pannut ihminen oli. ”

RJK: Jälkimmäinenkään ei ollut VETOHETKELLÄ tietoinen, vaan jälkikäteen.

” Jos näitä kahta tapahtumaa verrataan aivokuvissa, ainoa selvä ero on, että kuuman levyn tapauksessa aivoissa oli enemmän aktiivisuutta.

Aivojen aktiivisuuden määrä ei kuitenkaan ole ”itsestä” kiinni. Se tulee esiin hyvin silloin, kun ihminen herää. Herätessään kukaan ei päätä herätä. Aivoissa vain syystä tai toisesta alkaa olla enemmän toimintaa, ja kuin taikaiskusta ihminen tulee tietoiseksi ympäristöstään.

Tietoisuus on kuin auton katolle asennettu pilli. Kun auto liikkuu hitaasti – eli aivotoimintaa on vähän – pilli on hiljaa. Mutta kun auto saavuttaa tietyn nopeuden – eli aivotoiminta lisääntyy – alkaa pilli katolla viheltää. Tietoisuus ”syttyy”. Pilli itsessään ei kuitenkaan vaikuta auton liikkeeseen mitenkään. ”

RJK: Pyhäkoulumies puhuu ”tietoisuudesta”, tieteellinen psykologi tajunnasta.

IP: ” Chalmers kysyy: Miksi niin on? Miksi tietoisuus ”syttyy”, kun aivot eivät tarvitse sitä mihinkään? Ajatuksena on, että aivotoiminta voisi tapahtua täsmälleen niin kuin nytkin synnyttämättä tietoisuutta. ”

RJK:  Kun ”siteeretaan”, PANNAAN LINKKI!!!!

Tajunta voi todellakin pelta sekä tietoisena että alitajuisena, eivätkä se ole sellaisinaan tavallisin keinoin aivokuvista erotettavissa…

IP: ” Miten tietoisuus on voinut alkaa?

Elämä lähti liikkeelle yksisoluisesta alkueliöstä meren mudassa. Alkoi solunjakautuminen kaloiksi, linnuiksi, ihmisiksi ja ties miksi. Sama solujen jakautuminen jatkuu tänäkin päivänä.

Jos yksisoluisella alkueliöllä ei ollut tietoisuutta, mutta meillä on, missä vaiheessa evoluutiota tietoisuus on astunut kuvioon mukaan? Tuliko se kahden, tuhannen vai miljardin solun kohdalla? Miksi ylipäänsä solujen määrällinen lisääntyminen saisi aikaan tietoisuuden? ”

RJK: Se tuli kielen kohdalla, inhimillinen tajunta nimittäin.

https://www.tiede.fi/keskustelu/78027/obama-levittaa-vaarallista-uususkontoa-ajattelevista-koneista?page=3

” ... Tajunnan ”koneistot” tunnetaan jo melko hyvin

Elollisille olennoille on olemuksellista orientoituvuus ympäristöön mm. etsimään uusia vaihtuvia aineksia. Se rakentuu monisoluisilla eliöillä hermostolle ja selkärankaisilla erityiselle keskushermostolle, jolle on ominaista refleksikäyttäytyminen (Descartes). Refleksissä hermotus kulkee ärsykeosasta reaktio-osaan keskushermoston kautta. Ivan Pavlov osoitti noita refleksejä olevan kahta perustyyppiä: geneettispohjaisia ehdottomia ja erityisellä biologisella mekanismilla oppimispohjaisia eli ehdollisia, joita on ihmisen kaltaisessa pavlovilaisessa muodossa tasalämpöisillä aivokuorellisilla lajeilla. R. Douglas Fields todisti niiden biokemiallisen mekanismin (2007). Tällä mullistavalla löydöllä näytti ensin olevan Obaman poliittinen tuki. Mutta sellainen ilmeisesti katosi vuonna 2013. Tästä on Kansan Ääni vuosien saatossa julkaissut monta artikkelia.
Kaikki yhteiskunnallinen, symbolirakenteinen, kielellispohjainen ajattelu, tajunta ja siihen nojaava toiminta, rakentuvat ehdollisten refleksien systeemille, pääasiassa Pavlovin 2. signaalisysteemille, joka on vain ihmisellä. Sitä ei voi millään keinolla ”sivuuttaa” tietoisuudesta puhuttaessa. Sen matkiminen tietokoneissa ja muissa IT-laitteissa ei ole sen enempää oikeata ajattelua ja tajuntaa, tietoista toimintaa kuin sähköisissä neuroverkoissa kehitellyt ”keinoelämä”-algoritmit ovat ”oikeata elämää”! Tähän ei tule näillä konsteilla koskaan käännettä eikä emergenssihyppyä suoraan aineen fysikaalisesta liikkeestä yhteiskunnalliseen! ”

IP: ” Jos ihminen on ainoa tietoinen olento, suurimman osan evoluutiosta, miljardeja vuosia, täällä on ollut elämää siten, että kukaan ei ole ollut ”näkemässä”. Maailma on ollut kuin elokuvateatteri ilman yhtäkään katsojaa. ”

RJK: Näin voidaan hyvin pitkälle sanoa.

IP: ” Tiede tukee sitä, että vapaata tahtoa ei ole ”

RJK: Vain HAISTAPASKANTIEDE väittää sellaista.

IP: ” Muutamia vuosia sitten tehtiin koe, jossa koehenkilöiden piti painaa mielensä mukaan jompaakumpaa tarjolla olleista kahdesta nappulasta. Koehenkilöiden tuli sanoa heti, kun olivat päättäneet, mitä nappulaa aikoivat painaa. Samaan aikaan heidän aivotoimintaansa tarkkailtiin. Aivokuvista tutkijat näkivät seitsemän sekuntia etukäteen, mitä koehenkilö tulisi päättämään.

Koe on osoitus siitä, että elimistömme tekee, mitä tekee. ”

RJK: Ei osoita. Kone ei näytä päätöshetkeä. SE voi näyttää, etä henkikö on jotenkin ollut ”kallellaan” jompaan kumpaan ratkaisuus….

IP: ” Hermosto toimii itsenäisesti ja reagoi ärsykkeisiin. ”

RJK: Juu toki… ärsyke + reaktio = refleksi

IP: ” Tietoisuutemme laahaa jäljessä. ”

Ei laahaa silloin, kun toimimme tietoisesti.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/paatoksenteon-aivokuvantaminen-on-huijausta

IP: ” Joskus viive on millisekunteja, joskus se on sekunteja. Osasta toimia tulemme tietoiseksi, suurimmasta osasta emme.

Jos elämä on miljardeja vuosia ollut kuin elokuvateatteri ilman yhtäkään katsojaa, on nyt paikalla katsojia. Me emme kuitenkaan päätä, mitä elokuvassa tapahtuu. Istumme katsomossa. ”

RJK: Väärä tieto. Päätämme kaiken, mitä varsinaisesti teemme. Usein päätämme myös hyvinkin tietoisesti, mitä olemme tekemättä.

IP: ” Onhan se tietysti ihan hauskaa olla edes välillä elokuvissa. Kenelläkään vaan ei ole hajuakaan, miksi niin on. ”

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto-1

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto-3

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/vapaa-vai-tavallinen-tahto-2

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/08/tahdonkiistajien-skitsolallatus-muka-fysiikkaan-perustuen-jatkuu-hesarissa

 

3 Replies to “Mainos-TV:n pyhäkoulupohjainen hölynpölytoimittaja Iivana Pölöpölö panee tiedettä uuteen uskoon…”

 1. Tämä teksti alkaa kyllä olemaan siinä rajoilla mitä voi hyväksyä, nyt Risto tarkista vähän miten paljon alat ihmistä haukkumaan. Asiaa ja lausahduksia voit mutta älä mene persoonaan.

  1. Tuo asia rinnastuisi ammattilaiselta joukkomurhaan. Sen takia ne tuossa nyt maallikkohölynpölläreitä käyttävätkin. Kansainvälioikeudellisesti on RIKOS OLLA PUUTTUMATTA tuohon silloin, jos se esiintyy titeen tai hoidon piirissä (missä se siis nyt ei esiinnyt tässä tapauksessa, vaan ”tunnustetulla hölynpölyrintamalla”, joka kuuluu lähinnä uskonnonvapauden piiriin. Mutta sille ei ole edes haettu uskonnonsuojaa (”Pelisolukirkko”…) toisin kuin vaikka ”sielunvaellukselle”…

   Bonnier-ryhmän touhu on revennyt käsistä viime aikoina – tanskalaisen omistajaperheen suorassa ohjauksessa. Konkka lienee tulossa.

   https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/10/alkkariyhtyhman-valehtelupotaskaa-muka-neuvostoliiton-tieteesta

   TYHMÄLÄSSÄ EI OLE ALKEELLISIMPAANKAAN FAKTANTARKASTUKSEEN PYSTYVÄÄ VÄKEÄ

   https://historianet.fi/tiede/neuvostoliitto-suunnitteli-voittamatonta-apinamiesarmeijaa

   Neuvostoliitto pyrki maailmanvaltaan muun muassa lääketieteellisten kokeiden ja lajien risteyttämisen avulla.

   10. oktober 2018 av Therese Boisen Haas

   https://dk.linkedin.com/in/theresehaas/de

   Neuvostoliitto suunnitteli voittamatonta apinamiesarmeijaa

   … ”

   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/15/ylen-jessikka-aro-ja-tom-kankkonen-palkittiin-journalistipalkinnolla

   Tämä skitsolallatus oli kymmenen vuotta sitten YLEssä Hesarissa päälimmäisenä, mutta vähin ääein ”unohdettu” tai ainakin taktisestilakattu sanomasta suoraan – vaikka on laaltettu muita tähän liittyviä pseudoteorioita – kuten ”peilisoluja”.

Kommentoi