Mitä w…ua taas ”EU:N OIKEUSVALTIOPERIAATE”!!!???

https://screenshots.firefox.com/LzYCsUVSHVxkdCfN/www.aamulehti.fi

Hollanti kieltäytyy luovuttamasta Suomen suurimman kokaiinijutun epäiltyjä Tampereelle, koska katsoo epäiltyjen oikeusturvan olevan vaarassa Suomessa

Kaksi kuriiriepäiltyä ehdittiin saada Suomeen, mutta sitten Hollannin linja muuttui. Nyt Suomi odottaa uutta Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä ja päättää vasta sen jälkeen, onko lakia tarpeen muuttaa.

11.11.2019 14.49 – Päivitetty 11.11.2019 14.49
.

” Uutiset RikosHollanti kieltäytyy luovuttamasta Suomen suurimman kokaiinijutun epäiltyjä Tampereelle, koska katsoo epäiltyjen oikeusturvan olevan vaarassa Suomessa.

Kaksi kuriiriepäiltyä ehdittiin saada Suomeen, mutta sitten Hollannin linja muuttui. Nyt Suomi odottaa uutta Euroopan unionin tuomioistui- men päätöstä ja päättää vasta sen jälkeen, onko lakia tarpeen muuttaa.
tilaajalle

11.11.2019 14.49 – Päivitetty 11.11.2019 14.49

Tuomas Rimpiläinen Aamulehti

Hollanti ei suostu luovuttamaan Suomen suurimman kokaiinijutun kahta kuriiriksi epäiltyä Suomeen, vaikka epäillyt on vangittu Tampereella poissaolevina ja aluesyyttäjä on antanut heistä eurooppalaisen pidätysmääräyksen.

Käräjäoikeus tuomitsi jutun päätekijät pitkiin vankeusrangaistuksiin heinäkuussa. Kaksi jutussa kuriireiksi väitetyistä ehdittiin saada Hollannista Suomeen eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla.

Sitten Hollannin linja muuttui, ja loput kaklsi kuriiriksi epäiltyä jäivät Hollantiin.

Nyt Hollanti katsoo, että että Suomessa epäillyillä ei ole riittävää oikeusturvaa, jotta heidät voisi luovuttaa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Asianajajaliitto nettisivuillaan.

Ministeri voi määrätä…

Uuden tulkinnan taustalla ovat Euroopan Unionin tuomioistuinen suuren jaoston antamat tuomiot, joissa tuomioistuin on katsonut, että Saksassa syyttäjäviranomainen ei ole riippumaton oikeusviranomainen.

[RK: Tässä EU:n tuomioistuin siis kiukuttelee Saksan Perustuslakituomio- istuinta vastaan, aivan vastaavasti kuin eri organisaation Euroopan N(orsunrraton)euvoston EIT-”tuomioistuin kiukuttelee Ranskan Perustulakituomioistuinta vastaan.

EU ja TN ovat ilmeisesti yrittämässä ajaa alas kaikka kansallisia perustuslakituomioistuimia…]

Sleswig-Holsteinin osavaltiosa oikeusminiteri voi antaa tietyissä tilan- teissa käskyjä viralliselle syyttäjälle. Tilanteet on rajattu osavaltion lailla ja Saksan perustuslailla. Ministerin on noudatettava laillisuusperiaatetta, eli määräysten on perustuttava lakiin.

EU-tuomioistuin kuitenkin katsoi, että on olemassa vaara, että oikeusmi- nisteri tai siihen rinnastettava elin antaa suoraan tai välillisesti määräyksiä syyttäjälle, joka tekee päätöksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta.

Tämän takia EU-tuomioistuin katsoi, että sakalainen syyttäjäviranomai- nen ei ole riippumaton oikeusviranomainen. vastaava päätös tehtiin lokakuussa Itävallan syyttäjäviranomaisita.

EU-tuomioistuimen tuomioissa ei mainita Suomen oikeusviranomaisia, mutta kyseessä olvat päätökset perustuvat puitepäätökseen, jok a velvoittaa myös Suomea. Suomessa oikeusministeri ei voi antaa märäyksiä syyttäjälle edes välillisesti.

Hollanti vetoaa Suomen tapauksessa kohtaan, jossa vaaditaan ”tehokasta oikeussuojakeinoa”, jonka avulla eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta voisi valittaa. Suomessa pidätysmääräyksestä ei voi valittaa.

…  ”

Kommentoi