6 Replies to “Kysyn vain sillä olen tiedonjanoinen”

 1. Verkosta=Lainsäädännöstä tuntuvat puhuvan kaikkein mieluimmin ne, jotka siitä vähiten tietävät ja jotka eivät ole edes kiinnostuneita ottamaan selvää voimassa olevasta laista. Sosiaalisessa mediassa törmää päivittäin kummallisiin väitteisiin vaikkapa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Yleensä äänessä on joku perussuomalaisen puolueen kannattaja, äänestäjä tai jäsen.

  Jostain merkillisestä syystä tätä puoluetta pidetään rikoslain tarkoittamana kansanryhmänä ja puolueen tai sen jäsenten arvostelua pidetään kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Ei se niin ole. Rikoslain 11 luvun 10 § sanoo näin:

  Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  Yksikään puolue tässä maassa ei täytä lain määritelmää kansanryhmästä. Mikään puolue ei ole muodostunut rodun, ihonvärin, syntyperän eikä kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella. Perussuomalaisessa puolueessa on tietääkseni jäseninä myös muita kuin valkoihoisia ja syntyperäsiä suomalaisia eikä puoleen säännöissä puhuta jäsenyyden rajaamisesta näillä perusteilla.

  1. Hyvä Eemeli. Nyt se selvisi minullekin. Esim. Demarit eivät ole kansanryhmä, joten heitä saa loukata vapaasti ilman pelkoa sanktioista.

 2. Verkosta=…. on jo ehtinyt verrata ilmapiiriä Neuvostoliittoon, jossa sattuvan sanonnan mukaan ensimmäinen palkinto poliittisten vitsien kilpailussa oli 25 vuotta. Mainittakoon, että Neuvostoliitossa oli vielä 1980-luvulla voimassa rikosnimike ”neuvostojärjestelmää koskevien valheellisten väitteiden levittäminen”, jonka perusteella poliittisesti epäkorrektien vitsien veistelystä saattoi päästä useaksi vuodeksi työleirille.

 3. Sanotaanhan tuossa pykälässä myös; ”tai vakaumuksen”

  Kuuluuko poliittinen vakaumus tuon suojan piiriin?

 4. Kysyn noin siksi, että ainoa peruste Husun syytöksille oli se, että on perussuomalainen. Hän leimasi kaikki perussuomaliset ja heidän äänestäjänsä.

 5. Ihon väri ei tee yhdestäkään ryhmästä vähemmistö ryhmää niitä on valkoisissa joita ei oteta lainkaan huomioon missään terv tepivaari

Kommentoi