Veikkausavustusten yleishyödyllisyyttä voisi tutkia

Pahoittelen jo alkuun jos kuvittelet että jyrisen tässä maahanmuuttajatoiminnan saamista tukirahoista, sillä en aio niin tehdä. Kulttuurin vapaaehtoistyötä paljon tekevänä haluaisin kuitenkin asiallista pohdiskelua Veikkaus-voittovarojen hyötykäytöstä. Mielestäni aiheesta tulisi esittää paljon kysymyksiä ja etsiä niille kiihkottomia vastauksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Koen Veikkauksen rahanjakomallin olevan melkoisen laitostunut ja kiveen hakattu, toimien liian vähällä joustolla, järjenkäytöllä ja valvonnalla.

Hyödyn mittaus

Ensinnäkin esitän, että avustusten hyötyä pitäisi voida ainakin pääosassa tapauksia mitata selkein numeroin. Olkoon kyseessä vaikkapa järjestö, joka tuottaa harrastuspalveluja ihmisille. On kohtuullisen helppoa mitata vähintään suuntaa antavasti vaikkapa osallistujien määrä kertaa tuotettujen sisältötuntien määrä. Samat luvut voidaan esittää harrastajateatterista tai monesta muusta esittävästä taiteesta, eli katsotaan esitysten ja yleisön määriä. Tietenkään nämä numerot eivät yksin ole koko totuus, mutta tärkeä osa sitä. Turhan usein merkittäviä rahasummia menee hankkeisiin joista on hyötyä aniharvalle. Numerot on toki nähtävä kontekstissa, sillä kun kohteena on vaikkapa vammaisia tai muita erityistarpeita omaavia ryhmiä, mittakaava on toista tasoa.

Kun kyse on tukipalveluista esimerkiksi masentuneille, alkoholisteille tai muille erityistä apua tarvitseville, on mielestäni perusteltua tutkia palvelun tehoa. Tällaiset järjestöt tekevät äärimmäisen hyvää ja tärkeää työtä, jonka toki pitäisi kuulua sote-järjestelmään, mutta se on eri keskustelu. Osa näistä järjestöistä saa aikaiseksi mitattavaa vaikutusta kohdeyleisössään, kun taas osassa tapauksia hyöty on pientä. Sama koskee työllistämispalveluita, integrointia, täsmäkoulutusta, työpajatoimintaa yms, joissa pitää myös voida katsoa tehoa. Se on aivan sama miten hienolta aate kuulostaa ja miten se ilmentää megatrendejä, jos sen tulos on surkeaa. Rahojen jaossa katsotaan joskus lähes yksinomaan imagoa, suosituksia ja poliittisia kaverisuhteita, eikä tuloksella ole juurikaan väliä.

Bisnestä ja politiikkaa

On mahdotonta kirjoittaa tätä juttua mainitsematta niitä miljoonia jotka puolueisiin suoraan tai korkeintaan pienellä mutkalla liittyvät järjestöt saavat veikkausvoittovaroista. Toki poliittiset nuorisojärjestötkin voivat avustusta saada, mutta sielläkään ei tuloksella tunnu olevan mitään väliä. Heidänkin toimintaa voitaisiin mitata mielestäni samoin kuin harrastusjärjestöjä. Aktiivinen nuorisopolitiikka voi olla sangen hyvä asia yhteiskunnalle, mutta nuorisojärjestön de facto -aktiivisuudella ei tunnu olevan rahojen jaossa mitään väliä.

Paljon rahaa menee myös urheiluliiketoimintaan, josta on objektiivisesti mitaten kovin vaikea löytää merkkejä yleishyödyllisyydestä. Mielestäni kilpaurheilua, tai urheilun liikeyrityksiä on täysin turha tukea julkisin rahoin, sillä ne ovat puhtaasti kaupallista toimintaa. Kaikille avoimet liikuntaharrasteet ovat tietenkin asia erikseen ja ne ovatkin yksi parhaita paikkoja mihin avustuksia voi jakaa. Näiden seassa on kuitenkin huomattava määrä aivan puhdasta liiketoimintaa tekeviä palvelutuottajia ja rahavirtoja joita on mahdotonta seurata. Tällaisten toimijoiden rahoittaminen on vastuutonta yksityisilläkin rahoilla, saati sitten julkisilla tuilla.

Lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota palkkoihin. Veikkauksen rahoilla palkataan järjestöissä uskomaton määrä suojatyöpaikkoja – työtehtäviä joissa tehdään vähän ja netotaan paljon. ”Palkkakulu” on valvomaton musta aukko. Kokemukseni mukaan asia on nyttemmin jo niin kieroutunutta, että puhtaasti vapaaehtoistyöllä toimivaa järjestöä katsotaan nenävartta pitkin ja hakemus hylätään herkästi, kun taas meheviä palkkoja maksaville toimijoille tuntuu aina varoja löytyvän. Tietenkin täysipäiväisestä työpanoksesta pitää palkka maksaa ja monella tukea saavalla järjestöllä on perusteltua pitää palkollisia, mutta aina se ei päde. Ongelman ytimessä ovat puoluekirjoilla paikkansa hakeneet luottamustehtävät, joissa palkka juoksee ja palkansaaja istuu.

Ei pukkia kaalimaan konsultiksi

Puolueet ovat eturistiriitojen lisäksi myös ilmeisen kyvyttömiä tutkimaan Veikkauksen toimintaa. Heillä on pelissä yksinkertaisesti liikaa rahaa, suojatyöpaikkoja sekä valtaa ja toisaalta liian kapean subjektiivinen näkökulma myös muihin avustustoiminnan kohteisiin. Tutkimustyön voisi osoittaa vaikkapa parille yliopistolle sekä muutaman kovan talouden asiantuntijan yhteistyöryhmälle. Tuotakoon tulokset esiin julkisesti ja käytäköön niistä laaja keskustelu. Mikäli tuloksista löytyy puoletkaan sen verran hätää kun pelkään, ounastelen julkisen keskustelun paineen riittävän helposti myös poliittisiin päätöksiin.

Kiistelemme paljon uhkapelaamisen metodista – monopolilla vai ilman – mutta kovin vähän varainkeruun loppukohteista. Mielestäni sekin kuuluu keskusteluun. Akuuttina ratkaisuna laitettu mainostuskielto on hyvä alku, mutta jäähyn pitäisi olla ainakin vuoden mittainen, jotta vaikutuksia ehditään tutkimaan. Suuret päätökset tarvitsevat myös riittävän ajan taustaselvityksille. Josko siis otettaisiin aikalisä ja tutkittaisiin tämä asia edes kerran kunnolla.

26 Replies to “Veikkausavustusten yleishyödyllisyyttä voisi tutkia”

 1. Meikästä Alko ja Veikkaus monopolit pitäisi lakkauttaa. Se on satavuotta vanhaa paskaa, kyllä kansa saisi ostaa kilpailevista liikkeistä nautintoaineensa ja pelihumunsa.

  Veikkaustuotoista n 75% Norjassa menee suoraan urheiluun… siitä voi jokainen juudejaade miettiä miksi nämä menestyy, samaan aikaan suomalainen saa löhes itse omalla kustannuksellaan urheilla… Ja sitten kun edustaa Suomea eikä menesty niin vielä haukutaan. Niinhän se on… reilua.

 2. Suomessakin urheilun rahoitusta on tuplattu muutaman vuoden aikana, tulokset heikentyneet. Useampikin urheilun tuntija on todennut että rahaa pitäisi olla vähemmän – ei enemmän, koska rahan lappaaminen sokeasti vaan laiskistaa eikä tule tuloksia.

  Sitten voidaan toki kysyä että mitä Norja on saanut menestyksellä. Onko se hyödyttänyt kansanterveyttä? Taloutta? Yhtään mitään? Kansallisromantiikalla yksin ei paksuksi eletä.

  1. Kyuu, meinaat siis että Suomea edustavien urheilijoiden pitää maksaa itse harjoittelunsa ja kisamatkat yms kulut….

   1. Kyse on KAUPALLISESTA urheilusta. Heillä on SPONSOREITA.

    Koska nämä henkilöt urheilevat rahan takia, ja niitä sponsoroidaan rahan takia, tällöin siellä rahaa on.

    Maailmassa on vain harva maa jossa yhteiskunta rahoittaa urheilijoita, moni äärimmäisen menestynyt urheilumaa pärjää ilman verorahoja.

 3. Veikkaus-voittovarojen jakamisesta on tavallisen kansan vaikea saada käsitystä. Saajina ovat urheilu, korkeakulttuuri (ooppera , paletti ) ja erilaiset järjestöt – merkittävä osa arvatenkin puolueita lähellä olevat.

  Löytyisiköhän netistä jotain?
  *
  Veikkauksen johtajiston bonukset ovat ( tai ovat olevinaan) selvitystyön alla.

 4. STEA vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien harkinnanvaraisten avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

  1. Kiitos!
   *
   http://avustukset.stea.fi/about

   Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

   STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA aloitti toimintansa 1.1.2017 kun RAY:n avustustoiminta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhdistyessä.

   STEA vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien harkinnanvaraisten avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

   Avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille (järjestöille) ja säätiöille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
   Avustusta haetaan verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) erikseen ilmoitettuina hakuaikoina. STEA valmistelee hakemusten perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista.

   Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset perustuvat alla mainittuihin lakeihin ja asetuksiin

 5. Tiede ym. puolestaan on opetusministeriön heiniä. Jotain taidetaan maksaa kenties jopa poliittisille nuorisojärjestöille.

 6. Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa paljon kulttuuripuolen avustuksia, varsin merkittäviäkin kohteita.

  Poliittiset nuorisojärjestöt saavat rahansa Veikkaukselta.

  Ja kieltämättä, vaikka ooppera hieno laji onkin, on sen toteutus Suomessa taiteellisesti kehnoa ja taloudellisesti typerää.

 7. Nimenomaan, suomalaisessa yhteiskunnassa sanotaan olevan vähän korruptiota, mutta puolueet ja poliitikot jakavat paljon rahaa keskenään ja vahtivat muka itseään. Törkeimpänä esimerkkinä oli entisille kansanedustajille myönnetty ”sopeutumiseläke” jolle onneksi saatiin loppu kansalaisaloitteen kautta.

  Mutta myös poliittiset nuorisojärjestöt saavat suuria summia koska poliitikot päättävät rahojen jaosta. Tampereellakin menneinä vuosina puolueet jakoivat keskenään leijonanosan nuorijärjestöjen avustuksista jättäen monet muut yhdistykset nuolemaan näppejään. Muistan, miten eräs kokooomuspoliitikko kommentoi asiaa sanomalla: ”Tämä on demokratiaa.” Jakoon saatiin sentään oikeutta, mutta toistuvasti vasta kun asiasta oli tehty valitus jonnekin korkeammalle tasolle.

  Rahanjaossa on myös painanut se, kuka kulloinkin on sattunut olemaan asianomainen ministeri. Niinpä Paavo Arhinmäki jakoi rahat siten, ettei Perussuomalaisten nuorisojärjestö saanut juuri mitään. Perusteluna oli, ettei se täyttänyt vaatimuksia joihin kuului monikulttuurisuuden edistäminen!

  Veikkauksen monopolia ei pidä purkaa, saisimme tilalle vain ahnaat ja vaikemmin kontrolloitavat ulkomaiset yrittäjät joiden tuloista sitäkään vähää ei saataisi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Monopoli on ihan perusteltu juttu, ei asia muutu huonoksi sillä perusteella että se on monopoli.

 8. Ulkomaiset toimijat ovat jo Suomen markkinoilla. Tarvitsee katsoa esim. Eurosport –kanavien mainostaukoja. Niissä suomalaiset ja ulkomaiset nettikasinon pyörittäjät kilpailevat markkinoista.

  1. Onhan noita netin kautta tietysti vaikka kuinka, mutta käyttäjiä vielä vähän. Eivät saa Suomessa toimia ja se rajoittaa. Parasta pitää tämä lypsylehmä omassa navetassa eikä laittaa lihoiksi, vaikka maito ei aina olisikaan mennyt kaikilta osin niille joille se kuuluisi. Muiden lehmien maidon vievät kyllä ihan muut.

   1. Tunnen nettikasinomaailmaa vain välikäsien kautta. Alla olevasta selviää kuitenkin, että kaikki alalla toimivat yritykset eivät ole kotimaisia.
    *
    Valvonnan alaisia (varsinkin ETA -alueelta toimivat) – onko ymmärrettävä. että ETA-alueen ulkopuoliset nettipelikasinot ovat hieman huonommin valvottuja?

    ****
    https://www.turtlebet.com/fi/peliyhtiot.html

    Kaikki ulkomaiset rahapeliyhtiöt
    .
    Internet pitää sisällään tuhansia pelisivustoja. Nettikasinot ja vedonlyöntiyhtiöt ovat vallanneet alaa vauhdilla. Täyden palvelun kansainvälisten pelitalojen valikoimiin kuuluu usein nettikasino, vedonlyönti, live kasino, raaputusarvat, nettipokeri sekä bingo. Jotkin peliyhtiöt ovat keskittyneet tarjoamaan ainoastaan joitain edellämainituista tuotteista. Ulkomaiset pelisivustot (varsinkin ETA -alueelta toimivat) ovat nykyään varsin tarkan valvonnan alaisuudessa ja luotettavia pelisivuja löytyy runsaasti.
    .
    Tällä sivulla löydät listattuna kaikki netin peliyhtiöt jotka olemme testatusti todenneet turvallisiksi ja suosittelemme pohjoismaisille pelaajille. Huomaa, että suomalaiset pelaajat eivät ole rajoitettujanauttimaan ulkomaisten peliyhtiöiden laajasta viihde- ja vedonlyöntikohteiden tarjonnasta. Kokeile rohkeasti uutta peliyhtiötä ja pääset nauttimaan uusille pelaajille tarjottavista casino bonuksista ja kampanjoista. Lista sisältää ainoastaan luotettavat rahapelien tarjoajat.

    ***
    “ .they can’t prosecute foreign casino operators and only block their sites.”
    .
    https://en.wikipedia.org/wiki/Online_casino

    Legality

    Online gambling legislation often has loopholes that result from the rapid development of the technology underpinning the development of the industry. Some countries, including Belgium, Canada, Finland and Sweden have state gambling monopolies and do not grant licenses to foreign casino operators. According to their law, operators licensed on the territory of these countries can only be considered legal.

    At the same time, they can’t prosecute foreign casino operators and only block their sites. Players in these countries can’t be punished and can gamble at any site they can access.

 9. Totta mitä Norppa kirjoittaa mm. ”sopeutumiseläke,jota käytetään demokraattisesti hyväksi”,siitä huolimatta että on hyvänkin toim.tulon piirissä muissa tehtävissä – työelämässä/-yrittäjänä – että semmosta liksaa nauttien tervehdyttävästi kun ovat kehittäneet toisilleen …aikoinaan.

  Kuin myös osaltaan sekin että esim.ministeri voi jaella itse parhaalle katsomalle taholleen kuin tyyliin – kotiin päin !

  Kaikilta osin demokratia ei ole tervettä kuin toisilleen hiljaa sopien ”kyökin kautta” antaen.Jos ja kun itseään vahtii niin melkeinhän sen tietää välistä vetoa omaan kassaan. Hiljaista toimintaa ja käytäntöä mutta jos nuo kansalaisaloitteet hiukan jarruttaisi ”armotonta menoa ” Sepi Kumpulaista lainaten.

  Kuin vielä lisänä Veikkaus ”jupakasta” että hyvä olisi ettei aivan kaikissa julkisissa nurkissa olisi rahanmenoautomaatteja ”höynättäisi heitä jotka houkuttimin velkaantumaan” – huolimatta siitä ettei se ole koneen vika vaan käyttäjänsä. Kohtuu määrä kaikessa,vaikka hyvään tarkoitukseen menisikin mutta pitkässä juoksussa saa kalutun luun kouraansa.

  Voihan Veikkaus ja Alko !

 10. Niilo, tämä jos mikä on maan tapa ja olen sen henkilökohtaisesti nähnyt usein läheltä. Puoluekirjalla on väliä, asialla ei.

  Ja voihan sitä kuka tahansa katsoa poliittisten nuorisojärjestöjen tukia jotka tulevat veikkausvaroista. Eniten rahaa ei mene suurimmille nuorisojärjestöille tai aktiivisimmille, vaan parhaille kavereille. Heillä ei välttämättä ole mitään laajaa yleistä toimintaa jäsenistölleen, tai mitään julkista aktiviteettia, mutta kummasti miljoona saadaan hukkumaan saunailtoihin.

  Ihan oma juttunsa on tämä persujen tapaus. Heillä on varsin aktiivinen – selvästi ajoin myös yliaktiivinen – järjestö, joka ei saa rahaa lainkaan. Kyllähän he ovat julkisuudessa tunaroineet, mutta itse perusasia on toiminut, eli aktiivisen toiminnan toteuttaminen rahoilla. Kyllä minäkin heitä rankaisisin toimista, mutta yhtä kaikki tapa jolla tätä hoidetaan osoittaa että kyse ei ole toiminta-avustuksesta vaan aatteen tukemisesta julkisin varoin.

 11. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006203469.html
  13.8.2019
  Katso lista: Poliittiset nuoriso¬järjestöt saavat miljoonia euroja suomalaisten Veikkauksen peleihin häviämistä rahoista
  Veikkauksen monopolilla on viime päiviin ollut suomalaisten poliitikkojen keskuudessa vahva kannatus.
  Veikkauksen tuotoista jae¬taan yli miljardi euroa vuodessa avustuskohteille.

  Suomalaisten rahapeleissä häviämästä rahasta pääsevät osalliseksi myös poliittiset nuorisojärjestöt. Tänä vuonna ne saavat veikkausvoittovaroista yhteensä kolme miljoonaa euroa.

  Luvussa eivät ole mukana poliittisia liikkeitä lähellä olevien lapsijärjestöjen saamat tuet.

  Kaiken kaikkiaan valtakunnalliset nuorisojärjestöt saivat 18 miljoonaa euroa valtionavustuksia. Poliittisten nuorisojärjestöjen osuus oli siis noin kuudennes.
  Veikkausvoittovaroista maksetut avustukset
  Suomen Keskustanuoret ry 597 000
  Kokoomuksen Nuorten Liitto ry 575 000
  Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry 469 000
  Suomen Demokratian Pioneerien Liitto – Pinskut ry 346 000
  Vasemmistonuoret ry 304 000
  Svensk Ungdom rf 209 000
  Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 132 000
  Perussuomalaiset Nuoret ry 115 000
  Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry 88 000
  Sosialidemokraattiset Opiskelijat 68 000
  Keskustan Opiskelijaliitto ry 62 000
  Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry KD 56 500
  Piraattinuoret ry 10 000

  Yhteensä 3 031 500

  1. Ompas paljon Kokoomuksen järjestöjä sosiaalikupilla… kommareitahan nämä on.

 12. Kokoomus vastustaa julkisten menojen kasvattamista mutta aina kun on mahdollista kähmii niitä itselleen. Sopeutumiseläkkeelläkin oli rikkaita kokoomuslaisia eikä kukaan puolueessa valittanut siitä miten se ”passivoi ja estää työllistymistä”. Kokoomusnuorille bilerahaa.

  1. Kokoomus taitaa olla Suomen uusi Kommunisti puolue. Monikansalliset Kommarit…? Tuntuu jaettava raha kelpaavan kuin Kelan tiskillä konsanaan…

 13. Tuplat enemmän tuossa demareille menee kun kokkareille – mutta olen kyllä siitä samaa mieltä että Kokoomuksenkin pitäisi elää kuin opettaa.

Kommentoi