Suomessa on kriisi- meinaan kriisihallitus

Meillä on Orpo ns. pääministerinä, Rantanen ns. sisäministerinä, Häkkänen ns. puolustusministerinä, Valtonen ns. ulkoministerinä siis ns. kokoomuksen ja ns. persujen johtama Suomi, joka on saatu täysin sekaisin kaikilla rintamilla, nyt rajoillakin.
Ja r…ssä nauraa ja nauttii !

———

… ja tässä näiden nuhjakkeiden aikaansaannos- jum…ta, rajat kiinni ns. hallitus !

Hallituksen malli itärajan sulkemisesta meni nurin – näin Orpo ja Rantanen kommentoivat https://www.is.fi/politiikka/art-2000010007115.html

Puheita, selityksiä, möhlintää, veivausta.

Jos meillä olisi edellinen Marinin hallitus, rajat olisivat jo olleet kiinni viikon.

 

5 vastausta artikkeliin “Suomessa on kriisi- meinaan kriisihallitus”

 1. Tässä on laki tähän:

  Rajavartiolain 16 §:n toimenpiteet
  SJPHKI
  Seppo-Juha Pietikäinen
  14.11.2023 14:24
  päivitetty 14.11.2023 14:24
  1
  Otetaanpa esille rajavartiolain 16 §, kun siihen on nyt päivän aikana useasti viitattu.

  16 § (8.7.2022/698) Rajanylityspaikan väliaikainen sulkeminen, rajanylitysliikenteen rajoittaminen ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen:
  Valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen tai rajoittaminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Sisäministeriö päättää kiireellisissä tilanteissa tarvittavista välittömistä toimenpiteistä, kunnes valtioneuvosto ratkaisee asian. Sisäministeriön on esiteltävä tekemänsä päätös viipymättä valtioneuvoston yleisistunnolle.

  Valtioneuvosto voi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi, ja jos kyse on:

  1) lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä; tai

  2) tiedosta tai perustellusta epäilystä, että maahantulo on vieraan valtion tai muun toimijan vaikutuksesta tapahtuvaa.

  Jos valtioneuvosto on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun päätöksen, kansainvälistä suojelua voi hakea Suomen valtakunnanrajalla vain sellaisessa rajanylityspaikassa, johon kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty. Tästä voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa ottaen huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet.

  Rajanylityspaikkoja ei saa sulkea, rajanylitysliikennettä ei saa rajoittaa eikä kansainvälisen suojelun hakemista saa keskittää enempää kuin mikä on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Päätös on kumottava, kun se ei ole enää välttämätön mainitun uhan torjumiseksi. Sisäministeriön on tiedotettava tässä pykälässä tarkoitetusta päätöksestä riittävässä laajuudessa.

  Tässä pykälässä tarkoitetuilla toimenpiteillä ei saa estää Suomen kansalaiselle kuuluvaa oikeutta saapua maahan tai jokaisen oikeutta lähteä maasta eikä loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

  Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tässä pykälässä tarkoitetun asian käsittelemisestä viipymättä poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen kesken

  ——-

  Hallituksen esitys HE 173/2021 vp po. pykälän säätämisestä

  Valiokunnan mietinnöt HaVM 23/2022 vp ja PeVL 48/2022 vp

 2. Huulipunahallitus olisi varmaan paniikissa pistänyt pystyyn komitean selvittämään, miten kaikki tulijat saadaan arvoiseensa asumiseen ja kela-gold heti käteen…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *