Venäjän kansanedustaja Homolaki-Vitali Milonov ”puolustaa suomalaisia”… :-)

Venäjän kohukansanedustaja yllättää: ”Talvisota tunnustettava miehityssodaksi – suomalais-ugrilaisia kieliä opetettava Venäjällä”

Vilati Milonov otti kantaa suomalais-ugrilaisten puolesta.
Vilali Milonov otti kantaa suomalais-ugrilaisten puolesta. (KUVA: Maxim Shemetov)
Venäjän pahamaineisen homopropagandalain isänä parhaiten tunnettu kansanedustaja Vitali Milonov on antanut viime aikoina useita huomattavan Suomi-myönteisiä lausuntoja.
 .

Vitali Milonovin ensimmäisestä yllättävästä esiintulosta kertoi Regnum-uutistoimisto marraskuun alussa. Uutistoimiston mukaan Milonov ilmoitti olevansa huolissaan siitä, että Suomea vastaan käyty talvisota ei ole saanut Venäjällä asiaankuuluvaa arviointia.

Milonovin mukaan olisi jo aika tunnustaa, että kyseessä oli itse asiassa miehityssota.

– Me häpeilemme siitä puhumista, arastelemme tunnustaa, että se oli itse asiassa Suomen miehittämistä. Vuonna 1939 Mainilan kylässä suomalaiset eivät aloittaneet hyökkäystä, vaan neuvostojoukot sen vuoksi, että Stalin niin halusi, Milonov sanoi Regnumin mukaan.

Milonovin mukaan Stalin kuunteli epäpäteviä neuvostoupseereita, jotka lupasivat valloittaa Suomen muutamassa päivässä.’

[RK: Koskaan ei sanota, KEITÄ nuo ”suunnattoman epäpätevät sotilaskomentajat” olisivat olleet, ketkä tuollaista olisivat ”suositeleet”.

1970-luvun puolessavälissä syntynyt Milonov ei tunne neuvostoliitto- laisia virallisia tieteellisiä kantoja, vaan nojaa Jeltsinin ajan ”antistalinis- tisiin” ja muihin medialörötyksiin: ”Mainilan laukauksilla” ei tutkimuksessa selitetty mitään, eikä sellaisia väitetty todellisuudessa ammutun. ”Ne” saattoivat myös olla viesti Saksalle, että hyökkäjä on NL, eivätkä suomalaiset ole tällä kertaa tyrineet.

NL:n ei ollut tarkoitus vallata Suomea, joskin kylläkin oli tarkoitus antaa sellainen kuva Saksalle, joka oli suorastaan vaatinutkin sellaista ainakin yrittämään…

NL:lle ei olisi ollut konsti eikä mikään jyrätä Suomi sileäksi.]

– Eivät onnistuneet ottamaan Suomea, luojan kiitos, etteivät ottaneet kokonaan. Mutta tämä kaikki on meidän menneisyyttämme. Suomalaiset ovat pieni mutta ylpeä kansa, Milonov sanoi.

[RK: NL sai talvisodan lopputulokseksi sitä mitä oli hakenutkin, sillä kertaa.]

Vitali Milonov (oik) istuu nykyisin Venäjän kansanedustajana duumassa valtapuolue Yhtenäisen Venäjän riveissä.

Milonov kuvaili Venäjän ja Suomen suhteiden historiaa vaikeaksi ja aika ajoin jopa traagiseksi.

– Se on kuin kalevalainen tarina rakkaudesta ja vihasta, kuinka viholli- suudet voitetaan tietynlaisen geneettisen rakkauden kautta. Sillä eihän ole mahdollista kahinoida oman kansansa kanssa. Täytyy ymmärtää, että puolet venäläisistä on itse asiassa suomalaisia ja suomalais-ugrilaisia, Milonov filosofoi.

Samaisen Regnum-uutistoimiston toimittaja Darja Aleksejeva kom- mentoi muutaman päivän päästä Milonovin talvisota-analyysiä ihmettelemällä, miten patrioottina esiintyvä kansanedustaja saattaa suhtautua niin kevytmielisesti Venäjän alueelliseen koskemattomuuteen.

– Milonovin aloitti keskustelun, jollaista ei osattu odottaa. Kun hän kehotti tunnustamaan neuvostoliittolais-suomalaisen sodan Suomen alueen miehittämiseksi, hän jätti avoimeksi kysymyksen, pitäisikö sitten tarkastella uudelleen sen sodan lopputulosta, Aleksejeva paheksui.

Täytyy ymmärtää, että puolet venäläisistä on itse asiassa suomalaisia ja suomalais-ugrilaisia.

Aleksejeva muistutti jutussaan,että Suomi menetti talvisodan seurauk- sena noin 11 prosenttia maa-alueestaan Neuvostoliitolle. Milonovin puheet miehityssodasta ovat Aleksejevan mukaan kuitenkin vaarallisia siinä mielessä, että ne voivat käynnistää ”uuden syytösten puuskan, jonka mukaan Neuvostoliitto olisi ollut ennen toista maailmansotaa miehittäjän roolissa Länsi-Ukrainassa ja läntisellä Valko-Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa”.

– Milonovin ei pitäisi vitsailla tällaisilla asioilla, koska nämä vitsit voivat uhata satojentuhansien tai miljoonien ihmisten elämää ja hyvinvointia ja Venäjän alueellista koskemattomuutta, Aleksejeva varoitti.

Puolivälissä marraskuuta Milonov jatkoi pohdiskeluaan suomalais-ugri- laisista kansoista kolumnissaan, jonka hän oli kirjoittanutRealnoje Vremja -sivustolle. Kirjoituksessa Milonov toisti ajatuksen, että puolet venäläisistä on suomalais-ugrilaista alkuperää.

– Keski-Venäjä (Moskova, Kostroma, Jaroslavl, Vologda ja muut) on alu- etta, jolla suomalais-ugrilaiset asuivat alkujaan. Puolet Venäjän Euroopan-puoleisesta osasta ja alueet Uralin molemmin puolin ovat myös suomalais-ugrilaisten aluetta, Milonov kirjoitti.

Vitali Milonov (keskustelijoista vasemmanpuoleinen) tunnetaan Venäjän niin sanotun homopropagandalain aloitteentekijänä. Vuona 2013 hän tuli seurueensa kanssa tarkoituksella provosoimaan Pietarissa järjestettyjen homokulttuurifestivaalien osallistujia.

Milonov kertoi kolumnissaan olevansa itsekin suomalais-ugrilaista alku- perää, sillä hänen esi-isänsä isän puolelta kuuluivat jo kadonneeseen merjalaisten kansaan. ”

[RK: Monet venäläiset sanovat olevansa merjalaista sukuperää, eli ma- reja, jotka asettuivat Iivana Julman aikaisissa tataarisodissa venäläisten puolelle ja kääntyivät kristiuskoon, kun nykyiset marit olivat Tataarien puolella ja pysivät pakanoina; osa liittyi tataataareihin ja kääntyi islamiin ja tataarilaistui.

Marit eivät ole itäerensuomalaisia. Nämä ja saamelaiset ovat muodostuneet lähinnä Suomen alueella, ehkä myös Viron.]

– Olen sitä mieltä, että Venäjän hallituksen pitää kiinnittää huomiota ka- toavien kielten ja kulttuurien säilyttämiseen ja elvyttämiseen. Sen vuoksi on välttämätöntä ottaa koulujen opetukseen toinen kieli, (jokin) suomalais-ugrilaisten kansojen kielistä. Aluksi opetuksen voisi aloittaa vaikkapa edes valinnaisena aineena, Milonov ehdotti.

[RK: Suomalaisugrilaisissa tasavalloissa ja autonomisilla alueilla kansal- linen kieli on kouluissa oppiaineena, pakollisena tai vapaaehtoisena.]

Milonovin mukaan Venäjällä ei aina tajuta sitä, millainen rikkaus heillä on maan sisällä asuvien erilaisten kansojen muodossa. Hänen mukaansa mahdollinen suomalais-ugrilaisten kielten ja muiden kielten laajempi opetus ei tietenkään tapahtuisi venäjän kustannuksella, vaan venäjää olisi yhä kaikille pakollinen ja kaikkia yhdistävä kieli.

– Ei saa pelätä tai hävetä kansallisia kieliä. Niitä osaamalla ihmisestä tulee rikkaampi. Jos lapsen juuret ovat merjalaiset, komisyrjääniläiset tai ersäläiset ja hän oppii venäjän lisäksi myös oman kansansa kieltä, niin hän saa paljon… Se tekee kaikista lapsista viisaampia, Milonov kirjoitti.

[RK: Merjan kieltä ei tunneta, joskin se on ollut lähellä maria. Nykyiset perinnemerjalaiset ovat venäjänkielisiä. marin opiskelu varmaan olisi hyvä idea…]

Milonovin ehdotus suomalais-ugrilaisten kansojen kielten opettami- sesta tulee mielenkiintoiseen aikaan, sillä eri puolilta Venäjää on viime vuosina tihkunut tietoja yhä lisääntyvästä vallanpitäjien epäluulosta suomalais-ugrilaisia kansoja kohtaan.

Ei saa pelätä tai hävetä kansallisia kieliä. Niitä osaamalla ihmisestä tulee rikkaampi.

Valtapuolue Yhtenäistä Venäjää edustava Milonov tunnetaan useista skandaalinkäryisistä lausunnoistaan ja lakialoitteistaan, joista tunne- tuin on niin sanotun homopropagandan kieltäminen alaikäisiltä. Hän puolustaa voimakkaasti presidentti Vladimir Putinin politiikkaa, orto- doksista uskontoa ja perinteisiä arvoja, mutta toisaalta hänet itsensä on bongattu Suomesta ostamassa Venäjän omien tuontipakotteiden alaisia elintarvikkeita. Milonov oli myös henkilö, jonka aktiivisuudesta alkoi Pietarin Eurooppalaisen yliopiston vainoaminen erilaisilla viranomaistarkastuksilla.

[RK: Ehkä hyvä mies, mutta huonot tiedot, vielä!]

Milonovin henkilöhistorian tietäen onkin erikoista, että juuri hän esiintyy nyt näin Suomi-myönteisenä. Aiemmin hänellä on ollut Suomi-suhteissa muun muassa rooli suomalais-venäläisten lapsikiistojen paisuttelijana. Yksi mahdollisuus on,että Venäjän johto käyttää Milonovia jonkinlaise- na ”koepallojen heittelijänä”, jolla testataan yleisön reaktioita eri politiikan suuntaviivoille.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitaly_Milonov

https://regnum.ru/news/2343442.html

Милонов признал «оккупацию» Финляндии и выступил за безвизовый режим

Депутат Госдумы считает, что половина населения России — финно-угры

Милонов признал «оккупацию» Финляндии и выступил за безвизовый режим
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
.
.

Санкт-Петербург, 9 ноября 2017, 14:35 — REGNUM  Безвизовый режим между Россией и Финляндией обсудят на дискуссионном форуме с участием финских и российских парламентариев, который организован по случаю празднования 100-летия независимости Финляндии. Об этом 9 ноября сообщил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM. Депутат также заявил об «оккупации» Финляндии в ходе советско-финской войны.

Милонов считает, что необходимо форсировать введение обоюдного безвизового режима между двумя странами, а также устроить duty free для финнов на территории России.

«Сейчас мы будем встречаться с нашими друзьями из финского пар- ламента не за столом больших скучных русско-финских переговоров с недомолвками, ужимками и дипломатической финифтью. Мы встре- тимся в более неформальной обстановке, и вопрос будет конкретный стоять: давайте, наконец, закончим историю с безвизом. Давно уже надо начинать спокойно друг к другу ездить. Это нужно не русским в первую очередь,у русских у всех есть визы.Это нужно больше финнам, они хотят сюда ездить, у нас дешевые продукты, они хотят их поку- пать. С нашей стороны давайте закончим эту чехарду с таможней, ког- да людям не дают (продукты) вывозить. В ноги надо кланяться! Везет наши сосиски? «Спасибо», «kiitos» будем говорить каждому. Ввести duty free! Это нормальная практика,чтобы люди знали – приезжаешь сюда, получаешь НДС назад. Вводим безвизовый обмен «русские — финны», и всё. Наплевать на каких-то там албанцев, они не нужны нам, эти албанцы», — объяснил свою позицию народный избранник.

Виталий Милонов напомнил, что история взаимоотношений России и Финляндии очень сложна, и в ней нашлось место и трагическим событиям.

«Это как некая история калевальской любви и ненависти, история преодоления вражды через некую генетическую любовь, потому что невозможно ссориться со своим собственным народом. Надо понять, что половина русских — это финны, финно-угры», — заметил Милонов.

Депутат Госдумы также заявил,что в России «зимняя» (советско-фин- ская) война 1939—1940 годов так и не получила должной оценки. По мнению Милонова, виной тому — «определенные анахронизмы в об- ществе», хотя, на его взгляд, давно пора признать ту войну оккупацией финской территории.

«Мы стесняемся о ней говорить, стесняемся признать, что это была оккупация Финляндии, по сути дела. Мы не говорим о результатах Второй мировой войны, это другая история. А в 1939 году у деревни Майнила не финны начали наступление, а советские войска, благо- даря тому, что Сталину так захотелось. Он слушал доклады не очень компетентных военачальников, которые обещали за несколько дней занять Финляндию, в результате чего укокошили две трети ВВП на эту «маленькую войну». Не смогли взять Финляндию, слава богу, что не взяли до конца. Но мы через это всё прошли. Финны — маленький, но гордый народ, и каждый раз мы находимся в состоянии протянутых друг другу рук», — подчеркнул депутат.

Читайте также: Майнильский инцидент: когда повод уже не важен

Напомним, 26 ноября 1939 года на тогдашней границе СССР и Фин- ляндии у деревни Майнила (ныне поселок Майнило Выборгского рай- она Ленинградской области) произошел трагический инцидент, кото- рый спустя четыре дня стал поводом к началу кровопролитной сoвет- ско-финляндской войны 1939-1940 годов.Историки не пришли к еди- ному мнению о том, кто несет ответственность за этот «казус белли».

Война завершилась подписанием мирного договора 12 марта 1940 года. Вместо изначально предлагавшегося Москвой отступления финского государства на 50 километров от Ленинграда граница между СССР и Финляндией оказалась отодвинута на 120—130 км. Финляндия потеряла 11% своей прежней территории, включая Вы- борг и весь Карельский перешеек, западное и северное Приладожье, ряд островов Финского залива и острова Выборгского залива.

Читайте развитие сюжета: Разговоры об «оккупации» Финляндии СССР могут спровоцировать конфликт

Подробности: https://regnum.ru/news/2343442.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

4 Replies to “Venäjän kansanedustaja Homolaki-Vitali Milonov ”puolustaa suomalaisia”… :-)”

 1. Venäjän ja Suomen välisten suhteiden kannalta Milonov on myönteinen, kun taas Dosentti Bee näyttäisi tehneen tuntuvaa vahinkoa molemmin puolin rajaa.

  Ehkei Milonovin pitäisi sanoa, että venäläiset ovat suomalaisia, vaan niin, että sekä suomalaiset että venäläiset ovat suurelta osin ugreja. Suomalaiset kuuluvat maailman isopäisimpään kymmeneen prosentiin ja ovat Euroopan fiksuin kansa ja Telluksen kärkeä kaikissa kansainvälisissä vertailuissa. Neanderthalilaista verta kiinalaisten tapaan?

  Kansallisvaltiomme viholliset ovat eu-liittovaltioon höpsähtäneitä hapsenkakkiaisia, jotka haluaisivat madaltaa suomalaiset vähemmin kehittyneiden kansojen tasolle.

  1. Milovov ja dosentti B ovat kuin kaksi marjaa: saman näköisiä ja oloisia, puhuvat samoista asioista ja edustavat samaa maailmankatsomusta. En yhtään ihmettelisi, vaikka jompikumpi matkisi toista. Milonov on ollut kauemmin politiikassa, hän perusti jeltsinin aikaan Kristillis-demokraattisen puolueen, mutta kuuluu nyt Putinin Yhtenäiseen Venäjään.

   Tästä talvisodasta niillä voi olla erimielisyyksisä, kun Milonov ei välttämättä tunne asiaa kovin hyvin, eikä ole ennen tapellut siitä.

 2. Taitaapa todella olla heittelemässä koepalloja joten reagointia seurataan ja valtaapitävät tietävät mitä pitää ehkäistä vaikka sitten voimakeinoin,
  Politiikka on taitolaji jonka osaavat.

 3. Milonov ei kyllä ainakaan taatusti ole missään oppositiossa. Tämä saattaa olla esimerkiksi keppihevonen, johon tulee seikkapeäisempi ”keskusteluvastaus”, joka on sitä, mitä varsinaisesti pitäisi uskoa. neuvostoliiton tarkoitus ei ollut miehittää Suomea talvisodassa, eikä edes vaihtaa johtoa ainakaan kokonaan, mutta sellaiseen mahdollisuutteen, joka olisi ollut työtapaturma, oli varauduttava, kun sotimaan rupeaa. rarkoitus oli virittää Saksalle ansa. Siinä oli Englanti mukana.

Kommentoi