Vai, etteikö muka voimalinjoilla ja muilla sähkökentillä ole vaikutusta ihmiseen ?

En ota kantaa kännykän mikrosäteilyyn, koska sitä puolueetonta tutkimusta ei saada koskaan valmiiksi johtuen valtavista busineksissä, aivan kuin aikoinaan tupakkateollisuuden  väite, ettei tupakasta ole terveydelle haittaa.

Voimalinjojen läheisyydestä meillä on itsellä muutama kokemus. Erilaisia pään kipuja ja muita häiriöitä nukkumisessa oli jatkuvasti aivan voimalinjan vieressä. missä talomme sijaitsi Nastolan alueella. Koiramme käytös ( Lassie) muuttui levottomaksi. Naapurit kertoivat samaa. Poistuimme, eikä sen jälkeen samaa ilmennyt.

Väitän, että voimalinjojen sähkökenttä on niin voimakas, ettei se voi olla vaikuttamatta ihmiseen saati eläimiin.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006270370.html

 

33 Replies to “Vai, etteikö muka voimalinjoilla ja muilla sähkökentillä ole vaikutusta ihmiseen ?”

 1. Ihan oikeasi, kun lähimmät voimalinjat ”vanha rouva” sijaitsevat tuolla yli kymmenen kilometrin päässä. En oikein pysty ottamaan kantaa; joskaan täällä meidän seudulla siihen ei oikeastaan löydykkään kannanottoja.

 2. STUKin raportista:

  ”Voimajohto synnyttää ympärilleen sähkökentän, jonka suuruus riippuu johdon jännitteestä. Sähkökenttä vaimenee nopeasti sivulle päin mentäessä. Lisäksi kasvillisuus ja rakennusten materiaalit vaimentavat sitä tehokkaasti. Sähkökenttä ei siten tunkeudu rakennusten sisätiloihin.”

  1. Kokemuksellisesti tuo ei pidä paikkaansa. Ihmisillä on erilaisia kykyjä kokea sähkökenttä.
   Sähkökenttä vuorenvarmasti läpäisee kaiken muun materiaalin paitsi ei lyijyä.

    1. Minulla ei tosin akateemista koulutusta ole mutta kokemusta magneettikentästä ja sähkökentän vaikutuksesta esim kompasseihin on kyllä merenkulun puolelta.
     Magneettikompassi tuli epäluotettavaksi laivoissa kun laivat muuttuivat höyry- ja konekäyttöisiksi. Nykyisissä aluksissa on sähkö- ja sähkömagneettisia kenttiä siksi paljon, että nykyaikaisillakaan kompasseilla ei pärjätä ilman eksymätaulukkoja. Satelliittipaikannus toi avun mutta vain ehkä osittaisen.
     Sähkökenttien vaikutus ihmiseen on kaiketi aika hyvin jo todennettu; sanoisin, Heikki on oikeilla linjoilla.

      1. No, kyllä tajuaa maapallon magneettikentät ml. magneetot, laturit, sähkömoottorit jne..Se sijaan tieteeltä puuttuu vielä tutkittavaa. Yhtälöt olen jo unohtanut elämässäni tarpeettomina, mitä nyt liukuvan keskiarvon ennustusteorioissa tarvitsin tuotannonsuunnittelussa Unileverissä.

 3. Huuhaatieteellä on aina mahtava rahoituspohja, joten se pysyy vahvana. Demarit eivät koskaan ole kovin tarkkana olleet siitä onko rahojen takana mitään rehtiä.

 4. Mikä tahansa seinärakenne vaimentaa sähkökentän murto-osaan kaikissa sisätiloissa.

  https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=asy00617

  Sähkökenttä vaimenee etäisyyden mukaan nopeammin kuin magneettikenttä, ja mikä tahansa seinärakenne vaimentaa sähkökentän murto-osaan kaikissa sisätiloissa. Suurin Suomessa mitattu sähkökenttä johdon alla on noin 10 kV/m, joka on hieman yli suositusarvon. Magneettikenttä sen sijaan jää suurimmillaankin noin kymmenesosaan suositusarvosta (100 µT, mikroteslaa)3, mutta vaimenee hitaammin kuin sähkökenttä. 400 kV johdon läheisyydessä esiintyy asunnoissa taustasta poikkeavia magneettivuontiheyksiä. Tausta muodostuu asunnon omista sähkölaitteista ja johdoista. On arvioitu, että noin 1000 ihmistä voisi Suomessa altistua kotioloissa sellaiselle voimajohdosta peräisin olevalle magneettikentälle, joka on yli 1 µT.
  Voimajohtojen kentille altistuvat vain linjojen välittömässä läheisyydessä asuvat. Yli 65 metrin etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta magneettikentän suuruus on keskimäärin alle 1 µT.

  * – * – * – *

  Ionisoivalta säteilyltä suojautuminen onnistuu yleensä varsin yksinkertaisin toimin.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4teilyturvallisuus

  Väliaine suojakeinona

  Ionisoiva säteily läpäisee heikosti väliaineita. Pienienergisimmän alfasäteilyn pysäyttämiseen riittää paperiarkki tai vaatteiden kangas. Toiseksi energisimmän eli beetasäteilyn pysäyttää täysin esimerkiksi lasi, pelti tai seinä. Korkeaenergisin gammasäteily läpäisee väliaineita yleensä hyvin, riipuen gammasäteilyn energiasta, joka mitataan kiloelektronivoltteina. Väliaine vaimentaa gammasäteilyä sitä enemmän, mitä tiheämpää väliaine on. Siksi gammasäteilylähteen vaimentamiseen käytetään yleensä lyijystä tai muusta raskaasta aineesta koostuvaa materiaalia. Säteilylähteet eristetään ympäristöstään rakentamalla niiden ympärille suojarakennelmia. Laboratoriotyöskentelyssä käytetään usein ”lyijylinnaa”, joko lyijytiilistä (tai kiinteästi muotoonsa valettua) säteilylähteen ympärille rakennettua rakennelmaa. Käytetyn ydinpolttoaineen säteilyä voidaan vaimentaa esimerkiksi säilyttämällä sitä vesialtaassa.

 5. Voimalinjan läheisyys tuottaa ympärilleen magneettikentän, joka johtuu niiden metallisista kannatintolpista huolimatta siitä, että voimajohto itsessään on eristetty. Voimalinjoissa liikkuu valtava määrä voltteja ja vähän amppeereita, jotka sitten muunnetaan muuntamoilla käyväksi virraksi.

  Ei tarvitse olla lähellä montaakaan liikkuvaa autoa, jotka nekin muuntavat voimajohtojen virtaa magneettikentiksi saati talouskoneet talon sisällä.

  Tätä asiaa ei vain uskalleta tutkia sen valtavien taloudellisten intressien vuoksi.

 6. Tätä asiaa on tutkittu niin paljon ja niin kauan löytämättä ongelmia, ja vielä on yksikin uskottava syy-seuraussuhde näyttämättä.

  Tietenkin sopii tutkia lisää, mutta kyllä ne ympäristön todelliset tappajat löytyvät muualta, kuten radonista.Tai jos välittömiä vaikutuksia etsitään, huonoista sähköasennuksista.

  1. Radon on toinen asia, jonka eristämisestä voisin pitää luennon. Olen sitä tutkinut paljon ja, antanut ohjeita uudisrakentamiseen sen eliminoimiseksi.

   Niin kuin sanoin aikaisemmin, tupakkateollisuus kertoi jotain- ei kerro enää.

   Nyt sama taloudellinen intressi kännykkäsäteilyn osalta on niin valtava, että sitä vastaan osoitetut tutkimukset kumotaan… kunnes.

 7. Et voi pitää luento, kun sinulla ei tietoa ole:

  ”Sähkökenttä vuorenvarmasti läpäisee kaiken muun materiaalin paitsi ei lyijyä.”

  Yllä esimerkki tietämättömyydestäsi.

  1. Perustele, jotenkin aivan naurettava väite ”tietämättömyydestäni”.

   Miksi mikrosähköaallot toimivat kännyköissä läpi seinien ja muurien paitsi joissakin tapauksissa kuten ”faragin” häkeissä, Siinä ei edes tarvita lyijyeristeitä.

   1. juhani karjalainen on näköjään poistanut erheellisen väittämänsä, joka kuuluu:
    ”Sähkökenttä vuorenvarmasti läpäisee kaiken muun materiaalin paitsi ei lyijyä.”

    juhanilla on mitä ilmeisemmin ollut mielessään muu kuin sähkökenttä. Esim ..

    Use of lead for radiation shielding

    Why is lead effective at blocking radiation?
    Because of lead’s density and large number of electrons, it is well suited to scattering x-rays and gamma-rays. These rays form photons, a type of boson, which impart energy onto electrons when they come into contact. … However, lead is not effective against all types of radiation.

    *****’
    Sähkökentän suojaukseen kelpaa vaikkapa alumiinifolio:

    Can electric field be blocked?

    Electric fields, unlike magnetic fields, are extremely easy to block- all you need is matter. Matter blocks the pull of the electric fields by being pulled themselves. In other words, an electric fields can only exert so much influence and by filling it up with matter prevents human exposure.

     1. Totta, näköjään et ole poistanut kommenttiasi – Anteeksi epäilyäni.
      *
      juhani karjalainen
      12.10.2019 13:32

      Kokemuksellisesti tuo ei pidä paikkaansa. Ihmisillä on erilaisia kykyjä kokea sähkökenttä.

      Sähkökenttä vuorenvarmasti läpäisee kaiken muun materiaalin paitsi ei lyijyä.

  2. Radontuuletus: sitä esiintyy erityisesti harjujen alueilla ja niille rakennetuissa taloissa.
   Tuuletus tapahtuu siten, että jo rakennusvaiheessa salaojien kaikki päät johtavat ilmanvaihtokanavaan, joko piippuun tms. ,mutta tietenkin edelleen veden poiston suhteen laskevaan maastoon tai kaivoon.
   Myöhemmin rakennetuissa taloissa se on kohtuuton toimenpide, ellei salaojien putkien päihin tehdä tuuletusmekanismia. Aika kohtuutonta.

 8. What material can block a electric field?

  ****
  juhani karjalainen :”Sähkökenttä vuorenvarmasti läpäisee kaiken muun materiaalin paitsi ei lyijyä.”
  [ Jaa, että paitsi ei lyijyä .. hah..]

  Tuo yksinkertainen lauseesi kertoo tietämättömyytesi tason.

  ****

  Can electric field be blocked?

  Electric fields, unlike magnetic fields, are extremely easy to block- all you need is matter. Matter blocks the pull of the electric fields by being pulled themselves. In other words, an electric fields can only exert so much influence and by filling it up with matter prevents human exposure.

  * – * – * –

  Pitemmän kaavan mukaan:

  Mikä tahansa seinärakenne vaimentaa sähkökentän murto-osaan kaikissa sisätiloissa.

  https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=asy00617
  Sähkökenttä vaimenee etäisyyden mukaan nopeammin kuin magneettikenttä, ja mikä tahansa seinärakenne vaimentaa sähkökentän murto-osaan kaikissa sisätiloissa. Suurin Suomessa mitattu sähkökenttä johdon alla on noin 10 kV/m, joka on hieman yli suositusarvon. Magneettikenttä sen sijaan jää suurimmillaankin noin kymmenesosaan suositusarvosta (100 µT, mikroteslaa)3, mutta vaimenee hitaammin kuin sähkökenttä. 400 kV johdon läheisyydessä esiintyy asunnoissa taustasta poikkeavia magneettivuontiheyksiä. Tausta muodostuu asunnon omista sähkölaitteista ja johdoista. On arvioitu, että noin 1000 ihmistä voisi Suomessa altistua kotioloissa sellaiselle voimajohdosta peräisin olevalle magneettikentälle, joka on yli 1 µT.
  Voimajohtojen kentille altistuvat vain linjojen välittömässä läheisyydessä asuvat. Yli 65 metrin etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta magneettikentän suuruus on keskimäärin alle 1 µT.
  * – * – * – *

  Ionisoivalta säteilyltä suojautuminen onnistuu yleensä varsin yksinkertaisin toimin.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4teilyturvallisuus

  Väliaine suojakeinona

  Ionisoiva säteily läpäisee heikosti väliaineita. Pienienergisimmän alfasäteilyn pysäyttämiseen riittää paperiarkki tai vaatteiden kangas. Toiseksi energisimmän eli beetasäteilyn pysäyttää täysin esimerkiksi lasi, pelti tai seinä. Korkeaenergisin gammasäteily läpäisee väliaineita yleensä hyvin, riipuen gammasäteilyn energiasta, joka mitataan kiloelektronivoltteina. Väliaine vaimentaa gammasäteilyä sitä enemmän, mitä tiheämpää väliaine on. Siksi gammasäteilylähteen vaimentamiseen käytetään yleensä lyijystä tai muusta raskaasta aineesta koostuvaa materiaalia. Säteilylähteet eristetään ympäristöstään rakentamalla niiden ympärille suojarakennelmia. Laboratoriotyöskentelyssä käytetään usein ”lyijylinnaa”, joko lyijytiilistä (tai kiinteästi muotoonsa valettua) säteilylähteen ympärille rakennettua rakennelmaa. Käytetyn ydinpolttoaineen säteilyä voidaan vaimentaa esimerkiksi säilyttämällä sitä vesialtaassa.

 9. Vaikea ottaa kantaa, kun en ole perehtynyt asiaan. Junanradan vieressä tuli asuttua pienessä puutalossa lapsena. Kun juna meni, niin koko talo tärisi, mutta voimalinjoista en tiedä.

 10. Ei nyt oikeastaan itse avukseen liity … mutta, se radon, siitä ei ennen maavaraiselle laatalle rakentamista ollut ongelmia. Oma taloni sijaitsee radonalueella mutta on ns rossipohjalle tehty, eli siis tuulettuva sokkeli.
  Kolmasti radonmittaukset aikanani tehty eikä ole todettu radonkertymiä.
  Mitä noihin magneettisiin ja sähkömagneettisiin kenttiin tulee; kuten jo mainitsinkin, korkeajännitelinja on tuolla 15 km päässä, tuskin häiritsee.

 11. Ihan samanlaista huu haata, kuin vesisuonien ja muiden magneettikenttien vaikutukset sängyn paikkaan huushollissa. Väitetään siitä toisille aiheutuvan unettomuutta ja monenlaisia syöpäsairauksia.

  1. Äläs nyt Pentti. Vanhempieni talon kaivon paikan katsoi kaivonkatsoja niin kuin kaikki muutkin rintamiestalot n. 50 kpl. Sanoi syvyydenkin, mistä vesi purskahtaa. Piti metrilleen paikkansa.
   Samoin minulla Vantaalla sanoi, että tuossa 3,5 m:n syvyydessä. Piti täsmälleen paikkansa. Kaivonkatsojat olivat arvostettu ammattikunta.

 12. Aikanaan tuolla minun kotikulmillani kulki ”asiantuntijoita” kuparirakseineen mittailemassa ”maasäteilyä”. Ainahan sitä löytyi juuri sänkyjen kohdalta.

  Mutta ei hätää. Mittamiehellä oli myytävänä sängyn pohjaan patjan alle laitettava suojakalvo. Maksoi muutaman kymmenen markkaa. Ehkä joku joskus jopa haksahti ostamaan.

 13. Maallikkona tiedän kokemuksesta että on vaikutusta.
  Ensimmäiset tietokoneet tuli ja eräs joka oli päivät lähietäisyydellä sairastui.
  Toivokaamme ettei lapsemme sairastu kännykkäsäteilystä.

  1. Saattaapi olla, ettei se tietokone ole asiassa millää tavalla osallinen, vaan sairastui siitä huolimatta.
   On pari tuttua tapausta allergisia kaikenlaiselle, mutta, kun eivät tiedä asian läsnäolosta, eivät oireile mitenkään….

 14. On täysin mahdollista, että ihminen rupee fyysisesti voimaan pahoin kun on tietokoneen kanssa samassa huoneessa. Ehdottomasti. Ja oireet ovat todellisia, tietenkin niitä pitää hoitaa.

  Mutta se ei tarkoita sitä, että on fysiologista syy-seuraussuhdetta tässä, vaan syy-seuraussuhde on psykologinen. Yhtä lailla se tarvitsee apua, mutta se ei ole huuhaahoidot vaan asiallinen lääketiede.

  Tämä on yksi yleisimpiä virheitä – korrelaatio ja kausaatio sekoittuvat.

 15. Kyllä näissä riittää vielä paljon tutkittavaa ja, kaikkea ei ole varmaan löydetty. Mutta niin kuin aikaisemmin totesin, näissä asioissa tietokoneiden, kännyköiden ym. osalta ovat valtavat pääomat kysymyksessä ja puolueettomia tutkimustuloksia on mahdotonta saada aikaiseksi, mikä ketunhäntä kenelläkin on kainalossa.

 16. Läpäisee tai ei mutta jokahinen ihminen on yksilö ja reakoi sähkömagneetti kenttään yksilön tapaan niin se asia on terv tepivaari

Kommentoi