Mikä on hoitajamitoitus

… se on tässä, millä prosentuaalisella osuudella eri hoitoon liittyvät ryhmät lasketaan mitoitukseen kuuluviksi:

3. Mitkä ammattinimikkeet lasketaan tällä hetkellä hoitajiksi? Paljonko mitäkin hoitajia vanhuksia hoitaa?
THL laski eri ammattinimikkeiden toteutuneet henkilöstömäärät ympärivuorokautisessa hoidossa.
Alla olevassa taulukossa näkyvät vakanssimäärät (virka tai toimi) sekä niiden osuus prosentteina kaikista vakansseista.
Henkilöstömitoituksen laskennassa osa vakanssiryhmistä huomioidaan sillä osuudella, jolla he tekevät välitöntä asiakastyötä.

Vakanssit:

Osuus kaikista vakansseista %

esimiehet 3,1
tiimivastaavat 1,7
sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat 9,8
lähihoitajat ja perushoitajat 72,8
koulutetut kodinhoitajat ja kotiavustajat 0,9
hoiva-avustajat 2,3
hoito- ja laitosapulaiset 4,0
fysioterapeutit 0,8
puheterapeutit 0,0
toimintaterapeutit 0,1
sosiaaliohjaajat ja -kasvattajat 0,1
geronomit 0,2
sosionomit 0,3
muu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 0,4
virike- ja askarteluohjaajat 0,3
henkilöstöä ilman sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta (ei lasketa henkilöstömitoitukseen) 3,0

4. Paljonko eri nimikkeillä toimivia hoitajia tarvitaan lisää 0,7 toteutuessa?
– Hoitajamääriä ei voida laskea nimikkeittäin. Yksiköille täytyy jäädä mahdollisuus päättää, minkälaisia työntekijöitä ja mistä vakanssiryhmistä heidän asiakkaansa tarvitsevat.
– Jos palkataan pääasiassa sairaanhoitajia ja lähihoitajia, niin silloin heitä tarvitaan 4 200 henkilöä.

Lähde: THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö

Lue myös:
Vanhusten hoitajamitoituksen nosto 0,7:ään maksaisi arviolta 250 miljoonaa
Analyysi: Sängystä putoilevat vanhat ihmiset ansaitsevat parempaa kuin silmänkääntötemppuja – nyt tarvitaan rahaa

https://yle.fi/uutiset/3-10634099

 

2 Replies to “Mikä on hoitajamitoitus”

  1. Rahasta on kysymys ja rahaa on mutta mihin sitä käytetään?
    Hoitajamitoituksen minimiä täytyy nostaa koska minimistä on tehty maksimi vieläpä laskemalla mukaan haamuhoitajat.

  2. Tarvitaan, minkä verran tarvitaan.
    Tosiasia on, ettei muutos tapahdu yhdessä yössä, vaan se vaatii aikaa.
    Silti minimimitoitus on kirjattava lakiin ja määriteltävä samalla, ketkä siihen mitoitukseen lasketaan ja miten, ettei tarvitse mennä oikeuteen tulkitsemaan.

Kommentoi