Virossa sataa taivaalta tuhatkunta USAn laskuvarjojääkäriä

Noin kaksi viikkoa ennen tavallista virolaista sotaharjoitusta Kevätmyrsky (Kevadtorm) Virossakin tapahtuu suuren sotaharjoituksen Defender Europe puitteissa suurehko maahanlaskuoperaatio Viron liittolaisten toimesta.

Jenkit todella valmistautuvat puolustamaan liittolaistaan Viroa – se on erittäin hyvä asia.

Kyseessä ei ole pelkästään suurimittainen laskuvarjohyppyharjoitus, vaan joukot saavat myös raskasta kalustoa ja vahvaa ilmatukea.

Lähde.

Erinomaista. Pitää valmistautua torjumaan imperialistisen roistovaltion Venäjän tuleva hyökkäys.

Hornettien korvaushanke etenee uusiin vaiheisiin

Kohtapuoliin lähetetään kaikille tarjoajille uudet yksilöidyt tarjouspyynnöt.

Alkuvuodesta 2020 suoritetaan kaikkien ehdokkaiden evaluointilennot tarkkojen suunnitelmien mukaisesti, jotta käytännössä saadaan tietoa mihin tarjokkaista on ja mihin ei ole.

Vasta evaluointilentojen tulosten perusteellisen analysoinnin perusteella selviää mikä tarjous on Suomen maanpuolustuksen kannalta paras ratkaisu – mutta muitakin kriteerejä on – esimerkiksi lentotunnin hinta, käytettävyysprosentti, mahdollinen teollinen yhteistyö, jne.

Minä en voi tietää mikä niistä ratkaisuista olisi paras Suomen maanpuolustuksen kannalta. Luotan, että Ilmavoimat esittää hankittavaksi parasta ratkaisua.

En ihmettelisi, jos parhaaksi ratkaisuksi esitettäisiin kokonaisuutta Super Hornet plus Growler. Se Growler on ELSO-kone. ELSO taas tarkoittaa elektronista sodankäyntiä – se on nykyisin äärimmäisen tärkeä kyky taistelukentällä.

Saksalaisista marsalkoista ja kenraaleista hieman

Ajankohta

Tässä artikkelissa pitäydyn kokonaan aihepiirinä Toiseen Maailmansotaan. Samat henkilöt ovat yleisesti osallistuneet myös Ensimmäiseen Maailmansotaan, mutta sitä ei käsitellä.

Valinta

On täysin subjektiivista ketä nostan esiin tässä artikkelissa. Kenraaleja ja marsalkkoja Saksassa oli ”pilvin pimein”. Jätän varmasti nostamatta esille merkittäviä persoonia – sekä positiivisessa, että negatiivisessa mielessä.

Saksalaisista

Niin, marsalkkoja ja kenraaleja on ollut muissakin maissa, myös Suomessa. Tämä artikkeli on kuitenkin rajattu saksalaisiin.

Miksi

On yleisesti tunnettu asia, että nimenomaan saksalainen kenraali ja/tai marsalkka oli yleensä saanut erinomaisen yleisesikuntaupseerikoulutuksen – ehkä jopa parhaan saatavissa olevan. Saksassa toki ylennettiin kenraaleiksi myös henkilöitä, jotka eivät olleet saaneet sitä erinomaista yleisesikuntaupseerin koulutusta, ja joskus täysin aiheellisesti.

Loistava johtamisperiaate

Saksassa oli silloin aivan erinomainen johtamisperiaate. Annettiin alaiselle tehtävä, joka piti suorittaa – mutta alainen sai yleensä itse päättää miten hän sen suorittaa. Se sama periaate oli voimassa alas saakka, vaikkapa aliupseeritasollekin. Käskettiin mitä piti saada aikaan, mutta ei sitä miten. Johtajat, päälliköt ja komentajat saivat ihan itse ajatella miten he tehtävän suorittavat. Siten laaja joukko yleensä sai käyttää omia aivojaan. Poikkeuksena oli korpraali Adolf Hitler, joka monesti puuttui yksityiskohtiin, mutta se on asia erikseen – ja monesti huono asia.

Erich von Manstein

Puolan sotaretkelle kenraali von Manstein osallistui Eteläisen armeijaryhmän (kenraalieversti Gerd von Rundstedt) esikuntapäällikkönä ja saksalaisen perinteen mukaan esikuntapäällikkö on ”kasvoton”, eli hän ei nosta itseään esille.

Liittolaiset Venäjä ja Saksa löivät yhdessä Puolan. Venäjä petti liittolaistaan Saksaa, joten Englanti ja Ranska julistivat sodan Saksalle, vaan ei Venäjälle. Saksan piti nyt päättää mitä Puolan sodan jälkeen tehdään. Kenraali von Manstein kehitti loistavan suunnitelman, joka esitellään edellisessä linkissä, Ranskan kukistamiseksi. Kenraalieversti von Rundstedt tuki von Mansteinin suunnitelmaa, mutta Saksan Yleisesikunta oli sitä vastaan. Adolf Hitler kuitenkin oivalsi von Mansteinin suunnitelman nerokkuuden ja hyökkäys länteen tehtiin pääasiassa von Mansteinin suunnitelman mukaisesti. Kenraali von Manstein erotettiin kuitenkin armeijaryhmän esikuntapäällikön tehtävästä ja joutui sotimaan armeijakunnan komentajana.

Günther von Kluge

Lännen sotaretkellä von Kluge toimi armeijan komentajana ja von Manstein joutui toimimaan hänen alaisenaan 38. armeijakunnan komentajana.

Kenraali von Kluge hylkäsi von Mansteinin esityksen ylittää Somme käymään menestyksellistä hyökkäyssotaa kuluttavan puolustustaistelun sijaan. Perääntyä olisi saanut, mutta hyökätä ei.[i]

Mansteinin 38. armeijakunta ylitti ensimmäisenä Seinen ja tilanne olisi edellyttänyt vihollisen nopeaa takaa-ajoa, mutta jälleen armeijan komentaja von Kluge kielsi etenemisen ja käski odottaa. Klugen takia ratsuväkidivisioonaakaan ei saanut käyttää sille parhaiten sopivaan tehtävään.[ii]

Siten kenraali von Klugesta oli haittaa sotatoimien järkevälle suorittamiselle – eikä suinkaan viimeistä kertaa.

Ennakoiva isku itään

Venäjä aikoi hyökätä maailmanhistorian suurimmin joukoin länteen heinäkuussa 1941 – siksi Saksa joutui tekemään ennakoivan iskun itään 22.6.1941.

Kenraali von Mansteinin toive toteutui kun hän sai helmikuun lopussa 1941 luovuttaa tavallisen 38. armeijakunnan komentajan tehtävät Englannin kanaalin rannalla siirtyäkseen Saksaan vastaperustettavan 56. panssariarmeijakunnan komentajaksi.[iii] Hän pääsisi viimeinkin omaan elementtiinsä operoimaan ”nopealla armeijakunnalla”.

Pohjoiselle armeijaryhmälle (sotamarsalkka Ritter von Leeb) oli annettu tehtäväksi tuhota Itä-Preussista hyökäten Baltiassa olevat vihollisvoimat ja edetä sen jälkeen Leningradiin (Pietari). Pohjoiselle armeijaryhmälle alistetun Panssariryhmä 4:n (kenraalieversti Erich Höpner) tehtävänä oli hyökätä nopeasti Väinäjoelle Väinälinnan kohdalla ja siitä alaspäin ja vallata virran ylimenopaikat, jotta voitaisiin jatkaa etenemistä Opotškan suuntaan. Kenraali von Mansteinin armeijakunta kuului Höpnerin Panssariryhmä neljään.[iv]

Kenraali von Manstein ehdotti, että oma painopiste laitetaan sinne, missä voitiin olettaa olevan vihollisen heikon kohdan. Ehdotus ei saanut osakseen vastakaikua.[v] Niin, kaikki kenraalit eivät ole panssarikenraaleja.

Kenraali von Manstein oli oikea panssarikenraali – pitää mennä, eikä meinata. Täyttä vauhtia eteenpäin välittämättä sivustoista, tai uhasta selustayhteyksien katkaisusta. Panssariryhmä kehotti varovaisuuteen – mutta viivyttelemällä operaatio ei onnistu ja vihollinen räjäyttää Väinäjoen sillat.

  1. panssariarmeijakunta käytti neljä päivää ja viisi tuntia linnuntietä 300 km matkaan ja sai haltuunsa sillat ehjinä. Tosin naapurit olivat 100-150 km jäljessä ja von Mansteinin panssariarmeijakunta yksin kaukana edessä vihollisalueen syvyydessä.[vi] Suunnaton riski, mutta …

27.6.1941 Panssariryhmän komentaja lensi Storchilla von Mansteinin luokse ja käski pitää sillanpään ja odottaa sekä 16. armeijan vasenta siipeä, että 41. panssariarmeijakunnan saapumista. Se olisi tietysti aluksi turvallista, mutta antaa viholliselle aikaa keskittää vastaan ylivoimaiset joukot.[vii] Olisi pitänyt painaa ”tukka putkella” eteenpäin, mutta kaikki eivät tosiaankaan ole panssarikenraaleja. Vasta 2.7.1941 sai jatkaa eteenpäin – aloite annettiin viholliselle.

Olisi ollut hyvä valtatie jatkaa Ostrovin suuntaan – toki taistellen – eteenpäin, mutta sitten von Mansteinin vastalauseista huolimatta 56. panssariarmeijakunta käskettiin kääntymään itään panssareille kelvottomaan suomaastoon.[viii] Voi näitä kenraalien kenraaleja.

Jälleen von Kluge

Erich von Manstein sai 56. panssariarmeijakunnan komentajuuden jälkeen komennettavakseen 11. armeijan. Hän valloitti Ukrainan Krimin ja Krimillä olevan Sevastopolin linnoituksen. Siellä von Mansteinilla oli suhteellisen vapaat kädet toimia ja hän toimi menestyksellisesti saaden ylennyksen sotamarsalkaksi.

Saksa ryssi vuoden 1942 kesäsodan hajottaen voimansa sinne sun tänne, jolloin jokaiselta rintamalta puuttui se ”yksi pataljoona” voiton saavuttamiseksi. 21.11.1942 näkyi, että Stalingradista tulee katastrofi. Marsalkka von Manstein nimitettiin Donin armeijaryhmän komentajaksi saaden alaisuuteensa 4. panssariarmeijan, 6. armeijan ja Romanian 3. armeijan.[ix] Ongelmana oli, että sosialisti Adolf Hitler tuli hänen esimiehekseen. Hitler esti von Mansteinia pelastamasta 6. armeijan tai ainakin sen elävän voiman pääosan.

Saksan loistavin strategi ja ”operoija” marsalkka Erich von Manstein oli saavuttanut juuri ennen kevätkelirikkoa loistavan voiton Venäjän joukoista Harkovassa – ne joukot oli lyöty maanrakoon kevättalvella 1943.

Marsalkka von Manstein olisi halunnut Harkovan voiton jälkeen puhdistaa saman tien Kurskin mutkan yhdessä Keskustan armeijaryhmän (von Kluge) kanssa, mutta se ei suostunut yhteistyöhön.[x]

Von Klugen alainen kenraali Model sai Hitlerin lykkäämään Zitadellea kohtalokkaasti.[xi]

Keskustan armeijaryhmän komentaja von Kluge lopetti Zitadellen kesken. Hitler halusi viedä joukkoja Italiaan, kuten von Manstein oli jo toukokuussa varoittanut.[xii] Kluge ei tosiaankaan ymmärtänyt panssarisodasta mitään, kuten kenraali Guderian on todennut.

Heinz Guderian

Saksan panssariaseen luoja kenraalieversti Heinz Guderian oli oikea panssarikenraali henkeen ja vereen, kuin tuli ja leimaus. Guderianin motto oli: ”Ei tipoittain, vaan lorauksittain”. Se tarkoittaa, että panssarivaunuja pitää käyttää suurina yhtyminä, eikä missään tapauksessa vain muutamaa vaunua kerrallaan. Kenraali Guderianilla oli hyvin huonoja kokemuksia von Klugesta jo lännen sotaretken ajalta. Guderian olisi silloin von Klugen alaisena halunnut painaa eteenpäin ”tukka putkella” ennen kuin vihollinen ennättää toipua. Vaan von Kluge – Grrr…

Kun Normandian maihinnousun (6.6.1944) jälkeen sota lännessä ei sujunut hyvin, niin Hitler erotti länsirintamasta vastanneen sotamarsalkka von Rundstedtin ja nimitti hänen tilalleen sotamarsalkka von Klugen, niin Guderianin mielestä von Kluge sopi tehtävään mahdollisimman huonosti, koska hän oli »ahkera sotilas ja hyvä pikkutaktikko, mutta panssarijoukkojen käytöstä liikuntasodassa hän ei ymmärtänyt mitään».[xiii]

Lisää Guderiania

Klugen 4. armeija Puolassa (1939), käski Guderianin XIX armeijakuntaa etenemään yhdellä divisioonalla etelää, toisella itää ja kolmannella koillista kohti … Se olisi tehnyt kaiken johtamisen mahdottomaksi.[xiv]

Ranskassa (1940) Panssariryhmä von Kleist käski pysäyttää liikkeet ja tyytyä sillanpään hallussapitämiseen. Guderian ei voinut, eikä saanut tyytyä tähän käskyyn.[xv]

17.5.1940 kenraali Ewald von Kleist käski taas pysähtymään, joten Guderian pyysi ja sai eron. Kenraalieversti von Rundstedt kuitenkin palautti Guderianin armeijakunnan komentajaksi ja lupasi edetä.[xvi]

Kenraali von Kleistin Panssariryhmä pidätti yhden Guderianin panssaridivisioonista reservikseen, eikä antanut rynnistää koko armeijakunnan voimin Kanaalin rantaan.[xvii]

Hyökätessä itään Guderian joutui sotamarsalkka von Klugen alaisuuteen Panssariryhmä 2:n komentajana, vaikka piti von Klugea vaikeana esimiehenä.[xviii]

Sotamarsalkka von Kluge meinaa pistää panssarikenraalit Guderianin ja Hermann Hothin sotaoikeuteen, kun eivät meinaa pysäyttää joukkojensa etenemistä.[xix]

Sotamarsalkka von Kluge halusi miehittää Bialystokin saartorenkaan tiheästi ja odottaa venäläisten antautumista. Hoth ja Guderian panssarivoimineen painostivat jatkamisen tärkeyttä.[xx] Motti piti selvittää jalkaväkiarmeijoiden, eikä panssareiden voimin.

Kuten Bialystokin luona von Kluge piti Guderianin 18. panssaridivisioonan paikoillaan tiedottamatta siitä Guderianille.[xxi]

Sotamarsalkka von Kluge esitti Guderiania vastaan kiivaita valheellisia moitteita ja Hitler antoi Guderianille potkut 26.12.1941.[xxii]

——

[i] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 101

[ii] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 108

[iii] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 131

[iv] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 133

[v] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 134

[vi] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 139

[vii] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 139

[viii] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 142

[ix] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 246

[x] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 353

[xi] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 370

[xii] Erich von Manstein – Menetetyt voitot; 2001; sivu 380

[xiii] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 289

[xiv] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 75

[xv] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 99

[xvi] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivut 101-102

[xvii] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 106

[xviii] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 132

[xix] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 148

[xx] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 152

[xxi] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 163

[xxii] Heinz Guderian – Sotilaan muistelmia; 1956; sivu 244

Suomella on nyt uusi Puolustusvoimain komentaja

Kenraali Timo Kivinen on nyt ihan vihreä, eli alokas, uudessa korkeassa virassaan.

Vaikuttaa siltä, että kenraali Kivinen ei ole vielä ennättänyt tehdä juuri mitään virassaan, paitsi antaa haastatteluja eri medioille.

Haastattelujen ja ”CVn” perusteella Kivinen on hyvä mies Puolustusvoimain komentajaksi. Aika kuitenkin vasta näyttää mikä hän on miehiään.

Ainakaan hänellä ei ole opintoja, eikä palvelusta, ryssälässä – se on jo plussaa sotilaalle. Sekään ei ole miinusta, että hän on palvellut Suomen erikoisjoukoissa ja USAn maahanlaskujoukoissakin.

Äkkiä voisi luulla, että hän löytää helposti yhteisen sävelen Viron uuden Suojeluskuntain komentajan Riho Ühtegin kanssa. Se olisi hyvä asia.

Toivottavasti kenraali Kivisellä on sosiaalisia taitoja taivutella Suomen poliittista johtoa nostamaan Suomen puolustusmäärärahat pysyvästi vähintään tasolle 2% BKTstä. Puolustustahto on toki äärimmäisen tärkeä asia, mutta tarvitaan myös rahaa, että maanpuolustus olisi aikuisten oikeasti kunnossa – eikä pelkästään juhlapuheissa.

Kevadtormil aina jotakin uutta

Viron tämänvuotinen pääsotaharjoitus päättyi. Siellä otetaan joka vuosi harjoitukseen jotakin uutta.

Tänä vuonna harjoiteltiin ensimmäistä kertaa mm. tappioiden korvaamista täydennysreservistä. Reaalisesti kutsuttiin, varustettiin ja vietiin maastoon satoja sotilaita, jotka kutsuttaisiin sodassakin nimenomaan korvaamaan omien joukkojen tappioita. Hyvä!

Kevätmyrsky (Kevadtorm) – sotaharjoitus Virossa

Sotaharjoitus alkoi maanantaina. Nyt joukot on perustettu ja ovat tehneet tavanomaiset harjoittelut ennen taistelua.

Huomenna lauantaina 1. Jalkaväkiprikaatin joukot suorittavat marssit varsinaiselle taisteluharjoitusalueelle Itä-Viroon – Narvan suuntaan kuten tositilanteessakin tekisivät.

Moottorimarsseihin osallistuu 40 eri kolonnaa, joissa korkeintaan 30 ajoneuvoa kolonnassaan. Ajoneuvojen välit noin 100 metriä. Huomenna on sotaväkeä liikkeellä ihan perusteellisesti, muina päivinä vähemmän.

Sotaharjoitukseen osallistuu myös 2. Jalkaväkiprikaatin joukkoja, Suojeluskunnan joukkoja, sekä liittolaisten joukkoja. Myös suomalaisia joukkoja osallistuu jälleen.

Sotilaita osallistuu sotaharjoitukseen yli 9000. Tavallinen jokavuotinen harjoitus. Viime keväänä vastaava harjoitus oli nimeltään Siil – minäkin osallistuin siihen. Silloin meitä oli oleellisesti enemmän. Sotaharjoitus päättyy 17.5.2019.

Lauantaita vasten yöllä liittolaisten rynnäkkökoneet harjoittelevat matalalla varsinaista taisteluharjoitusta varten.

Suomessakin pitäisi järjestää pitkiä ja suuria harjoituksia. Yhdellä puolella vähintään kokonainen sodanajan prikaati ja toisellakin puolella vähintään kokonainen sodanajan prikaati. Pienillä kuvitteellisilla joukoilla ei päästä harjoittelemaan todellisissa olosuhteissa. Jo pelkästään marssien harjoittelu ja suurten joukkojen liikkeiden koordinointi on opittava käytännössä, eikä vain teoriassa.

Viisi Apachea saapui Ämarin tukikohtaan

Nyt tulee Viron keväiseen pääsotaharjoitukseen Kevadtorm uusi ulottuvuus.

Aiemminkin Kevadtormilla ja Siilillä on ollut liittolaisten panssarivaunuja, rynnäkkövaunuja sekä panssaroituja kuljetusajoneuvoja. Helikoptereitakin sinänsä on ollut harjoituksissa aiemminkin.

Apache on kuitenkin mitä ilmeisimmin Maailman paras taisteluhelikopteri ja nyt ne osallistuvat sotaharjoitukseen. Hieno homma. Ryssiäkin panee miettimään kannattaako Viroon hyökätä.

Postimees-lehden valokuvia Apacheista Ämarissa löytyy täältä.

Viron ”persuilla” on konkreettisia tavoitteita

Katsoin tänään lähes tunnin kestäneen nauhoituksen, jossa Viron ”persujen” EKREn viisi ministeriehdokasta kertoi julkisuuteen puolueensa ja omia konkreettisia tavoitteita siltä varalta, että heidät todella nimitetään ministereiksi – kuten näyttää tapahtuvan.

EKREn puheenjohtaja Mart Helme esiintyi erittäin suoraan, konkreettisesti ja jopa jyrkästi – ei kierrellyt, eikä kaarrellut.

Mart Helme on pääsemässä Virossa erittäin tärkeään asemaan Sisäministerinä. Virossa poliisi ja rajavartiosto on valitettavasti yhdistetty yhdeksi laitokseksi, jolla ei ole minkäänlaista maanpuolustukseen liittyvää tehtävää, kuten oli aluksi Viron palautettua itsenäisyytensä täyteen voimaan neukkulan kemahdettua. Silloin Virolla oli erillinen Rajavartiosto kuten Suomella ja Rajavartiostolla myös sissikomppanioita ja selvä maanpuolustustehtävä – kuten Suomessa. Viron Rajavartiosto sai koulutusta Suomen Rajavartioston toimesta – myös sissikoulutusta ja perusti sissikomppanioita.

Nyt EKREn toimesta ollaan Viron Rajavartiosto taas organisoimassa omaksi yksikökseen omalla budjetilla ja antamalla sille myös sotilaallisia tehtäviä. EKREn tahto on, että Rajavartiosto on ”ensimmäinen puolustuslinja” Venäjää vastaan heti rajalta lähtien. Rajavartioston joukot ensin puolustavat perinteisin menetelmin kun Venäjä taas hyökkää Viroon. Seuraavaksi Rajavartioston joukot siirtyvät sissitoimintaan vihollisen selustassa. Rajavartiostolle tulee oma reservi, joka tarvittaessa kutsutaan palvelukseen. Tämä kaikki on täysin oikein. Juuri niin pitää toimia.

Mart Helme teki erittäin jyrkästi selväksi, että hän tekee Sisäministerinä poliittiset päätökset ja ministeriön virkamiesten täytyy panna hänen päätöksensä toimeen sellaisenaan. Virkamiehiltä ei tulla sallimaan minkäänlaista politikointia, vaan jos yrittävät vastustaa ministerin päätöksiä, niin tulevat häviämään taistelun (potkut).

Toki siinä nauhoituksessa oli ”ziljoona” muutakin asiaa, mutta minä suojeluskuntalaisena (sotilaana) poimin tämän maanpuolustuksen kannalta erittäin oleellisen asian omaan alustukseeni.

En odota Suomen persujen puheenjohtajalta sivari Halla-aholta mitään näin konkreettista ja positiivista sanomaa.

Presidentti haastattelee komentajaehdokkaat

Puolustusvoimain nykyinen komentaja kenraali Jarmo Lindberg ei halua toiselle kaudelle.

Presidentti Sauli Niinistö Puolustusvoimain ylipäällikkönä on päättänyt itse haastatella Puolustusvoimain komentajaehdokkaat.

Se on oikein – kunnon hiillostus päälle, että saadaan Puolustusvoimille paras mahdollinen komentaja.

Jatkosodan jälkeen Suomella oli runsaasti aseita

Elokuussa 1951 Suomella oli virallisesti:

  • 557 427 kivääriä;
  • 67 196 konepistoolia;
  • 16 178 pikakivääriä;
  • 5162 konekivääriä;
  • 1689 pst-kivääriä;
  • 23 493 pistoolia.

Lähde: Marko Palokangas; Räjähtävää tyhjyyttä; 2014; sivu 189

Siis sotilaan henkilökohtaista tehokasta pitkää sotilasasetta olisi riittänyt 640 801 sotilaalle. Lisäksi konekiväärit, pst-kiväärit, pistoolit, jne.

Siten jo ennen rynnäkkökivääriaikaa Suomi olisi voinut aseistaa sotilasasein ainakin 650 000 sotilasta. Kun rynkyt tulivat mukaan aseistukseen, niin Suomi olisi halutessaan voinut aseistaa sotilasasein yli 700 000 sotilasta.

Siihen verrattuna nykyinen sodanajan joukkojen määrä luokkaa 250 000 miestä tuntuu kohtuuttoman pieneltä.

Kirjoitin noin 10 vuotta sitten artikkelin, joka valitettavasti on ajankohtainen tänäänkin. Suosittelen lukemaan sen vanhan perustellun artikkelini.