Kepun ja Kokoomuksen syntilista on pitkä

Suomen itsenäisyyden aikana on kaksi puoluetta Kokoomus ja Maalaisliito/Kepu tehneet suuria virheitä mallemme ja kansallemme ollessaan yhdessä samassa hallituksessa.

Jos jätetään käsittelemättä kansalaisodan jälkeinen valkoinen terrori, jossa tapettiin tuhansia suomalaisia työläisiä, monet tutkimatta, johon syyllistyvät nimenomaan kokoomukselaiset ja maalaisliiton suurtalolliset ja keskitymme pariin muuhun suureen syntiin.

1990-luvun pankkikriisi
”1980-luvulla Suomessa vallitsi voimakas taloudellinen nousukausi, joka kesti koko vuosikymmenen. Yksi syy nousukauden pitkittymiseen ja ylikuumenemiseen oli ulkomaisen luotonhakemisen vapautuminen. Aiemmin luoton hakeminen ulkomailta oli luvanvaraista, mutta Suomen pankki vapautti luoton hakemisen 1986 ja tämä johti laajamittaiseen yrityksien lainanhakuun ulkomailta. Ulkomainen lainaraha oli huomattavasti kotimaista rahaa halvempaa. Myös pankkien luotonanto yksityishenkilöille vapautui ja luottokanta kasvoi enimmillään yli 100 % vuodessa. Pankkien valvojille ei kuitenkaan annettu lisää valtuuksia Edellä mainitut seikat johtivat kansantaloudessa olevan rahamäärän voimakkaaseen kasvuun, joka puolestaan nosti asuntojen ja liiketilojen hintoja voimakkaasti. Syntyi kiinteistö- ja pörssikupla, jonka aikana syntyi nopeasti velkarahoituksella suuria omaisuuksia. Termi kasinotalous kuvasi lainarahalla ja sijoittamisella rikastumista.”

Kasinotalous ja pankkikriisi

Kun valuuttalainoja sai helposti, niin pankit  alkoivat kilpailla ankarasti markkinaosuusksista. Lainoja tarjottiin jopa ilman vakuuksia. Varsinkin pienyrittäjät, jotka ylensä kärsivät pääoman puutteesta ottivat paljon valuuttalainoja kehittääkseen yrityksiään. Kuvaava silloiselle pankkitoiminnalle oli, että pankin ikkunaan laitettiin lmoitus, jossa luki ”Nyt  saa lainaa aina 100.000 markkaan asti ilman vakuuksia, eikä tarvitse olla pankin asiakas.”

Pahin kaikista oli säästöpankit ja niiden keskusosakepankki SKOP. Keskuspankki piiskasi säästöpankkeja lisäämään lainoitustaan ja pankit tekivät työtä käskettyä. Moni pankinjohtaja rikastui, kun he saivat hyviä provisioita ja bonuksia ahkeruudestaan lainaa rahaa.

Tätä kasinotaloudenaikaa ei kestänyt kauaa. Pää tuli vetävän käteen. Tuli äkkipysähdys ja yksi pääsyyllinen oli silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto (SDP), joka oli ent. Suomen Pankin pääjohtaja. Hän piti jääräpäisesti kiinni  vahvasta markasta, sitä ei saanut devalvoida. Koivisto jopa komensi silloista Suomen Pankin pääjohtajaa tottelemaan häntä.

Kun markan arvo kuitenkin aleni markkinoila de facto, niin lopulta Koiviston  oli taivuttava ja markka päästettiin kellumaan, joka tarkoittaa, että markan arvo mitataan joka päivä markkinoilla. Se puolestaan tarkoitti, että de facto markka devalvoitui yli 10 %.

Samalla hetkellä kaikkien valuuttalainojen arvo nousi, joka oli kova isku varsinkin pienyrittäjille, joilla oli paljon valuuttalainoja pankinjohtajien painostuksesta johtuen. Velalliset eivät pystyneetkään maksamaan lainojaan vaaditussa ajassa ja syntyi pankkikriisi.

Pankkikriisiä alettiin selvittä hallituksen toimesta. Hallituksessa olivat silloin pääministerinä Esko Aho (kepu) ja valtiovarainministeinä Iiro Viinanen (kok).

Valtio pumppasi rahaa pankeille miljardeja kaikkiaan 60 miljardia markkaa ja otti lopulta SKOP:n valtion haltuun. Pankkeja kaatui ja niitä fuusioitiin toisiinsa.

Mutta aina on myös niitä, jotka hyötyvät kriiseistä. Pankkikriisistä hyötyi mm. ovela Nalle Wahlroos, joka jopa perusti oman pankin silloin. Hänen rikastumisensa alkoi pankkikriisistä. Muitakin oli, mutta ei niistä nyt enempää, kuin vain se, että riistokapitalismi kukoisti myös silloin kriisin varjossa. Ja porvarihallituksen suojeluksessa.

Velalliset pienyrittäjät, joita oli noin 30.000 Suomessa joutuivat pankkikriisin maksumiehiksi ja kaamealla tavalla.

Presidentti Koivisto, pääministeri Aho ja valtiovarainministeri Viinanen päättivät, että pankit on pelastettava. Se tarkoitti, että pankit alkoivat vaatia velallisilta velkojen takaisinmaksuja, mutta kun rahaa ei ollut oli yritys pantava pakkomyyntiin. Niin meni monien pienyrittäjien koko elämäntyö ja unelma hetkessä ja se ei mennyt monelta ilman suuria uhrauksia. Itsemurhat lisääntyivät paljon, kun moni yrittäjä ei kestänyt sitä, että hänen yrityksensä, joka oli menestynyt hyvin  vietiin häneltä pankkien pelastamiseksi. Mutta sekään ei vielä riittänyt näille riistokapitalisteille. Kun yrityksestä saatu hinta ei riittänyt velkojen maksuun, niin oli myytävä myös oma kotitalo ja monesti pilkkahintaan, sillä ostajia olivat usein pankinjohtajat tai heidän sukulaisensa. Ja hallitus katsoi sivusta tekemättä mitään, joka tulkittiin hiljaiseksi hyväksymiseksi.

Nyt on Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari vaatinut, että täytyy perustaa ”totuuskomissio” selvittämään, mitä todella tapahtui pankkikriisin aikana ja miksi.

Mutta Sipilän hallituksella ei ole halua edes keskustella asiasta. Ja syy voi hyvin arvata. Elossa on vielä monia, jotka olivat tekemässä huonoja ja virheellisiä päätöksiä. Mm. Esko Aho, joka oli päämisterinä tuolloin ja on Sipilän puoluetoveri.

Pankkikriisi olisi voitu ratkaista monien asiantuntijoiden mukaan paljon paremmin ja vähemmin vaurioin ja moni pienyrittäjä voisi vielä olla keskuudessamme. Esim. Ruotsi ratkaisi pankkikriisinsä ilman vaurioita taitavasti ja viisaasti.

Jälkiviisaana voi todeta,että pankkikriisiin ja sen epäinhimillisiin seurauksiin olivat syypäitä ennen muuta Mauno Koivisto, joka jääräpäisesti puolusti markan arvoa ja Esko Aho sekä Iiro Viinanen, jotka päättivät, että pankit on pelastettava.

Vanhusten hoito

Viime viikkoina on paljastunut ennenkuulumaton laiminlyöntien ja puutteellinen sekä epäinhimillinen vanhusten hoito erikosesti riistokapitalistien omistamissa hoivakodeissa.

En mene tähän asiaan syvemmälle, sillä asiasta on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Mutta sen sijaan tähdennän, että jälleen on samat puolueet hallituksessa, kuin pankkikriisin aikana.

Ovatko Suomen porvarit tyhmiä vai ahneita ajattelevatko he meitä kansalaisia lainkaan vai vain itseään ja viiteryhmiänsä. Kokoomuksen viiterymä on elinkeinoelämä, siis kapitalistit ja Kepun viiteryhmä on suurtalolliset ja joskus ennen myös pienviljelijät, mutta heitä ei enää ole.

Kokoomuksella ja Kepulla on ehdottomasti paljon liian suuri kannatus huomioiden sen, että heidän viiterymänsä ei ole kovin suuri. Monet pienipalkkaisetkin valkokaulusduunarit äänestävät Kokoomusta jostain kumman syystä. Nyt pitäisi silmien avautua näkemään Kokoomuksen ja Kepun todelliset tarkoitusperät.

Sipilä uskoo, että sote menee läpi tällä valikaudella

Kova on usko Sipilällä. Onkohan Sipilällä jotakin sellaista tietoa, jota meille ei kerrota. Esim. otetaan käyttöön vanhat maalaisliiton keinot, kuten iltalypsyt ja kepulikonstit. Pannaan eduskunta töihin vaalilomallakin ja vaikka ylitöihin, johon jo nyt on vaadittu perustuslakivaliokuntaa.

Maakuntauudistus on ilmiselvästi Sipilälle pakkomielle ja se on paha sairaus. Sipilä pitäisi pistää sairaslomalle. Maakuntauudistusta ei kukaan muu Suomessa halua, kuin Kepu ja heidän kannatuksensa on vain n. 15 %. Kovin on Sipilä kapeilla harteilla vaatimassa sotea.

Persut eivät hyväksy rotusyrjintää eli rasismia

Tuliko selväksi. Jos joku vielä sanoo persuja rasisteiksi, hän syyllistyy kunnianloukkaaukseen ja joutuu siitä vastuuseen.

Vaalitaistelu kuumenee päivä päivältä, ja lokaa lentää yhä enemmän. Persut on monen puolueen maalitauluna siksi, että lokaamalla, mollaamalla ja vähättellemällä persuja he uskovat karkoittavansa persujen äänestäjät pois. Mutta asia on päinvastoin. Mitä enemmän persuja loataan, mollataan, vähätellään ja sorsitaan, sitä enemmän ääniä sataa suoraan persujen laariin. Sillä kyllä kansa tietää.

Muutamia tosiasioita persuista.

Persut eivät ole vain yhden asian puolue, vaikka niin muut väittävät. Persuilla on modernit ohjelmat kaikille yhteiskunnan lohkoille esim. sosiaali -ja terveyshuoltoon, talouspolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan jne.

Pitäisi jo uskoa, että persut on uudistunut uuden puheenjohtajan myötä, mutta ohjelmat ovat vanhoja,  entinen puheenjohtaja ei vaan noudattanut niitä, kun oli niin ministeriauton kipeä.

Valtamedia eritoten Yle tulee olemaan avainasemassa vaaleissa. Jos Yle toimii, kuten monet pelkäävät puolueellisesti vaalitenteissä -ja paneeleissa, niin käy siten, että Yle ratkaisee v aalien tuloksen. Se tarkoittaisi, että demokratia on poljettu maan tasalle ja kansan tahto ei toteudu.

Nyt täytyy Ylen hallintoneuvoston ottaa ohjat käsiin ja sekaantua ohjelmapolitiikkaan, jos alkaa ilmetä, että tasapuolisuus vaaliohjelmissa järkkyy. Merkkejä siitä on jo ollut. Meitä persuja äänestäviä tullenee olemaan noin puoli miljoonaa suomalaista. Me maksamme kaikki myös Ylen pakkoveroa. Se on hyvä muistaa Ylen ylimmässä johdossa.

Tulemme seuraamaan tarkoin kellon kanssa vaaliohjelmia ja tarkistamaan toimittajien tasapuolisuutta myös kysymysten asettelussa. Ehdotankin, että me persujen kanattajat täällä muodostamme vaalitiimin, jossa vaihdamme kokemuksia vaaliohjelmista blogeissamme.

Persujen pelko on viisauden alku. Jos lukee persujen kirjoituksia ja ohjelmia, kuin piru raamattua tai kuuntelee esim. telkussa persun puhuvan, niin pois ennakkoluulot ne häiritsevät kuullun ymmärtämisen.

Jälleen osoitus hallituksen arvopohjasta

Orpo ja Sipilä muistuttavat aina arvoista hallituksen ohjenuorana kaikessa toiminnassa.

Nyt on taas saatu näyttö, mitkä ovat Sipilän hallituksen arvot. Sosiaali -ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) on myöntänyt avustuksia verovaroistamme kansalaisjärjestöille.

”Startup Refugees -miehille, monikulttuurille ja somalijärjestöille taas kymmenien miljoonien edestä STEA-avustuksia – Hurstin leipäjonoille ei senttiäkään” SU

Suomen somalialaisten liitossa on aihetta tyytyväisyyteen, sillä tänä vuonna järjestölle myönnettiin 266 000 euroa. Rahat on tarkoitettu käytettäväksi suomensomalialaisten nuorten aktivointiin ja osallisuuden lisäämiseen omaa elämää koskevassa päätöksenteossa.

Lisäksi avustusrahaa palaa jäsenjärjestöpalveluiden, edunvalvonnan, viestinnän ja tapahtumien toteuttamiseen.

Suomen somalialaisten liiton saamat avustukset ovat kasvussa, sillä viime vuonna STEA:lta herui liitolle 221 000 euroa.

STEA tukee useita muitakin somaliyhdistyksiä. Esimerkiksi Lieksan Somaliperheyhdistys sai 117 000 euroa käytettäväksi maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämiseen sekä kaikille avoimeen matalan kynnyksen toimintaan.

Suomi-Somalia Seura ry:lle myönnettiin 115 000 euroa suomensomalialaisten yrittäjyys- ja työllistymisedellytyksien edistämiseen kohderyhmälle räätälöidyn kurssin, työharjoittelun, mentoroinnin sekä yrityshautomo- ja neuvonnan avulla.

Rahaa kuluu myös suomalaisten yritystoimijoiden tietoisuuden lisäämiseen somalialaisesta kulttuurista sekä tiedontuotantoon suomensomalialaisten yrittäjyysedellytyksistä Suomessa.

Kaarnalaivamiehille liki 300 000 euroa

Startup Refugees –projektista ja kaarnalaivojen markkinoinnista tunnetut mediapersoonat Riku Rantala ja Tuomas Milonoff ovat onnistuneet saamaan tälle vuodelle jopa yli 100 000 euroa enemmän STEA-avustusta edellisvuoteen nähden.

Rantalan ja Milonoffin nimissä toimivalle Phoenix ry:lle on myönnetty mojovat 296 706 euroa. Viime vuonna yhdistykselle myönnettiin 180 000 euroa.

Rantalan ja Milonoffin puuhastelun tukeminen ei rajoitu STEA-avustuksiin. Startup Refugees –projektille on aiemmin myönnetty tukea myös Suomi 100 –hankkeen ja ME-säätiön kautta.” SU

Avustukset hyväksyy sosiaali -ja terveysministeri Pirkko Mattila (loikkari), joka oli ennen persuna hyvin maahanmuuttokriitinen. Nyt on hame kääntynyt ja on tainnut kääntyä kalsaritkin.

Sipilän hallitus siis arvostaa enemmän mamuja ja monikulttuurisuutta sekä kaarnalaivan rakentajia, kuin kantasuomalaisia köyhiä, joista monet on riippuvaisia Hurstin arvokkasta työstä jakaa ruokaa köyhille. Hursti on ilmoittanut, että hänen täytyy lopettaa ruuan jakelu, kun yhteiskunta ei millään tavoin tue hänen toimintaansa.

Sipilän ja Orpon arvovalinnat johtavat siihen, että me kantasuomalaiset olemme ennen pitkää syrjittyjä omassa maassamme ja monikulttuurisuus on voimissaan.

Vaaliuurnilla voimme muuttaa kehityksen!

 

Presidentti Niinistön on puhunut

Niinistö puhui tänään Munchenin turvallisuuskonferensissa. Hän oli huolissaan kylmästä sodasta ja aseriisunnan tyrehtymisestä suurvaltojen välillä.

Niinistö tunnetaan myös bilderbergiläisenä, joka usein puhui ennen presidentiksi tuloaan ”uudesta maailmanjärjestyksestä”, joka on mainitun salaseuran tavoite. Euroopan liittovaltio on välitavoite.

Hän tuskin on unohtanut sitä, koska hän nytkin puhui mm. seuraavaa:

”Niinistö sanoi, että Eurooppa saa äänensä kuuluviin vain, jos ensin on yhteinen mielipide. Niinistö huomautti, että maailma kunnioittaa yhä enemmän kovaa valtaa, millaista Euroopassa ei ole.

– Meidän pitää kehittää eurooppalainen sydän ja voima, että meitä kuullaan paremmin.”

Oliko puheessa kaikuja liittovaltiosta? Bilderberg-salaseura on nykyajan jesuiittoja, joilla oli aina kaksi totuutta. Ylimmällä tasolla on totuutena saatanan eli antikristuksen palvonta, joka tarkoittaa maailman valtaa ökyrikkaille. Alimmilla tasoilla  on toinen totuus, jossa vielä Jumalalla on kaikki valta maan päällä ja kansalaisia valmistellaan suureen muutokseen propagandan keinoin ja ennen muuta kriisien avulla.

Vapaamuurareillahan on myös kaksi totuutta. Alimmilla tasoilla totuutena pidetään vielä raamattua, mutta ylimmillä tasoilla palvellaan Luciferia, joka on antikristus, saatana, ilmestykirjan peto, joka tuhoaa maailman. Alimmilla tasoilla ei vielä tiedetä, mitä kaikkea on ylimmillä tasoilla, se on salattua tietoa. Tämä tieto on tullut julkisuuteen erään suomalaisen Vapaamuurareista eronneen jäsenen kautta.

Kun Niinistö oli huolissaan maailmanrauhasta hän samalla viestitti suomalaisille, että on syytä huoleen eli kriisitietoisuutta.

Nämä ovat helkutin ovelia ja häikäilemättömiä nämä bilderberiläiset  nykypäivän jesuiitat.

Yle: Lisää hoivakotien sulkemisia odotettavissa

Ylen aamu-uutisissa kerrottiin, että lisää hoivakotien sulkemisia on tulossa. Valvira on saanut paljon ilmoituksia epäkohdista vanhusten hoidosta ja ainakin 13 kuolemantapausta on sattunut.

Mutta miksi Yle ja valtamedia vaikenee. Miksi ei asioista kerrota, kuin A, kun voisi kertoa myös B:n. Esimerkiksi mitä paikkoja epäillään ja mistä syistä. Suomen kansan pitää saada tietää totuus tässäkin asiassa.

Lehdet on täynnä Matti Nykästä ja Olli Lindholmia, hyvä niin, mutta kyllä sinne sopisi myös tämä vanhusten hoidon alennustila, joka on porvarihallituksen syytä. Hallitus on katsonut neljä vuotta sivusta vaieten, kun riistokapitalistit ovat saaneet riistää vanhuksia ala-arvoisella ja epäinhimillisellä tavalla tekemämättä mitään. Kaikki mitä Sipilä ja Orpo nyt lupaa on loukkaus vanhuksia kohtaan. Emme ole niin tyhmiä, että uskoisimme teihin pettureihin.

Suomen pitäisi olla avoin yhteiskunta, joka tarkoittaa, että täällä ollaan avoimia ja reiluja. Mutta nyt on käynyt selväksi, että Suomi on salailujen ja juonittelun maa, jossa vain raha ratkaisee.

Kirjoitti Väinö 90 v. erään hoivakodin asiakas.

 

Sotesota on raakaa ja julmaa

Perustuslakivaliokunta ei ole saanut lausuntoa sotesta valmiiksi tällä viikolla, vaikka niin oli tarkoitus ja se kiukuttaa kepuleita.

”Sotejumista harmistunut Keskustan Heikkinen: Sotella saataisiin vanhus­pal­ve­lujen kilpailutus loppumaan” Suomenmaa

Paperipinot kokoushuoneen pöydällä on niin korkeat, että vastapäistä valiokunnan jäsentä ei näy. On siis selvä, että kyseessä on niin iso ja vaikea asia, että se vie aikaa, paljon aikaa.

Mutta kepulit ei sitä ymmärrä. Heille on tärkeätä, että päätös suuressa salissa saadaan tällä vaalikaudella, sillä seuraava hallitus tuskin hyväksyy maakuntauudistusta.

Nyt kepulit yrittävät vyörytystä väittämällä, että sote poistaisi kokonaan kilpailun hoitopaikoista.

”Uu­dis­tuk­sen vii­väs­ty­mi­nen on vai­kut­ta­nut voi­mak­kaas­ti muun mu­as­sa van­hus­ten hoi­van ti­laan mo­nis­sa kun­nis­sa. Täl­lä uu­dis­tuk­sel­la saa­tai­siin van­hus­ten ja mui­den haa­voit­tu­vien ryh­mien hoi­van kil­pai­lu­tus ja ko­ko­nai­sul­kois­tuk­set kun­nis­sa lop­pu­maan. Tois­tan: ko­ko­nai­sul­kois­tuk­set ja kil­pai­lu­tus ei­vät ole maa­kun­nan työ­ka­lu­ja! hän kir­joit­taa Fa­ce­boo­kis­sa.”

Näin kirjoittaa Hannakaisa Heikkinen, joka on Kepun varapuheenjohtaja.

Saakutin kepulikelmit. Yrittävät uskotella meille kansalaisille, että sote pelastaisi kaiken  ja poistaisi kaikki ongelmat. Ja kaikki vain sen takia, kun lehmäkaupassa kokkareiden kanssa sovittiin, että kepuleille menee maakuntauudistus ja kokkareille valinnanvapaus.

Soten kaatuminen on suuri tappio kepuleille ja nyt se näyttää todennäköiseltä. Enää neljä viikkoa tämä eduskunta istuu ja valiokunnissa on vielä paljon duunia. Jos niin onnettomasti kävisi, että sote jollakin kepulikonstilla pääsee suureen saliin, niin oppositio voi kaataan sen, jos pari-kolme ääntä tulisi hallituspuolueista. Ainakin yksi kokkariääni on jo varma, tarvitaan vain pari lisää, niin sote on roskiksessa.

Viikonlopun kevennys

Turkulaistunut stadin kundi esittelee kotikaupunkiaan, joka on ihmisen kokoinen, monella tapaa upea, jonka keskustaa halkoo Aurajoki ravintolalaivoineen ja jossa on seitsemän kukkulaa sekä upeista upein Ruissalon saari ja mahtava saaristo.

Olkaatten hyvät!

Sipilän visiot v.2015

Kohta on edessä taas hallitusneuvottelut ja tulevan hallituksen ohjelmaneuvottelut.

Muistatteko ihmiset vielä kevään 2015, kun Sipilän hallitus oli juuri nimitetty, ja hallitusohjelmaa väsättiin Smolnassa. Pääministeri him self tuli tutuksi päivittäisissä tiedotustilaisuuksissa ja uusia sanoja, kuten vatulointi tuli tutuksi kaikille.

Tässä on nyt video yhdestä tiedotustilaisuudesta hallitusneuvottelujen alkupuolelta, jossa Sipilä kertoo hallituksensa strategisesta hallitusohjelmasta. Insinöörimiehenä  oli Sipilän tyyli ja ote hallitusneuvotteluihin, kuin olisi ryhdytty rakentamaan jotain suurta rakennuskompleksia. Mutta tässä tilaisuudessa Sipilä kertoi strategiset tavoitteet koko hallituskaudelle. Nyt on mielenkiintoista verrata tuloksia tavoitteisiin. Niiden välillä on suuri ero. Katsokaa ja kuunnelkaa, kun insinööri satuilee.

Väiskin MOT: Valtion velkaantuminen -uhka itsenäisyydelle

Valtion velka on kasvanut viime vuosikymmenellä huolestuttavan paljon. Samaan aikaan Suomea on hallinnut porvarihallitukset, joissa Stubbin hallituksessa oli valtiovarainministerinä Jutta Urpilainen (SDP).

Kun valtion velka oli vuonna 2008 vain hieman yli 50 miljardia eli noin 25 % bruttokansantuotteesta, niin velka on nyt 105 miljardia euroa ja kasvaa joka hetki valtiovarainministeriön velkakellon mukaan. Valtion velka on siis enemmän kuin tuplaantunut kymmenessä vuodessa eli sen ajan, kun olemme olleet euron kahleissa. Jokaisen suomalaisen osuus valtion velasta on noin 20.000 euroa.

Suomen valtion velka
105 185 189 593,81 euroa

 

sinun osuutesi valtionvelasta
19 044,93 euroa

Alamme olla nyt jo siinä vaiheessa, että suuri valtionvelka on uhka itsenäisyydellemme. Kreikan tie on meidän tie, jos ei jotain dramaattista muutosta saada aikaan. Vain onko federalistien juoni velkaannuttaa maa, niin se joutuu sen takia EU:n ohjaukseen, kuten kävi Kreikan ja lopulta liittovalioon.

Kreikkahan ei ole ollut enää pitkiin akoihin itsenäinen ja johtuu juuri siitä syystä, että velkaa otettiin surutta murutta, kunnes pää tuli vetävän käteen.

Siitäkö syystä Sipilä puolustaa  85 % enemmistön päätöksentekooikeutta rahaliittoon, että suuret maat voivat tehdä päätöksiä, kysymättä meiltä pieniltä mitään. Ja onko Sipilällä tiedossa palkkiovirka rahaliitossa vaalien jälkeen?

Nyt on kansalaisten oltava valppaana. Meitä huijataan ja meille valehdellaan, joka tarkoittaa, että suuria tapahtumia on odotettavissa.